Pojdi na vsebino

Slovenska mladinska književnost 1945–1965–2015

Iz Wikiverza

2. PV jezik in književnost, 2010/2011.

Projekt Slovenska mladinska književnost 1945-1965-2015 je del širšega študentskega projekta Slovenska književnost 1965-2015, ki ga vodi dr. Miran Hladnik. • 1. faza projekta 2010/11 bibliografski seznam slovenskih mladinskih knjig v obdobju od 1945-1965-2015.
 • 2. faza projekta: 2011/12 članki o reprezentativnih knjigah (viri in literatura).
 • 3. faza projekta: 2012/13 nadgradnja projekta (povezava z Wikipedijo in objava leposlovnih besedil na Wikiviru) in prispevki za Children's literature portal.


1945 (Tanja Holcar)[uredi]

1. DODIČ, Ivan in sod.. (1945). Ciciban čita. Ljubljana: Zveza slovenske mladine. (epika )

2. LEVEC, Peter. (1945). Koraki v svobodo. Ljubljana: Mladinska knjiga. (lirika, ilustriral Ivan-Čopič, portret avtorja in vinjete pa je izdelal Šubic Ive)

3. KOSMAČ France, FINŽGAR Fran Saleški, RIBIČIČ Josip in BREST Vida. (1945). Mladi oder 1. Ljubljana: Mladinska knjiga. (dramatika, ilustrirala Marija Vogelnikova)

4. RIBIČIČ, Josip. (1945). Sv. Miklavž. Trst: s.n. (dramatika)

5. RIBIČIČ, Josip. (1945). Udarniki. Ljubljana: Mladinska knjiga - Založba GOZMS.(epika, ilustriral Ive Šubic)

6. STRNIŠA, Gustav. (1945). Čenčara: povestnice. Ljubljana: Narodna tiskarna. (epika, ilustriral Jože Pukl)

7. STRNIŠA, Gustav. (1945). Slike: tri povesti. Ljubljana: Sidro. (epika, ilustriral Gregor Strniša)

VIR: COBISS, 18. 5. 2011

1946 (Manja Godnov)[uredi]

1. HUDALES, Oskar. (1946). Med vulkani in atoli. Celje: Tiskarna Družbe Sv. Mohorja. (Ilustriral: Božidar Jakac)

2. INGOLIČ, Anton. (1946). Udarna brigada: pravljica iz naših velikih dni. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Ilustriral: France Mihelič)

3. INGOLIČ, Anton. (1946). Mladi aktivisti: mladinska igra v treh dejanjih. Ljubljana: Mladinska knjiga.

4. KITEK, Milica. (1946). V gozdu: 3 pravljice. Ljubljana. (Ilustrirala: Pikapolonica)

5. RIBIČIČ, Ivan. (1946). Izgubljeno kosilo. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Ilustriral: A. Brili)

6. RIBIČIČ, Josip. (1946). Črni muc vasuje. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Ilustriral: Janez Trpin)

7. ŠIROK, Albert. (1946). Pionirska slikanica. Ljubljana: GOZMS. (Ilustriral: Janez Vidic)

8. WINKLER, Venceslav. (1946). Mladec Dragožit: zgodovinska povest za mladino. Trst: Gregorčičeva založba. (Ilustriral: Lojze Špacal)

VIR: COBISS, 17. 5. 2011

1947 (Andreja Jeklar)[uredi]

1. Bazilij, Valentin. (1947). V kraljestvu lutk . Celovec: samozaložba. (epika)

2. Bevk, France. (1947). Pastirci: dve povesti . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Niko Pirnat in Ive Šubic)

3. Brest, Vida. (1947). Pesmi Vide Brestove . Ljubljana: Mladinska knjiga. (lirika)

4. Cerkvenik, Angelo. (1947). Sivi . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Vladimir Lakovič)

5. Pahor, Jože. (1947). Otrok črnega rodu . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Ivan Seljak-Čopič)

6. Pavičić, Josip. (1947). Na juriš, naprej, partizan! Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Klavdij Zornik)

7. Rudolf, Branko. (1947). Pod zvezdo. Ljubljana: Mladinska knjiga. (dramatika)

8. Slokan, France. (1947). Povest o belem kruhu . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Valentin Gorjup)

9. Winkler, Venceslav. (1947). Petelinje pero . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Tone Kralj)

10. Bonifačić, Miko; Ribičič, Josip; Ingolič, Anton; Čaće, Ivan. (1947). Pet iger za pionirje . Ljubljana: Mladinska knjiga. (dramatika)

VIR: COBISS, 29. 3. 2011

1948 (Matic Juvan)[uredi]

1. BEVK, France. (1948). Tonček. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Riko Debenjak) COBISS

2. INGOLIČ, Anton. (1948). Pot po nasipu. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS

3. KOSMAČ, France. (1948). Partizanske zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS

4. LEVSTIK, Fran. (1948).Najdihojca. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Marija Vogelnik) COBISS

5. MILČINSKI, Fran. (1948). Jurko je iskal strahu in druge zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Marij Pregelj) COBISS

6. MILKOVIČ, Adam. (1948). Pregnanci. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS

7. SELIŠKAR, Tone. (1948). Mule. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Evgen Sajovic) COBISS

8. SLOKAN, France. (1948). Nova povest o stari pravdi. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS

9. ŠPUR, Katja. (1948). Junaki dela. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS

10. VOŠNJAK, Mitja. (1948). Naša velika matura. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS

11. ŽELJEZNOV, Dušan., GRÜN, Herbert. (1948). Mladost pod soncem. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS

12. ŽUPANČIČ, Oton. (1948). Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Marlenka Muk.) COBISS

1949 (Tadeja Konc)[uredi]

1. AŠKERC, Anton (1949):, Pripovedne pesmi, Ljubljana: Mladinska knjiga. Knjigi je dodal ilustracije Anton Koželj. (Poezija).

2. BAZILIJ, Valentin,(1949): Tonček iz potoka, Gorica: Goriška Mohorjeva družba. (Mladinska povest).

3. BEVK, Franc, (1949): Otroška leta, Ljubljana: Mladinska knjiga. Knjigi je dodal ilustracije Marij Pregelj. (Avtobiografske črtice).

4. FILIPIČ, France, (1949): Viharna leta, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustracije v knjigi so delo Maksa Kavčiča. (Poezija).

5. HUDALES, Zoran, (1949): Nejček, Ljubljana: Mladinska knjiga. (Poezija).

6. KRAKAR Lojze,(1949): V vzponu mladosti, Ljubljana: Mladinska knjiga. Knjigo je ilustriral Vladimir Lakovič. (Proza).

7. LEVSTIK, Franc, (1949): Martin Krpan, Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kratka proza).

8. MILČINSKI, Fran, (1949): Butalci, Ljubljana: Mladinska knjiga. Knjigi je dodal ilustracije Podrekar Franc. (Kratka proza).

9. PREŽIHOV, Voranc, (1949): Solzice, Ljubljana: Mladinska knjiga. Knjigi je dodal ilustracije France Mihelič. (Kratka proza).

10. RIBIČIČ, Josip, (1949): Tinče in Binče, Ljubljana: Mladinska knjiga. (Drama).

11. ŠKERL Ada, (1949): Senca v srcu, Ljubljana: Mladinska knjiga. (Poezija).

12. ŠPUR Katja, (1949): Plugi orjejo, Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza).

1950 (Teodora Hekič)[uredi]

1. ALBREHT, Vera, 1950: Mi gradimo. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral France Slana).

2. ALBREHT, Vera, 1950: Orehi. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Igor Pleško).

3. GERLOVIČ, Alenka, 1950: Jurček in trije razbojniki : igra za marionete v štirih dejanjih. Ljubljana: Mladinska knjiga

4. GODINA, Ferdo, 1950: Ptice selivke. Ljubljana: Mladinska knjiga

5. GOLAR, Cvetko, 1950: Srp in klas. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Maksim Gaspari).

6. GOLIA, Pavel, 1950: Sneguljčica: igra v osmih slikah. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Tone Kralj).

7. GRADIŠNIK, Janez, 1950: Hrastov log: igra v štirih dejanjih. Ljubljana: Mladinska knjiga

8. INGOLIČ, Anton, 1950: Na prelomu: novele in črtice. Ljubljana: Mladinska knjiga

9. KETTE, Dragotin, 1950: Otroške pesmi in povestice. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Karel Zelenko).

10. KOSMAČ, France, 1950: Kurent in smrt: pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Vladimir Lakovič).

11. MENART, Janez, 1950: Mižek Figa gre po svetu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Alenka Sottler).

12. PREŠEREN, France, 1950: Uvod h Krstu pri Savici. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božidar Jakac).

13. SELIŠKAR, Tone, 1950: Liščki. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Rado Krošelj).

14. ŠEGA, Milan, 1950: Zgodbe o živalih. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Nikolaj Omersa).

15. ŠILIH, Igor; GOLIA, Pavel, 1950: Pravljica o carjeviču Jeruslanu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Tone Kralj).

16. TAUFER, Vida; NOVY, Lili, 1950: Mojca in živali: otroška igra v šestih slikah. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Mukova).

17. ŽNIDARŠIČ, Marička, 1950: Pesmi izpod Snežnika. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Stane Kregar).

18. ŽUPANČIČ, Oton, 1950: Kanglica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Nikolaj Pirnat in Vladimir Lakovič).

1951 (Nina Zrimšek)[uredi]

BEVK, France (1951). Mali upornik. Ljubljana: Mladinska knjiga.

BOR, Matej (1951). Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga.

BRENK, Kristina (1951). Mačeha in pastorka: igra za otroke v petih slikah. Ljubljana: Mladinska knjiga.

BREST, Vida (1951). Mihčeve pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

BREST, Vida (1951). Pravljica o mali Marjetici, zajčku, medvedu in zlati pomladi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

ČUFAR, Tone (1951). Tovarna. Ljubljana: Mladinska knjiga.

FINŽGAR, Fran Saleški (1951). Njiva: izbor črtic in novel. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

GOLIA, Pavel (1951). Izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

GOLIA, Pavel (1951). Jurček : pravljica v štirih dejanjih s prologom. Ljubljana: Mladinska knjiga

HOFMAN, Branko (1951). Pred jutrom. Ljubljana: Mladinska knjiga.

KERENČIČ, Jože (1951). Mati išče mojstra. Ljubljana: Mladinska knjiga.

MINATTI, Ivan (1951). Slamnati voliček : lutkovne igre po narodnih motivih. Ljubljana: Mladinska knjiga.

PRUNK, Ljudmila (1951). Kaj je videl Mižek Figa. Ljubljana: Mladinska knjiga.

PRUNK, Ljudmila (1951). Otroške pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

STRITAR, Josip (1951). Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga.

ŠIROK, Karel (1951). Trije bratje in trije razbojniki. Ljubljana: Mladinska knjiga.

ŠMIT, Jože (1951). Marjetka : vesela, žalostna, pa zopet vesela zgodba za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga.

VALJAVEC, Matija (1951). Živalske pripovedke. Ljubljana: Mladinska knjiga.

VINŠEK, Stana (1951). Pod novoletno jelko. Ljubljana: Ljudska prosveta Slovenije.

ZUPANČIČ, Beno (1951). Štirje molčeči in druge zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga.

1952 (Kristina Lotrič)[uredi]

1. BEVK, France, (1952): Črni bratje. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Dore Klemenčič).

2. BEVK, France, (1952): Grivarjevi otroci. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Maksim Sedej).

3. BEVK, France, (1952): Pestrna. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral France Mihelič).

4. BEVK, France, (1952): Tatič. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Nikolaj Omersa).

5. BOR, Matej, (1952): Slike in pesmi o živalih. Ljubljana: Mladinska knjiga (naslikal Maksim Sedej).

6. ERJAVEC, Fran, (1952): Žabe. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral France Podrekar).

7. GORINŠEK, Danilo, (1952): Rdeča kapica: vesela pravljica v treh dejanjih. Ljubljana: Mladinska knjiga.

8. JEZERNIK, Marija, (1952): Beli bratec. Ljubljana: Kmečka knjiga (ilustriral Hinko Smrekar).

9. KUMER, Drago, (1952): Karlekove prigode. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Dore Klemenčič).

10. MAGAJNA, Bogomir, (1952): V deželi pravljic in sanj. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Maksim Sedej).

11. PETKOVŠEK, Drago, (1952): Radijske pravljice. Trst: samozaložba Tiskarna Založništva tržaškega tiska.

12. RIBIČIČ, Josip, (1952): Mucolin in volk : igrica za ročne lutke. Ljubljana: Mladinska knjiga (scenske načrte izdelal Maks Kavčič).

13. SELIŠKAR, Tone, (1952): Bratovščina Sinjega galeba. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Albert Sirk).

14. SEVER, Sonja, (1952): Kamenček sreče : zgodbe o živalih. Celje: Družba sv. Mohorja (ilustriral Janez Vidic).

15. VANDOT, Josip, (1952): Kekec nad samotnim breznom. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ivo Erbežnik) – Ponatis iz "Zvončka", letnik 1924.

16. VODNIK, Valentin, (1952): Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ivan Romih).

17. ŽUPANČIČ, Oton, (1952): Mehurčki. Ljubljana: Mladinska knjiga (naslikala Marlenka Muck-Stupica ; izbrala in uredila Alenka Glaser).

1953 (Tanja Čufer)[uredi]

1. Bevk, France. (1953): Tonček. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Nikolaj Omerza)

2. Černej, Anica. (1953): Sredi domovine. Ljubljana: Mladinska književnost. (narisala Ksenija Prunk)

3. Finžgar Fran Seliški. (1953): (1953): Iz maldih dni: zgodbe o živalih. Ljubljana : Mladinska književnost. (ilustriral Ive Šubic)

4. Golia, Pavel. (1953): Igre. Ljubljana: Mladinska književnost. (izbral, uredil in besedilo o avtorju in igrah napisal Filip Kalan)

5. Kozak, Juš. (1953): Aleš: portret. Ljubljana: Mladinska književnost. (ilustrirala Marlenka Mukova-Stupica)

6. Kranjec Miško. (1953): Imel sem jih rad: povesti o ljudeh. Ljubljana: Mladinska knjiga. (risbe Lajči Pandur)

7. Kranjec, Miško. (1953): Rad sem jih imel: povesti o ljudeh. Ljubljana: Mladinska knjiga. (risbe Lajči Pandur)

8. Lah, Ivan. (1953): Sneguljčica: pravljična lutkovna igra v petih dejanjih. Ljubljana: Mladinska knjiga. (besedilo priredil Branko Žužek)

9. Miličinski, Fran. (1953): Kačji kralj Babilon, Laži, Hlapci. Maribor: Obzorja.

10.Novy, Lili. (1953): Sadje 3. Zagreb: Rastni vojni invalidi. (ilustriral Vladimir Kirin)

11. Ribič, Josip. (1953): Palčki: otroška igra v dveh dejanjih. Ljubljana: Mladinska književnost. (ilustrirala Marija Vogelnik)

12. Saksida Rudolf. (1953): Zgodba o morskem konjičku. Koper: Primorska založba. (zamisel in slike Rudolf Saksida) ; (besedilo Ada Škerl)

13. Seliški, Tone. (1953): Dedek som: pravljica. Ljubljana: Mladinska književnost. (ilustriral Janez Vidic)

14. Šturm, M. (1953): Mižek Figa gre po svetu. Ljubljana: Mladinska književsnot. (pesmi zložil Mile Šturm ; ilustriral Dušan Petrič)

15. Šmit, Jože. (1953): Kaj nam je popisal, Jakec. Ljubljana: Mladinska književnost. (ilustrirala Cita Potokarjeva)

16. Trdina, Janez. (1953): Izprehod v belo krajino. Ljubljana: Mladinska književnost.

17. Zorman, Ivo. (1953): Iz obroča. Ljubljana: Mladinska književnost.(ilustriral Vladimir Lakovič)

18. [Žužek Branko ]. (1953). [O fantu, ki je po suhem jadral] . Ljubljana: Mladinska knjiga. (risal Ivan Romih)

1954 (Ana Polanc)[uredi]

1. Bevk, France (1954). Lukec in njegov škorec. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Ilustriral Maksim Gaspari)

2. Bizovičar, Milan in Zupančič, Beno (1954). Popotovanje na Tongatabu : berilo za morske roparje. Ljubljana: Naš tisk. (ilustriral Milan Bizovičar)

3. Burger, Ludvik (1954). Jure/Brodar in Jezernik. Koper: Lipa.

4. Filipič, France (1954). Pravljica o bratcu in sestrici. Maribor: Obzorja. (Ilustriral Tošo Primožič)

5. Firm, Vlado (1954). Čudovito potovanje Matička in njegovega strička. Maribor: Večer. (ilustriral Štefan Planinc)

6. Jurčič, Josip (1954). Domen. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Ilustriral Nikolaj Omersa)

7. Kette, Dragotin (1954). Pravljica o šivilji in škarjicah. Ljubljana: Mladinska knjiga.

8. Kitek, Milica (1954). V gozdu : 3 pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Ilustrirala Pikapolonca)

9. Koman, Manica (1954). Sestrin varuh : mladinska igra v enem dejanju.

10. Koman, Manica (1954). Stric s košem : zbirka povestic, slik, ugank i.t.d. za mladino. Ljubljana: Učiteljska tiskarna. (Ilustriral Pirnat)

11. Koprivec, Ignac (1954). Nevidna steza. Ljubljana: Kmečka knjiga.

12. Kranjc, Jože (1954). Nevenka in sonce : igrice. Ljubljana: Mladinska knjiga.

13. Kuret, Niko (1954). Šaljive zgodbe o Lamberžanih. Maribor: Obzorja.

14. Levstik, Fran (1954). Martin Krpan. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Ilustriral Tone Kralj)

15. Levstik, Fran (1954). Martin Krpan z Vrha. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Opremil Tone Kralj)

16. Magajna, Bogomir (1954). Racko in Lija. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Ilustriral Maksim Sedej)

17. Mevlja, Dušan (1954). Leteča žaba (živalske pravljice). Maribor: Obzorja. (ilustriral Janez Vidic)

18. Murnik, Rado (1954). Lepi Janičar. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Ilustriral Janez Vidic)

19. Ribičič, Josip (1954). Pisane lutke.

20. Ribičič, Josip (1954). V kraljestvu palčkov. Del 2, Kraljica palčkov.

21. Zorman, Ivo (1954). Svobodni gozdovi. Ljubljana: Prešernova družba. (Ilustriral Vladimir Lakovič)

1955 (Barbara Pfajfar)[uredi]

1. ALBREHT, Vera, 1955: Vesela abeceda, Ljubljana: Mladinska knjiga (poezija) (ilustrirala: Cita Potokar)

2. BEVK, France, 1955: Knjiga o Titu, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Ive Seljak-Čopič)

3. BEVK, France, 1955: Pazi na glavo – glava ni žoga, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Dušan Petrič)

4. BORKO, France, 1955: Vijolica in marjetica, Maribor: Obzorja (pravljice) (ilustriral: Gabrijel Kolbič)

5. BREST, Vida, 1955: Orehovo leto, Ljubljana: Mladinska knjiga (knjiga) (ilustriral: Ive Šubic)

6. BREST, Vida, 1955: ''Ptice in grm'', Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (Ilustrirala: Melita Vovk-Štih)

7. BURGER, Ludvik, 1955: Činč na sledi, Koper: Lipa (slikanica)

8. DEBEVEC, Jože, 1955: Stric jaka: vzor popotnega junaka: v 137 slikah, Celovec: Mohorjeva družba (slikanica)

9. HUDALES, Oskar, 1955: Faraonov praznik: junaški špartak, Maribor: Obzorja (kratka proza) (opremil: Janez Vidic)

10. HUDALES, Oskar, 1955: Na veliko pot: slovenski knez, Maribor: Obzorja (kratka proza) (opremil: Janez Vidic)

11. HUDALES, Oskar, 1955: Pralovec Geg; gun najde jeimen, Maribor: Obzorja (kratka proza)

12. HUDALES, Oskar, 1955: Vila Atomka in Mladec Matjaž, Maribor, Obzorja (pravljice) (ilustriral: France Slana)

13. INGOLIČ, Anton, 1955: Deček z dvema imenoma, Ljubljana: Glavni oder Prešernove družbe, tiskarna Ljudske pravice (kratka proza) (ilustriral: Janez Vidic)

14. INGOLIČ, Anton, 1955: Tvegana pot: mladinska povest, Ljubljana: Kmečka knjiga (knjiga)

15. KAVČIČ, Vladimir, 1955: Vaška komanda, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Ive Šubic)

16. LEVSTIK, Fran, 1955: Kdo je napravil Vidku srajčico, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica)

17. PEROCI, Ela, 1955: Moj dežnik je lahko balon, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustriral: Leo Koporc)

18. RIBIČIČ, Josip, 1955: Rdeča pest, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Janez Vidic)

19. RODE, Matej: Meh za smeh: igra za ročne lutke, Ljubljana: Mladinska knjiga (drama)

20. RUDOLF, Branko, 1955: Zamorček in ladjica: pesmi za otroke, Ljubljana: Mladinska knjiga (poezija) (ilustriral: Janez Vidic)

21. SELIŠKAR, Tone: Posadka brez ladje; Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Ive Seljak-Čopić)

22. SEMIČ, Stanko: Daki, Ljubljana: Mladinska knjiga (knjiga)

23. ŠAVLI, Andrej: Brezen, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Gvido Birolla)

24. VUGA, Saša: Škorenjček Matevžek, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Gvido Birolla)

25. VRESNIK, Drago: Lisko z gora, Maribor: Obzorja (kratka proza) (ilustriral in opremil: Janez Vidic)

1956 (Katja Vlašič)[uredi]

1. BANKO, Vilko, 1956: Pravljica o ugrabljenih otrocih. Maribor: Obzorja (ilustriral Slavko Tihec).

2. BEVK, France, 1956: Peter Klepec. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Karel Hrovatin).

3. BEVK, France, 1956: Otroška leta. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Štefan Planinc).

4. BEVK, France, 1956: Kaplan Martin Čedermac. Ljubljana: Mladinska knjiga (risbe in vinijete so delo Staneta Kumarja).

5. BOR, Matej, 1956: Slike in pesmi o živalih. Ljubljana: Mladinska knjiga (naslikal Maksim Sedej).

6. BOR, Matej, 1956: Ropotalo in ptice. Ljubljana: Mladinska knjiga (naslikal Maksim Sedej).

7. BRENK, Kristina, 1956: Najlepša roža: igra v petih slikah po stari korejski pravljici. Maribor: Obzorja.

8. CANKAR, Ivan, 1956: Križ na gori: ljubezenska zgodba. Ljubljana: Mladinska knjiga.

9. CERKVENIK, Angelo, 1956: Medvedek s Križeve gorice: povest. Maribor: Obzorja ilustriral in opremil Božidar Kos).

10. GOLAR, Cvetko, 1956: Čez loke in potoke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral in opremil Maksim Gaspari).

11. HUDALES, Oskar, 1956: Sod s knjigami. Maribor: Obzorja (ilustriral Janez Vidic).

12. HUDALES, Oskar, 1956: Pogubni oblak; Črna smrt. Maribor: Obzorja (ilustriral Janez Vidic).

13. HUDALES, Oskar, 1956: Korak čez prag. Maribor: Obzorja (ilustriral Janez Vidic).

14. HUDALES, Oskar, 1956: Grenki kruh. Maribor: Obzorja (ilustriral Janez Vidic).

15. HUDALES, Oskar, 1956: Gradovi padajo. Maribor: Obzorja (ilustriral Janez Vidic).

16. HUDALES, Oskar, 1956: Pot v neznano. Maribor: Obzorja .

17. JURCA, Branka, 1956: Bratec in sestrica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Cita Potokar).

18. JURČIČ, Josip, 1956: Jurij Kozjak, slovenski janičar: povest iz petnajstega stoletja domače zgodovine. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Maksim Sedej).

19.JURČIČ, Josip ; KERSNIK, Janko, 1956: Rokovnjači: historičen roman. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Maksim Gaspari).

20. KITEK, Milica, 1956: Pomladanka in njene tri sestrice. Maribor: Obzorja (ilustriral Nace Mihevc).

21. KRANJEC, Miško, 1956: Čarni nasmeh. Ljubljana: Mladinska knjiga (risbe so iz mape prekmurskih motivov Lajčija Pandurja).

22. KURET, Niko, 1956: Baterija inženirja Lisca. Ljubljana: Mladinska knjiga.

23. LEVSTIK, Fran, 1956: Najdihojca. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Francè Mihelič).

24. MAGAJNA, Bogomir, 1956: Brkonja Čeljustnik. Ljubljana: Mldinska knjiga (ilustriral France Slana).

25. MIHELIČ, Mira, 1956: Štirje letni časi. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Francè Mihelič).

26. PALKO, Gal, 1956: Okamenele kraljične. Maribor: Obzorja (ilustriral France Slana).

27. PAVČEK, Tone, 1956: Trije bratje in zlata ptica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral France Slana).

28. PEROCI, Ela, 1956: Tisočkratlepa. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Maksim Sedej).

29. PREŽIHOV, Voranc, 1956: Solzice. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral France Mihelič).

30. RIBIČIČ, Josip, 1956: Črni muc. Maribor: Obzorja (slike izdelal Janez Trpin).

31. ROBNIK, Ema, 1956: Grozdje stare Magdičke. Maribor: Obzorja (ilustriral Lajči Pandur).

32. ŠMIT, Jože, 1956: Pol za šalo pol za res: pesmi in uganke. Koper: Lipa.

33. TAVČAR, Ivan, 1956: Cvetje v jeseni. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic).

34. WINKLER, Venceslav, 1956: Mali Smolček.Hlebček kruha. Ljubljana: Mladinska knjiga (naslikal Stane Kumar).

35. WINKLER, Venceslav, 1956: Drejc z Višave. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustracije Božidar Jakac).

36. ZUPAN, Vitomil, 1956: Potovanje v tisočera mesta. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Maksim Sedej).

37. ŽUPANČIČ, Oton, 1956:Cicibanove pesmice. Ljubljna: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

38. ŽUPANČIČ, Oton, 1956: Mehurčki. Ljubljana: Mladinska knjiga (naslikala Marlenka Stupica).

39. ŽUPANČIČ, Oton, 1956: Pesmice. Ljubljana: Mladinska knjiga (naslikala Marlenka Stupica).

1957 (Nikita Kučer)[uredi]

1. BEVK, France, 1957: Črni bratje. Ljubljana. Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral Štefan Planinc).

2. BEVK, France, 1957: Mali upornik. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral Nikolaj Omersa).

3. BIDOVEC, Martina, 1957: Bajka o slavčku: mladinska spevoigra v treh dejanjih. Maribor: Slovensko narodno gledališče (drama).

4. ČERNEJ, Anica, 1957: Vesele pesmice. Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (izvirna litografija Ksenija Prunk).

5. GORINŠEK, Danilo, 1957: Šlapa Trapa in skopulja Grablja. Maribor: Obzorja (kratka proza) (ilustriral Rajko Šubic).

6. INGOLIČ, Anton, 1957: Tačko v velikem svetu. Maribor: Obzorja (pravljice) (ilustriral Janez Vidic).

7. KOZAK, Juš, 1957: Rodno mesto: izbor novel. Ljubljana: Mladinska knjiga (proza).

8. MEŠKO, Franc Ksaver, 1957: Poljančev Cencek in druge zgodbe za mladino. Celje: Mohorjeva družba (kratka proza).

9. MEVLJA, Dušan, 1957: Veliki lovec Bum. Maribor: Obzorja (pravljice) (ilustriral Božidar Kos).

10. MILČINSKI, Fran, 1957: Zakleti grad. Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala Tinca Stegovec).

11. MILČINSKI, Fran, 1957: Zlata hruška. Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustriral France Podrekar).

12. NOVAK, Stane, 1957: Živali, moje prijateljice. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral Ive Šubic).

13. PAHOR, Jože, 1957: Otrok črnega rodu: črni Robinzon. Koper: Lipa (roman) (ilustriral Apollonio Zvest).

14. PAVČEK, Tone, 1957: Maček na dopustu. Ljubljana: Mladinska knjiga (poezija) (ilustriral Bogan Grom).

15. PEČJAK, Vid, 1957: Živali v ukrivljenem zrcalu. Ljubljana: Mladinska knjiga (pravljice) (ilustriral Štefan Planinc).

16. PEROCI, Ela, 1957: Majhno kot mezinec. Ljubljana: Mladinska knjiga (proza) (ilustrirala Ančka Gošnik-Godec).

17. PEROCI, Ela, 1957: Muca Copatarica. Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (izvirna litografija Ančka Gošnik-Godec).

18. PRUNK, Ljudmila, 1957: Kaj je videl Mižek Figa? Ljubljana: Mladinska knjiga (poezija) (ilustriral Dušan Petrič).

19. RIBIČIČ, Josip, 1957: Miškolin. Maribor: Obzorja (pravljice) (ilustriral France Podrekar).

20. SELIŠKAR, Tone, 1957: Vesele in žalostne o mulah. Ljubljana: Mladinska knjiga (proza) (ilustriral Ive Seljak-Čopič).

21. STARIČ, Ludvik, 1957: Kragulje gnezdo. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza).

22. ŠEGA, Milan, 1957: Zgode in nezgode kraljevskega dvora. Ljubljana: Mladinska knjiga (pravljice) (ilustrirala Melita Vovk).

23. VANDOT, Josip, 1957: Kekec na volčji sledi. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral Ive Šubic).

24. WINKLER, Venceslav, 1957: O fantu, ki je znal žvižgati. Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustriral Božo Kos).

25. ZUPANC, Lojze, 1957: Povodni mož v Savinji. Ljubljana: Mladinska knjiga (pravljice) (ilustriral Jože Ciuha).

1958 (Kristina Primožič)[uredi]

1. BEVK, France, 1958: Čarovnica Čirimbara. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Karel Hrovatin).

2. BEVK, France, 1958: Peter Klepec. Ljubljana: Mladinska knjiga (po ljudski pripovedki napisal France Bevk; ilustriral Tone Kralj).

3. BEVK, France, 1958: Pisani svet. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Miklavž Omersa).

4. BEVK, France, 1958: Tonček. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Nikolaj Omerza).

5. BRENK, Kristina, 1958: Čarobna paličica. Ljubljana: Mladinska knjiga (fotografije Vlastja Simončič).

6. BREST, Vida, 1958: Pravljica o mali Marjetici, zajčku, medvedu in zlati pomladi. Ljubljana: Mladinska knjiga (izvirna litografija Marlenka M. Stupica).

7. FINŽGAR; Fran Seliški, 1958: Pod svobodnim soncem. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marij Pregelj).

8. GOLAR, Manko, 1958: Gode čriček. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Lajči Pandur).

9. GORINŠEK, Danilo, 1958: Silni bič. Trst: Slovensko narodno gledališče za Trst in Primorje.

10. GRUDEN, Igo, 1958: Na Krasu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica; uredil Fran Albreht).

11. HUDALES, Oskar, 1958: Ugrabljeni bogovi. Maribor: Obzorja (ilustriral Ive Šubic).

12. HUDALES, Oskar, 1958: Veselo potovanje. Maribor: Obzorja (ilustriral Janez Vidic).

13. INGOLIČ, Anton, 1958: Tajno društvo PGC. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Štefan Planinc).

14. JURCA, Branka, 1958: Poredni zajček. Ljubljana: Mladinska knjiga (izvirna litografija Marija Koren).

15. KOSMAČ, Ciril, 1958: Iz moje doline. Ljubljana: Mladinska knjiga (uredil, spremna beseda in opombe Bojan Štih; risbe Stane Kumar; fotografije iz filma "Na svoji zemlji").

16. KOVAČIČ, Lojze, 1958: ''Novoletna zgodba''. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).

17. KRANJEC, Miško, 1958: Mesec je doma na Bladovici. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic; opremil Marjan Pogačnik).

18. KUNAVER, Pavel, 1958: Neizprosni sever. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Seljak Copič).

19. KURET, Niko (uredil in izbral), 1958: Nekaj starih lutkovnih iger. Ljubljana: Mladinska knjiga.

20. LEVSTIK, Fran, 1958: Martin Krpan. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Tone Kralj).

21. LEVSTIK, Fran, 1958: Martin Krpan z Vrha; Popotovanje od Litije do Čateža. Ljubljana: Mladinska knjiga (uredil Blaž Tomaževič; podobe narisal Hinko Smrekar).

22. PREŠEREN, France, 1958: Poezije. Ljubljana: Mladinska knjiga (uredil Anton Slodnjak).

23. PREŽIHOV, Voranc, 1958: Samorastniki. Ljubljana: Mladinska knjiga (uredila Marja Boršnik; umetniške fotografije koroške pokrajine Tone Mlakar; vinjete France Mihelič).

24. ROZMAN, Smiljan, 1958: Nekdo. Maribor: Obzorja.

25. SELIŠKAR, Tone, 1958: Rudi ali Majhen mož v velikem svetu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Stane Kumar).

26. SELIŠKAR, Tone, 1958: Velika gala predstava. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral Nace Mihevc).

27. SUHODOLČAN, Leopold, 1958: Sejem na zelenem oblaku. Maribor: Obzorja (ilustriral Janez Vidic).

28. VALJAVEC, Matija, 1958: Pastir. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

29. VIPOTNIK, Janez, 1958: Hruška. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Karel Zelenko).

30. WINKLER, Venceslav, 1958: Samo za naše. Ljubljana: Mladinska knjiga (izvirna litografija Tince Stegovec).

1959 (Marta Čebulj)[uredi]

1. ADAMIČ, Ernest, (1959): Otok galebov. Ljubljana: Mladinska knjiga (roman)

2. BEVK, France, (1959): Pastirci pri kresu in plesu. Ljubljana: Mladinska knjiga (poezija, ilustriral Tone Kralj).

3. BEVK, France, (1959): Smeh skozi solze: zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza, ilustriral Ive Šubic).

4. BEVK, France, (1959): Razbojnik Saladin. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza, ilustriral Karel Zelenko).

5. DOLINAR, Brane, (1959): Dvojne počitnice. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza, ilustriral Marijan Bregar).

6. ERJAVEC, Fran, (1959): Živalske podobe. (Prirediteljici Nadja Ambrožič in Mija Bratoš.) Koper: Lipa (kratka proza, ilustriral Marijan Vojska).

7. GANTAR, Kajetan, (1959): K "Turjaški Rozamundi". Ljubljana: Mladinska knjiga (Separat)

8. KRANJEC, Miško, (1959): Kruh je bridka stvar : novele. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza, likovne priloge Ludvik Vrečič in Dore Klemenčič).

9. KREFT, Bratko, (1959): Velika puntarija: dramska kronika iz leta 1573 v petih dejanjih. Ljubljana: Mladinska knjiga (drama)

10. MILČINSKI, Fran, ŠPICAR, Jakob, (1959): Otroške in mladinske igre. Ljubljana: Mladinska knjiga (drama)

11. MALENŠEK, Mimi, (1959): Tecumseh : indijanska kronika. Ljubljana: Mladinska knjiga (roman)

12. MILČINSKI, Frane, (1959): Zvezdica zaspanka : pravljična igra za marionete. Ljubljana: Mladinska knjiga (drama, ilustrirala Mara Kraljeva).)

13. MIRTIČ, Franček, (1959): V obroču : [partizanska zgodba]. Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica, ilustriral Milan Bizovičar).

14. PAHOR, Jože, (1959): Mladost na Krasu. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza, ilustriral Ivan Varl).

15. PAHOR, Boris, (1959): Kres v pristanu. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza, ilustraciji Lojze Spacal).

16. PEROCI, Ela, (1959): Tacek. Ljubljana: Mladinska knjiga (pravljice, ilustrirala Melita Vovk ).

17. PEROCI, Ela, (1959): Breskve. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza, izvirna litografija Marija Vogelnikova).

18. PREŠERN, France, (1959): France Prešern: izbor. (Priredil Stanko Janež.) Sarajevo: Svjetlost (poezija)

19. SUHI, Drago, (1959): Nevidne pasti. (Priredil Josip Ribičič.) Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza)

20. ŠMIT, Jože, (1959): Kdo živi v tej hišici? Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica, ilustriral Mirko Lebez).

21. ŠVAJNCER, Janez, (1959): Iznajditelji. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza, ilustriral Ive Šubic ).

22. VANDOT, Josip, (1959): Kekec nad samotnim breznom. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza ) 23. VRŠČAJ, Zima, (1959): Sinička nas je obiskala. Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica, izvirna litografija Štefan Planinc).

24. ZUPANC, Lojze, (1959): Palček v čedri. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza, ilustriral Jože Ciuha).

25. ZUPANČIČ, Beno, (1959): Deček Jarbol. Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica, ilustriral Jože Ciuha).

26. ŽUPANČIČ, Oton, (1959): Oton Župančič : izbor.(Priredil Dušan Pirjevec.) Sarajevo: Svjetlost (poezija).

1960 (Anita Majetić)[uredi]

1. ALBREHT, Vera. (1960): Nekoč pod Gorjanci . Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Melita Vovk)

2. BAŠKOVIČ, Milan. (1960). Nepokorjeni bregovi . Novo mesto: Dolenjska založba (ilustrirala Mira Cetin)

3. BRENK, Kristina. (1960). Golobje, sidro in vodnjak . Ljubljana: Mladinska knjiga

4. BEVK, France. (1960). Luna Ljubljana. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Mirko Lebez)

5. BEVK, France. (1960). Domačija . Ljubljana: Mladinska knjiga

6. BEVK, France. (1960). Ognjeni krst Gregca Petelinčka . Ljubljana: Borec (ilustrirala Tinca Stegovec)

7. BEVK, France, (1960). Mladost med gorami . Ljubljana: Mladinska knjiga

8. CANKAR, Izidor. (1960). Obiski . Ljubljana: Mladinska knjiga

9. HUDALES, Oskar. (1960). Čudežni studenec . Maribor: Obzorja. (ilustriral Janez Vidic)

10. INGOLIČ, Anton. (1960). Črni labirinti . Ljubljana: Mladinska knjiga

11. JURČIČ, Josip. (1960). Kloštrski žolnir . Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Bogdan Borčič)

12. JURCA, Branka. (1960). Okoli in okoli . Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Cita Potokar)

13. JURČIČ, Josip. (1960). Deseti brat . Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ivana Vavpotiča)

14. KNAFLIČ, Jože. (1960). Izdajalec Gogo . Ljubljana: Mladinska knjiga

15. KRANJEC, Miško. (1960). Zalesje se prebuja . Ljubljana: Mladinska knjiga

16. KAJZER, Janez. (1960). Mimo dnevnega načrta . Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Jože Ciuha)

17. KISLINGER, Juro. (1960). Izlet . Ljubljana: Mladinska knjiga

18. KERSNIK, Janko. (1960). Jara gospoda . Ljubljana: Mladinska knjiga

19. KVEDER, Zofka. (1960). Veliki in mali ljudje . Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Cita Potokar)

20. MODER, Janko. (1960). Kekec . Ljubljana: Prosvetni servis

21. MILČINSKI, Fran. (1960). Skavt Peter in dobra volja . Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral France Podrekar)

22. PAVČEK, Tone. (1960). Sončece v žepu . Ljubljana: Mladinska knjiga

23. PEROCI, Ela. (1960). Ptičke so odletele . Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala in opremila Ančka Gošnik- Godec)

24. PREŽIHOV,Voranc. (1960). Solzice . Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral France Mihelič)

25. PREŠEREN, France. (1960). Pesmi in pisma . Ljubljana: Mladinska knjiga

26. PEROCI, Ela. (1960). Kje so stezice? Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Ančka Gošnik – Godec)

27. RIBIČIČ, Josip. (1960). Razbita hajka . Ljubljana: Borec (ilustriral Robert Hlavaty)

28. RIBIČIČ, Josip. (1960). Branko, morje in še kaj . Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Robert Hlavaty)

29. RIBIČIČ, Josip. (1960). Mihčev škrat . Maribor: Obzorja (ilustriral Janez Vidic]

30. SELIŠKAR, Tone. (1960). Jernejčkov odred . Ljubljana: Borec(ilustriral Janez Vidic)

31. ZIDAR, Pavle. (1960). Konjički . Ljubljana: Mladinska knjiga

1961 (Danijela Klisarić)[uredi]

1. Bevk, France. (1961). Jagoda. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Ive Šubic,epika-kratka proza)

2. Bevk, France. (1961). Kaplan Martin Čedermac. Ljubljana: Mladinska knjiga. (risbe Stane Kumar, epika-roman)

3. Bevk, France. (1961). Lukec in njegov škorec. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Maksim Gaspari, epika-kratka proza)

4. Bevk, France. (1961) Slepa ulica. Ljubljana: Slovenska matica. (epika-roman)

5. Bor, Matej. (1961). Sračje sodišče ali je, kar je. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Melita Vovk, epika-knjiga)

6. Brest, Vida. (1961). Ptice in grm. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Melita Vovk-Štih, slikanica)

7. Cerkvenik, Anton. (1961). Markov beg: mladinska povest. Maribor: Obzorja. (ilustrirala Zdenka Borčič, epika- knjiga)

8. Godina, Ferdo. (1961). Žemlje. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Melita Vovk-Štih, epika-kratka proza)

9. Ingolič, Anton. (1961). Tajno društvo PGC: Vesela igra v 13 slikah. Ljubljana: Mladinska knjiga. (dramatika-drama)

10. Jan, Ivan. (1961). Izpolnjena beseda. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Ive Šubic, epika-kratka proza)

11.. JURCA, Branka (1961).Hišnikov dan . Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Roža Piščanec, epika-kratka proza)

12. Jurčič, Josip. (1961). Domen, Sosedov sin. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika-kratka proza)

13. Koman, Manica. (1961). Hop čez planke, na uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Ksenija Prunkova, slikanica)

14. Konc, Darina. (1961). Hepica in njeni bratci papagajčki:zgodbe za naše male. Buenos Aires: Editorial Baraga. (ilustriral in opremil Ivan Bukovec, epika-kratka proza)

15. Kralj, Vladimir. (1961). Mož, ki je strigel z ušesi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika-kratka proza)

16. Krušnik, Slavko. (1961). Podmornica na suhem. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Štefan Planinc, slikanica)

17. Mihelič, Mira. (1961). Mala čarovnica. Ljubljana: Cankarjeva založba. (epika-kratka proza)

18. Milčinski, Fran. (1961). Butalci. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral France Podrekar, humor, satira, parodija)

19. Ocvirk, Vasja. (1961). Smeh v klavzuri. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Savo Sovre, epika-knjiga)

20. Okič, Fani. (1961). Kurirček Srbečica. Ljubljana: Borec. (risbe Miligoj Dominko, slikanica)

21. Pavček, Tone. (1961). Velesenzacija. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Zdenka Golob-Borčič, lirika-poezije)

22. Pečjak, Vid. (1961). Drejček in trije Marsovčki. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Štefan Planinc, epika-kratka proza)

23. Prežihov. Voranc. (1961). Prvi maj. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Milan Bizovičar, slikanica)

24. Seliškar, Tone. (1961). Bratovščina Sinjega galeba. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Albert Sirk, epika-kratka proza)

25. Seliškar, Tone. (1961). Tovariši: povest partizanske zvestobe. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Ive Šubic, epika-kratka proza)

26. Stante, Mojca. (1961). Kekec in Mojca: igra za mladino v petih dejanjih. Ljubljana: Mladinska knjiga. (dramatika-drama)

27. Strniša, Gustav. (1961). Mi pa hlebčke pečemo. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Ksenija Prunkova, slikanica)

28. Suhodolčan, Leopold. (1961). Deček na črnem konju. Maribor: Obzorja. (ilustriral Ive Šubic, epika-roman)

29. Suhodolčan, Leopold. (1961). Skriti dnevnik. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustracije Melita Vovk-Štih, epika-knjiga)

30. Vošnjak, Milan. (1961). Črna kri. Ljubljana: Mladinska knjiga. (umetniške priloge izdelal Ive Šubic, epika-roman)

31. Župančič, Oton . (1961). Ciciban. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Nikolaj Pirnat, lirika-poezija)

1962 (Martina Zelič)[uredi]

1. Albreht, Vera. (1962). Vesela abeceda. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustrirala Potokar, C.)

2. Bevk, France (1862). Pikapolonica. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustrirala Piščanec, R.)

3. Budau, Elza (1962). Diagram neke ljubezni. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustriral Ciuha, J.)

4. Cerkvenik, Angelo (1962). Ovčar Runo. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustriral Šubic, I.)

5. Dolinar, Brane (1962). Druga enajstmetrovka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustriral Planinc, Š.)

6. Godina, Ferdo (1962). Pravljica o logarnici. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustrirala Vovk, M.)

7. Gorinšek, Danilo (1962). Silni bič: mladinska igra v treh dejanjih. Maribor: Obzorja. (Dramatika)

8.Grabeljšek, Karel (1962). SOS s TV 17. Ljubljana: Borec. (Proza, ilustriral Dominko, M.)

9. Ingolič, Anton (1962). Tonček-Balonček. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustriral Mihelič. F.)

10. Jakopin, Gitica (1962). Žarometi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza)

11. Jurca, Branka (1962). Hišica ob morju. Maribor: Obzorja. (Proza, ilustrirala Potokar, C.)

12. Jurca, Branka (1962). Lizike za vse. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustrirala Potokar,C.)

13. Kavalar, Peter (1962). Grajski biki. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustrirala Osterc, L.)

14. Kovačič, Lojze (1962). Zgodbe iz mesta Rič-Rač. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustriral Bizovičar, M.)

15. Kovič, Milka (1962). Partizanka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza)

16. Krakar, Lojze (1962). Sonce v knjigi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Poezija, ilustriral Omersa, M.)

17. Kranjec, Miško (1962). Vrabci na dvorišču. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Epika)

18. Levstik, Fran (1962). Martin Krpan. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Epika, ilustriral Kralj, T.)

19. Maselj-Podlimbarski, Fran (1962). Pokorno javljam. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza)

20. Pavček, Tone (1962). Juri-Muri v Afriki : (o fantu, ki se ni maral umivati). Ljubljana: Mladinska knjiga. (Poezija, ilustrirala Vovkova, M.)

21. Peroci, Ela (1962). Moj dežnik je lahko balon. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Poezija, ilustrirala Stupica, M.)

22. Petan, Žarko (1962). Pravljice za Jasmino. Maribor: Obzorja. (Proza, ilustriral Vidic, J.)

23. Pirnat, Zlata (1962). Teta Ljuba. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustrirala Golob – Borčič, Z.)

24. Prijatelj, Ivan (1962). Književnost mladoslovencev. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza)

25. Ribičič, Josip (1962).Drzna trojka. (Proza, ilustriral Perko, L.)

26. Roš, Fran (1962). Medvedek Dija. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza, ilustrirala Mara Kralj)

27. Rozman, Smiljan (1962). Teden ima sedem dni : sedem dni ima teden. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Epika, ilustrirala Vovk, M.)

28. Rupel, Mirko (!962). Primož Trubar : življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Proza)

29. Seliškar, Tone (1962). Dedek Som. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Epika, ilustriral Vidic, J.)

30. Seliškar, Tone (1962). Jadra na robu sveta. Novo mesto: Dolenjska založba. (Proza, ilustriral Mavec, A.)

31. Seliškar, Tone (1962). Vesele in žalostne o mulah. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Epika, ilustriral Seljak-Čopič, I.)

32. Škerl, Ada (1962). Voščila. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Poezija, ilustrirala Stupica, M.)

1963 (Maja Tomažin)[uredi]

 • AŠKERC, A. (1963): Izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • BEVK, F. (1963): Iz iskre požar. Ljubljana: Glavni odbor Prešernove družbe.
 • BEVK, F. (1963): Janko in Metka. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • BEVK, F. (1963): Otroci samote. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • BEVK, F. (1963): Tatič. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • BEVK, F. (1963): Učiteljica Breda. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • BEVK, F. (1963): Vanka partizanka. Ljubljana: Borec.
 • BRENK, K. (1963): Dolga pot. Ljubljana: Borec.
 • CANKAR, I. (1963): Črtice. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • CANKAR, I. (1963): Na klancu. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • FERLEŽ, I. (1963): Medvedek. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • GRABELJŠEK, K. (1963): Trije in ena. Ljubljana: Kurirček.
 • HUMEK - PEHLANI, M. (1963): Deklice na potepu. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • HUDALES, Z. (1963): Čriček. Ljubljana: Kurirček.
 • JURCA, B. (1963): Uhač in njegova druščina. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • JURČIČ, J. (1963): Hči mestnega sodnika. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • KERSNIK, J. (1963): Ciklamen, Agitator. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • KERSNIK, J. (1963): Kmetske slike. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • KIAUTA, L. (1963): Dogodivščine črnobelega muca. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • KOSTANJEVEC, Z. (1963): Dogodivščine partizanskega šoferja. Ljubljana: Borec.
 • KOVIČ, K. (1963): Franca izpod klanca. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • KOZAK, J. (1963): Rodno mesto. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • MIHELIČ, M. (1963): Peter iz telefona. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • MIHELIČ, M. (1963): Otok in struga. Ljubljana: Slovenska matica.
 • MILČINSKI, F. (1963): Butalci. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • MILČINSKI, F. (1963): Ptički brez gnezda. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • PAHOR, B. (1963): Mali samouk. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • PAVLIN, M. (1963): Titovci. Ljubljana: Kurirček.
 • PEROCI, E. (1963): Muca Copatarica. Ljubljana: Mladinska književnost.
 • PEROCI, E. (1963): Zato, ker je na nebu oblak. Ljubljana: DZS.
 • POTRČ, I. (1963): Na kmetih. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • PREŽIHOV, V. (1963): Samorasniki. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • ROZMAN, S. (1963): Rozalija in Vrtačnik. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • SALEŠKI – FINŽGAR, F. (1963): Gospod hudournik. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • SELIŠKAR, T. (1963): Otroci partizanskega rodu. Ljubljana: Borec.
 • SELIŠKAR, T. (1963): Ribič luka in delfin. Mladinska knjiga.
 • SELIŠKAR, T. (1963): Rudi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • SMOLNIKAR, B. (1963): Otročki, življenje teče dalje. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • VOŠNJAK, M. (1963): Onkraj ceste, se spet pričenja življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • VRŠČAJ, Z. (1963): Taščica. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • ZORMAN, I. (1963): Eno samo življenje. Ljubljana: Borec.
 • (1963): Spomini na partizanska leta. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • (1963): Pesmi za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • (1963): Ciciban bere. Ljubljana: Mladinska knjiga.

