Pojdi na vsebino

Vitomil Zupan

Iz Wikiverza

Vitomil Zupan[uredi]

Za seminarsko nalogo sem si izbrala slovenskega književnika Vitomila Zupana, ki je bil po izobrazbi sicer gradbeni inženir, a ga slednje ni zaznamovalo v tolikšni meri kot ga je zaznamovala njegova pisateljska pot. Članek o Vitomilu Zupanu je na Wikipediji že obstajal, imel je nekaj pomanjkljivosti, tako slovničnih kot vsebinskih, zato sem slovnične napake popravila, vsebinske pomanjkljivosti pa skušala dopolniti s pomočjo ustrezne literature, predvsem sem si tu pomagala z Interpretacijami in Slovenskim biografskim leksikonom. Da pa bi najprej spoznala tehnično plat urejanja članka, sem si pred začetkom dela še pogledala svoje zapiske, ki so nasta(ja)li na diplomskem seminarju. Wikivir je tudi že obstajal, vendar še ni bil kronološko urejen, zato sem ga uredila. Povezave do Cobissa so bile že narejene, tako v Bibliografiji kot na Wikiviru. Sama sem dodala še nekaj povezav do Cobissa (scenariji, radijske igre).

Po spremembi pravil oz. spremembi dogovora o urejanju Wikivira, sem Cobissove povezave izbrisala in uredila povezave na Digitalno knjižnico Slovenije. Povezave do Cobissa so sedaj locirane na Wikipediji.

Tu na Wikiverzi sem strnila svoje početje, ter dodala povezave na Wikipedijo, Wikivir in Geopedijo.

Wikipedija[uredi]

Kot sem že omenila, je bilo geslo Vitomil Zupan že prisotno na dotičnem spletnem portalu. Svojega seminarskega dela sem se lotila najprej tako, da sem prebrala objavljeno besedilo, nato pa sem - da bi o pisatelju, pesniku, dramatiku in esejistu dobila karseda širšo sliko - vzela v roke tretjo knjigo iz zbirke Interpretacije, ki je posvečena Vitomilu Zupanu. Podatke sem črpala tudi iz Slovenskega biografskega leksikona, ki je bil v članku sprva umeščen k Zunanje povezave. Povezavo sem zato posledično umestila k Literatura in viri. Ker se nekaj že obstoječega besedila pustila in le preuredila, sem pustila tudi vire, ki so bili že predhodno navedeni (tj. Žebovec M., Slovenski književniki).

Na vrhu Wikipedije, takoj pod imenom in priimkom avtorja, je bil zapis, da gre za slovenskega književnika. Ker je takšen podatek preveč obširnega pomena in zavajajoč, sem informacijo popravila oz. natančneje zapisala področja, na katerih je Zupan deloval (slovenski pisatelj, pesnik, dramatik in esejist). Kraj 'Ljubljana' - kraj rojstva in smrti Vitomila Zupana - je bila dvakrat "linkana", administrator mi je tako eno povezavo na mesto 'Ljubljana' izbrisal.

Pod sliko Vitomila Zupana sem izbrisala nekaj podatkov (kdo je vplival nanj in na koga je vplival Zupan), le-te sem "preselila" v temo Delo. Pod njegovo sliko so bila našteta tudi njegova najpomembnejša dela. Ta podatek sem izbrisala, saj sem dotična dela (Komedija človeškega tkiva, Menuet za kitaro, Levitan in Igra s hudičevim repom) omenila v poglavju Delo. Pustila sem navedbo poklica, ker se mi je zdelo smotrno, da mora biti to dejstvo nekje omenjeno, vendar ne že v sami glavi članka - pri označbi, da gre za slovenskega pisatelja, pesnika, dramatika in esejista - ker bi delovalo moteče. Profesor Hladnik je predlagal, da bi bilo pod sliko najbolje pustiti prvotne zapise (torej tudi vplive in pisateljeva najpomembnejša dela), saj siceršnji sedanji zapis (rojstvo, smrt, poklic) da zavajajoče misliti, da gre za človeka, ki je bil v prvi vrsti gradbeni inženir, obstransko pa se je ukvarjal s književnostjo.

Dodala sem citat iz Zupanovega romana Levitan.

Uredila sem zaporedje naslovov in imena samih tem članka, tako sem npr. Življenje zamenjala z Življenjepis, Delo z Literarno ustvarjanje (v rubriki Delo je bila podrubrika Mladinska dela, kar pa se mi ni zdelo pravilno, saj Vitomil Zupan ni izstopal zaradi svojih mladinskih del, temveč zaradi vse kaj prej drugega; podrubriko sem izbisala in besedilo umestila med ostalo besedilo v rubriki Delo), Dela pa z Bibliografija. Naslov Viri sem zamenjala z Literatura in viri. Administrator mi je Življenjepis spremenil nazaj v Življenje, Literarno ustvarjanje pa v Delo. Profesor Hladnik mi je svetoval, naj pustim popravke, saj administrator ve, kaj dela.

V Slovenskem biografskem leksikonu je bilo zapisano, da je bil Zupanov oče bančni uradnik, v Interpretacijah (objavljen življenjepis je napisal Vitomil Zupan sam), da je bil avstroogrski oficir. Glede na to, kakšno veljavo oz. verodostojnost imata omenjena vira, v katerih sem srečala navedene podatke, je bil Zupanov oče najverjetneje oboje. Kar se tiče Zupanovega življenja, ni jasno, ali je doštudiral leta 1958 ali 1959. V Slovenskem biografskem leksikonu najdemo zapis, da je diplomiral leta 1958, medtem ko je v svojem življenjepisu sam zapisal, da je študij zaključil leta 1959, zato sem v članek umestila slednje.

