Uporabnik:Istenicbarbara

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

NOVA PISERIJA[uredi]

Splošno

Izhaja 4 krat letno, pod okriljem Slavističnega društva Slovenije.

Pismenost

No, ker smo ljudje in knjigo po navadi sodimo po platnicah, sem tudi jaz, tokrat ali pa ponovno, kakor vam je ljubše, naredila tako. Moram reči, da se nisem dosti zmotila, pri svoji presoji. Ker se mi uvod ni zdel kaj prida in ker ga po navadi ne berem, sem ga tudi tokrat izpustila, ne da bi mu posvetila vsaj minuto. V nadaljevanju so moje misli postale 'svetlejše'. Tema se mi zdi popolnoma primerna za naš čas, zato je bilo branje dokaj sproščujoče, z izjemo nekaterih izrazov, ki so se mi zdeli nepotrebni.

Informacijska družba

Smo informacijska družba mi? Ali so to računalniki in mobilne naprave, ki jih uporabljamo? Vsekakor nekaj, o čemer moramo razmisliti.

No, priznajmo si, da je vsak do nas že kdaj pomislil/ se vprašal Ali bo tiskana knjiga preživela?. Mislim, da odgovor ni tako preprost, kot to misli avtor (Ali pa je to trditev prevzel po nekom drugem?). O tem bi lahko razpredali in govorili, eni da bo preživela in drugi, ki mislijo da ne bo. Morda za obstoj tiskane knjige ne bodo pomenljiva leta, morda bo to stoletje ali pa tisočletje.

Definitivno, sem ena tistih, ki ji je veliko ljubše v roke prijeti tiskano knjigo. Vendar mislim, da knjiga ni primerljiva s svinčnikom, avtom... kot opisuje avtor. Že sam podatek o izposoji knjig nam pove veliko. Veliko lažje in hitrejše je če knjigo/odstavek/članek poiščemo po internetu. Morda pa se je s tem začela knjiga manj vrednotiti.

Wikiji

Wikiji in šola

No tole mi je pa všeč, bom kar citirala: Če Wikipedijo, ki je pomembna prostočasovna, rekreativna dejavnost, kontaminiramo z atributi prisile (šolskim urnikom, izpitnimi obvezami, ocenjevanjem), ogrozimo njeno privlačnost.

Pa si sama pri sebi mislim: Res je!

Uporaba Wikiverze in Wikipedije je zame nova in moram reči da kar zanimiva, pa tudi poučna. Vendar se mi, tudi zaradi drugih šolskih dejavnosti, zdi nekako odveč. Je pa res,d a je to dobra naložba za mlajše rodove, ki prihajajo za nami.

V tem podnaslovu, so se mi kotički ustnic malo privzdignili.

NOVE BESEDE[uredi]

