Uvod v študij slovenske književnosti predavanja 2022/23

Iz Wikiverza

K predavanjem Mirana Hladnika iz Uvoda v študij slovenske književnosti hodijo vsi v prvi letnik vpisani slovenisti, dvodisciplinarni in enopredmetni. Predmet se zaključi ob koncu zimskega semestra.

Učbenik za ta predmet je Nova pisarija, v knjigarni FF v pritličju jo imajo tudi v natisnjeni obliki. Dopolnila, ki jih v natisnjeni izdaji ni, so na spletu v zelenem.

Vaje iz Uvoda za vse vpisane izvaja asistent Andraž Jež v skupinah. Pri vajah boste najprej spoznavali osnove znanstvenega pisanja (citiranje, kratki sklici, bibliografski seznam ...). Vsak(a) študent(ka) bo nato po teh pravilih izdelal(a) referat o izbranem znanstvenem članku, ki ga bo tudi predstavil(a) pred koleg(icam)i. Dobivali se bomo v dveh skupinah ob četrtkih (11.20–12.55 in 13.00–14.35). V prvo skupino bodo razvrščeni enodisciplinarni (ki imajo tik pred tem vaje iz Slovenske književnosti 19. stoletja) in dvodisciplinarni študentje od A do K, preostali pa bodo obiskovali drugo skupino. Videvali se bomo na Tobačni, in sicer v predavalnicah T-2 in T-4.

Enopredmetni slovenisti povrhu obiskujejo pri tem predmetu še seminar. Na urniku je takoj za predavanjem v isti predavalnici, tj. v dvojki. Seminar izvaja Miran Hladnik, na Wikiverzi ima seminar svoje domovanje: Seminar iz Uvoda. Tudi seminarja je konec ob zaključku zimskega semestra.

Predavanja[uredi]

Predavalnica # 2 v pritličju, petek, 7.10–8.40 [1]

 • 7. 10. 2020 O predmetu, razdelitev nalog, snovanje svojega študijskega spletnega gnezda
 • 14. 10. Vstop na Wikivir
 • 21. 10. Pogovor:Uvod v študij slovenske književnosti predavanja 2022/23, današnja odlikovanja, estetski popravki na osebnih spletiščih (velike črke, razmiki, seznami), pregled domačih nalog (tekst na Wikiviru, razstava), sicer pa: o pismenosti, informacijski družbi, wikijih, avtorstvu, licencah ipd.
 • 28. 10. odpade zaradi bolezni
 • 4. 11. gl. pogovorno stran
 • 11. 11. " DaD Ok
 • 18. 11. DaD Ok
 • 25. 11. DaD Ok
 • 2. 12. DaD Ok
 • 9. 12. DaD Ok
 • 16. 12. odpade zaradi bolezni
 • 23. 12. DaD Ok in nadomeščeno
 • 6. 1. 2023 DaD Ok
 • 13. 1. DaD Ok za zmeri

Obveznosti[uredi]

Za vpis ocene, delne ali končne, se je treba na VIS-u prijaviti na izpit. Oceno pri Uvodu v študij slovenske književnosti sestavljata ocena testa po predavanjih in ocena referata pri vajah. Ocena testa je v VIS-u v rubriki Opis delne ocene opremljena z datumom testa v oklepaju, ocena referata pa prav tam s kratico R, npr. 6(15.1.21) R7. Ocena referata se povrhu pojavi v samostojni rubriki z naslovom Ocena vaj, skupna ocena, ki upošteva test in referat, pa v prvi rubriki z naslovom Ocena predavanj. Skupno oceno zapišemo šele, ko so izpolnjene tudi druge obveznosti: prisotnost pri predavanjih, vajah (in seminarjih) oz. kompenzacijsko tipkanje, korektura feljtonskega besedila na Wikiviru, sprotne domače naloge na Wikiverzi, za enopredmetne pa še z DaD Ok označeno seminarsko geslo na Wikipediji. Odsotnost na treh seminarjih (iz kakršnih koli razlogov) se tolerira brez opravičevanja, četrta–sedma odsotnost se nevtralizirajo s kompenzacijskim tikpkanjem, več kot sedemkratna odsotnost se ne odpušča in je razlog za neocenjenost. Komur se ure v celoti križajo z drugim predmetom, mora izkazati polovično prisotnost, drugi ustrezno več. Kadar se študent znajde med ocenama, pomaga navzgor tipkanje za višjo oceno, ki ga je opravil en mesec pred ocenjevanjem, ali s plusom označeno izstopajoče sodelovanje v razredu.

