Uvod v študij slovenske književnosti E 2016/17

Iz Wikiverza

Urnik[uredi]

V zimskem semestru ob petkih 8.50 do 10.30 v # 2.

Manjka še[uredi]

 • Jeretina: SE, zamudno tipkanje
 • Kopina: SE, Talija, zamudno tipkanje, test
 • Sazonov: test, kazalo knjige
 • Meglič: test, SE
 • Larisa Novak: tipkanje, SE, Talija, zamudno tipkanje
 • Obreza: Talija, test
 • Šink: SE, Talija
 • Šut (prepisana z D): test, SE, 2 kazali knjig
 • Vaupotič: SE
 • Ivnik: tipkanje
 • Trček: tipkanje
 • Močnik: tipkanje

Obveznosti za enopredmetne sloveniste[uredi]

 • pozitivna ocena testa
 • pozitivna ocena referata pri vajah Urške Perenič
 • potrjena tipkarska naloga
 • z DaD Ok označena seminarska tema[1]
 • prisotnost na seminarju; odsotnost na treh seminarjih (iz kakršnih koli razlogov) se tolerira brez opravičevanja), četrto–sedmo odsotnost se nevtralizira s kompenzacijskim tikpanjem, več kot sedemkratna odsotnost se ne odpušča in je razlog za neocenjenost
 • tipkanje za višjo oceno (kadar je študent med ocenama, pri večjih zalogajih za celo oceno; na opravljene naloge je treba opozoriti demonstratorja ali učitelja en mesec pred ocenjevanjem)

Ponavljavci[uredi]

Ponovni vpis letnika v principu pomeni upoštevanje istih zahtev kot za prvič vpisane, z izjemo tistih, ki imajo predmet že opravljen. Od drugih popust lahko uveljavljajo tisti, ki imajo že pozitivno oceno testa in jim zato ni treba na predavanja, tisti, ki imajo pozitivno oceno referata in jim zato ni treba k vajam, in tisti, ki imajo sprejeto seminarsko nalogo in se zato lahko izognejo seminarju; vse opravljene obveznosti morajo biti registrirane v opisu delne ocene v indeksu. Po morebitni prekinitvi študija popusta ni in veljajo obveznosti, ki so v veljavi za vpisani letnik. Manjkanje pri predavanjih resno zmanjšuje možnosti za pozitivno oceno pri testu.

Seminarske teme[uredi]

V seminarju bomo popisovali slovenske romane iz konca 70. let 20. stoletja. Romane sta pokazala Cobissova ukazna niza: la=slv and lc=a and py=1978:1980 in la=slv and dc=821.163.6-311* and py=1978:1980. Za več glej pod naslov Napotki za iskanje leposlovja po Cobissu. Za zgled naj bodo gesla o romanih na Wikipediji, nastala v okviru projekta Romani, na straneh projekta Bibliotekarji o romanih in na starejših seminarskih straneh, npr. Uvod v študij slovenske književnosti E 2011/12#Sestavni deli članka o izbranem romanu.

Tekst lahko oblikuješ v urejevalniku, ki ga poznaš, in ga nato prekopiraš sem, lahko pa ga sestavljaš postopoma tukaj. Članek naj bo na spletu do 27. oktobra, tisti, ki nastopite z njim prej, ga postavite dva dni pred predstavitvijo v razredu. Na seminarju izrečene pripombe, popravke na iztisu in pripombe, sporočene po e-pošti ali na pogovornih straneh, je treba upoštevati najpozneje 14 dni po predstavitvi. Ko bo članek v seminarju predstavljen, pregledan, popravljen in potrjen, ga prekopiraš na Wikipedijo. Viri so literarna zgodovina Slovenska književnost 1945–1965, leksikon Slovenska književnost, SBL, diplomske naloge iz slovenske književnosti; za morebitne kritike glej dLib, Cobiss in monografije o slovenskem romanopisju po drugi svetovni vojni. Dokončano geslo vpišeš na dno seznama pri wikiprojektu Romani in obvestiš učitelja o zaključku z oznako pp (prosim preveriti).


