Uvod v študij slovenske književnosti predavanja 2017/18

Iz Wikiverza

Predmet vključuje

 • predavanja za vse sloveniste prvega letnika v zimskem semestru ob petkih 7.10 do 8.40 v # 2 v pritličju (M. Hladnik)[1]
 • vaje za vse sloveniste prvega letnika po skupinah v zimskem semestru (Andraž Jež)
 • (seminar v zimskem semestru ob petkih 8.50 do 10.30 v # 2 (M. Hladnik) je samo za enopredmetne sloveniste prvega letnika)

Urnik predavanj[uredi]

V zimskem semestru ob petkih 7.10 do 8.40 v # 2.

 • 6. 10. 2017 Uvodne informacije in naloge. 1. Registriraj se na Wikiverzi, 2. vpiši svoje uporabniško ime k enemu od tekstov za popravljanje, 3. prelistaj prejeto Slavistično revijo, 4. preberi Novo pisarijo do do str. 34
 • 13. 10. Postavitev podlistka na splet, njegova korektura in oprema z metapodatki. Naloge: 1. preberi Npis do str. 61 (do Avtorskih licenc), 2. na pogovorno stran svojega uporabniškega profila zabeleži v dveh treh stavkih vtis o Slavistični reviji (SR), 3. z dLiba prekopiraj na Wikivir izbrani podlistek in ga uredi po navodilih. Zamudniki, ki se niste utegnili podpisati k tekstu za popravljanje, se podpišete k dvema besediloma na seznamu in obe uredite do 20. 10.
 • 20. 10. Izpolni vprašalnik o uporabi IKT v razredu in ga po možnosti reflektiraj na svoji strani. | Popravljanje postavljenih besedil. | Naloga: 1. Preberi Npis do konca poglavja Varovanje zasebnosti; napiši o tem vrstico ali dve plus nove besede. 2. Dokončaj tipkanje na Wikiviru. | 3. Iz SR si izberi en članek, preberi ga in napiši o njem pet vrstic. | 4. Naloge samo za tiste, ki do 20. 10. niso utegnili zapolniti svojega uporabniškega profila
 • 27. 10. Preverjanje dosedanjih nalog. Naloge do naslednjič: 1. preberi Npis do konca poglavja Digitalna pismenost. 2. Povzemi prebrano v dveh treh stavkih in izpiši nove besede. 3. Vtipkaj v Wikipedijo svoj rojstni dan in izpiši literate, ki so se rodili ali umrli istega dne; mogoče najdeš kaj literarnega tudi med dogodki na ta dan.
 • 3. 11. Preverjanje nalog. Naloge za naprej: 1. Preberi Npis do konca poglavja Zaslon in papir. 2. Kratko povzemi prebrano in razloži nove besede. 3. Na strokovnem forumu Slovlit poišči sporočila, objavljena na tvoj rojstni dan v zadnjem letu ali letu dveh prej in jih prav na kratko povzemi; mogoče se vpišeš celo med naročnike.
 • 10. 11. Popotovanje iz Litije do Čateža (pa še do Velike Loke)
 • 17. 11. Predavanje je! | Naloga: preberi v Npis do konca poglavja Prosojnice. | Premlevanje Popotovanja? | Slovenistični dogodki in publikacije ter slovenistika kadrovsko. | Po predavanju vabljeni na simpozij Obdobja v zbornično dvorano UL, da se navadite na prostor, kjer vam bodo čez štiri leta podelili magistrsko diplomo.
 • 24. 11. Slovenski literarni zgodovinarji (ppt) | Naloga: preberi v Npis do konca poglavja Navajanje na Wikipediji
 • 1. 12. Slovenski literarni zgodovinarji (dalje) | Domača naloga: preberi v Npis do konca poglavje Zagovor
 • 8. 12. Slovenski literarni zgodovinarji (dalje), pdf | Naloge: 1. preberi v Npis do konca pogl. Spletni forum | 2. v svoj dnevnik na Wikiverzi vpiši literarnovedni dogodek, ki si naletela nanj (vendar ne kakega literarnega ali jezikoslovnega ali drugačnega kulturnega dogodka!)
 • 15. 12. Naloga: V Npis preberi do konca pogl. Mentalno brambovstvo in servilnost | Kontrola nalog od zadnjič: literarnovedni dogodek v zadnjem tednu? | Literarni zgodovinarji dalje
 • 22. 12. Preberi Npis do konca poglavja Literarnovedna igra | Literarni zgodovinarji, še kar
 • 5. 1. 2018 Naloga: Beri Npis do konca | Literarni zgodovinarji, zdaj pa res konec
 • 12. 1. Zgled testa in še kaj
 • 19. 1. Zgled testa, pregled uporabniških strani | Evalvacija pilotskih posodobitev študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT -- izpolni vprašalnik do 30. jan. 2018

