Milena Mileva Blažič: Zbirka pesmi Tri pike ...: spremna beseda, 2005

Iz Wikiverza

Dr. Milena Mileva Blažić, avtorica spremne besede zbirke Tri pike ..., je povzela celotno vsebino in jo tudi povezala s prejšnjo zbirko pesnice Barbare Gregorič Gorenc. Izpostavila je način pisanja, ki je delno tradicionalen in delno sodoben. Nadaljuje z motivno-tematsko predstavitvijo zbirke, v kateri nastopa deklica ali deček v šoli in kjer so pesmi napisane, kot da pripoveduje deklica oz. deček o svojih doživljanjih smisla življenja. To ji uspe predstaviti z jezikovnimi sredstvi, ki dajo še boljši občutek mladostniškega pisanja. Dr. Blažičeva poudari empatičnost pesnice do sveta mladostnikov, saj v pesmih opisuje svet kot ga doživljajo mladostniki, a ne z vzgojno-moralističnim pogledom, ampak preprosto pristno. Doda še, da so liki v tej zbirki na nek način še vedno uporniški (kot v zbirki Nebomske pesmi), ampak z novo zbirko dobivajo še razsežnost senzibilnosti in pesnica iznajdljivo uporabi jezikovna sredstva za opis.