Projekt Slovenska Talija[uredi]

 • Patricija Berglez, Maša Vodenik: Pol vina, pol vode: Vesela igra v jednem dejanji DaD Ok
 • Eva Cehtl, Jana Vaupotič: Srečno novo leto (igra): Šaljiva igra v jednem dejanji pp, šnd (pesmi, tropičja, akcenti manjkajo, kategorije manjkajo, gl. popravke) DaD Ok
 • Lana Djuratovič, Klara Trček, Urška Fludernik: To sem bil jaz!: Šaloigra v enem dejanji pp DaD Ok
 • Laura Hrastovec, Barbara Šut, Tihe Ivnik, Patricija Čepon: Mlinar in njegova hči: Žalostna igra v petih aktih pp -- poenoti vezaje/pomišljaje pp DaD Ok
 • Doris Jeretina, Katarina Špringer: Ultra: Veseloigra v enem djanji DaD Ok gl. popravke
 • Lara Lazar, Lučka Majcenovič, Neža Sazonov DaD Ok Ujetniki carevne: Veseloigra v dveh dejanih pp, Tjaša Kopina: šnd -- odpravi br-je, strešice na črkah manjkajo, gl. popravke pp DaD Ok mhl
 • Katarina Meglič, Urh Močnik, Pia Rednak: Zapirajte vrata: Šaloigra v jednem dejanji DaD Ok
 • Sara Brcar DaD Ok, Larisa Novak: Dragocena ovratnica: Vesela igra v jednem dejanji pp, šnd (manjkajoče strani, akcenti, lebdeči vprašaji, razbita tropičja, zatipkanine, kategorije) PP DaD Ok
 • Polona Podbersič, Ana Pestotnik, Kaja Nakani: Žila: Veseloigra v dveh dejanjih DaD Ok
 • Barbara Šink, Urša Noč: Prepozno!: Igrokaz v dveh dejanjih DaD Ok

Naloge za spodbudo zamudnikom[uredi]

Izkušnje in napotki[uredi]

Kritike leposlovnih del po drugi svetovni vojni so nekatere knjižnice nesistematično vnašale v svoje kataloge, Cobiss pa jih je po 1990 selektivno vključil v zapise o teh knjigah. Ponekod že skraja dobimo v polju za ocene imena kritikov in bibliografske podatke o mestu objave, drugod najdemo le imena recenzentov, včasih pa ne najdemo nič. V takem primeru je treba odpreti bazo knjižnice, kjer se je to vpisovanje dogajalo (npr. NUK, Slovanska knjižnica znotraj Mestne knjižnice Ljubljana in morda še katero drugo bazo). Šele tu najdemo bibliografske podatke o kritikah in njihovih avtorjih, če so knjige seveda doživele kakšno kritiko in če so jo bibliografi registrirali. Prim. zapis v vzajemni bazi COBIB.SI in v lokalni bazi NUK (Baze podatkov > Lokalne baze).

Preveri še:

 • Wikipedija > napredno iskanje (obkljukaj samo Wikipedija) > vpiši naslov romana
 • po diplomskih nalogah išči z naslovom romana in še z avtorjevim imenom; preglej diplome, ki govorijo npr. o avtorjevem pripovedništvu
 • v dLib vtipkaj naslov romana v narekovajih, zadetke razporediš kronološko in si ogledaš tiste iz leta izida ali leto po njem ter tiste iz leta ponatisa ali ekranizacije
 • izpusti pridevnik svoj, kadar je odveč
 • odvisne stavke po možnosti spremeni v proste
 • zapiši ime osebe, ko se prvič pojavi

Slike naslovnic[uredi]

Izpiti[uredi]

Pisni test bo v # 2 ob 8.00. Piše se 15 minut. Za pisanje so primerne samo lihe vrste sedežev (1, 3, 5 itd.), ki jih zasedete od spodaj navzgor; med pišočimi naj bo en sedež prazen. Za izpit se pravočasno prijavite na VIS-u. Za vpis končne ocene, ki je povprečje ocene testa in referata pri vajah, se ponovno prijavite k izpitu, potem ko ste opravili vse obveznosti pri predmetu.

 • 3. 2. 2017
 • 17. 2. 2017
 • 16. 6. 2017
 • 8. 9. 2017

Znak t v opisu delne ocene v VIS-u pomeni, da vam je priznano tipkanje za Wikivir, številka ob datumu je ocena testa, številka ob R je ocena referata, + pomeni tipkanje za višjo oceno, ODS pomeni odsotnost, kt pomeni tipkanje za nadomestilo odsotnosti. Oznaka SE pomeni opravljeno seminarsko obveznost. Za gesla, ki jih je treba še popraviti, so pripombe na študentovi uporabniški strani na Wikiverzi.

Glej tudi[uredi]

Opombe[uredi]

 1. Za morebitne izredne študente so rezervirani naslednji petki popoldne: 7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10., po dogovoru lahko tudi drugi dnevi.