Obveznosti[uredi]

 • pozitivna ocena pri pisnem testu + pozitivna ocena referata pri vajah
 • potrjena tipkarska naloga (gl. takoj v nadaljevanju); v enem tednu upoštevajte revizorjeve popravke na pogovorni strani članka oz. na svoji uporabniški pogovorni strani
 • prisotnost na predavanjih in vajah; aktivna prisotnost se izkazuje tudi z domačimi nalogami: 1. povzetki poglavij Nove pisarije, 2. opis literarnovednega dogodka, 3. predstavitev literarnega zgodovinarja, 4. opis in povzetek znanstvenega članka v SR, 5. povzetek sporočila na Slovlitu, 6. slovarček novih besed
 • tipkanje kazal za višjo oceno ali za nadomestilo manjkanja; prav pride, kadar je študent med ocenama, pri večjih zalogajih za celo oceno; naloge morajo biti opravljene en mesec pred ocenjevanjem; vpiši link na opravljeno delo na seznam; eno obsežnejše kazalo ustreza eni uri odsotnosti
 • Nova pisarija (in Praktični spisovnik, kadar nanjo pokaže link)
 • prosojnice
 • ponovno vpisanim v prvi letnik na ure ni treba hoditi, če imate pri predmetu že zaključeno oceno ali če imate dokumentirano zadostno prisotnost lani; če vas čaka še test, manjkate na lastno odgovornost, saj se lahko v testu pojavi posamezno vprašanje prav iz letošnje tematike na predavanjih ali vajah; priznano vam je tudi lansko tipkanje za Wikivir (če je bilo seveda potrjeno)

Tipkanje[uredi]

Za ogrevanje bomo vsi (dvopredmetni in enopredmetni!) na Wikivir postavili leposlovne objave iz podlistka časnika Slovenski narod iz prvih let 20. stoletja. Kazalo so nam pripravili starejši kolegi. Podlistek, ki ga je povprečno za 1700 besed, snemi z dLiba, ga prekopiraj na Wikivir in tam popravi napake, ki jih je zagrešil stroj pri prepoznavanju besedila. Kako se to napravi, se bomo naučili na prvem srečanju. Nalogo, ki je ena od zahtev za končno oceno pri predmetu, je treba napraviti do 20. oktobra, sporočene napake pa popraviti v enem tednu po sporočilu o napakah na vaši osebni strani na Wikiverzi. S kratico pp ('prosim preglej') na seznamu člankov spodaj sporočite pregledovalcu, naj pogleda izdelek, potem ko ste upoštevali vse pripombe. Za vsak teden zamude si s seznama obsežnejših besedil pod poglavji Zamudniki izberete ustrezno dodatni podlistek oz. podlistek v več nadaljevanjih za popravljanje.

Najprej pa odpravite tisto grdo predpono s: pred imenom avtorja in naslovom v svoji vrstici. To se napravi v modusu <Uredi> po temle vzorcu: [[s:Kako je župnik Janez lepi Ančki zdravil zobe]] --> [[s:Kako je župnik Janez lepi Ančki zdravil zobe|Kako je župnik Janez lepi Ančki zdravil zobe]].

Podatke o morebitnih manjkajočih, poškodovanih ali neberljivih številkah časopisov sporočite na dLib (janko.klasinc pri nuk.uni-lj.si).