VIR: Cobiss.si - Kooperativni online bibliografski sistem in servis, 10.5.2011

1964 (Mojca Bilban)[uredi]

1. ALBREHT, Vera (1964): Babica in trije vnučki. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustratorka je bila Cita Potokar. (proza).

2. BEVK, France (1964): Pisani svet. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1. ponatis. (proza).

3. BEVK, France (1964): Knjiga o Titu. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1. ponatis. (proza).

4. BRATKO, Ivan (1964): Teleskop. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1. ponatis. (roman).

5. BRENK, Kristina (1964): Ko si bil majhen. Ljubljana: Kulturni, prosvetni in zgodovinski zavod Borec. Ilustratorka je bila Lidija Osterc. (proza).

6. CERKOVNIK, Marja (1964): Dopoldanski in popoldanski otroci. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustratorka je bila Marjanca Jemec. (slikanica).

7. FINŽGAR, Fran Saleški (1964): Gospod Hudournik Ljubljana: Mladinska knjiga. 5. ponatis. (proza).

8. GODINA, Ferdo (1964): Na Novo leto se ne smeš umiti. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustratorka je bila Zdenka Golob-Borčić. (slikanica).

9. JALEN, Janez (1964): Bobri Ljubljana: Mladinska knjiga. 2. ponatis. (roman).

10. JURCA, Branka (1964): Uhač in njegova druščina Ljubljana: Mladinska knjiga. 1. ponatis. (proza).

11. KETTE, Dragotin (1964): Šivilja in škarjice. Ljubljana: Mladinska knjiga. Naslikala je Jelka Reichmann. (proza).

12. KRANJEC, Miško (1964): Tri novele: Režonja na svojem, Beg s kmetov, Martin Žalig na kmetih. Ljubljana: Mladinska knjiga. (proza).

13. KRANJEC, Miško (1964): Otroci, čigavi ste?. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustratorja sta bila Lajči Pandur in Ive Seljak-Čopič. (proza).

14. LOKAR, Danilo (1964): Srnjaček. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustratorka je bila Cita Potokar. (proza).

15. MEŠKO, Franc Ksaver (1964): Mladim srcem: šesti zvezek. Celje: Mohorjeva družba. (proza).

16. MILČINSKI, Frane (1964): Desetnica. Ljubljana: Prešernova družba. (pravljica).

17. NOVŠAK, France (Frank) (1964): Košček koruznega kruha. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrator je bil Vladimir Lakovič. (proza).

18. PEROCI, Ela (1964): Hišica iz kock. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustratorka je bila Lidija Osterc. (slikanica).

19. PEROCI, Ela (1964): Kozliček Goliček. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrator je bil Edo Murtić. (slikanica).

20. PEROCI, Ela (1964): Za lahko noč. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustratorka je bila Ančka Gošnik-Godec. (pravljica).

21. PREŽIHOV, Voranc (1964): Solzice. Ljubljana: Mladinska knjiga. 3. ponatis. (proza).

22. RIBIČIČ, Josip (1964): Iz velikih dni: zbirka mladinskih igric. Ljubljana: Borec. Ilustrator je bil Vladimir Lakovič. (drama).

23. RIBIČIČ, Josip (1964): Rdeča pest Ljubljana: Mladinska knjiga. 1. ponatis. (proza).

24. SELIŠKAR, Tone (1964): Deklica z junaškim srcem. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1. ponatis. (proza).

25. SELIŠKAR, Tone (1964): Janko in Metka. Ljubljana: Mladinska knjiga 1. ponatis. (proza).

26. SELIŠKAR, Tone (1964): Bratovščina sinjega galeba. Ljubljana: Mladinska knjiga. 4. ponatis. (proza).

27. SUHODOLČAN, Leopold (1964): Hi, konjiček. Ljubljana: Borec. Ilustrator je bil Jože Ciuha. (proza).

28. TRŠAR, Marijan (1964): Indijanci, gusarji in detektivi. Maribor: Obzorja. Ilustrator je bil avtor sam. (proza).

29. O treh grahih (1964): slovenska ljudska pravljica. Ljubljana : Mladinska knjiga. Ilustratorka je bila Ančka Gošnik-Godec. (proza).

30. Veliki in mali zajec. Priredil Smasek Emil (1964): Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrator je bil Miklavž Omersa. (slikanica).

31. Zlata ptica (1964): slovenska ljudska pravljica. Ljubljana : Mladinska knjiga. Ilustratorka je bila Ančka Gošnik-Godec. (proza).

1965 (Mateja Tomšič)[uredi]

1. ALBREHT, Vera . (1965). Pustov god. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustrirala Melita Vovk – Štih) (poezija)

2. BEVK, France. (1965). Kaplan Martin Čedermac. Ljubljana: Mladinska knjiga. (risbe in vinjete so delo Staneta Kumarja ; spremno besedo sestavil urednik zbirke) 6. ponatis (roman)

3. BEVK, France.(1965). Lukec in njegov škorec. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Maksim Gaspari) 5. ponatis (kratka proza)

4. BEVK, France.(1965). Mali upornik. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Nikolaj Omersa) 3. ponatis (kratka proza)

5. BEVK, France.(1965). Pestrna. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Francè Mihelič) 2. ponatis (kratka proza)

6. BEVK, France.(1965). Rož, Podjuna, Zila : potopis. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustriral in opremil Miklavž Omersa). (kratka proza)

7. BEVK, France.(1965). Tatič. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Nikolaj Omersa) 4. ponatis (kratka proza)

8. BEVK, France.(1965). Zgodba o Drejčku ; Pikapolonica. Dolga pot. Diverzanta. Ljubljana : Mladinska knjiga (prevedel Rudi Ringbauer) ; (ilustriral Ive Šubic). (kratka proza)

9. BRENK, Kristina. (1965). Dnevna poročila. Ljubljana : Mladinska knjiga (kratka proza)

10. BREST, Vida; ŠEGA, Milan; JURCA, Branka. (1965). Ptice in grm ; Medved ; Srnica. Kako je ris postavljal Nemcem zasede. Gregec Kobilic. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Ančka Gošnik-Godec).

11. CANKAR, Ivan. (1965). Pehar suhih hrušk. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc).

12. CANKAR, Ivan. (1965). Križ na gori : ljubezenska zgodba. Ljubljana: Mladinska knjiga. (spremna beseda in opombe Boris Merhar) 3. ponatis (kratka proza)

13. CANKAR, Ivan. (1965). Moje življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga. (zbral in uredil Francè Dobrovoljc) 2. ponatis (kratka proza)

14. CANKAR, Ivan. (1965). Za narodov blagor ; Kralj na Betajnovi ; Pohujšanje v dolini šentflorjanski ; Hlapci . Ljubljana: Mladinska knjiga. (opombe Boris Merhar ; spremna beseda Dušan Moravec) (drama)

15. CERKVENIK, Angelo. (1965). Ovčar Runo. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic). 2. ponatis

16. FILIPIČ, France. (1965). Srebrna metlica nad goro. Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec – Božič).

17. FINŽGAR, Fran Saleški. (1965). Pod svobodnim soncem : povest davnih dni. Ljubljana : Mladinska knjiga (roman)

18. GOVC, Janez . (1965). Niso ljudje kakor mi. Ljubljana : Borec (ilustriral Vladimir Lakovič). (kratka proza)

19. GRUDEN, Igo. (1965). Na Krasu. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica). 3. ponatis (poezija)

20. HUDALES, Oskar. (1965). Alenka in zvezdica. Maribor : Obzorja. (Ilustriral Janez Vidic) (slikanica)

21. INGOLIČ, Anton . (1965). Tajno društvo PGC. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Štefan Planinc) 4. ponatis (kratka proza)

22. JURCA, Branka . (1965). Lizike za vse. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Cita Potokar) 2. ponatis (1962)(kratka proza)

23. JURČIČ, Josip . (1965). Domen. Ljubljana: Mladinska knjiga. 4. ponatis (kratka proza)

24. JURČIČ, Josip. (1965). Jama, po kateri se pride na oni svet. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Miklavž Omersa).

25. JURČIČ, Josip . (1965). Jurij Kozjak, slovenski janičar : povest iz petnajstega stoletja domače zgodovine. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Maksim Sedej) 7. ponatis (kratka proza)

26. JURČIČ, Josip . (1965). Sosedov sin. Ljubljana: Mladinska knjiga. 9. ponatis (kratka proza)

27. JUVAN, Janez. (1965). Potopljeni mesec. Ljubljana :Mladinska knjiga (ilustriral Aco Mavec).

28. KERSNIK, Janko. (1965). Jara gospoda. Ljubljana: Mladinska knjiga. (uredil in spremno besedo napisal Blaž Tomaževič) 4. ponatis (kratka proza)

29. KERSNIK, Janko. (1965). Kmetske slike. Ljubljana: Mladinska knjiga. (uredil Boris Paternu ; likovna priloga Jožefa Petkovška ) 5. ponatis (kratka proza)

30. KETTE, Dragotin. (1965). Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (izbral in uredil France Koblar) (poezija)

31. KOSMAČ, Ciril. (1965). Iz moje doline : novele. Ljubljana: Mladinska knjiga. (uredil Bojan Štih ; risbe Stane Kumar) 2. ponatis (kratka proza)

32. KRAIGHER, Nada. (1965). Nina na Cejlonu : potopis za otroke. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Jože Ciuha).

33. KRAIGHER, Nada. (1965). Začarani krog. Ljubljana : Mladinska knjiga.

34. KRANJEC, Miško. (1965). Povest o dobrih ljudeh. Ljubljana : Mladinska knjiga (KNJIGA 1940)(roman)

35. LINHART, Anton Tomaž . (1965). Županova Micka ; Veseli dan ali Matiček se ženi. Ljubljana: 36. Mladinska knjiga. (besedilo priredil in spremno besedo napisal Alfonz Gspan), 2. ponatis (drama)

37. LEVSTIK, Fran. (1965). Kdo je napravil Vidku srajčico. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustrirala Roža Piščanec), 2. ponatis (slikanica)

38. LEVSTIK, Fran. (1965). Martin Krpan. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic) 7. ponatis (slikanica)

39. LEVSTIK, Fran. (1965). Martin Krpan z Vrha. Ljubljana: Mladinska knjiga. 7. ponatis (kratka proza)

40. MAGAJNA, Bogomir. (1965). Racko in Lija. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Maksim Sedej) 3. ponatis (kratka proza)

41. MIHELIČ, Mira. (1965). Pridi, mili moj Ariel. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustrirala Roža Piščanec) (kratka proza)

42. MIHELIČ, Mira. (1965). Puhek v Benetkah. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Melita Vovk-Štih).

43. MILIČINSKI, Fran. (1965). Tolovaj Mataj. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustriral Ivan Vavpotič ; priredila Breda Slodnjak) (pravljice)

44. MURNIK, Rado. (1965). Lepi janičar. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2. ponatis (roman)

45. PAHOR, Jože. (1965). Otrok črnega rodu. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Ivan Seljak-Čopič) 3. ponatis (kratka proza)

46. PAVČEK, Tone(1965).Vrtiljak. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Štefan Planinc) (poezija)

47. PEČJAK, Vid. (1965). Drejček in trije Marsovčki. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Štefan Planinc) 2. ponatis (kratka proza)

48. POTRČ, Ivan. (1965).Nesmilečno življenje : izbor novel. Ljubljana : Mladinska knjiga. (izbral in uredil Mitja Mejak) ; (likovne priloge Jan Oeltjen) (kratka proza)

49. PREGELJ, Ivan. (1965). Tolminci. Ljubljana: Mladinska knjiga. (spremno besedo in opombe napisal Bogo Pregelj) 2. ponatis (roman)

50. ROZMAN, Smiljan. (1965). Brusač. Ljubljana : Mladinska knjiga (roman)

51. SAMEC, Janko. (1965). Čenča Marina. Ljubljana : Mladinska knjiga. (izbral in uredil Albert Širok); (Ilustrirala Cita Potokar) (kratka proza)

52. SEDEJ, Ivan. (1965). Vrba, Prešernova hiša, cerkev sv. Marka . Ljubljana : Mladinska knjiga.

53. SELIŠKAR, Tone. (1965). Dimka. Ljubljana : Borec. (ilustriral Jože Ciuha) (slikanica)

54. SELIŠKAR, Tone. (1965). Indijanci in gusarji . Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Janez Vidic) 3. ponatis (kratka proza)

55. SELIŠKAR, Tone. (1965). Partizan Jaka, medved in mula ; Zgodba o muli, ki je rešila partizane ; Velika žrtev. Hlebček kruha. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič) (kratka proza)

56. SELIŠKAR, Tone. (1965). Posadka brez ladje . Ljubljana : Mladinska knjiga. (Ilustriral Ive Seljak-Čopič, risba na ovitku Milan Bizovičar), 2. ponatis (kratka proza)

57. SELIŠKAR, Tone. (1965). Velika gala predstava. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustriral Aleks Horvat), 3. ponatis (kratka proza)

58. SUHADOLČAN, Leopold. (1965). Velikan in Pajac. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustrirala Irina Rahovsky) (kratka proza)

59. SUHADOLČAN, Leopold. (1965). Potovanje slona Jumba. Maribor : Obzorja. (Ilustriral Janez Vidic) (pravljice)

60. SUHADOLČAN, Leopold. (1965). Skriti dnevnik. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Melita Vovk-Štihova ; urednik Bogomil Gerlanc ), 2. Ponatis

61. ŠINKOVEC, Črtomir. (1965). Pomlad ob Soči. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Jože Ciuha).

62. TARMAN, Draga. (1965). Novice iz narave. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic).

63. TAVČAR, Ivan. (1965). Med gorami : slike iz loškega pogorja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2. ponatis (kratka proza)

64. TRDINA, Janez . (1965). Bajke in povesti o Gorjancih. Ljubljana: Mladinska knjiga (uredil Dušan Moravec ; likovne priloge Vladimir Lamut) 8. ponatis (kratka proza)

65. TRUBAR, Primož. (1965). Abecedarium, oli tabliza, is katere se vsaki more lahku inu vkratkim, brati inu pissati nauuzhiti .Ljubljana: Cankarjeva založba : "Trubarjev antikvariat". (antikvariatno gradivo-1566)

66. VALJAVEC, Matija. (1965). Živalske pripovedke. Ljubljana: Mladinska knjiga. (zbral in uredil Viktor Smolej ; ilustriral Janez Vidic), 2. ponatis (poezija)

67. VANDOT, Josip. (1965). Kekec na hudi poti : planinska pripovedka. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic). 2. ponatis (kratka proza)

68. VANDOT, Josip. (1965). Kekec nad samotnim breznom. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2. ponatis (kratka proza)

69. VOGELNIK, Marija. (1965). O deklici, ki je prehitro rasla. Ljubljana : Mladinska knjiga (kratka proza)

70. WINKLER, Venceslav. (1965). Drejc z višave. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2. ponatis (kratka proza)

71. WINKLER, Venceslav. (1965). Gadje iz Šiške. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Božo Kos) (kratka proza)

72. WINKLER, Venceslav. (1965). Šesti mora ostati : mladinska povest. Ljubljana : Borec (kratka proza)

73. ZUPANC, Lojze. (1965). Sto belokranjskih. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustrirala Cita Potokar) (pravljice)

74. ZUPANČIČ, Beno. (1965). Deček jarbol. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Jože Ciuha). 2. ponatis (slikanica)

75. ZUPANČIČ, Beno. (1965). Sedmina : roman. Ljubljana : Mladinska knjiga. (spremno besedo je napisala Helga Glušič Krisper ; fotografije so delo Franceta Cerarja) (roman)

1966 (Matic Juvan)[uredi]

1. Adamič, Ernest. (1966). Ljudje v viharju. Ljubljana: Borec (ilustriral Božidar Jakac) COBISS

2. Bevk, France. (1966). Gregec Petelinček. Ljubljana: Borec (ilustriral Kumar Stane) COBISS

3. Bevk, France. (1966). Naše živali. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Roža Piščanec) COBISS

4. Bevk, France, Omersa, Nikolaj. (1966). Rož, Podjuna, Zila. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Omersa Nikolaj) COBISS

5. Bevk France, Majcen Stanko, Jarc Miran, Pregelj Ivan, Kreft Bratko, Remec Alojzij, Leskovec Anton, Grum Slavko. (1966). Upornik. Ljubljana: Mladinska knjiga. (zbral in uredil Franc Zadravec) COBISS

6. Cerkovnik, Marija. (1966). Andrejev lok. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič) COBISS

7. Ciuha, Jože. (1966). Potovanje v deseto deželo. Ljubljana: Mladinska knjiga. (uredil in ilustriral Ciuha Jože) COBISS

8. Godina, Ferdo. (1966). Vinagova Verona. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala in opremila Vovk-Štih Melita, spremno besedo napisal Potrč Ivan) COBISS

9. Golia, Pavel. (1966). Gospod Borada in druge ljudske pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ciuha Jože) COBISS

10. Govekar, Fran. (1966). V krvi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (uvod in spremno besedo napisal Bohanec Franček) COBISS

11. Grafenauer, Niko. (1966). Pedenjped. Maribor: Obzorja. (ilustrirala Lidija Osterc)COBISS

12. Gruden, Igo. (1966). Jožek ima hiško. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Gošnik-Godec Ančka) COBISS

13. Gruden, Igo. (1966). Pesnikovo srce. Ljubljana: Mladinska knjiga. (uredil in spremno besedo napisal Gedrih Igor) COBISS

14. Ingolič, Anton. (1966). Sibirska srečanja. Ljubljana: Mladinska knjiga COBISS

15. Jurca, Branka. (1966). Marjanka Vseznalka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Potokar Cita) COBISS

16. Jurca, Branka. (1966). Vohljači in prepovedane skrivnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Kos Božo) COBISS

17. Kastelic, Janja. (1966). Mojčkovi kamenčki. Novo mesto: Stan Mihelčič. (ilustriral Dolanc Rudi in Podergajs Boža) COBISS

18. Kuntner, Tone. (1966). Vsakdanji kruh. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral in opremil Kolbič Gabriel.) COBISS

19. Levstik, Fran. (1966). Psiček laja. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Gošnik-Godec Ančka) COBISS

20. Mahnič, Mirko. (1966). Turnir. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Vovk-Štih Melita) COBISS

21. Mihelič, Mira. (1966). Novo leto na strehi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Vovk-Štih Melita) COBISS

22. Peroci, Ela. (1966). Čebelice. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Stupica Marlenka) COBISS

23. Peroci, Ela. (1966). Moj dežnik je lahko balon. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Stupica Marlenka) COBISS

24. Peroci, Ela. (1966). Muca Copatarica. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Gošnik-Godec Ančka) {{COBISS|ID=539209} 25. Peroci, Ela. (1966). Za lahko noč. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Gošnik-Godec Ančka) COBISS

26. Pesniki Bagdale. (1966). Ljubljana: Mladinska knjiga. (prevedel Zlobec Ciril) COBISS

27. Vandot, Josip. (1966). Popotovanje naše Jelice. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Šubic Ive) COBISS

28. Pot skozi noč. (1966). Ljubljana: Mladinska knjiga. (zbral, uredil in spremno besedo napisal Zadravec Franc) COBISS

29. Prežihov, Voranc. (1966). Čez goro k očetu. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Miklavž Omerza) COBISS

30. Rozman, Smiljan. (1966). Čudežni pisalni strojček. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Kos Božo) COBISS

31. SELIŠKAR, Tone. (1966). Deček z velike ceste. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Vovk-Štih Melita) COBISS

32. Slovenska književnost. (1966). Ljubljana: Mladinska knjiga. (uredil Dušan Pirjevec s sodelovanjem Staneta Miheliča in Janka Kosa) COBISS

33. Šmit, Jože. (1966). Kdo živi v tej hišici? Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Gošnik-Godec Ančka) COBISS

34. Uganke. (1966). Ljubljana: Zavod za prosvetno, pedagoško službo. (zbrala in uredila Turk Marija) COBISS

35. Uspavanke in nagajivke. (1966). Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Stupica Marlenka) COBISS

36. Zidar, Pavle. (1966). Karantanija. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS

37. Župančič, Beno. (1966). Meglica. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS

1967 (Maruša Štepec)[uredi]

1. Bevk, France. (1967). Lukec in njegov škorec . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Maksim Gaspari)

2. Bevk, France. (1967). Grivarjevi otroci ; Pastirci . Ljubljana: Mladinska knjiga (epika)

3. Bevk, France. (1967). Knjiga o Titu . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Ive Seljak-Čopič)

4. Bevk, France. (1967). Pestrna . Ljubljana: Mladinska knjiga.(epika, ilustriral Francè Mihelič)

5. Brecelj, Barbara.(1967). Slamnati večeri . Ljubljana: Mladinska knjiga.(epika)

6. Cankar, Ivan. (1967). Tuje življenje . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

7. Cankar, Ivan. (1967). Izbrano delo . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

8. Cankar, Ivan. (1967). Črtice . Ljubljana: Mladinska knjiga.(epika, ilustriral Maksim Sede)

9. Cerkovnik, Marja. (1967). Devet sončnih dni . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, Marjanca Jemec - Božič)

10. Cerkvenik, Angelo. (1967). Ovčar Runo . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Ive Šubic)

11. Erjavec, Fran. (1967). Živalske podobe . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

12. Finžgar, Fran Saleški (1967). Podobe življenja . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

13. Finžgar, Fran Saleški. (1967). Pod svobodnim soncem: povest davnih dedov . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

14. Finžgar, Fran Saleški. (1967). Leta moje mladosti . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Gvidon Birolla in Ive Šubic)

15. Finžgar, Fran Saleški. (1967). Študent naj bo; Na petelina . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Melita Vovk-Štih)

16. Grabeljšek, Karel. (1967). Med strahom in dolžnostjo: kronika osamele domačije . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

17. Gregorčič, Simon. (1967). Poezije 1882: faksimile rokopisa iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani . Ljubljana: Mladinska knjiga. (lirika)

18. Gruden, Igo. (1967). Na Krasu . Ljubljana: Mladinska knjiga. (lirika, ilustrirala Marlenka Stupica)

19. Hudales, Oskar. (1967). Veselo potovanje . Maribor: Obzorja. (epika, ilustriral Janez Vidic)

20. Hudales, Oskar. (1967). Taborjenje ob Črnem jezeru . Maribor: Obzorja.(epika, ilustriral Janez Vidic)

21. Ingolič, Anton. (1967). Gimnazijka . Ljubljana: Mladinska knjiga.(epika)

22. Ingolič, Anton. (1967). Udarna brigada: pravljica iz naših velikih dni . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral France Mihelič)

23. Jeršov, Peter. (1967). Konjiček Grbavček . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

24. Jurca, Branka. (1967). Okoli in okoli . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Cita Potokar)

25. Jurca, Branka. (1967). Do zvezd . Ljubljana: Mladinska knjiga.(epika, Ilustrirala Ančka Gošnik - Godec)

26. Jurca, Branka. (1967). Beli konjič . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Roža Piščanec)

27. Jurčič, Josip. (1967). Spomini na deda in druge zgodbe . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Ive Šubic)

28. Jurčič, Josip. Kersnik, Janko (1967). Rokovnjači . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Maksim Gaspari)

29. Kastelic, Janja. (1967). Želje . Novo mesto: samozaložba. (razno, ilustrirala Ančka Gošnik-Godec)

30. Klopčič, Mile. (1967). Težka ura: izbor partizanskih iger . Ljubljana: Mladinska knjiga. (dramatika)

31. Kolar, Marjan. (1967). Sledovi medalj . Maribor: Obzorja. (epika, ilustriral Janez Vidic)

32. Kraigher, Nada. (1967). Moj Lonja . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

33. Kranjec, Miško. (1967). Zlata kočija: spomini in zgodbe . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

34. Kreft, B. (1967). Celjski grofje; Velika puntarija; Kranjski komedijanti . Ljubljana: Mladinska knjiga. (dramatika)

35. Kunčič, Mirko. (1967). Ptiček z dvema kljunčkoma . Buenos Aires: Slovensko dušno pastirstvo. (epika)

36. Levstik, Fran. (1967). Martin Krpan . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Tone Kralj)

37. Malenšek, Mimi. (1967). Podlesnice . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Ive Šubic)

38. Marinc, Marjan. (1967). Strah ima velike oči . Maribor: Obzorja. (epika, ilustriral Jože Ciuha)

39. Mihelič, Mira. (1967). Puhek . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Melita Vovk-Štih)

40. Murn, Josip. (1967). Topol samujoč: izbor pesmi, proze in pisem . Ljubljana: Mladinska knjiga. (lirika)

41. Murnik, Rado. (1967). Lepi janičar . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

42. Pahor, Jože. (1967). Otrok črnega rodu . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Ivan Seljak-Čopič)

43. Partljič, Tone. (1967). Ne glej za pticami . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

44. Pavček, Tone. (1967). Vrtiljak . Ljubljana: Mladinska knjiga. (lirika, ilustriral Štefan Planinc)

45. Pečjak, Vid. (1967). Pobegli robot . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Ančka Gošnik-Godec)

46. Pečjak, Vid. (1967). Drejček in trije Marsovčki . Ljubljana: Mladinska knjiga.(epika, ilustriral Štefan Planinc)

47. Peroci, Ela. (1967). Tacek . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Melita Vovk-Štih)

48. Peroci, Ela. (1967). Pozabljene pravljice . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, Marjanca Jemec - Božič)

49. Peroci, Ela. (1967). Hišica iz kock . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Lidija Osterc)

50. Petan, Žarko. (1967). Andrejčkova glava je prazna . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Štefan Planinc)

51. Petrović, Mirko. (1967). Mostovi . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Mihajlo Pisanjuk)

52. Prešeren, France. (1967). Kerst per Savízi: povést v versih . Ljubljana: Mladinska knjiga. (lirika)

53. Prežihov Voranc. (1967). Solzice . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Milan Bizovičar)

54. Prežihov Voranc. (1967). Požganica . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

55. Ribičič, Josip. (1967). Prevarane črne srajce . Ljubljana: Borec. (epika, ilustriral Ive Šubic)

56. Ribičič, Josip. (1967). Rdeča pest . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Janez Vidic)

57. Ručigaj, Marjanca. (1967). Dedek Mraz in škratje . Ljubljana: Prosvetni servis. (epika)

58. Seliškar, Tone.(1967). Mule . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Božo Kos)

59. Smolnikar, Breda. (1967). Mali mozaik imen . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

60. Suhodolčan, Leopold. (1967). Skriti dnevnik . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Melita Vovk-Štihova)

61. Suhodolčan, Leopold. (1967). Narobe stvari v mestu Petpedi . Ljubljana: Slovensko mladinsko gledališče. (dramatika)

62. Tavčar, Ivan. (1967). Med gorami: slike iz loškega pogorja . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

63. Tratnik, Igo. (1967). Mladost: zgodba o Črnem Petru, Anuški in III . c. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Nikolaj Omersa)

64. Valjavec, Matija. (1967). Pastir . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Marlenka Stupica)

65. Winkler, Vinceslav. (1967). Drejc z višave . Ljubljana: Mladinska knjiga.(epika)

66. Zagorski, Cvetko. (1967). Kje je Medo? . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Marlenka Stupica)

67. Zorman, Ivo. (1967). Na senčni strani mesta . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika,ilustriral Aleksander Horvat)

68. Zupanc, Lojze. (1967) . Krvavi zid . Maribor: Obzorja. (epika, ilustriral Ive Šubic)

69. Žganjer, Branimir. (1967). Natančno tri dni zamude . Zagreb: Samozaložba. (epika)

70. Župančič, Oton. (1967). Dela Otona Župančiča . Ljubljana: Mladinska knjiga.

(1967). Šesto berilo za osnovne šole . Ljubljana: DZS. (epika)

(1967). Moj vlak . Ljubljana: DZS. (epika)

(1967). Na dvorišču . Ljubljana: DZS. (epika)

(1967). Pravljice s podobami . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika,ilustrirala Ančka Gošnik-Godec)

(1967). Slovenske basni: (umetne) . Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika)

(1967). Rusi most: iz del sodobnih tržaških slovenskih pisateljev . Ljubljana: Mladinska knjiga, Trst: Založništvo tržaškega tiska (epika, Jože Ciuha)

Vir: cobiss, 2. 6. 2011

1968 (Tjaša Žnidaršič)[uredi]

1. BEVK, F. (1968): Tolminski punt. Ljubljana : Borec (ilustriral Ive Šubic)

2. CONGRAD, Z. (1968): Obisk v velikem mestu. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Nada Lukežič)

3. KAČAR, J. (1968): Ne čakaj pomladi. Buenos Aires : Mladinska vez

4. KUNČIČ, M. (1968): Dogodivščine v pragozdu: povest za mladino. Celovec : Družba sv. Moharja (ilustriral Franc Holosan)

5. LOBNIK, M. (1968): Mlade trave . Ljubljana : Mladinska knjiga

6. MILČINSKI, J. (1968): Matiček in Maja : včeraj, danes, jutri in vsak dan. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Marija Vogelnikova)

7. PEROCI, E. (1968): Klobuček, petelin in roža. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc)

8. PIBERNIK, F. (1968): Ravnina. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Janez Bernik)

9. ROZMAN, S. (1968): Reporter Tejč poroča. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Božo Kos)

10. STUPICA, M. (1968): Izidor ovčice pasel. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala M. Stupica, izbrala Kristina Bevkova)

11. SUHADOLČAN, L. (1968): Moj prijatelj Jumbo. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Janez Vidic)

12. SUHADOLČAN, L. (1968): Pikapolonček. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc)

13. SUHADOLČAN, L. (1968): Rdeči Lev. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Janez Vidic)

14. SUHADOLČAN, L. (1968): Veliki in mali kapitan. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Božo Kos)

15. TRŠAR, M. (1968): Zgodbe o psu Riku. Maribor : Obzorja (ilustriral Marijan Tršar)

16. ZAGORSKI, C. (1968): Vse o Piki. Maribor : Obzorja (ilustrirala Lidija Osterc)

17. ZAJC, D. (1968): Bela mačica. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc)

18. ZNIDARČIČ, A. (1968): Zlati mrak. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Ive Seljak)

19. ZORMAN, C. (1968): Gnezdo sršenov. Ljubljana : Borec (ilustriral Jože Ciuha)

1969 (Katja Kocmur)[uredi]

1. Bevk, France, 1969: Moja mladost. Ljubljana: Mladinska knjiga (Fotografije Leon Jerè). Epika.

2. Bevk, France, 1969: Naše živali. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Roža Piščane). Epika.

3. Bevk, France, 1969: Pravljice iz naših dni. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Ančka Gošnik-Godec). Epika.

4. Bevk France, 1969: Tovariša; Jagoda. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Gvido Birolla in Ive Šubic). Epika.

5. Bevk, France, 1969: Zlata voda in druge zgodbe: izbor povestic za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Nada Lukežič). Epika.

6. Grabeljšek, Karel, 1969: Zgodbe kurirja Tinčka. Ljubljana: Borec (Ilustriral Božo Kos). Epika.

7. Grafenauer, Niko, 1969: Pedenjped. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Lidija Osterc). Lirika.

8. Hudales, Oskar, 1969: Postelja gospoda Fibriha. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Slavko Pengov). Epika.

9. Ingolič, Anton, 1969: Deček z dvema imenoma. Ljubljana: Mladinska knjiga. Epika.

10. Ingolič, Anton, 1969: Sirote: mladinska povest. Ljubljana: Borec (Ilustriral France Mihelič). Epika.

11. Ingolič, Anton, 1969: Šumijo gozdovi domači. Ljubljana: Mladinska knjiga. Epika.

12. Kovič, Kajetan, 1969: Zlata ladja. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Lidija Osterc). Lirika.

13. Kovačič, Lojze, 1969: Fantek na oblaku in; Dva zmerjavca. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Milan Bizovičar). Epika.

14. Kovačič, Lojze, 1969: Zgodbe iz mesta Rič-Rač. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Milan Bizovičar). Epika.

15. Medved, Andrej, 1969: Po poti vrnitve po poti bega. Ljubljana: Mladinska knjiga. Lirika.

16. Pavček, Tone, 1969: Kaj je najlepše. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Marlenka Stupica). Epika.

17. Pavček, Tone, 1969: Strašni lovec Bumbum. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Lidija Osterc). Epika.

18. Peroci, Ela, 1969: Očala tete Bajavaje. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Lidija Osterc). Epika.

19. Peroci, Ela, 1969: Pravljice žive v velikem starem mestu. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Marlenka Stupica). Epika.

20. Premk, Janez, 1969: Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. Lirika.

21. Preželj, Cveto, 1969: Oči. Ljubljana: Mladinska knjiga. Lirika.

22. Prežihov, Voranc, 1969: Tisoč in en dan: avtobiografski spisi. Ljubljana: Mladinska knjiga. Epika.

23. Rozman, Smiljan, 1969: Janko in njegov svet. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Marjanca Jemec-Božič). Epika.

24. Rozman, Smiljan, 1969: Lov za ukradenimi milijoni: otroška kriminalna povest. Ljubljana: Prešernova družba. Epika.

25. Rozman, Smiljan, 1969: Teden ima sedem dni, sedem dni ima teden. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Melita Vovk). Epika.

26. Seliškar, Tone, 1969: Deklica z junaškim srcem. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Janez Vidic). Epika.

27. Seliškar, Tone, 1969: Moja prva knjiga. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Melita Vovk-Štih). Epika.

28. Suhodolčan, Leopold, 1969: Rumena podmornica. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Nikolaj Omersa). Epika.

29. Vandot, Josip, 1969: Kekčeve zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. Epika.

30. Vuga, Saša, 1969. Rekviem za heroji. Ljubljana: Mladinska knjiga. (dramatika) Ljubljana: Mladinska knjiga. Dramatika.

1970 (Jerneja Mazi)[uredi]

1. BEVK, France,1970: Tonček COBISS . Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral: Nikolaj Omersa)

2. BRENK, Kristina, 1970: Babica v cirkusu COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustracije: Marlenka Stupica)

3. COGNARD, Zlata. , 1970. Maček Peregrin Nada Lukežič#full COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustracije: Nada Lukežič)

4. ERJAVEC, Fran, 1970: Izbrano delo COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga

5. FORSTNERIČ, France, 1970:Srakač COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral: Janez Vidic)

6. GRAFENAUER, Niko, 1970: Živali na dvorišču COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustracije: Reiner Zieger)

7. GRAFENAUER, Niko, 1970: Živali na polju COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustracije: Reiner Zieger)

8. GRAFENAUER, Niko, 1970: Domače živali COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustracije: Reiner Zieger)

9. GRAFENAUER, Niko, 1970: Živali v gozdu COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustracije: Reiner Zieger)

10. KOSMAČ, Ciril, 1970: Izbrano delo COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga

11. KOSMAČ, Ciril, 1970: Izbrano delo COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga

12. LEVSTIK, Fran, 1970: Martin Krpan COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral: Tone Kralj)

13. MILIČINSKI, Fran, 1970: Pravljice COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustracije: Gvida Birolle, Maksima Gasparija in Ivana Vavpotiča)

14. MODER, Janko, 1970: Majhne in velike živali COBISS. Beograd: Nolit (Ilustracije: Alberto Mattoni)

15. PEROCI, Ela, 1970: Na oni strani srebrne črte COBISS. Ljubljana: (Ilustrirala: Ančka Gošnik-Godec) Mladinska knjiga

16. PEROCI, Ela, 1970: Muca copatarica COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala: Ančka Gošnik-Godec)

17. RIBIČIČ, Josip, 1970: Nana, mala opica COBISS. Ljubljana: Borec (Ilustrirala: Jelka Reichman)

18. RIBIČIČ, Josip, 1970: Miškolin COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala: Jelka Reichman)

19. ROZMAN, Smiljan, 1970: Tri zgodbe COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral: Božo Kos)

20. SELIŠKAR, Tone, 1970: Deklica z junaškim srcem COBISS. : umetniška pripoved. Ljubljana: Mladinska knjiga

21. SUHADOLČAN, Leopold, 1970: PunčkaCOBISS. Ljubljana: Borec (Ilustrirala: Marjanca Jemec-Božič)

22. SUHADOLČAN, Leopold, 1970: Krojaček Hlaček COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala: Marlenka Stupica)

23. VANDOT, Josip, 1970: Kekec gre na pot : prva slikanica COBISS . Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala: Marička Koren)

24. VANDOT, Josip, 1970: Kekec se vrne : druga slikanica COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala: Marička Koren)

25. VANDOT, Josip, 1970: Kekec in botra Pehta : tretja slikanica COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala: Marička Koren)

26. VANDOT, Josip, 1970: Kekec ozdravi Mojco : četrta slikanica COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala: Marička Koren)

27. WINKLER, Venceslav, 1970: Dolgonožci in počasni jež COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral: Matjaž Vidic)

28. ZUPAN, Vitomil, 1970: Trije konji COBISS. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral: Maksim Sedej)

VIR: COBISS

1971 (Maja Benko)[uredi]

1. BEVK, France, 1971: Tonček. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Nikolaj Omersa)

2. BEVK, France, 1971: Tatič. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Nikolaj Omersa)

3. BEVK, France, 1971: Knjiga o Titu. Sarajevo: Svjetlost

4. BEVK, France, 1971: Lukec in njegov škorec. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Maksim Gaspari)

5. BEVK, France, 1971: Pestrna. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral France Mihelič)

6. BEVK, France, 1971: Mali upornik. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Nikolaj Omersa)

7. BRENK, Kristina, 1971: Košček sira. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica)

8. CERKVENIK, Angelo, 1971: Ovčar runo. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic)

9. GODINA, Ferdo, 1971: Kos rženega kruha. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic)

10. GORJANC, Marko, 1971: Grad. Ljubljana: Mladinska knjiga

11. HERGOLD, Ivanka, 1971: Pasja radost ali karkoli. Ljubljana: mladinska knjiga

12. INGOLIČ, Anton, 1971: Zgodbe vesele in žalostne. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar)

13. INGOLIČ, Anton, 1971: Zgodba o črnobeli ovčki. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Cita Potokar)

14. INGOLIČ, Anton, 1971: Pretrgana naveza. Ljubljana: Mladinska knjiga (avtor fotografij Jaka Čop)

15. INGOLIČ, Anton, 1971: Tajno društvo PGC. Ljubljana: Mladnska knjiga (ilustriral Štefan Planinc)

16. JURČIČ, Josip, 1971: Jurij Kozjak, slovenski janičar: povest iz petnajstega stoletja domače zgodovine. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Maksim Sedej)

17. JURČIČ, Josip, 1971: Domen. Ljubljana: Mladinska knjiga

18. JURČIČ, Josip, 1971: Sosedov sin. Ljubljana: Mladinska knjiga

19. KOSOVEL, Srečko, 1971: Kosovel. Ljubljana: Mladinska knjiga

20. KRAIGHER, Nada, 1971: Mojsin v Kirgiziji. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Janez Pirnat)

21. KRAKAR, Lojze, 1971: Predlogi. Ljubljana: Mladinska knjiga

22. LEVSTIK, Fran, 1971: Kdo je napravil Vidku srajčico. Ljubljana, Mladinska knjiga (ilustrirala Roža Piščanec)

23. LUKEŠ, Jožko, 1971: Otroci, otroci vsega sveta: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radiotelevizija

24. MAGAJNA, Bogomir, 1971: Racko in Lija. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Maksim Sedej)

25. MILČINSKI, Fran, 1971: Tolovaj Mataj. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ivan Vavpotič)

26. MIŠKOT, Rudi, 1971: Peščena budilka. Ljubljana: Mladinska knjiga

27. MODER, Janko, 1971: Hopla hop čez drn in strn. Zagreb : Naša djeca

28. MODER, Janko, 1971: Izlet v vesolje. Zagreb : Naša djeca

29. OGEN, Mart, 1971: Študije. Ljubljana: Mladinska knjiga

30. PARTLJIČ, Tone, 1971: Jalovost. Ljubljana: Mladinska knjiga

31. PEROCI, Ela, 1971: Očala tete Bajavaje : serija za Francoze. Ljubljana: Mladinska redakcija Televizije

32. POLANŠEK, Valentin, 1971: Karantanske. Ljubljana: Mladinska knjiga

33. ROZMAN, Smiljan, 1971: Zlata trobenta. Ljubljana: Borec (ilustriral Jože Ciuha)

34. SLANA, Miroslav, 1971: Dedova piščal. Ljubljana: Mladinska knjiga

35. SNOJ, Jože, 1971: Lajna drajna. Ljubljana: Mladinska knjiga

36. STOJKO, Tone, 1971: Zadnja molitev. Ljubljana: Mladinska knjiga

37. STRITAR, Josip, 1971: Kritični spisi. Ljubljana: Mladinska knjiga

38. VOŠNJAK, Sergej; JEMEC-BOŽIČ, Marjanca, 1971: Kruh, ki ga ni bilo. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič)

39. ZORMAN, Ivo, 1971: Pedagoška komedija. Maribor: Obzorja

40. ZUPANC, Lojze, 1971: Povodni mož v Savinji in druge pripovedke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Jože Ciuha)

41. ZUPANČIČ, Beno, 1971: Koromindija doma. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Jože Ciuha)

42. ZUPANČIČ, Mirko, 1971: Dolina neštetih radosti; Hiša na robu mesta. Ljubljana: Mladinska knjiga

43. ŽUŽEK, Branko, 1971: Steklena krogla. Ljubljana: Mladinska knjiga

44. Iz velikih težkih dni, 1971. Ljubljana, Mladinska knjiga (izbral in uredil Leopold Suhodolčan)

45. Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice, 1971: slovenske ljudske pesmice za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga (naslikala Marlenka Stupica)

1972 (Karin Zelko)[uredi]

1. Bevk, France, 1972 : Grivarjevi otroci ; Pastirci. Ljubljana: Mladinska knjiga.

2. Bevk, France, 1972 : Knjiga o Titu. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Ive Seljak-Čopič).

3. Bevk, France, 1972 : Bevkova knjiga. (Izbral, uredil in spremne besede napisal Bogomil Gerlanc). Ljubljana: Mladinska knjiga.

4. Brenk, Kristina, 1972 : Prva domovina. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

5. Finžgar, Fran Saleški, 1972: Gospod Hudournik. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Niko Pirnat).

6. Jurca, Branka, 1972: Bratec in sestrica. Ljubljana : Mladinska knjiga (Ilustrirala Lidija Osterc).

7. Ingolič, Anton, 1972: Mladost na stopnicah. Ljubljana: Mladinska knjiga.

8. Jurca, Branka, 1972: Rodiš se samo enkrat. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Božo Kos).

9. Jurca, Branka, 1972: Poreden zajček. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Lidija Osterc).

10. Josip Jurčič, 1972: Deseti brat. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Ivan Vavpotič).

11. Jurca, Branka, 1972: Uhač in njegova druščina. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Božo Kos).

12. Jurca, Branka, 1972: V pasti. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Alenka Gerlovič ; fotografija Tone Stojko in Marika Georgievska).

13. Jurca, Branka, 1972: Katka, stoj!. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Marjanca Jemec – Božič).

14. Kastelic, Nataša, 1972: Samo za včasih. Ljubljana: Mladinska knjiga.

15. Kocbek, Edvard, 1972: Izbrano delo. (Izbral in uredil Janko Kos). Ljubljana: Mladinska knjiga.

16. Kosmač, Ciril, 1972: V gaju življenja. (Izbral in uredil Ivan Bizjak). Ljubljana: Mladinska knjiga.

17. Kovič, Kajetan, 1972: Zlata ladja. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Lidija Osterc).

18. Kranjec, Miško, 1972: Črtice ; Macesni nad dolino. Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

19. Kranjec, Miško, 1972: Zgubljena vera. Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

20. Kranjec, Miško, 1972: Zemlja se z nami premika. Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

21. Kranjec, Miško, 1972: Pod zvezdo. Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

22. Kranjec, Miško, 1972: Povest o dobrih ljudeh. Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

23. Kranjec, Miško, 1972: Težaki ; Novele Do zadnjih meja . Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

24. Kranjec, Miško, 1972: Kapitanovi. Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

25. Kranjec, Miško, 1972: Mladost v močvirju. Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

26. Kranjec, Miško, 1972: Čarni nasmeh. Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

27. Kranjec, Miško, 1972: Soočenje. Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

28. Kranjec, Miško, 1972: Pesem ceste ; Os življenja. Ljubljana: Pomurska založba: Mladinska knjiga.

29. Levstik, Fran, 1972: Martin Krpan. Ljubljana: Mladinska knjiga Iilustriral Tone Kralj).

30. Levstik, Fran, 1972: Otroške pesmice. (Zbral in uredil Bogomil Gerlanc s sodelovanjem Antona Slodnjaka ; ilustriral France Mihelič). Ljubljana: Mladinska knjiga.

31. Linhart, Anton Tomaž, 1972: Županova Micka ; Veseli dan ali Matiček se ženi. (Priredil Alfonz Gspan). Ljubljana: Mladinska knjiga.

32. Makarovič, Svetlana, 1972: Miška spi. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Milan Bizovičar).

33. Mal, Vitan, 1972: Ime mi je Tomaž. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustracije Zdenka Borčič).

34. Milčinski, Fran, 1972 : Tolovaj Mataj. Ljubljana: Mladinska knjiga ( Ilustriral Ivan Vavpotič ; priredila Breda Slodnjak).

35. Milčinski, Fran, 1972: Bilo je nekoč. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Gvido Biroll, Maksim Gaspari in Ivan Vavpotič ; izbrala in uredila Martina Šircelj).

36. Milčinski, Fran, 1972: Pravljice. (Izbrala in uredila Breda Slodnjak ; z ilustracijami Gvida Birolle, Maksima Gasparija in Ivana Vavpotiča). Ljubljana: Mladinska knjiga.

37. Milčinski, Fran, 1972: Ptički brez gnezda. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Hinko Smrekar).

38. Peroci, Ela, 1972: Moj dežnik je lahko balon. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Marlenka Stupica).

39. Pregl, Slavko, 1972: Nova zgodovina. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Andrej Habič).

40. Prešeren, France, 1972: Il battesimo presso la Savizza = Krst pri Savici. Koper: Založba tržaškega tiska (ilustracije Božidar Jakac, Edmund Hottenroth).

41. Suhodolčan, Leopold, 1972: Medvedek na obisku. Ljubljana: Mladinska knjiga (Glasbena spremljava Mira Stres).

42. Seliškar, Tone, 1972: Deklica z junaškim srcem. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Janez Vidic).

43. Seliškar, Tone. 1972: Mule. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Božo Kos).

44. Suhodolčan, Leopold, 1972: Deček na črnem konju. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Ilustriral Ive Šubic).

45. Suhodolčan, Leopold, 1972: Krojaček Hlaček. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Marlenka Stupica).

46. Torkar, Igor, 1972: Pisana žoga. Ljubljana: Mladinska knjiga.

47. Vipotnik, Janez, 1972: Diko v živalskem vrtu. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Lidija Osterc).

48. Vipotnik, Janez, 1972: Zgodbe o Diku. Ljubljana: Partizanska knjiga (Ilustrirala Lidija Osterc).

49. Vipotnik, Janez, 1972: Naš Diko. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Lidija Osterc).

50. Zorman, Ivo, 1972: V sedemnajstem. Ljubljana: Mladinska knjiga.

51. Župančič, Oton, 1972: Mehurčki. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustrirala Marlenka Stupica ; izbrala in uredila Alenka Glazer).

52. Župančič, Oton, 1972: Kanglica. Ljubljana: Mladinska knjiga.

53. Župančič, Oton, 1972: Ciciban. Ljubljana: Mladinska knjiga (Ilustriral Nikolaj Pirnat).

1973 (Mihela Maček)[uredi]

BELINA, Marjan (1973): Užaljeni medvedek. Ljubljana: Scena. (Drama).

BOLE-VRABEC, Alenka (1973): Kako se učimo pesmice. Ljubljana: Radio televizija, Uredništvo mladinskih oddaj. (Radijska igra).

BRENK, Kristina (1973): Dolga pot. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Slikanica; ilustriral Ive Šubic).

BRENK, Kristina (1973): Prva domovina. Ljubljana: Borec. (Kratka proza; ilustrirala Marlenka Stupica).

CERKOVNIK, Marja (1973): Pravljica na visokih petah. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Slikanica; ilustrirala Marjanca Jemec-Božič)

FERLEŽ, Ivan (1973): Siva druščina. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Kratka proza; ilustriral Bata Knežević).

FINŽGAR, Fran Saleški (1973): Leta moje mladosti. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kratka proza, 1. ponatis; ilustrirala Gvidon Birolla in Ive Šubic).

