Seznam znanstvenih in strokovnih člankov za slovensko mladinsko književnost

Iz Wikiverza

Seznam relevantne literature http://www.cobiss.si/

*Revije http://www.dlib.si/v2/Default.aspx


*Zborniki


Vsebina: Vrh


A[uredi]

Metka Kordigel Aberšek

Konči Ahačič

Emica Antončič

B[uredi]

Franček Bohanec

Marija Bokal

Silvija Borovnik

Blanka Bošnjak

Peter Boštjan

Josip Brinar

Lilijana Burcar

Nataša Bucik

Marja Boršnik

France Balantič

C[uredi]

Ciciban, 1945-

Cicido, 1998-


Č[uredi]

Jasna Čebron

Franjo Čibej

Anica Černej

Uroš Črnigoj


D[uredi]

Roberto Dapit

Karel Destovnik - Kajuh

Zdravko Duša

Milan Dekleva

Feliks Anton Dev

E[uredi]

Fran Erjavec

F[uredi]

Flere, Pavle

Marinka Fritz Kunc

G[uredi]

Engelbert Gangl

Igor Gedrih

Alenka Glazer

Janko Glazer Helga Glušič

Berta Golob

Meta Grosman

Simon Gregorčič

H[uredi]

Barbara Hanuš

Dragica Haramija

Miran Hladnik

Kazimir Humar

I[uredi]

Andrej Ilc

Fran Ilešič

J[uredi]

K[uredi]

Jakob Jaša Kenda

Aksinja Kermauner

Liljana Klemenčič

Marjana Kobe

Metka Kordigel Aberšek

Jože KoruzaIgor Karlovšek

Zofka Kveder

Dragotin Kette

L[uredi]

Frančišek Lampe

Darja Lavrenčič Vrabec

Fran Levec

Fran Levstik


Anton Tomaž Linhart

Blaž Lukan

M[uredi]

Svetlana Makarovič

Neža Maurer

Darja Mazi Leskovar

Vanesa Matajc

Miha Mate

Ivanka Mestnik

Ida Mlakar

Miha Mohor

Katja Mihurko Poniž: Knjige slovenskih pisateljic pri založbi Belo-modra knjižnica, Jezik in slovstvo, letnik 49, št. 1, jan.–feb. 2004, 29–41

Bogomir Magajna

Rado Murnik

Marjana Moškrič

Vinko Möderndorfer

Fran Milčinski 2

Helena Malek

N[uredi]

Lili Novy

Fran Nedeljko

O[uredi]

Matija Ogrin

Boris Orel

P[uredi]

Žarko Petan

Luka Pintar

Zlata Pirnat Cognrad

Bojana Pižent Kompara

Mojiceja Podgoršek

Tanja Pogačar

Barbara Pogačnik

Jože Pogačnik

Majda Potrata

Sonja Pečjak

Luiza Pesjak

Denis Poniž

Tatjana Pregl Kobe

Barbara Pregelj

Ivan Pregelj

France Pibernik

Vanja Pegan

Stane Peček

R[uredi]

Janez Rotar

Branko Rudolf

Franci Rogač

S[uredi]

Igor Saksida

Jože Sevljak

Metka Simončič

Viktor Smolej

Valentin Stanič

Lucija Stepančič

Borut Stražar

Josip Stritar

Ivo Svetina

Jana Stržinar

Peter Svetina


Tone Seliškar

Š[uredi]

Martina Šircelj

Drago Šega

Janko Šlebinger


Karel Štrekelj

Tomaž Šalamun

Bina Štampe Žmavc

T[uredi]

Darka Tancer Kajnih

Zora Tavčar

Ivan Tušek

U[uredi]

Vida Udovič Medved

V[uredi]

Matija Valjavec

Petra Vidali

Janja Vidmar

Josip Vidmar

Janez Vipotnik

Jani Virk

Marija Vogrič

Urban Vovk

Miha Vrbinc

W[uredi]

Maria Wedenigg

Z[uredi]

Vojko Zadravec

Marijan Zlobec

Aleksander Zorn

Vitomil Zupan

Lojze Zupanc

Ž[uredi]

Andra Žnidar

Marica Žveglič

[uredi]

Glej tudi

Wikipedija:WikiProjekt Slovenski literarni zgodovinarji