Nada Matičič

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Kaj vse smo preverili

 • geslo o Matičičevi na Wp-ji
 • druga gesla na Wp-ji, ki omenjajo Matičičevo
 • koliko je Matičičev in če so med seboj povezani (vtipkamo: <matičič>, <matičič nada> nam. <nada matičič>)
 • Slogovni priročnik > Biografski članki na Wp-ji
  • Življenepis > Življenje
  • Dodali poglavje Bibliografija: Romani, Kratka proza; Viri, Glej tudi
 • v glavi črtali oznako pedagog, ker ni poznana po svojem poklicu, ampak le kot pisateljica (pedagog je oznaka za učitelje iz zgodnjih let Wikipedije > popraviti tudi drugje)
 • druga spletna mesta z omembo Matičičeve
 • seznam slovenskih pisateljic: mimogrede črtali Matijo Majerja Ziljskega s seznama in (preko Worda) popravili nestične vezaje med letnicami s stičnimi pomišljaji, dodali smrtno letnico pri Matičičevi
 • seznam slovenskih pisateljev
 • Cobiss, zahtevno iskanje (obstaja še doc. dr. Nada Matičič Rožmanec)
  • izbor romanov v košarico, izvoz v formatu RIS, ureditev v Wordu in prenos na Wp-jo, kako uporabiti predlogo Cobiss
 • dLib
 • Nova beseda (iskanje po avtorjevem imenu in priimku tu po zaslugi zmedene interpretacije avtorske zakonodaje Nataše Musar Pirc ne deluje) in Gigafida
 • ES (prekratko)
 • Leksikon slovenska književnost (komaj kaj daljše, isti avtor kot v ES, tj. AL [Andrijan Lah]; kako bi ga citirali, če bi bil to edini vir: Andrijan Lah: Matičič, Nada. ES, s. v.
 • Marjeta Žebovec, Slovenski književniki, rojeni od leta 1920 do 1929
 • tu smo našli kraj smrti in mesto pokopa
 • diplomske naloge na slovenistiki (dve se ukvarjata z njenim romanesknim opusom > citirali mlajšo diplomo 1z 1995, starejšo iz 1983 pa ne)
 • Slovenska književnost 1945-1965 -- tu samo en odstavek o njej > povzeti
 • Slovenska književnost, 3 (2001) -- tu nič o njej
 • Slovenska književnost 1965-2015 -- razmislek, v katera poglavja vse (oz. v katere sezname) bi se dalo vključiti njena dela (založbe, naklade?, žanri, revije, dodali poglavje dogajališča: Bohinj!, teme (učiteljica, dijakinja, šola, samomor, glasbenik) ...)
 • dosje Nade Matičič na oddelku za biografije na ZRC SAZU (Martin Grum)
 • NUK, rokopisni oddelek (obstaja zapuščina?, dodati signaturo in podatke o vsebini)
 • svojci (Janez Matičič, gl. tel. imenik itis.si)
 • obstaja kakšna umetniška upodobitev avtorice? mogoče celo na javnem mestu? spominska plošča?
 • iskalnik grobov na Žalah [1] je med slavnimi Slovenci ne najde, najde pa Nado Marijo Matičič, rojeno in umrlo istega leta > dopolnili podatke o njenem krstnem imenu; dodali zunanjo povezavo na lokacijo groba in sliko poti do groba
 • prenesli naslove njenih romanov v kronološko urejeni seznam in jih začeli linkati
 • preverili kategorije na dnu gesla (ker ni kategorije slovenske učiteljice ali slovenske pisateljice ipd., teh kategorij na novo nismo dodali, smo pa črtali kategorijo Slovenski pedagogi in jo nadomestili s Slovenski učitelji)
 • vsebinske spremembe:
 • izpust po nepotrebnem ponavljajočega se imena ali poklica avtorice
 • izpust nepotrebnih zaimkov (v njenem romanu > v romanu)
 • izpust floskul (opisovala življenje v njegovih najrazličnejših oblikah,
 • nadomestilo napačno rabljenega termina realizem ([[realizem|realistično]] popisovala > kritično in brez olepšavanja popisovala)

Kaj je treba še napraviti

 • uoklepajiti avtorje na urniku (vsak referent svojega)
 • izbrati predstavitveno sliko, dobiti dovoljenje za objavo in jo postaviti na Wp-jo
 • dopolniti z navedbo njenih naslovov obstoječa gesla na Wp-ji: o Bohinju, samomoru v literaturi, o učiteljici kot glavni literarni osebi (junaku)
 • dopolniti z njenimi rojstnimi in smrtnimi podatki gesli o teh dveh dneh na Wp-ji? Je dovolj poznana za vključitev v vsakodnevno rubriko "Na današnji dan"? Kako se to počne, gl. Slogovni priročnik.
 • dopolniti infopolje Pisec
 • katera dela bomo popisali v bibliografski seznam: samo knjižna, tudi strokovna?, soavtorska?, ponatise?
  • naslovi so polinkani, ležeči (zunaj oklepajev!), podnaslovi in ločila ne, zadaj letnica, cobiss-id in v oklepaju žanrska oznaka ali tema romana
 • dodati poglavje Nagrade (nominirana za Slovenko leta 2002)
 • napraviti povezave na njeno geslo in njene romane, kjer teh povezav še ni (Balada o boru > [[Balda o boru]])
 • postaviti na Wp-jo kazala kritiških, esejističnih in literarnozgodovinskih knjig, ki morebiti vsebujejo tudi kaj o Nadi Matičič, da bo iskanje drugih avtorjev lažje, za vzorec glej Kazala strokovnih knjig; v poštev pridejo poleg že napravljenih še:
  • Branko Hofman, Pogovori s slovenskimi pisatelji, 1978
  • Jože Horvat, Pisatelji ... s tržaškega, 2012
  • France Pibernik, Čas romana
  • Marjeta Kajzer Novak, Kako pišejo
  • Vladmiria Rejec, Potreti slovenskih književnikov, 2005
  • Marjeta Žebovec, Slovenski književniki, rojeni od leta 1920 do 1929
 • ta kazala umestiti v poglavje o literarni recepciji na Wikiknjigi
 • briši oznako škrbine na koncu