Pogovor:Uvod v študij slovenske književnosti seminar za E 2021/22

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

7. 1. 2022[uredi]

Ko nebo zažari

 • dve oceni in objava odlomkov (gl. Cobiss)
 • še ena študija na Wikipediji
 • katere nagrade je prejel roman
 • kolikšna je bila njegova naklada
 • kaj piše o romanu Marjan Dolgan
 • popravi zatipke, pravopis, slog, dodaj kategorije, sliko naslovnice itd.

April

 • natisi, prevodi
 • še en roman s takim naslovom
 • vsaj 8 diplom
 • kaj o romanu v knjigi Slovenska književnost 1945--1965
 • kako iskati kritike med več kot 2000 zadetki na dLibu
 • kako zožiti iskanje po Cobissu

17. 12. 2021[uredi]

 • uredi kazalo predstavitev za januar 2022

Podeželska zdravnica

 • Vincetič in Soban v Delu
 • kako navajamo članke v dnevnem tisku
 • navedba Staneta Kavčiča

X-100 roman

 • ocene po časovnem zaporedju

Hudi dol

 • kategorije
 • preseli na Wikipedijo
 • ena diploma o romanu

Doktor

 • izdaje in izvedena dela (radio, film)
 • diplome (Beguš)
 • ocene: Zadravec (dvakrat), Šifrer, Bohanec v spr. besedi

10. 12. 2021[uredi]

Smeh v džungli

 • poveži geslo z angleškim geslom in povzemi iz njega: da se LA ni udeležil nasilnih protestov jugoslovanskih nacionalistov v Ljubljani, da so bile ameriške ocene romana v glavnem pozitivne, katero obdobje popisuje in katere kraje
 • navedi študijo Johna Modica v SS
 • dodaj oznako izseljenskega romana
 • dodaj študije Zadravca, Paternuja, Antončičeve, Petričeve, Kurenta (cobiss), Frana Albrehta (wpja)
 • dodaj zapise o romanu v slovenskih časopisih od 1931 do 1933 (dLib)
 • popravi datume in povezave na oceni v DiS in LZ

Ljubezen v F-molu

 • v geslu o Elzi Budal napravi povezave na roman
 • tri diplome (dve ljubljanski in ena novogoriška)
 • kako se povezuje s pesemskim besedilom avtorice?
 • intervju z avtorico v Revolverju?
 • kje se roman dogaja?
 • kaj piše Barbara Pregelj o romanu?
 • slika naslovnice, info okvirček, kategorije ...

3. 12. 2021[uredi]

Podeželska zdravnica

 • ocene Janeza Milčinskega, Cirila Zlobca, Jožeta Fistroviča (Delo 19. julija 1984)?
 • kaj pravi Jože Šifrer o knjigi? (wpja)
 • kaj pa Milan Markelj v Dolenjskem listu? (Cobiss)
 • navedi vse tri natise
 • spomini moža Franceta Vrega na ženo
 • kako poroča o berilu w:Stane Kavčič v svojih spominih? Meta Kušar, Marija Stanonik? (dLib)
 • prelistati številke Dela

26. 11. 2021[uredi]

Človek letnih časov

od prej

 • popravki v članku Smeh v džungli
 • popravki v članku X-100 roman
 • Čuden dan v Bukevci
 • Dež na silvestrovo: opremi sliko naslovnice z virom

19. novembra 2021[uredi]

Dež na Silvestrovo

 • zgodba
 • oceni (Šifrer in Gaborovič)
 • infopolje
 • naloži naslovnico

od prej

 • naloži sliko za Okupacijo Javornika
 • ogled popravkov v članku Okupacija Javornika
 • ogled popravkov v članku Komisar padlega bataljona

12. novembra 2021[uredi]

X-100 roman

 • Igor Zabel, Vlasta Kunej? (Cobiss)
 • Juvan v Jis?
 • prelistaj Tribuno, Delo
 • Kaj so to X-100 romani?
 • naloži sliko naslovnice
 • roman je bil maturitetno berilo kdaj? (dLib)
 • s kom primerja pisec v Tribuni roman?
 • v Sobotni prilogi Dela Drago Bajt pravi, da je osrednja osebnost 80. let: groteska, črni humor ...

Smeh v džungli

5. novembra 2021[uredi]

Komisar padlega bataljona

 • še roman Zdenka Kodriča o Pohorskem bataljonu
 • dopolni geslo o Pohorskem bataljonu s tem romanom
 • ocena: v Delu, da je izšel ob 40. obletnici dogodka, odlomek v KL, poročilo v Steklarju
 • link na komisarja Jožeta Meniha - Rajka Knapa in njegova slika?
 • Gorazd Vahen: strip Slovenski klasiki?
 • oblika dnevnika
 • kategorije: Pohorski bataljon, Menih
 • ogled popravkov, slike, slogovni popravki

Čuden dan v Bukevci

 • kritike: Zorn, Stabej v Delu, Pušavec v Delu; Kajuhova nagrada

29. oktobra 2021[uredi]