 • Empiričnost tak, ki se ga da preveriti (npr. z eksperimentom).
 • Kolfon podatki o knjižnem delu, na notranje strani platnice.
 • Emerit upokojeni profesor.
 • Bibliografija seznam izdanih del (vsa dela nekega avtorja.
 • Derivacija je tvorjenje novih besed iz podstave s priponami, izpeljava.
 • Kompatibilnost je lastnost, značilnost kompatibilnega; združljivost, skladnost. Primer: kompatibilnost gospodarjev.
 • Anahron je tisti, ki ni v skladu z določenim časom ali razmerami.
 • Pristati v gluhi lozi pomeni, da nihče ne posluša, upošteva (mojih) besed.
 • Rezident je diplomatski predstavnik, za stopnjo nižji od poslanika.
 • Kompetenten je tisti, ki se nanaša na kompetenco; pristojen, pooblaščen.
 • Špijonaža ali vohunstvo.
 • Segment je del celote.
 • Periodika so časopisi, revije, ki izhajajo navadno v rednih časovnih presledkih.
 • Repozitorij je sistem, prvenstveno namenjen hranjenju znanstvenih in strokovnih objav v elektronski obliki, ki so odprto dostopne vsem uporabnikom preko svetovnega spleta.
 • Recenzijski (izvod) je izvod, ki ga založba da uredništvu ali posamezniku v oceno.
 • Bojkotirati pomeni zavračati zveze, zlasti trgovske.
 • Diseminacija je razširjenje bolezenskih klic po telesu.
 • Fantazma ali halucinacija.
 • Embarg je prepoved ali omejitev trgovine s kako državo, trgovinska zapora.
 • Mecen je tisti, kdor prostovoljno gmotno podpira umetnike, znanstvenike ali umetnost, znanost, podpornik.
 • Niansa je vsaka od različnih barv iste barvne osnove; odtenek.
 • Ad hoc pomeni posebej za ta primer, v ta namen.
 • Sabotaža je namerno, navadno prikrito dejanje, ravnanje, s katerim se zlasti iz političnih vzrokov povzroča gospodarska škoda.
 • Vobče ali sploh, nasploh
 • Gandhijevski odpor: Gandhi je bil eden od tvorcev sodobne Indije in vpliven zagovornik satjagrahe (nenasilnega protesta.
 • Deklarativen tak, ki temelji na besedah, ne na dejanjih.
 • Inerten tak, ki je v stanju, za katero je značilna velika želja vztrajati v mirovanju, nedejavnosti; lenoben, nedelaven.
 • Kanoniziran tak, ki sledi pravilom, načelom, normam, zlasti v družbi, umetnosti, filozofiji.
 • Sintagma je besedna zveza, v kateri je ena beseda glavna, druga pa podrejena.
 • Shizofren tak, ki se nanaša na shizofrenijo, ki je duševna bolezen z motnjami v mišljenju, čustvovanju.
 • Atavističen se nanaša na atavizem, ki je ponovitev telesnih ali duševnih lastnosti davnih prednikov na potomcih.
 • Sicris je informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (kratica SICRIS - Slovenian Current Research Information System)
 • Venetska teorija je najbolj razširjena avtohtonistična teorija o izvoru Slovencev.
 • Tendenca je prizadevanje za dosego, uresničitev česa; težnja.
 • Humboldtovska vera je povzeta po Alexandru von Humboldtu. Bil je prvi, ki je kvantitativno opredelil geografsko razširjenost rastlin, kar štejemo kot začetek biogeografije, vede, ki povezuje biologijo in geografijo.
 • Smoter je kar se hoče doseči s prizadevanjem.
 • Larpurlartizem je nazor, da je funkcija umetnosti samo estetska, ne pa tudi družbena.
 • Lacanovski je pojem, ki je bil povzet po Jacquesu Lacanu. Za svoja dela je namreč na področju psihoanalize je štel, da so vrnitev k Freudu. To je pomenilo ponovno večje zanimanje za nezavedno.
 • Derridajevski je pojem, ki je bil povzet po Jacquesu Derridaju.
 • Logika slonokoščenega stolpa se navezuje na izraz iz Svetega pisma, kjer v Visoki pesmi služi kot primera za lepoto. Danes ima negativen prizvok, saj največkrat pomeni izolacijo, vzvišenost nad realnim, akademski elitizem, samozadostnost, neuporabno žlahtnost.
 • Uzurpacija je nezakonita, nasilna prilastitev.
 • Parcialen spojiti, združiti.
 • Manihejski nanašajoč se na manihejce ali maniheizem.
 • Antagonizem ali nasprotje, nasprotovanje zaradi različnih idej, koristi.
 • Agitator je kdor agitira: agitatorji so nabirali glasove za volitve.
 • Lobist je oseba, ki opravlja dejanje lobiranja in je vpisana v register lobistov v Republiki Sloveniji, ali oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je zaposlena v interesni organizaciji, za katero lobira, oziroma je zakoniti zastopnik ali izvoljeni predstavnik te interesne organizacije.
 • Valenca je lastnost besede, da ima v stavku ali besedni zvezi lahko skladenjsko dopolnilo; vezljivost.
 • Inertnost je lenobnost, nedelavnost.
 • Neukaluljenost se navezuje ne ukalupljenost, kar pomeni narediti, da kaj poteka po ustaljeni ali pogosto ponavljajoči se obliki.
 • Arbitri je strokovno mnenje, presoja.
 • Resignirati pomeni prenehati si prizadevati za kaj zaradi prepričanja, da je uspeh nemogoč.
 • Ekspertiza je izvedensko mnenje, poročilo.
 • Nepotizem je dajanje dobrih služb, družbenih položajev sorodnikom.
 • Lamentacija je tožba, tarnanje.
 • Napaberkovati pomeni priti do česa s priložnostnim, nesistematičnim zbiranjem.
 • Niansirati pomeni narediti, da se pojavlja, nastopa kaj v (barvnih) odtenkih
 • Garniranje pomeni dekorativno nalaganje jedi na pladenj ali krožnik.
 • Tripičje ali tropičje je končno ali nekončno ločilo in se rabijo kot znamenje izpusta, vrinjenega stavka ali spremembe skladenjskega naklona.
 • Metuzalemsko pomeni zelo star.
 • Imponirati pomeni vzbujati občudovanje, spoštovanje zaradi določenih lastnosti.
 • Pregnanten tak, ki je jedrnat in zgoščen.
 • Superiornost pomeni stanje, lastnost superiornega; večja sposobnost, večvrednost.
 • Relata refero ali dobesedno, "ki se nanaša s tem povezane stvari.
 • Brezpriziven je tak, ki ne dopušča priziva, ugovora.
 • Sociopat je oseba, ki trpi zaradi antisocialne motnje osebnosti . Niso duševno ali telesno bolni , ampak imajo napačna moralna in druga prepričanja. Nimajo občutka krivde , sočutja
 • Konsenz je soglasje, privolitev.
 • Copia je obilje, blagostanje.
 • Kleptomanija je psihološka motnja, zaradi katere posameznik čuti potrebo po tem, da si prisvoji stvari, ki mu lahko sploh niso všeč in jih niti ne potrebuje.
 • Prehiteti po desni
 • Citatomanija v slabšalnem pomenu pomeni nagnjenost k prekomernemu citiranju.
 • Ekscerpirati pomeni namensko prepisovati odlomke, podatke iz teksta, izpisovati.
 • Nekonsistentnostali nedoslednost.
 • Obskuren je tisti, ki nasprotuje svobodi, napredku, kritičnemu mišljenju; mračnjaški
 • h-indeks je število za merjenje znanstvenega učinka poljubnega znanstvenika.
 • Bibliometrično tako, ki se ukvarja s kvantifikacijo bibliografskih zapiskov.
 • Anglocentričnost usmerjeno k izključno angleškemu jeziku.