Testni roki[uredi]

 • 27. 1. 2023
 • 10. 2. 2023
 • 2. 6. 2023
 • 1. 9. 2023

Korekture podlistkov[uredi]

Za ogrevanje bomo vsi (dvopredmetni in enopredmetni!) na Wikivir postavili leposlovne objave iz podlistka časnika Slovenski narod. Kazalo so nam pripravili starejši kolegi. Podlistek, ki ga je povprečno za 1700 besed, snemi z dLiba, ga prekopiraj na Wikivir in tam popravi napake, ki jih je zagrešil stroj pri prepoznavanju besedila. Kako se to napravi, se bomo naučili na prvih dveh srečanjih. Nalogo, ki je ena od zahtev za končno oceno pri predmetu, je treba napraviti do 20. oktobra, sporočene napake pa popraviti v enem tednu po sporočilu o napakah na vaši osebni strani na Wikiverzi. S kratico pp ('prosim preglej') na seznamu člankov spodaj sporočite pregledovalcu, naj pogleda izdelek, potem ko ste upoštevali vse pripombe. Za vsak teden zamude pri prevzemu penzuma in popravljanja teksta do bite v delo dodatni podlistek v več nadaljevanjih. Zamudniki, oglasite se mi po e-pošti. Kdor se bo prvi vpisal na seznam, dobi plus, lahko že pred začetkom predavanj.

Najprej pa odpravite tisto grdo predpono s: pred imenom avtorja in naslovom v svoji vrstici. To se napravi v modusu <Uredi> po temle vzorcu: [[s:Kako je župnik Janez lepi Ančki zdravil zobe]] --> [[s:Kako je župnik Janez lepi Ančki zdravil zobe|Kako je župnik Janez lepi Ančki zdravil zobe]].

Podatke o morebitnih manjkajočih, poškodovanih ali neberljivih številkah časopisov sporočite na dLib (zoran.krstulovic pri nuk.uni-lj.si).

Legenda kratic: pp prosim pregledati, 1k prva korektura, šnd še ni dobro, z zamudil, ni ni opravil, pr pripombe, ok razlaga ni potrebna