Legenda kratic: pp' prosim pregledati, 1k prva korektura, šnd še ni dobro, z zamudil, ni ni opravil, pr pripombe, ok razlaga ni potrebna

 1. Rado Murnik: No, prav! Humoreska s petimi prizori. Št. 125 (1. junij 1907). 125 -- Uporabnik:Hladnikm
 2. P–r.: Mrak. Št. 131 (8. junij 1907). 131 -- Eva Oblakovič DaD Ok
 3. Katjuša Trnovska:Politična pravljica. Št. 131 (8. junij 1907). 131 -- Uporabnik:Kana Vincek DaD Ok
 4. Štefan Golob: Vaška epizoda. Št. 137 (15. junij 1907). 137 -- Uporabnik:Nina Glavan DaD Ok ♠ ♠
 5. Mara Tavčar (Ivanovna): Šah. Št. 145 (25. junij 1907). 145 -- Anja Ravnikar DaD Ok
 6. Anton Sovre (Miranov): Utrinki ... Št. 181 (7. avgust 1907). 181 -- Uporabnik:Amadeja Peršin DaD Ok
 7. Zofka Kveder-Jelovšek: Dva brata. Št. 182 (8. avgust 1907). 182 -- Uporabnik:Lucija Karničar DaD Ok
 8. Josip Korban: V duru in molu ... Št. 183 (9. avgust 1907). 183 -- Uporabnik:Volktinkara DaD Ok
 9. Valentin Korun: Grobar Jakež. Št. 195 (24. avgust 1907). 195 -- Uporabnik:Jan Černetič DaD Ok
 10. Valentin Korun (dr. K.): Domenek ob valčkih. Št. 207 (7. september 1907). 207 -- Uporabnik: Jana Frank DaD Ok
 11. Franc Fabinc: Adjunkta Kozmiča resna misel. Št. 213 (14. september 1907). 213 -- Uporabnik:JernejaBurger DaD Ok
 12. Josip Aleksandrovič: Spomini na manevre. Št. 219 (21. september 1907). 219 -- Uporabnik:AnjaZibrat šnd
 13. Zofka Kveder-Jelovšek: Talent. Št. 229 (3. oktober 1907). 229 -- Uporabnik:PetrušaGolja DaD Ok
 14. Fran Govekar (France Bregar): Študentovsko potovanje v Prago. Št. 230 (4. oktober 1907). 230 -- Uporabnik: Blaž Šoba DaD Ok ♠ ♠
 15. Valentin Korun (dr. K): Spominski verz na Kredarici. Št. 231 (5. oktober 1907). 231-- Uporabnik: Nuša Vešligaj DaD Ok
 16. Vilko Mazi (V. M. Vilanov): Nazaj ... Št. 234 (9. oktober 1907). 234 Uporabnik: Mateja Jelaska DaD Ok
 17. Rado Murnik: V stiski. Št. 237 (12. oktober 1907). 237 Uporabnik: MonikaPodlogar DaD Ok
 18. Rado Murnik: Prodani ženin. Št. 243 (19. oktober 1907). 243 -- Anuška Anderlič Zakonjšek DaD Ok ♠ ♠
 19. Zofka Kveder-Jelovšek: Pogovor. Št. 251 (29. oktober 1907). 251 -- Uporabnik:GalViršekŽiger DaD Ok
 20. Rado Murnik: Skrivnostna neznanka. Št. 253 (31. oktober 1907). 253 -- Uporabnik: Ana Medvešček DaD Ok
 21. Rado Murnik: Višja živina. Št. 260 (9. november 1907). 260 Uporabnik: MatejaPokorn DaD Ok
 22. Franc Fabinc: Pravljica o pobožnem romarju. Št. 264 (14. november 1907). 264 Uporabnik: Polona Majdič DaD Ok
 23. Valentin Korun (dr. K.): Janez na razpotju. Št. 266 (16. november 1907). 266 -- Uporabnik: Maja Ravnikar DaD Ok
 24. Zofka Kveder-Jelovšek: Jesenska noč. Št. 272 (23. november 1907). 272 -- Uporabnik: Nika Šušteršič DaD Ok
 25. anonimno: Slikarjevo jutro. Št. 274 (26. november 1907). 274-- Uporabnik: Nika Švigelj DaD Ok
 26. Cvetko Golar (Anton Logar): Parček. Št. 278 (30. november 1907). 278--Uporabnik: Nina Štular DaD Ok
