Fran Levstik

Iz Wikiverza

Naslov članka je Levstikov literarni program in mladi Jurčič. Članek je izšel v reviji Jezik in slovstvo, leta 1979, letnik 25, številka 2. Avtor je Gregor Kocijan.

Analiza članka[uredi]

Avtor članka Gregor Kocijan opisuje delo Frana Levstika in Josipa Jurčiča. Oba izhajata iz kmečkega okolja. Levstik je svojo programsko usmeritev gradil na spoznanju o pomanjkanju izvirnega proznopripovednega berila, po katerem bi lahko posegali najširši sloji ljudi, pri čemer je v ospredje postavljal kmeta. Napisal je zgled prozne pripovedi, ki bi jo lahko brali preprosti in izobraženi. Jurčič je dobro poznal Levstikove misli in ga je hotel posnemati, sledil je njegovi programski zamisli. Hotel je uresničiti težnjo po taki pripovedni prozi, ki bi bila primerna za najširši krog bralcev. Pri junakih so prevladovale negativne lastnosti, niso doživeli uravnoteženosti med krepostmi in strastmi. Pripovedno delo Jurčiča je v marsičem uglašeno z Levstikovimi gledanji, kot so pogledi na jezik, snovne pobude in izviri, deloma značajska teorija in podobno. Je pa hodil tudi po svoje, saj ga je v to silila pripovedna nadarjenost.

Ključne besede[uredi]

Preprosti ljudje, vsi sloji, programska usmeritev, pripovedna proza, Fran Levstik, Josip Jurčič


Literatura[uredi]