V kategoriji Delo sem zapisala, da je javnost Zupana najprej spoznala kot človeka, ki je zagrešil uboj, šele kasneje kot literata. Omenjeni zapis je administrator izbrisal (najverjetneje zaradi nerelavantnosti).

Članku sem dodala nekaj "linkov" - nekateri (žal) ne privedejo nikamor. Iskala sem možne povezave, vendar - pri vseh "linkih" nisem našla plodnih zadetkov, a sem jih vseeno pustila - v kolikor bo kdo v prihodnje napravil ustrezno povezavo. Povezava "psevdonim" ni vodila nikamor, zato sem jo nadomestila z "osebno ime", "levičarji" z "politična levica", "jetiko" pa tako npr. z "tuberkuloza".

Letnice niso bile posebej označene, zato sem jim dodala povezavo (administrator je slednje razveljavil, tudi profesor Hladnik je poudaril, da označujemo le letnice, katere so zgodovinske), letnicam pri poglavju Bibliografija pa "odvzela" povezavo.

Povezave sem naredila tudi Nagradam, a jih je kasneje administrator odstranil. Zupan je prejel dve Župančičevi in dve Prešernovi nagradi. Ker je bila Prešernova nagrada že poprej omenjena (narejena je bila tudi povezava), je administrator pustil le povezavo pri Župančičevi nagradi. Sama sem zmotno mislila, da morajo biti v poglavju Nagrade pri vseh navedenih narejene povezave, ne glede na to, če so že predhodno omenjene v besedilu ali gre za navedbo (iste) nagrade, ki jo je avtor dobil večkrat oz. v različnih letih.

Kategorijo Bibliografija sem uredila, saj so bile nanizane tudi založbe, pri katerih so dela izšla. Dela so bila "linkana", zato sem "linke" odstranila. Podatke sem tu še kronološko (padajoče) uredila. Letnicam pri poglavju Bibliografija sem "odvzela" povezavo. V tej kategoriji sem odstranila vsa dela, ki niso bila omenjena v samem članku (z izjemo scenarijev, radijskih iger), pustila sem torej le navedbe že omenjenih (pomembnih) del (+ povezava na Cobiss).

Zaradi spremenjenega dogovora glede tega, katera dela umestiti na Wikivir (glede na plodne povezave na dLib), sem Bibliografijo na Wikipediji opremila tudi z deli, neomenjenimi v samem članku (zato, da bi zaradi neplodne povezave mnogih od njih do dLiba, dela bila nekje omenjena oz. da bi nekje bila povezava do gradiv - Cobiss).

V poglavju Glej tudi sem dodala povezave na Seznam slovenskih pisateljev, Seznam slovenskih dramatikov, Seznam prejemnikov Prešernove nagrade ter Seznam slovenskih filmov, saj je kar nekaj izmed njih nastalo po Zupanovi predlogi. Na omenjenem seznamu so: Dobri stari pianino, Naš avto, Peta zaseda in Idealist.

K Zunanjim povezavam sem dodala povezavo na Diplomske naloge na temo Vitomil Zupan ter povezavo na Geopedijo. Ostale povezave sem pustila, odstranila sem le Slovenski biografski leksikon; slednjega zaradi dejstva, da sem iz le-tega črpala podatke. Posledično sem ga umestila k Literatura in viri.

V poglavju Literatura in viri sem izbrisala Književnost na maturi in Enciklopedijo Slovenije. "Črtala" sem tudi Žabotov prispevek Estetski vidiki v Zupanovem Levitanu, Saksidovih Petdeset zlatnikov ter Šolski album slovenskih književnikov avtorice Alenke Kepic Mohar.

Wikivir[uredi]

Wikivir je že obstajal, bile že narejene tudi povezave do Cobissa. Naredila sem le povezavo do Wikivira, dela kronološko uredila ter izbrisala odvečne podatke (založbe, pri katerih so dela izšla).

Manjkal je roman Mrtva mlaka, zato sem dodala še dotično delo. Dodala sem še "Cobiss povezave" do scenarijev in radijskih iger. Na dnu strani sem dodala še dela, ki so na dLib-u.

Na Wikiviru je bilo Zupanovo delo Angeli, ljudje, živali: "Barbara Nives" navedeno kot dva samostojna dela (prav tako v rubriki Bibliografija, kar pa je sedaj zaradi izbrisa del, ki niso omenjena v samem članku, nerelavantno), zato sem podatek popravila. Pri eseju Freud in umetnost (1974) ni povezava do Cobissa obrodila sadov, zato sem jo izbrisala. Tudi sicer nisem našla dotičnega dela v Cobissu. Prav tako tudi ne dela Preobrazba brez poti nazaj.

Zaradi spremenjenih pravil sem kasneje Wikivir ponovno uredila, in sicer tako, da sem na dLib-u poiskala dela izpod peresa Vitomila Zupana in jih umestila na Wikivir - Vitomil Zupan. Na dnu članka sem dodala dLib povezavo, ki vodi še do ostalih člankov, povezanih z Vitomilom Zupanom. Povezave do Cobissa sem seveda odstranila - te sedaj najdemo na Wikipediji.

Geopedija[uredi]

Pobrskala sem po spletu in naletela na lokacijo rojstnega kraja Vitomila Zupana, slednje že locirano v Geopediji (Rojstni kraj Vitomila Zupana na Geopediji). S pomočjo iskalnika grobov na Žalah sem našla Zupanov grob in ga locirala na Geopediji (Grob Vitomila Zupana na Žalah).

Lokacija Zupanove hiše na Geopediji: Ob tej hiši se nahaja spominska plošča Radio Kričača - v hiši, kjer je prebival Zupan, je bil namreč sedež omenjenega radia - Spominsko obeležje Radio Kričač.