Mojiceja Podgoršek

Iz Wikiverza

Peršič, Boža: Pogledi na novo slovensko slikanico Maša obišče šolsko knjižnico[uredi]

Članek je izšel v reviji Šolska knjižnica, letnik 13, številka 2 (junij 2003), v rubriki Mali in veliki odmevi. Avtorica članka je Boža Peršič.

Povzetek članka[uredi]

Avtorica v članku predstavi slikanico Maša obišče šolsko knjižnico in njihov pomen, predvsem ilustracij ob pisanem besedilu. Ilustracije pomembno vplivajo na izbor slikanic, ki si jih izberejo otroci.

Analiza članka[uredi]

V članku avtorica predstavi vsebino slikanice Mojiceje Podgoršek, jo analizira in ovrednoti. Osredotoči se predvsem na analizo predstavitve knjižnice prvošolcem, ki je opisana v slikanici. Maša obišče šolsko knjižnico je edina slikanica v Sloveniji, ki na takšen način predstavlja šolsko knjižnico. Ob danem besedilu imajo velik vpliv na izbiro slikanice ilustracije. Avtorica pojasni, da otroci izbirajo slikanice na podlagi privlačnosti ilustracij. Otroci si že z gledanjem slik ustvarijo zgodbo in tako se razvija otrokova ustvarjalnost. Kot posebnost in izvirnost slikanice Maša obišče šolsko knjižnico pa je dvojni zapis besedila. Besedilo je zapisano z malimi in velikimi črkami, kar po mnenju avtorice, pri slikanicah, slovenski knjižničarji zelo pogrešajo.

Viri[uredi]

Peršič, Boža. Pogledi na novo slovensko slikanico Maša obišče šolsko knjižnico. Šolska knjižnica, 2003, letn. 13, št. 2 (junij)