 • pregled dopolnil pri Šentpetru
  • v predmetnem kazalu 1. in 2. knjige Bibliografije rasprava, članaka in književnih radova preveriti, če je še kaka kritika, ki je dlib ni pokazal
  • kategorijo Avtorjevo ime zamenjajmo s kategorijo Dela avtorja
  • kritike, vire, diplome in spremne besede združi in navedi kronološko
  • pri ponatisih in prevodih dodaj Cobissov ID
  • kar je na dLibu, polinkaj
  • v historiatu strani preglej posege
  • poenoti ločila pri bibliografskih podatkih
 • pregled dopolnil pri Levitanu, oboje že na Wikipediji
  • kako linkati na dLib: a) posamezno besedilo b) celotno številko časopisa c) s predlogo
  • kako je admin naložil sliko naslovnice
  • dodati izdajo v brajlici
 • Pavle Zidar: Okupacija Javornika
  • Wpja pokaže oceni Šifrerja in Zorna
  • Cobiss pokaže še 6 kritik (Benhart, Simčič, Slovenko, Bogataj, Povše, Gaborovič), nekatere od njih so tudi na dLibu, navesti vse
  • diplom o Zidarju je zelo veliko, kaj pa o tem tekstu? -- nič
  • vključiti sliko spominske plošče o osrednjem dogodku romana? -- ne; kaj pa zunanja povezava na opis dogodka v seznamu referenc?
  • atentat ali sabotaža

22. oktobra 2021[uredi]

Nadaljevanje Šentpetra od zadnjič.

Vitomil Zupan, Levitan.

 • štiri izdaje (tista v brajlici še manjka)
 • trije prevodi, tudi v ponatisih DaD Ok
 • veliko diplom, navedi kar vse DaD Ok
 • kritike iz Wikipedije
 • kritike z dLiba: D. Ž. = Dušan Željeznov, Sl. Ru = Slavko Rupel (oba Primorski dnevnik), M. Markelj = Milan Markelj (Dolenjski list)
 • kritike iz Cobissa
 • na Wikiverzi je že en koncept gesla Levitan, uporabi ga smiselno

15. oktobra 2021[uredi]

Do naslednjič preseli izbrani roman k svojemu imenu na urniku tako, da bosta povezavo peljala na koncept gesla na Wikiverzi in na članek na Wikipediji.

Juš Kozak, Šentpeter: iskanje izdaj, prevodov, ekranizacij, polemik, omemb, kritik ipd. po Cobissu, po dLibu, po zbirkah diplomskih nalog, po Wikipediji; vir: izdaja 1990 (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

 • na Wikipediji iščemo po naslovu romana v modusu naprednega iskanja tako, da med imenskimi prostori izberemo Wikipedijo, druge kljukice pa izbrišemo > bibliografske podatke o publikacijah, ki se znajdejo med zadetki, vpišemo na način avtor, naslov kritike, naslov knjige ležeče, kraj, založba, leto, strani in link na Cobiss {{COBISS|ID=xxxxxxxx}}
 • na dLibu iščemo po celotnem besedilu (kljukica desno ob iskalnem polju!) tako, da damo večbesedni naslov v narekovaje; pri preveč zadetkih dopišemo še avtorjev priimek
 • w:Kravja dolina in Šentpetrsko predmestje spadata danes v četrtno skupnost Ljubljana Center
 • v Zbirki študijskih nalog najdi dve o romanu Šentpeter
 • v Cobissu najdi vseh sedem natisov romana in vse tri prevode ter jih navedi; med kritikami navedi tudi spremne besede k ponatisom (Legiša, Slodnjak, Gaborovič)
 • roman Šentpeter spada tudi v žanr rodbinskih romanov in romanov o Ljubljani, ker se dogaja v drugi polovici 19. stoletja (zgodovinski dogodek je požar v Cukrarni), bi bil lahko tudi zgodovinski roman
 • samo za referentko: iz Zgodovine slovenskega slovstva, 6 (Slovenska matica, 1969) prepiši oznako romana
 • samo za referentko: urednik Jože Munda v Kozakovem Zbranem delu, 3 našteva 8 kritik: Vodnikovo, Vidmarjevo, Škerlovo, Mrzelovo, Lenčkovo (DiS, LZ, Slovenec, Jutro, Jugoslovan, Modra ptica, v Pragi in v Zagrebu; navedi jih
 • ali dLib razkrije še katero oceno, objavljeno do 1933?
 • da ne pozabimo: Josip Vidmar slabšalno označi roman za "dostojno ljudsko knjigo", sorodno Galsworthyjevi Sagi o Forsytih in romanu Buddenbrookovi Thomasa Manna in Reymontove Kmete; od domačih zgledov Preglja; kritiki omenjajo filmsko kompozicijo, mešanje naturalističnega, impresionističnega, ekspresionističnega in simbolističnega sloga, razdiralno strastnost protagonistov, karnevalske scene, poudarek romana na propadu in umiranju junakov, vendar tudi njegovo etičnost

8. oktobra 2021[uredi]

 • kako oblikujem svojo vrstico na urniku: linki na Wikipedijo, peskovnik na Wikiverzi