 1. s:Marija Kmet (Kmetamarija): s:Luč lepote. Slovenski narod št. 272 (25. november 1911). 272 -- Miran Hladnik
 2. Rado Murnik: Romeo in Julija. Št. 188 (19. avgust 1912). dLib -- Eva Poljanec pp ŠND pp
 3. Josip Premk: Sveti večer v Albaniji. SN 23. 12. 1912 295 -- Yllka Kroni pp ŠND pp ŠND
 4. Ivo Pirc: Ob sedemdesetletnici. SN (18. september 1921). 209 -- Anika Nagode DaD Ok
 5. Janko Leban: Ivanu Hribarju ob jubileju! SN 18.9. 1921 209 -- Nuša Velišček DaD Ok
 6. Ivan Lah: Grešnik Lenart. SN 14. 12. 1921 280 -- Lana Pizzoni DaD Ok
 7. s:Vilko Mazi: s:Hudičeva zgodba. SN 25.12.1921 290 -- Živa Zalar
 8. Ivan Podržaj: V sveti noči: Iz romana "Črne noči". SN 25.12.1921 290 -- Ema Nemec DaD Ok
 9. Ivan Podržaj: Mala Pavla. SN 25. 12. 1921, 294 -- Rebeka Rutar DaD Ok
 10. Ivan Podržaj: Sorriento: Iz zbirke "Sanje in smoter". SN 6. 8. 1922 177 -- Anja Pirc pp ŠND pp DaD Ok
 11. J. Zupančič: Tribun: Epizoda iz ruske revolucije. SN 13. 8. 1922 183 -- Ivana Bosančić pp ŠND pp DaD Ok
 12. Fran Milčinski (Fr.Ž.): Kleveta. SN 13. 8. 1922 183 -- Anastazija Tomšič pp ŠND pp DaD Ok
 13. E. Gangl: Pozdrav bratom in sestram. SN 13. 8. 1922 183 -- Lucija Baša Za pravopisno vprašanje Za za objavo na Slovlitu, pp ŠND pp DaD Ok Za za Anico Žemlja
 14. Žiga Laykauf (Ž. L. Mozirski): Češkoslovaškim Sokolom! SN 13. 8. 1922 183 Leon Kokošar Za za prvo prijavo na Wverzo DaD Ok
 15. Maks Simončič: Labodnica. SN 15. 8. 1922 184 -- Nika Boršič pp ŠND pp DaD Ok
 16. R. S.: Sokolska serenada. SN 20. 8. 1922 188 -- Danijela Maček pp ŠND pp DaD Ok
 17. J. Zupančič: Trema. SN 20. 8. 1922, 188 -- Nina Gubanc pp ŠND pp DaD Ok
 18. Ivan Podržaj: Božji mrliči: Predgovor romana. SN 23. 8. 1922 190 -- Lara Repe Za za bistro oko DaD Ok Za za prvo prijavo na Slovlit
 19. Frank Drenik: Dežman - uskok. SN 24. 8. 1922 191 -- Barbara Kovač pp ŠND pp DaD Ok Za za Wikivir in za dnevnik
 20. I. Zupančič: Kako je Ivan Ivanovič brezuspešno potoval v nebesa. SN 25. 8. 1922 192 -- Sara Bitežnik pp ŠND pp DaD Ok
 21. I. Zupančič.: Tri parodije. SN 3. 9. 1922 200 -- Živa Božič pp ŠND pp DaD Ok
 22. I. Zupančič: Komunist. SN 13. 9. 1922 207 -- Katja Huber pp ŠND pp ŠND pp ŠND DaD Ok
 23. I. Zupančič: Debata. SN 4. 10. 1922 225 -- Lana Vrhovnik pp ŠND pp DaD Ok
 24. Fran Milčinski: Muhe. SN 28. 10. 1922 (št. 246) dLib -- Sara Žmavc pp ŠND pp DaD Ok
 25. Mara Tavčar (Mara Tavčarjeva): Na dan mrtvih. SN 1. 11. 1922 249 -- Lucija Podgornik pp ŠND pp DaD Ok
 26. J. Zupančič: Kako smo protestirali. SN 7. 11. 1922 253 -- Ajda - Lea Jakše pp ŠND pp ŠND pp DaD Ok
 27. I. Zupančič: Miklavžev večer. SN 6. 12. 1922 277 -- Katja Cerar pp ŠND
 28. M. Z.: Ta prokleti razbojnik. SN 24. 12. 1922 292 -- Sara Janša pp ŠND DaD Ok Za za prozifikacijo Prešerna pp DaD Ok
 29. s:Tone Gaspari: Božično pismo. SN 24. 12. 1922 292 -- Dóra Doszpot pp ŠND pp ŠND pp DaD Ok
 30. Anonimno: Božicnopolitična satira. SN 24. 12. 1922 292 -- Nika Hvala Za za prvo urejanje Wvira DaD Ok
 31. I. Zupančič: Novoletne sanje. SN 31. 12. 1922 296 -- Iza Vidmar pp ŠND pp DaD Ok
 32. Fran Milčinski (Fr. Ž.): Raki. SN 5. 1. 1923 4 -- Svit Stišovič pp ŠND pp DaD Ok Za za prijavo na Slovlit Za za sodelovanje
 33. Jože Zupančič (J. Zupančič): Jetniki. SN5 5. 1. 1923 4 -- Pika Lucija Cokan pp ŠND pp DaD Ok