GOLAR, Manko (1973): Okrogle o Veržencih. Ljubljana: Mladinska knjiga (Humor; ilustriral Božo Kos).

GRABELJŠEK, Karel (1973): Najmlajši partizan. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Kratka proza; ilustrirala Zdenka Borčić-Golob).

GRAFENAUER, Niko (1973): Kaj je na koncu sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Poezija; ilustrirala Lidija Osterc).

INGOLIČ, Anton (1973): Gimnazijka: roman. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Roman; ilustrirala Melita Vovk-Štihova).

INGOLIČ, Anton (1973): Potopljena galeja: mladinska povest. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kratka proza).

INGOLIČ, Anton (1973): Tajno društvo PGC. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kratka proza, 3. ponatis; ilustriral Štefan Planinc).

KALAN, Ludovika (1973): Na obali: pesmi za otroke. Nova Gorica: Soča. (Poezija).

KETTE, Dragotin (1973): Šivilja in škarjice. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Pravljica; ilustrirala Jelka Reichman).

KOCJANČIČ, Vladimir (1973): Vaška komanda. Ljubljana: Radio-televizija, Uredništvo mladinskih oddaj. (Radijska igra).

KOMAN, Manica (1973): Stric s košem: zbirka povestic, slik, ugank i.t.d. za mladino. Ljubljana: Učiteljska tiskarna. (Razne literarne vrste; ilustriral Rajko Šubic).

KOTNIK, Stanko (1973): Domovi naših pisateljev. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kratka proza; ilustrirala Barbara Vidic).

LEVSTIK, Fran (1973): Kdo je napravil Vidku srajčico. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Slikanica, 1. ponatis; ilustrirala Roža Piščanec).

MAKAROVIČ, Svetlana (1973): Take živalske. Kranj: Gorenjski tisk. (Pravljica; ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).

MAKAROVIČ, Svetlana (1973): Zajček gre na luno. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Slikanica; ilustriral Tomaž Kržišnik).

MAKAROVIČ, Svetlana (1973): Pri dedku Mrazu. Ljubljana: Mladinska redakcija televizije. (Scenarij).

MARINC, Marjan (1973): Nenavadni polet: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger. (Radijska igra).

MIKUŽ-KOS, Anica in UMEK, Evelina (1973): Če boš imel v šoli dobre ocene, te bomo imeli radi ---. Ljubljana: Radio-televizija, Uredništvo mladinskih oddaj. (Radijska igra).

MIKUŽ-SIMONITI, Anica in Umek, Evelina (1973): Naš tovariš najde za vsakega kakšno smešno ime. (Scenarij).

NOVY, Lili (1973): Majhni ste na tem velikem svetu. Ljubljana: Ljudska tiskarna. (Poezija; ilustrirala Liza Hribar).

PAVČEK, Tone (1973): Juri-Muri v Afriki (o fantu, ki se ni maral umivati). Ljubljana: Mladinska knjiga. (Poezija, ponatis; ilustrirala Melita Vovkova).

PEROCI, Ela (1973): Hišica iz kock. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Slikanica, 3. ponatis; ilustrirala Lidija Osterc).

PEROCI, Ela (1973): Za lahko noč: [izbor iz knjig: Tisočkrat lepa, Majhno kot mezinec, Ptičke so odletele]. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Pravljica, 2. ponatis; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec).

PEROCI, Ela (1973): Stara hiša št. 3. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Slikanica; ilustrirala Lidija Osterc).

PREŽIHOV Voranc (1973): Solzice. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kratka proza; ilustriral Milan Bizovičar).

REBOLJ, Tomo (1973): Goldenbruk in Sanja. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Kratka proza; ilustrirala Jelka Reichman).

RUDOLF, Franček (1973): Trnuljčica preveč in trije palčki. Ljubljana: Scena. (Knjiga).

SMOLNIKAR, Breda (1973): Popki. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kratka proza; ilustrirala Melita Vovk-Štih).

SNOJ, Jože (1973): Stop za pesmico. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Poezija; ilustriral Jože Ciuha).

SUHODOLČAN, Leopold (1973): Narobe stvari v mestu Petpedi : tri komedije za mlade. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Drama).

SUHODOLČAN, Leopold (1973): Skriti dnevnik. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Roman, 2. ponatis; ilustrirala Melita Vovk-Štihova).

SUHODOLČAN, Leopold (1973): Naočnik in Očalnik: mojstra med detektivi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kratka proza; ilustriral Aco Mavec).

SUHODOLČAN, Leopold (1973): Primožev dnevnik (s packami): mladinska TV igra v 7. epizodah. Ljubljana: Televizija. (Scenarij).

ŠINKOVEC, Črtomir (1973): Sonce na hoduljah. Ljubljana: Borec. (Poezija; ilustrirala Jelka Reichman).

ŠKERL, Ada (1973): Nevsakdanje potovanje. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Slikanica; ilustrirala Melita Vovk).

ŠKUFCA, Saša (1973): Punčka sanja : mladinska igra v 3 dejanjih in 6 slikah. (Založnik ni znan). (Drama).

ŠMIT, Jože (1973): Kaj dela žabica. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Slikanica; ilustriral Milan Bizovičar).

ŠVAJNCER, Janez (1973): Junak na kolcih. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kratka proza; ilustriral Janez Vidic).

VANDOT, Josip (1973): Kekčeve zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Slikanica; ilustrirala Marička Koren).

WINKLER, Venceslav (1973): Hlebček kruha. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Kratka proza; ilustriral Milan Bizovičar).

ZORMAN, Ivo (1973): Nedeljska jutra. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Kratka proza; ilustriral Milan Bizovičar).

ZORMAN, Ivo. (1973): Storžkovo popoldne. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Pravljica; ilustrirala Jelka Reichman).

ŽUŽEK, Branko (1973): Kruh moje matere. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kratka proza).

1974 (Urška Studen)[uredi]

1. ARHAR, Vojan Tihomir, 1974: Kresnice. Ljubljana: Borec (ilustrirala: Jelka Reichman).

2. BEVK; France, 1974: Črni bratje; Učiteljica Breda. Ljubljana: Mladinska knjiga.

3. BEVK; France, 1974: Lukec in njegov škorec; Pestrna. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ančka Gošnik-Godec).

4. BEVK; France, 1974: Pastirci pri kresu in plesu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Tone Kralj).

5. BEVK; France, 1974: Zlata voda in druge zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Nada Lukežič ; izbral in uredil Ivan Bizjak).

6. BREST, Vida, 1974: Veliki čarovnik Ujtata. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Melita Vovk-Štih).

7. CANKAR, Ivan, 1974: Črtice. Ljubljana: Mladinska knjiga (izbral in uredil Boris Merhar ; ilustracije Maksim Sedej). (ponatis)

8. CERKOVNIK, Marja, 1974: Praznična pravljica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).

9. CERKEVNIK, Angelo, 1974: Ovčar Runo. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Karel Zelenko ; spremno besedo napisala Nada Gaborovič in Marijan Tršar).

10. GODINA, Ferdo, 1974: Sezidala si bova hišico. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic). (ponatis)

11. GRAFENAUER, Niko, 1974: Kadar boben ropota. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

12. GRAFENAUER, Niko, 1974: Sredi polja rdeči mak. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

13. KOSMAČ, France, 1974: Dve ribici. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc ; spremna beseda Mitja Mejak).

14. KOVAČIČ, Lojze, 1974: Možiček med dimniki. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).

15. KOVIČ, Kajetan, 1974: Moj prijatelj Piki. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman).

16. LINHART, Anton Tomaž, 1974: Županova Micka: Veseli dan ali Matiček se ženi. Ljubljana: Mladinska knjiga (besedilo priredil in spremno besedo napisal Alfonz Gspan). (ponatis)

17. MAKAROVIČ, Svetlana, 1974: Pekarna Mišmaš. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marija Lucija Stupica).

18. MAKAROVIČ, Svetlana, 1974: Kosovirja na leteči žlici. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc).

19. MAKAROVIČ, Svetlana, 1974: Škrat Kuzma dobi nagrado. Ljubljana:Mladinska knjiga.(ilustrirala Jelka Reichman).

20. MEŠKO, Franc Ksaver, 1974: Luna in žabica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marička Koren).

21. MILIČINSKI, Fran, 1974: Razbojnik Cefizelj in občinska blagajna. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Jože Ciuha).

22. MILIČINSKI, Fran, 1974: Butalci. Ljubljana: Borec (ilustriral Milan Bizovičar).

23. MLAKAR, Janko, 1974: Gospod Trebušnik. Ljubljana: Mladinska knjiga (uredil, jezikovno pregledal in spremno besedo napisal Stane Mihelič ; ilustracijo narisal Božo Kos).

24. PEČJAK, Vid, 1974: Pobegli robot. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ančka Gošnik-Godec).

25. PEROCI, Ela, 1974: Kje so stezice. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustrirala Dunja Furlani).

26. PEROCI, Ela, 1974: Moj dežnik je lahko balon. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

27. PETAN, Žarko, 1974: Kako je svet postal pisan. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Jože Ciuha).

28. RIBIČIČ, Žarko, 1974: Rdeča pest. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Janez Vidic; spremno besedo napisala Nada Gaborovič in Marijan Trčar).

29. RIBIČIČ, Žarko, 1974: Miškolin. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichmann).

30. SELIŠKAR, Tone, 1974: Bratovščina Sinjega galeba. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božo Kos ; spremno besedo napisala Ignac Kamenik in Marijan Tršar).

31. SUHODOLČAN, Leopold,1974: Kam se je skril krojaček Hlaček. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

32. SUHODOLČAN, Leopold,1974: Rumena podmornica. Ljubljana: Mladinska knjiga.

33. SUHODOLČAN, Leopold,1974: Hi, konjiček. Ljubljana: Borec (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).

34. ŠMIT, Jože, 1974: Ježek se ženi. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).

35. VRŠČAJ, Zima, 1974: Sinička nas je obiskala. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Jože Ciuha).

36. ZUPAN, Vitomil, 1974: Plašček za Barbaro. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marija Lucija Stupica).

37. ŽUPANČIČ, Oton, 1974: Lahkih nog naokrog. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marička Koren).

38. ŽUPANČIČ, Oton, 1974: Mehurčki. Ljubljana: Mladinska knjiga (naslikala Marlenka Stupica ; izbrala in uredila Alenka Glazer).

39. ŽUPANČIČ, Oton, 1974: Šviga švaga, čez dva praga. Ljubljana: Mladinska knjiga (izbrala Darinka Petkovšek; ilustrirala Jelka Reichman).

40. ŽUPANČIČ, Oton, 1974: Sto pesmi za otroke: Mladinska knjiga (izbral in uredil Janko Glazer ; ilustriral Štefan Planinc).

1975 (Petra Trlep)[uredi]

1.BEVK, France (1975): Naše živali. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Roža Piščanec).

2.BEVK, France (1975): Begavčka. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Miklavž Omersa).

3.BEVK, France (1975): Mali upornik. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Amalietti).

4.BIRSA, Nevin (1975): Jelen cvete med debli. Ljubljana: Mladinska knjiga.

5.BREGAR, Jože (1975): Molčeči črv. Ljubljana: Mladinska knjiga.

6.BRENK, Kristina (1975): Dobri sovražnikov pes. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).

7.BRENK, Kristina (1975): Srebrna račka, zlata račka. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

8.BRENK, Kristina (1975): O premeteni kokoški: štirinajst pravljic. Ljubljana: Založba Borec (ilustrirala Ančka Gošnik Godec).

9.CANKAR, Ivan (1975): Pehar suhih hrušk. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc).

10.ČERNEJ, Anica (1975): Orjemo, orjemo. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec Božič).

11.ČERNEJ, Anica (1975): Metuljčki. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec Božič).

12.GOBOROVIČ, Nada (1975): Objokuj jutro. Ljubljana: Mladinska knjiga.

13.GERLANC, Bogomil (1975): Naši besedniki. Ljubljana: Mladinska knjiga.

14.GRABELJŠEK, Karel (1975): Peter in njegov konj. Ljubljana: Založba Borec.

15.JURČIČ, Josip (1975): Lepa Vida. Ljubljana: Mladinska knjiga.

16.KETTE, Dragotin (1975): Basni. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Jože Centa).

17.KOŠUTA, Miroslav (1975): Kje stanuješ mala miška? Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik).

18.KOVAČ, Polonca (1975): Zverinice iz večne poti. Ljubljana: Založba Borec (ilustrirala Melita Vovk-Štih).

19.KOVAČ, Polonca (1975): Klepetava želva. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marija Lucija Stupica).

20.KOVIČ, Kajetan (1975): Zlata ladja. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc).

21.KOVIČ, Kajetan (1975): Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichaman).

22.KRAKAR, Lojze (1975): Nekje tam čisto na robu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

23.LORENČIČ, Teodor (1975): O stenah in vijolicah. Ljubljana: Mladinska knjiga.

24.MAGAJNA, Bogomir (1975): Brkonja Čeljustnik. (Priredil Lojze Kovačič). Celje: Mohorjeva družba (ilustriral France Slana).

25.MAKAROVIČ, Svetlana (1975): Kam pa kam, kosovirja? Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc).

26.MAL, Vitan (1975): Teci, teci, kuža moj. Celje: Mohorjeva družba (ilustrirala Mira Ličen).

27.MALENŠEK, Mimi (1975): Lučka na daljnem severu: roman za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik).

28.MARINC, Marjan (1975): Srebrni konj in trinajst drugih. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustrirala Melita Vovk Štih).

29.MENART, Janez (1975): Pesnik se predstavi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

30.MILČINSKI, Fran (1975): Butalci. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božo Kos).

31.MILČINSKI, Fran (1975): Skavt Peter. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božo Kos).

32.MRDAVŠIČ, Janez (1975): Utrujeno otroštvo. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Dunja Furlani).

33.PAVČEK, Tone (1975): Čenčarije. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik).

34.PEROCI, Ela (1975): Modri zajec. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ančka Gošnik Godec).

35.PEROCI, Ela (1975): Lalala. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Tomaž Kržiščnik).

36.POTRČ, Ivan (1975): Na kmetih. Ljubljana: Mladinska knjiga.

37.PREŽIHOV, Voranc (1975): Samorastniki (Reprodukcija Anton Repnik). Ljubljana: Mladinska knjiga.

38.SIMONČIČ, Samo (1975): Hram. Ljubljana: Mladinska knjiga.

39.SIMONČIČ, Nace (1975): Kljukec (po televizijski nadaljevanki priredil Leopold Suhodolčan). Ljubljana: Založba Borec.

41.SNOJ, Jože (1975): Avtomoto mravlje. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Melita Vovk Štih).

42.STAROVASNIK, Erna(1975): Topli potok. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic).

43.ŠELIGO, Rudi (1975): Rahel stik. Ljubljana: Mladinska knjiga.

44.TAVČAR, Ivan (1975): V Zali; Cvetje v jeseni. Ljubljana: Mladinska knjiga.

45.VANDOT, Josip (1975): Kekčeve zgodbe (besedilo za slikanico priredil France Bevk). Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marička Koren).

46.VEGRI, Saša (1975): Jure kvak kvak. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik).

47.VOGELNIK, Marija (1975): Šlo je šlo medvedovo: slovenske ljudske. Ljubljana: Mladinska knjiga (poslikala Marija Vogelnik).

48.VOGLAR, Mira (1975): Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala in opremila Lidija Osterc). COBISS

49.VUGA, Saša (1975): Škorenjček Matevž. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Gvido Birolla).

50.ZAGOSRKI, Cveto (1975): Zimska zgodba. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec Božič).

51.ZAJC, Dane (1975): Abecedarija. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).

52.ZAJC, Dane (1975): Živali na dvorišču. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Luděk Maňásek).

53.ZIDAR, Pavle (1975): Kukavičji Mihec. Ljubljana: Partizanska knjiga.

54.ZIDAR, Pavle (1975): Sveti Pavel. Ljubljana: Mladinska knjiga.

55.ZORMAN, Ivo (1975): Rosni zaliv. Ljubljana: Mladinska knjiga.

56.ZUPANČIČ, Beno (1975): Sedmina. Ljubljana: Mladinska knjiga.

57.ŽUPANČIČ, Oton (1975): Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Melita Vovk Štih).

58.ŽUŽEK, Branko (1975): O lisici – deklici: po srbski ljudski pravljici. Ljubljana, Partizanska knjiga (ilustriral Marjan Manček).

1976 (Tina Sever)[uredi]

1. AŠKERC, Anton. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Janko Kos). (cobiss)

2. BALOG, Zvonimir. (1976): Dežela smejalka. Ljubljana: Borec. (razne lit. vrste, ilustriral in opremil Marjan Manček). (cobiss)

3. BELINA, Marjan. (1976): Igrajmo se gledališča. Ljubljana: Mladinska redakcija Televizije. (epika, redaktor Jože Vozny). (cobiss)

4. BEVK, France. (1976): Knjiga o Titu. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustriral Ive Seljak-Copič). (cobiss)

5. BEVK, France. (1976): Mož v peči. Ljubljana: Partizanska knjiga. (epika, ilustracije Miha Vipotnik). (cobiss)

6. BIZJAK, Ivan. (1976): Karmorabit – morabit. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Ančka Gošnik - Godec). (cobiss)

7. BRENK, Kristina. (1976): Deklica Delfina in lisica Zvitorepka. Ljubljana: Mladinska knjiga, (1. ponatis). (epika, ilustrirala Marlenka Stupica). (cobiss)

8. BREST, Vida. (1976): Prodajamo za gumbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ilustrirala Marjanca Jemec - Božič). (cobiss)

9. CANKAR, Ivan. (1976): Beseda Ivana Cankarja: izbor odlomkov. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, izbral in uredil Boris Merhar, 1. ponatis). ( cobiss)

10.CANKAR, Ivan. (1976): Črtice. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, zbral in uredil Boris Merhar). (cobiss)

11. CANKAR, Ivan. (1976): Hlapec Jernej in njegova pravica. Ljubljana: Mladinska knjiga, (uredil in napisal Bratko Kreft). (cobiss)

12. CANKAR, Ivan. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Josip Vidmar). (cobiss)

13. CANKAR, Ivan. (1976): Moje življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, zbral in uredil France Dobrovoljc, 3. ponatis). (cobiss)

14. CANKAR, Ivan. (1976): Pehar suhih hrušk. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Lidija Osterc), (Ponatis Čebelice št. 95). (cobiss)

15. CANKAR, Ivan. (1976): Tuje življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, zbral in uredil France Dobrovoljc, 2. ponatis). (cobiss)

16. ERJAVEC, Fran. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (zbral in uredil Franček Bohanec). (cobiss)

17. FINŽGAR, Fran Saleški. (1976): Gospod Hudournik. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika,ilustriral Božo Kos). (cobiss)

18. FORSTNERIČ, France. (1976): Bela murva. Ljubljana: Mladinska knjiga, (lirika, ilustriral Ive Šubic). (cobiss)

19. GOLAR, Cvetko. (1976): Svatba na poljani. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Agata Freyer). (cobiss)

20. GRABELJŠEK, Karel. (1976): Moje akcije. Ljubljana. Borec, (epika, ilustriral Božo Kos). (cobiss)

21. GRADNIK, Alojz. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (zbral in uredil Kajetan Kovič). (cobiss)

22. GRAFENAUER, Niko. (1976): Avtozaver. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Kostja Gatnik). (cobiss)

23. GRAFENAUER, Niko. (1976): Vzšlo bo sonce. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirali France Anžel). (cobiss)

24. INGOLIČ, Anton. (1976): Deklica na sončnem žarku. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Lidija Osterc). (cobiss)

25. INGOLIČ, Anton. (976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (zbral in uredil Franček Bohanec). (cobiss)

26. INGOLIČ, Anton. (1976): Deček z dvema imenoma. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Dunja Furlani). (cobiss)

27. INGOLIČ, Anton. (1976): Mladost na stopnicah. Ljubljana: Mladinska knjiga,(epika, ilustrirala Melita Vovk-Štihova). (cobiss)

28. INGOLIČ, Anton. (1976). Šumijo gozdovi domači. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika), (2. pregledana izd.). (cobiss)

29. JANEZ SVETOKRIŠKI (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franček Bohanec). (cobiss)

30. JAVORŠEK, Jože. (1976): Satovje. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, izbral in uredil Josip Vidmar). (cobiss)

31. JENKO, Simon. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil, študijo "Romantika in realizem pri Simonu Jenku, 3., dopolnjena izd.). (cobiss)

32. JURCA, Branka. (1976): Čuj in Katka. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Marjanca Jemec-Božič), (2. ponatis). (cobiss)

33. JURCA, Branka. (1976): Hišnikov dan. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Roža Piščanec). (cobiss)

34. JURCA, Branka. (1976): Ko zorijo jagode. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Melita Vovk-Štihova). (cobiss)

35. JURCA, Branka. (1976): Špelin dnevnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Božo Kos). (cobiss)

36. JURČIČ, Josip. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Janez Logar). (cobiss)

37. KERSNIK, Janko. (1976): Izbrano delo. Del 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Boris Paternu). (cobiss)

38. KERSNIK, Janko. (1976): Izbrano delo. Del 2. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Boris Paternu). (cobiss)

39. KETTE, Dragotin. (1976): Šivilja in škarjice. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Jelka Reichman). cobiss)

40. KOCBEK, Edvard. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franc Zadravec). cobiss)

41. KOCBEK, Edvard, Vodušek, Božo. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Janko Kos). cobiss)

42. KOVAČ, Polonca. (1976): Jakec in stric hladilnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Marjanca Jemec - Božič). cobiss)

43. KOVIČ, Kajetan, Zajc, Dane, Strniša, Gregor. (1976): Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga, (lirika, izbral in uredil Boris Paternu). (cobiss)

44. KOVAČIČ, Lojze. (1976): Resničnost. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

45. KOZAK, Ferdo. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Josip Vidmar). (cobiss)

46. KOZAK, Juš. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (Izbral in uredil Mitja Mejak). (cobiss)

47. KRAIGHER, Alojz. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franček Bohanec). (cobiss)

48. LEVSTIK, Fran. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Josip Vidmar). (cobiss)

49. LEVSTIK, Vladimir. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franc Zadravec). (cobiss)

50. LIPUŠ, Florjan. (1976): Škorenj. Ljubljana: Mladinska knjiga, (razne lit. vrste, izbral in uredil Boris Paternu). (cobiss)

51. MAKAROVIČ, Svetlana. (1976): Glavni petelinček. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Marija Lucija Stupica). (cobiss)

52. MAKAROVIČ, Svetlana. (1976): Lisjaček v luninem gozdu. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Kostja Gatnik). (cobiss)

53. MAKAROVIČ, Svetlana. (1976): Pekarna Mišmaš. Ljubljana: Radiotelevizija, (radijska igra). (cobiss)

54. MAKAROVIČ, Svetlana. (1976): Sapramiška. Ljubljana: Mladinska knjiga, (razne lit. vrste, ilustrirala] Marija Lucija Stupica). (cobiss)

55. MAKAROVIČ, Svetlana. (1976): Živalska olimpijada. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Božo Kos). (cobiss)

56. MAKAROVIČ, Svetlana, Žmavc, Janez, Kislinger, Juro. (1976): Sovica Oka; Domača naloga na potepu; Igra o zmaju. Ljubljana: Mladinska knjiga, (dramatika). (cobiss)

57. MANČEK, Marjan. (1976): V cirkusu: pobarvanka. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, verzi Dane Zajc). (cobiss)

58. MAL, Lucija Marija. (1976): Jaka – Poštarsko letalo. Ljubljana : Radiotelevizija, Mladinska glasbena redakcija, (glasbena pravljica). (cobiss)

59. MAL, Vitan. (1976): Roki Rok. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Dušan Klun). (cobiss)

60. MAL, Vitan. (1976): Pravljica o radovednem petelinčku. Ljubljana: Radiotelevizija, Mladinska glasbena redakcija, (glasbena pravljica). (cobiss)

61. MALENŠEK, Mimi. (1976): Sonce je obstalo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

62. MARINC, Marjan. (1976): Okulistična zadeva. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, (radijska igra). (cobiss)

63. MARINC, Marjan. (1976): Poslednji žvižg. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, (radijska igra). (cobiss)

64. MARINC, Marjan. (1976): Strel. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, (radijska igra). (cobiss)

65. MATE, Miha. (1976): Leskova mladost. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Matjaž Schmidt). (cobiss)

66. MENCINGER, Janez. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franček Bohanec). (cobiss)

67. MIHELIČ, Mira. (1976): Pridi, mili moj Ariel. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, fotografije Milan Kumar & Viki Pogačar). (cobiss)

68. MILČINSKI, Fran. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franček Bohanec). (cobiss)

69. MILČINSKI, Jana. (1976): Pisane zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Marička Koren). (cobiss)

70. MILČINSKI, Matija. (1976): Deklica Delfina in lisica Zvitorepka. Ljubljana: Uredništvo mladinskih TV oddaj, (snemalna knjiga), (scenarij). (cobiss)

71. MILČINSKI, Matija. (1976): Deklica Delfina in lisica Zvitorepka. Ljubljana: Radiotelevizija Ljubljana, Televizija, mladinska redakcija, (dialogi za TV lutkovno nadaljevanko), (scenarij). (cobiss)

72. NOVAK, Boris A. (1976): V ozvezdju Postelje. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo kulturno-umetniških oddaj, (radijska igra). (cobiss)

73. PADOVAN, Ana. (1976): Zopet stojim na obali. Ljubljana: Mladinska knjiga, (lirika). (cobiss)

74. PATERNU, Boris. (1976): France Prešeren in njegovo pesniško delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

75. PAVČEK, Tone. (1976): Juri-Muri v Afriki: (o fantu, ki se ni maral umivati). Ljubljana: Mladinska knjiga, (lirika, ilustrirala Melita Vovkova), (2. ponatis). (cobiss)

76. PAVČEK, Tone. (1976). Poganske hvalnice. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

77. PEROCI, Ela. (1976): Za lahko noč. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Ančka Gošnik-Godec). (cobiss)

78. PEROVŠEK, Janez. (1976): Pravljica o osvobodilni fronti. Ljubljana: Partizanska knjiga, (epika, ilustriral Pavle Šimec). (cobiss)

79. PETAN, Žarko. (1976): Žvižgač. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, (radijska igra). (cobiss)

80. POHLIN, Marko, Zois, Siegmund, Linhart, Anton Tomaž, Vodnik, Valentin. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga. (cobiss)

81. POTRČ, Ivan. (1976): Imel sem ljubi dve. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

82. PREGELJ, Ivan. (1976): Izbrano delo 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, (zbral in uredil Josip Vidmar). (cobiss)

83. PREGELJ, Ivan. (1976): Izbrano delo 2. Ljubljana: Mladinska knjiga, (zbral in uredil Josip Vidmar). (cobiss)

84. PREGELJ, Ivan. (1976): Izbrano delo 3. Ljubljana: Mladinska knjiga, (zbral in uredil Josip Vidmar). (cobiss)

85. PREGL, Slavko. (1976): Odprava zelenega zmaja. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Marjan Manček). (cobiss)

86. PREŽIHOV, Voranc. (1976): Doberdob. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, izbral in uredil Franc Zadravec). (cobiss)

87. PREŽIHOV, Voranc. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franc Zadravec). (cobiss)

88. PRIJATELJ, Ivan. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franc Zadravec). (cobiss)

89. PUGELJ, Milan, Novačan, Anton, Golar, Cvetko. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franc Zdaravec). (cobiss)

90. PUNTAR, Frane. (1976): Mirontaine. Ljubljana: Radiotelevizija, (epika). (cobiss)

91. PUNTAR, Frane. (1976): Pesem gre na zmenek. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, (radijska igra). (cobiss)

92. RIBIČIČ, Josip. (1976): Mihčev škrat. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Milan Bizovičar, izbrala in uredila Branka Jurca). (cobiss)

93. RIBIČIČ, Josip. (1976): Moja mlada leta. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, izbrala in uredila Branka Jurca). (cobiss)

94. RIBIČIČ, Josip. (1976): Nana, mala opica. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, izbrala in uredila Branka Jurca). (cobiss)

95. RIBIČIČ, Josip. (1976): Prvi izlet. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Marjanca Jemec-Božič). (cobiss)

96. RIBIČIČ, Josip. (1976): Ptička noče v grad. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Milan Bizovičar, izbrala in uredila Branka Jurca). (cobiss)

97. RIBIČIČ, Josip. (1976): Rdeča pest. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, izbrala in uredila Branka Jurca). (cobiss)

98. RIBIČIČ, Josip. (1976): Za zapahi. Ljubljana: Mladinska knjiga, (dokumentarna literatura, izbrala in uredila Branka Jurca). (cobiss)

99. ROŠ, Fran. (1976): Vid Nikdarsit. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Darinka Pavletič-Lorenčak). (cobiss)

100. ROZMAN, Smiljan. (1976): Martin fantalin. Ljubljana: Mladinska knjiga,(epika, ilustriral Bine Rogelj). (cobiss)

101. ROZMAN, Smiljan. (1976): Leteči krožnik. Ljubljana: Prešernova družba, (epika). (cobiss)

102. ROZMAN, Smiljan. (1976): Majhne besede, velike reči. Ljubljana: Borec, (epika, ilustriral Milan Bizovičar). (cobiss)

103. SELIŠKAR, Tone. (1976): Bratovščina sinjega galeba. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Albert Sirk). (3. ponatis). (cobiss)

104. SELIŠKAR, Tone. (1976): Velika žrtev. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Ive Seljak). (cobiss)

105. SLODNJAK, Anton. (1976): Neiztrohnjeno srce: roman o Prešernu. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

106. SLODNJAK, Anton. (1976): Pogine naj pes: roman o Levstiku. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

107. SNOJ, Jože. (1976): Pesmi za punčke. Ljubljana: Mladinska knjiga, (lirika, ilustrirala Lidija Osterc). (cobiss)

108. STRNIŠA, Gregor. (1976): Driada: transcendentna burka. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

109. SUHODOLČAN, Leopold. (1976): Dvanajst slonov. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustrirala Jelka Reichman). (cobiss)

110. SUHODOLČAN, Leopold. (1976): Na kmetiji. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Marjan Manček). (cobiss)

111. SUHODOLČAN, Leopold. (1976): Na večerji s krokodilom: nove detektivske mojstrovine Naočnika in Očalnika. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustracije Aco Mavec). (cobiss)

112. UHODOLČAN, Leopold. (1976): Pipa, klobuk in dober nos. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, Darinka Pavletič-Lorenčak). (cobiss)

113. SUHODOLČAN, Leopold. (1976): 7 nagajivih. Ljubljana: Partizanska knjiga, (epika, ilustriral Marjan Manček). [1]

114. SUHODOLČAN, Leopold. (1976): Skriti dnevnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Leon Koporc). (cobiss)

115. ŠIROK, Karel. (1976): Polžja hišica. Ljubljana: Mladinska knjiga, (lirika, ilustrirala Lidija Osterc). (cobiss)

116. TARMAN, Draga. (1976): Moj domek. Ljubljana: Borec, (epika, ilustrirala Jelka Reichman). (cobiss)

117. TAVČAR, I. (1976): Cvetje v jeseni. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika, ilustriral Rudi Skočir). (cobiss)

118. TAVČAR, Ivan. (1976): Izbrano delo. Knj. 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franček Bohanec). (cobiss)

119. TAVČAR, Ivan. (1976): Izbrano delo. Knj. 2. (Visoška kronika). Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franček Bohanec). (cobiss)

120. TAVČAR, Ivan. (1976). Izbrano delo. Knj. 3. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Franček Bohanec). (cobiss)

121. TORKAR, Edo. (1976): Vzhodna linija. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

122. TORKAR, Igor. (1976): Odsevanja. Ljubljana: Mladinska knjiga, (dramatika). (cobiss)

123. TRDINA, Janez. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga. (cobiss)

124. VALVASOR, Janez Vajkard. (1976): Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, (izbral in uredil Jože Pogačnik). (cobiss)

125. VOGLAR, Mira. (1976): Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga, (ilustrirala] Lidija Osterc). (cobiss)

126. ZAGORC, Joža. (1976): Narodni heroj Slava Klavora. Ljubljana: Radio televizija, Uredništvo mladinskih oddaj, (radijska igra). (cobiss)

127. ZIDAR, Pavle. (1976): Živim. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

128. ZUPAN, Vitomil. (1976): Duh po človeku. Ljubljana: Mladinska knjiga, (epika). (cobiss)

129. ZUPANČIČ, Beno. (1976): Popotovanja. Ljubljana: Mladinska knjiga, (dokumtarna literatura). (cobiss)

130. ŽUPANČIČ, Oton. (1976): Mlado brezje v mesečini: Besedila o Beli krajini. Ljubljana: Mladinska knjiga, (razne lit. vsrte, izbral in uredil Franc Zadravec). (cobiss)

131. ŽUPANČIČ, Oton. (1976): Dela Otona Župančiča, (Knj.) 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, (uredila Oton Župančič in Josip Vidmar). (cobiss)

132. ŽUPANČIČ, Oton. (1976): Dela Otona Župančiča, (Knj.) 2. Ljubljana: Mladinska knjiga, (uredila Oton Župančič in Josip Vidmar). (cobiss)

133. ŽUPANČIČ, Oton. (1976): Dela Otona Župančiča, (Knj.) 3. Ljubljana: Mladinska knjiga, (uredila Oton Župančič in Josip Vidmar). (cobiss)

134. ŽUPANČIČ, Oton. (1976): Dela Otona Župančiča, (Knj.) 4. Ljubljana: Mladinska knjiga, (uredila Oton Župančič in Josip Vidmar). (cobiss)

135. ŽUPANČIČ, Oton. (1976): Dela Otona Župančiča, (Knj.) 5. Ljubljana: Mladinska knjiga, (uredil Cene Vipotnik). (cobiss)

136. ŽUPANČIČ, Oton. (1976): Mehurčki. Ljubljana: Mladinska knjiga, (lirika, ilustrirala Marlenka Stupica, izbrala in uredila Alenka Glazer, 6. natis). (cobiss)

1977 (Ana Murn)[uredi]

 1. BEVK, France, 1977: Kurir Markec. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).
 2. DOLENC, Mate, 1977: Gorenčev vrag. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 3. FIRM, Vlado, 1977: Radovedni Leónida. Celje: Mohorjeva družba (ilustriral Igor Rehar).
 4. GOLJEVŠČEK, Alenka, 1977: Čudozgode. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik).
 5. GRADIŠNIK, Branko, 1977: Čas. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 6. GRAFENAUER, Niko, 1977: Abeceda. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc).
 7. HUDL, Anita, 1977: Slike samostanskega vrta. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 8. INGOLIČ, Anton, 1977: Gorele so grmade. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 9. INGOLIČ, Anton, 1977: Ptiček brez kljunčka. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman).
 10. JURCA, Branka, 1977: Babičina pravljica. Ljubljana: Borec (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).
 11. KAVČIČ, Vladimir, 1977: Kaj je povedal ded. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic).
 12. KOVAČ, Polonca, 1977: Andrejev ni nikoli preveč. Ljubljana: Borec (ilustrirala Melita Vovk-Štih).
 13. KOVAČIČ, Lojze, 1977: Najmočnejši fantek na svetu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).
 14. KRAIGHER, Alojz, 1977: Školjka in Drama na travniku. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 15. KRAIGHER, Nada, 1977: Akcija. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustriral Borut Pečar).
 16. PEROCI, Ela, 1977: Stolp iz voščilnic. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).
 17. PREGL, Slavko, 1977: Priročnik za klatenje. Ljubljana: Borec (ilustriral Marjan Manček).
 18. REBOLJ, Tomo, 1977: Baltazar. Rumenoroki. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 19. STRNIŠA, Gregor, 1977: Kvadrat pa Pika. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Štefan Planinc).
 20. SUHADOLČAN, Leopold, 1977: Stopinje po zraku in kako sta jih odkrila Naočnik in Očalnik, mojstra med detektivi. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Aco Mavec).
 21. ŠPUR, Katja, 1977: Sošolca. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Matjaž Schmidt).
 22. TRDINA, Janez, 1977: Lisica, volk in medved. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božidar Grabnar).
 23. VIPOTNIK, Janez, 1977: Diko na potepu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).
 24. VIPOTNIK, Janez, 1977: Runo. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Darinka Pavletič-Lorenčak).
 25. VIPOTNIK, Janez, 1977: Tinkatonka. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc).
 26. ZUPANC, Lojze, 1977: Deklica in Kač in druge pripovedke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marička Koren).

Viri: Slovenska bibliografija 1977. Narodna in univerzitetna knjižnica. Ljubljana

COBBIS/OPAC (http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?ukaz=GETID)

1978 (ime in priimek študenta)[uredi]

1979 (ime in priimek študenta)[uredi]

1980 (Marija Kosem)[uredi]

ANTIČ, Ivo, 1980: Hekatomba. Ljubljana: Mladinska knjiga.

ARHAR, Vojan Tihomir, 1980: Ogenjček. Ljubljana: Borec (ilustrirala Jelka Reichman).

BEVK, France, 1980: Lukec in njegov škorec. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Maksim Gaspari). (ponatis).

BEVK, France, 1980: Pestrna. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Francè Mihelič). (ponatis).

BEVK, France, 1980: Pomediška. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc).

BIZJAK, Helena, 1980: Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Aco Mavec).

DOLINAR, Brane, 1980: Dnevnik Jureta Novaka ali Mladi Krpani potujejo na Luno: nekoliko neverjetna zgodba, ki pa se mladim bralcem, ko bodo odrasli, ne bo zdela nič več neverjetna. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Matjaž Schmidt).

FINŽGAR, Fran Seleški, 1980: Dekla Ančka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis).

GLAZER, Alenka, 1980: Žigažaga. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).

GLOGOVEC, Viktorija Zmaga, 1980: ''Jakec, kje si?'' Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček).

GLOGOVEC, Viktorija Zmaga, 1980: ''Mihec, kje si?'' Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček).

GODINA, Ferdo, 1980: Bele tulpike. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Jože Ciuha). (ponatis).

GOLOB, Berta, 1980: Drobne zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Matjaž Schmidt).

GRAFENAUER, Niko, 1980: Nebotičniki, sedite. Ljubljana, Mladinska knjiga (ilustriral Matjaž Schmidt).

GRAFENAUER, Niko, 1980: Pedenjped. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Marjan Manček). (ponatis).

GREGORC, Pavle, 1980: Uganke za Andreja. Ljubljana: Borec (ilustriral Marjan Manček).

HIENG, Andrej, 1980: Obnebje metuljev. Ljubljana: Mladinska knjiga.

HIENG, Andrej, 1980: Možje na meji. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Hi-hop, konjiček! 1980: Ljubljana: Mladinska knjiga.

HOFMAN Branko, 1980: Ringo Star. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Bine Rogelj).

INGOLIČ, Anton, 1980: Gimnazijka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Melita Vovk). (ponatis).

INGOLIČ, Anton, 1980: Moje pisateljevanje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

INGOLIČ, Anton, 1980: Pretrgana naveza. Ljubljana: Mladinska knjiga (ponatis).

INKRET, Andrej, 1980: Novi spomini na branje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Izidor ovčice pasel, 1980: Ljubljana: Mladinska knjiga.

JAKOPIN, Gitica, 1980: Veronika. Ljubljana: Mladinska knjiga

JUKIĆ, Boris, 1980: Ukleta graščina. Ljubljana: Mladinska knjiga

JURCA, Branka, 1980: Ko Nina spi. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).

JURCA, Branka, 1980: Ko zorijo jagode. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Jože Ciuha). (ponatis).

JURCA, Branka, 1980: Marjanka vseznalka. Ljubljana: Mladinska knjiga.(ilustrirala Jelka Godec-Tomšič)

JURCA, Branka, 1980: Prgišče zvezd. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).

JURCA, Branka, 1980: Uhač in njegova druščina. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Božo Kos). (ponatis).

JURCA, Branka, 1980: Žrebiček brez potnega lista. Ljubljana: Mladinska knjiga (riše Milan Bizovičar).

JURČIČ, Josip, 1980: Domen. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis).

JURČIČ, Josip, 1980: Josip Jurčič. Ljubljana: Mladinska knjiga.

JURČIČ, Josip, 1980. Jurij Kozjak, slovenski janičar: povest iz petnajstega stoletja domače zgodovine. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Maksim Sedej). (ponatis).

KAJZER, Janez, 1980: Štirje srčni možje: dolgi vrsti raziskovalcev planinstva se je iz mraka davnih let posrečilo izluščiti glavne sestavine zgodbe o štirih srčnih možeh. Ljubljana: Borec (ilustriral Matjaž Schmidt).

KNE, Majda, 1980: Ko bo s čudovito gladkim gibom ukazala finale. Ljubljana: Mladinska knjiga.

KOSMAČ, Ciril, 1980: V gaju življenja. Ljubljana: Mladinska knjiga.

KOVAČIČ, Lojze, 1980: Hiša dveh zmerjavcev: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa.

KOVAČ, Polonca, 1980: Urške so brez napake. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Alojz Zorman).

KOVIČ, Kajetan, 1980: Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Reichman). (ponatis).

KOVIČ, Kajetan, 1980: Križemkraž. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman).

KOVIČ, Kajetan, 1980: Zlata ladja. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Lidija Osterc). (ponatis).

KOŠUTA, Miroslav, 1980: Štirje fantje muzikantje: Vitez na obisku. Ljubljana: Mladinska knjiga.

LUKEŽIČ, Marjan, 1980: Pravljice. Celje: Mohorjeva družba (ilustrirala Nada Lukežič).

MAGAJNA, Bogomir, 1980: Izbrana mladinska beseda. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Mamica saj bom pridna, 1980: kratka proza. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Seljak-Čopič).

MATÈ, Miha, 1980: Padala so zatemnila sonce. Ljubljana: Borec (ilustriral Marjan Amalietti).

MEŠKO, Franc Ksaver, 1980: Izbrana mladinska beseda. Ljubljana: Mladinska knjiga.

MEŠKO, Ksaver Fran, 1980: Ksaver Meško. Ljubljana: Mladinska knjiga.

MIHELIČ, Mira, 1980: Tiček Matiček. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marička Koren).

MUŠIČ, Janez, 1980: Oton Župančič v besedi in sliki. Ljubljana: Mladinska knjiga.

PEČJAK, Vid, 1980: Kam je izginila Ema Lauš. Ljubljana: Mladinska knjiga.

PEROCI, Ela, 1980: Za lahko noč. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Ančka Gošnik-Godec). (ponatis).

POLANŠEK, Valentin, 1980: Činček in Čopka. Celovec: Klub Mladje: Slovenski informacijski center.

PREGELJ, Ivan, 1980: Zgodbe zdravnika Muznika. Ljubljana: Mladinska knjiga.

PREGL, Slavko, 1980: Geniji v kratkih hlačah. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis).

PRESTOR, Anka, Glogovec, Viktorija Zmaga, 1980: Ko praznik republika naša slavi; Cicibani Korakajo. Ljubljana: Univerzum.

PREŠEREN, France, 1980: Poezije. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Milan Bizovičar). (ponatis).

PREŽIHOV, Voranc, 1980: Doberdob. Ljubjana: Mladinska knjiga. (ilustriral Janez Vidic). (ponatis).

PREŽIHOV, Voranc, 1980: Levi devžej: barvni diafilm. Ljubljana : Univerzum (ilustracije Jelka Reichman).

PREŽIHOV, Voranc, 1980: Levi Devžej. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman).

PUNTAR, Frane, 1980: Beli dan: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radiotelevizija. (radijska igra)

REICHMAN, Jelka, 1980: Konjiček. Ljubljana: Mladinska knjiga (narisala Jelka Reichman).

REMEC, Miha, 1980: Prepoznavanje ali Bele vdove črni čas. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Ringaraja, 1980: knjiga. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustracije Lidija Osterc).

RUDOLF, Branko, 1980: Huda mravljica. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirali Zdenka Borčič ... et al.). (ponatis).

SELIŠKAR, Tone, 1980: Bratovščina Sinjega galeba. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Albert Sirk). (ponatis).

SELIŠKAR, Tone, 1980: Mule. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Božo Kos). (ponatis).

SIMČIČ, Zorko, 1980: Čarovnik začarane doline; Družina Zebedej (kjer vsi polni so idej). Buenos Aires: Libro de Edición Argentina. (ilustracije Hotimir Gorazd). (drama). Slovenska pripovedna pesem, 1980: Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

Slovenske pravljice, 1980: ljudsko slovstvo. Ljubljana: Mladinska knjiga

Sončnica na rami, 1980: pesmi za otroke od Frana Levstika do danes. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Kamila Volčanšek).

Srečanja s Kurirčkovimi nagrajenci, 1980: knjiga. Ljubljana: Mladinska knjiga.

STRNIŠA, Gregor, 1980: Potovanje z bršljanom. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Amalietti).

STUPICA, Marlenka, 1980: Ježek, ježek, gozdni dedek. Ljubljana: Mladinska knjiga.

STUPICA, Marija Lucija, ZAJC, Dane, 1980: Lokomotiva. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marija Lucija Stupica; verzi Dane Zajc)

SUHODOLČAN-DOLENC, Marija, 1980: Bibliografija Leopolda Suhodolčana. Ravne na Koroškem: Koroška osrednja knjižnica.

ŠEGA, Milan, 1980: Čudežni ključek. Ljubljana: Univerzum.

ŠMIT, Jože, 1980: Ježek se ženi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis).

ŠUBIC, Ive, 1980: Tiskarna Urška 14. Ljubljana: Borec (ilustriral Ive Šubic).

TAVČAR, Zora, 1980: Aj, kaj ribič je ujel: mladinska igra. Trst: Stalno slovensko gledališče. (drama).

VALJAVEC, Matija, 1980: Izbrana mladinska beseda. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Vartac, 1980: Moja vas: slovenska narečna besedila in risbe otrok iz Benečije, Rezije in Kanalske doline. Špeter: Beneški študijski center "Nediža".

VODUŠEK, Božo, 1905-1978, 1980: Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

VOŠNJAK, Mitja, 1980: Častna pionirska, tako je bilo. Ljubljana: Borec (ilustrirala Jelka Godec-Tomšič).

WINKLER, Venceslav, 1980: Drejc z Višave. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

WINKLER, Venceslav, 1980: Mucka Lizunka. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjeta Cvetko).

WINKLER, Venceslav, 1980: Izbrana mladinska beseda. Ljubljana: Mladinska knjiga.

WINKLER, Venceslav, 1980: Venceslav Winkler. Ljubljana: Mladinska knjiga.

ZAGORSKI, Cvetko, 1980: Povest o dveh starih, predvsem pa o psu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).

ZLOBEC, Ciril, 1980: Glas. Ljubljana: Mladinska knjiga.

ZUPANČIČ, Beno, 1980: Noč in dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis).

ŽUPANČIČ, Oton, 1980: Ciciban, Ciciban, dober dan. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

ŽUPANČIČ, Oton, 1980: Mehurčki in petdeset ugank. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

ŽUPANČIČ, Oton, 1980: Pomladna ladja. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).

1981 (Barbara Brulc)[uredi]

1. ARHAR, Vojan Tihomir, 1981: Pastirček Jani. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustriral Božo Kos). (lirika).

2. BATIČ, Milena, 1981: Prvo polletje na šolskem odru. Murska Sobota: samozaložba Pomurski tisk. (dramatika).

3. BEVK, France, 1981: Črni bratje ; Učiteljica Breda. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ponatis).

4. BEVK, France, 1981: Ognjeni krst Gregca Petelinčka : umetniška pripoved. Ljubljana: 5. Radiotelevizija. (epika, ponatis).

6. BITENC, Janez, 1981: Glejte našo račko. Maribor: Obzorja (ilustrirala Lidija Osterc). (lirika).

7. DEKLAVA, Milan, 1981: Pesmi za lačne sanjavce. Ljubljana: Partizanska knjiga. (ilustriral Štefan Planinc). (lirika).

8. FINŽGAR, Fran Saleški, 1981: Gospod Hudournik. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Niko Pirnat). (epika, ponatis).

9. GOLJEVŠČEK, Alenka, 1981: Čudežni kamen ; Kralj Matjaž, kako se imaš? ; Če zmaj požre mamo ; Hiša. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič). (dramatika).

10. GRABELJŠEK, Karel, 1981: Moje akcije. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božo Kos). (epika, ponatis).

11. GRADIŠNIK, Branko, 1981: Zemlja zemlja zemlja. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika).

12. GRAFENAUER, Niko in RODE, Jože, 1981: Za devetimi vrati. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije. (dramatika).

13. HROBATH, Mili, 1981: Vigredno sonce. Celovec: Norea Repro. (lirika).

14. INGOLIČ, Anton, 1981: Ptiček brez kljunčka: zgodbice. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ponatis).

15. INGOLIČ, Anton, 1981: Gimnazijka. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Melita Vovk-Štihova). (epika, ponatis).

16. KERSNIK, Janko, 1981: Rošlin in Verjanko. Ljubljanaj: Mladinska knjiga. (epika).

17. KLEČ, Milan, 1981: Tavla. Ljubljana: Mladinska knjiga. (lirika).

18. KOLARIČ, Jana, 1981: Salon expon. Ljubljana: Kresija. (dramatika).

19. KOSMAČ, Ciril, 1981: Medvejke. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič). (epika).

20. KOSOVEL, Srečko, 1981: Naša bela mačica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc). (lirika, ponatis).

21. KOVAČIČ, Lojze, 1981: Zgodbe iz mesta Rič-Rač. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar). (epika, ponatis).

22. KOVAČIČ, Lojze, 1981: Zgodba o levih in levčku (ali Zgodba o velikem in malem strahu). Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa. (dramatika).

