Uporabnik:Nagode.A

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Uvod v študij slovenske književnosti 2022/2023[uredi]

Miran Hladnik: Nova pisarija[uredi]

Biti pismen pomeni obvladati znakovni sistem za pisno komunikacijo.

 • Nekoč je pisati pomenilo pisati z roko. (svinčnik, peresnik, kemični svinčnik) Kdo še sploh piše na roko?
 • Spremembe komunikacijskih navad so pripeljale do konfliktov med sporazumevalnimi praksami.
 • Pismenost: dvojna sposobnost: sprejemanje zapisanih informacij in sposobnost tvorjenja in posredovanja. ⇒ Pismenosti ni brez aktivne udeležbe v komunikaciji.
 • Obvladovanje več sporazumevalnih kodov je prednost.
 • Obveznost splošne pismenosti: suverenost ljudi, težja manipulacija.
 • Upad ročnih spretnosti.
 • Uporaba tehnologije v sebi v prid ⇒ trezno in pametno.
 • Osnovna in višja oblika pismenosti.

Informacijska družba je socialna paradigma današnjega časa, ki nadomešča starejšo industrijsko družbo.

Wikipedija in sestrska spletišča pod streho neprofitne organizacije Wikimedia so metafora nove družbene paradigme, poznane pod imenom informacijska družba, sodobne pismenosti in pozitivne utopične vizije prihodnje družbe.

Wikiji so žargonski izraz za skupek spletišč, ki so se z Wikipedijo v jedru pojavila 2001 in so vzorčna oblika sodobne pismenosti. Spleta ne vidijo le kot vira informacij, ampak kot prostor, kjer informacije oblikujemo in objavljamo sami, in to na svojo pobudo, brez želje po zaslužku, v sodelovanju z drugimi in zunaj inštitucij.

 • Wikipedija nas vabi k sodelovanju.
 • Informiranost preko Wikipedije je zelo priljubljena med ljudmi. ⇒ pomembno je zagotoviti verodostojne informacije
 • Občutljiv in ranljiv sistem ⇒ stremi k dobronamernim dejanjem in izboljšanjem življenja posameznika in skupnosti.

Moj slovarček neznanih besed v Novi pisariji[uredi]

Neznana beseda Obrazložitev besede
srénja ljudje, ki jih povezujejo skupni interesi, dejavnost, družbeni položaj
aspirácija prizadevanje za kaj; težnja, želja
marginalizírati odrivati koga na rob družbe
defetízem malodušje
penát bog zaščitnik hiše in njenih prebivalcev
renomírati hvaliti se, postavljati se
nihilízem nazor, ki zanikuje, odklanja splošno veljavne, priznane življenjske norme, vrednote
uzurpácija nezakonita, nasilna prilastitev
lamentácija tožba, tarnanje
kliktivizem aktivizem, ki uporablja internet in družbene medije npr. za organizacijo protestov
datácija časovna določitev pojava, nastanka česa

1. domača naloga: Postavitev besedila na Wikivir[uredi]

2. domača naloga: Slavistična revija[uredi]

Slavistična revija je časopis za jezikoslovje in literarne vede. Je rdeča, broširana izdaja A5 formata. Izdana je bila leta 2014 v Ljubljani. Je prva številka 62. letnika. Izdalo jo je Slavistično društvo Slovenije. Revija vsebuje več razprav, člankov, ocen in poročil, raznih reportaž in drugega gradiva. V reviji zasledim dva jezika, slovenščino in angleščino. Vsebine v reviji se nanašajo na jezikoslovje in književnost. Avtorji se soočajo s problematikami in si zastavljajo vprašanja o zgodovini in položaju literature, jezika ter konkretnih primerih iz književnosti.

3. domača naloga: Nacija – Kultura[uredi]

Nacija – Kultura je razstava, ki jo je 13. 10. 2022, v Muzeju sodobne umetnosti, predstavil Vuk Ćosić, internetni veteran in pionir spletne umetnosti ter soustanovitelj Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije in predstavil enega od možnih pristopov novodobnega posodabljanja starih umetniških del. Projekt naj bi se sicer začel že leta 2000, ob dvestoti obletnici Prešernovega rojstva, a se je delo ohranilo, predvsem pa sta se ohranila pomen in sporočilo. Glavna misel je namreč spreminjanje sovražnega govora in njegovo preoblikovanje s pomočjo umetne inteligence in vse večje digitalizacije. Menim, in upam, da je razstava spodbudila, oz. bo spodbudila ljudi, k večjemu zavedanju pomena podajanja informacij na bolj vljuden način, saj razstava hkrati projicira družbo in ji nastavlja ogledalo, ki bi nas moralo spodbuditi k dodatnemu razmišljanju, ne samo o sedanjosti, temveč tudi o prihodnosti.