 34. Ivan Albreht: Pravljica. SN 11. 1. 1923 7 -- Ivona Furlan
 35. Janko Kersnik (Griški): Utrinki. SN 18. 2. 1923 dLib -- Žana Uršič pp ŠND pp ŠND
 36. I. Zupančič: Ob mrtvaškem odru. SN 21. 2. 1923 41 -- Nika Gošek pp ŠND pp DaD Ok
 37. Alojzij Gradnik: Pred slovesom. SN 22. 2. 1923 42 -- Petra Omejc pp Za za komentar Npis Za za komentar trubarjevanj ŠND DaD Ok
 38. I. Zupančič: Trinajsti apostol. SN 1. 4. 1923, 76 -- Tinkara Perhaj pp ŠND pp DaD Ok
 39. Fran Milčinski (Fr. Ž.): Podgane. SN 1. 4. 1923 76 -- Manica Demšar pp DaD Ok
 40. Anonimno: Vila. SN 15. 4. 1923 87 -- Mija Kramar pp ŠND pp DaD Ok
 41. Fran Milčinski (Fr. Ž.): Tobak.* SN 6. 5. 1923 104 -- Luka Žerdin pp DaD Ok
 42. I. Zupančič: Binkoštna idila. SN 20. 5. 1923, 115 -- Eva Korenjak pp ŠND pp DaD Ok
 43. Vilko Mazi: Na številki 6. SN 20. 5. 1923, 115 -- Sara Verbič DaD Ok
 44. Fran Milčinski (Fr. Ž.): Remis. SN 5. 8. 1923 177 -- Špela Jakob pp ŠND
 45. Miran Jarc: Vodoravnost. SN 12. 8. 1923 183 -- Jera Jurič pp DaD Ok
 46. Miran Jarc: Moje molitve. SN 26. 8. 1923 194 -- Špela Moharić pp ŠND pp DaD Ok Za za odzivnost
 47. Fran Milčinski (Fr. Ž.): Pozabljeno junaštvo. SN 9. 10. 1923 230 -- Daša Horvat pp ŠND pp DaD Ok Za za redakcijo Visoke pesmi Koseskega
 48. I. Zupančič: Pesem legijonarjev. SN 14. 10. 1923, 235 -- Nejc Rac pp DaD Ok
 49. I. Zupančič: Pesem invalidov: 1914-1918. SN 1. 11. 1923 250 -- Žana Jonozovič pp ŠND pp DaD Ok Za za opombe k Prešernovi Novi pisariji
 50. Anonimno: Tam, kjer ni trgovine. SN 1. 11. 1923, 250 -- Manca Lesjak pp DaD Ok
 51. Miran Jarc: Gašperček na Babilonskem stolpu. SN 18. 11. 1923 264 -- Lan Slavinec pp ŠND pp DaD Ok
 52. Ivan Albrecht: Kino "Ljubljana". SN 1. 12. 1923 275 -- Zala Berk ŠND pp DaD Ok
 53. Anonimno: Miklavžev večer. SN 3. 12. 1923 278 -- Julija Pegan pp DaD Ok
 54. Cvetko Golar: Kneginja in pastir. SN 16. 12. 1923 286 -- Petra Stare Za za prvi komentar Ćosićeve razstave pp ŠND pp DaD Ok
 55. Miran Jarc: Adagio. SN 25. 12. 1923 293 -- Jaka Ajlec pp ŠND pp DaD Ok
 56. Boris Orel: Božična noč na Treščerovini. SN 25. 12. 1923 293 -- Maja Kastelic ŠND pp ŠND pp DaD Ok
 57. Fran Milčinski: Sveta božična zgodba. SN 25. 12. 1923 293 -- Nives Božič pp ŠND pp DaD Ok
 58. Radivoj Peterlin-Petruška (Rad. Peterlin-Petruška): Sveti večer … SN 25. 12. 1923 293 -- Luka Štrukelj ŠND Za za pravopis v Npis, Za za opombe k Prešernovi Novi pisariji DaD Ok
 59. Ivo Šorli: Razjasnjenja. SN 188 -- Sara Lesjak PP
 60. I. Zupančič: Velikonočna. SN 1. 4. 1923 76 -- Metka Lesjak pp ŠND pp DaD Ok
 61. Maks Pleteršnik: Sporočilo. SN 16. 9. 1923 211 in Anonimno: Vipavec ne poje več, bric obupuje… SN 30. 9. 1923 223 -- Dana Pika Žigon pp ŠND
 62. Anonimno: Zgodba o cekinu. SN 12. 8. 1923 183 in Alojzij Peterlin-Bátog (Al. Peterlin-Bátog): Ob zadnji poti dr. Tavčarja. SN 23. 2. 1923 44 -- Žiga Kolmanko pp ŠND pp
 63. Žiga Laykauf (Ž. Lajákov - Mozirski): Jadranski straži. SN 23. 10. 1923 242 in Anonimno: Kuna belica: Lovska zgodba – toda resnična. SN 28. 10. 1923 247 in Fran Milčinski (Fr. Ž.): Gorenjske legende. SN 28. 10. 1923 247 -- Erika Pavlica
 64. Damir Feigel: Snedeno pravo. SN 270 in I. I.: Iz naših dni (SN 1921): Odlomki iz "Knjige spominov". SN 18.9. 1921 209 in Alojzij Peterlin (Al. Batog-Peterlin): Naš Mojze. SN 28. 8. 1921 192 -- Ines Semenič pp DaD Ok

