Zlobec, Marijan: Marko Kravos, Tretje oko, 1980

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Zlobec, Marijan: Marko Kravos, Tretje oko (Sodobnost, 1980)[uredi]

Članek je izšel v reviji Sodobnost, letnik 28, številka 8/9 pod rubriko Kronika. Avtor članka je Marijan Zlobec.

Povzetek članka[uredi]

Avtor v članku obširneje predstavi tematiko pesniške zbirke Tretje oko. Opiše katere so temeljne značilnosti slovenske povojne poezije v tem delu Marka Kravosa, pri čemer dve še posebej izpostavi. Piše tudi o pesniških oblikah.

Analiza članka[uredi]

Avtor se v članku sprašuje ali je zgolj naključje, da je zbirka zamejskega avtorja izšla pri ljubljanski založbi ali pa to dejanje »implicira tudi širši, kulturno-politični aspekt povezovanja zamejske kulture in literature z matično in združevanje v enoten kulturno-jezikovni prostor«. Meni, da v zadnjih mesecih iz zamejstva v Slovenijo prihajajo knjige, ki bi se jih morali ljudje razveseliti zaradi »mnogih inovacij in tehtnih informacij«. Kot primer takšnih knjig navaja nekaj njihovih avtorjev: Lojze Spacal, Marjan in Marko Kravos, Edvard Zajec, Avgust Černigoj in Robert Hlavaty. Avtor obžaluje, da so ovire, ki onemogočajo prihod tem delom v roke bralcem v Sloveniji, nekateri birokratski zadržki.
M. Zlobec pravi, da je poeziji Marka Kravosa s svojo osredinjenostjo že zagotovljena »določena vrednost in pomen«. V članku avtor navaja nekaj temeljnih značilnosti tradicionalne slovenske povojne poezije, ki jih lahko najdemo v zbirki Tretje oko. Poezija je antropocentrična, izpovedna, išče položajne vrednote in funkcije ubesedenega lirskega subjekta, preverja vrednost in trdnost medija izrekanja razmerij med pesniško resnico in njenim izkustvenim temeljem. Izpostavi dve opazni sestavini Kravosove poezije: polemično politično aktualnost in širšo ter osebnostno ironijo.
Čeprav so pesemske oblike, ki jih uporablja Marko Kravos v kompozicijah tekstov, znane (tri, štiri in pet-vrstičnice, cikel kratkih pesmi (Tretje oko), štirih pesmi (Variacija o pikah) in dveh pesmih (Nesrečna ljubezen)), avtor meni, da je oblika tekstov bolj naključna in ne pogojuje teme, hkrati pa je nekoliko povezana s tradicionalnimi pesemskimi značilnostmi. Kot primer navaja rimo ter nekatere besedne figure kot so geminacija, anafora, epifora, besedna igra.
Zbirka Tretje oko ima tri cikle: Jaz o tem, Biografija s kredo in Tretje oko. Marijan Zlobec v članku opiše tematiko drugega in tretjega cikla.

Viri[uredi]

ZLOBEC, Marjan. Marko Kravos, Tretje oko. Sodobnost, 1980, letn. 28, št. 8/9