Uporabnik:Ursanoc

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Epošta[uredi]

Slovar manj znanih besed[uredi]

 • segment - odsek, kos, sektor
 • korespondenca - vzdrževanje medsebojnih pismenih stikov, dopisovanje
 • egalitarizem - nazor, da so ljudje enaki, enakopravni
 • koncipirati - napraviti, sestaviti koncept, osnutek
 • ekspertiza - izvedensko mnenje, poročilo
 • kurziv - ležeče besedilo

Komentar o prebranem besedilu[uredi]

Besedilo se mi je zdelo zanimivo in poučno.

Nova pisarija: od Uvoda do Wikiji in šola[uredi]

Slovar manj znanih besed[uredi]

 • historiat nastajanja - potek dogajanja
 • ekzaminator - izpraševalec pri izpitu
 • marginaliziran - tak, ki je potisnjen na rob družbenega dogajanja, življenja

Komentar o prebranem[uredi]

Nova pisarija: od Wikiji in šola do vaje v pisanju[uredi]

Slovar manj znanih besed[uredi]

 • uzurpacija - nezakonita prilastitev
 • intenca - težnja, nagnjenje, usmerjenost
 • postulat - zahteva
 • refleksija - premišljevanje
 • antologija - zbornik najboljših del (predvsem leposlovnih)
 • kontaminirati - okužiti
 • okoreti - postati nesposoben za sprejemanje novosti
 • naratologija - veda o pripovedovanju, pripovedi
 • altruizem - ravnanje, nazor, pri katerem človek upošteva koristi drugih, nesebičnost
 • hermetizem - lastnost, značilnost umetnosti, ki si ne prizadeva biti razumljiva širšemu krogu ljudi
 • inferniornost - manjvrednost
 • benigen - neškodljiv
 • korifeja - veličina

Komentar o prebranem[uredi]

Moje izkušnje s tipkanjem na Wikiverzi[uredi]

Še nikoli prej se nisem soočila s takšno vrsto naloge, zato je bil to zame izziv. Sprva sem imela precej težav, kako narediti odstavek, kako odebeliti določeno besedo,... a vaja dela mojstra, mislim, da mi gre vedno boljše. Takšen način naloge se mi zdi zelo zanimiv in poučen. Mislim, da bi se lahko tudi drugi študentje in dijaki srečali z osnovami pisanja na medmrežju.

Slovenistika in jaz[uredi]

Študij slovenistike ni bila moja prva želja, zato me je bilo na začetku leta zelo strah. Že od vrtca sem si želela postati učiteljica, zato sem se odločila, da se bom vpisala na Pedagoško fakulteto - smer razredni pouk. Pot pa me je pripeljala na Filozofsko fakulteto, na oddelek za slovenistiko. V osnovni in srednji šoli sem zelo rada pisala domišljijske spise, eseje in brala knjige (predvsem tiste, ki niso bile na seznamu obveznega branja), zato sem se odločila, da bom šla študirati slovenistiko. Čeprav se z dejstvom, da nisem bila sprejeta na želeno fakulteto še vedno nisem sprijaznila, vseeno upam, da se to ne bo poznalo na mojem delu in ocenah.

Nova pisarija: Vaje v pisanju - Copyright[uredi]

Slovar manj znanih besed[uredi]

 • kompetenten - pooblaščen
 • entiteta - kar obstaja


Komentar na prebrano[uredi]

Prebiranje slovenistične revije[uredi]

Strokovno pisanje[uredi]

Menim, da večina profesorjev svojih študentov ne spodbuja k uporabi internetnih virov. Danes lahko na medmrežju najdemo veliko zanimivih in poučnih vsebin, člankov, povezav, zato bi se mi zdelo prav, da profesorji pozovejo študente k uporabi le teh. Eden izmed redkih profesorjev na Filozofski fakulteti, ki spodbuja uporabo internetnih virov, je Miran Hladnik.