Milena Mileva Blažić

Iz Wikiverza
 1. Videolectures [[1]]
 2. Intervju, Dnevnik, 13. 11. 2010 Oče na skiroju, sin z violino v roki [[2]]
 3. BLAŽIĆ, Milena. Motiv mesta v slovenski mladinski književnosti = The city as a motif in Slovene youth literature. Urbani izziv, 2003, let. 14, št. 2, str. 29-34, 97-100, ilustr. COBISS.SI-ID 2059715
 4. BLAŽIĆ, Milena. Art and pedagogy : From reader-response to writer-response theory. Metodika, 2004, letn. 2, št. 2, str. 153-162. COBISS.SI-ID 6078793
 5. BLAŽIĆ, Milena Strokovno spremljanje mladinske književnosti v Sloveniji. Otrok knj., 2004, letn. 31, št. 61, str. 67-77. COBISS.SI-ID 5987657
 6. BLAŽIĆ, Milena Uvod v teorijo mladinske književnosti. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], nov.-dec. 2007, letn. 52, št. 6, str. 35-49. COBISS.SI-ID 7364937
 7. BLAŽIĆ, Milena. Astrid Lindgren in njen vpliv na slovensko mladinsko književnost. Otrok knj., 2007, letn. 34, št. 69, str. 54-60. COBISS.SI-ID 7250249 [[3]]
 8. BLAŽIĆ, Milena. Aplikacija teorij pravljic na primeru Lepe Vide v slovenski mladinski književnosti. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], nov.-dec. 2008, letn. 53, št. 6, str. 37-56. COBISS.SI-ID 7778889 [[4]]
 9. BLAŽIĆ, Milena FERNÁNDEZ, Eduardo Encabo. Biblioterapia y escritura creativa : la Literatura Infantil orientada al bienestar personal. Prim. not., Rev. lit., 2008, no. 233, str. 15-21, ilustr. COBISS.SI-ID 7430729
 10. BLAŽIĆ, Milena. Podoba ženske v Trubarjevih besedilih. Slavia Centralis, 2008, letn. 1, št. 1, str. 73-80. COBISS.SI-ID 7815753
 11. BLAŽIĆ, Milena. Primerjalna analiza germanskih, romanskih in slovanskih ljudskih pravljic na primeru motiva živalskega ženina oz. živalske neveste. Slavistična revija. [Tiskana izd.], str. [191]-201. COBISS.SI-ID 37262690
 12. BLAŽIĆ, Milena. Astrid Lindgren - breaking the magic code and establishing a new one - soul journey. Anu. investig. lit. infant. juv., 2009, no. 7 (2), str. 29-37. COBISS.SI-ID 8279881
 13. BLAŽIČ, Milena. Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko slovenskih pravljic. Slavistična revija. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2009, letn. 57, št. 2, str. 321-331. COBISS.SI-ID 7921737
 14. BLAŽIĆ, Milena. Podoba družine v Trubarjevih besedilih. Stati inu obstati, 2009, št. 9-10, str. 215-226. COBISS.SI-ID 8017225
 15. BLAŽIĆ, Milena Mileva. Podoba ženske v Trubarjevih besedilih. [[5]]
 16. BLAŽIĆ, Milena. Podoba otroka v Trubarjevih delih. V: MERŠE, Majda (ur.). Trubarjeva številka, (Slavistična revija, letn. 56/57, št. 2008-4/2009-1). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2009, str. 305-315. COBISS.SI-ID 7768137
 17. Blažić, Milena Mileva. Slovenska realistična in fantastična pripoved pri pouku književnosti v osnovni šoli. Simpozij Obdobja 21. Slovenski roman. [[6]]
 18. BLAŽIČ, Milena Mileva. Children's Literature in South-East Europe [[7]]