Pojdi na vsebino

Za svetlimi obzorji

Iz Wikiverza

Bele so vse poti je druga knjiga tetralogije Za svetlimi obzorji pisatelja Miška Kranjca. Spada med partizansko prozo in je vojni roman. Izdala jo je Državna založba Slovenije v Ljubljani, 1963. leta. Knjiga obsega 619 strani in je razdeljena na dva dela. Prvi del je razdeljen na tri zvezke; Untersteiermark, Odšli so, Taborišče, zvezki pa so razdeljeni na poglavja. Drugi del je razdeljen na dva zvezka; Blatne so vse poti in Veselo popotovanje.

Zgodba[uredi]

V prvem delu je opisana Štajerska v času nemške zasedbe. Spoznamo družino Brinškovih, posebej hčerki Lenčko in Gelč. Lenčka je zaročena z nemškim poročnikom Wuttom, Gelč pa simpatizira s partizani. Opisan je tudi začetek dejavnejšega partizanskega dogajanja na Štajerskem, predvsem delovanje četrte operativne cone. V tretjem zvezku in v drugem delu spremljamo začetek pohoda Štirinajste divizije. Z Dolenjske gredo na Hrvaško, proti Zagrebu, tam prečkajo Savo in se obrnejo proti Mariboru. V delu so omenjene znane osebe, npr. Karel Destovnik - Kajuh, Komandant Stane in drugi.

Kritike, polemike, literarna zgodovina[uredi]

"V drugem delu z naslovom Bele so vse poti pa se njegovo pisanje osredotoči na štirinajsto divizijo, ki je imela namen s pohodom na Štajersko močneje zrevolucionirati tudi ta del Slovenije. Divizija v znanem pohodu preko Hrvatske pride na Štajersko, kjer neprestano doživlja hude boje, obkoljevanja, izvaja uspešne prodore sovražnikovih obročev." (Šifrer, 1963: 916)

"Kranjčeva tetralogija Za svetlimi obzorji je za zdaj centralno literarno delo iz našega narodnoosvobodilnega boja, je v pravem pomenu besede naš "veliki tekst", morda celo preobširen in preveč obremenjen s podrobnostmi in z dolgoveznimi dialogi. Mnoga poglavja pa so naravnost nepozabno napisana. In kar bo še velika vrednost knjige: v njej bomo spoznali zgodovino narodnoosvobodilne vojne na Slovenskem in zgodovino pohoda štirinajste divizije na Štajersko v takih podrobnostih, tako kompleksno, tako neposredno in na tak pristopen način, kot nam tega ne bi mogli nuditi zgodovinski spisi kakršne koli vrste." (Šifrer, 1963: 919)

Literatura[uredi]

  • Miško Kranjec. Bele so vse poti. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963
  • Jože Šifrer. Ob tetralogiji Miška Kranjca. Sodobnost XII/9 . [1]