 27. Gregor Koritnik: V štirih urah. Št. 283 (6. december 1907). 283 -- Uporabnik: Kaja Božnik DaD Ok
 28. Ljud. Klopčič (Lajoš): Na letovišču. Št. 284 (7. december 1907). 284-- Klara Zevnik DaD Ok
 29. Gregor Koritnik: Laž. Št. 296 (21. december 1907). 296-- Uporabnik: Neža Sazonov DaD Ok
 30. Bojan: Na sveti večer. Št. 298 (24. december 1907). 298 -- Uporabnik: NZlatnar DaD Ok
 31. Sergej: Prijatelj Juraj. Št. 298 (24. december 1907). 298
 32. Bojan: Vihar. Št. 300 (28. december 1907). 300 -- Anika Černigoj DaD Ok
 33. Cvetko Golar: Vdova Grad. Št. 14 (18. januar 1908). 14 --Uporabnik: Klarasirovnik97 DaD Ok
 34. Fran Govekar (France Bregar): Nežni spol. Št. 19 (24. januar 1908). 19 -- Uporabnik:KarmenStrel DaD Ok
 35. Fran Govekar (France Bregar): Ples. Št. 20 (25. januar 1908). 20 Uporabnik:Mancacerar DaD Ok
 36. Ana Fabijan (Sonja): Me, ženske. Št. 21 (27. januar 1908). 21 Uporabnik:ElaMori DaD Ok
 37. anonimno: Konec novele. Št. 33 (8. februar 1908). 33 Uporabnik:Kaja Tržan DaD Ok ♠ za geslo w:Jaron Lanier
 38. Rado Murnik: Osveta slovenskega dekleta. Št. 39 (15. februar 1908). 39 -- Uporabnik:Urhi Ferlež DaD Ok ♠ ♠ ♠
 39. Cvetko Golar: Povest Ivana Svetlega. Št. 58 (7. marec 1908). 58 Uporabnik: Ula Tratar DaD Ok
 40. Valentin Korun: Bolezen profesorja Omahna. Št. 69 (21. marec 1908). 69 Uporabnik: Špela Mehič DaD Ok
 41. s:Cvetko Golar: s:Gospodarjeva hči. Št. 74 (28. marec 1908). 74 Uporabnik: Ana Mari Koroša šnd
 42. Rado Murnik: Slavni Klobasaji. Št. 80 (4. april 1908). 80 -- Uporabnik: Anja Antloga DaD Ok
 43. Groga Rastihuj: Vagabundska anekdota. Št. 86 (11. april 1908). 86 Uporabnik: Hana Kastelic DaD Ok
 44. Rado Murnik: Zaljubljeni kadet. Št. 97 (25. april 1908). 97 Monika Gril DaD Ok
 45. Valentin Korun: Vaška idila. Št. 115 (16. maj 1908). 115 -- Uporabnik:Marija Poklukar DaD Ok
 46. Rado Murnik: Pri ljubi teti. Št. 186 (12. avgust 1908). 186 -- Uporabnik:Marusa zibred DaD Ok
 47. Rado Murnik: Hotel "Od muh". Št. 206 (5. september 1908). 206 -- Miha Sever DaD Ok
 48. Cvetko Golar: Ne maram zate! Št. 237 (10. oktober 1908). 237 Jakob Kužnik DaD Ok
 49. Janko Kersnik: Na Ljubljanici. Št. 249 (24. oktober 1908). 249 Uporabnik:Nina orazem DaD Ok
 50. Ivan Škrjanec (Ivan Mrakov): Veleizdajalec. Tragikomedija. Št. 292 (15. december 1908). 292 Uporabnik: Anaule DaD Ok
 51. Cvetko Golar: Aleks Rožmarin. Št. 3 (4. januar 1908). 3 Enja Osmanović DaD Ok
 52. Valentin Korun (dr. K): Budoar naše Minke. Št. 8 (11. januar 1908). 8 Uporabnik:Sarah Rink DaD Ok
 53. s:Rado Murnik: s:Plešopraskova kazen. Št. 26 (1. februar 1908). 26Uporabnik:Gaja Ramšak z
 54. Cvetko Golar : Jaz in Janez in Evfronija. Št. 67 (18. marec 1908).67 Vanja Jokic DaD Ok
 55. Cvetko Golar: Piruh. Št. 92 (18. april 1908). 92 Uporabnik: ninasulc DaD Ok
 56. Cvetko Golar: V zarji. Št. 103 (2. maj 1908). 103Uporabnik: Istenicbarbara DaD Ok
 57. Cvetko Golar: Potepuh. Št. 109 (9. maj 1908). 109Klarasebenik DaD Ok