23. KOVIČ, Kajetan, 1981: Zmaj Direndaj. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman). (epika).

24. LEVSTIK, Fran, 1981: Martin Krpan z vrha. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Henrik Smrekar). (epika, ponatis).

25. MAGAJNA, Bogomir, 1981: Brkonja Čeljustnik. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Dušan Klun). (epika, ponatis).

26. MAKAROVIČ, Svetlana, 1981: Gal v galeriji. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik, diapozitive Marijan Paternoste.(epika).

27. MAL, Vitan, 1981: Čarodejin novčič. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božo Kos). (epika).

28. MAURER, Neža, 1981: Beli muc. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik). (lirika).

29. MIHELIČ, Jelka, 1981: Trska in Bajsa Debelajsa. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček). (epika).

30. MILČINSKI, Fran, 1981: Butalci. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božo Kos). (epika, ponatis).

31. PARTLJIČ, Tone, 1981: Hotel sem prijeti sonce. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Aco Mavec). (epika).

32. PAVČEK, Tone, 1981: Domače živali: pobarvanka. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček). (epika, ponatis).

33. PEČAR, Borut, 1981: Čas brez pravljic. Ljubljana: Partizanska knjiga. (epika, ponatis).

34. PEČJAK, Vid, 1891: Pobegli robot. Ljubljana: Radiotelevizija. (dramatika).

35. PREGL, Slavko, 1981: Juha cviluha. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik). (epika).

36. PREGL, Slavko, 1981: Priročnik za klatenje. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček). (epika, ponatis).

37. PREGL, Slavko, 1981: Strašna bratranca. Trst: Založništvo tržaškega tiska (ilustriral Bine Rogelj). (epika).

38. PREGL, Slavko, 1981: Umazana zgodba. Trst: Založništvo tržaškega tiska (ilustriral Kostja Gatnik). (epika).

39. PREGL, Slavko, 1981: Zgode na dvoru kralja Janeza. Trst: Založništvo tržaškega tiska (ilustriral Bojan Jurc). (epika).

40. PREŽIHOV Voranc, 1981: Solzice. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika, ponatis).

41. PRUNK, Ljudmila, 1981: Kaj je videl Mižek Figa. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček). (epika, ponatis).

42. SLANA, Miroslava, 1981: Kurirčkov kruhek. Ljubljana: Partizanska knjiga. (epika).

45. SELIŠKAR, Tone, 1981: Bratovščina Sinjega galeba. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božo Kos). (epika, ponatis).

46. SNOJ, Jože, 1981: Avtomoto mravlje. Ljubljana:Mladinska knjiga (ilustrirala Melita Vovk). (epika, ponatis).

47. SUHODOLČAN, Leopold, 1981: Primožev dnevnik (s packami). Ljubljana: Televizija. (dramatika).

48. ŠKERL, Ada, 1981: Voščila. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica). (lirika).

49. ŠVARC, Evgenij L'vovič, 1981: Zmaj. Ljubljana : Zveza kulturnih organizacij. (dramatika).

50. VANDOT, Josip, 1981: Josip Vandot. Ljubljana: Mladinska knjiga. (epika).

51. ZAJC, Dane, 1981: Ta roža je zate. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček). (lirika).

52. ZAJC, Dane, 1981: Leteča hišica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Anka Luger-Peroci). (lirika).

53. ZLOBEC, Ciril, 1981: Pesmi ljubezni. Ljubljana: Mladinska knjiga. (lirika).

54. ZUPANC, Lojze, 1981: Deklica in Kač. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marička Koren). (epika, 2. ponatis).

55. ZUPANČIČ, Beno, 1981: Luka. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar). (epika).

56. ŽABKAR, Lojze Jože,1981: Brevir moj v travi. Ljubljana: Mladinska knjiga: Partizanska knjiga. (lirika).

57. ŽUPANČIČ, Oton,1981: Mehurčki. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica). (lirika, ponatis).

1982 (Dragana Jevtič)[uredi]

1. ARHAR, Vojan Tihomir (1982): Cvetne trate v soncu zlate. Ljubljana : Borec.

2. BATIČ, Milena (1982): Drugo polletje na šolskem odru. Maribor: samozaložba.

3. Belčič, Franc (1982): Brez preglavice za bistre glavice. Ljubljana: Mladinska knjiga.

4. BEVK, France (1982): Lukec in njegov škorec ; Pestrna. Ljubljana: Mladinska knjiga; 2. ponatis.

5. BOŽIČ, Peter (1982): Komisar Kriš : (tragična igra). Ljubljana: Mladinska knjiga.

6. BRENK, Kristina (1982): Babica v cirkusu. Ljublana: Mladinska knjiga.

7. GOLAR, Manko (1982): Verženci. Ljubljana: Mladinska knjiga.

8. HOFMAN, Branko (1982): Tonka paconka. Ljubljana: Mladinska knjiga.

9. KERSNIK, Janko (1982): Kmetske slike. Ljubljana: Mladinska knjiga; 2. ponatis.

10. KOSOVEL, Srečko (1982): Otrok s sončnico. Celje: Mohorjeva družba.

11. KOVAČ, Polonca (1982) Zgodbe od A do Ž. Ljubljana : Univerzum.

12. KOVIČ, Kajetan (1982): Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga; 4. natis.

13. KRANJEC, Miško (1982): Kost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

14. MAL, Vitan (1982): Vanda. Ljubljana: Mladinska knjiga.

15. MAKAROVIČ, Svetlana (1982): Dedek Mraz že gre. Ljubljana: Lutkovno gledališče.

16. MAKAROVIČ, Svetlana (1982): Sporočilo iz rdečega aviona. Krašnja : [Celodnevna osnovna šola] "Franc Per-Vido".

17. MANČEK, Marjan (1982): Kdo je homo S?. Ljubljana: Borec.

18. MIHELIČ, Mira (1982): Obraz v zrcalu. Ljubljana: Mladinska knjiga; 3. predelana izdaja.

19. NOVAK, Marjeta (1982): Sova v pižami. Ljubljana: Mladinska knjiga.

20. PAVLIN, Mile (1982): Iz šolske klopi k partizanom. Ljubljana: Borec.

21. PREGL, Slavko (1982): Bojni zapiski mestnega mulca. Ljubljana: Partizanska knjiga.

22. PREGL, Slavko (1982): Zdravilo za poredneže. Ljubljana: Mladinska knjiga.

23. RIBIČIČ, Josip (1982): Nana, mala opica. Ljubljana: Mladinska knjiga.

24. RIBIČIČ, Josip (1982): Štrukeljček. Ljubljana: Mladinska knjiga.

25. SELIŠKAR, Tone (1982): Deklica z junaškim srcem. Ljubljana: Mladinska knjiga.

26. STRNIŠA, Gregor (1982): Jedca Mesca. Ljubljana: Mladinska knjiga.

27. SUHODOLČAN, Leopold (1982): Na kmetiji. Ljubljana: Mladinska knjiga; 2. natis.

28. SUHODOLČAN, Leopold (1982): Peter nos je vsemu kos : radijska igra za otroke. Ljubljana: Radiotelevizija.

29. SUHODOLČAN, Leopold (1982): Z vami se igra krojaček Hlaček. Ljubljana: Mladinska knjiga.

30. VIPOTNIK, Janez (1982): Tilen. Ljubljana: Partizanska knjiga.

31. ZAJC, Dane (1982): Kočija. Ljubljana: Mladinska knjiga.

32. ZORMAN, Ivo (1982): Deklica iz Mihovega mlina. Ljubljana: Mladinska knjiga.

33. ZORMAN, Ivo (1982) Obveščevalec Lesnika. Ljubljana: Borec.

34. ŽUPANČIČ, Oton (1982): Mehurčki in Petdeset ugank. Ljubljana: Mladinska knjiga.

1983 (Urša Bartol)[uredi]

1. BITENC, Janez, 1983: Medvedki. Trst: Založništvo tržaškega tiska (ilustriral Andrej Vodopivec).

2. BITENC, Janez, 1983: Naša četica koraka. Trst: Založništvo tržaškega tiska (ilustriral Walter Grudina).

3. BLATNIK, Andrej, 1983: Šopki za Adama venijo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

4. BREST, Vida, 1983: Majhen človek na veliki poti. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Amalietti).

5. CURK, Tončka, 1983: Deček iz Gornjevipavskega. Gorica: Goriška Mohorjeva družba: Katoliško tiskovno društvo.

6. ČERNEJ, Anica; JUG, Slavko; KOVIČ, Kajetan; SNOJ, Jože; STRNIŠA, Gustav; ZAJC, Dane; ŽUPANČIČ, Oton, 1983: Igrače korakajo. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman).

7. DULAR, Jože, 1983: Krka pa teče naprej. Ljubljana: Mladinska knjiga.

8. GLOGOVEC, Viktorija Zmaga; SCHMIDT, Matjaž, 1983: Jakec in črte. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Matjaž Schmidt).

9. GODINA, Ferdo, 1983: Zmaj v oknu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Godec-Tomšič).

10. GOLOB, Berta, 1983: Skrinja iz babičine bale. Ljubljana: Borec (ilustrirala Jelka Reichman).

11. GOLOB, Berta, 1983: Srce ustvarja, roka piše: srečanja z mladinskimi pisatelji. Ljubljana: Mladinska knjiga.

12. GRADIŠNIK, Janez, 1983: Moj prijatelj Dane: mladinska povest. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božidar Grabnar).

13. GRAFENAUER, Niko, 1983: Kam pelje vlak. Ljubljana: Borec (ilustrirala Kamila Volčanšek).

14. GRAFENAUER, Niko, 1983: Skrivnosti. Ljubljana: Borec (ilustriral Karel Zelenko).

15. JURCA, Branka, 1983: Anča Pomaranča. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).

16. KAVČIČ, Vladimir, 1983: Nevarna pot. Ljubljana: Borec (ilustrirala Ančka Gošnik-Godec).

17. KOKOT, Andrej, 1983: Ringaraja. Celovec: Drava (ilustrirala Ančka Godec-Gošnik).

18. KOLMANIČ, Karolina, 1983: Sanje o zlatih gumbih. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Božidar Grabnar).

19. KOS, Božo, 1983: Markbrkfrk in Zafrk. Ljubljana: Borec.

20. KOVAČ, Polonca, 1983: Kresnica podnevnica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica).

21. KOVAČ, Polonca, 1983: Špelce. Ljubljana: Borec (ilustriral Matjaž Schmidt).

22. KRAIGHER, Nada, 1983: Iz moje tržaške mape. Ljubljana: Prešernova družba (ilustrirala Tinca Stegovec).

23. KUŠČER, Samo, 1983: Sabi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

24. MANČEK, Marjan, 1983: Abecedeževnik. Ljubljana: Borec (ilustriral Marjan Manček).

25. MATÈ, Miha 1983: Šola igrač. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman).

26. NANEVSKI, Duško, 1983: Vilinski konjič. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc).

27. PEROCI, Ela, 1983: Siva miš, ti loviš. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Anka Luger-Peroci).

28. PINTARIČ, Ana; GOŠNIK-GODEC, Ančka, 1983: Račke, mravlje in čebelice: slovenska ljudska pravljica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ančka Gošnik-Godec).

29. PISK, Bojan, 1983: Ko se smejem, vse razgrejem. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).

30. POTRČ, Ivan, 1983: Ko smo se ženili. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).

31. POTRČ, Ivan, 1983: Zebe in še nekaj takih o živalih. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Ive Šubic).

32. PREGELJ, Ivan, 1983: Thabiti kumi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

33. RAINER, Meta, 1983: Mihaha. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustriral Marjan Manček).

34. ROZMAN, Smiljan; BIZOVIČAR, Milan; HORVAT, Jože, 1983: Mezinček in mezinčica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Bizovičar).

35. RUDOLF, Franček, 1983: Volčje in lisičje in vrabčje pa po ena pasja, mačja, želvja, kačja, ribja, zajčja, zmajska, medvedja, slonja, opičja in še ena o ščurku. Ljubljana: Borec (ilustriral Marjan Manček).

36. SLOMŠEK, Anton Martin, 1983: Črni maček in druge zgodbe. Celje: Mohorjeva družba (ilustriral Matjaž Schmidt).

37. SNOJ, Jože, 1983: Sanjska miška. Ljubljana: Mladinska knjiga.

38. SNOJ, Jože, 1983: Srečni ščurek. Ljubljana: Borec (ilustrirala Irena Majcen).

39. ŠALI, Severin, 1983: Teče to in teče ono. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjeta Cvetko).

40. ŠEME, Marjanca, 1983: Bila sem partizanska učiteljica. Ljubljana: Borec (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).

41. ŠORLI, Ljubka, 1983: Veseli ringaraja: pesmi za otroke. Gorica: Katoliško tiskovno društvo (ilustriral Edi Žerjal).

42. TAUFER, Veno, 1983: O jej krokodil. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik).

43. UMEK, Evelina, 1983: Pri zdravniku. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Matjaž Schmidt).

44. VEGRI, Saša, 1983: To niso pesmi za otroke ali Kako se dela otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik).

45. VOGELNIK, Marija; ILICH, Iztok, 1983: Tri muce in ena. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marija Vogelnik).

46. VOGLAR, Mira, 1983: Bibe v avtošoli. Ljubljana: Univerzum (ilustrirala Lidija Osterc).

47. ZAGORIČNIK, Franci, 1983: Sveder. Ljubljana: Mladinska knjiga.

48. ZIDAR, Pavle, 1983: Lev Pink z jogurtom na glavi. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Kamila Volčanšek).

49. ZORMAN, Ivo, 1983: Hrčki smrčki. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Lidija Osterc).

50. ŽMAVC, Janez, 1983: Sekira in boben: Pavliha in malo čez les. Ljubljana: Mladinska knjiga.

1984 (ime in priimek študenta)[uredi]

1985 (Mateja Jeglič)[uredi]

1. ALEČKOVIČ, Mira, (1985): ''Zgodbe iz narodnega osvobodilnega boja, Ljubljana: Mladinska knjiga.

2. BITENC, Janez, (1985): Sonce se smeje, Trst: Založništvo tržaškega tiska. Ilustrirala Alenka Gošnik-Godec.

3. BIZJAK, Alenka, (1985): Zajec brez hiške, Ljubljana: Mladinska književnost. Ilustrirala Alenka Luger-Peroci.

4. BREST, Vida, (1985): (Petrlin,Majda): Mala marjetica in gozdni mož, Ljubljana: Mladinska književnost.

5. BUH, Marcel, (1985): Čisto pravi gusar, Ljubljana: Uredništvo otroškega in mladinskega programa.

6. ČEH,Darka, (1985): Utrinek, Ljubljana: Radio, Uredništvo igralnega programa.

7. ČEH, Darka, (1985): Šumeči vodnjak, Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igralnega programa.

8. DEBELJAK, Aleš, (1985): Imena smrti, Ljubljana: Mladinska knjiga.

9. DEKLEVA, Milan, (1985): Ob devetnajstih zjutraj, Ljubljana: Mladinska književnost. Ilustriral Milan Erič.

10. DESTOVNIK, Karel, (1985): Moja pesem, Ljubljana: Mladinska književnost. Ilustriral Ive Seljak- Čopič.

11. DOLENC, Mate, (1985): Vloga mojih škornjev v angolski revoluciji, Ljubljana: Mladinska književnost.

12. FFRANDOLIČ, Dario, (1985): Tudi jaz imam očka, Ljubljana: Radiotelevizija, Mladinska redakcija televizije.

13. FRITZ, Ervin, (1985): Zajček Peter, Ljubljana: Uredništvo igralnega programa.

14. GERMAN, Herman, (1985): Ali veš? Ali znaš? Celovec: Drava.

15. GLOGOVEC,Viktorija Zmaga, (1985): Jakec lovi Noč, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Alenka Luger-Peroci.

16. GOLAR, Manko, (1985): Bobi v laškem ujetništvu, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Bine Rogel.

17. GOLIA, Pavel, (1985): Pesmi in igre za mladino, Ljubljana Mladinska knjiga.

18. GOLAVŠČEK, Alenka, (1985): Dan žena, Ljubljana: Uredništvo igralnega programa.

19. GRABELJŠEK, Karel, (1985): Bojan, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Igor Rehar.

20. GRABELJŠEK, Karel, (1985): Srnjaček, Ljubljana: Borec. Ilustrirala Alenka Vogelnik.

21. GRIZILA, Sonja, (1985): Zakaj ne napravijo Vidku Srajčice? Ljubljana: Radio, Uredništvo igralnega programa.

22. INGOLIČ, Anton, (1985): Podobe njenega življenja, Ljubljana: Mladinska knjiga.

23. JANČAR, Drago, (1985): Smrt pri Mariji Snežani, Ljubljana: Mladinska knjiga.

24. JESIHA, Milan, (1985): Usta, Ljubljana: Mladinska knjiga.

25. JUKIĆ, Bboris, (1985): Mavrica in kukavičja pesem, Ljubljana: Mladinska knjiga.

26. JURCA, Branka, (1985): Pot okoli sveta, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Matjaž Schmidt.

27. JURCA, Branka, (1985): Pionirka sem! Pionir sem! Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije. Ilustrirala Marjanca Jemec-Božič.

28. KAJZER, Janez, (1985): Mimo dnevnega načrta, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Jože Ciuha.

29. KAJZER, Janez, (1985): Klub v črnem, Ljubljana: Mladinska knjiga.

30. KAVALAR, Peter, (1985): Smolček, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Dušan Klun.

31. KLEČ, Milan, (1985): Oblečeni kazalci, Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igralnega programa.

32. KOCBEK, Edvard, (1985): Strah in pogum, Ljubljana: Mladinska knjiga.

33. KOVAČ, Polonca, (1985): Vesoljsko jajce ali 1+1=5, Ljubljana: Državna založba Slovenije. Ilustrirala Marjanca Jemec-Božič.

34. KOVAČ, Polonca, (1985): Vesoljsko jajce ali 1+1=5, Ljubljana: Državna založba Slovenije. Ilustrirala Marjanca Jemec- Božič.

35. KREFT, Bratko, (1985): Kranjski komedijanti, Ljubljana: Mladinska knjiga.

36. KUPER, Lenčka; Bitenc,J, (1985): Skrivnostna bela krpica, Celovec: Mohorjeva družba. Ilustracije so pripravili udeleženci Tedna mladih umetnikov na Rebri pri Železni Kaplji.

37. LENARDIČ, Darka in Marek, (1985): Petnajst pravljic, Ljubljana: Društvo za zdravo življenje. Ilustrirala Darka Lenardič.

38. LESKOVEC, Karl, (1985): Moj Aro, Ljubljana: Partizanska knjiga. Ilustriral Ivan Marko.

39. LOGAR, Matija, (1985): Kralj v časopisu, Ljubljana: Univerzum.

40. LUKAN, Blaž, (1985): Piščal v Hi-Fi butiku, Ljubljana: Radio, Uredništvo igralnega programa.

41. MAL, Vitan, (1985): Baronov mlajši brat, Ljubljana: Prešernova družba.

42. MATE, Miha, (1985): Kurja vojska, Ljubljana: Borec. Ilustrirala Marjanca Jemec-Božič.

43. MAURER, Neža, (1985): Kadar Vanči riše, Ljubljana: Borec. Ilustrirala Ančka Gošnik-Godec.

44. MESSNER, Janko, (1985): Vprašanja koroškega otroka, Celovec: Drava. Ilustriral Marjan Manček.

45. MIHELIČ, Mira, (1985): April, Ljubljana: Mladinska knjiga.

46. MINATI, Ivan, (1985): Prisluškujem tišini v sebi, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Jože Ciuha.

47. MÖDERNDORFER, Vinko: O tem, kako je smetnjak postal oblak 1985 Ljubljana: Univerzum.

48. MRZEL, Ludvik, (1985): Upornik, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Danijel Demšar.

49. NOVAK,Boris.A, (1985): V ozvezdju postelje, Nova Gorica: Primorsko dramsko gledališče.

50. PEROCI, Ela, (1985): Ajatutaja, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Alenka Peroci-Luger.

51. PEROCI, Ela, (1985): Nina v čudežni deželi, Ljubljana: Borec. Ilustrirala Jelka Reichman.

52. PETAN, Žarko, (1985): Igrice za očeta,: Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igralnega programa.

53. PREGL, Slavko, (1985): Genij v dolgih hlačah, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Bine Rogelj.

54. PRETNAR, Bogi, (1985): Pravljice bravljice, Ljubljana: Univerzum. Ilustriral Bine Rogelj.

55. PREŽIHOV, Voranc, (1985): Požganica, Ljubljana: Mladinska knjiga.

56. PRINC, France, (1985): Resje, Trbovlje: Zveza kulturnih organizacij.

57. PUNTAR,Franc, (1985): V moji senci drevo, Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igralnega programa.

58. PUNTAR,Franc, (1985): V moji senci drevo,: Ljubljana: Radiotelevizija.

59. REICHMAN, Jelka, (1985): Medved, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman.

60. RIBIČIČ, Josip, (1985): Črni muc vasuje, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Janez Trpin.

61. ROZMAN,Smiljan, (1985): Ta glavna Urša, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Melita Vovk.

62. ROŽANC, Marjan, (1985): Pravljica, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Alenka Vogelnik.

63. SCHMIDT, Matjaž,(1985): Moj robot, Ljubljana: Borec. Ilustriral Matjaž Schmidt.

64. SNOJ. Jože, (1985): Domen Brezdomi in deklica Brezimena, Ljubljana: partizanska knjiga. Likovna podoba po avtorjevih grafičnih zamisli Vili Vrhovec.

65. STRITAR, Josip, (1985): Zorin, Ljubljana: Mladinska knjiga.

66. ŠALI, Severin, (1985): Sijoče mračine, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Karel Zelenko.

67. ŠTAMPE Žmavc, Bina, (1985): Slike iz tisočega in enega pasjega dne, Ljubljana: Univerzum. Ilustriral Franc Purg.

68. ŠVAJCER, Janez, (1985): Junak na kolcih, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Janez Vidic.

69. TAUFER, Veno, (1985): Tercine za obtolčeno trobento, Ljubljana: Mladinska knjiga.

70. URŠIČ, Marko, (1985): Razpoke, Ljubljana: Mladinska knjiga.

71. VODNIK,Anton, (1985): Glas tišine, Ljubljana: Mladinska knjiga. Slikovne priloge izbral Milček Komel.

72. ZAJC, Dane, (1985): Bridka Ludvikova bitka, Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Marjan Beržan.

73. ZAJC, Dane, (1985): Zarotitve, Ljubljana: Mladinska knjiga.

74. ZLOBEC, Jaša L, (1985): Sama čista resnica, Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igralnega programa.

1986 (Živa Ramšak)[uredi]

1. BITENC, Janez (1986). Družinsko petje. Ljubljana: Občinska izobraževalna skupnost Ljubljana center: Kulturna skupnost Ljubljane: Srednja šola tiska in papirja.

2. BRENK, Kristina (1986). Kanglica kaše. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Miroslav Šuput)

3. BREST, Vida (1986). Teci, teci, soncu reci. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

4. CANKAR, Ivan (1986). Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

5. CANKAR, Izidor (1986). S poti. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

6. CURK, Tončka (1986). Pravljice 1. Ljubljana: Družina.

7. ČEH, Darka (1986). Češnja v vrtu: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa.

8. DOLENC, Mate (1986). Morska dežela na železniški postaji. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Miroslav Šuput)

9. FILIPČIČ, Ervin (1986). Ervin kralj: intuitivno čustveni roman. Ljubljana: Mladinska knjiga.

10. FRITZ, Emil (1986). Sin polka: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa.

11. GOLOB, Berta (1986). Drobne zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Matjaž Schmidt) (ponatis)

12. GRAFENAUER, Niko (1986). Lokomotiva, lokomotiva. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Marija Lucija Stupica) (ponatis)

13. GRAFENAUER, Niko (1986). Skrivnosti. Ljubljana: Borec. (ilustriral Karel Zelenko) (ponatis)

14. GREGORC, Pavle (1986). Uganke premetanke. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Zdravko Papič)

15. INGOLIČ, Anton (1986). Čudovita pot: mladinska planinska povest. Ljubljana: Mladinska knjiga.

16. Janček ježek: slovenska ljudska pravljica. (1986). Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Alenka Gošnik Godec)

17. JURCA, Branka (1986). Kdaj so bili partizani veseli. Ljubljana: Borec. (ilustrirala Alenka Gošnik Godec)

18. JURCA, Branka (1986). Modra kapica in začarani volk. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Daniel Demšar)

19. Kje živali živijo/(v verzih povedal Janko Moder). (1986). Zagreb: Naša djeca.

20. KLEČ, Milan (1986). Iskren aplavz: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio, Uredništvo igranega programa.

21. KOLBIČ, Gabrijel (1986). Štirje letni časi. Maribor: samozaložba.

22. KOSOVEL, Srečko (1986).Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Reichman) (ponatis)

23. KOVAČ, Polonca (1986). Težave in sporočila psička Pafija. Ljubljana: Borec. (ilustriral Marjan Manček)

24. KOVIČ, Kajetan (1986). Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Reichman) (ponatis)

25. KOVIČ, Kajetan (1986). Moj prijatelj Piki Jakob. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Reichman) (ponatis)

26. KRAKAR, Lojze (1986). Romanje v Kelmorajn. Ljubljana: Mladinska knjiga.

27. LEVSTIK, Fran (1986). Martin Krpan. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Tone Kralj) (ponatis)

28. LUŽAN, Pavel (1986). Darilo severnega vetra: radijska igra za otroke: po motivu italijanske pravljice. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa.

29. LUŽAN, Pavel (1986). Moj prijatelj sivi volk: radijska igra za otroke po motivih ruske narodne pravljice. Ljubljana: Radio, Uredništvo igranega programa.

30. MAL, Vitan (1986). Poletje v školjki. Ljubljana: Partizanska knjiga. (ilustriral Ivan Marko)

31. MAL, Vitan, Štiglic, Tugo. (1986). Poletje v školjki II: scenarij. [S. I.: s. n.]

32. MAKAROVIČ, Svetlana (1986). Pekarna Mišmaš. Komenda pri Domžalah: Vesper. (ilustrirala Svetlana Makarovič) (ponatis)

33. MAKAROVIČ, Svetlana (1986). Čuk na palici. Ljubljana: Delavska enotnost. (ilustrirala Svetlana Makarovič)

34. MOROVIČ, Andrej (1986). Prosti tek. Ljubljana: Mladinska knjiga.

35. MATE, Miha (1986). Zmajčkov rojstni dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Marjanca Jemec Božič)

36. MAURER, Neža (1986). Televizijski otroci. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrator Milan Bizovičar)

37. MENCINGER, Janez (1986).' Abadon: bajka za starce. Ljubljana: Mladinska knjiga.

38. MOZETIČ, Brane (1986). Modrina dotika. Ljubljana: Mladinska knjiga.

39. Pastirčkov oder 1: ob 40-letnici izhajanja Pastirčka: [1946 - 1986]. (1986). Gorica: Pastirček.

40. PETAN, Žarko (1986). Pravljice za očeta. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Marjanca Jemec Božič)

41. POGAČNIK, Jože (1986). Primož Trubar v besedi in sliki. Ljubljana: Mladinska knjiga.

42. POGOREVC, Petra (1986). "Prva ljubezen". Celje (i. e. Ljubljana): Otroški in mladinski program Televizije Ljubljana. (scenarij, režija Dušan Prebil)

43. POTOKAR, Jure (1986). Ambienti zvočnih pokrajin. Ljubljana: Mladinska knjiga.

44. PREŠEREN, France (1986). Krst pri Savici. Ljubljana: Prešernova družba: Lesnina. (ilustriral Ivan Seljak Čopič) (ponatis)

45. PREŠEREN, France (1986). Zmerom svojo goni slavček. Ljubljana: Prešernova družba.

46. PUNTAR, Frane (1986). Medved z vrtnico. Ljubljana: Radio, Uredništvo igranega programa.

47. PUNTAR, Frane (1986). Svinčnik: (pesmi za otroke). Ljubljana: Radio, Uredništvo igranega programa.

48. RAVLJEN, Davorin (1986). Grajski vrabec: dolga pesem o njegovih prigodah. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Hinko Smrekar) (ponatis)

49. ROŽANC, Marjan (1986). Ljubezen: roman. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

50. RUDOLF, Franček (1986). Bobri in bobrčki: radijsko igrana igra za otroke. Ljubljana: Radio, Uredništvo igranega programa.

51. SEDLAK, Maruška (1986). Od pomladi tja do zime. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Zora Stančič)

52. SELIŠKAR, Tone (1986). Mule in liščki. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Božo Kos) (ponatis)

53. SMOLE, Dominik (1986). Črni dnevi in beli dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

54. SMOLE, Dominik (1986). Igre in igrice. Ljubljana: Mladinska knjiga. (opremil in ilustriral Drago Tršar)

55. SUHODOLČAN, Leopold (1986). Cepecepetavček. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Reichman) (ponatis)

56. SUHODOLČAN, Leopold (1986). Skriti dnevnik. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Melita Vovk Štihova) (ponatis)

57. ŠEGA, Milan (1986). Božje drevce. Ljubljana: Mladinska knjiga.

58. ŠELIGO, Rudi (1986). Molčanja: črtice in legende. Ljubljana: Mladinska knjiga.

59. ŠIRCELJ, Martina (1986). Josip Ribičič: v besedi in sliki. Ljubljana: Mladinska knjiga.

60. TAUFER, Veno (1986). Kaj kdo jé in kaj kdo kuha. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral J. Pfeifer)

61. TUŠEK, Ivan (1986). Pripovedke z Martinj Vrha. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala J. Dolenc)

62. UMEK, Evelina (1986). Klatimaček Grof. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Matjaž Schmidt)

63. Vartac: Moja vas: slovenska narečna besedila in risbe otrok iz dežele Furlanije - Julijske krajine. (1986). Špeter: Beneški študijski center "Nediža".

64. VOGELNIK, Marija (1986). Kam barčica, kam deščica. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Eka Vogelnik)

65. VOGELNIK, Marija (1986). O miški, ki si je trebušček raztrgala: koroška ljudska pripovedka. (1986). Ljubljana: Mladinska knjiga.

66. ZIDAR, Pavle (1986). Državica otrok. Ljubljana: Borec. (ilustriral Marjan Amelietti)

67. ZIDAR, Pavle (1986). Pikapolonica Pika: zgodbice za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Zvonko Čoh)

68. ZORMAN, Ivo (1986). Oh ta naša babica. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Janja Vrabec)

69. ZUPAN, Vitomil (1986). Plašček za Barbaro. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

70. ZUPANČIČ, Beno (1986). Grmada. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

71. ŽUPANČIČ, Oton (1986). Abeceda na polju in v gozdu. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Reichman)

72. ŽUPANČIČ, Oton (1986). Ciciban. Zagreb: Naša djeca. (ilustrirala Jelka Reichman) (ponatis)

73. ŽUPANČIČ, Oton (1986). Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

1987 (Karmen Mihelčič)[uredi]

1. BEVK, France, 1987: Grivarjevi otroci; Pastirci; Pesterna: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza)

2. BEVK, France, 1987: Naše živali: Zagreb, Naša djeca (kratka proza) (ilustrirala: Ančka Gošnik-Godec)

3. BITENC, Janez, 1987: Telefon v mestu Tutukaj: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustrirala: Marjanca Jemec-Božič)

4. CANKAR, Ivan, 1987: Pehar suhih hrušk: Ljubljana, Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala: Lidija Ostrec)

5. DAJČMAN, Marjeta, 1987: V gozdu imam pirjatelje: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustrirala: Jelka Godec Schmidt)

6. DOLENC, Mate, 1987: Velika ptičja zadeva: Ljubljana, Mladinska knjiga (pravljice) (ilustriral: Marjan Manček)

7. DOLINAR, Brane, 1987: Dvojne počitnice: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Božo Kos)

8. GLOGOVEC, Viktorija Zmaga, 1987: Tik in Tak: Ljubljana, Mladinska knjiga (slikanica) (ilustriral: Fojž A. Zorman)

9. GODINA, Ferdo, 1987: Siničke v škornju: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustrirala: Jelka Reichman)

10. GRABELJŠEK, Karel, 1987: Češnje: Ljubljana, Godec (knjiga) (ilustrirala: Jelka Godec Schmidt)

11. GRAFENAUER, Niko, 1987: Majhnica: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustrirala: Marija Lucija Stupica)

12. INGOLIČ, Anton, 1987: Leta dozorevanja: Ljubljana, Mladinska knjiga (knjiga)

13. JALEN, Janez, 1987: Vozarji: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza)

14. JURCA, Branka, 1987: Dobra volja je najbolja: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Marjan Manček)

15. JURCA, Branka, 1987: Snežaki v vrtcu: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustrirala: Ančka Gošnik-Godec)

16. JURČIČ, Josip, 1987: Kozlovska sodba v Višnji gori: Ljubljana, Mladinska knjiga (slikanica) (priredil: Niko Grafenuauer, ilustriral: Marjan Manček)

17. KLEČ, Milan, 1987: Lasje: Ljubljana, Partizanska knjiga (knjiga)

18. KOVIČ, Kajetan, 1987: Maček Muri: Ljubljana, Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala: Jelka Reichman)

19. KOS, Božo, 1987: Iz sedmih tri: Ljubljana, Borec (pravljice)

20. KOVAČ, Polonca, 1987: Zverinice z Večne poti: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustrirala: Melita Vovk)

21. KOVIČ, Kajetan, 1987: Iskanje Katarine: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza)

22. KRAMBERGER, Marijan, 1987: Pasja zloženka: Ljubljana, Mladinska knjiga (pravljice) (ilustriral: Daniel Demšar)

23. LEVSTIK, Fran, 1987: Kdo je napravil Vidku srajčico: Ljubljana, Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala. Roža Piščanec)

24. MATE, Miha, 1987: Mali junak z junaškim srcem: Ljubljana, Borec (slikanica) (ilustriral: Matjaž Schmidt)

25. MIHELIČ, Mira, 1987: Štirje letni časi: Ljubljana, Mladinska knjiga (pravljice) (ilustriral: France Mihelič)

26. MILČINSKI, Fran, 1987: Trdoglav in Marjetica: Ljubljana, Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala: Marija Vogelnikova)

27. MILIČINSKI, Jana, 1987: Lukec dobi sestrico: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustrirala: Marjanca Jemec-Božič)

28. OVEN, Joža, 1987: Oven, ali se muhe bojiš?: Ljubljana, Mladinska knjiga (slikanica) (ilustriral: Danijel Demšar)

29. POTRČ, Ivan, 1987: Onkraj zarje: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Milan Bizovičar)

30. REMEC, Miha, 1987: Kodeljica v vesolju: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Zvonko Čoh)

31. ROZMAN, Smiljan, 1987: Druščina: Ljubljana, Mladinska knjiga (roman) (priredila za mladino: Vlasta Kunej, ilustrirala: Melita Vovk)

32. SELIŠKAR, Tone, 1987: Bratovščina Sinjega galeba: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza)

33. SNOJ, Jože, 1987: Pravljica o Vodni kapljici: Ljubljana, Založba Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva (kratka proza) (ilustrirala: Eka Vogelnik)

34. STRNIŠA, Gregor, 1987: Lučka Regrat: Ljubljana, Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala: Ančka Gošnik-Godec)

35. SUHODOLČAN, Leopold, 1987: O dedku in medvedku: Ljubljana, Borec (slikanica) (ilustrirala: Marjanca Jemec Božič)

36. ŠAVBIĆ, Marko, 1987: Črna luknja: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza)

37. ŠVAJCER, Janez, 1987: Budilka za grlico: Ljubljana, Mladinska knjiga (pravljice) (ilustriral: Jure Pfeifer)

38. TAVČAR, Ivan, 1987: Visoška kronika: Ljubljana, Mladinska knjiga (roman)

39. VIPOTNIK, Janez, 1987: Zgodbe o Izotu: Ljubljana, Partizanska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Miha Vipotnik)

40. VIRK, Jani, 1987: Preskok: Ljubljana, Mladinska knjiga (kratka proza)

41. ZAGORSKI, Cvetko, 1987: Vesela in žalostna voda: Ljubljana, Mladinska knjiga (zgodbice za otroke: knjiga) (ilustrirala: Marjanca Jemec-Božič)

42. ZIDAR, Pavle, 1987: Miki: Maribor, Obzorja (kratka proza) (ilustriral: Rudi Uran)

43. Ni avtorja, 1987: Moja koklja, špiklja, špoklja: Ljubljana, Mladinska knjiga (slovenska ljudska: knjiga) (ilustrirala in opremila: Jelka Reichman)

VIR: COBISS, 20. 5. 2011

1988 (Manca Colarič)[uredi]

1. ANDROJNA, Irena. (1988): Dežela besed : (radijska igra za otroke). Ljubljana : Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa.

2. BAŠA, Nives. (1988): Kdo se bo z nami igral. Ljubljana : Dida.

3. BEVK, France. (1988): Peter Klepec. Ljubljana : Mladinska knjiga. (2. natis)

4. BITENC, Janez. (1988): Slonček Jakonček. Ljubljana : Mladinska knjiga.

5. BRATOŽ, Igor. (1988): Pozlata pozabe. Ljubljana : Mladinska knjiga.

6. BRVAR, Andrej. (1988): Mala odiseja. Ljubljana : Partizanska knjiga.

7.CERKVENIK, Angelo. (1988): Ovčar Runo. Ljubljana : Mladinska knjiga. (Ponatis iz I.letnika Zlate knjige)

8. ČEH, PUNTAR, PETAN, PALJETAK. (1988): Šumeči vodnjak. Medved z vrtnico. Metka in Janko. Bajka o kraljevih češnjah. Ljubljana : Zveza kulturnih organizacij Slovenije.

9. FAJDIGA SEVER, Petja. (1988): Ježek na parketu. Ljubljana : Borec.

10. Festival Kurirček. (1988): Sodobna mladinska proza. Maribor : Festival Kurirček.

11. FRITZ-KUNC, Marinka. (1988): Pusti čakati jutri. Ljubljana : Mladinska knjiga.

12. GOLAR, Manko. (1988): Deček z jabolki : spomini iz otroštva in mladosti. Ljubljana : Mladinska knjiga.

13. GRAFENAUER, Niko.(1988): Nebotičniki, sedite : (otroški kabaret). Ljubljana : Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa.

14. GRAFENAUER, Niko. (1988): Pedenjped. Ljubljana : Mladinska knjiga. (4. natis)

15. HROBATH, Mili. (1988): Veter poje : pesmi. Celovec : Mohorjeva založba.

16. INGOLIČ, Anton. (1988): Ptiček brez kljunčka : zgodbice. Ljubljana : Mladinska knjiga. (3. ponatis)

17. JANČAR, Drago. (1988): Tri igre. Ljubljana : Mladinska knjiga.

18. JARC, Marko. (1988): Kralj žog in Sončni stric. Ljubljana : Mladinska knjiga.

19. JURCA, Branka. (1988): Ko Nina spi. Ljubljana : Mladinska knjiga. (3. natis ali 2. ponatis)

20. KETTE, Dragotin. (1988): Šivilja in škarjice. Ljubljana : Mladinska knjiga. (4. ponatis)

21. KOLENC, Janez. (1988): V otrpli čas. Novo mesto : ZKO.

22. KOLENC, Janez. (1988): Za živžav, naj bo zdrav. Novo mesto : ZKO.

23. KOŠUTA, Miroslav. (1988): Na Krasu je krasno. Ljubljana : Mladinska knjiga.

24. KOVAČ, Polonca. (1988): Težave in sporočila psička Pafija. Ljubljana : Borec. (2. izd.)

25. KOVAČ, Polonca. (1988): Vesoljsko jajce ali 1+1=5. Ljubljana : Državna založba Slovenije. (2. natis)

26. KOVIČ, Kajetan. (1988): Moj prijatelj Piki Jakob. Ljubljana : Mladinska knjiga. (7. natis)

27. MAKAROVIČ, Svetlana. (1988): Replja. Ljubljana : Borec.

28. MAVSAR, Bojana. (1988): Očka Svit. Krško : Literarni klub Beno Zupančič, sekcija Luna.

29. MIHELIČ, Jelka. (1988): Trska in Bajsa Debelajsa. Ljubljana : Borec. (2. izdaja)

30. MILČINSKI, Jana. (1988): To si ti, Nina. Ljubljana : Borec.

31. MOKRIN-PAUEL, Vida. (1988): Mik : poezija med zgodbo in sliko. Ljubljana : Mladinska knjiga.

32. PERAT, Janko. (1988): Krokarjeva jesen. Ljubljana : Borec.

33. PEROCI, Ela. (1988): Moj dežnik je lahko balon. Ljubljana : Mladinska knjiga. (5. natis)

34. PEROCI, Ela. (1988): Muca Copatarica. Ljubljana : Mladinska knjiga. (4. ponatis)

35. PERŠOLJA, Aleksander. (1988): Sanjsko mesto : pesmi. Ljubljana : Mladinska knjiga.

36. PREGEL, Slavko. (1988): Priročnik za klatenje. Ljubljana : Delavska enotnost. (3. natis)

37. PREGEL, Slavko. (1988): Zgodbe na dvoru kralja Janeza. Ljubljana : Delavska enotnost (Murska Sobota : Pomurski tisk). (2. natis)

38. PREŽIHOV, Voranc. (1988): Solzice. Ljubljana : Mladinska knjiga. (Ponatis iz Cicibanove knjižnice)

39. PUNTAR, Frane. (1988): Hruške gor, hruške dol : (radijska igra za otroke). Ljubljana : Radiotelevizija.

40. ROGEČJ-PETRIČ, Silvestra. (1988): Bistrica Kalščica. Ljubljana : Mladinska knjiga.

41. RUDOLF, Franček. (1988): Zvestoba. Ljubljana : Borec.

42. SIMČIČ, Samo. (1988): O ptički, ki je ukradla zlato jabolko. Ljubljana : Mladinska knjiga.

43. SLANA, Miroslav. (1988): Baubauci : (zgodbe dežele Baubau). Ljubljana : Mladinska knjiga.

44. Slovensko poletno središče. (1988): Igra, naše veselje. Gorica : Slovenski dijaški dom S. Gregorčič.

45. SNOJ, Jože.(1988): Škorček norček. Ljubljana : Mladinska knjiga.

46. STANIČ, Janez. (1988): Grad kralja Matjaža. Ljubljana : Prešernova družba.

47. STRŽINAR, Jana. (1988): Zaljubljeni zmaj. Ljubljana : Papirnica Vevče.

48. SUHODOLČAN, Leopold. (1988): Na kmetiji. Ljubljana : Mladinska knjiga. (4. natis)

49. TOMŠIČ, Marjan. (1988): Super frače : zgodbe iz otroštva. Ljubljana : Borec.

50. URŠIČ, Marko. (1988): Romanje za Animo : roman - dnevnik / po Anonimusovih "Zapiskih s poti". Ljubljana : Cankarjeva založba.

51. VIDMAR, Maja. (1988): Način vezave : pesmi. Ljubljana : Mladinska knjiga.

52. VIPOTNIK, Janez. (1988): Druga stran medalje. Ljubljana : Borec.

53. VOGRINC DRENOVEC, Jožica. (1988): Domišljava petelina. Krško : Literarni klub Beno Zupančič.

54. ZIDAR, Pavle. (1988): Cirkus Madra čaj. Ljubljana : Borec.

55. ZIDAR, Pavle. (1988): Sveti Pavel. Ljubljana : Mladinska knjiga.

56. ZLOBEC, Jaša L. (1988): Cestni davek : (radijska igra). Ljubljana : Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa.

57. ZLOBEC, Jaša L. (1988): Čarovnice : (radijska igra za otroke). Ljubljana : Radiotelevizija, Radijski programi.

58. ZORN, Aleksander. (1988): Kritika branja. Ljubljana : Mladinska knjiga.

59. ZUPAN, Vitomil. (1988): Apokalipsa vsakdanjosti. Ljubljana : Mladinska knjiga.

60. (1988): Božična zgodba : besedilo prirejeno po zgodbi v: Pastirček 1971-72(3) 58-62. Ljubljana : župnijski urad Šentvid.

61. izbral, uredil in spremno besedo napisal ZADRAVEC, Franc. (1988): Sveta si, zemlja : slovenska pokrajinska in domovinska pesem. Ljubljana : Prešernova družba.

62. Ciciban : 44. letnik.(1988): Ljubljana : Mladinska knjiga.

Vir: Cobiss (14. 5. 2011)

1989 (Barbara Prašnikar)[uredi]

1.AŠKERC, Anton. (1989): Balade in romance. Ljubljana : Mladinska knjiga.

2. CAJNKO, M. (1989): Frč v Frčiloniji. Ljubljana : samozaložba.

3. CANKAR, Ivan. (1989): Hiša Marije Pomočnice. Ljubljana : Cankarjeva založba (2. natis)

4. CANKAR, Ivan. (1989): Podobe iz življenja in sanj. Ljubljana : Mladinska knjiga.

5. CICIBAN : 44. letnik: (1989). Ljubljana : Mladinska knjiga.

6. DOLENC, Mate. (1989): Strupena Brigita (ekološka povest z morskega dna). Ljubljana : Borec.

7. DULAR, Jože. (1989): Na drugi strani Krke. Ljubljana: Mladinska knjiga.

8. FESTIVAL KURIRČEK, (1989): Sodobna mladinska poezija. Maribor : Festival Kurirček Maribor.

9. FRANČIČ, Franjo. (1989): Male pravljice. Ljubljana : Mladinska knjiga.

10. FRANČIČ, Franjo. (1989): Skarabeji in otroška srca. Ljubljana : Mladinska knjiga.

11. GLAZER, Alenka. (1989): Dežniki. Ljubljana : Mladinska knjiga.

12. GOLAR, Manko. (1989): Polžek je zaklenil hiško. Ljubljana : Mladinska knjiga.

13. GOLJEVŠČEK, Alenka. (1989): Gornastenisedimuha ; Zakaj avto zjutraj noče vžgati : radijski igri za otroke. Ljubljana : Partizanska knjiga.

15. GRIZLA, Sonja. (1989): Zvezdica hoče v nebo : (radijska igra za otroke). Ljubljana : Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa.

16. HABIČ PREGEL, Barbara. (1989): Babičina hiša. Ljubljana : Mladinska knjiga.

17. JAN, Ivan. (1989): Strdenovi. Ljubljana : Partizanska knjiga.

18. JUKIĆ, Boris. (1989): Vrtec z jabolki. Ljubljana : Borec.

19. JURCA, Branka. (1989): Ko zorijo jagode. Ljubljana : Mladinska knjiga.

20. JURCA, Branka. (1989): Uhač in njegova druščina ; Vohljači in prepovedane skrivnosti. Ljubljana : Mladinska knjiga.

21. KERSNIK, Janko. (1989): Kmetske slike. Ljubljana : Mladinska knjiga, (3. ponatis).

22. KOČEVAR, Darko. (1989): Tri princeske. Črnomelj : Zveza kulturnih organizacij Novo mesto.

23. KOSMAČ, Ciril. (1989): V gaju življenja. Ljubljana : Mladinska knjiga, (3. natis).

24. KOSOVEL, Srečko. (1989): Medvedki sladkosnedki. Ljubljana : Mladinska knjiga.

25. KOVAČ, Polonca. (1989): Mišek. Ljubljana : Borec.

26. KOVAČ, Polonca. (1989): O dveh občutljivkah. Ljubljana : Mladinska knjiga.

27. KOVIČ, Kajetan. (1989): Maček Muri. Ljubljana : Mladinska knjiga, (7. natis).

28. KRAJNC, Barbara. (1989): Ko bom velika, bom Prévert. Ormož : Ljudska knjižnica.

29. KREMŽAR PREGELJ, Vesna. (1989): Super k-ura. Ljubljana : samozaložba

30. LAINŠČEK, Feri. (1989): Cufek v živalskem vrtu : slik-slik zloženka. Murska Sobota : Pomurska založba.

31. LAINŠČEK, Feri. (1989): Cufek modrijan : slik-slik sestavljanka. Murska Sobota : Pomurska založba.

32. LAINŠČEK, Feri. (1989): Ajša Najša. V Ljubljani : Prešernova družba.

33. LENARDIČ, Mart. (1989): Moje ženske. Ljubljana : Mladinska knjiga.

34. MAKAROVIČ, Svetlana. (1898): Coprnica Zofka. Radovljica : Knjigoveznica tiskarna.

35. MAURER, Neža. (1989): Kadar Vanči riše. S. l. : samozaložba.

36. MAURER, Neža. (1989): Televizijski otroci. Zagreb : samozaložba.

37. MILČINSKI, Jana. (1989): Boj v omari. Ljubljana : Mladinska knjiga.

38. MOROVIČ, Andrej. (1989): Bomba la petrolia. Ljubljana : Mladinska knjiga.

39. MUCK, Desa. (1989): Kdo je ubil zmaja?: (kriminalka za začetnike). Ljubljana : Radiotelevizija.

40. MUŠIČ, Janez. (1989): Zgodbe o Prešernu. Ljubljana : Mladinska knjiga.

41. NOVAK, Boris. A. (1989): Periskop. Ljubljana : Partizanska knjiga.

42. PEROCI, Ela. (1989): Mož z dežnikom. Ljubljana : Mladinska knjiga.

43. PREŠEREN, France. (1989): Dohtar, ti jezični dohtar. Ljubljana : Prešernova družba.

44. REBOLJ, Tomo. (1989): Vražji glas : triler. Ljubljana : Mladinska knjiga.

45. ROŠ, Fran., KOLENC, Urška., PETKOVIĆ,Branka. (1989): Sončni svet : zbirka otroških pesmi in ugank. Celje : Osnovna šola Fran Roš.

