Helga Glušič

Iz Wikiverza

Povzetek članka Menjave, obrazi in izreki[uredi]

Helga Glušič v članku Menjave, obrazi in izreki predstavi roman Devet kož, avtorice Milice Šturm. Pravi, da čeprav je roman Devet kož satiričen roman, si je Milica Šturm zamislila tako rekoč pravljično osrednjo osebo Viktorijo. Ta je mlada, lepa, pogumna, delovna in odrezava pravnica, ki se sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja poda na službeno pot. Lahkotnost pripovedovanja temelji na opisnem predstavljanju dogajanja, satirično pa se zdi to, da je večina likov odbijajoče grdih, pokvarjenih in spletkarski. Vse se konča bolj kot ne srečno, kot v pravljici. Helga Glušič meni, da posebej izstopijo duhovito oblikovane sodnega procesa, ki jih pravniki uprizorijo v gostilni. Opisne scene se v drugem delu romana vse bolj umikajo ožji pravniški problematiki. Razen poglavja V bolnišnici, je večji del pripovedi oblikovan kot strokovno poročilo. »Prav tu je morda izraziteje zaznati prvino satiričnost,« pravi Helga Glušič. Meni, da je Viktorija preveč idealna oseba in če bi se bolj prepustila igrivi duhovitosti, bi bil roman verjetno več kot pravljica o devetih ovirah, ki jih mora zmagovita junakinja premagati na poti k popolni sreči.

Analiza članka Izbrano delo Cirila Kosmača[uredi]

Članek je bil leta 1965 objavljen v reviji Jezik in slovstvo. V njem avtorica govori o štirih knjigah Izbranega dela Cirila Kosmača. Osredotoča se predvsem na pobude za izdajo knjige (očetovo pripovedovanje o domačem kraju, zgodovinska pobuda, domotožje). Ugotavlja tudi zakaj je Kosmačevo kritično oko, kot ga poimenuje, črtalo nekatere dele posameznih del v knjigi. V tem se, kot pravi avtorica, razodeva predvsem avtorjeva osebnost, saj pripoveduje o preprostih (ljudskih) motivih, ki jih predstavi na višjem, umetniško izpovednem nivoju. S tem se Ciril Kosmač želi "izogniti vsem razmišljanjem o dvomu v lastno ustvarjalno delo", saj izpuščeni deli odkrivajo zlasti avtorjeve osebne misli in občutke.

Vir[uredi]