KRATICE IN KRAJŠAVE[uredi]

 • ed. urednik
 • l. r. lastnoročni podpis
 • s. a. brez leta
 • s. n. brez imena
 • etc. in tako dalje
 • vol. izdaja zvezek
 • LZ Ljubljanski zvon
 • DiS Dom in svet
 • SN Slovenski narod
 • ZRC SAZU znanstveni raziskovalni center, slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • dLiB Digitalna knjižnica Slovenije
 • Npis Nova pisarija
 • SR Slavistična revija
 • SlovLit slovenska literarna veda

16. APRILA...[uredi]

Rojstva:

 • 1827 - Octave Crémazie, kanadski pesnik († 1879)
 • 1896 - Sami Rosenstock - Tristan Tzara, francoski pesnik († 1963)
 • 1844 - Jacques Anatole François Thibault - Anatole France, francoski pisatelj, nobelovec
 • 1921 († 1924)1921 - sir Peter Ustinov, britanski filmski igralec, pisatelj, dramatik († 2004)

Smrti:

 • 1968 - Edna Ferber, ameriška pisateljica, dramatičarka (* 1885)
 • 1972 - Jasunari Kavabata, japonski pisatelj, nobelovec 1968 (* 1899)

SIMPOZIJ OBDOBJA (36.)[uredi]

V petek 17.11.2017 smo se skupaj s sošolkami odpravile na 36. Simpozij obdobja, katerega naslov je bil Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne.

Udeležila sem se dveh predavanj. Prvo je bilo obarvano nekoliko bolj jezikoslovno, kar mi ni bilo všeč. Zaradi nevšečne vsebine, predavanju nisem popolnoma sledila. Drugo, bolj zanimivo predavanje z naslovom Uradovalna slovenika – gorenjsko narečje v luči zapisov hišnih imen v franciscejskem katastru me je pritegnilo do tolikšne mere, da sem si v popoldan vzela nekaj časa in si ogledala spletno stran in malo pobrskala po njej.

SLAVISTIČNA REVIJA[uredi]

SLOVLIT[uredi]