Tekstov za popravljanje nikoli dovolj[uredi]

 1. Cvetko Golar: Povest o knezu Janezu Cesarju. Št. 121 (23. maj 1908). 121 Janko Šali DaD Ok
 2. Rado Murnik: Lov na divjega petelina. Št. 126 (30. maj 1908). 126Uporabnik: MatejaPokorn DaD Ok
 3. Cvetko Golar: Tonka . Št. 133 (9. junij 1908). 133 Klara Šebenik DaD Ok
 4. Rado Murnik: Žalostni nepomuk. Št. 140 (17. junij 1908). 140 Ema Koncilija DaD Ok
 5. anonimno: Jure. Št. 148 (27. junij 1908). 148 } Jkužnik DaD Ok
 6. Rado Murnik: Baronesa Ilse. Št. 171 (25. julij 1908). 171 uporabnik: ElaMori DaD Ok
 7. Rado Murnik: Za Cekinovim gradom. Št. 183 (8. avgust 1908). 183 uporabnik: Nastjasimic DaD Ok
 8. Rado Murnik: Aglaja. Št. 200 (29. avgust 1908). 200 Uporabnik: Ana Medvešček DaD Ok
 9. Rado Murnik: Kontrabas. Št. 231 (3. oktober 1908). 231 uporabnik: Mancacerar DaD Ok
 10. Rado Murnik: Don Juan. Št. 254 (30. oktober 1908). 254 uporabnik: Jasnabudimlic DaD Ok
 11. E.: Bilo je na sveti večer. Povest izgubljenega človeka. Št. 300 (24. december 1908). 300 Monika Gril DaD Ok

Mali zamudniki

 1. Zofka Kveder-Jelovšek: s:Konkurz. Št. 268–69 (19.–20. november 1907). 268, 269 Uporabnik: Ivanams pp šnd DaD Ok
 2. Ljud. Klopčič (Lajoš): Idealist. Št. 276–77 (28.–29. november 1907). 276, 277 Uporabnik: Jasnabudimlic DaD Ok
 3. Gregor Koritnik (E. Koritnik): Satanov smeh . Št. 279–80 (2.–3. december 1907). 279, 280 Uporabnik: Laura Štravs DaD Ok
 4. Milan Pregelj: Zofka. Št. 285–86 (9.–10. december 1907). 285, 286 Uporabnik: Emakoncilija DaD Ok
 5. anonimno: Kralj Matjaž. Št. 104–05 (4.–5. maj 1908). 104, 105Uporabnik: Nastjasimic DaD Ok
 6. s:Cvetko Golar: s:Kmečka povest. Št. 134–35 (10.–11. junij 1908). 134, 135Uporabnik: omerzokaja
 7. Fran Govekar (France Bregar): Učitelj Dolinar. Št. 301–02 (30.–31. december 1907). 301, 302 Janko Šali DaD Ok
 8. Zofka Kveder-Jelovšek: Megla. Št. 18–19 (23.–24. januar 1908). 18, 19 Janko Šali DaD Ok
 9. Ivan Lazohrib: Prešernova gora. Št. 113–14 (14.–15. maj 1908). 112, 114 Uporabnik: NatanaelMerzel DaD Ok
 10. Cene z Vrha: Spomin pod lesniko. Št. 130–31 (4.–5. junij 1908). 130, 131 Uporabnik: NatanaelMerzel DaD Ok
 11. anonimno: Lenka. Št. 138–39 (15.–16. junij 1908). 138, 139 Uporabnik: NatanaelMerzel DaD Ok
 12. s:Ivo Trošt: Žrtev. Slika. Št. 141–42 (19.–20. junij 1908). 141, 142 Uporabnik: Andrazprus

