Uvod v študij slovenske književnosti E 2011/12

Iz Wikiverza

Slovenski romani 1960–65 (seminarske teme)[uredi]

Cilj letošnjega seminarja je popisati slovenske romane v petletju od 1960 do 1965, tako da bo to nekoč prišlo prav za žanrski, motivni, idejni ... pregled povojnega slovenskega romanopisja. Pripombe k članku si oglej na svoji pogovorni strani. Ko jih upoštevaš, sporoči revizorki. Ko revizorka potrdi, da je članek v redu, odpreš zanj dve povezavi v Wikipediji: 1. na dnu seznama Slovenski romani v wikiprojektu Romani in 2. v seznamu del v geslu o avtorju, ki je roman napisal. Če gre za naslov, pod katerim je že kakšno drugo geslo, ga opremiš z avtorjevim imenom, da ne pride do zmešnjave, npr. [[Veliki voz]] > [[Veliki voz (Mikeln)]]. Na to mesto zdaj z Wikiverze prekopiraš svoj članek in ga ustrezno prilagodiš. Povezave, ki so na Wikiverzi kazale na Wikipedijo, skrajšaš: [[wikipedia:sl:Smiljan Rozman]] >[[Smiljan Rozman]]. Ne pozabi na okvirček s podatki o knjigi. Zgleduj se npr. pri romanu Čigav si?. Smiselno spremeni tudi imena za Kategorije v nogi članka. V historiatu strani spremljaj popravke administratorjev in revizorke. Oceno bomo zaključili, ko tudi na geslo v Wikipediji ne bo več pripomb. --Hladnikm 13:02, 5 February 2012 (UTC)

Evalvacija[uredi]

Dober rezultat letošnjega seminarja je prgišče povzetkov slovenskih romanov na spletu, kjer prej teh informacij ni bilo. Povzetki z bibliografskimi podatki in podatki o recepciji so do neke mere standardizirani in zato primerno izhodišče za nadaljnjo uporabo. Odločitev, da projekt vodimo na Wikiverzi kot peskovniku in članke šele potem postavimo na Wikipedijo, je bila primerna. Zunaj dvoma je tudi izhodiščni sklep, da naloge nastajajo samo na spletu.

Pomanjkljivosti pa so naslednje:

 • navodila za pisanje člankov so bila slabo prebrana in upoštevana
 • virov, ki niso na spletu, ni šel sam od sebe v knjižnico preverjat skoraj nihče
 • povzetki zgodb pogosto ne odgovarjajo na osnovna vprašanja: kdo, s kom, kje, kdaj, kaj, kako, zakaj
 • navajanje literature, ki bi ga morali obvladati iz Spisovnika, dela težave; v gesla na Wikipediji bo treba še posegati

Napake bomo naslednje leto z drugo generacijo odpravljali tako, da bo večji poudarek na iskanju in konzultaciji tiskanih bibliografij, literarnih zgodovin, monografij in člankov; število nalog bo treba skrčiti, tako da bo več časa za popravljanje, čeprav je neprijetna posledica take odločitve dvoje piscev na članek, pri čemer pogosto opravi nalogo samo eden od referentov v paru. --Hladnikm 06:11, 8 February 2012 (UTC)

Urnik predstavitev[uredi]

Do 3. novembra 2011 uredi napoved svojega referata tako, kot je to pri prvi Teji Koren! Ve v krepkem ste si (ponovno) izbrale ponatise, brž poiščite na seznamu prvi natis (gl. Cobiss!).

Sestavni deli članka o izbranem romanu[uredi]

Klikni na naslov romana pri svojem imenu in oblikuj članek tako, da po možnosti popišeš naslednje:

 • Bibliografski podatki: Avtor. Naslov: Podnaslov. Kraj izdaje: Založba, leto (Zbirka, št. v zbirki). Povezava na avtorja, založbo, zbirko, kraj, COBISS|ID.
 • Obseg v št. poglavij in besed.
 • Zgodba (10–20 vrst).
 • Žanrska pripadnost.
 • Morebitni ponatisi, prevodi, ekranizacije, uglasbitve in druge predelave.
 • Kaj so rekli kritiki, polemiki, literarna zgodovina.
 • Glavne osebe in njihovo medsebojno razmerje (v eni povedi, npr. ljubezenski trikotnik z dvema ženskama in enim moškim, posameznik v konfliktu z družbo ...)
 • Dogajališča: ali gre za realne ali izmišljene kraje, njihova imena.
 • Slika naslovnice.
 • Drugi podatki: ilustracije, posvetila v knjigi ...