46. SEDLAK, Maruška. (1989): Čas uhaja, čas hiti. Celovec : Mohorjeva družba.

47. SIMČIČ, Zorko. (1989): Trije muzikantje ali Povratek Lepe Vide. Buenos Aires : Duhovno življenje.

48. SLAVEC, Maša., Gabrijelčič, Nada., Juvan, Vida. (1989) Dve zgodbici o miški Miki in Mikcu. Ljubljana : Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa.

49. SNOJ, Jože. (1989): Palčki so! : za vse tiste, ki še hodijo s plišastimi medvedki spat. Ljubljana: Mladinska knjiga.

50. STABEJ, Jože. (1989): Zanke. Ljubljana : Borec.

51. STERLE, Marko. (1989): Človek z zamudo : roman. Ljubljana : Mladinska knjiga.

52. STRNIŠA, Gregor. (1989): Balade o svetovjih : izbrane pesmi. Ljubljana : Mladinska knjiga.

53. STRŽINAR, Janja. (1989): Kapljica. Kranj : samozaložba.

54. STRŽINAR, Janja. (1989): Jana Stržinar. S. l. : s. n.

55. ŠETINC, Franc. (1989): Mančine lovske dogodivščine. Ljubljana : Prešernova družba.

56. ŠOSTER OLMER, Ksenija. (1989): Kamela Špela. Ljubljana : Borec.

57. VAJNAHT, Edo. (1989): Ivo v vrtcu. Zagreb : Naša djeca.

58. VANDOT, Josip. (1989): Kekec in Bedanec. Ljubljana : Mladinska knjiga.

59. VOGRIČ, Marija. (1989): Sonce v zenitu. Koper : Lipa.

60. WINKLER, Venceslav. (1989): Pisana žoga. Ljubljana : Mladinska knjiga.

61. ZAJC, Dane. (1989): Igre. Ljubljana : Mladinska knjiga.

62. ZORMAN, Ivo. (1989): Ded Nil in teta Filipa. Ljubljana : Borec.

63. ZORMAN, Ivo. (1989): V znamenju tehtnice. Ljubljana : Mladinska knjiga.

64. ZUPANČIČ, Zdravko. (1989): Zavodske zgodbice. Ljubljana : Partizanska knjiga.

65. ŽUPANČIČ, Oton. (1989): Ciciban. Zagreb : Naša djeca.

66. (1989):Miki miška, Mikec in balončki. Ljubljana : Radiotelevizija.

67. (1989): Miki in Mikec. III. del, Mikca boli zob. Ljubljana : Radiotelevizija.

1990 (Alenka Gorenc)[uredi]

BAMBIČ, Milko, 1990: Kralj Honolulu. Trst : Založništvo tržaškega tiska. (epika)

BELTRAM, Lojze, 1990: Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček). (lirika)

BEVK, France, 1990: Pikapolonica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Roža Piščanec).(epika, 2.ponatis)

BITENC, Janez, 1990: Kje je miška. Maribor: Obzorja (ilustrirala Marija Prelog). (epika)

BITENC, Janez, 1990: Luna gre na pot. Maribor: Obzorja (ilustrirala Helena Marolt).(epika)

BITENC, Janez, 1990: Šest kužkov. Maribor: Obzorja (ilustrirala Tamara Pečak). (epika)

BRANK, SIlva, 1990: Mala kraljestva. Školja Loka: Zveza kulturnih ogranizacij.

ČERNEJ, Anica, 1990: Hi, konjiček. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman). (lirika)

GOGALA, Darja, 1990: Stara jablana: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija.

GOLOB, Berta, 1990: Kako visoko je nebo. Celje: Mohorjeva družba (ilustrirala Jelka Reichman). (epika)

GRADIŠNIK, Janez, 1990: Mehiški orel. Celje: Mohorjeva družba (ilustriral Marjan Manček). (epika)

GRAFENAUER, Niko, 1990: Mahajana in druge pravljice o Majhnici. Ljubljana: Domus (ilustrirala Marija Lucija Stupica). (epika)

KETTE, Dragotin, 1990: Basni in pravljice. Celje: Mohorjeva družba (ilustrirala Marija Mozetič). (epika)

KOLMANIČ, Karolina, 1990: Srebrno kolo: pisan šopek iz šolskih klopi, blokov in zelenih livad. Ljubljana: P. Amalietti (ilustriral Danijel Fugger). (epika)

KOVAČ, Polonca, 1990: Kaj se komu sanja. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Milan Erič). (epika)

KRAKAR, Lojze, 1990: Prišel je lev. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Alenka Sottler). (lirika)

LAINŠČEK, Feri, 1990: Cufek v živalskem vrtu: slik-slik zloženka. Murska Sobota: Pomurska založba(ilustriral Marjan Manček). (epika)

LAINŠČEK, Feri, 1990: Čiren čaj in juha kokos pokos kvak kvak. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Fojž A. Zorman). (epika)

LAINŠČEK, Feri, 1990: Ko želi Tilčka postati Tilka in ko želi Tilček postati Tilen. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustriral Marjan Manček). (epika)

LAINŠČEK, Feri, 1990: Prva sraka še ne prinese pomladi. Ljubljana: Radiotelevizija.

MAURER, Neža, 1990: Tata Javor. Maribor: Mariborski tisk (ilustrirala Pika Vončina). (lirika)

MAYER-SKUMANZ, Lene, 1990: Angel za božično drevo. Dunaj: Mohorjeva založba (ilustrirala Elisabeth Oberrauch). (epika)

NOVAK, Bogdan, 1990: Bela past. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Rudi Skoči). (epika)

NOVAK, Boris, A. 1990: Nebesno gledališče. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Daniel Demšar). (epika)

PEROCI, Ela, 1990: Prisedite k moji mizici. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ančka Gošnik-Godec). (epika)

PROSEN, Marjan, 1990: Veliki in mali medved. Ljubljana: Železniška tiskarna (ilustriral Matjaž Schmidt). (epika)

PUNTAR, Frane, 1990: Piščalka: (radijska igra za otroke). Ljubljana: Radio. (epika)

PUNTAR, Frane, 1990: Za vrati zajec. Ljubljana: Radiotelevizija.

REBA, Matea, 1990: Zmajček Bim. Ljubljana: Harlekin (ilustrirala Marija Prelog). (epika)

SEDLAK, Maruška, 1990: Blek junak. Ljubljana: Borec (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič). (epika)

SNOJ, Jože, 1990: Zakleta hiška. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Andrej Trobentar). (epika)

STRŽINAR, Jana, 1990: Zaljubljeni zmaj. Ljubljana: Založništvo slovenske knjige. (epika, 2. ponatis)

SVETINA, Ivo, 1990: Pravljica o jari kači. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustrirala Eka Vogeln). (epika)

SVETINA, Ivo, 1990: Aves, ptičji kralj: (enciklopedija ptičev). Ljubljana: Domus (ilustrirala Metka Krašovec). (epika)

ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, 1990: Čaroznanke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček). (lirika)

ŠTEREN, Bojanka, 1990: Liska na potepu. Prevalje: Grafika(ilustriral Marjan Gregorc). (epika)

ŠVAJNCER, Janez, 1990: Rože za mamo. Ljubljana: P. Amalietti (ilustracije Eva Košak). (epika)

ŠÖMEN, Branko, 1990: Hoja po vodi. Murska Sobota: Pomurska založba. (epika)

VALJAVEC, Matija, 1990: Pastir. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marlenka Stupica). (lirika 5. ponatis)

VOGLAR, Mira in GIACOMELLI, Helena, 1990: Tri miške klepetulje. Ljubljana : Tiskarna Ljubljana (ilustrirala Mojca Šuštar). (epika)

ŽABOT, Vlado, 1990: Pikec in Puhec iščeta Mihca. Ljubljana: Partizanska knjiga (ilustrirala Elga Tušar). (epika)

ŽUPANČIČ, Oton, 1990: Abeceda na polju in gozdu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman). (epika 2. ponatis)

1991 (Eva Berus)[uredi]

1. ARHAR, Vojan Tihomir, 1991: Zapiski veselega vrabčka. Celje: Mohorjeva družba (kratka proza) ilustrirala Marija Mahnič Mozetič.

2. BITENC, Janez, 1991: Leseni ptiček in druge glasbene pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza).

3. BITENC, Janez, 1991: Leseni ptiček in druge glasbene pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga (knjiga).

4. BRENK, Kristina, 1991: Deklica Delfina in lisica Zvitorepka. Ljubljana: Mladinska knjiga (pravljice, 2. ponatis) ilustrirala Marlenka Stupica.

5. GABOROVIČ, Nada, 1991: 1 + 2 = 4. Ljubljana: Amalietti (kratka proza) ilustracije Marjan Amalietti.

6. GODINA, Ferdo, 1991: Sezidala si bova hišico. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza, 1. ponatis) ilustriral Ive Šubic.

7. KOVAČ, Polonca, 1991: V mestu. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) ilustrirala Marjanca Jemec-Božič.

8. KOVIČ, Kajetan, 1991: Zmaj direndaj. Ljubljana: Mladinska knjiga (pravljice, 1. ponatis) naslikala Jelka Reichman.

9. KUNČIČ, Mirko, 1991: Od pastirčka do škofa: povest za mladino. Ljubljana: Magnolija (življenjepis, ponatis).

10. LAINŠČEK, Feri, 1991: Regratova roža. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa (radijska igra).

11. MIHELIČ, Mira, 1991: Pridi, mili moj Ariel. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza).

12. MILČINSKI, Fran, 1991: Butalci. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) ilustriral France Podrekar.

13. MOKRIN PAUER, Vida, 1991: Jezik v ušesu. Ljubljana: Založništvo slovenske knjige (ilustracije Zvonko Čoh) (poezija) ilustracije Zvonko Čoh.

14. MUSTER, Miki, 1991: Čudovito prijateljstvo. Ljubljana: Delo (slikanica).

15. MUSTER, Miki, 1991: Radovedni pišček. Ljubljana: Delo (slikanica).

16. MUSTER, Miki, 1991: Srečni osel. Ljubljana: Delo (slikanica).

17. POGELŠEK PIVK, Angelca, 1991: Pravljični svet: zbirka pravljic. Kranj (razne literarne vrste).

18. REBA, Mateja, 1991: Pekarna Feliks. Ljubljana: Harlekin (slikanica) ilustrirala Marija Prelog.

19. RIBIČIČ, Josip, 1991: Miškolin. Ljubljana: Mladinska knjiga (5. ponatis).

20. SUHODOLČAN, Leopold, 1991: Krojaček Hlaček. Ljubljana: Mladinska knjiga (pravljice, 2. ponatis) ilustrirala Marlenka Stupica.

21. VANDOT, Josip, 1991: Kekec nad samotnim breznom. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) ilustrirala Marička Koren.

22. ZIDAR, Pavle, 1991: Lev Pink, Muc Brbuc in Kukavičji Mihec. Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) ilustrirala Dunja Kofler.

23. ZUPAN, Dim, 1991: Trije dnevi Drekca Pekca in Pukca Smukca. Ljubljana: Mladinska knjiga (pravljice).

1992 (Polonca Repovž)[uredi]

1. BEVK, France. (1992). Lukec in njegov škorec; Pestrna. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Ančka Gošnik Godec.

2. BITENC, Janez. (1992). Polžja svatba. Kamnik: Harlekin. Ilustracije Milojka Dominko.

3. BITENC, Janez. (1992). Velikan Gorjan. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Marjeta Cvetko.

4. CANKAR, Ivan. (1992). Hlapec Jernej in njegova pravica. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Nora Lavrin.

5. DEKLEVA, Milan. (1992). Totalka odštekan dan. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Ilustrirala Alenka Sottler.

6. FLISAR, E. (1992). Kaj pa Leonardo? Ljubljana: Ganeš.

7. FRBEŽAR, Ivo. (1992). Kresničke. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Ilustriral Božo Kos.

8. FRITZ, Ervin. (1992). Svet v naprstniku. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Ilustrirala Eka Vogelnik.

9. GRAFENAUER, Niko. (1992). Stara Ljubljana. Ljubljana: MIK trade. Ilustrirala Kamila Volčanšek.

10. JARC, Marko. (1992). V deželi sončnic. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Dunja Kofler.

11. JURČIČ, Josip. (1992). Deseti brat. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Ivan Vavpotič.

12. JURČIČ, Jospi. (1992). Sosedov sin. Ljubljana: Mladinska knjiga.

13. KRALJ, Boris. (1992). Jaz sem kužek Mix. Ljubljana: Planprint. Ilustriral Božidar Strman- Mišo.

14. KRAMOLC, Ted. (1992). Podobe iz arhivov. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Ted Kramolc.

15. KOCBEK, Matjaž. (1992). Ars amandi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

16. KOŠUTA, Miroslav. (1992). Kavka s Kavkaza. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Kamila Volčanšek.

17. KOVIČ, Kajetan. (1992). Letni časi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

18. KOVIČ, Kajetan. (1992). Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman.

19. KUNČIČ, Mirko. (1992). Dogodivščine v pragozdu. Ljubljana: Magnolija. Ilustrirala Meta Bizjan.

20. KUNČIN, Mirko. (1992). Pisani vrtiljak; in Cmokec Poskokec. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Marjan Manček.

21. LAINŠČEK, Franc. (1992). Škrat Sanjavec. Murska Sobota: Franc-Franc. Ilustriral Sandi Červek.

22. LEVSTEK, Zlatka. (1992). Čevelj nogo si obuje. Ljubljana: Dan. Ilustrirala Marjanca Jemec Božič.

23. LEVSTIK, Fran. (1992). Kdo je napravil Vidku srajčico. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Roža Piščanec.

24. LINHART, Anton Tomaž. (1992). Županova Micka; Veseli dan ali Matiček se ženi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

MAL, Vitan. (1992). Ledosned. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Godec Schmidt.

25. MAKAROVIČ, Svetlana. (1992). Korenčkov palček. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Svetlana Makarovič.

26. MAKAROVIČ, Svetlana. (1992). Mačja preja. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Svetlana Makarovič.

27. MAKAROVIČ, Svetlana. (1992). Mali parkelj Malič. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Svetlana Makarovič.

28. MAKAROVIČ, Svetlana. (1992). Pek Mišmaš v Kamni vasi. Radovljica: Didakta. Ilustrirala Svetlana Makarovič.

29. MATE, Miha. (1992). Papagaj Bine. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Marjanca Jemec Božič.

30. MILIČINSKI, Fran. (1992). Skavt Peter. Ljubljana: Karantanija.

31. MILIČINSKI, Fran. (1992). Zvezdica Zaspanka. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Mojca Cerjak.

32. NOVAK, Bogdan. (1992). Grajski strah. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Rudi Skočir.

33. NOVAK, Bogdan. (1992). Morska skrivnost. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Rudi Skočir.

34. OPETNIK, Jurij. (1992). Lev in miš. Celovec: Strokovno pedagoško združenje. Ilustriral Stanko Sadjak.

35. PAVČEK, Tone. (1992). Majhen dober dan. Novo Mesto: Dolenjska založba. Ilustriral Lucijan Reščič.

36. PEČJAK, Vid. (1992). Drejček in trije Marsovčki. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Dunja Kofler.

37. PISK, Bojan. (1992). Vesela raketa. Ljubljana: Mladika. Ilustirala Dunja Kofler.

38. PREBIL, Robert. (1992). Modri trikotnik. Ljubljana: Mladinska knjiga.

40. PRETNAT, Tone., PUSTAVRH, Igor. (1992). V sotočju Bistrice in Mošenika: Tržič v 100 slikah in oktavah. Radovljica: Didakta.

41. PRUNK, Ljudmila. (1992). Kaj je videl Mižek Figa?. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Alenka Sottler.

42. REBA, Mateja. (1992). Grega in Jakob. Kamnik: Herlekin. Ilustriral Dušan Sterle.

43. REBA, Mateja. (1992). Jurček in packarija. Kamnik: Herlekin. Ilustriral Dušan Sterle.

45. ROŠ, Fran. (1992). Čarovnije. Celje: OŠ Frana Roša. Ilustrirala Saša Kerkoš.

46. ROZMAN, Smiljan. (1992). Čudežni pisalni strojček. Ljubljana: Amalietti.

47. RUDOLF, Franček. (1992). Lepa muca in lepi muc. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Maja Jančič.

48. SIMONOVIĆ, Ifigenija. (1992). Punčka z grdimi lasmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Irena Majcen.

49. SPLICHAL, Tatjana. (1992). Sara. Novo Mesto: Dolenjska založba. Ilustrirala Darja Malarič.

50. ŠMIT, Jože. (1992). Dedek ježek in Minibaba. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Janko Testen.

51. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. (1992). Popravljalnica sanj. Celje: Mohorjeva družba. Ilustriral Danijel Demšar.

52. TAVČAR, Ivan. (1992). Med gorami. Ljubljana: Mladinska knjiga.

53. UMEK, Evelina. (1992). Slovar radovednega Tačka. Ljubljana: Marketing 013 ZTP. Ilustriral Samo Jenčič.

54. VEGA, Emi. (1992). Moj večni prijatelj Bruno. Grosuplje: Ula. Ilustrirala Elga Tušar.

55. WAKOUNIG, Sonja. (1992). Moji pridni otroci. Celovec: Drava. Ilustrirala Mojca Osojnik.

56. ZELINKA, Mira. (1992). Božična drevesca. Celje: Mohorjeva družba. Ilustrirala Marjanca Jemec Božič.

57. ZUPAN, Dim. (1992). Trnovska mafija. Ljubljana: Prešernova družba.

1993 (Petra Rozman)[uredi]

1. Antončič, Emica, 1993: Medvedek in luna. Šentilj: Aristej (ilustrirala Vera Kovačevič). (epika)

2. Antončič, Emica, 1993: Dedek ima gripo. Šentilj: Aristej (ilustrirala Vera Kovačevič). (epika)

3. Bevk, France, 1993: Grivarjevi otroci; Pastirci. Ljubljana : Mladinska knjiga. (epika)

4. Bitenc, Janez, 1993: Medvedki na semnju. Maribor: Obzorja (ilustrirala Marjeta Cvetko). (epika)

5. Bitenc, Janez, 1993: O zajčku, ki je izgubil ključek. Maribor: Obzorja (ilustrirala Marija Prelog). (epika)

6. Bolčina Žgavec, Nataša, 1993: Pravljica o Nejki. Radovljica: Založba GO-13 (ilustriral Izar T. Lunaček). (epika)

7. Ferletič, Franka, 1993: Igrarija čarovnija : igrice za mlade izvajalce iz zapuščine Franke Ferletič. Doberdob : Slovensko katoliško društvo Hrast (epika)

8. Filipčič, Emil, 1993: Dobri robotek. Ljubljana: Vitrum. (epika)

9. Jurca, Branka , 1993: Vesele novice z Zelenice. Ljubljana: DZS (ilustrirala Jelka Reichman). (epika)

10. Kovač, Polonca, 1993: Klepetava želva. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marija Lucija Stupica). (epika)

11. Kovač, Polonca, 1993: Težave in sporočila psička Pafija. Ljubljana: Mladika (ilustriral Marjan Manček). (epika, 3. ponatis)

12. Kovač, Polonca, 1993: Zgodbe od A do Ž. Ljubljana: Državna založba Slovenije (ilustriral Marjan Manček). (epika)

13. Kovič, Kajetan, 1993: Moj prijatelj Piki Jakob. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman). (epika, 8. ponatis)

14. Kette, Dragotin, 1993: Šivilja in škarjice pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman). (epika, 5. ponatis)

15.Lainšček, Feri, 1993: Brat je škrat je tat je. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

16. Lakovič, Franci, 1993: Pesmi na potepu. Zagorje ob Savi: Zasavc (ilustrirala Severina Šprogar-Trošt). (lirika)

17. Lenardič, Darja, Lenardič, Marek , 1993: Mala knjiga pravljic. Lukovica: Da-ma Intershop (ilustrirala Darja in Olof Lenardič). (epika, 1. ponatis)

18. Lovrenčič, Joža, 1993: Pesem o Piki. Celje: Mohorjeva družba (ilustriral Marjan Manček). (lirika)

19. Makarovič, Svetlana , 1993: Zajčkovo leto. Ljubljana: Državna založba Slovenije (ilustrirala Elga Tušar). (epika)

20. Makarovič, Gore, 1993: Copatl. Celovec: Mohorjeva (ilustrirala Alenka Sottler). (epika)

21. Milčinski, Frane, 1993: Zvezdica Zaspanka. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Mojca Cerjak). (epika, 1. ponatis)

22. Möderndorfer, Vinko, 1993: Čarovnička Gajka. 4, Maček Langus na vakancah. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

23. Möderndorfer, Vinko, 1993: Čarovnička Gajka. Del 3, Čudesa iz čistega ničesa. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

24. Novak, Bogdan, 1993: Lepotec Bučko. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Rudi Skočir). (epika)

25. Novak, Bogdan, 1993: Razbojniški brlog. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Rudi Skočir). (epika)

26. Novak, Bogdan, 1993: Super špon. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Rudi Skočir). (epika)

27. Novak, Bogdan, 1993: Gozdni samotar. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Rudi Skočir). (epika)

28. Novak, Bogdan, 1993: Usodni piknik. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Rudi Skočir). (epika)

29. Novak, Bogdan, 1993: Hudobna graščakinja. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Rudi Skočir). (epika)

30. Novak, Bogdan, 1993: Pozor, hud pes!. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Rudi Skočir). (epika)

31. Novak, Bogdan, 1993: Bela past. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Rudi Skočir). (epika, 2. ponatis)

32. Paladin, Katja, 1993: Svetloba v pajčevini. Radomlje: Osnovna šola Preserje pri Radomljah (ilustriral Črtomir Frelih). (razne literarne vrste)

33. Pavček, Tone, 1993: Juri Muri v Afriki : (o fantu, ki se ni maral umivati). Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič). (epika, 1. ponatis)

34. Praprotnik-Zupančič, Lilijana, 1993: Zgodbe in nezgodbe. Ljubljana: DZS (ilustracije Bori Zupančič). (razne literarne vrste)

35. Puntar, Frane, 1993: Hojladrija in druge radijske igre za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Dunja Kofler). (radijska igra)

36. Raščan, Urška, 1993: Urška zlata punčka. Lendava : U. Raščan (epika)

37. Rozman, Andrej, 1993: Rimanice za predgospodiče. Ljubljana: Državna založba Slovenije (ilustriral Zvonko Čoh). (lirika)

38. Sivec, Ivan, 1993: Pozabljeni zaklad. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

39. Tomažič, Jože, 1993: Pastirčkova nebesa. Celje: Mohorjeva družba (ilustriral Jože Beránek) (epika, 1. ponatis)

40. Zupan, Dim, 1993: Tri noči Drekca Pekca in Pukca Smukca. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Matjaž Schmidt). (epika)

41. Župančič, Oton, 1993: Abeceda na polju in v gozdu. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman). (lirika, 4. ponatis)

42. 1993, Leto, v pesmi ujeto : zbirka otroških pesmi, besednih iger, pregovorov in ugank za koroško mladino. Celovec : Strokovno pedagoško združenje (ilustriral Stanko Sadjak). (lirika)

43. 1993, Biba leze, biba --- drugič. Kamnik : Harlekin (ilustriral Dušan Sterle). (lirika, 1. natis)

1994 (Suzana Srnjak)[uredi]

1. BEVK, France, 1994: Čarovnica Čirimbara. Lukovica: Libro. (ponatis, ilustracije Josip Pukl)

2. BEVK, France, 1994: Čarovnica Čirimbara. Štiri slovenske pravljice. Lukovica: Libro. (ponatis, ilustracije Josip Pukl)

3. BITENC, Janez, 1994: Božična zgodba. Maribor: Obzorja. (ponatis)

4. FIRM, Vlado, 1994: Čudovito potovanje Matička in njegovega strička. Ljubljana: Založba Libro. (ponatis, Čudovito potovanje Matička in njegovega strička)

5. JURCA, Branka, 1994: Ko zorijo jagode. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis, ilustrirala Melita Vovk-Štih)

6. KLEČ, Milan, 1994: Svetloba kot zrcalo. Ljubljana: DZS. (ilustriral Miroslav Šuput)

7. KOVAČ, Polonca, 1994: Zverinice z Večne poti. Ljubljana: Mladika. (ponatis, ilustrirala Melita Vovk)

8. KOVAČ, Polonca, 1994: Špelce. Ljubljana: Mladika. (ponatis, ilustriral Matjaž Schmidt)

9. KOVAČIČ, Lojze, 1994: Zgodbe iz mesta Rič-Rač in od drugod. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis, ilustriral Milan Bizovičar)

10. KRAVOS, Marko, 1994: Začarani grad. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa.

11. KUNČIČ, Mirko, 1994: Dogodivščine v pragozdu. Del 2 Ljubljana: Magnolija.(oblikovanje ilustracij Meta Bizjan)

12. KUŠČER, Samo, 1994: Brbi gre po barve. Ljubljana: Mladinska knjiga.(ilustriral Miroslav Šuput)

13. LEVSTIK, Fran, 1994: Pedenjčlovek in Laketbrad. Ljubljana: Pegaz International. (ponatis)

14. LEVSTIK, Fran, 1994: Mačka in miš. Ljubljana: Pegaz International. (ponatis, ilustriral Vlasto Kopač)

15. LINHART, Anton Tomaž, 1994: Županova Micka ; Veseli dan ali Matiček se ženi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

16. MAKAROVIČ, Svetlana, 1994: Veveriček posebne sorte. Ljubljana: Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Sončkov klub (ilustriral Marjan Manček)

17. MAKAROVIČ, Svetlana, 1994: Kosovirja na leteči žlici. Ljubljana: DZS. (ponatis, ilustriral Matjaž Schmidt)

18. MATE, Miha, 1994: Bosopeta druščina. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis, ilustrirala Marjanca Jemec-Božič)

19. MATE, Miha, 1994: Babica v supergah. Ljubljana: Mladika. (ilustriral Samo Jenčič)

20. MEŠKO, Franc Ksaver, 1994: Mladim srcem. Celje: Mohorjeva družba. (ponatis)

21. MILČINSKI, Fran, 1994: Skavt Peter. Ljubljana: Karantanija. (ponatis, ilustracije Uroš Horvat)

22. MILČINSKI, Fran, 1994: Ptički brez gnezda. Ljubljana: Karantanija. (ponatis)

23. MILČINSKI, Fran, 1994: Zlata hruška. Ljubljana: Karantanija. (ponatis, ilustracije Ivan Vavpotič)

24. MILČINSKI, Frane, 1994: Zvezdica Zaspanka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

25. MINATTI, Ivan, 1994: Bolečina nedoživetega. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis, risbe in grafike Boris Jesih)

26. PAVČEK, Tone, 1994: Juri Muri v Afriki : (o fantu, ki se ni maral umivati). Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis, ilustrirala Marjanca Jemec-Božič)

27. PERHAJ, Ivan, 1994: Igre s soncem. Novo mesto: OŠ Brusnice. (ilustracije in oprema Niko Golob)

28. PERNE, Damijan, 1994: Pripovedke grajskega norca Ferdinanda. Radovljica: Euroshop. (ilustrator Frenk Kejžar)

29. PLEMIČ, Ferdo, 1994: Štiri slovenske pravljice. Ljubljana: Založba Libro.

30. PUNGARTNIK, Marjan, 1994: Vodni mož in lepa Polona. Maribor: Rotis : Lutkovno gledališče. (ilustriral Ivan Antoš)

31. ROŠ, Milivoj Miki, 1994: Zaklad otoka Milo Milo. Murska Sobota: Pomurska založba. (ilustriral Sandi Červek)

32. SERNEC, Jelka, 1994: Končno je bil čas. Celje: Mohorjeva družba. (ilustracije iz arhiva 1.c. razreda Osnovne šole Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici)

33. SIMČIČ, Zorko, 1994: Trije muzikantje ali Povratek Lepe Vide. Maribor: Obzorja. (ponatis, ilustriral Viktor Šest)

34. STRNIŠA, Gustav, 1994: Rak veseljak. Ljubljana: Založba Libro. (ponatis, ilustriral Jože Pukl)

35. STRŽINAR, Jana, 1994: Morjanka. Ljubljana: Enotnost.

36. SUHODOLČAN, Leopold, 1994: Rumena podmornica. Ljubljana: Karantanija. (ponatis, ilustracije Uroš Hrovat)

37. SUHODOLČAN, Leopold, 1994: Košarkar naj bo! Ljubljana: Karantanija. (ilustracije Uroš Hrovat)

38. ŠELIGO, Rudi, 1994: Triptih Agate Schwarzkobler. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis)

39. ŠORLI, Ivo, 1994: V deželi Čirimurcev. Ljubljana: Karantanija. (ponatis, ilustracije Amir Al-Zubi)

40. TOMAŽIČ, Jože, 1994: Mrtvo srce. Celje: Mohorjeva družba. (ponatis, slike narisal Jože Beránek)

41. TOMAŽIČ, Jože, 1994: Čarovničina hči. Celje: Mohorjeva družba. (ponatis, slike narisal Jože Beránek)

42. TOMAŽIČ, Jože, 1994: Oglarjev sin. Celje: Mohorjeva družba. (ponatis, slike narisal Jože Beránek)

43. TOMAŽIČ, Jože, 1994: Botra vila. Celje: Mohorjeva družba. (ponatis, slike narisal Jože Beránek)

44. VEGRI, Saša, 1994: Jure kvak kvak. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis, ilustriral Kostja Gatnik)

45. VOLČIČ CVETKO, Marija, 1994: Klobučki. Radovljica: Didakta. (ilustracije Marjeta Cvetko)

46. VOŠNJAK, Uroš, 1994: Čarovnica Čirčakula. Ljubljana]: P. Amalietti.

47. ZAJC, Dane, 1994: Ta roža je zate. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ponatis, ilustrirala Jelka Godec-Schmidt)

48. ŽUPANČIČ, Oton, 1994: Pomladna ladja. Ljubljana: Mladika. (ponatis, ilustrirala Marjanca Jemec Božič)

49. OBAL, Zdenka, 2008: 7 pravljičnih zgodb Ljubljana: Morfem (Ilustratorka Daša Simčič)

1995 (Urška Gašperič)[uredi]

1. Arhar, Vojan Tihomir (1995). Ugani, ce znaš!. Ljubljana : Družina (uganke, ilustriral Janko Testen)

2. Bitenc, Janez (1995). Trije mucini klobucki. Maribor : Obzorja (slikanica, ilustracije Marjanca Jemec-Božič)

3. Bitenc, Janez (1995). Oblacek Postopacek. Maribor : Obzorja (slikanica, ilustracije Mojca Cerjak)

4. Bitenc, Janez (1995). Zlati kamencki. Maribor : Obzorja (slikanica, ilustracije Dunja Kofler)

5. Bitenc, Janez (1995). Spomincica. Maribor : Obzorja (slikanica, ilustracije Jelka Godec-Šmit)

6. Bitežnik, Bojan B. (1995). Želva Elva. Nova Gorica : Color Print (slikanica, ilustriral Bojan Bitežnik)

7. Brenk, Kristina (1995). Hiša ob potoku. Ljubljana : Mladinska knjiga (kratka proza, ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

8. Debelak, Mateja (1995). Življenje hišnega macka. Ljubljana : Karantanija (kratka proza, ilustracije Boštjan Debelak)

9. Golob, Berta (1995). Do zvezd in nazaj : srecanja z mladinskimi pisatelji. Ljubljana : Mladinska knjiga (književni pregled)

10. Grafenauer, Niko (1995). Pedenjped. Ljubljana : Mladinska knjiga (slikanica, ilustriral Marjan Manček)

11. Grobovšek, Vika (1995). Raglje v gledališču. Kranj : Osnovna šola Franceta Prešerna (drama)

12. Ingolic, Anton (1995). Pticek brez kljuncka. Ljubljana : Pisanica (slikanica, ilustrirala Jelka Reichman)

13. Jarc, Miran (1995). Zakopani zakladi. Ljubljana : Karantanija (kratka proza, ilustriral Adriano Janežič)

14. Kodric, Neli (1995). Lov na zvezde. Ljubljana : Mladinska knjiga (roman)

15. Kolenc, Janez (1995). Kurji Marko. Novo mesto : Tiskarna Novo mesto (kratka proza, ilustriral Jože Kumer)

16. Kovac, Polonca (1995). Mufijeve sanje. Ljubljana : Mladika (slikanica, ilustrirala Marjanca Jemec Božič)

17. Kovac, Polonca (1995). Zelišca male carovnice. Ljubljana : DZS (kratka proza, ilustrirala Ančka Gošnik Godec)

18. Kovac, Polonca (1995). Mišek. Ljubljana : Mladika (slikanica, naslikala Jelka Reichman)

19. Križnar, Nada (1995). Zgodba o vetru. Ljubljana : Mladinska knjiga (pravljica, ilustrirala Irena Majcen)

20. Kuncic, Mirko (1995). Kako so nastale kresnice. Celje : Mohorjeva družba (kratka proza, ilustrirala Mojca Cerjak)

21. Makarovic, Svetlana (1995). Kam pa kam, kosovirja? Ljubljana : DZS (kratka proza, ilustriral Matjaž Schmidt)

22. Makarovic, Svetlana (1995). Tacamuca. Ljubljana : Mladinska knjiga (slikanica, ilustriral Gorazd Vahen)

23. Mal, Vitan (1995). Sreca na vrvici. Ljubljana : Mladinska knjiga (kratka proza)

24. Mazi, Nina (1995). Medvedji piknik. Ljubljana : Mladinska knjiga (kratka proza, ilustrirala Jelka Reichman)

25. Milcinski, Fran (1995). Zlata hruška. Ljubljana : Mladinska knjiga (pravljica, ilustriral France Podrekar)

26. Milcinski, Fran (1995). Družinske zgodbe Fridolina Žolne. Ljubljana : Karantanija (kratka proza, ilustriral Uroš Hrovat)

27. Milcinski, Fran (1995). Zvezdica Zaspanka. Ljubljana : Mladinska knjiga (slikanica, ilustrirala Mojca Cerjak)

28. Muck, Desa (1995). Hci Lune. Ljubljana : Mladinska knjiga. (roman)

29. Novak, Boris A. (1995). Stotisocnoga in druge igre. Ljubljana : Mladinska knjiga (drama)

30. Novak, Maja (1995). Kufajn, Kufina in kamela Bombla ali Pravljica za Saro. Ljubljana : DZS (kratka proza, ilustriral Fojž A. Zorman)

31. Novak-Kajzer, Marjeta (1995). Arne na potepu. Ljubljana : Mladinska knjiga (slikanica, ilustrirala Jelka Reichman)

32. Pavlic, Mojca (1995). Kalicopko na potepu. Novo mesto : J & M Calimero (slikanica, ilustrirala Metka Potočnik)

33. Reba, Matea (1995). Kraljicna Žužika. Kamnik : Harlekin (kratka proza, ilustracije Nejka Selišnik)

34. Rudolf, Branko (1995). Srebrna ribica. Ljubljana : Mladinska knjiga (razne literarne vrste, ilustrirala Marjanca Jemec-Božič)

35. Suhodolcan, Leopold (1995). Decek na crnem konju. Ljubljana : Karantanija (kratka proza, ilustracije Marjan Amalietti)

36. Suhodolcan, Leopold (1995). Skriti dnevnik. Ljubljana : Karantanija (kratka proza, ilustracije Uroš Hrovat)

37. Suhodolcan, Leopold (1995). Primožev dnevnik (s packami). Ljubljana : Televizija (scenarij)

38. Štefan, Anja (1995). Cez gricek v gozdicek. Ljubljana : Mladinska knjiga (kratka proza, ilustrirala Jelka Reichman)

39. Švajncer, Janez (1995). Bertkini prijatelji. Maribor : Društvo upokojencev Maribor-Center.(kratka proza, ilustracije Franc Štiberc)

40. Tavcar, Ivan (1995). Visoška kronika. Ljubljana : DZS (roman)

41. Vrabic, Tomaž (1995). Oblak, mlinar in pobeglo zdravje. Ljubljana : Mohorjeva založba (kratka proza, ilustrirala Petra Varl Simončič)

1996 (Suzana Hodnik)[uredi]

1. ANDROJNA, Irena, 1996: O velikanu, ki je kradel letne čase. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Maja Jančič). (slikanica).

2. ARHAR, Vojan Tihomir, 1996: Imenitniki z zelenega dvora. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt). (slikanica).

3. ARHAR, Vojan Tihomir, BIZJAK-PAŠ Helena, GORINŠEK, Danilo, PISK, Bojan, 1996: Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. (ilustrirala Marjanca Jemec Božič). (uganke).

4. BLAŽIČ, Jasna, 1996: Smrt in angel: roman. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza).

5. BOLČINA ŽGAVEC, Nataša, 1996: Nejka gre v malo šolo. Ljubljana: DAG grafika. (ilustriral Izar T. Lunaček). (slikanica).

6. BRENK, Kristina, 1996: Moja dolina. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Marlenka Stupica). (kratka proza).

7. CANKAR, Ivan, 1996: Hlapci. Ljubljana: DZS. (drama).

8. CANKAR, Izidor, 1996: S poti. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman).

9. ČUFER, Simona, 1996: O pravljici, ki se je izgubila. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Mojca Cerjak). (slikanica).

10. DEBELJAK, Aleš, 1996: Mesto in otrok. Ljubljana: Mladinska knjiga. (poezija).

11. GERM, Herman, 1996: Uganke: za vas za kratek čas. Celovec: Strokovno pedagoško združenje. (ilustriral Andrej Germ). (uganke).

12. GRAFENAUER, Niko, 1996: Vezi daljav: izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (poezija).

13. GRAFENAUER, Niko (zbral in uredil), 1996: Sončnica na rami: pesmi za otroke od Frana Levstika do danes. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Kamila Volčanšek). (poezija).

14. JARC, Marko, 1996: Vila : o, jezuščki, kaj sem danes sanjal!. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman).

15. KOBE, Marjana (zbrala in uredila), 1996: Bisernica: slovenske kratke pripovedi za otroke 1945-1995. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt).

16. KOCBEK, Edvard, 1996: Strah in pogum: štiri novele. Ljubljana: DZS. (kratka proza).

17. KOREN, Majda, 1996: Mici v mestu. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Janko Testen). (kratka proza).

18. KOSMAČ, Ciril, 1996: Pomladni dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman).

19. KOVAČ, Polonca, 1996: Urške so brez napake; Andrejev ni nikoli preveč. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Alojz Zorman). (kratka proza).

20. KOVAČ, Polonca, 1996: Pet kužkov išče pravega. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Aco Mavec). (kratka proza).

21. KOVIČ, Kajetan, 1996: Pajacek in punčka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Reichman). (slikanica).

22. KOVIČ, Kajetan, 1996: Banane. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Marjan Manček). (slikanica).

23. KRAVOS, Marko, 1996: Ko je Zemlja še rasla. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva družba. (ilustriral Klavdij Palčič). (slikanica).

24. KRAVOS, Marko, 1996: Hudič iz kravjega jajca in druge mastne zgodbe. Ljubljana: Sanjska knjiga. (ilustriral Klavdij Palčič). (pravljica).

25. LINHART, Anton Tomaž, 1996: Županova Micka; Veseli dan ali Matiček se ženi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (drama).

26. MAKAROVIČ, Svetlana, 1996: Gal v galeriji. Ljubljana: Narodna galerija. (ilustracije Kostja Gatnik). (slikanica).

27. MAKAROVIČ, Svetlana, 1996: Škrat Kuzma dobi nagrado. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Tomaž Lavrič). (slikanica).

28. MATE, Miha, 1996: Kurja vojska. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Marjanca Jemec Božič). (kratka proza).

29. MAURER, Neža, 1996: Uh, kakšne laži. Ljubljana: Mladika. (ilustrirala Ančka Gošnik Godec). (slikanica).

30. MIŠMAŠ, Pavel, 1996: Iglavci pred zimo. Ljubljana: Math. (ilustrirala Marta Kotar). (poezija).

31. MOS, Artur, 1996: Uničevalci svetov. Ljubljana: Mladinska knjiga. (poezija).

32. MURN, Josip, 1996: Topol samujoč. Ljubljana: Mladinska knjiga. (poezija).

33. MURNIK, Rado, 1996: Lepi janičar. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Ive Seljak Čopič). (roman).

34. NOVAK, Bogdan, 1996: Roparski vitez. Ljubljana: Viharnik. (ilustriral Matjaž Schmidt). (kratka proza).

35. PARTLJIČ, Tone, 1996: Dupleška mornarica: mladinska povest z reke Drave. Ljubljana: Pisanica. (ilustriral Matjaž Schmidt). (kratka proza).

36. PAVČNIK, Tomaž, 1996: Skrite in pozabljene igre. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman).

37. PEROCI, Ela, 1996: Fantek in punčka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Anka Peroci-Luger). (kratka proza).

38. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana, 1996: To je ---. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt). (slikanica).

39. PREGL, Slavko, 1996: Geniji v kratkih hlačah. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza).

40. REHAR, Radivoj, 1996: Argonavti. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Matjaž Schmidt). (roman).

41. ROZMAN, Andrej, 1996: Mihec, duh in uganka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Marjan Manček). (slikanica).

42. SELIŠKAR, Tone, 1996: Bratovščina Sinjega galeba. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Božo Kos). (kratka proza).

43. SIMČIČ, Zorko, 1996: Družina Zebedej, kjer vsi polni so idej: zgodba v petih dejanjih. Celje: Mohorjeva družba. (ilustriral Milan Erič). (drama).

44. SIVEC, Ivan, 1996: Skrivnost zlate reke. Ljubljana: DZS. (roman).

45. SMOLE, Dominik, 1996: Antigona. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Drago Tršar). (drama).

46. STRITAR, Josip, 1996: Zorin. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman).

47. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, 1996: Ure kralja Mina. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Alenka Sottler). (pravljica).

48. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, 1996: Klepetosnedke. Maribor: Obzorja. (ilustriral Marjan Manček). (poezija).

49. ŠTEFAN, Anja, 1996: Čez griček v gozdiček. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Reichman). (slikanica).

50. TRDINA, Janez, 1996: Bajke in povesti o Gorjancih. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza).

51. VIRK, Jani, 1996: Zadnja Sergijeva skušnjava. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman).

52. VOGRINC, Zdenka, 1996: Sanje male miške. Tržič: Učila. (ilustriral Veno Dolenc). (slikanica).

53. VRABIČ, Tomaž, 1996: Čarovnica Kira. Tržič:Učila. (ilustriral Tomaž Vrabič). (pravljica).

54. ZAJC, Dane, 1996: Kepa pepela: izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (poezija).

55. ZUPAN, Dim, 1996: Leteči mački. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman).

1997 (Nika Bregar)[uredi]

1. AHACEL, Matija, 1997: Koroške in Štajerske pesmi, Ljubljana: Mladinska knjiga (poezija)

2. ANGERER, Tatjana, 1997: Pripovedka za rojstno noč, Celje: Mohorjeva družba (proza) (ilustrirala: Marija Mahnič Mozetič)

3. ARHAR, Mateja, 1997: Zaljubljeni zvonček, Tržič: Učila (slikanica) (ilustriral: Vladimir Androič).

4. DEKLEVA, Milan, 1997: A so kremšnite nevarne, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustriral: Zvonko Čoh)

5. DEKLEVA, Milan, 1997: Oko v zraku, Ljubljana: Mladinska knjiga (roman)

6. DEKLEVA, Milan, 1997: Naprej v preteklost; Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) ( ilustracije: Igor Ribič)

7. DEMŠAR, Mohor, 1997: Poklici v resnici, Ljubljana: Skledar (poezija) (ilustracije: Zvonko Čoh)

8. FRANČIČ, Franjo, 1997: Angelo, Tržič: Učila (roman) (ilustriral: Branko Kreuzer)

9. GOLOB, Berta, 1997: Bela žena, divji mož, Ljubljana: DZS (kratka proza) (ilustrirala: Irena Majcen)

10. GOMBAČ, Borut, 1997: Prostorček in minutka, Šentilj: Aristej (poezija) (ilustracije: Tomaž Vrlič)

11. GRUM, Slavko, 1997: Dogodek v mestu Gogi, Ljubljana: DZS (drama) (ponatis)

12. INGOLIČ, Anton, 1997: Tajno društvo PGC, V Ljubljani: Karantanija: Pisanice (kratka proza) (ilustriral Uroš Hrovat) (ponatis)

13. JESIH, Milan, 1997: Štiri igre za otroke: Ljubljana: Mladinska knjiga (drama)

14. JESIH, Milan, 1997: Glava: radijska igra za otroke, Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa (radijska igra)

15. JURČIČ, Josip, 1997: Deseti brat: Ljubljana: Mladinska knjiga (roman) (ilustriral: Ivan Vavpotič)(ponatis)

16. KAPUŠIN, Ivan, 1997: Nagajivi Uhec, Krasinec: samozal. (kratka proza) (ilustrirala: Vera Biličič)

17. KAPUŠIN, Ivan, 1997: Tončkove dogodivščine v mestu, Brežice: samozal. (kratka proza) (ilustriral: Branko Bogovič)

18. KAPUŠIN, Ivan, 1997: Avtomobil Potepin, Brežice: samozal. (kratka proza) (ilustriral: Branko Bogovič)

19. KOŠIR, Jaka, 1997: Draguljarna Rim, Ljubljana: Mladinska knjiga (poezija)

20. KOVIČ, Kajetan, 1997: Maček Muri, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala: Jelka Reichman)

21. KRAMBERGER, Taja, 1997: Marcipan, Ljubljana: Mladinska knjiga (poezija)

22. KUCLAR, Špela, 1997: Ne bom več pobegnila, V Ljubljani: Karantanija (roman)

23. LAINŠČEK, Feri, 1997: Oto in Oto in Maruša, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala: Ana Košir)

24. LEVSTIK, Fran, 1997: Martin Krpan, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (naslikal: Tone Kralj) (ponatis)

25. LIPUŠ, Florjan, 1997: Sršeni, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza)

26. LIPUŠ, Florjan, 1997: Črtice mimogrede, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza)

27. LIPUŠ, Florjan, 1997: Zmote dijaka Tjaža, Ljubljana: Mladinska knjiga (roman)

28. LIPUŠ, Florjan, 1997: Odstranitev moje vasi, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza)

29. LIPUŠ, Florjan, 1997: Jalov pelin, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza)

30. LIPUŠ, Florjan, 1997: Srčne pege, Ljubljana: Mladinska knjiga (roman)

31. LIPUŠ, Florjan, 1997: Prošnji dan, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza)

32. LIPUŠ, Florjan, 1997: Stesnitev, Ljubljana: Mladinska knjiga (roman)

33. LIPUŠ, Florjan, 1997: Sršeni, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza)

34. MAKAROVIČ, Svetlana, 1997: Sovica Oka, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustiral: Gorazd Vahen) (ponatis)

35. MAKAROVIČ, Svetlana, 1997: Pekarna Mišmaš, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustiral: Gorazd Vahen) (ponatis)

36. MAKAROVIČ, Svetlana, 1997: Ščeper in mba, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustiral: Gorazd Vahen) (ponatis)

37. Maurer, Neža, 1997: Od srede do petka, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala: Barbara Stupica)

38. MAURER, Neža, 1997: Sloni v spačku, Ljubljana: DZS (poezija) (ilustrirala: Nevenka Gregorčič)

39. MAURER, Neža, 1997: Kostanjev škratek, Ljubljana: Mladika (slikanica) (ilustrirala: Ančka Gošnik Godec).

40. MEGLIČ, Viktor, 1997: Iskanje izgubljene duše ali preprosteje Vampirji, Maribor: samozal. (kratka proza)

41. MUCK, Desa, 1997: Lažniva Suzi, Ljubljana: Mladinska knjiga (roman)

42. KERMAUNER, Aksinja, 1997: Koliko sem bila stara, ko sem se rodila?, Ljubljana: DZS (kratka proza) (ilustracije Marjan Manček)

43. KOSOVEL, Srečko, 1997: Izbrane pesmi, Ljubljana: Mladinska knjiga (poezija) (ponatis)

44. KOSOVEL, Srečko, 1997: Medvedki sladkosnedki, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (naslikala: Jelka Reichman)

45. PAUŠIČ, Olga, 1997: Imejmo jih radi, Lendava: samozal. (kratka proza) (ilustrirala: Karin Nemeth)

46. PAVČEK, Tone, 1997: Juri Muri v Afriki, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala: Marjanca Jemec-Božič) (ponatis)

47. PAVČEK, Tone, 1997: Majniška (fulasta) zgodba: radijska igra za otroke, Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa (radijska igra)

48. PEROCI, Ela: Hišica iz kock, 1997, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustriral: Svjetlan Junaković)

49. PEROCI, Ela, 1997: Muca Copatarica, Ljubljana: Mladinska knjiga (slikanica) (ilustrirala: Ančka Gošnik-Godec)

50. PISK, Klemen, 1997: Lahko noč, Matija Čop: (radijska igra za lahko noč), Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa (radijska igra)

51. PREGL, Sanja, 1997: Ferdinand, Grosuplje: Mondena (roman)

52. PREŽIHOV, Voranc, 1997: Samorastniki: koroške povesti, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustriral: Milan Bizovičar)

53. ROŠ, Fran, GJUD, Bogdan, 1997: Zelenec: radijska igra za otroke; Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa (radijska igra)

54. ROZMAN, Andrej, 1997: Skrivnost špurkov, Ljubljana: Mladinska knjiga (pravljice) (ilustracije: Zvonko Čoh).

55. SLAVEC, Marjetka, 1997: Luča buča, Maribor: Zveza kulturnih društev (kratka proza)

56. STAMAN, Jasna Branka, 1997: Sinja pravljica; Kranj: Pike (slikanica) (ilustracije: Vesna Veberič)

57. SUHADOLČAN, Leopold, 1997: Veliki in mali kapitan, V Ljubljani: Karantanija (kratka proza) (ilustriral: Uroš Hrovat)

58. SVETINA, Ivo, 1997: Belin, Ljubljana: DZS (pravljice) (ilustrirala: Metka Krašovec)

59. ŠALAMUN, Tomaž, 1997: Knjiga za mojega brata, Ljubljana: Mladinska knjiga (poezija)

60. ŠIRCA, Nevenka, 1997: Cigo: zgodba o prijateljstvu, Ponikve: Zveza paraplegikov Slovenije (kratka proza)

61. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, 1997: Bajka o svetlobi, Ljubljana: Epta (slikanica) (ilustriral: Svjetlan Junaković)

62. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, 1997: O petelinu in pavu, Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa (radijska igra)

63. UMEK, Evelina, 1997: Radovedni taček v galeriji, Ljubljana: Mladinska knjiga (kratka proza) (ilustracije: Samo Jenčič)

64. UMEK, Evelina, 1997: Drevesna ulica, Ljubljana: DZS (kratka proza) (ilustracije: Ksenija Konvalinka)

65. VANDOT, Josip, 1997: Kekec nad samotnim breznom, V Ljubljani: Karantanija (kratka proza) (ilustriral: Uroš Hrovat) 66. VANDOT, Josip, 1997: Roža z Mucne gore, V Ljubljani: Karantanija (pravljice)

67. VOLARIČ, Zlata, 1997: Ptičji spev, Kranj: samozaložba J. Volarič (pravljice)

68. VUGA, Saša, 1997: Opomin k čuječnosti, Ljubljana: Mladinska knjiga (roman)

69. ZUPAN, Dim, 1997: Trnovska mafija drugič: Ljubljana: Prešernova družba (roman) (ilustracije: Matjaž Schmidt)

70. ŽEBRE, Zdenka, 1997: V čudežni svet in nazaj, Grosuplje: Mondena (proza) (ilustracije: Ivo Frbežar)

1998 (Monika Lužnik)[uredi]

1. ANDROJINA, Irena. (1998): Beli oblaček in njegova senca. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

2. ANGERER, Tatjana. (1998): Od pšenice do potice. Ljubljana: Tiskarna Ljubljana. Ilustriral Peter Škerl.

3. ARHAR, Vojan Tihomir. (1998): Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Marjanca Jamec Božič.

4. BIHAR, Damjana. (1998): Piknik Ob jezeru. Novo mesto: Erro. Ilustriral Andrej Adamek.

5. BITENC, Janez. (1998): Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu. Ljubljana: Mladika. Ilustriral Lucijan Rešič.

