Uporabnik:Klara Zevnik

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Literarnovedni dogodek[uredi]

Vodnikov literarni večer - Ptički brez gnezd

Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova, Literarna sekcija BESEDA, je priredila 15. 11. 2017 Vodnikov literarni večer »PTIČKI BREZ GNEZDA«. Predstavili so pisatelja in dramatika Frana Miličinskega ob 150. letnici rojstva. Dogodek se je odvijal v Posavskem muzeju Brežice.


Srečanje bralnega krožka za odrasle - Bralno-pogovorno o Makedoniji

Knjižnica Brežice redno prireja srečanja bralnega krožka za odrasle. 15. 11. 2017 so priredili srečanje, kjer so obravnavali različna makedonska dela.

36. simpozij obdobja[uredi]

Na 36. simpoziju obdobja sem se v petek, 17. 11. 2017 udeležila dveh predavanj. Prvo je imelo naslov Medstavčne zveze v obdobju med Brižinskimi spomeniki in Trubarjevim Katekizmom Roberta Grošlja, drugo pa je bilo predavanje Jožice Škofic z naslovom Uradovalna slovenika – gorenjsko narečje v luči zapisov hišnih imen v franciscejskem katastru. V spomin se mi je so se mi vtisnila predvsem hišna imena na Gorenjekm, saj se mi je zdela zanimiva povezava med hišnimi imeni iz preteklosti in priimki, ki jih nosijo današnji predniki, ki še živijo na teh naslovih.

Več na linku: http://www.hisnaimena.si/

Popravki članka na Wikipediji[uredi]

 • Odstranjevanje odvisnih stavkov se mi zdi smiselno, saj bo bralec lažje sledil pomembnejšim dogodkom, ki jih je potrebno izpostaviti.
 • Linkanje krajev, dogodkov, pojmov (npr. Trst pri besedi tržačan, Pariz, stalinizem, informbiro) je za bralca pomembno, da bo njegovo raziskovanje potekalo lažje in hitreje.
 • Pri citiranju navedemo priimek avtorja, brez imena, leto izzida in stran (npr. Blatnik 1981: 7).

Ob prebiranju Slavistične revije[uredi]

Vtisi o Slavistični reviji[uredi]

Ko sem dobila Slavistično revijo v roke, se mi je zdela nenavadna, saj po izgledu ni običajna revija, kakršnih sem vajena. Ima nenavadne platnice, slikovnega gradiva je izredno malo oziroma nič. Čeprav vem, da knjige ne smemo soditi po platnicah, sem storila ravno to. Prva misel je bila, da bo revija nezanimiva. Vendar sem se ob prelistavanju zaustavila ob nekaterih naslovih, ki so pritegnili mojo pozornost in sem se jim bolj posvetila.

Povzetek članka Slavistične revije[uredi]

Ob prebiranju Slavistične revije sem se zaustavila ob članku Utjecaj novih medija na jezik mladih u pisanim radovima. V članku so raziskovali kako vplivajo novi mediji na osmošolce in njihovo pismenost. Zaradi razširjenosti medijev kot je Facebook, Twitter, SMS-sporočila se je pri mladih pojavil problem pismenosti, ter uporabe knjižnega jezika. Vse več se uporabljajo kratice, ki po večini izhajajo iz angleškega jezika in emotikoni. Vendar so z raziskavo ugotovili, da učenci osmega razreda ločujejo med pisanjem v prostem času (SMS, Facebook...) ter šolskim pisanjem.

Ob prebiranju Nove pisarije[uredi]

Nove besede[uredi]

 • Derivacija je tvorjenje novih besed iz podstave s priponami, izpeljava.
 • Anahron je tisti, ki ni v skladu z določenim časom ali razmerami.
 • Rezident je diplomatski predstavnik, za stopnjo nižji od poslanika.
 • Periodika so časopisi, revije, ki izhajajo v rednih časovnih presledkih.
 • Recenzijski (izvod) je izvod, ki ga založba da uredništvu ali posamezniku v oceno.
 • Diseminacija je razširjenje bolezenskih klic po telesu.
 • Fantazma ali halucinacija.
 • Mecen tisti, ki podpira umetnike, znanstvenike...
 • Ad hoc pomeni posebej za ta primer.
 • Vobče nasploh
 • Gandhijevski odpor: Gandhi je bil eden od tvorcev sodobne Indije in vpliven zagovornik satjagrahe (nenasilnega protesta.
 • Kanoniziran tak, ki sledi pravilom, načelom, normam.
 • Sintagma je besedna zveza.
 • Sicris je informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji
 • Venetska teorija je avtohtonistična teorija o izvoru Slovencev.
 • Smoter je nekaj, kar hočemo doseči s prizadevanjem.
 • Larpurlartizem je nazor, da je funkcija umetnosti samo estetska, ne pa tudi družbena.
 • Parcialen spojiti, združiti.
 • Manihejski nanašajoč se na manihejce ali maniheizem.
 • Napaberkovati pomeni priti do česa s priložnostnim, nesistematičnim zbiranjem.
 • Garniranje pomeni dekorativno nalaganje jedi na pladenj ali krožnik.
 • Metuzalemsko pomeni zelo star.
 • Relata refero "ki se nanaša s tem povezane stvari.
 • Copia je obilje, blagostanje.
 • Citatomanija je nagnjenost k prekomernemu citiranju.
 • Obskuren je tisti, ki nasprotuje svobodi, napredku, kritičnemu mišljenju; mračnjaški
 • h-indeks je število za merjenje znanstvenega učinka poljubnega znanstvenika.
 • Bibliometrično tako, ki se ukvarja s kvantifikacijo bibliografskih zapiskov.

28. avgusta ...[uredi]

Rojstva[uredi]

Smrti[uredi]

SlovLit[uredi]

Čehi v slovenski literaturi[uredi]

28. 8. 2013

Vprašujoči se na portal SlovLit obrača, saj potrebuje pomoč s področja literature. Prosi za informacije, v katerih slovenskih literarnih delih se na motivni ali tematski ravni pojavlja češka Praga (ali pa nasploh Češka), saj na Češkem potekajo literarni večeri v organizaciji slovenskega lektorata in bi informacije prišle prav. Gosta sta že bila Andrej E. Skubic, ki so ga povezali z romanom Popkorn, iztočnica za večer Petra Svetine pa je bila njegova pesem Pot v Prago je bela. Gostovali so tudi že Mareta Cestnika, ki je izbral zabavno zgodbo iz praških gostiln.