Naloge za tiste, ki so manjkali[uredi]

Predavanja

 1. s:Cvetko Golar (G.): Gospod Mihael. Št. 159 (11. julij 1908). 159 Uporabnik: Klarasirovnik97 DaD Ok
 2. s:Rado Murnik: Zlatousta Klobasaja bližnjica na Šmarno goro. Št. 165 (18. julij 1908). 165 Uporabnik: Klarasirovnik97 DaD Ok
 3. T.: Ponesrečeni izlet. Št. 270–71 (21.–22. november 1907). 270, 271 -- Cerar (2) pp
 4. s:Cvetko Golar: s:Devica Rožica in ljubljanski zmaji. Št. 154–55 (6.–7. julij 1908). 154, 155 -- Prus (2)
 5. Vladimir Levstik: Prapor na mlaju. Št. 11–13 (15.–17. januar 1908). 11, 12, 13 -- Oblakovič (3) DaD Ok
 6. anonimno: s:Nočni čuvaj. Št. 15–17 (20.–22. januar 1908). 15, 16, 17 -- Pokorn (3)
 7. A. Pufar: Korenska vojska. Št. 185–87 (12.–14. avgust 1907). 185, 186, 187 -- Skoporc (3) DaD Ok
 8. Andrej Progar: s:Vrnitev slikarja Potočnika. Št. 168–71 (23–26. julij 1907). 168, | 169, 170, 171 -- Žibrat (4)
 9. s:Cvetko Golar: s:Nezvesta Katrica. Št. 195–97 (24.–26. avgust 1908). 195, 196, 197 | s:Cvetko Golar: s:Golob in angel. Št. 227–30 (29. september–2. oktober 1908). 227, 229, 230 -- Štravs (5)
 10. s:Vladimir Levstik: s:Gozdar in Veliko Poželenje. Št. 75–78 (30. marec–2. april 1908). 75, 76, 77, 78 | anonimno: s:Strašno maščevanje. Št. 252–53 (28.–29. oktober 1908). 252, 253 -- Godeša (6)

Vaje

 1. Cvetko Golar: Klasova Tona. Št. 166–67 (20.–21. julij 1908). 166, 167 Uporabnik: Klarasirovnik97 DaD Ok
 2. s:Ivo Trošt: Greh. Črtica. Št. 98–100 (27.–29. april 1908). 98, 99, 100 -- Škrlj
 3. s:Janko Kersnik (Ivan Kres): s:V sezoni lawn-tennisa. Št. 188 (14. avgust 1908). 188 -- Uporabnik: Anja Muha pp DaD Ok
 4. Franc Fabinc: Ob strani. Št. 189 (17. avgust 1908). 189 Uporabnik: Klarasirovnik97 DaD Ok
 5. Rado Murnik: V predoru pri Radovljici. Št. 194 (22. avgust 1908). 194 Uporabnik: Klarasirovnik97 DaD Ok
 6. Josip Kostanjevec (Josip Dolinar): List iz dnevnika Božidara Nebodigatreba. Št. 146–47 (1.–2. julij 1909). 146, 147 -- Kužnik DaD Ok
 7. Ljudmila Prunk (Utva): Moj prvi ples. Št. 203–04 (6.–7. september 1909). 203, 204 Uporabnik: Klarasirovnik97 DaD Ok

Še nimajo tipkanja[uredi]

Hajdin, Janša, Koroša, Sosič, Kopina (lani), Simić; Žibrat, Ramšak; Omerzo, Prus, Horvat

Za kdaj drugič[uredi]