6. BIZJAK, Ivan. (1998): Nori bik. Ljubljana: Sanjska knjiga. Ilustriral Rudi Skočir.

7. BREGAR, Bojana. (1998): Skay sivi volk. Izlake: OŠ Ivana Kavčiča. Ilustrirala Bojana Bregar.

8. BROJAN, Jože. (1998): Dom na griču. Ljubljana: Salve. Ilustriral Janez Janežič.

9. ČADEŽ, Ivanka. (1998): Nacek gre po sonček. Idrija: Bogataj. Ilustrirala Silva Karim.

10. ČERNEJ, Anica. (1998): Metuljčki. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Adriano Janežič.

11. ČERNEJ, Anica. (1998): Hi konjiček. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman.

12. DEKLEVA, Milan. (1998): Kako so nastale ZDA. Velenje: Pozoj. Ilustrirala Urška Stropnik.

13. FRANČIČ, Franjo. (1998): Shizo. Novele. Ljubljana: Mladinska knjiga.

14. FRANČIČ, Franjo. (1998): Imej se rad. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Adriano Janežič.

15. FRITZ, Ervin. (1998): Čudežna kura. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

16. FRITZ-KUNC, Marinka. (1998): Lačna kri. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

17. GLOGOVEC, Viktorija. Zmaga. ( 1998): Mavrični slonček. Ljubljana: DZS. Ilustrirala Emi Vega.

18. GLUVIĆ, Goran. (1998): Brcanje z glavo. Ljubljana: Karantanija.

19. GORUP, Darja. (1998): Strašen teden s čarovnicami. Ljubljana: Reprostudio S. Ilustrirala Tamara Gorup.

20. GREGORČIČ GORENC, Barbara. (1998): Lena luna. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Alenka Sottler.

21. GREGORČIČ, Erna. (1998): Pravljice iz slovenskih korenin. Maribor: Drumac.

22. GUTMAN, Olga. (1998): Pravljična košarica. Maribor: Drumac. Ilustrirala Olga Gutman.

23. HANUŠ, Barbara. (1998): Mali morski ježek in mala morska deklica. Ljubljana: DZS. Ilustrirala Mojca Cerjak.

24. INGOLIČ, Anton. (1998): Mladost na stopnicah. Ljubljana: Karantanija. (6. Ponatis; 1. izšla 1962).

25. INGOLIČ, Anton. (1998): Deček z dvema imenoma. Ljubljana: Karantanija. (2. Ponatis; 1. izšla 1969).

26. INGOLIČ, Anton. (1998): Potopljena galeja. Ljubljana: Karantanija.

27. INGOLIČ, Anton. (1998): Rokove zgodbice. Ljubljana: Pisanica. Ilustrirala Marjeta Cvetko. (2. Ponatis; 1. izšla 1983).

28. JAN, Mojca. (1998): Riba Faronika. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

29. JURCA, Branka. (1998): Ko Nina spi. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Marjanca Jamec-Božič. (2. Ponatis; 1. izšla 1980).

30. KOČAR, Tomo. (1998): Čisto novi rolerji. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

31. KOKAKLJ, Tatjana. (1998): Danes nastopamo. Ljubljana: Vija. Ilustrirala Dunja Kofler.

32. KOREN, Majda. (1998): Pošasti. Ljubljana: Mladinska knjiga.

33. KOVAČ, Polonca. (1998): Zelišča male čarovnice. Ljubljana: DZS. Ilustrirala Ančka Goštnik Godec.

34. KOVIČ, Kajetan. (1998): Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman. (11. Ponatis; Prvič izšla 1980)

35. KRAVOS, Marko. (1998): Škrip škrap in krona neumnosti. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

36. LAGANIN, Tamara. (1998): Palčki in palčice. Koper: Lipa. Ilustriral Miran Kohek.

37. LAH, Klemen. (1998): Šopek za Barbaro. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

38. LAINŠČEK, Feri. (1998): Rad bi. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Marjan Manček.

39. MAKAROVIČ, Svetlana. (1998): Pod medvedovim dežnikom. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Gorazd Vahen.

40. MAKAROVIČ, Svetlana. (1998): Sapramiška. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Gorazd Vahen. (1. Ponatis; Prvič izšla 1976)

41. MAKAROVIČ, Svetlana. (1998): Sovica Oka. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Gorazd Vahen. (1. Ponatis; Prvič izšla 1997)

42. MAL, Vitan. (1998): Ta grajski. Ljubljana: Prešernova družba. Ilustriral Rudi Skočir.

43. MAL, Vitan. (1998): Ime mi je Tomaž. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Zdenka Borčič. (1. Ponatis; Prvič izšla 1972)

44. MAL, Vitan. (1998): Mali veliki junak. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat. (1. Ponatis; Prvič izšla 1979)

45. MAL, Vitan. (1998): Čarodejni novčič. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat. (1. Ponatis; 1. izšla 1981)

46. Mal, Vitan. (1998): Vanda. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Matjaž Schmidt.

47. MALAVAŠIČ, Asta. (1998): Žigulinov mali svet. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Lucijan Reščič.

48. MALAVAŠIČ, Ivan. (1998): Zakladi. Ljubljana: Salve. Ilustriral Peter Škerl.

49. MIŠMAŠ, Pavel. (1998): Ptički so zažvrgoleli, grički so ozeleneli. Ljubljana: Math. Ilustrirala Marta Kotar.

50. MRVAR, Nataša. (1998): Špela detektivka. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

51. MUCK, Desa. (1998): Blazno resno slavni. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Igor Ribič.

52. NOVAK, Bogdan. (1998): Zvon želja. Ljubljana: Viharnik. Ilustrirala Maja Črepinšek.

53. NOVAK, Ljudmila. (1998): Angeli prepodijo skušnjavce. Ljubljana: Družina.

54. NOVAK, Maja. (1998): Vile za vsakdanjo rabo. Maribor: Obzorja. Ilustriral Marjan Manček.

55. NOVAKOVIČ, Novica. (1998): Nekaj čisto pravih. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Darja Malarič.

56. OMAHEN, Nejka. (1998): Zvezda z odra. Šmartno pri Litiji: Osnovna šola. Ilustrirala Maja Šuštaršič.

57. PARTLJIČ, Tone. (1998): Hotel sem prijeti sonce. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Aco Mavec.

58. PAVČEK, Tone. (1998): Deček gre za soncem. Ljubljana: Mladinska knjiga.

59. PEINKICHER, Ingrid. (1998): Janček in njegove dogodivščine. Radovljica: El Condor. Ilustrirala Jožica Pezdir.

60. PERIČ-KOVAČ, Aleksandra. (1998): Zgodbe karirastega zmaja. Ljubljana: Math. Ilustriral Andrej Hren.

61. PEROCI, Ela. (1998): Povestice tik-tak. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Godec Schmidt.

62. PEROCI, Ela. (1998): Muca Copatarica. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Ančka Gošnik-Godec. (6. Ponatis; Prvič izšla 1957)

63. PEROCI, Ela. (1998): Amalija in Amalija. Dunaj: Mohorjeva založba. Ilustrirala Anka Luger.

64. PETAN, Žarko. (1998): Klinika na robu devete dežele. Ljubljana: Radio Slovenija.(radijska igra)

65. PIKOLO, Matjaž. (1998): Modri e. Ljubljana: Cankarjeva založba.

66. POTREBUJEŠ, Jože. RITTER, Sandi. (1998): Deklica. Ljubljana: DZS. Ilustriral Miki Muster.

67. PUČNIK, Kristina. (1998): Danijel in vrtnice. Ljubljana: Modrijan. Ilustrirala Britta Hoschele.

68. RIBIČIČ, Josip. (1998): Miškolin. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman. (9. natis; Prvič izšla 1970)

69. RODE, Jože. (1998): Kaj pa Anamarija? Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

70. RODE, Jože. (1998): Več kot teden. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Sašo Jankovič.

71. ROGELJ-PETRIČ, Silvestra. (1998): Bistrica Kalščica. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Marjan Manček.

72. ROZMAN, Andrej. (1998): Črvive pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Zvonko Čoh.

73. RUDOLF, Branko. (1998): Huda mravljica. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Maša Kozjek.

74. RUDOLF, Ciril., KUPPER, Lenčka., KUPPER, Niko. (1998): Iz roda v rod. Dunaj: Mohorjeva založba. Ilustriral Walter Jager.

75. RUDOLF, Franček. (1998): Zubzak, prihodnost plemena. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

76. RUPRET, Viljem. K. (1998): Mačji kašelj. Grosuplje: Mondena. Ilustrirala Greta Hostnik.

77. SAJKO, Rosanda. (1998): Beli puhek. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

78. SAKSIDA, Igor. (1998): Ime mi je Igra. Maribor: Obzorja.

79. SAKSIDA, Zora. (1998): Skozi luknjo v knjigo. Goska brez noska. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva. Ilustrirali dijaki Pedagoškega liceja A. M. Slomšek - Trst.

80. SAKSIDA, Zora. (1998): Skozi luknjo v knjigo. Prav zares. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva. Ilustrirala Danila Komjanc.

81. SIMONOVIĆ, Ifigenija. (1998): Klub Čim več besed. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

82. SIMONOVIĆ, Ifigenija. (1998): Pravljica o trdem puhu. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

83. SIVEC, Ivan. (1998): Zelena kri. Ljubljana: Mladinska knjiga.

84. SIVEC, Ivan. (1998): Čarobna violina. Ljubljana: DZS.

85. SMAJILA, Barbara. (1998): Hči lune. Jelšane: Osnovna šola.

86. SUHODOLČAN, Leopold. (1998): Koroške pripovedke. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

87. SUHODOLČAN, Primož. (1998): Živalske novice. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

88. SUŠEC, Mojca. (1998): Moje pesmi. Slovenj Gradec: Grešovnik.

89. ŠTAMPE-ŽMAVC, Bina. (1998): Pismonoša Hubert. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Svjetlan Junaković.

90. ŠTAMPE-ŽMAVC, Bina. (1998): Muc Mehkošapek. Ljubljana: Epta. Ilustriral Svjetlan Junaković.

91. ŠTEFAN, Anja. (1998): Čmrlj in piščalka. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Alenka Sottler.

92. ŠTRITOF-ČRETNIK, Vilma. (1998): Pujs Rudolf. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

93. ŠUMNIK, Tatjana. (1998): Povej mi pesmico. Ljubljana: Debora.

94. TOMŠIČ, Marjan. (1998): Frkolini. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Marjanca Jamec Božič.

95. TRIČKOVIČ, Sandro. (1998): Pesje. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

96. TURŠIČ, Aleksandra. (1998): Eno samo poletje. Maribor: Drumac. Ilustrirala Ana Sluga.

97. VIDMAR, Janja. (1998): Princeska z napako. Ljubljana: DZS.

98. VIDMAR, Janja. (1998): Ankožer. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Igor Ribič.

99. VOGELNIK, Marija., Vogelnik, Eka. (1998): O miški, ki si je trebušček raztrgala. Ljubljana: Radio Slovenija. (radijska igra)

100. VOGLAR, Mira. (1998): Miška, ki j rada takšna, kakršna je. Ljubljana: DZS. Ilustrirala Jelka Godec Schmidt.

101. VOŠNJAK, Uroš. (1998): Na planetu Bulcev. Ljubljana: Škala Grafika. Ilustrirala Nina in Igor Vošnjak.

102. VRABIČ, Tomaž. (1998): Poredni volk. Tržič: Učila. Ilustrirala Maja Šubic.

103. VRABIČ, Tomaž. (1998): Polh se znebi bolh. Tržič: Učila. Ilustrirala Maja Šubic.

104. VRABIČ, Tomaž. (1998): Premagani strah. Tržič: Učila. Ilustrirala Mirna Pavlovec.

105. VRHOVEC, Ivan. (1998): Pustolovščine volka Korenjaka. Maribor: EN.

106. ZUPAN, Dim. (1998): Tri spoznanja Drekca Pekca in Pukca Smukca. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Matjaž Shmidt.

107. ZUPAN, Dim. (1998): Rdeči teloh. Ljubljana: Mladinska knjiga.

108. ZUPAN, Dim. (1998): Onkraj srebrne mavrice. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Andreja Peklar.

109. ZUPAN, Vitomil. (1998): Plašček za Barbaro. Ljubljana: Prešernova družba. Ilustrirala Marija Lucija Stupica.

110. ŽERDIN, Tereza. (1998): Žabja šola. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman.

111. ŽUPANČIČ, Oton. (1998): Ciciban. Vrhnika: Galerija. Ilustriral Nikolaj Pirnat.

112. ŽUPANČIČ, Oton. (1998): Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Marjan Manček. (2. Ponatis)

1999 (Anja Pinter)[uredi]

1. ANDROJNA, Irena (1999). Škrat Ačih: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa.

2. ANDROJNA, Irena (1999. Prodajalna igrač: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa.

3. ANGERER, Tatjana (1999). Od čebelnjaka do medenjaka. Ljubljana: Družina.

4. BEVC, Cvetka (1999). Veverica Mica: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa.

5. BEZJAK, Jožica (1999). Narava skozi vse leto. Ljubljana: Vija. Ilustrirala Maja Gedei.

6. BOGATAJ AMBROŽIČ, Saša (1999). Podposteljni škrat. Ljubljana: DZS.

7. ČERNEJ, Anica (1999). Hi, konjiček. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman. (1. izšla leta 1990; 2. ponatis)

8. FRANČIČ, Franjo (1999). Zaklad svetega Jurija. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Adriano Janežič.

9. FRANČIČ, Franjo (1999). Ne reci luni, da sem sama. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

10. GABER, Maja (1999). Sorodni duši. Ljubljana: Grlica.

11. INGOLIČ, Anton (1999). Čudovita pot. Ljubljana: Karantanija: Pisanica.

12. JESIH, Milan (1999). Deseti raček: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa.

13. KOKALJ, Tatjana (1999). Abeceda na potepu. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Dunja Kofler. (1. izšla leta 1997; 1. ponatis)

14. KOVAČ, Polonca (1999). Kaja in njena družina: povej mi o ločitvi. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Maja B. Jančič.

15. KOVIČ, Kajetan (1999). Moj prijatelj Piki Jakob. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman. (1. izšla leta 1972; 9. ponatis)

16. KOVIČ, Kajetan (1999). Mačji sejem. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Maša Kozjek.

17. LAINŠČEK, Feri (1999). Ajša Najša. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Igor Ribič. (1. izšla leta 1989)

18. LAINŠČEK, Feri (1999). Žlopi. Ljubljana: Prešernova založba. Ilustriral Igor Ribič.

19. LAINŠČEK, Feri (1999). Velecirkus Argo: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa.

20. LEVSTIK, Fran (1999). Kdo je napravil Vidku srajčico. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Roža Piščanec. (1. izšla leta 1955; 7. ponatis)

21. LEVSTIK, Fran (1999). Najdihojca. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat. (1. izšla leta 1948)

22. LEVSTIK, Fran, STRITAR, Josip (1999). Cvilimožek. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Silvan Omerzu.

23. MAJHEN, Zvezdana (1999). Uganke. Tržič: Učila.

24. MAKAROVIČ, Svetlana (1999). Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Zvonko Čoh. (1. izšla leta 1987; 2., dopolnjeni natis)

25. MAKAROVIČ, Svetlana (1999). Sapramiška. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Gorazd Vahen. (1. izšla leta 1976; 1. ponatis)

26. MAKAROVIČ, Svetlana (1999). Pekarna Mišmaš. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Gorazd Vahen. (1. izšla leta 1974; 1. ponatis)

27. MAKAROVIČ, Svetlana (1999). Smetiščni muc in druge zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Gorazd Vahen.

28. MAL, Vitan (1999). Dvojni agent »Žardna«. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Igor Robič.

29. MAL, Vitan (1999). Roki Rok. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Sašo Jankovič.

30. MAURER, Neža (1999). Zvesti jazbec. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Tadeja Vidmar.

31. MAZZINI, Miha (1999). Čas je velika smetanova torta. Ljubljana: Kres. Ilustrirala Mojca Osojnik.

32. MILČINSKI, Fran (1999). Butalci. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral France Podrekar. (1. izšla leta 1949; 4. ponatis)

33. MILČINSKI, Fran (1999). Zgodbe kraljeviča Marka. Ljubljana: Karantanija. (1. izšla leta 1923)

34. MILČINSKI, Fran (1999). Pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga. Izbrala in uredila Breda Slodnjak, ilustrirali Gvido Birolla, Maksim Gaspari in Ivan Vavpotič. (1. izšla let 1911; 4. ponatis)

35. MILČINSKI, Fran (1999). Skavt Peter. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat. (1. izšla leta 1960)

36. MÖDERNDORFER, Vinko (1999). Palčki pospravljalčki: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa.

37. NOVAK, Bogdan (1999). Jok na zmajskem gradu. Ljubljana: Viharnik. ilustriral Matjaž Schmidt.

38. NOVAK, Boris A. (1999). Čarovnije sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Marjan Manček.

39. NOVAK, Ljudmila (1999). Otroška zadrega. Ljubljana: Družina.

40. NOVAK, Maja (1999). Male živali iz velikih mest. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

41. NOVAK, Marjeta (1999). Arne na potepu. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman. (1. izšla leta 1995; 2. natis)

42. OMAHEN, Nejka (1999). Silvija. Ljubljana: DZS.

43. PARTLJIČ, Tone (1999). Maša in Tjaša. Ljubljana: Prešernova družba. Ilustriral Matjaž Schmidt.

44. PAUŠIČ, Olga (1999). Junaki. Maribor: Obzorja. Ilustrirala Alenka Sottler.

45. PETAN, Žarko (1999). Pet Pepelk: pravljična igra za otroke. Ljubljana: Rokus. Fotografije: Rajko Černigoj.

46. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana (1999). Resnične pravljice in pripovedke. Ljubljana: Mladika.

47. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana (1999). Male živali. Ljubljana: Mladinska knjiga.

48. RIBIČIČ, Josip (1999). Nana, mala opica. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Marjanca Jemec-Božič. (1. izšla leta 1970; 2. ponatis)

49. RODE, Jože (1999). Zakaj je prišla Nevija. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

50. RODE, Jože (1999). Valuk Prvi Veličastni. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

51. ROZMAN, Andrej (1999). Krava, ki jo je pasel Mihec. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Zvonko Čoh.

52. ROZMAN, Smiljan (1999). Oblaček Pohajaček. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Marijan Pečar.

53. ROZMAN, Smiljan (1999). Koza Filomena. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Marijan Pečar.

54. ROZMAN, Smiljan (1999). Klip, klap in deček Mak. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Marijan Pečar.

55. ROZMAN, Smiljan (1999). Pes Pip. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Marijan Pečar.

56. SAJKO, Rosanda (1999). Računalniške igrice: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio Slovenija: Uredništvo igranega programa.

57. SAJKO, Rosanda (1999). Maruška in povodni mož: radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio Slovenija: Uredništvo igranega programa.

58. SIVEC, Ivan (1999). Enajsta ovira. Ljubljana: Mladinska knjiga.

59. SLOMŠEK, Anton Martin (1999). Basni in zgodbe. Celje: Mohorjeva družba. Izbira besedil in ilustracije Igor Cvetko.

60. SLOMŠEK, Anton Martin (1999). Pet basni. Ljubljana: DZS. Ilustrirala Andreja Peklar.

61. SUHODOLČAN, Primož (1999). Kolesar naj bo. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

62. SUHODOLČAN, Primož (1999). Košarkar naj bo. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Horvat.

63. SVETINA, Peter (1999). O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Mojca Osojnik.

64. SVETINA, Peter (1999). Lila mesto. Velenje: Pozoj. Ilustrirala Mojca Cerjak.

65. ŠENICA PAVLETIČ, Vera (1999). Skrivnosti zmajevega mesta. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Godec Schmidt.

66. ŠILIH, Gustav (1999). Nekoč je bilo jezero: dolinska bajka. Velenje: Pozoj. Jezikovno posodobil Ivo Stropnik. (1. izšla leta 1921; 1. ponatis).

67. ŠIROK, Karel (1999). Jutro. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat. (1. izšla leta 1920)

68. ŠIROK, Karel (1999). Polžja hišica. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Marijan Pečar. (1. izšla leta 1926)

69. ŠORLI-PUC, Veselka (1999). Zgodbe z repom in glavo. Trst: Mladika.

70. ŠTEFAN, Anja (1999). Čez griček v gozdiček. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman. (1. izšla leta 1995; 2. ponatis)

71. ŠTEFAN, Anja (1999). Melje, melje mlinček: sedem pravljic za lahko noč. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Marjanca Jemec-Božič.

72. TRŠAR, Marijan (1999). Zgodbe o psu Riku. Ljubljana: Mladinska knjiga.

73. VIDMAR, Janja (1999). Peklenske počitnice: za dekleta, ki ne verjamejo v lastno moč, in za fante, ki grdo govorijo o njih. Ljubljana: DZS.

74. VIDMAR, Janja (1999). Klovn iz Strahovskega Dola: otroška srhljivka. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Damijan Stepančič.

75. VIDMAR, Janja (1999). Čudni vitez. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

76. VIDMAR, Janja (1999). Debeluška. Ljubljana: Mladinska knjiga.

77. ZAJC, Dane (1999). Argonavti. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. Ilustriral Miroslav Šuput.

78. ZUPAN, Dim (1999). Modri kamen modrosti. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Sašo Jankovič.

79. ŽUPANČIČ, Oton (1999). Ciciban, Ciciban, dober dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. Pesmi izbral Niko Grafenauer, ilustrirala Marlenka Stupica. (1. izšla leta 1980; 2. ponatis)

80. ŽUPANČIČ, Oton (1999). Mehurčki in petdeset ugank. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Marlenka Stupica. (1. izšla 1980; 4. natis)

81. Biba leze, biba…: 150 otroških in nam ljubih pesmi. (1999). Kamnik: Harlekin. Uredila Špela Majer, ilustrirala Marija Prelog. (2., dopolnjena izdaja, 1. natis)

82. Kdo bo z nami šel v gozdiček. (1999). Ljubljana: Mladinska knjiga. Izbral in uredil Niko Grafenauer, ilustriral Marjan Manček. (1. izšla leta 1977; 3. ponatis)

83. Uganke o živalih. (1999). Ljubljana: Mladinska knjiga. Izbrala in uredila Slavica Remškar, ilustrirala Jelka Reichman.

84. Šviga, švaga, čez dva praga: 100 ugank. (1999). Ljubljana: Mladinska knjiga. Izbrala Marjeta Zorec, ilustriral Matjaž Schmidt.

2000 (Jana Ravnikar)[uredi]

1. AHČAN, Uroš, 2000: Lukec in črna pika. Ljubljana : Rdeči križ Slovenije ( ilustrirala Vanja Cvijetić).

2. AHČAN, Uroš, 2000: Tudi junaki jokajo!? Ljubljana : Rdeči križ Slovenije (ilustrirala Vanja Cvijetić).

3. ANGERER, Tatjana, 2000: Radovedna ovca Pikamojca. Ljubljana.Schwarz (ilustriral Peter Škelr).

4. ARTIČEK, Daniel, 2000: Boštjanove vragolije. Kamnik : samozaložba.

5. BEVK, France, 2000: Lukec in njegov škorec ; Pestrna ; Tatič. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Ančka Gošnik Godec ).

6. BEZJAK, Jožica, 2000: Moji prijatelji. Ljubljana : LVM (ilustrirala Maja Gedei).

7. BIBIČ, Polde, 2000: Soigralke. Ljubljana: Mladinska knjiga.

8. BIZJAK, Peter, 2000: Haikujske zgodbe. Kranjska Gora : Osnovna šola.

9. BIZJAK, Uroš, 2000: Iz hude ure v sončen dan. Kranjska Gora : Osnovna šola.

10. BIZJAK, Uroš, 2000: Novi haikuji z jedri presenečenj. Kranjska Gora: Osnovna šola.

11. BRENK, Kristina, 2000: Tuja dežela. Ljubljana: Karantanija.

12. BRENK, Tomaž, 2000: 99 luftballons. Ljubljana: Mladinska knjiga.

13. BRIŠNIK, Karel, 2000: Pravljica o metulju in svetilki. Ljubljana: Gyrus (ilustrirala Mara Kralj).

14. BROJAN, Jože, 2000: Deček z druge strani potoka. Ljubljana: Salve (ilustriral Peter Škerl).

15. COTIČ, Metka, 2000: Prigode Žakca Kakca. Tržič: Učila (ilustriral Grega Mastnak).

16. DEBELJAK, Aleš, 2000: Nedokončane hvalnice. Ljubljana: Mladinska knjiga.

17. DEKLEVA, Milan, 2000: Alica v računalniku. Ljubljana: Tiskarna Ljubljana (ilustriral Silvan Omerzu).

18. FAKIN, Ines, 2000: Srček na dlani : Majin prvi dnevnik. Ljubljana: Artpro (ilustriral Seid Delič).

19. FERJANČIČ, Marija, 2000: Kasper : čudoviti psiček Kasper,[!] pripoveduje svojo resnično in nenavadno zgodbo. Postojna: Lotos (ilustrirala Slavka Kranjc).

20. FRIDAUER, Milan, 2000: Aforizmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

21. FIŠINGER-JELEN, Jana, 2000: Jaz pa v vrtec grem vesel. Maribor: Unigrafika (ilustrirala Maša Žmitek).

22. FURLAN, Jasna, 2000: Storžek. Ljubljana: Karantanija.

23. GLOBOČNIK, Nana, 2000: Hiša v žlebeh.Šmarješke Toplice: Stella (ilustrirala Barbara Globočnik).

24. GLUVIĆ, Goran, 2000: Težave z orehovo torto.Velenje: Pozoj ilustriral David Fartek).

25. GOLOB, Berta, 2000: Kam ta romar roma? .Ljubljana: Viharnik (ilustrirala Dunja Kofler).

26. GOLOB, Berta, 2000: Zrna dedove modrosti. Ljubljana : Kmečki glas (ilustriral Marjan Manček).

27. GOLOB, Milena, 2000: Najstniki na odru : 3x. Dravograd: Osnovna šola (ilustrirala Milena Golob-Mina)

28. GRAFENAUER, Niko, 2000: Kadar glava nad oblaki plava : izbrane pesmi za otroke in mladino. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Kostja Gatnik).

29. GRAFENAUER, Niko, 2000: Pedenjped. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček).

30. ISKRA, Tomaž, 2000: Pravljice : [zbirka pravljic]. Završnica : samozaložba.

31. JALOVEC, Viljenka, 2000: Uganke.Ljubljana: Vija (ilustriral Marko Kočevar).

32. JESIH, Milan, 2000: Jambi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

33. JUG, Slavko, 2000: Na prisojni strani. Maribor: Obzorja (ilustriral Marjan Manček).

34. JUG, Slavko, 2000: Počesane ribe. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Silvan Omerzu).

35. KADUNC, Jelka, 2000: Čarovnalnik. Ljubljana: Kalipso (ilustriral Dušan Sterle).

36. KADUNC, Jelka, 2000: Kako sta mucek in miška naredila papir. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

37. KADUNC, Jelka, 2000: Kako sta mucek in miška pekla krofe. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

38. KADUNC, Jelka, 2000: Kužek se cepi. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

39. KADUNC, Jelka, 2000: Mucek, miška in Popacaj. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

40. KADUNC, Jelka, 2000: Mucek in miška na visoki planini. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

41. KADUNC, Jelka, 2000: Mucek in miška se igrata trgovino. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

42. KADUNC, Jelka, 2000: Mucek in miška v gozdu. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

43. KADUNC, Jelka, 2000: Mucek in miška v mali šoli. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

44. KADUNC, Jelka, 2000: Mucek in miška v operi. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

45. KADUNC, Jelka, 2000: Mucek in miška v tovarni papirja. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

46. KADUNC, Jelka, 2000: Senčna ura. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).

47. KAPUŠIN, Ivan, 2000: Krojaček Nacek. Brežice : samozaložba (ilustrirala Tina Zagode).

48. KAVČIČ, Andreja , 2000: Male nagajive rime. Nova Gorica: OŠ Frana Erjavca (ilustrirali Jana Košuta, Urška Glavan in Andreja Kavčič).

49. KERNMAUNER, Aksinja, 2000: Modrost starodavnega anka. Radovljica: Didakta (ilustrirala Branka Schwarz).

50. KOČAN, Gašper, 2000: Med krošnjami. Radovljica : samozaložba.

51. KOKALJ, Tatjana, 2000: V Kužkovi vasi. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Dunja Kofler).

52. KOS, Božo, 2000: Škratki elektroni in Pepelka. Ljubljana: Koskos ( ilustriral Božo Kos).

53. KOSMAČ, Ciril, 2000: V gaju življenja. Ljubljana : Mladinska knjiga.

54. KOSOVEL, Srečko, 2000: Deček in sonce. Čedad : Zadruga Novi Matajur (ilustrirala Mojca Cerjak).

55. KOSOVEL, Srečko, 2000: Zlati zvončki. Ljubljana: Karantanija (ilustracije Uroš Hrovat).

56. KOVAČ, Polonca, 2000: Mali medo. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman).

57. KOVIČ, Kajetan, 2000: Maček Muri. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman).

58. KOŽELJ HORVAT, Sabina, 2000: Ogenjček išče ognjišče. Celje: Mohorjeva družba (ilustrirala Milanka Fabjančič).

59. KREMPL, Urša, 2000: Zgodbe iz zelenega gozda. Domžale: Studio Hieroglif (ilustriral Adriano Janežič).

60. LAINŠČEK, Feri, 2000: Brki od mleka. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral Igor Ribič).

61. LAINŠČEK, Feri, 2000: Mislice : deset pravljic. Murska Sobota: Franc-Franc (ilustriral Feri Lainšček).

62. LAINŠČEK, Feri, 2000: Mislice : pravljice. Murska Sobota: Franc-Franc (ilustriral Feri Lainšček).

63. LAINŠČEK, Feri, 2000: Velika dirka. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral Igor Ribič).

64. LAINŠČEK, Feri, 2000: Zimska pravljica. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral Igor Ribič).

65. LEVINGER, Bojana, 2000: Gledališče v deželi Lepo in prav : zbirka dramskih besedil za otroke. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

66. LIPUŠ, Florjan, 2000: Zmote dijaka Tjaža. Ljubljana : Mladinska knjiga.

67. MAHNIČ, Mirko, 2000: Nestrohnjena svetloba. Ljubljana: Mladinska knjiga.

68. MAJHEN, Zvezdana, 2000: Cofki: pesmi za otroke. Tržič: Učila (ilustrirala Mojca Svetic).

69. MAJHEN, Zvezdana, 2000: Uganke o živalih in ena o človeku. Tržič: Učila (ilustrirala Mojca Svetic).

70. MAKAROVIČ, Svetlana, 2000: Škrat Kuzma dobi nagrado. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Tomaž Lavrič).

71. MAKAROVIČ, Svetlana, 2000: Tacamuca. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Gorazd Vahen).

72. MAL, Vitan, 2000: Junaški trio M : mladinska povest. Ljubljana: Prešernova družba (ilustracije Igor Ribič).

73. MAL, Vitan, 2000: Na ranču veranda. Ljubljania: Karantanija.

74. MAL, Vitan, 2000: Školjka svetega Sebastijana. Ljubljana : Karantanija.

75. MAL, Vitan, 2000: Teci, teci, kuža moj. Ljubljana : Karantanija.

76. MAURER, Neža, 2000: Velik sončen dan: izbrane pesmi za otroke in mladino. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Alenka Sottler).

77. MAURER, Neža, 2000: Zbrana dela. Grosuplje: Mondena.

78. MESTNIK, Ivanka, 2000: Gorjanski škrati v kraljestvu Brbuča. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (ilustriral Jože Kumer).

79. MIKEK, Jožica, 2000: Kristalna kraljica in njen dvor. Zdole : samozaložba (ilustrirali Pia Albolena Repič, Mojca Veber).

80. MILČINSKI, Fran, 2000: Razbojnik Cefizelj in občinska blagajna. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Zvonko Čoh).

81. MILČINSKI, Fran, 2000: Smešne historije: izbrana kratka proza Frana Milčinskega. Ljubljana: Mladinska knjiga (slikovno gradivo Goran Schmidt).

82. MIŠMAŠ, Pavel, 2000: Mati zemlja joče. Ljubljana: Math (ilustrirala Katja Šircelj).

83. MOKRIN-PAUER, Vida, 2000: Mačke so modre : za najstnike od 9 do tam okoli 120 let. Nova Gorica : samozaložba (ilustriral Goran Arh).

84. MÖDERNDORFER, Vinko, 2000: Zeleni fantek: lutkovna igrica. Šentilj: Aristej (ilustrirala Breda Varl).

85. MUCK, Desa, 2000: Blazno resno o šoli. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Igor Ribič).

86. NININ, Vilma, 2000: Sreča v sivem mestu. Deskle: Vrtec (ilustrirali otroci vrtca Deskle).

87. NOVAK, Bogdan, 2000: Zgodba o uspehu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

88. NOVAK, Bogdan, 2000: Žamet in jeklo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

89. OMAHEN, Nejka, 2000: Silvija. Ljubljana : DZS.

90. OMAHEN, Nejka, 2000: Življenje kot v filmu. Ljubljana: DZS.

91.PASARIT, Milan, 2000: Pravljice na potepu. Gorica : Goriška Mohorjeva družba (ilustriral Milan Pasarit).

92. PAVČEK, Tone, 2000: Juri Muri v Afriki : (o fantu, ki se ni maral umivati). Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).

93. PEGAN, Vanja, 2000: Mesto 2000. Koper: Libris (ilustracije Fulvia Zudič).

94. PEROCI, Ela, 2000: Muca Copatarica. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Ančka Gošnik-Godec).

95. PETAN, Žarko, 2000: O revoluciji in o smrti. Ljubljana: Mladinska knjiga.

96. PETAN, Žarko, 2000: Sadovi zmot. Grosuplje: Mondena ; Ljubljana : Mladinska knjiga.

97. PODGORŠEK, Mojiceja, 2000: Hinkovi skrivni zapisi. Ljubljana: Grlica.

98. PODLOGAR, Matjaž, 2000: Nuna in funkcionar. Ljubljana: Mladinska knjiga.

99. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana, 2000: Živalske uspavanke. Ljubljana: Mladinska knjiga.

100. PREGL, Slavko, 2000: Geniji v kratkih hlačah. Ljubljana : Gyrus.

101. PREŠEREN, France, 2000: Krst pri Savici. Ljubljana : DZS.

102. PREŽIHOV Voranc, 2000: Samorastniki : koroške povesti. Ljubljana : Mladinska knjiga.

103. PREŽIHOV Voranc, 2000: Solzice. Vrhnika : Galerija 2 (ilustriral Božidar Strman – Mišo).

104. PROSEN, Marijan ,Prosen, Stana, 2000: Tudi zvezde praznujejo: nebesne zgodbice, ki so jih ilustrirali otroci. Ljubljana: Math.

105. RACMAN, Tine , Kočila, Samo , Könye, Daša, 2000: Potujemo, potujemo v širni svet : tri zgodbice o živalih. Murska Sobota: OŠ I (ilustrirala Anja Gomboc).

106. RAZBORŠEK, Mihaela, 2000: Naša družina pričakuje Božič. Maribor: Slomškova založba.

107. RODE, Jože, 2000: Na potezi si, Vili!. Ljubljana: Karantanija (ilustrirala Katra Štrukelj).

108. ROGELJ-PETRIČ, Silvestra, 2000: Savitri. Ljubljana : Mladinska knjiga.

108. REBA, Matea, 2000: Zmajček Bim in Bimbi. Kamnik: Reba (ilustrirala Marija Prelog).

109. SANSONI, René, 2000: Od 0 do 14. Kranj: OŠ Orehek (ilustrirala Ajda Tomazin).

110. SCHWENTNER, Bojan, 2000: Aforizmi. Grosuplje: Mondena ; Ljubljana: Mladinska knjiga.

111. SIMČIČ, Marko, 2000: Štirje letni škratje. Šenčur: Atelje T (ilustrirala Daša Simčič).

112. SIMONITI, Barbara, 2000: Zlati dež. Ljubljana: Mladinska knjiga.

113. SMILJANIĆ, Sanja, 2000: Ko začutiš, da živiš : roman. Divača: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne (ilustrirala Mojca Rebec).

114. STRMČNIK, Tatjana, 2000: Lečka in Dečka. Ravne na Koroškem : samozaložba (ilustracije Ciril Horjak).

115. STRŽINAR, Jana, 2000: Zaljubljeni zmaj. Grosuplje: Grafis Trade.

116. SVETINA, Peter, 2000: Vidov angel. Velenje: Pozoj.

117. SUHODOLČAN, Primož, 2000: Ranta vrača udarec!. Ljubljana: Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat).

118. ŠKOFIČ MAURER, Eva, 2000: Črkolada. Ljubljana: Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat).

119. ŠPACAPAN, Lojzka, 2000: Darilo matere kače. Ljubljana: Mladika (ilustrirala Erika Omerzel Vujić).

120. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, 2000: Tri zvezde za celjske kneze. Celje : Grafični studio ARA za Pokrajinski muzej (ilustriral Adriano Janežič).

121. ŠTEFAN, Anja, 2000: Lešniki, lešniki. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman).

122. ŠTOK-VOJSKA, Nelda, 2000: Prijatelji meseci. Tržič: Učila (ilustrirala Irena Romih).

123. ŠTURM, Milica, 2000: Pravljica o nevidnem zakladu. Ljubljana: Iskanja (ilustrirala Breda Laura Sturm).

124. ŠVAJNCER, Janez, 2000: Sosedov Peter: mladinska povest. Maribor: Drumac (ilustriral Janez Švajncer).

125. ŠVIGELJ-MERAT, Brina, 2000: Smrt slovenske primadone. Ljubljana: Mladinska knjiga.

126. TAUFER, Veno, 2000: Kosmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

127. TAVČAR, Ivan, 2000: Visoška kronika. Ljubljana : DZS.

128. TOMŠIČ, Marjan, 2000: Katka in Bunkec. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Suzana Bricelj).

129. VANDOT, Josip, 2000: Kekec in Pehta. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Zvonko Čoh).

130. VIDMAR, Janja, 2000: Druščina iz šestega b: (nove dogodivščine junakov petega razreda). Ljubljana: DZS.

131. VIDMAR, Janja, 2000. Hiša groze. Ljubljana: Karantanija.

132. VIDMAR, Janja, 2000: Potovanje groze. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Damijan Stepančič).

133. VIDMAR, Janja, 2000: Princeska z napako. Ljubljana : DZS.

134. VIDMAR, Janja, 2000: Sence poletja. Ljubljana: Mladinska knjiga.

135. VIDMAR, Janja, 2000: Tisočletje po kapljicah. Maribor: Mariborska literarna družba.

136. VOLARIČ, Zlata, 2000: Nasmeh z druge strani : pravljice in zgodbe. Kokrica : samozaložba (ilustrirala Zlata Volarič).

137. VOLARIČ, Jože, 2000: Pesmi za vnuke. Kokrica : samozaložba (ilustrirala Zlata in Jože Volarič).

138. VUGA, Saša, 2000: Škorenjček Matevžek. Nova Gorica: Branko ; Ljubljana : Jutro (ilustriral Gvido Birolla).

139. ZAJC, Dane, 2000: Ta roža je zate. Ljubljana : Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat).

140. ZAJEC, Bernarda, 2000: Žabon. Ljubljana [i. e.] Trzin : samozaložba ( ilustrirala Bernarda Zajec).

141. ZLOBEC, Anamarija, 2000: Katarince. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva (ilustrirala Magda Starec Tavčar).

142. ŽAGAR, Cilka, 2000: Magdalena med črnimi opali. Ljubljana: Mladinska knjiga.

143. ŽORŽ, Danila, 2000: Poskus. Ljubljana: Karantanija (ilustriral Marjan Pečar).

144. ŽUPANČIČ, Oton, 2000: Podaj mi roko, pesem: izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

2001 (Martina Smerdelj)[uredi]

 • ANGERER, Tatjana, 2001: Od glasov do govorice: pravljice za mlade in manj mlade. Ljubljana: Družina.
 • BITENC, Janez, 2001: Kovačka, ki kujeta čas. Ljubljana: Debora (ilustriral Marko Zorović).
 • BITENC, Janez, 2001: Medvedka Meta, medved Jaka in čarodejno ogledalo. Ljubljana: Debora (ilustrirala Alenka Koderman).
 • BITENC, Janez, 2001: Tinko Polovinko. Maribor: Obzorja (ilustrirala Marjanca Jemec Božič).
 • BIZJAK, Ivan , 2001: Tarin mačkon Mrmjavček. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral Igor Ribič s sodelavci).
 • BOHINC, Klara, 2001: Zeleno mesto. Gorenja vas: Osnovna šola Ivana Tavčarja.
 • BRENK, Kristina, 2001: Obdarovanja: izbrana kratka proza. Ljubljana: Mladinska knjiga (naslikala Marlenka Stupica).
 • DEKLEVA, Milan, 2001: Glej medenico cvetne čaše, kako se razpira. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • DEŽMAN, Aleš, 2001: Vztrajniki. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • DODLEK, Tone, 2001: Dideridu. Murska Sobota: Franc-Franc (ilustrirala Breda Varl).
 • FATUR, Lea, 2001: Dom dedov: povedke, pravljice in drugi spisi. Koper: Forum piranense (ilustriral Romeo Volk).
 • FRANČIČ, Franjo, 2001: In drugi. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • GLOGOVEC, Viktorija Zmaga, 2001: Deček in slon. Ljubljana: Gyrus (ilustrirala Barbara Stupica). (Še v tisku).
 • GLUVIĆ, Goran, 2001: Fantje, žoga, punce . Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • GOLOB, Berta, 2001: Pri nas je veselo: sedem igric za otroke. Koper: Ognjišče.
 • GOLOB, Berta, 2001: Napisal je knjigo. Ljubljana: Viharnik (ilustrirala Ida Cimerman).
 • GRAHEK, Marija, 2001: Zobomiška. Krško: Kolortisk M. Geršak (ilustrirala Blandina Marković-Randić).
 • JESIH, Milan, 2001: Verzi: izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • KADUNC, Jelka, 2001: Na morju. Motnik: Društvo Mak (ilustriral Dušan Sterle).
 • KARLOVŠEK, Igor, 2001: Pobarvani dosjeji. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • KERMAUNER, Aksinja, 2001: Tema ni en črn plašč. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Godec Schmidt).
 • KOBAL, Darinka, 2001: Mali Klinček. Velike Lašče: Osnovna šola (narisala Tamara K. Lavrič).
 • KOKALJ, Tatjana, 2001: Cvetkova gmajnica. Ljubljana: Kmečki glas (ilustriral Adriano Janežič).
 • KOKALJ, Tatjana, 2001: Krastača v nabiralniku. Ljubljana: Grlica (ilustriral Adriano Janežič).
 • KOS, Božo, 2001: Ustavite zeleni avto!!. Ljubljana: Koskos (ilustriral Božo Kos).
 • KOŠIR, Jaka, 2001: Smehljaj. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • KOŠUTA, Miroslav, 2001: Lestev in sirček. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Maša Kozjek).
 • KOVAČ, Polonca, 2001: S pravljico na izlet. Ljubljana: Mladika (ilustriral Lucijan Reščič).
 • KOVIČ, Kajetan, 2001: Vrt: izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • KOŽELJ HORVAT, Sabina, 2001: Ogenjček in nočna lučka. Celje: Mohorjeva družba (ilustrirala Milanka Fabjančič).
 • KREMPL, Urša, 2001: Racman in knjiga. Domžale: Studio Hieroglif (ilustriral Jernej Stritar).
 • KUPPER, Niko, 2001: Na krilih domišljije: 2. knjiga. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva družba (ilustrirala Mojca Cerjak).
 • LAGANIN, Tamara, 2001: En, en, ti pa pojdeš ven!. Ljubljana: Jutro (ilustrirala Paula Miljević).
 • LAINŠČEK, Feri, 2001: Deček na dedovem kolesu. Murska Sobota: Franc-Franc (ilustriral Anton Buzeti).
 • LAINŠČEK, Feri, 2001: Zlato kraljestvo. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral Igor Ribič).
 • LAINŠČEK, Feri, 2001: Policaj Berti. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral Igor Ribič).
 • LAINŠČEK, Feri, 2001: Poraz in zmaga. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral Igor Ribič).
 • LOJK, Magda, 2001: Dnevnik Pajka Francija. Novo mesto: Goga (ilustrirala Maja Grabrijan).
 • MAJHEN, Zvezdana, 2001: Kam kaka sonce. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ana Košir).
 • MAKAROVIČ, Svetlana, 2001: Čuk na palici. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Gorazd Vahen).
 • MAKAROVIČ, Svetlana, 2001: Počitnice pri teti Magdi. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
 • MAKUC, Andrej, 2001: Oči. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • MARINČIČ, Katarina, 2001: Prikrita harmonija. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • MARINČIČ, Francka, 2001: Kobre. Maribor: Unigrafika (ilustrirali Suzana Grdak in Jana Krajnc).
 • MAROLT, Drago, 2001: Vražji ples stolov. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • MAURER, Neža, 2001: Prstančica. Ljubljana: Karantanija (ilustriral Marijan Pečar).
 • MOŠKRIČ, Marjana, 2001: Potovanje v nekoč. Ljubljana: Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat).
 • MUCK, Desa, 2001: Anica in grozovitež. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ana Košir).
 • MUCK, Desa, 2001: Anica in materinski dan. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ana Košir).
 • MUCK, Desa, 2001: Anica in zajček. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ana Košir).
 • MUCK, Desa, 2001: Sama doma. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Sebastijan Čamagajevac).
 • NOVAK, Bogdan, 2001: Jaz sem blazno vate. Ljubljana: Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat).
 • OMAHEN, Nejka, 2001: Dež. Ljubljana: DZS.
 • OSOJNIK, Mojca, 2001: Hiša, ki bi rada imela sonce. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • OTRIN, Nataša, 2001: Skrinja gospoda Dobroslava. Maribor: Grafiti studio.
 • PAHOR, Boris, 2001: Dihanje morja. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • PAVČEK, Tone, 2001: Juri Muri drugič v Afriki. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič).
 • PETAN, Žarko, 2001: Štiri mladinske igre. Ljubljana: Karantanija.
 • PIKALO, Matjaž, 2001: Luža: zgodbe za mladino. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral Marjan Manček).
 • PODGORŠEK, Bojan, 2001: Nagajivi vitez. Sežana: Vrtec (naslikali otroci iz vrtca Sežana).
 • PREGL, Slavko, 2001 : Papiga že spet v šoli. Ljubljana: Arkadija (ilustriral Marjan Manček).
 • REBA, Matea, 2001: Ta strašni dan v Strahovici. Kamnik: Reba (narisala Marija Prelog).
 • REMŠKAR, Slavica, 2001: Bakreni prstan. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • ROZMAN, Andrej, 2001: Mali rimski cirkus. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Zvonko Čoh).
 • ROZMAN, Andrej, 2001: Balon velikan. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Matjaž Schmidt).
 • ROZMAN, Andrej, 2001: Najbolj dolgočasna knjiga na svetu!. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ilustracije Milan Erič).
 • SELJAK, Jure, 2001: Pika. Cerkno: Osnovna šola (ilustrirala Nataša Simonič).
 • SENICA VUJANOVIČ, Majda, 2001: Polončine pesmi. Maribor: Grafiti studio (ilustriral Drago Senica).
 • SIVEC, Ivan, 2001: Zadnji mega žur. Ljubljana: Karantanija.
 • SIVEC, Ivan, 2001: Noč po mega žuru. Ljubljana: Karantanija.
 • SLOVENSKO POLETNO SREDIŠČE: Balonček in sonček. Gorica: Slovenski dijaški dom S. Gregorčič.
 • STROPNIK, Ivo, 2001: Velenjice: dogodivščine vilenjaka Šalčka. Velenje: Velenjska knjižna fundacija (ilustrirala Darka Erdelji).
 • SUHODOLČAN, Primož, 2001: Lunjani in Zemljani. Ljubljana: Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat).
 • SUHODOLČAN, Primož, 2001: Živalske novice: 24 kur v mreži. Ljubljana: Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat).
 • SVETINA, Peter, 2001: Usodne platnice. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Damijan Stepančič).
 • SVETINA, Peter, 2001: Mimosvet. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček).
 • ŠALAMUN, Ana, 2001: Prisluhni školjki. Radovljica: Didakta.
 • ŠPACAPAN, Lojzka, 2001: Spletam gnezdo za ptice. Ljubljana: Karantanija (ilustriral Marijan Pečar).
 • ŠPARAVEC ERIĆ, Anica, 2001: Skodelica z Marijino podobo. Novo mesto: Erro.
 • ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, 2001: Ukradene sanje. Grosuplje: Mondena.
 • ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, 2001: O petelinu in pavu. Grosuplje: Mondena (ilustriral Damijan Stepančič).
 • ŠTOK VOJSKA, Nelda, 2001: Tristo bolhic na klavir. Tržič: Učila (ilustrirala Mirna Pavlovec).
 • TARMAN, Draga, 2001: Živžav sredi trav. Ljubljana: DZS (ilustrirala Saša Bogataj Ambrožič).
 • TOMŠIČ, Marjan, 2001: Martova velika junaštva. Čedad: Galeb (ilustriral Klavdij Palčič).
 • TRATAR, Neža, 2001: Zgodbe o Srebrni reki. Celje: Mohorjeva družba (narisala Marija Prelog).
 • URANKAR, Žiga, 2001: Raziskovalec Brane. Utrinek (ilustriral Jože Papež).
 • VAHTAR, Marta, 2001: Tikica in Toka na potepu po podzemlju. Domžale: ICRO; Ljubljana: Viharnik (ilustrirala Mojca Vilar).
 • VAHTAR, Marta, 2001: Vrtnica in oblaček. Domžale: ICRO; Ljubljana: Viharnik (ilustrirala Mojca Vilar).
 • VAHTAR, Marta, 2001: Kaplja Potepinka se očisti. Domžale: ICRO; Ljubljana: Viharnik (ilustrirala Mojca Vilar).
 • VANDOT, Josip, 2001: Kekec in Bedanec. (Priredil Andrej Rozman Roza.) Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Zvonko Čoh).
 • VASLE, Vinko, 2001: Purgarji. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • VIDMAR, Janja, 2001: Zgaga in mačje oko. Ljubljana: DZS.
 • VIDMAR, Janja, 2001: Baraba. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • VILČNIK, Rok, 2001: Čombo: sončni kralj. Šentilj: Aristej.
 • ZAJC, Lenart, 2001: Zguba. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • ZOREC, Marjeta, 2001: Domače živali. Ljubljana: Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat).
 • ZUPAN, Dim, 2001: Dežela odrezanih glav. Ljubljana: Karantanija.
 • ZUPANC, Peter, 2001: Tri. Ljubljana: Mladinska knjiga.

