Jože Koruza

Iz Wikiverza

Koruzove razprave o slovenski dramatiki[uredi]

Zbirka podatkov o člankih, knjigah in separatih (s povezavami), v katerih je Jože Koruza pisal o slovenski dramatiki, ter povezave do nekaterih avtorjev in njihova del, ki jih omenja.[uredi]

  • Boris Paternu, Helga Glušič, Matjaž Kmecl, Franc Zadravec, Jože Koruza, Hermina Jug-Kranjec, Marko Kranjec. Slovenska književnost 1945-1965: Dramatika ter književna esejistika in kritika, 2.Ljubljana: Slovenska matica, 1967.
  • - - . Slovenska dramatika: 1945-1965.Ljubljana: Slovenska matica, 1969; Delo, 1970.
  • Jože Koruza. Pregled slovenske dramatike. Slovenski jezik, literatura in kultura: informativni zbornik. 1974. 177—197.
  • Jože Koruza idr. Il teatro sloveno/a cura di Josip Tavčar e Furio Bordon; note storiche di Josip Koruza.Venezia; Padova : Marsilio, 1975.
  • Jože Koruza. Slovenska dramatika v prvi polovici XX stoletja. Titograd: Seminar za strane slaviste pri Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, 1979. 203—218.
  • Jože Koruza. Slovenska dramatika po letu 1965. 1980.
  • Jože Koruza. Levstikov Juntez kot gledališki in jezikovni eksperiment.1982. 177—181.