 1. Rado Murnik: Klofutarček. Št. 211 (12. september 1908). 211 -- Uporabnik:Nina Glavan DaD Ok gl. popravke
 2. Rado Murnik: Modrost naših ljubljencev. Št. 225 (26. september 1908). 225 -- Šali pp DaD Ok gl. popravke in po tem zgledu popravi še druga dva podlistka
 3. anonimno: Konfiscirane razmere. Št. 243 (17. oktober 1908). 243 -- Šali pp
 4. Rado Murnik: Kavalir brez podplatov. Št. 255 (31. oktober 1908). 255 -- Šali pp DaD Ok

Za težke zamudnike

 1. anonimno: Cinik Steska. Št. 132–42 (10.–21. junij 1907). 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142 Uporabnik: Klarasirovnik97 DaD Ok
 2. Fran Bolka (Samko Cvetkov): V tujini. Študentovska zgodba. Št. 155–61 (8.–15. julij 1907). 155, 156, 157, 158, 159, 161 Uporabnik: Anamarijahajdin pp DaD Ok
 3. Abel Kabel: Margareta. Št. 173–80 (29. julij–6. avgust 1907). 173, 174, 175, 177, 179, 180

[uredi]

 • registriraj se na Wikiverzi oz. se tja prijavi; isto ime je uporabno tudi na Wikipediji in Wikiviru
 • vpiši se s svojima uporabniškima imenoma k eni izmed nalog
 • popravi naslov tako, da se znebiš predpon na zaslonu
 • odpri dve okni: podlistek na dLibu s klikom na povezavo na koncu alineje in prazno stran za tekst na Wikiviru s klikom na naslov; med njima se seliš z <alt> + <tab>
 • podlistek označi z miško, če ne gre v enem kosu, pa po stolpcih, s <ctrl> + <c> ga spraviš v spomin, skočiš na Wikivir in ga odložiš s <ctrl> + <v>
 • včasih je besedilo bolje sneti v golobesedilnem formatu (txt) kot pa v pdf-ju, ki lahko požre odstavke; če so težave, se splača poskusiti s kakim drugim brskalnikom
 • odpri še tretje okno z lepo urejenim besedilom, npr. Maistrov Moj god, klikni zavihek uredi in prekopiraj iz njega v svoj tekst glavo
 • v glavi zamenjaj prekopirane podatke s tistimi, ki veljajo za besedilo v obdelavi
 • ali pa rubrike za glavo prekopiraj iz predloge {{naslov-mp}} na Wikiviru (https://sl.wikisource.org/wiki/Predloga:Naslov-mp)
 • loti se popravljanja napak v prekopiranem besedilu:
  • odstavek napraviš s prazno vrstico (v Wordu lahko vse odstavke napravimo z eno potezo: zamenjaj ^p z nizom ^p^p)
  • odpraviš deljenje
  • napake, ki jih je zagrešil OCR, popravi po predlogi (npr. vo1ja > volja, kako ? > kako?)
  • v dilemi si oglej napotke na pogovorni strani popravljanja klasikov na Wikiviru, v smernice projekta in na forum ali na pogovorni strani predmeta postavi vprašanje oz. predlog
 • na dnu dodaj kategorije, npr. [[Kategorija:Podlistki]], [[Kategorija:Slovenski narod]], kategorijo z imenom avtorja (če je poznan), žanrom (npr. potopis), temo (npr. vojna, Brezovica, Prešeren ...)
 • nič ni prepovedano potešiti radovednost o avtorju s klikom na njegovo ime na Wikipediji ali poguglati temo
 • uspešno zaključena naloga je droben prispevek slovenski kulturni dediščini in vaja v kreativni udeležbi v kulturi, zraven pa tudi dokument odločitve o resnem študiju na slovenistiki
 • v nekaj primerih, kjer klik na izbrani naslov ni odprl prazne strani, ampak je tam že stalo neko drugo besedilo z enakim naslovom, sem povezavo spremenil tako, da sem naslovu dodal v oklepaju avtorjev priimek ali naslov časopisa z letnico, npr. [[:s:Dom|Dom]] > [[:s:Dom (Peter Zvonar)|Dom]], kar pripelje na prazno stran
 • tisti, ki ste iz takih ali drugačnih razlogov zamudili uvodne informacije, se o nalogah seznanite pri sošolcih