2002 (Veronika Hribar)[uredi]

1. ARKO, Andrej. (2002). Nagrajenke. Ljubljana: Mladinska knjiga.

2. BARTOL, Vladimir. (2002). Alamut. Ljubljana: Sanje: Mladinska knjiga.

3. BAUER, Jana. (2002). Izginjevalec čarovnic. Ljubljana: Vodnikova založba.

4. BEZJAK, Jožica. (2002). Ko bom velik, bom. Ljubljana: LVM. (ilustracije Maja Gedei)

5. CANKAR, Ivan. (2002). Pehar suhih hrušk. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

6. DOLENC, Mate. (2002). Leteča ladja. Ljubljana: Mladika. (ilustriral Andrej Čakš)

7. FRANČIČ, Franjo. (2002). Hvalnica sončnicam. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Božidar Mišo Strman)

8. GLOGOVEC, Viktorija Zmaga. (2002). Deček in slon. Ljubljana: Cankarjeva založba. (ilustracije Barbara Stupica)

9. GOMBOC, Franja. (2002). Reka skrivnosti. Puconci: M.A.M.

10. GRŽAN, Karel. (2002). Pastirček Lovrenc. Ljubljana: Družina. (ilustrirala Severina Trošt-Šprogar)

11. HOČEVAR, Darja. (2002). Vroče poletje. Ljubljana: Karantanija.

12. HORVAT, Jože. (2002). Bela Lendava. Ljubljana: Mladika.

13. JANČAR, Drago. (2002). Zvenenje v glavi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

14. JURIČ, Evgen. (2002). Veselo poletje. Ljubljana: Karantanija. (ilustrirala Vesna Drnovšek)

15. KADUNC, Jelka. (2002). Kužek telefonira. Motnik: Društvo Mak. (ilustriral Dušan Sterle)

16. KADUNC, Jelka. (2002). Mucek na hruški. Motnik: Društvo Mak. (ilustriral Dušan Sterle)

17. KENDA HUSSU, Damjana. (2002). Kako se kuha mula. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Svetlan Junaković)

18. KODRIČ, Neli. (2002). TITA@boginja.smole.in.težav.si. Ljubljana: Mladinska knjiga.

19. KOKALJ, Tatjana. (2002). Pisani baloni. Ljubljana: Vija. (ilustrirala Daša Simič)

20. KOKALJ, Tatjana. (2002). Polžki, V polžkovi ulici. Ljubljana: Grlica. (ilustriral Adriano Janežič)

21. KOKALJ, Tatjana. (2002). Pravljice iz mišje luknje. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Adriano Janežič)

22. KOKALJ, Tatjana. (2002). Stonoga in druge zgodbe v slikah. Ljubljana: Vija (ilustrirala Jana Mršnik)

23. KOKALJ, Tatjana. (2002). Vražja avtocesta. Ljubljana: Grlica. (ilustriral Adriano Janežič)

24. KOKALJ, Tatjana. (2002). Vremenske pravljice. Ljubljana: Grlica. (ilustriral Adriano Janežič)

25. KOKELJ, Nina. (2002). Španska princeska. Radovljica: Didakta. (ilustrirala Daša Abaza)

26. KOMELJ, Miklavž. (2002). Rosa. Ljubljana: Mladinska knjiga.

27. KOŠUTA, Miroslav. (2002). Njune zgodbe. Ljubljana: Mladika. (ilustriral Adriano Janežič)

28. KOŠUTA, Miroslav. (2002). Strašnice. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Marjan Manček)

29. KOVAČ, Polona. (2002). Težave in sporočilo psička Pafija. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Marjan Manček)

30. KOVAČ, Polona. (2002). Zelišča male čarovnice. Ljubljana: DZS. (ilustrirala Ančka Gošnik Godec)

31. KOVIČ, Kajetan. (2002). Mačji sejem. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Maša Kozje)

32. KREMPL, Urša. (2002). Stonoga Berta. Domžale: Studio Hieroglif. (ilustriral Adriano Janežič)

33. KUCLAR, Špela. (2002). Deževnikarji:kako postati deževnikar. Ljubljana: DZS. (ilustriral Peter Škerl)

34. LAINŠČEK, Feri. (2002). Brki od mleka. Ljubljana: Prešernova družba. (ilustracije Igor Ribič)

35. LAINŠČEK, Feri. (2002).Ignacija in njen angel. Ljubljana: Prešernova družba. (ilustracije Igor Ribič)

36. LAINŠČEK, Feri. (2002). Lepa Angelika. Ljubljana: Prešernova družba. (ilustracije Igor Ribič)

37. LAINŠČEK, Feri. (2002). Planet Jojo. Ljubljana: Prešernova družba. (ilustracije Igor Ribič)

38. LAINŠČEK, Feri. (2002). Prvi šolski dan. Ljubljana: Prešernova družba. (ilustracije Igor Ribič)

39. LAINŠČEK, Feri. (2002). Zalika in Gusti. Ljubljana: Prešernova družba. (ilustracije Igor Ribič)

40. LEVSTIK, Fran. (2002). Martin Krpan. Ljubljana: Mladinska knjiga.

41. MAKAROVIČ, Svetlana. (2002). Kam pa kam, kosovirja?. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Gorazd Vahen)

42. MAKAROVIČ, Svetlana. (2002). Pod medvedovim dežnikom. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Gorazd Vahen)

43. MALEŽIČ, Andrej. (2002). Pravljica o Lori. Ljubljana: Karantanija. (ilustrirala Tamara Trček Peček)

44. MARINČIČ, Katarina. (2002). Prikrita harmonija. Ljubljana: Mladinska knjiga.

45. MARUSSIG, Jurij. (2002). Avtomobil v bolnišnici. Ljubljana: Vija. (ilustrirala Barbara Klanšek)

46. MATIČIČ, Nada. (2002). Njeno dolgo potovanje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

47. MAZI, Nina. (2002). Domišljava goska. Ljubljana: Karantanija. (ilustrirala Jure Kralj)

48. MESTNIK, Ivanka. (2002). Gorjanski škrati med ljudmi. Novo mesto: Dolenjska založba. (ilustriral Jože Kumer)

49. MILIČINSKI, Fran. (2002). Moja ljuba deca. Ljubljana: Karantanija. (ilustrirala Uroš Hrovat)

50. MODIC, Maša. (2002). Ljubo doma, kdor ga ima. Vrhnika: Smar-team.

51. MODIC, Maša. (2002). Strah ima velike oči: znotraj je votel, zunaj ga pa ni. Vrhnika: Smar-team. (ilustracije Tjaša Rebolj)

52. MOŠKRIČ, Marjana. (2002). Ledene magnolije. Ljubljana: Cankarjeva založba.

53. MRVAR, Nataša. (2002). Izgubljena ribica. Ljubljana: Karantanija. (naslikala Katra Štrukelj)

54. MUCK, Desa. (2002). Anica in Jakob. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Ana Košir)

55. MUCK, Desa. (2002). Anica in športni dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Ana Košir)

56. MUCK, Desa. (2002). Kakšne barve je svet. Celovec: Mohorjeva družba. (ilustrirala Branka Schwarz)

57. NOVAK, Bogdan. (2002). Ninina pesnika dva. Ljubljana: Mladinska knjiga.

58. OKORN, Maja. (2002). Kostanjčki. Gorica: Goriška Mohorjeva družba. (ilustrirala Paola Bertolini Grudina)

59. OMAHEN, Nejka. (2002). Veliko srce. Ljubljana: DZS.

60. PARTLJIČ, Tone. (2002). Hotel sem prijeti sonce. Ljubljana: Karantanija. (ilustracije Aco Mavec)

61. PETEK LEVKOV, Milan. (2002). Čarobni svet Brezove ulice. Celje: Mohorjeva družba. (ilustrirala Anka Koželj)

62. PEVEC, Metod. (2002). Večer v Dubrovniku. Ljubljana: Mladinska knjiga.

63. PREŽIHOV, Voranc. (2002). Čez goro k očetu. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Leander Fužir)

64. PREŽIHOV, Voranc. (2002). Solzice. Ljubljana: Mladinska knjiga.

65. RADE, Jožica. (2002). Mačji recepti z mišjo prilogo. Radovljica: Didakta. (ilustrirala Jožica Rade)

66. REBA, Matea. (2002). Metulj na dežju. Ljubljana: Jasa. (narisala Maria Prelog)

67. REBA, Matea. (2002). Rožiček. Ljubljana: Kobza. (narisala Larisa Zaremba)

68. RIBIČ, Mirjana. (2002). Borne tigrice. Ljubljana: Mladinska knjiga.

69. ROGAČ, Franci. (2002). Izgubljena slončica. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Gašper Hrovat)

70. ROGAČ, Franci. (2002). Prašiček in čarobna zvezdica. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Gašper Hrovat)

71. ROJKO, Tomaž. (2002). Velika pustolovščina. Ptuj: OŠ Ljudski vrt. (ilustriral Tomaž Rojko)

72. ROŠ, Milivoj Miki. (2002). Škrat Babilon. Murska Sobota: Solidarnost. (ilustracije Sandi Červek)

73. ROZMAN, Andrej. (2002). Uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Zvonko Čoh)

74. RUDOLF, Mojca. (2002). Kje je Jure?. Ljubljana: Karantanija. (ilustrirala Katra Štrukelj)

75. RUSTJA, Andreja. (2002). Ljubezen je. Ljubljana: Družina. (ilustrirala Katarina Goltez)

76. RUSTJA, Miran. (2002). Joj, balončki. Koper: Lipa. (ilustriral Miran Kohek)

77. SELAN TRKMAN, Slavi. (2002). Dolgo potovanje pastirja Metoda. Ljubljana: Salve.

78. SIVEC, Ivan. (2002). Kriva prisega. Ljubljana: Mladinska knjiga.

79. SOMRAK, Leopold. (2002). Pravljice iz slovenskih gozdov. Brežice: Utrip. (ilustracije Jurdana-Sušanj)

80. STRAŠEK JANUŠ, Majda. (2002). Sreča v mivki: zgodbe iz življenja za življenje. Maribor: Vox. (ilustracije Franc Pelc)

81. STROPNIK, Kristina; STROPNIK ŠONC, Urška. (2002). Obarvajmo zimo. Maribor: Obzorja. (ilustrirala Urška Stropnik)

82. SUHADOLČAN, Primož. (2002). Košarkar naj bo!. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Uroš Horvat)

83. SUHADOLČAN, Primož. (2002). Ranta vrača udarec. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Uroš Horvat)

84. SVETINA, Peter. (2002). Skrivnost mlečne čokolade in druge detektivske zgodbe. Ljubljana: Educy, (ilustriral Damijan Stepančič)

85. ŠEFER MIHELIČ, Anita. (2002). Kapljica rose. Velenje: Pozoj. (ilustracije Nina Cajnko)

86. ŠENICA PAVLETIČ, Vera. (2002). Dogodivščine Erazma Predjamskega. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Adriano Janežič)

87. ŠENICA PAVLETIČ, Vera. (2002). Škratovo mesto. Novo mesto: Goga. (ilustrirala Suzi Bricelj)

88. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. (2002).Duhec Motimir: rimana pravljica o duhcu, ki se je preveč zgostil. Celje: Mohorjeva družba. (ilustracije Damijan Stepančič)

89. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. (2002). Škrat s prevelikimi ušesi. Ljubljana: Rokus. (ilustracije Linda Puc z mentorico Tamaro Srebot)

90. ŠTEFANEC, Vladimir P. (2002). Viktor Jelen, sanjač. Ljubljana: Mladinka knjiga.

91. ŠTURM, Milica. (2002). Srce se nikoli ne moti. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Marijan Pečar)

92. TACER, Aleš. (2002). Zgodnji maturant. Maribor: Grafiti studio. (ilustracije Tanja Ledinek)

93. TARMAN, Draga. (2002). V planinski šoli. Ljubljana: DZS. (ilustrirala Saša Bogataj Ambrožič)

94. TRUNK, Mateja. (2002). V meni je nemir. Brežice: Utrip. (ilustrirala Mateja Trunk)

95. VANDOT, Josip. (2002). Kekec in Prisank. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Zvonko Čoh)

96. VANIČ, Blanka. (2002). Kuštro in Buško. Ljubljana: Math. (ilustracije Samo Jenčič)

97. VIDMAR, Janja. (2002). Debeluška. Ljubljana: Mladinska knjiga.

98. VIDMAR, Janja. (2002). Leteči križnik na našem vrtu. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustracije Damijan Stepančič)

99. VIDMAR, Janja. (2002). Princeska z napako. Ljubljana: DZS.

100. VIDMAR, Janja. (2002). Smetiščni dnevnik. Maribor: Grafiti studio.

101. VIDMAR, Janja. (2002). Stvor: najstniška grozljivka. Ljubljana: Karantanija.

102. VIDMAR, Janja. (2002). Zgaga in mesto lutk. Ljubljana: DZS.

103. VOŠNJAK, Uroš. (2002). Pesmice za Jana. Ljubljana: Škala grafika. (ilustracije Nina, Igor in Jan Vošnjak)

104. ZAJC, Dane. (2002).Leteča hišica. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Anka Luger-Peroci)

105. ZELINKA, Andreja. (2002). Žaba v loncu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

106. ZORMAN, Ivo. (2002). Okus po marcipanu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

107. ZUPAN, Dim. (2002). Maja že ve. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Franci Nemec).

108. ZUPAN, Dim. (2002). Najboljša flinta je dobra finta. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Franci Nemec)

109. ZUPAN, Dim. (2002). Trnovka mafija: v tretje gre rado. Ljubljana: Prešernova založba.

2003 (Nina Orehek)[uredi]

1. ANEGRER, Tatjana. (2003). Davidov pravljični vrt. Celje: Mohorjeva družba. (pravljica, ilustracija Tatjana Angerer)

2. ARHAR, Tihomir. (2003). Pikapolonice. Ljubljana: Mladika. (slikanica, ilustracija: Peter Škrlj)

3. BITENC, Janez. (2003). Božična zgodba. Ljubljana: Prešernova družba. (slikanica, ilustracija Jelka Reichman)

4. BIZJAK, Ivan. (2003). Muca čarodejka. Ljubljana: Prešernova družba. (strip, ilustracija Igor Ribič)

5. BRIŠNIK,. Karel. (2003). Pesmice za srce od Karla in Patricije (lepo se rima,ali ne?). Ljubljana: Gyrus (poezija, ilustracija Patricija Čičimir)

6. BROJAN, Jože. (2003). Snežinke plešejo. Ljubljana: Salve. (poezija, ilustracija Erna Pucihar)

7. CARNELUTTI, Nina. (2003). Lončar in županova hči. Ljubljana: OST. (pravljice, ilustracija Nina Raus Carneletti)

8. CASERMAN, Silvana. (2003). Maruša Debeluša. Ljubljana: Karantanija. (kratka proza, ilustracija Jure Kralj, spremna beseda Tadej Čater)

9. COTIČ, Metka. (2003). Kriva. Ljubljana: Karantanija. (roman, spremna beseda Tadej Čater)

10. ČAR, Janko. (2003). Božične zgodbe. Maribor: Slomškova založba. (kratka proza, fotografije Andrej Sraka in Simon Slama)

11. ČRV SUŽNIK, Mateja. (2003). Mišja pojedina (zapis po pripovedovanju Sonje Verk). Ljubljana: Karantanija. (roman, spremna beseda Tadej Čater)

12. DEKLEVA, Milan. (2003). Rahlo pegaste sanje. Velenje: Pozoj. (slikanica, ilustracija Petra Preželj)

13. DODLEK, Tone. DODLEK Nadja, (2003). Otok brez morja-uganke. Murska sobota: Franc-Franc. (slikanica, ilustracija Nadja Dodlek)

14. FRANČIČ, Franjo. (2003). Princesa in smrt. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza, ilustracija Denis Poniž)

15. FRITZ, Matjaž. (2003). Do golega. Ljubljana: Karantanija. (roman, spremna beseda Milan Krek)

16. FRITZ-KUNC, Marinka. (2003). Punčka v ogledalu. Ljubljana: Karantanija. (roman, spremna beseda Tadej Čater).

17. GEISTER, Iztok. (2003). Mojster zloženih peruti. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza)

18. GLOGOVEC Zmaga, Viktorija. (2003). Indija, ki ni Koromandija. Ljubljana: Forma 7. (kratka proza, foto: zasebni arhiv)

19. GODEC SCHMIDT, Jelka. (2003). Škrat zguba in kameleon. Ljubljana: Mladinska knjiga. (slikanica, ilustracija Jelka Godec Schmidt)

20. GOLOB, Berta. (2003). Pogledi s hišnega praga. Ljubljana: Karantanija (kratka proza, ilustracija Marjan Manček)

21. GOLOB, Nataša. (2003). Plimpsesti ali igra za dva in zbor. Ljubljana: Modrijan. (kratka proza, ilustracija Jakob Klemenčič)

22. GORUP, Marta. (2003). Vijavaja-pesmi za otroke. Ljubljana: Samozal. (poezija, ilustracija Miki Muster)

23. GRAFENAUER, Niko. (2003). V pedenjpravljico prost vstop. Ljubljana: Prešernova družba. (poezija, ilustracija Marija Lucija Stupica).

24. IHAN Alojz. (2003). Salsa (zbirka poezije). Ljubljana: Mladinska knjiga. (poezija)

25. JERANT, Frančišek. (2003). Razmišljanje za rešetkami. Koper: Ognjišče. (roman, fotografije Ubald Trnkoczy)

26. JEVENŠAK, Gojko. (2003). Zaljubljeni grofič. Celje: Grafika Gracer. (kratka proza, ilustracija Milan Alašević)

27. KALIŠNIK, Varja. (2003). Zgodbe o Urški, mali indigo čarovnici. Maribor: Obzorja. (kratka proza, ilustracija Matjaž Fuchs)

28. KITAK, Polona. (2003). Velike punce. Šentjur: Literarno društvo. (slikanica, ilustracija Kitak Polona)

29. KLAKOČAR VUKŠIČ. Helena, (2003). Veliko potovanje. Maribor: Aristej. (strip, ilustracija Klakočar Vukšič Helena)

30. KOKALJ Tatjana. (2003). Polžki. Na počitnicah. Ljubljana: Grlica. (slikanica, ilustracija Adriano Janežič)

31. KOKALJ, Tatjana. (2003). Zmaj na klavirju. Ljubljana: Grlica. (roman, ilustracije Adriano Janežič)

32. KOKALJ, Tatjana. (2003). Naježene prigode. Radovljica: Didakta. (kratka proza, ilustracija Mojca Cerjak)

33. KOKALJ Tatjana. (2003). Miška in veter. Ljubljana: Grlica. (slikanica, ilustracija Daša Simčič)

34. KOKALJ Tatjana. GREGORIČ GORENC Barbara, (2003). Črke na vrtiljaku. Ljubljana: Grlica. (2. ponatis, slikanica)

35. KOLBIČ, Gabrijel. (2003). Dežela Dober tek. Maribor: Aristej. (knjiga, ilustracija Urška Stropnik)

36. KORENIČ, Mateja, (2003). Bela žaba Pikica. Šmarješke Toplice: Stella. (slikanica, ilustracija Mateja Korenič)

37. KOSOVEL Srečko. (2003). Izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska Knjiga. (poezija, spremna beseda Matevž Kos)

38. KOŠČAK, Simona. (2003). Žur in Lila. Ljubljana: Karantanija. (slikanica, ilustracija Kristina Krhin)

39. KOVAČEVIČ, Marjan. (2003). Babilonski stolp in druge zgodbe. Ljubljana: Mladika. (kratka proza, ilustracija Zvonko Čoh)

40. KOVIČ, Kajetan. (2003). Zlata ladja. Ljubljana: Mladinska knjiga. (slikanica, ilustracija Jelka Reichmam)

41. KOVIČ, Kajeten. (2003). Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga. (13. ponatis, slikanica)

42. KOŽELJ Horvat Sabina. (2003). Siv las. Celje: Mohorjeva družba. (slikanica, ilustracija Anka Koželj)

43. KRALJIČ, Helena. (2003). Vesoljske dogodivščine. Ljubljana: Morfem. (slikanica, ilustracija Ivo Ferbežar)

44. KRALJIČ, Helena. (2003). Prijateljice in umori v zapuščeni vili. Ljubljana: Morfem. (roman, ilustracija Ivo Frbežar)

45. KRALJIČ, Helena. (2003). Dežela čarodejev. Ljubljana: Morfem. (slikanica, ilustracija Ana Skušek)

46. KRALJIČ, Helena. (2003). Prijateljice in skrivnostne počitnice. Ljubljana: morfem. (roman, ilustracija Helena Koncut)

47. KRALJIČ, Helena. (2003). Banane v nevarnosti. Ljubljana: Morfem. (slikanica, ilustracija Helena Koncut)

48. KREMPL Urša. (2003). Čarovnica Cilka peče torto. Domžale: studio Hieroglif. (slikanica, ilustracija Alenka Bošnak Miklavžin)

49. KREMPL, Urša. (2003). Zgodbe v sličicah. Domžale: studio Hieroglif. (slikanica, ilustracija Urška Stropnik)

50. KRIŽNAR, Nada. (2003). Ko postanem nekdo drug. Jesenice: Antus. (drama, ilustracija Jana Križnar)

51. KUCLAR, Špela. (2003). Deževnikarji, glistosrbneži in lepljiva snov. Ljubljana: DZS. (slikanica, ilustracija Peter Škerl)

52. KUPPER, Lenčka. (2003). Vetrnica. Celovec:Delovna skupnost dvo- in večjezičnih vrtcev : Društvo Naš otrok - Unser Kind : Krščanska kulturna zveza, (Ljubljana: Pleško) (poezija, ilustracija: Otroci otroškega vrtca Naš otrok)

53. LAINŠČEK, Feri. (2003). Če padeš na nos, ne prideš na Nanos. Murska Sobota: Franc-Franc. (slikanica, ilustracije Igor Ribič)

54. LAPAJNE DEKLEVA, Tomaž. (2003). Od kod si kruhek? Radovljica: Didakta. (slikanica, ilustracija Ana Zavadlav)

55. MAJES, Vesna. (2003). Titi noče spati. Dolenjske Toplice: Društvo K2M. (slikanica, ilustracija Tanja Kraševec)

56. MAJHEN Zvezdana. (2003). Jeziček govori: pesmice za otroke. Ljubljana: Vija 7. (slikanica, ilustracija Mojca Svetic Radočaj)

57. MAJHEN, Zvezdana. (2003). Pentlje: pesmi za deklice in dečke. Dob pri Domžalah: Miš. (slikanica, ilustracija Mojca Svetic Rdočaj)

58. MAJHEN, Zvezdana. (2003). Rojstvo pravljice. Dob pri Domžalah: Miš. (slikanica, ilustracija Petra Obdinič)

59. MAJHEN, Zvezdana, (2003). Pravi prijatelj. Ljubljana: Info press. (slikanica, ilustracija Maja Črepinšek)

60. MAL, Vitan. (2003). Žardna in hiša fuhov. Ljubljana: Karantanija. (roman, ilustracija Igor Ribič, spremna beseda Tadej Čater)

61. MAKAROVIČ, Svetlana. (2003). Strahec v galeriji. Ljubljana: Narodna galerija. (slikanica, ilustracija Katja Gatnik)

62. MAKAROVIČ, Svetlana. (2003). Smradek. Ljubljana: Tuma. (drama, risbe Kristina Lazetič)

63. MAKAROVIČ, Svetlana. (2003). Sapramiška. Ljubljana: Mladinska knjiga. (3. izdaja, 2 ponatis, slikanica)

64. MEDVED, Ksenija. (2003). Veselo miklavževanje. Celje: Mohorjeva družba. (slikanica, ilustriracija Paola Bertolini Grudina)

65. MILANIČ, Irena. (2003). Tematski sklopi v reviji Mladinski list. Ljubljana: I. Milanič. (disertacija)

66. MODERNDORFER. Vinko. (2003). Zakaj so sloni rahlospeči? Ljubljana:Mladika (Ljubljana:Formatisk). (slikanica)

67. MOŠKRIČ, Marjana. (2003). Ledene magnolije. Ljubljana: Cankarjeva založba. (1. izdaja, 2 natis, kratka proza)

68. MUCK, Desa. (2003). Panika. Ljubljana: Mladinska Knjiga. (roman).

69. MUCK, Desa. (2003). Anica in velike skrbi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza, ilustracija Ana Košir)

70. NOVAK, Bogdan. (2003). Samotna hiša. Ljubljana: Karantanija. (roman, ilustracija Matjaž Schmidt, spremna beseda Marjetka Luževec)

71. NOVAK, Maja. (2003). Ura zoologije. Ljubljana: Mladika. (poezija, ilustriracija Maja Šubic)

72. NOWY, Lili. (2003). Pika-poka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (poezija, ilustracija Marjan Manček)

73. OSOJNIK, Mojca. (2003). Polž Vladimir gre na štop. Ljubljana: Mladinska knjiga. (slikanica, ilustracija Mojca Osojnik)

74. PARADIŽ, Ida. (2003). Božičku je šlo vse narobe. Ljubljana: Karantanija. (slikanica, ilustracija Jure Kralj)

75. PAVČEK, Tone. (2003). S črko čez Krko. Ljubljana: Karantanija. (poezija, ilustracija Melita Vovk)

76. PEČEK, Stane. (2003). Šuštarček, krojaček in mokronožci. Mirna: Studio 5. (pravljice, ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

77. PEČJAK, Vid. (2003). Drejček in trije Marsovčki. Ljubljana: Mladinska Knjiga. (kratka proza, ilustracija Gorazd Vahen)

78. PEČNIK, Sanja Lucija. (2003). Zajček Srečko pri zobozdravnici. Radovljica: Didakta (slikanica, ilustracija Igor Ribič)

79. PEROCI, Ela. (2003). Muca copatarica. Ljubljana: Mladinska knjiga. (9. ponatis, slikanica)

80. PIKALO, Matjaž. (2003). Samsara, deklica, da ji ni para. Radovljica: Didakta. (slikanica, ilustracija Ana Šalamun)

81. PODGORŠEK, Mojiceja, (2003). Potovanje v pravljično deželo. Založba Miš-Dob pri Domžalah. (slikanica, ilustracija Petra Obidič)

82. PODGORŠEK, Mojiceja. (2003). Maša obišče šolsko knjižnico. Dob: založba Miš. (slikanica, ilustracija Petra Obidič)

83. PODRŽAJ, Rudi. (2003). Begave melodije dnevov. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman)

84. POLES, Rok. (2003). Tihi prastihi v pradogodkih v Prašeleški pradolini. Velenje: Medobčinska zveza prijateljev mladine. (slikanica, ilustracija Rok Poles)

85. PREGL, Slavko. (2003). Zvezda s čepico. Ljubljana: Mladika. (kratka proza, ilustracija Arjan Pregl)

86. PREGL, Slavko. (2003). Srebro iz modre špilje. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman)

87. PREŽIHOV, Voranc. (2003). Levi devžej. Ljubljana: Prešernova družba. (slikanica, ilustracija Jelka Reichman)

88. PREŽIHOV, Voranc. (2003). Solzice. Ljubljana: Prežihova ustanova. (Bibliografska izdaja ob 110. letnici pisateljevega rojstva, kratka proza)

89. REBOLJ, Tomo. (2003). Goldenbruk in Sanja. Ljubljana: Karantanija. (kratka proza, ilustracija Tina Žen, spremna beseda Ljubica Rodošek)

90. RODE, Jože. (2003). Se rad poljubljaš? Ljubljana: Karantanija. (roman, spremna beseda Ljubica Rodolšek)

91. RODE, Jože. (2003). Prijetna punca. Ljubljana: Karantanija. (roman, spremna beseda Ljubica Rodošek).

92. SAM, Anej. (2003). Maček Maček. Ljubljana: Jasa. (kratka proza)

93. SENICA-VUJANOVIČ Majda. (2003). Orehek Hopi. Maribor: Grafiti studio. (slikanica, ilustracija Drago Senica)

94. SIMČIČ, Zorko. (2003). Trije muzikantje ali Povratek Lepe Vide. Gorica: Goriška Mohorjeva družba. (kratka proza, ilustracija Hijacint Jussa)

95. SIMČIČ, Marko. (2003). Čarobni kombi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza, ilustracija Matjaž Schmidt)

96. STROPNIK, Ivo. (2003). Lovec in 7 kozličkov. Velenje: Velenika, Maribor: Študentska založba Litera. (slikanica, ilustracija Neda Hafner)

97. SUHODOLČAN, Leopold. (2003). Dvanajst slonov. Ljubljana: Prešernova družba. (slikanica, ilustracija Jelka Reichman)

98. SUHODOLČAN, Leopold. (2003). Primožev dnevnik (s packami). Ljubljana: Televizija. (scenarij)

99. SUHODOLČAN, Primož. (2003). Ti kanta požrešna. Ljubljana: Karantanija (pravljice, ilustracija Uroš Hrovat, spremna beseda Ljubica Rodošek)

100. SUHODOLČAN, Primož. (2003). Ribo na glavo, pa spat. Ljubljana: Karantanija. (pravljica, ilustracija Uroš Hrovat, spremna beseda Ljubica Rodošek)

101. SVETINA, Peter. (2003). Mrožek dobi očala. Ljubljana: Mladinska knjiga. (slikanica, ilustracija Mojca Osojnik)

102. ŠALAMUN, Tomaž. (2003). Od tam. Ljubljana: Mladinska knjiga. (poezija, spremna beseda Boris Paternu)

103. ŠKRINJAR, Polona. (2003). Požrešni rogač. Ljubljana: Gyrus. (basni)

104. ŠKRINJAR, Polona. (2003). Modri kačji pastir. Ljubljana: Gyrus. (basni)

105. ŠKRINJAR, Polona.(2003). Vrtoglavi muflon. Ljubljana: Gyrus. (basni)

106. ŠTAMPE ŽMAVC Bina. (2003). Pogašeni zmaj. Ljubljana: Epta. (slikanica, ilustracija Daniel Demšar)

107. ŠUMRADA, Klavdija. (2003). Nevarna naveza. Zg. Slivnica: Buča. (kratka proza, ilustracija Leon Kern)

108. ŠTEFAN, Anja. (2003). Melje, melje mlinček. Sedem pravljic za lahko noč. Ljubljana: Mladinska knjiga. (1. ponatis, slikanica)

109. TARMAN, Draga. (2003). Slončki in drugi afriški mladiči. Ljubljana: DZS. (slikanica, ilustracija Saša Bogataj Ambrožič)

110. TARMAN, Draga, MAUER, Neža, (2003). Kdo se oglaša? Ljubljana: DZS. (slikanica, ilustracija Saša Bogataj Ambrožič)

111. TAVČAR, Ivan. (2003). Cvetje v jeseni. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza, spremna beseda Tea Štoka)

112. TRDINA, Janez. (2003). Če ni lačen, je pa žejen. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza, spremna beseda Goran Schmidt)

113. VASLE, Vinko. (2003). Prva hiša na Marsu. Ljubljana: Mladinska knjiga. (humor, satira, parodija)

114. VIDMAR, Janja. (2003). Krvava legenda. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman, ilustracija Sebastijan Čemagajevac, Tomislav Tikulin)

115. VIDMAR, Janja. (2003). Manca in rock. Ljubljana: Karantanija. (roman, spremna beseda Ljubica Rodolšek).

116. VIDMAR, Janja. (2003). Matic je kaznovan. Ljubljana: Karantanija. (kratka proza, ilustracija Katra Štrukelj)

117. VIDMAR, Janja. (2003). Otok smrti: počitniška grozljivka. Maribor: Locutio. (roman).

118. VIDMAR, Janja. (2003). Prijatelja. Ljubljana: Mladika. (kratka proza, ilustracija Katarina Štrukelj).

119. VIDMAR, Janja. (2003). Punce za znoret. Ljubljana: Karantanija. (roman, spremna beseda Tadej Čater)

120. VIDMAR, Janja. (2003). V imenu ljubezni. Ljubljana: Karantanija. (roman, spremna beseda Tadej Čater)

121. VIDMAR, Janja. (2003). Superzvezda. Ljubljana: DZS. (roman)

122. VILIČNIK, Rok. (2003). Vesoljne pravljice. Maribor: Locutio. (pravljica, ilustracija Rokgre, spremna beseda Janez Vrečko)

123. VOUK, Erika. (2003). Album. Ljubljana: Mladinska knjiga. (poezija)

124. VOUK, Erika. (2003). Nespančki. Maribor: Locutio. (poezija, ilustracija Nadja Dodlek)

125. VRABIČ, Tomaž. (2003). Rompompom. Ljubljana: Karantanija. (poezija, ilustracija Uroš Hrovat, spremna beseda Neža Maurer)

126. VRABIČ, Tomaž. (2003). Žlobudrove bolhe. Ljubljana: Karantanija. (kratka proza, ilustracija Maja Šubic)

127. VRHUNC, Tina. (2003). Muren Murč. Ljubljana: Karantanija. (slikanica, ilustracija Mia Asta)

128. ZAJC, Dane. (2003). Vrata. Ljubljana: Prešernova družba. (poezija, ilustracija Rudi Skočir)

129. ŽEBRE, Zdenka. (2003) Se spominjaš Afrike? Ljubljana: Mladinska knjiga. (dokumentarna literatura)

130. ŽUPANČIČ, Oton. (2003). Mehurčki in petdeset ugank. Ljubljana: Mladinska knjiga. (poezija, ilustracija Marlenka Stupica)

131. ŽUPANČIČ, Oton. (2003). Vesele pesmi piskamo. Ljubljana: Prešernova družba. (poezija, ilustracija Marlenka Stupica)

132. ŽUPANČIČ, Oton. (2003). Mehurčki in petdeset ugank. Ljubljana: Mladinska knjiga. (5. natis, poezija)

Vir: COBBIS, 19. 5. 2011

2004 (Klavdija Štrukelj)[uredi]

BATIČ, Milena. (2004). Tiho, tiho, dete spi. Ljubljana: Viharnik. Ilustriral Dean Ivandić.

BAUER, Jana. (2004). Čarobna beseda. Ljubljana: Vodnikova založba. Ilustriral Alen Bauer.

BEVK, France. (2004). Otroška leta. Ljubljana: DZS. Ilustriral Rudi Skočir. (1. izdano leta 1949; 3. ponatis)

BITENC, Janez. (2004). Lučka. Ljubljana: Littera picta. Ilustrirala Dunja Kofler.

BITENC, Janez. (2004). Medvedki. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Jelka Godec Schmidt.

ČUFER, S. s sodelavci. (2004). Cicido, ciciban, dober dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Suzana Bricelj.

DEKLEVA, Milan. (2004). Skrivnostno pismo. Ljubljana: Pošta Slovenije: Tehnični muzej Slovenije. Ilustrator Matjaž Schmidt.

DOBRAVEC, Mira. (2004). Teta Puber na obisku. Ljubljana: Družina. Ilustrirala Karmen Špelič.

DOLENC, Mate. (2004). Morsko dno pripoveduje. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Kiki Lažetić.

FRANČIČ, Franjo. (2004). Dražen in jaz. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Adriano Janežič.

FRLIC, Špela. (2004). Čebelja reportaža. Ljubljana: Latobia. Ilustrirala Vera Pavlova.

GANTAR, Roža. (2004). Miklavž je bolan. Ljubljana: Salve.

GODEC SCHMIDT, Jelka. (2004). Škrat Zguba in kameleon. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Godec Schmidt.

GOMBAČ, Borut. (2004). Velike oči male budilke. Maribor: Aristej. Ilustrirala Didi Šenekar.

GRAFENAUER, Niko. (2004). Pedenjhišica. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Marjan Manček.

KARLOVŠEK, Igor.(2004). Gimnazijec. Ljubljana: Mladinska knjiga.

KERMAUNER, A. (2004). Snežna roža. Dob pri Domžalah: Miš. Ilustrirali Aksinija Kermauner in Magda Janković.

KLEMENČIČ, Liljana. (2004). Kako je Evropa dobila ime. Ljubljana: Ajda. Ilustrirala Mojca Cerjak.

KODRIČ, Neli. (2004). Na drugi strani. Ljubljana: Mladinska knjiga.

KOKALJ, Tatjana. (2004). Naježene prigode. Radovljica: Didakta. Ilustrirala Mojca Cerjak. (1. izdano leta 2003; 1. ponatis)

KOKALJ, Tatjana. (2004). Zajec Dojo. Ljubljana: Grlica. Ilustriral Adriano Janežič.

KOKALJ, Tatjana. (2004). Polonca in prijatelji. Ljubljana: Grlica. Ilustriral Adriano Janežič.

KOONZ,B. P. (2004). Zrcalo za divje svinje. V Ljubljani: Karantanija.

KOSOVEL, Srečko. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman. (1. izdano leta 1986; 4. ponatis)

KOSOVEL, Srečko. (2004). Zlati zvončki. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.(1. izdano leta 2000; 1. ponatis)

KOVIČ, Kajetan. (2004). Moj prijatelj Piki Jakob. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman. (1. izdano leta 1972; 13. ponatis)

KOŽELJ HORVAT, Sabina. (2004). Kokoške s Koroške. Celje: Mohorjeva družba. Ilustriral Igor Cvetko.

KRALJIČ, Helena.(2004). Abeceda živali. Ljubljana: Morfem. Ilustrirala Helena Koncut.

KRALJIČ, Helena. 2004: Čigave so noge? Ljubljana: Morfem. Ilustrirala Helena Koncut.

KRALJIČ, Helena. (2004). Čigave so sledi? Ljubljana: Morfem. Ilustrirala Helena Koncut.

KRALJIČ, Helena. (2004). Čigav je rep? Ljubljana: Morfem. Ilustrirala Helena Koncut.

KRALJIČ, Helena. (2004). Hiša strahov. Ljubljana: Morfem. Ilustrirala Helena Koncut.

KRALJIČ, Helena. (2004). Jama diamantov. Ljubljana: Morfem. Ilustrirala Ines Zabret.

KRALJIČ, Helena. (2004). Mavrične kraljične. Ljubljana: Morfem. Ilustrirala Jelka Godec Schmidt.

KRALJIČ, Helena. (2004). Pingvin Pingo. Ljubljana: Morfem. Ilustrirala Ines Zabret.

KRALJIČ, Helena. (2004). Prijateljice in rastlinjak smrti. Ljubljana: Morfem. Ilustriral Matjaž Schmidt.

KRALJIČ, Helena. (2004). Zaljubljeno strašilo. Ljubljana: Morfem. Ilustrirala Ines Zabret.

KREMPL, Urša. (2004). Čarovnica Mica in severna zvezda. Domžale: Studio Hieroglif. Ilustrirala Kristina Krhin.

KREMPL, Urša. (2004). Zgodbe v sličicah. Domžale: Studio Hieroglif. Ilustrirala Urška Stropnik. (1. izdano leta 2003, 1. ponatis)

LAINŠČEK, Feri. (2004). Če padeš na nos, ne prideš na Nanos. Murska Sobota: Franc-Franc Ilustriral Igor Ribič.

LEVSTIK, Fran. (2004). Kdo je napravil Vidku srajčico. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Roža Piščanec. (1. izdano leta 1955; 11. ponatis)

LIKAR, Petra. (2004). Agencija brez panike; Po sledeh rdečega dežnika. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

LIKAR, Petra.(2004). Agencija brez panike; Pozejdonov povratek. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

LOZAR, Gregor, MIHAJLOVIĆ, Lili, ŠMARČAN, Jan. (2004). Zmajeve solze. Murska Sobota: ZKD. Ilustrirala Nevenka Miklič.

MAJHEN, Zvezdana. (2004). Moja prva šola. Dob pri Domžalah: Miš. Ilustrirala Mojca Svetic Radoča.

MAJHEN, Zvezdana. (2004). Razvajena jablana. Dob pri Domžalah: Miš. Ilustrirala Mojca Svetic Radočaj.

MAKAROVIČ, Svetlana. (2004). Sovica Oka. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Gorazd Vahen. (1. izdano leta 1997; 2. ponatis)

MAKAROVIČ, Svetlana. (2004). Živalska olimpijada. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Gorazd Vahen.

MATOZ, Zdenko. (2004). Škratkove pustolovščine. Ljubljana: Debora. Ilustriral Sandi Červek.

MILČINSKI, Frane. (2004). Zvezdica Zaspanka. Ljubljana: Sanje. Ilustriral Gorazd Vahen. (1. izdano leta 1992; 4. ponatis)

MLAKAR, Ida. (2004). Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. Radovljica: Didakta. Ilustrirala Kristina Krhin.

MOŠKRIČ, Marjana. (2004). Ledene magnolije. Ljubljana: Cankarjeva založba. (1. izdano leta 2002; 3. ponatis)

MUCK, Desa. (2004). Anica in počitnice. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Ana Košir.

MUCK, Desa. (2004). Anica in velika skrivnost. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Ana Košir.

NOVAK, Boris. A. (2004). Kako rastejo stvari. Ljubljana: Prešernova družba. Ilustriral Marjan Manček.

NOVAK, Bogdan. (2004). Lovci na petardarje. Ljubljana: Prešernova družba. Ilustriral Matjaž Schmidt.

NOVAK, Bogdan. (2004). Miškin rdeči nosek. Ljubljana: Genija. Ilustrirala Jelka Reichman.

NOVAK, Bogdan. (2004). Temno srce. Dob pri Domžalah: Miš. Ilustracije Ksenija Konvalinka.

OMAHEN, Nejka. (2004). Prigode Poprove Pipi. Ljubljana: DZS.

OSOJNIK, Mojca. (2004). Polž Vladimir gre na štop. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Mojca Osojnik. (1. izdano leta 2003; 1. ponatis)

OSOJNIK, Melita. (2004). Pravljica o zlati roži. Ljubljana: Zavod GGMO. Ilustrirala Metoda Postolski Košir.

OSOJNIK, Melita. (2004). Zgodba o izgubljeni dudi. Ljubljana: Zavod GGMO. Ilustrirala Metoda Postolski Košir.

PAVČEK, Tone. (2004). Radobesednice. Ljubljana: Prešernova družba. Ilustrirala Ančka Gošnik Godec.

PEČJAK, Rudolf. (2004). Rokec. Ljubljana: Družina. Ilustriral Franc Godec.

PETEK LEVOKOV, Milan. (2004). Jurko in sedem vil ter druge pravljičarije. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Jure Kralj.

PODGORŠEK, Mojiceja. (2004). Nenavadno potovanje po svetu. Dob pri Domžalah: Miš. Ilustrirala Petra Obidič.

PODGORŠEK, Mojiceja. (2004). Zgodba o neki zgodbi. Ljubljana: Morfem. Ilustriral Jernej Pleš.

POLES, Rok. (2004). O mali vili. Velenje: Medobčinska zveza prijateljev mladine. Ilustriral Rok Poles.

PORENTA, Ana. (2004). Virtualni svet.com. Velike Lašče: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti.

PREAC, Gregor. (2004). Žuganke, Domače in gozdne živali. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Marijan Pečar.

PREGL, Slavko. (2004). Male oblačne zgodbe. Ljubljana: Mladika. Ilustriral Arjan Pregl.

PREGL, Slavko. (2004). Odprava zelenega zmaja. Tržič: Učila International. (1. izdano leta 1976; 2. ponatis)

PREGL, Slavko. (2004). Geniji v dolgih hlačah. Tržič: Učila International. (1. izdano leta 1985; 1. ponatis)

PREGL, Slavko. (2004). Mulci na pohodu. Tržič: Učila International.

PREGL, Slavko. (2004). Usodni telefon. Ljubljana: Prešernova družba, 2004. Ilustriral Arjan Pregl.

PREGL KOBE, Tatjana. (2004). Sinko Potepinko. Šmarje-Sap: Buča. Ilustrirala Daša Simčič.

REMŠKAR, Slavica. (2004). Medvedek, kaj delaš? Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Zvonko Čoh.

ROGAČ, Franci. (2004). Izgubljena slončica. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Gašper Hrovat. (1. izdano leta 2002; 1. ponatis)

RUDOLF, Mojca. (2004). Skrivnost stare vile. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

SELAN TRKMAN, Slavi. (2004). Anja in Ajna. Ljubljana: Salve. Ilustrirala Erna Pucihar.

SELAN TRKMAN, Slavi. (2004). Marijine zvezde. Ljubljana: Salve.

SELIŠKAR, Tone. (2004). Bratovščina Sinjega galeba. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Igor Ribič. (1. izdano leta 1936; 22. ponatis)

SEVLJAK, Jože. (2004). Skrivnost temnih globin. Ljubljana: Jutro. Ilustriral Sašo Grčar.

Simčič, Zorko. (2004). Srček, ki podi telešček. Celje: Mohorjeva družba. Ilustriral Božidar Strman Mišo.

SIVEC, Ivan. (2004). Božični studenec. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

SIVEC, Ivan. (2004). Hišica v cvetju. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

SIVEC, Ivan. (2004). Kapitanov ključ. Ljubljana: Mladinska knjiga.

SIVEC, Ivan. (2004). Vlomilci delajo poleti. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

SOKOLOV, Cvetka. (2004). Rdeča hiša. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Peter Škerl.

STANONIK, Tončka. (2004). Lučka na klekljarskih počitnicah. Celje: Mohorjeva družba. Ilustrirala Jelka Reichman.

STAMAN, Jasna Branka, PERGAR, Saša. (2004). O črni kokoši. Murska Sobota: Ajda. Ilustracije Anton Buzeti.

SUHODOLČAN, Leopold. (2004). Primožev dnevnik s packami. Ljubljana.

