Uvod v študij slovenske književnosti seminar za E 2021/22

Iz Wikiverza

Seminar obiskujejo samo enopredmetni študentje prvega letnika slovenistike. Učbenik za ta predmet je Nova pisarija, v knjigarni jo imajo tudi v natisnjeni obliki.

Teme[uredi]

V seminarju bomo popisovali slovenske romane iz 80. let 20. stoletja. Za zgled naj bodo gesla o romanih na Wikipediji, nastala v okviru projekta Romani, na straneh projekta Bibliotekarji o romanih in na starejših seminarskih straneh, npr. Uvod v študij slovenske književnosti E 2011/12#Sestavni deli članka o izbranem romanu.

Tekst lahko oblikuješ v urejevalniku, ki ga poznaš, in ga nato prekopiraš sem, lahko pa ga sestavljaš postopoma tukaj. Članek naj bo na spletu do 5. novembra, tisti, ki nastopite z njim prej, ga postavite dva dni pred predstavitvijo v razredu. Na seminarju izrečene pripombe, popravke na iztisu in pripombe, sporočene po e-pošti ali na pogovornih straneh, je treba upoštevati najpozneje 14 dni po predstavitvi. Ko bo članek v seminarju predstavljen, pregledan, popravljen in potrjen, ga prekopiraš na Wikipedijo. Viri so literarna zgodovina, leksikon Slovenska književnost, SBL, diplomske naloge iz slovenske književnosti; za morebitne kritike glej dLib, Cobiss in monografije o slovenskem romanopisju po drugi svetovni vojni. Dokončano geslo vpišeš na dno seznama pri wikiprojektu Romani in obvestiš učitelja o zaključku z oznako pp (prosim preveriti).

Romane najdeta iskalna niza v ukaznem načinu Cobissa: la=slv and lc=a and py=1981 in la=slv and dc=821.163.6-311* and py=1981. Za več glej pod naslov Napotki za iskanje leposlovja po Cobissu. Uredi svojo alinejo do prihodnjič (13. 10.). Pripombe, izrečene v seminarju ob predstavitvi gesla, je treba vnesti v članek v enem tednu. Zamudniki dobijo dodatno geslo.


Urnik[uredi]

Ob petkih 8.50–10.20 v predavalnici # 2 v pritličju.

Obveznosti[uredi]

Glej tudi informacije pri predavanjih.

 • pozitivna ocena testa
 • pozitivna ocena referata pri vajah
 • potrjena korektura podlistka
 • z DaD Ok označena seminarska tema
 • prisotnost na seminarju; odsotnost na treh seminarjih (iz kakršnih koli razlogov) se tolerira brez opravičevanja), četrto–sedmo odsotnost se nevtralizira s kompenzacijskim tikpanjem, več kot sedemkratna odsotnost se ne odpušča in je razlog za neocenjenost; za več glej informacije pri predavanjih
 • komur se ure v celoti križajo z drugim predmetom, mora izkazati polovično prisotnost, drugi ustrezno več
 • tipkanje za višjo oceno (kadar je študent med ocenama, pri večjih zalogajih za celo oceno; na opravljene naloge je treba opozoriti demonstratorja ali učitelja en mesec pred ocenjevanjem)

Izkušnje in napotki[uredi]

Kritike leposlovnih del po drugi svetovni vojni so nekatere knjižnice nesistematično vnašale v svoje kataloge, Cobiss pa jih je po 1990 selektivno vključil v zapise o teh knjigah. Ponekod že skraja dobimo v polju za ocene imena kritikov in bibliografske podatke o mestu objave, drugod najdemo le imena recenzentov, včasih pa ne najdemo nič. Glej Podrobne podatke, ne zgolj osnovni zapis. V takem primeru je treba odpreti bazo knjižnice, kjer se je to vpisovanje dogajalo (npr. NUK, Slovanska knjižnica znotraj Mestne knjižnice Ljubljana in morda še katero drugo bazo). Šele tu najdemo bibliografske podatke o kritikah in njihovih avtorjih, če so knjige seveda doživele kakšno kritiko in če so jo bibliografi registrirali. Prim. zapis v vzajemni bazi COBIB.SI in v lokalni bazi NUK (Baze podatkov > Lokalne baze).

Preveri še:

 • Wikipedija > napredno iskanje (obkljukaj samo Wikipedija) > vpiši naslov romana
 • po diplomskih nalogah išči z naslovom romana in še z avtorjevim imenom; preglej diplome, ki govorijo npr. o avtorjevem pripovedništvu
 • v dLib vtipkaj naslov romana v narekovajih, zadetke razporediš kronološko in si ogledaš tiste iz leta izida ali leto po njem ter tiste iz leta ponatisa ali ekranizacije
 • poglavje Članek o knjigi v Novi pisariji
 • izpusti pridevnik svoj, kadar je odveč
 • odvisne stavke po možnosti spremeni v proste
 • zapiši ime osebe, ko se prvič pojavi
 • napravi povezavo, ko gre za dejanska krajevna imena, osebe in zgodovinske dogodke
 • ...

Slike naslovnic[uredi]

Znak t v opisu delne ocene v VIS-u pomeni, da vam je priznano tipkanje za Wikivir, številka ob datumu je ocena testa, številka ob R je ocena referata, + pomeni tipkanje za višjo oceno, ODS pomeni odsotnost, kt pomeni tipkanje za nadomestilo odsotnosti. Oznaka SE pomeni opravljeno seminarsko obveznost. Za gesla, ki jih je treba še popraviti, so pripombe na študentovi uporabniški strani na Wikiverzi.

Glej tudi[uredi]

Opombe[uredi]