Strokovno pisanje 2018

Iz Wikiverza

Strokovno pisanje je izbirni predmet, ki ga na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani izvaja Miran Hladnik. V seminarju postavljamo na splet infrastrukturne informacije s strokovnih področij, s katerih prihajajo študentje, večinoma v obliki enciklopedičnih gesel na Wikipediji, starejših besedil na Wikiviru in prostorskih slojev na Geopediji, vsak študent po eno geslo. Pri tem se soočamo z odzivi uporabnikov zunaj stroke, ki jim je treba prilagoditi strokovni izraz, in posegi administratorjev na Wikipediji, postajamo domači s slogom jedrnatega, nevtralnega enciklopedičnega pisanja, s tehniko wikijev in etiko interaktivne strokovne komunikacije. Z natančnim branjem seminarskih izdelkov od stavka do stavka se urimo v suverenem in prepričljivem pisnem oblikovanju strokovnega besedila. Osnovne pridobljene spretnosti so uporaba spletnih virov (Cobiss, dLib, SBL, besedilni korpusi, prevajalniki, slovarji, zbirke) in tiskanih bibliografij in razprav, povzemanje, določanje ključnih besed, kategorizacija (določanje predmetnih področij), izbira in oblikovanje naslova, segmentacija besedila, citiranje, oblikovni parametri strokovnega besedila (povezave na slovenska in drugojezična wikipedijska gesla in na druge spletne vire, opombe, odstavki, podnaslovi, seznam literature, slikovne in druge priloge), kako upoštevati avtorsko zakonodajo, kako se uskladiti z naključnimi sodelavci, kako promovirati svoje delo v stroki in zunaj nje. Na dnu tele strani si je mogoče ogledati vse naše v preteklih letih opravljeno delo. Nekateri študentje, ki so vpisali predmet, so na svojem oddelku spodbudili podobne oblike dela in opremljanja strok s spletno dostopnimi infrastrukturnimi podatki, marsikdo od njih pa je postal zavzet wikipedist.

Urnik prezentacij 2018[uredi]

Poletni semester ob petkih 8.00–9.35 FF (Aškerčeva 2, Ljubljana, # 116 - 3 KT)

Geslo si izberi in ga vpiši na urnik do 2. 3., zastavi ga na Wikiverzi do 15. 3. 2018. V celoti naj bo geslo postavljeno 14 dni pred predstavitvijo (z izjemo prvih treh tednov). Zahtevane spremembe vnesemo v enem tednu po predstavitvi.

Izkušnje[uredi]

Principi enciklopedičnega pisanja[uredi]

 • povzemalnost: ne rezultatov svojega raziskovanja, ampak ureditev obstoječega znanja
 • jedrnatost: črtaj mašila, preobsežne citate, nepomembne podrobnosti, med viri daj prednost strokovni literaturi pred dnevno publicistiko
 • nepristranskost: črtaj izraze svojega idejnega ali čustvenega opredeljevanja in tudi vrednostne sodbe, ki jih najdeš v virih
 • upoštevanje dogovorov: zgleduj se pri formatu, kompoziciji predhodnih gesel
 • sodelovalnost: posegi drugih urednikov so večinoma dobronamerni, zato morebitne nesporazume razreši na njihovi pogovorni strani
 • lokalizacija gesla: upoštevaj literaturo na temo v slovenščini (tudi diplomske naloge)
 • mednarodna primerljivost: uporabi tudi drugojezična gesla na isto temo, ne zgolj angleškega; prav pride Googlov prevajalnik

Napotki[uredi]