Tekst lahko oblikuješ v urejevalniku, ki ga uporabljaš, in ga nato prekopiraš sem, lahko pa ga sestavljaš postopoma tukaj. Članek naj bo na spletu vsaj tri dni pred predstavitvijo v razredu, tam izrečene pripombe in pripombe, sporočene po e-pošti ali na pogovornih straneh, pa je treba upoštevati najpozneje 14 dni po predstavitvi. Za zgled naj bodo gesla o romanih na Wikipediji, nastala v okviru projekta Romani. Ko bo tvoj članek v seminarju predstavljen, pregledan, popravljen in potrjen, ga prilagodiš še za objavo na Wikipediji. Viri so literarna zgodovina Slovenska književnost 1945–1965, leksikon Slovenska književnost, SBL, diplomske naloge iz slovenske književnosti; za morebitne kritike glej dLib, Cobiss in monografije o slovenskem romanopisju po drugi svetovni vojni (npr. Franc Zadravec, Slovenski roman 20. stoletja, 1–3, Helga Glušič, Sto slovenskih pripovednikov). Vsebino izbranega romana je mogoče celo najti pri Janežu, Vsebine slovenskih literarnih del oz. Poglavitna dela slovenske književnosti. Literarne kritike iz tega časa vsebujeta knjigi Jožeta Šifrerja Literarna mnenja in Pisatelji in knjige in druge knjige v seriji Razpotja: Jožeta Pogačnika, Jože Snoj, Dimitrij Rupel.

Izhodiščni bibliografski popis romanov[uredi]

Seznam romanov smo dobili v Cobiss-u z ukaznim nizom dc=821.163.6-31* and py=1960:1965. Če ste si izbrali roman v ponatisu (preveri v Cobiss-u!, nekateri so že prečrtani), se vpišite pod drug naslov, kjer gre preverjeno za prvi natis.

 1. Kranjec, Miško, 1908-1983 * Rdeči gardist : roman v dveh [!] knjigah / Miško Kranjec * Drugi naslovi Roman v treh knjigah * Vrsta/vsebina roman * Leto 1964 * Založništvo in izdelava Murska Sobota : Pomurska založba, 1964-1967 (v Ljubljani : Delo) Fizični opis 3. zv. (665 str.) ; 20 cm * Opombe Zv. 2 in 3 imata dodatek k nasl.: Roman v treh knjigah * COBISS.SI-ID 31926529 *

Prvič vpisani 2011/12[uredi]

 • Sara Bavdek
 • Anja Belej
 • Anamarija Borštnik
 • Luka Bregar
 • Barbara Brnot
 • Katja Brunec
 • Jelena Dražetić
 • Jernej Fabijan
 • Kaja Fakin
 • Eva Franko
 • Saša Galič
 • Urša Gluščič
 • Neža Hladnik
 • Tjaša Ker
 • Urša Klanjšček Nardin
 • Saša Kolenc
 • Teja Koren
 • Petra Kralj
 • Maja Lipovac
 • Polonca Mercina
 • Tjaša Mislej
 • Erika Može
 • Eva Pavletič
 • Maja Svetlin
 • Sven Svitlica
 • Urška Šubic
 • Gaja Tina Tomažin
 • Leja Veldin
 • Tjaša Vodušek
 • Jana Zajc

Ponovno vpisani[uredi]

 • Kristina Anželj
 • Tamara Biderman
 • Manca Černivec
 • Saša Gorenc
 • Nina Košir
 • Klasja Zala Kovačič
 • Mateja Lovrečič
 • Kaja Mlakar
 • Lucija Mlakar
 • Rina Perko
 • Evita Popovič
 • Dušan Rojšek
 • Katarina Rošer
 • Špela Sladič
 • Eva Sluga
 • Nataša Škerbec
 • Hana Volfand

Glej tudi[uredi]