4. domača naloga: Primož Trubar – refleksija prispevka[uredi]

Prispevek z naslovom Trubarjevanju in drugim kulturnim mašam na rob v nas spodbuja zgledovanje po Primožu Trubarju, če bomo v svetu, ki se nenehno spreminja želeli kulturno preživeti. Trubar namreč s pogumom in odstopanjem od povprečja ter norm, uspe narediti spremembo v slovenskem jeziku. Prav tako gre v prispevku za komentar Prešernu, ki do avtohtonega slovenskega jezika ni gojil spoštljivega odnosa, a ga sedaj bolj cenimo in poveličujemo, kot druge avtorje, ki so k slovenščini prispevali mnogo več.

5. domača naloga: Popravljalci sveta[uredi]

Ali je Wikipedija zaupanja vreden vir informacij?

Že v osnovni šoli nas učitelji vse še vedno nagovarjajo k neuporabi Wikipedije, zaradi stereotipa nepreverljivih in lažnih podatkov. Avtor nam v predavanju Popravljalci sveta navaja ravno nasprotno. Ker je Wikipedija odprt medij, na katerega lahko dostopajo vsi ljudje, je po mojem mnenju strah opravičen. Že res, da se lahko znajdejo tam lažni ali škrbinasti podatki, vendar je na Wikipediji tudi ogromno kvalitetnih in popolnoma ustreznih informacij. Avtor motivacijsko predlaga in pozove spletne uporabnike k urejanju, popravljanju ali dopolnjevanju wikipedijskih vsebin. Bistvo je namreč v tem, da vsak prispeva svoj delček, kot aktiven državljan in da skupaj, kot pravi avtor, oblikujemo najprej virtualni potem realni svet, v katerem se bomo dobro počutili.

6. domača naloga: Rojstni kraji slovenskih literatov v bližini mojega kraja[uredi]

Slovenski literati v bližini mojega kraja so:

1. Anica Černej (rojena v Čadramu)

 • slovenska pedagoginja
 • pisateljica
 • pesnica

2. Ludovik Černej (rojen v Framu)

 • slovenski pedagoški pisatelj

3. Anton Ingolič (rojen na Spodnji Polskavi)

 • slovenski pisatelj
 • profesor
 • urednik

4. Janko Čar (rojen na Velikem Tinju)

 • slovenski pesnik
 • pisatelj
 • režiser

5. Ivan Minatti (rojen v Slovenskih Konjicah)

 • slovenski pesnik
 • prevajalec
 • urednik
 • akademik

Vse navedene literate sem poznala že prej, saj se njihova imena pojavljajo kar pogosto. Po literatki Anici Černej se imenuje osnovna šola v Makolah, po Antonu Ingoliču, pa osnovna šola na Spodnji Polskavi. Ivan Minatti je nekoliko bolj poznan tudi na območju Ljubljane. Vsak izmed literatov se lahko pohvali s kar nekaj literarnimi deli, ki so dostopna na Wikiviru. Prav tako imajo vsi izbrani literati urejene članek na Wikipediji.

7. domača naloga: Wikipedijski popravki[uredi]

Popravljala sem wikipedijski članek glasbene skupine Guns N' Roses. Popravila sem slovnične napake in vsebinske nejasnosti, saj je bilo besedilo slogovno pomanjkljivo.
Povezava do zgodovine urejanja: Guns N' Roses popravki

8. in 9. domača naloga: Iskanje enot dediščine okrog mojega kraja in nalaganje fotografije kulturne dediščine[uredi]

V Wikimedijino Zbirko sem dodala Nagodetovo kapelico. Opremila sem jo z naslovom, jo kategorizirala, licencirala in opremila s številko EŠD iz Registra kulturne dediščine Slovenije.