 • za biografska gesla
  • če gre za živo osebo, jo fotografiraj in prosi za preverbo gesla oz. za podatke iz CV-ja, ki niso objavljeni ali so vprašljivi
  • bodi pozoren na morebitne promocijske poudarke in jih črtaj
  • vključi v članek imena znamenitih sorodnikov in jih oblikuj kot povezave
  • ne navajaj izčrpne bibliografije osebe (to stori Cobiss), ampak le izbor, na prvem mestu knjižne objave
 • skupno
  • trditev, ki niso dokumentirane v relevantnih virih, ne vpisujemo v geslo, posebej takih ne, ki bi posegala v zasebnost
  • pri obstoju več možnih naslovov gesla preverimo njihovo frekvenco v Gigafidi, na dLibu, v Cobissu in na spletu ter upoštevamo doslejšnje termine v leksikonih in strokovni literaturi; ne izbiramo malo rabljenih terminov, ker po njih ne bo nihče iskal
  • virov naj ne bo preveč; če je med njimi kaka monografija, lahko krajše vire, kot je ES; izpustimo
  • biografski podatki in reference naj se ne ponavljajo na raznih koncih gesla
  • daljši bibliografski seznami naj bodo členjeni
  • geslo po možnosti ilustriraj s slikami z Wikimedia Commons, še bolje pa je, če za lokalno specifično fotografijo poskrbiš sam
  • citati so mogoči, vendar previdno z njimi; dobesedni navedki morajo biti nujno v narekovajih ali odstavčno ločeni, bolj je zaželeno povzemanje
  • v zgodovini strani in na pogovorni strani redno preverjamo, kaj se z našim geslom dogaja
  • bodi pozoren na arhaizme v starejših virih in jih nadomesti s sodobnimi izrazi, npr. list > časnik/časopis
  • dileme predstavimo in prediskutiramo na pogovorni strani gesla
  • če obstaja infopolje (npr. za geslo o pisatelju), ga prekopiraj v članek iz kakega drugega gesla, in ga priredi
 • linkanje
  • poišči še druge omembe premeta na Wikipediji in jih polinkaj na članek
  • natančne bibliografske podatke lahko nadomesti link na Cobiss
  • linkamo samo imena in pojme, za katere bi želeli, da je o njih napisano geslo; če je link rdeč, nič narobe, preveri le, če se pojem ne nahaja pod kakim podobnim geslom
  • linkamo samo na slovensko Wikipedijo, na angleško ali druge le izjemoma (ob slovenskem linku)
  • prednost imajo povezave na Wikipedijo, potem šele na druga spletna mesta
  • URL-je skrij v enojne oglate oklepaje in vedno navedi tudi avtorja, naslov članka, naslov spletišča in datacijo strani, če ta obstaja; datum ogleda ni potreben; zgolj naslov leksikona, npr. SBL, ne zadošča
  • poveži slovensko geslo z drugojezičnimi; dodaj ga med Objekt Wikipodatki
  • če obstaja pogosta sinonimna varianta gesla, napravimo novo geslo pod tem drugim imenom in vanj vpišemo samo eno vrstico, ki preusmeri iskanje na naš pojem, npr. {{preusmeritev#naslov gesla}}
  • če obstaja dodatno slikovno gradivo ali besedila na Wikiviru, napravimo na dnu članka povezavo nanje

Viri[uredi]

Ali si preverila naslednje vire:
ES | Slovenska biografija | (leksikon Slovenska književnost - večinoma obstajajo natančnejši drugi viri) | leksikoni Marjete Žebovec | pokrajinski biografski leksikoni | drugi tiskani leksikoni, domači in tuji, npr. nemški Reallexikon ali Trägerjev Wörterbuch der Literaturwissenschaft ali beograjski Rečnik književnih termina | Cobiss | dLib | Gigafida | napredno iskanje na Wikipediji | običajno Googlovo iskanje | Geopedija | Fran | zbirka diplomskih nalog na slovenistiki | druge podatkovne zbirke na spletu |

Kako po vseh teh virih iščemo in kako konkretno upoštevamo napotke, pa v živo na seminarju.

Vpisovanje ocen v indeks[uredi]

 • 18. 6. 2018
 • 2. 7. 2018
 • 20. 8. 2018
 • 3. 9. 2018

Zaželena wikipedijska gesla[uredi]

Feminističnemu wikimaratonu dodatek

Ženske biografije iz SBŽenske biografije iz Pozabljene polovice: Portreti COBISS. Za imeni portretov sta letnici rojstva in smrti ter imena avtorjev prispevkov. --Hladnikm (pogovor) 18:07, 1. marec 2018 (CET)

Brez rdeče niti[uredi]

Besedila z Wikiknjig za preverbo, popravljanje in prenos na Wikipedijo[uredi]

Tipkanje za manjkanje na seminarju[uredi]

80-odstotno prisotnost si tisti, ki so manjkali od štirikrat do sedemkrat, zagotovijo s tipkanjem oz. popravljanjem besedil na seznamu (ko tam besedil zmanjka, poglej za prosta na tale seznam). Za vsako uro odsotnosti ura tipkanja. Več kot 50-odstotna odsotnost pomeni negativno oceno pri predmetu.

Glej tudi[uredi]

Opombe[uredi]