Kompenzacijsko tipkanje[uredi]

Število dolžnih tipkarskih nalog pri tistih, ki so manjkali več kot trikrat, bo na seznamu v poglavju Tipkanje označeno s kratico KT. Ura in pol odsotnosti je ura in pol tipkanja. Naloge so dveh vrst: kazala strokovnih knjig in kazala leposlovja v časopisih, letos časopisa Slovan (1902–1917), in sicer leto 1905, številke 6–12. Če so kazala strokovnih knjig kratka, vzameš pač dve kazali za eno odsotnost. Kjer so naslovi poglavij metaforični, v oklepaju za naslovom poglavja navedeš avtorja in naslov obravnavanega dela (gl. npr. V vrsticah in med njimi). Pri kazalih leposlovja v časnikih se zgleduj pri že napravljenih, npr. Vigred. Kdor je manjkal zato, ker se mu predavanja in seminarji križajo, naj mi to sporoči, da obveznosti razpolovimo. Kazal se lotite lahko tudi kar tako, kot dela za javno dobro, za svoje dobro počutje in morebiti tudi za višjo oceno. Na koncu alineje z nalogo zapišite svoje uporabniško ime, na svojo uporabniško stran na Wikiverzi napravite povezavo do naloge in poskrbite za to, da nalogo demonstrator ali učitelj pregledata. Kdor ima rad red, bo povezavo na svoj penzum vnesel tudi v poglavje Kompenzacijsko tipkanje#2021/2022

Napotki[uredi]

Glej tudi[uredi]

Opombe[uredi]

 1. Za popoldanske konzultacije izrednih študentov so na voljo naslednji datumi: 28. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11. Izredni študenti imajo razen prisotnosti enake obveznosti kot redno vpisani.