Izpiti[uredi]

Pisni test bo v # 2 ob 8.00. Piše se 25 minut. Za pisanje so primerne samo lihe vrste sedežev (1, 3, 5 itd.), ki jih zasedete od spodaj navzgor; med pišočimi naj bo en sedež prazen. Za izpit se pravočasno prijavite na VIS-u. Za vpis končne ocene, ki je povprečje ocene testa in referata pri vajah, se ponovno prijavite k izpitu, potem ko ste opravili vse obveznosti pri predmetu.

 • 2. 2. 2018
 • 16. 2. 2018
 • 15. 6. 2018
 • 7. 9. 2018

Številka ob datumu na VIS-u je ocena testa, številka ob R je ocena referata, + pomeni tipkanje za višjo oceno, ODS pomeni odsotnost, kt pomeni tipkanje za nadomestilo odsotnosti. Za vpis končne ocene se boste ob koncu vaj v poletnem semestru ponovno prijavili na izpit. ODS pomeni, da ste manjkali več kot trikrat in da boste za nadomestilo prisotnosti postavili in popravili še toliko podlistkov, kolikor ste manjkali; več kot 50-odstotne odsotnosti s tipkanjem ne morete nadomestiti in predmeta ne morem oceniti.

Splošni napotki in vprašanja[uredi]

 • ne sprašuj učitelja ali demonstratorke, kaj vse je treba še popraviti, to moraš ugotoviti sam/-a
 • sporoči demonstratorki, ko res vneseš popravke, da ti jih pregleda; učitelj in korektor ne patruljirata po vaših izdelkih
 • popravi vse napake istega tipa, ne samo tiste, na katero pokaže demonstratorka za zgled
 • v dvomu (če se ob tekstu ne pojavi kljukica) ne čakaj, ampak povprašaj po pošti ali na govorilnih urah
 • za vpis končne ocene se ponovno prijavi na izpit
 • ne odlašaj z nalogami, ker zamudnike doletijo dodatne zadolžitve
 • s <poem> in </poem> obdamo verze
 • Kako označiti manjkajoče besedilo?
V glavi članka v vrstici |opomba= pojasnimo, kaj je narobe s predlogo (odtrgano ali odrezano besedilo, manjkajoča stran ...), v besedilu pa na poškodovanem oz. manjkajočem mestu izberemo eno od naslednjih možnosti: [manjka beseda/vrstica], {{nejasno|nnnnnnn}} oz. {{redakcija|besedilo na zaslonu|popravljeno oz. rekonstruirano besedilo}} (kadar iz konteksta razberemo, kaj manjka). Varianta, ki sem jo kazal v razredu (<!-- pojasnilo o tem, kaj manjka -->), je manj primerna. Na dLib na naslov <mailto:janko.klasinc@nuk.uni-lj.si> sporočite, katera številka časopisa je kje poškodovana. Zavzeti bodo seveda šli v knjižnico in iz fizičnega izvoda prepisali manjkajoče.
 • odpravi deljaje, odpravi oznake, kje se neha nadaljevanje podlistka, pomembni so samo odstavki
 • bodite pozorni predvsem na (klasične napake, ki se ponavljajo!):
  • delanje odstavkov - odstavek v besedilu mora ustrezati odstavku v izvirniku, ni dovolj, da se samo pomakneš vrstico nižje, vmes mora biti vrstica prosta
  • tri pike so nestične
  • odpravi podpise in "nadaljevanje prihodnjič" na dnu besedila, če le-ti so
  • dodaj kategorije
  • vir v glavi: raje ga urejajte z {{fc|dlib|koda publikacije|s=dopišeš stran| dLib številka publikacije}}

Glej tudi[uredi]

Opombe[uredi]

 1. Za morebitne izredne študente so rezervirani naslednji petki popoldne: 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., po dogovoru lahko tudi drugi dnevi.