SUHODOLČAN, Leopold. (2004). Krojaček Hlaček. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Marlenka Stupica. (1. izdano leta 1970; 5. ponatis)

SUHODOLČAN, Primož. (2004). Pica je kraljica. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

ŠETINC, Franc. (2004). Mančine lovske dogodivščine. Ljubljana: Karantanija. (1. izdano leta 1989; 1. ponatis)

ŠKOFIČ MAURER, Eva. (2004). Nepridipravljice. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

ŠKORJANEC, Marica. (2004). Škrati v žitu. Maribor: Mariborska literarna družba. Ilustrirala Maja Kocmut.

ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. (2004). Živa hiša. Celje: Mohorjeva družba. Ilustriral Damijan Stepančič.

ŠUMRADA, Klavdija. (2004). Nevarna naveza. 2, Na morju. Zgornja Slivnica: Buča. Ilustriral Leon Kern.

ŠVAJNCER, Janez. (2004). Zmago pri babici. Maribor: Unigrafika. Ilustriral Zmago Švajncer.

TARMAN, Draga. (2004). Mladiči z vseh vetrov. Ljubljana: DZS. Ilustrirala Saša Bogataj Ambrožič.

TARMAN, Draga, MAURER, Neža. (2004). Zajčkova telovadba. Ljubljana: DZS. Ilustrirala Saša Bogataj Ambrožič.

TOMŠIČ, Marjan. (2004). Kar je moje, je tudi tvoje. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Andreja Peklar.

TONI, Špela. (2004). Rojstvo jazbeca Tineta. Nova Gorica: Educa. Ilustrirala Maja Gedei.

TRDINA, Janez. (2004). Kdor drugemu jamo koplje. Ljubljana: DZS. Ilustriral Božidar Mišo Strman.

VANDOT, Josip. (2004). Kekec in Bedanec. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Zvonko Čoh. (1. izdano leta 1989; 2. ponatis)

VERDNIK, Vladimir. (2004). Skrivnostna hiša. Velenje: Bizjak. Ilustriral Dane Presnic.

VIDMAR, Janja. (2004). Princeska z napako. Ljubljana: DZS. (1. izdano leta 1998; 3. ponatis)

VIDMAR, Janja. (2004). Moja Nina. Ljubljana: Mladika. Ilustriral Matjaž Schmidt.

VIDMAR, Janja. (2004). Peklenske počitnice. Ljubljana: DZS. (1. izdano leta 1999; 1. ponatis)

VIDMAR, Janja. (2004). Moj prijatelj Arnold. Ljubljana: DZS. (1. izdano leta 1997; 1. ponatis)

VIDMAR, Janja. (2004). Druščina iz šestega B. Ljubljana: DZS. (1. izdano leta 2000; 2. ponatis)

VIDMAR, Janja. (2004). Matic v bolnišnici. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

VIDMAR, Janja. (2004). Na vroči sceni. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Sebastijan Čamagajevac.

VRHUNC, Tina. (2004). Murč v gorah. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Mia Asta.

ZAJC, Dane. (2004). Hiša sanja. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Damijan Stepančič.

ZLOBEC, Anamarija. (2004). O srečni hišici in druge pravljice. Gorica: Goriška Mohorjeva družba. Ilustrirala Magda Starec Tavčar.

ZORE, Magda. 2004. Čip-čiri-bum! Kranj: Založništvo Zore. Ilustrirala Magda Zore.

ZORE, Magda. (2004). Rojstni dan. Kranj: Založništvo Zore. Ilustrirala Magda Zore.

ZORE, Magda. (2004). V deželi škratov. Kranj: Založništvo Zore. Ilustrirala Magda Zore.

ZORE, Magda. (2004). Zima zima bela. Kranj: Založništvo Zore. Ilustrirala Magda Zore.

ZORE, Magda. (2004). Pri dedku in babici. Kranj: Založništvo Zore. Ilustrirala Magda Zore.

ZRINSKI, Magda. (2004). Od čarne kokoši. Murska Sobota: Ajda. Ilustriral Anton Buzeti.

ŽUPANČIČ, Oton. (2004). Ciciban. Celje: Mohorjeva družba. Ilustrirala Marija Mozetič. (1. izdano leta 1932; 11. ponatis)

ŽUPANČIČ, Oton. (2004). Mehurčki. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Alenka Sottler. (1. izdano leta 1952; 11. ponatis)

2005 (Katja Modic)[uredi]

1. BALE, Norma in STERGAR, Metka, 2005: Rdeči balon. Murska Sobota: Franc-Franc (ilustrirala: Metka Stergar). (slikanica)

2. BARBER, Tom, 2005: Zgodba o dveh kozah. Radovljica: Didakta (ilustriral: Rosalind Beardshaw). (slikanica)

3. BERTOLINI GRUDINA, Paola, 2005: Čigava je ta čarobna palica?: izvirna zamisel iz otroške domišljije Nine Grudina. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva. (drama)

4. BEVC, Cvetka, 2005: Klavirski duhec Jošti. Ljubljana: Karantanija (ilustriral: Marijan Pečar). (kratka proza)

5. BEVK, France in Cencič, Mira, 2005: Črni bratje: povest in resnična zgodba. Škofije: Društvo za negovanje redoljubnih tradicij TIGR Primorske. (kratka proza)

6. BITEŽNIK, Bojan B., 2005: Zmajček Jami v Postojnski jami. Postojna: Postojnska jama, turizem. (slikanica)

7. BRELIH, Andraž, 2005: Detektivi v polkrogu. Bevke: Smar-team (ilustrirala: Nina Koželj). (roman)

8. BREST, Vida, 2005: Veliki čarovnik Ujtata. Ljubljana: Karantanija (ilustrirala: Melita Vovk). (kratka proza)

9. CAMPLIN KORC, Kristina, 2005: Klapa razrešuje umor. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Nina Koželj). (roman)

10. DIM, Dušan, 2005: Distorzija. Ljubljana: Cankarjeva založba. (roman)

11. DETEKTIVSKE ZGODBE: Velika detektivska knjiga Z domišljijo na potep 2004/05, Del 2. Bevke: Smar-team, 2005 (ilustrirala: Nina Koželj). (roman)

12. DETEKTIVSKE ZGODBE: Velika detektivska knjiga Z domišljijo na potep 2004/05, Del 3. Bevke: Smar-team, 2005 (ilustrirala: Nina Koželj). (roman)

13. DONEVA, Tamara, 2005: Jezerski Sam. Ljubljana: Karantanija (ilustriral: Gorazd Škrabar). (pravljica)

14. DREV, Marjeta, 2005: Biserna ogrlica. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Tijana Čvorak). (slikanica)

15. FRANČIČ, Franjo, 2005: Tam, kjer je srce doma. Ljubljana: Karantanija. (kratka proza)

16. GLOGOVEC, Viktorija Zmaga in Glogovec, Nuša, 2005: Sanjske konjske zgodbe. Ljubljana: Sanje (ilustriral: Božidar Strman Mišo). (kratka proza)

17. GLUVIĆ, Gran, 2005: Dvojna podaja. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman)

18. GODEC SCHMIDT, Jelka, 2005: Škrat Zguba in kameleon. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Jelka Godec Schmidt). (slikanica)

19. GOMBAČ, Sara, 2005: Letni časi. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Nina Koželj). (slikanica)

20. GREGORC, Ajda, 2005: Preproga dogodivščin v svetu hrane. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Loti Benček). (slikanica)

21. GUČEK, Maruša, 2005: Zgodbe iz predpasnika. Ljubljana: Info press (ilustrirala: Maja Črepinšek). (slikanica)

22. HUBER, Ines, 2005: Ribica Marinka in morski konjiček Marko. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Nina Koželj). (slikanica)

23. JAZBINŠEK BERGHAUS, Rebeca, 2005: Na kmetiji je lepo. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Simona Čefarin). (slikanica)

24. JURCA, Branka, 2005: Snežaki v vrtcu. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza)

25. KERMAUNER, Aksinja, 2005: Juhuhu pa ena gnila plastenka!. Dob pri Domžalah: Miš. (kratka proza)

26. KLEČ, Milan, 2005: Srčno dober človek in zvest prijatelj: izbrana kratka proza. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza)

27. KOBAL, Darinka, 2005: Škrat Perkmandeljc. Dob pri Domžalah: Miš (ilustrirala: Daša Simčič). (pravljica)

28. KOČAR, Tomo, 2005: Škatla. Ljubljana: Zavod Tolovaj (ilustrirala: Mateja Glavnik). (slikanica)

29. KOČAR, Tomo, 2005: Prava malenkost. Ljubljana: Zavod Tolovaj (ilustrirala: Luiza Margan). (slikanica)

30. KOČAR, Tomo, 2005: Razvajeni detelček. Ljubljana: Zavod Tolovaj (ilustriral: Adriano Janežič). (slikanica)

31. KOČAR, Tomo, 2005: Veveričja zabava. Ljubljana: Zavod Tolovaj (ilustriral: Adriano Janežič). (slikanica)

32. KOČAR, Tomo, 2005: Prijatelj vedno pride prav. Ljubljana: Zavod Tolovaj (ilustrirala: Mojca Dolinar). (slikanica)

33. KOČAR, Tomo, 2005: Ježek Špikec. Ljubljana: Zavod Tolovaj (ilustrirala: Mateja Glavnik). (slikanica)

34. KOČAR, Tomo, 2005: Gozdni strah. Ljubljana: Zavod Tolovaj (ilustrirala: Luiza Margan). (slikanica)

35. KOKALJ, Tatjana, 2005: Kamen v žepu. Ljubljana: Genija (ilustriral: Adrijano Janežič). (roman)

36. KOKALJ, Tatjana, 2005: O vetru, ki bi rad pel. Ljubljana: Grlica (ilustrirala: Mojca Sekulič Fo). (slikanica)

37. KOKALJ, Tatjana, 2005: Strahovi na obešalniku in druge zgodbe. Ljubljana: Genija (ilustrirala: Daša Simčič). (slikanica)

38. KOKELJ, Nina in Bučar, Jan, 2005: Sibidusovo kukalo. Ljubljana: Prešernova družba. (roman)

39. KOLMANIČ, Karolina, 2005: Čakam te, Dolores. Ljubljana: Karantanija. (roman)

40. KONAVEC, Patricia, 2005: Dve reki. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Nina Koželj). (slikanica)

41. KOVAČ, Polonca, 2005: Ptičje leto. Radovljica: Didakta ( ilustrirala: Alenka Vuk). (kratka proza)

42. KOZINC, Darinka, 2005: Zgodbe iz mišjega mesta. Ljubljana: Viharnik (ilustrirala: Kristina Krhin). (kratka proza)

43. KRALJIČ, Helena, 2005: Prijateljice in usodno srečanje. Ljubljana: Morfem (ilustriral: Ivo Frbežar). (roman)

44. KRALJIČ, Helena, 2005: Kraljestvo biserov. Ljubljana: Morfem (ilustriral: Ivo Frbežar). (kratka proza)

45. KRALJIČ, Helena, 2005: Sanje morske zvezde Anje. Ljubljana: Morfem (ilustriral: Ivo Frbežar). (slikanica)

46. KRALJIČ, Helena, 2005: Potopljeni zaklad. Ljubljana: Morfem (ilustriral: Ivo Frbežar). (slikanica)

47. KRALJIČ, Helena, 2005: Me poznaš?. Ljubljana: Morfem (ilustrirala: Helena Koncut). (slikanica)

48. KREMENŠEK KRIŽMAN, Manka, 2005: Po sedmih pravljičnih deželah. Ljubljana: DZS (ilustriral: Peter Škerl). (slikanica)

49. KUZELJ, Nina, 2005: Zajček Balalajček in prijatelji. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Desiree Kolarec). (slikanica)

50. LAINŠČEK, Feri, 2005: Lučka: slikanica. Murska Sobota: Franc-Franc (ilustriral: Igor Ribič). (slikanica)

51. MAKAROVIČ, Svetlana, 2005: Vila Malina. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Ana Košir). (slikanica)

52. MAKAROVIČ, Svetlana, 2005: Mali parkelj Malič. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral: Dušan Klun). (slikanica)

53. MAKSIMOVIČ, Meta, 2005: Darilo. Ljubljana: Maksi media (ilustrirala: Mina Žabnikar). (slikanica)

54. MALAVAŠIČ, Ivan, 2005: Ukleti graščak z Ulovke: mladinska povest. Ljubljana: Koščak: Jutro (ilustracije: Ivan Malavašič). (kratka proza)

55. MARINČIČ, Katarina, 2005: O treh. Ljubljana: Mladinska knjiga. (kratka proza)

56. MAZZINI, Miha, 2005: Drevo glasov. Ljubljana: Grlica (ilustrirala: Mojca Sekulič Fo). (roman)

57. MESTNIK, Ivanka, 2005: Zgodba o Zari. Novo mesto: Tiskarstvo Opara (ilustrirala: Jelka Godec Schmidt). (slikanica)

58. MILČINSKI, Fran, 2005: Pravljice. Ljubljana:Karantanija (ilustrirala: Katra Štrukelj). (pravljice)

59. MUCK, Desa, 2005: Anica in prva ljubezen. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Ana Košir). (kratka proza)

60. MUCK, Desa, 2005: Anica in Jakob. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Ana Košir). (kratka proza)

61. MUCK, Desa, 2005: Anica in počitnice. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Ana Košir). (kratka proza)

62. MUCK, Desa, 2005: Panika. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman)

63. NAHTIGAL, Maša, 2005: Tajna agencija SarMa. Bevke: Smar-team (ilustrirala: Nina Koželj). (roman)

64. NOVAK, Bogdan, 2005: Bela past. Ljubljana: Karantanija. (roman)

65. NOVAK, Bogdan, 2005: Hudobna graščakinja. Ljubljana: Karantanija. (roman)

66. NOVAK, Bogdan, 2005: Pekel sredi raja. Dob pri Domžalah. (roman)

67. NOVAK, Bogdan, 2005: Podgana v pasti. Dob pri Domžalah: Miš (ilustriral: Arjan Pregl). (kratka proza)

68. NOVAK, Bogdan, 2005: Pozor, hud pes!. Ljubljana: Karantanija. (roman)

69. NOVAK, Bogdan, 2005: Grajski strah. Ljubljana: Karantanija. (roman)

70. NOVAK, Bogdan, 2005: Morska skrivnost. Ljubljana: Karantanija. (roman)

71. NOVŠAK, Andreja, 2005: Proteusko - jamski škrat. Ljubljana: Chatechismus (ilustriral: Adriano Janežič). (slikanica)

72. OCEPEK, Aleš, 2005: Štirje letni časi. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Nina Koželj). (slikanica)

73. OSOJNIK, Mojca, 2005: Kako je gnezdila sraka Sofija. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Mojca Osojnik). (slikanica)

74. PARTLJIČ, Tone, 2005: Hotel sem prijeti sonce. Ljubljana: Karantanija. (kratka proza)

75. PEČEK, Stane, 2005: Predpražnik. Mirna: Studio 5. (kratka proza)

76. PEGAN, Polona, 2005: Monty: ko sanje postanejo resničnost. Kranj: Gorenjski glas. (roman)

77. PERGAR, Saša, 2005: Pravljica o Dravi. Murska Sobota: Ajda, Ibo Gomboc (ilustriral: Anton Buzeti). (pravljica)

78. PERGAR, Saša, 2005: O mestni in poljski miški. Murska Sobota: Ajda, Igo Gomboc (ilustriral: Anton Buzeti). (pravljica)

79. PERGAR, Saša, 2005: Kako se je možila veverica. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc (ilustriral: Anton Buzeti). (slikanica)

80. PERGAR, Saša, 2005: Pastirček. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc (ilustriral: Anton Buzeti). (slikanica)

81. PERGAR, Saša, 2005: Štirje godci. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc (ilustriral: Anton Buzeti). (slikanica)

82. PERŠOLJA, Patricija, 2005: Marinkina modra žoga: pravljice. Dob pri Domžalah: Miš (ilustrirala: Daša Simčič). (slikanica)

83. PETEK LEVOKOV, Milan, 2005: Zgodbe sinjega ptiča. Ljubljana: Karantanija (ilustriral: Franci Nemec). (kratka proza)

84. PETELIN, Ruža Lucija, 2005: Ukleti Kamurkam: ob 100- letnici avtoričinega rojstva. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba (ilustriral: Damijan Stepančič). (kratka proza)

85. PIKALO, Matjaž, 2005: Samsara: kratke zgodbe. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral: Marjan Manček). (kratka proza)

86. PODGORŠEK, Mojca, 2005: Prepir med metlo in sesalcem. Ljubljana: Morfem (ilustriral: Ivo Frbežar). (kratka proza)

87. PODGORŠEK, Mojiceja, 2005: Nezadovoljna žlica. Ljubljana: Morfem (ilustriral: Jernej Pleš). (slikanica)

88. PODGORŠEK, Mojiceja, 2005: O volku, ki je iskal pravljico. Ljubljana: Viharnik (ilustirala: Kristina Krhin). (slikanica)

89. PODGORŠEK, Mojiceja, 2005: ABCD uganke. Ljubljana: Morfem (ilustriral: Jernej Pleš). (slikanica)

90. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana, 2005: Živalske uspavanke. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Lila Prap). (slikanica)

91. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana, 2005: 1001 pravljica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Lila prap). (slikanica)

92. PREGL, Slavko, 2005: Spričevalo. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral: Arjan Pregl). (roman)

93. PREGL, Slavko, 2005: Ujeti ribič. Ljubljana: Mladika. (kratka proza)

94. PREGL, Slavko, 2005: Usodni telefon. Ljubljana: Prešernova družba (ilustriral: Arjan Pregl). (roman)

95. PREGL KOBE, Tatjana, 2005: Ko bom velik. Šmarje-Sap: Buča (ilustrirala: Daša Simčič). (slikanica)

96. PUST, Barbara, 2005: Pikina velika odločitev. Idrija: PikicaPikaPok (ilustrirala: Mateja Rojc). (slikanica)

97. RAVNIKAR, Matevž, 2005: Požečanove pravljice (najstarejše slovenske pravljice in pripovedke). Radovljica: Didakta ( ilustrirala: Daša Abaza). (pravljice)

98. REBA, Matea, 2005: Maruška. Kamnik: Reba (ilustrirala: Marija Prelog). (slikanica)

99. RENER, Pia, 2005: Skrivnost zmajevih rovov. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Nina Koželj). (roman)

100. REPNIK, Živa, 2005: Denar ni sreča. Bevke: Smar-team (ilustrirala: Anja Japelj). (roman)

101. RODE, Jože, 2005: Ostali so samo še spomini. Ljubljana: Karantanija. (roman)

102. ROŠ, Milivoj Miki, 2005: Kako sem videl svet izpod mize = Kako san vido svejt spod stola. Murska Sobota: ZKD; Maribor: Litera (ilustrirala: Nevenka Miklič). (kratka proza)

103. ROZMAN, Andrej, 2005: Marela. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral: Zvonko Čoh). (slikanica)

104. RUDOLF, Mojca, 2005: Nenavadna želja. Ljubljana: Karantanija (ilustrirala: Katra Štrukelj). (roman)

105. RUDOLF, Mojca, 2005: Zvezda.si. Ljubljana: Genija. (roman)

106. SALOBIR, Marjan, 2005: Srnek: lovska zgodba o slepem srnjaku. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba (ilustrirala: Marija Mojca Vilar). (kratka proza)

107. SENICA, Antonija, 2005: Začarani vrt pravljic in zgodb. Maribor: Unigrafika (ilustriral: Vladimir Sameršek). (pravljica)

108. SENICA-VUJANOVIČ, Majda, 2005: Kruha je zmanjkalo in druge otroške zgodbe iz Šentanela. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan. (kratka proza)

109. SIVEC, Ivan, 2005: Ljubezen za eno poletje: romantična zgodba. Ljubljana: Karantanija (ilustriral: Uroš Hrovat). (kratka proza)

110. SIVEC, Ivan, 2005: Faktor X: izpoved naivne manekenke. Kamnik: Ico. (roman)

111. SIVEC, Ivan, 2005: Petelinja drsalna šola. Kamnik: Ico (ilustrirala: Tina Švajger). (slikanica)

112. SLOVENSKO POLETNO SREDIŠČE, 2005: Čira čara hokus pokus / 28. poletno središče Dijaškega doma 2005. Gorica: Slovenski dijaški dom »Simon Gregorčič«. (knjiga)

113. SOKAČ, Katarina, 2005: Pravljice iz vrtca. Maribor: Obzorja (ilustrirala: Nina Drol). (slikanica)

114. SOKOLOV, Cvetka, 2005: Šola ni zame!. Ljubljana: Mladinska Knjiga (ilustriral: Peter Škerl). (slikanica)

115. STAMAN, Jasna Branka in PERGAR, Saša, 2005: O začarani jelši. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc (ilustriral: Anton Buzeti). (slikanica)

116. STAMAN, Jasna Branka in PERGAR, Saša, 2005: Pastorka in bela žena. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc (ilustrirala: Mojca Cerjak). (slikanica)

117. STEFANOVIĆ, Gloria, 2005: Taja in nočna potepanja. Vrhnika: Smar-team (ilustirala: Tijana Čvorak). (slikanica)

118. STROPNIK, Kristina in STROPNIK ŠONC, Urška, 2005: Obarvajmo zimo. Maribor: Obzorja (ilustrirala: Urška Stropnik). (slikanica)

119. SUHADOLČAN, Primož, 2005: Kuža, zaljubljen kot pes. Ljubljana: Karantanija (ilustriral: Uroš Hrovat). (pravljica)

120. SUHADOLČAN, Primož, 2005: Stara muha, dobra juha. Ljubljana: Karantanija (ilustriral: Uroš Hrovat). (pravljica)

121. SVETINA, Peter, 2005: Mrožek dobi očala. Celovec: Drava (ilustrirala: Mojca Osojnik). (slikanica)

122. ŠKOBALJ, Eva, 2005: Čudežno pletivo: pravljica za otroke in odrasle. Maribor: Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (ilustracije: Nina Sever). (pravljica)

123. ŠKRINJAR, Polona, 2005: Zgodnja pozeba. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman)

124. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, 2005: Drevo srca. Maribor: Obzorja (ilustrirala: Urška Stropnik). (slikanica)

125. ŠTEFAN, Anja, 2005: Iščemo hišico. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Ančka Gošnik Godec). (slikanica)

126. ŠTEFAN, Anja, 2005: Bobek in barčica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Polona Lovšin). (slikanica)

127. ŠTEFAN, Anja, 2005: Kotiček na koncu sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala: Marjanca Jemec Božič). (slikanica)

128. TACER, Aleš, 2005: Pustolovščine mravljinčka Rjavka. Maribor: Mariborska literarna družba (ilustrirala: Tanja Ledinek). (pravljica)

129. UČENCI OSNOVNE ŠOLE BREŽICE, 2005: Pet M-jev. Brežice: Osnovna šola (ilustrirali: Učenci OŠ Brežice). (kratka proza)

130. VAVPOTIČ, Martin, 2005: Čez veliko zahodno morje. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak. ((znanstveno) fantastična proza)

131. VIDEMŠEK, Naja, 2005: Anina usoda. Vrhnika: Smar-team (ilustrirala: Nina Koželj). (slikanica)

132. VIDMAR, Janja, 2005: Aknožer. Tržič: Učila International. (kratka proza)

133. VIDMAR, Janja, 2005: Fantje iz gline. Ljubljana: Mladinska knjiga. (roman)

134. VIDMAR, Janja, 2005: Matic prespi pri prijatelju. Ljubljana: Karantanija (ilustrirala: Katra Štrukelj). (kratka proza)

135. VIDMAR, Janja, 2005: ZOO. Celovec: Mohorjeva. (roman)

136. VIDMAR, Janja, 2005: Stvor. Tržič: Učila International. ((znanstveno) fantastična proza)

137. VRABEC, Tjaša, 2005: O deklici siroti. Vrhnika:Smar-team (ilustrirala: Nina Koželj). (slikanica)

138. VRABIČ, Tomaž, 2005: Artis v svinjaku. Ljubljana: Karantanija (ilustriral: Tomaž Vrabič). (pravljica)

139. VRABIČ, Tomaž, 2005: Pravljice. Ljubljana: Karantanija (ilustriral: Tomaž Vrabič). (pravljice)

140. ZUPAN, Dim, 2005: Štirinajst in pol. Ljubljana: Mladika (ilustriral: Andrej Čakš). (kratka proza)

141. ŽORŽ, Danila, 2005: Izkop. Ljubljana: Karantanija. (roman)

2006 (Tanja Ferjančič)[uredi]

1. ARHAR, Vojan Tihomir. (2006). Deset za 60. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva. Ilustrirala Danila Komjanc

2. ARKO, Andraž. (2006). Pastirica Urška in Svetogorska kraljica. Ljubljana: Brat Frančišek Ilustrirala Urša Skoberne.

3. BAUER, Jana. (2006). V deželi medenjakov. Ljubljana: Sodobnost International. Ilustriral Alen Bauer.

4. BETON, Katarina. (2006). Lunine rime med zvezdami. (poezija) Ljubljana: Beton & Vrbinc. Ilustrirala Katarina Beton.

5. BITENC, Janez. (2006). Kuža pazi: izbor priljubljenih otroških pesmi Janeza Bitenca. Ljubljana: Erimas. Ilustrirala Daša Simčič.

6. BIZJAK, Ivan. (2006). Mačja tačka in --- konj. Ljubljana: Sanjska knjiga. Ilustriral Igor Ribič s sodelavci.

7. BIZJAK, Ivan. (2006). Mačja tačka in --- krava. Ljubljana: Sanjska knjiga. Ilustriral Igor Ribič s sodelavci.

8. BIZJAK, Ivan. (2006). Mačja tačka in --- pes. Ljubljana: Sanjska knjiga. Ilustriral Igor Ribič s sodelavci.

9. BIZJAK, Ivan. ( 2006). Mačja tačka in --- petelin. Ljubljana: Sanjska knjiga. Ilustriral Igor Ribič s sodelavci.

10. BIZJAK, Ivan. (2006). Mačja tačka in --- pujs. Ljubljana: Sanjska knjiga. Ilustriral Igor Ribič s sodelavci.

11. BIZJAK, Ivan. (2006). Mačja tačka in --- račka. Ljubljana: Sanjska knjiga

12. BIZJAK, Ivan. (2006). Mojamoja in Mojmoj: pastirska povestica. Ljubljana: Sanjska knjiga. Ilustriral Rudi Skočir.

13. BIZJAK, Helena. (2006). Uganke dopolnjevanke za Naceka in Polonco: uganke za najmlajše. Ljubljana: Salve. Ilustrirala Anka Hribar Košmerl.

14. COTIČ, Metka. (2006). Skrivnostna knjiga. Ljubljana: Mladika. Ilustriral Andrej Čakš.

15. ČAMPA, Marja. (2006) Ana in čarobni čopič. Maribor: Obzorja. lustrirala Marja Čampa.

16. ČAR, Janko. (2006). Božične zgodbe. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

17. DEKLEVA, Milan. (2006). Izkušnje z daljavo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

18. DOLENC, Mate. (2006). Zabloda laboda in druge zgodbe. Ljubljana: Mladika. Ilustriral Adriano Janežič.

19. EGART, P. Darinka. (2006). Tovornjak Gregec: Prijateljska pomoč. Kranj: Modita. Ilustrirala Janja Vehar.

20. GOLIA, Pavel. (2006). Jurček. Trebnje : Knjižnica Pavla Golie Idrija. Ilustrirala Kristina Krhin.

21. GORJUP, Viktorija. (2006). Dva copatka: mavrične pesmice za lahko noč. Idrija: Bogataj. Ilustriral Blaž Golob.

22. GRAFENAUER, Niko. (2006). Skrivnosti. Ljubljana: Nova revija.

23. GREGORIČ G. Barbara. (2006). Navodila za randi. Ljubljana: Viharnik.

24. GREGORČIČ, Simon. (2006). Zlata knjiga Simona Gregorčiča: ob 100. obletnici pesnikove smrti. (poezija) Ljubljana: Mladinska knjiga.

25. GRŽAN, Karel. (2006). Ali si upaš? Ljubljana: Družina. Iilustrirala Karmen Smodiš.

26. HABIČ P. Barbara. (2006). Pobarvana hiša. Ljubljana: Arkadija. Ilustriral Arjan Pregl.

27. HROVATIN, Gregor. (2006). Hans in druge zgodbe o Hansu. Maribor : Društvo ljubiteljev berljivih knjig Janezek. Ilustrator Bori Zupančič.

28. JANČAR, Drago. (2006). Graditelj: mit o Dedalu. Ljbljana: Mladinska knjiga.

29. JANČAR, Drago. (2006). Posmehljivo poželenje. Ljbljana: Mladinska knjiga.

30. JANEŽIČ, Stanko. (2006). Vrtiljak: pesmi za otroke. Maribor: Slomškova založba. Ilustrirala Karmen Smodiš.

31. JARC, Matjaž. (2006). Ognjeni konjiček. Ljubljana : Zavod za ustvarjalnost Hymnos. Ilustrirala Dašenka Frece.

32. JURČIČ, Josip. (2006). Kozlovska sodba v Višnji gori. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Marjan Manček.

33. KAJZER, Janez. (2006). Skrivno oko. Ljubljana: Mladinska knjiga.

34. KARLOVŠEK, Igor. (2006). Gimnazijec. Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS.

35. KERKOŠ, Saša. (2006). Fimipidipi in pot do srca. Ljubljana: Forum.

36. KERMAUNER, Aksinja. (2006). Berenikini kodri. Dob pri Domžalah : Miš.

37. KERMAUNER, Aksinja. (2006). Fuj, pivoled! Dob pri Domžalah: Miš. Ilustrirala Petra Preželj.

38. KOČAR, Tomo. (2006). Lumpi iz 3. a. Ljubljana: Zavod Tolovaj. Ilustriral Samo Jenčič.

39. KODRIČ, Neli. (2006). Na drugi strani. Ljubljana: Mladinska knjiga.

40. KOKALJ, Tatjana. (2006). Medved Bomi. Ljubljana: Grlica. Ilustriral Adriano Janežič.

41. KOKALJ, Tatjana. (2006). Miška in kamenček. Ljubljana: Grlica. Ilustrirala Daša Simčič.

42. KOKALJ, Tatjana. (2006). Počitnice z brisačo čez glavo. Ljubljana: Grlica. Ilustracije Adriano Janežič.

43. KOKALJ, Tatjana. (2006). Pravljice s sivim oblakom na nebu. Čedad : Zadruga Novi Matajur. Ilustrirala Mojca Cerjak.

44. KOKALJ, Tatjana. (2006). Žaba Mara. Ljubljana: Grlica. Ilustriral Adriano Janežič.

45. KOKELJ, Nina. (2006). Deček na belem oblaku. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Svjetlan Junaković.

46. KOKELJ, Nina. (2006). Lepa Helena. Ljubljana: družba Piano. Ilustrirala Tina Perko.

47. KOLARIČ, Jana. (2006). Izpred kongresa: neznanstvenofantastični doktor roman. Ljubljana: Mladinska knjiga.

48. KOMELJ, Miklavž. (2006). Zverinice. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Marjan Manček.

49. KOMELJ, Miklavž. (2006). Hipodrom. Ljubljana: Mladinska knjiga.

50. KONC L. Nataša. (2006). Bela, bela lilija. Celje: Društvo Mohorjeva družba.

51. KONC L. Nataša. (2006). Ravno prav velik. (Ljubljana: Družina. Ilustrirala Ana Zavadlav.

52.KOREN, Majda. (2006). Eva in kozel. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Suzi Bricelj.

53. KOREN, Majda. (2006). Zgodbe zajca Zlatka. Dob pri Domžalah: Miš. Ilustrirala Andreja Peklar.

54. KOŠUTA, Miroslav. (2006). Križada: izbrane pesmi za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Marjan Manček.

55. KOVIČ, Kajetan. (2006). Moj prijatelj Piki Jakob. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman. (11. ponatis)

56. KOVIČ, Kajetan. (2006). Zgodnje zgodbe: o pisateljevi 75-letnici. Ljubljana: DZS. Ilustrirala Erika Omerzel Vujić.

57. KOVIČ, Kajetan. (2006). Zlate ure. Ljubljana: Prešernova družba. Ilustrirala Jelka Reichman.

58. KOZINC, Darinka. (2006). Preko širnega neba, do daljnega sveta. Nova Gorica : Educa, Melior. Ilustrirale Urška Bavčar, Špela Kukovič, Tadeja Trampuž.

59. KOZINC, Darinka. (2006). Zgodbe iz mišjega mesta 2. Ljubljana: Viharnik. Ilustrirala Kristina Krhin.

60. KOZLOVIČ, Dušanka. (2006). Mala Malčkova mavrica. Koper: Libris. Ilustrirali otroci.

61. KOŽELJ H. Sabina. (2006). Ela Pan: odtisi v zraku. Šmarješke toplice: Stella.

62. KRAKAR, Lojze. (2006). Ob poti rastem in sem poln prahu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

63. KRALJIČ, Helena. (2006). Nočna zgodba. Ljubljana: Morfem. Ilustriral Ivo Frbežar.

64. KRALJIČ, Helena. (2006). Pojoče račke. Ljubljana; Morfem. Ilustrirala Jelka Godec Schmidt.

65. KRAVOS, Marko. (2006). Trst v žepu: pogled na zgodovino od popka dol. (kratka proza) Ljubljana: DZS. Ilustriral Klavdij Palčič.

66. KREMPL, Urša. (2006). Zmajčkova tržnica. Domžale : Studio Hieroglif. Ilustiral Jure Kralj.

67. KRESE, Maruša. (2006). Vsi moji božiči. Ljubljana: Mladinska knjiga.

68. LEBAN, Miroslava. (2006). Mravlja hoče v živalski vrt in druge zgodbe. Gorica: Goriška Mohorjeva družba. Ilustrirala Paola Bertolini Grudina.

69. LEVSTIK, Fran. (2006). Najdihojica na dedovem kolenci. Ljubljana: Prešernova družba. Ilustrirala Jelka Godec Schmidt.

70. LIKAR, Petra. (2006). Agencija brez panike: Zaljubljeni detektiv. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

71. LIKAR, Petra. (2006). Agencija na delu: Mojstri brez panike. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

72. MAJHEN, Zvezdana. (2006). Uganke modrijanke. Čedad : Zadruga Novi Matajur. Ilustrirala Mojca Cerjak.

73. MAJHEN, Zvezdana. (2006). Uspavanka za zmajčke. Domžale : Studio Hieroglif. Ilustrirala Alenka Vuk.

74. MAJHEN, Zvezdana. DROL, Nina. (2006). Ug(n)ankarije. Maribor: Obzorja. Ilustrirala Nina Drol.

75. MAKAROVIČ, Svetlana. (2006). Mačnice. Ljubljana: Center za slovensko književnost. Ilustriral Janez Plestenjak.

76. MAL, Vitan. (2006). Sreča na vrvici. Ljubljana: Prešernova družba. Ilustrirala Dunja Kofler.

77. MARUSSIG, Jurij. (2006). Črkovnjak. Ljubljana: Genija: Ilustriral Peter Gaber.

78. MATOZ, Zdenko. (2006). Koliko je ura? Ljubljana: Lepa beseda.Ilustriral Sandi Červek.

79. MATUC, Primož. (2006). Pesem iz črk: moja prva knjiga. Cerkno: Osnovna šola. Ilustracije Rena Mlakar.

80. MAURER, Neža. (2006). Kresnica na dlani. Ljubljana: Jasa. Ilustrirala Maja Šubic.

81. MESARIČ, Jožica. (2006). Dogodek na gozdni jasi. Kranj: Zdravstveno vzgojni center. IlustriralaPeter in Luka Mesarič.

82. MESTNIK. Ivanka. (2006). Resnične o volku, medvedku in reki. Brežice: Utrip. Ilustracije učenci Osnovne šole Žužemberk.

83. MILIČINSKI, Frane. (2006). Zvezdica zaspanka. Ljubljana: Sanje. Ilustriral Gorazd Vahen. (1. ponatis)

84. MILIČINSKI, Frane. (2006). Zvezdica zaspanka: skrajšana verzija. Ljubljana: Sanje. Ilustriral Gorazd Vahen. (2. ponatis)

85. MILKOVIČ, Dragan. (2006). Mobilko in druge. Dob pri domžalah: Miš. Ilustrirala Petra Preželj.

86. MLAKAR, Ida. (2006). Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir. Radovljica: didakta. Ilustrirala Kristina Krhin.

87. MODERNDORFER, Vinko. (2006). Vrnitev muca Langusa & in čarovničke Gajke: nadaljevanje veselih dogodivščin popolnoma navadnega mucka Makija. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Jelka Godec Schmidt.

88. MUCK, Desa. (2006). Anica in prva ljubezen. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Ana Košir.

89. MUCK, Desa. (2006). Anica in športni dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Ana Košir.

90. MUCK, Desa. (2006). Lažniva Suzi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

91. MUCK, Desa. (2006). Panika. Ljubljana: Mladinska knjiga.

92. NOVAK Bogdan. (2006). Gozdni samotar. Ljubljana: Karantanija.

93. NOVAK, Bogdan. (2006). Usodni piknik. Ljubljana: Karantanija.

94. NOVAK, Boris A. (2006). Dlaneno platno: izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

95. NOVAKOVIĆ, Novica. (2006). Strašna biba pesmi šiba: izbor. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

96. NOVŠAK, Andreja. (2006). Izštevanke. Žirovnica: Utrinek. Ilustrirali otroci iz VVZ Radovljica.

97. OSOJNIK, Melita. (2006). Sonce gre na potep. Ljubljana: Glasbeno gledališče Melite Osojnik. Ilustriral Veno Dolenc.

98. PALČIČ, Igor. (2006). Lun Krajc. Ljubljana: Zavod za ustvarjalnost Hymnos. Ilustrirala Dunja Zupančič.

99. PAVČEK, Tone. (2006). Juri-Muri v Afriki: o fantu, ki se ni maral umivati. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Marjanca Jemec-Božič. (6. ponatis - slikanica)

100. PEČAR, Marijan. (2006). Protej in Proteja: zgodba iz jamskega sveta. Ljubljana: Genija. Ilustriral Marijan Pečar.

101. PEČEK, Stane. (2006). Pravljica o roki. Mokronog: KUD Emil Adamič

102. PEGAN, Vanja. (2006). Pisatelj, Adam in pilot. Ljubljana: Mladinska knjiga.

103. PERGAR, Saša. (2006). Čarobni mlinček ali Zakaj je morska voda slana. Murska Sobota: Ajda. Ilustrirala Ana Razpotnik Donati.

104. PERGAR, Saša. (2006). Kako je nastalo Blejsko jezero. Murska Sobota: Ajda. Ilustriral Anton Buzeti.

105. PERGAR, Saša. (2006). Potoček pod Triglavom. Murska Sobota: Ajda. Ilustriral Anton Buzeti.

106. PERGAR, Saša. (2006). Vrabček in stari pes. Murska Sobota: Ajda. Ilustriral Anton Buzeti.

107. PEKLAR Andreja. (2006). Varuh. Ljubljana: Inštitut za likovno umetnost. Ilustrirala Andreja Peklar.

108. PERŠOLJA, Patricija. (2006). Erazem in hišica. Dob pri Domžalah: Miš. Ilustrirala Daša Simčič.

109. PERŠOLJA, Patricija. (2006). Velika skrivnost. Ljubljana: Info press. Ilustrirala Maja Črepinšek.

110. PERŠOLJA, Patricija. (2006). Pridi oblaček! Domžale: Studio Hieroglif. Ilustrirala Kristina Krhin.

111. PETEK, L. Milan. (2006). Kostanjevo drevo gre v Afriko. Čedad: Zadruga Novi Matajur. Ilustrirala Alenka Sottler.

112. PLASKAN, Valentina. (2006). Oblak v srcu. Polzela: Osnovna šola.

113. PODGORŠEK, Mojiceja. (2006). Marušin dnevnik: ljubezen pa pohodu. Ljubljana: Morfem.

114. PODGORŠEK, Mojiceja. (2006). Pajek Feliks in muha enodnevnica. Ljubljana: Morfem. Ilustriral Ivo Frbežar.

115. PODGORŠEK, Mojiceja. (2006). Podgana Pregnana na obisku. Ljubljana: Morfem. Ilustriral Ivo Frbežar.

116. PRAPROTNIK Z. Liljana. (2006). Male živali. Ljubljana: Mladinska knjiga.

117. PREGL, Slavko. (2006). Dva majhna velika ribiča. Ljubljana: Mladika. Ilustriral Arjan Pregl.

118. PREGL, Slavko. (2006). Varja se pogovarja. Čedad : Zadruga Novi Matajur. Ilustriral Arjan Pregl.

119. PREGL, K. Tatjana. (2006). Punčka sanja. Šmarje-Sap: Buča. Ilustrirala Daša Simčič.

120. RAČIČ, Janja. (2006). Če srce bi govorilo. Sevnica: Osnovna šola Sava Kladnika.

121. RAZBORŠEK, Mihaela. (2006). Ko Bog potrka na dušo: božična zgodba. Maribor: Slomškova založba. Ilustriral Peter Škerl.

122. REBA, Matea. (2006). Polževa hišica. Kamnik: Reba. Ilustrirala Marija Prelog.

123. REBA, Matea. (2006). Ajatutaja. Kamnik: Reba. Ilustrirala Larisa Zaremba.

124. REJC, Vladimira. (2006). Razgaljena bližina. Ljubljana: Mladinska knjiga.

125. ROBNIK, Marko. (2006). Čarniki. Prvi del, Sila. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak. Ilustriral Marko Robnik.

126. ROBNIK, Marko. (2006). Čarniki. Drugi del, Moč. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak. Ilustriral Marko Robnik.

127. ODE, Jože. (2006). Lužice v veži in druge zgodbe. Ljubljana: Karantanija.

128. ROZMAN, Aandrej. (2006). Mihec gre prvič okorg sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Damijan Stepančič.

129. RUDOLF, Mojca. (2006). Izgubljeni dnevnik. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

130. RUDOLF, Mojca. (2006). Ljubezen.si. Ljubljana: Genija.

131. SAKARA, Mateja. (2006). Kjer se rodijo misli. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Jure Kralj.

132. SAM, Anej. (2006). Zgodba o knjigi. Ljubljana: Jasa. Ilustrirala Maja Šubic in Gorazd Vahen.

133. SEVLJAK, Jože. (2006). Načeta vrv. Ljubljana: Družba Piano. Ilustriral Klavdij Palčič.

134. SIVEC, Ivan. (2006). Bližnje srečanje z medvedko Pepco: živalska zgodba. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

135. SIVEC, Ivan. (2006). Prekletstvo zlata: po sledeh najbogatejšega slovesnkega zlatokopa. Ljubljana: Mladinska knjiga.

136. SIVEC, Ivan. (2006). Zabava na nebu. Kamnik: Ico. Ilustrirala Tina Švajger.

137. SLOMŠEK, A. Martin. (2006). Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Celje: Društvo Mohorjeva družba.

138. SOKOLOV, Cvetka. (2006). Ponoči nikoli ne veš. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Peter Škerl.

139. STANONIK, Tončka. (2006). Pravljica o klekljarici Polonci; Pišem, klekljam. Ljubljana: Pegaz International.

140. STAROVASNIK, Ema. (2006). Topli potok. Murska Sobota: Ajda. Ilustrirala Nina Sever.

141. STRŽINAR, Jana. (2006). Pravljica o brezi Ljubljana: Mavrično gledališče.

142. SUHODOLČAN, Primož. (2006). Peter Nos in strahotepci. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

143. SUHODOLČAN, Primož. (2006). Veliki Bum Bum Čigum. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Uroš Hrovat.

144. SVETINA, Peter. (2006). Pesmi iz pralnega stroja. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Damijan Stepančič.

145. SVETINA, Peter. (2006). Das kleine Walross lässt sich nicht die Nägel schneiden = O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov. Celovec: Drava. Ilustrirala Mojca Osojnik.

146. ŠINKOVEC, Črtomir. (2006). Mačja abeceda. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Rudi Skočir.

147. ŠKOBALJ, Eva. (2006). Vrtnar: pravljica za otroke in odrasle. Maribor: Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet. Iilustrirala Nina Sever.

148. ŠTEFAN, Anja. (2006). Bobek in Barčica. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Polona Lovšin.

149. ŠTEFAN, Anja. (2006). Sto ugank. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustrirala Jelka Reichman.

150. ŠTEFANEC, Vladimir, P. (2006). Republika jutranje rose. Ljubljana: Mladinska knjiga.

151. ŠTEFANIČ, Helena. (2006). Grad nesrečne ljubezni: Friderik in Veronika na Fridrihštanju. Celje: Mohorjeva družba. Ilustrirala Žiža Komac.

152. ŠTURM, Milica. (2006). Kralj Niko Tin in njegovo kraljestvo. Celje: Društvo Mohorjeva družba. Ilustrirala Breda Sturm.

153. ŠTURM, Milica. (2006). O deklici, ki ni mogla zaspati. Ljubljana: Družina. Ilustracije Breda Sturm.

154. TACER, Aleš. (2006). Rjavko reševalec, pustolovščine mravljinčka Rjavka drugič. Maribor: Mariborska literarna družba. Ilustrirala Tanja Ledinek.

155. TARMAN, Draga. (2006). Na deželi. Ljubljana: DZS. Ilustrirala Saša Bogataj Ambrožič.

156. URH, Viktorija. (2006). Snežkove dogodivščine. Celje: Mohorjeva družba. Ilustrirala Urška Jurič.

157. VANDOT, Josip. (2006). Kekec in Bedanec. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ilustriral Zvonko Čoh. (2. ponatis)

158. VASLE, Vinko. (2006). Darovalec. Ljubljana: Mladinska knjiga.

159. VEGA, Emi. (2006). Ključ. Koper: Libris. Ilustrirala Emi Vega.

160. VELIKONJA, Irena. (2006). Poletje na okenski polici. Ljubljana: DZS.

161. VIDMAR, Janja. (2006). Baraba. Ljubljana: Mladinska knjiga.

162. VIDMAR, Janja. (2006). Bučko Superga. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

163. VIDMAR, Janja. (2006). Matic je zaljubljen. Ljubljana: Karantanija. Ilustrirala Katra Štrukelj.

164. VIDMAR, Janja. (2006). Nimaš pojma. Ljubljana: Mladika. Ilustriral Svjetlan Junaković.

165. VIDMAR, Janja. (2006). Softibluz. Ljubljana: Prešernova družba. Ilustriral Matjaž Schmidt.

166. VIDMAR, Janja. (2006). Uspavanka za maldega očka. Ljubljana: Karantanija.

167. VILČNIK, Rok. KOLBIČ, Gabrijela. (2006). Babica Marmelada. Maribor: Aristej. Ilustrirala Katja Kozjek Varl.

168. VILČNIK, Rok. (2006). Kokolorek. Ptuj: Gledališče Ptuj.

169. VRABIČ, Tomaž. (2006). Kolodovr letnih časov. Ljubljana: Karantanija. Ilustriral Marijan Pečar.

170. VRHOVEC, Iztok. (2006). Možicelj ali Kaj bi otroci sploh radi. Ljubljana: Ved: Dramsko društvo MUKI. Ilustriral Mihael Rudl.

171. ZAJC Lenart. MERLJAK M. Martina. (2006). Mustang. Novo mesto: Goga.

172. ZUPAN, Dim. (2006). Zgodba nekega Hektorja: Hektor in ribja usoda. Ljubljana: Mladika. Ilustrirala Damjana Koritnik.

173. ZUPANČIČ, Matjaž. (2006). Obiskovalec. Ljubljana: Mladinska Knjiga.

2007 (Nina Golob)[uredi]

1. AMBROŽIČ, Jana. (2007). Majana: [pravljica ali ne]. Šmarješke Toplice: Stella. (ilustitrala Tadeja Rozman)

2. BABNIK, Gabrijela. (2007). Koža iz bombaža. Ljubljana: Mladinska knjiga.

3. BAČIČ, Jožefa. (2007). Iz našega vrtca. Murska Sobota: Pomurska založba.

4. BAUER, Jana. (2007). Detektivske prigode Fokusa in Kolumne. Skrivnost izropane grobnice. Ljubljana: Vodnikova založba.

5. BERČIČ, Kristina. (2007). Popotovanje po spominu. Šenčur: Studio U3nek. (ilustrirala Nina Meglič)

6. BERGLES, Ciril. (2007). Zaupna sporočila. Ljubljana: Mladinska knjiga.

7. BETON, Katarina. (2007). Lunine rime med planeti. Ljubljana: Kres. (ilustirala Katarina Beton)

8. BEVC, Cvetka. (2007). Abecednik zaljubljene krastače. Ljubljana: Karantanija. (ilustirala Marjana Šegula-Miš)

9. BITENC, Janez. (2007). Kuža pazi: izbor najbolj priljubljenih otroških pesmi Janeza Bitenca. Ljubljana: Erimas. (ilustirala Daša Simčič)

10. BIZJAK, Ivan. (2007). Sanjalčkov živalski svet. Ljubljana: Sanjska knjiga. (ilustiral Igor Ribič)

11. BRUSH, Ann. (2007). Med dvema ognjema. Šmarješke Toplice: Stella.

12. BRVAR, Andrej. (2007). Tri pesnitve. Maribor: Litera.(ilustirala Alenka Sottler)

13. BRVAR, Andrej. (2007). Retrospektiva: izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

14. CASERMAN, Silvana. (2007). Problematična Lili. Ljubljana: Ved.

15. CIGLER, Tina. (2007). Mihec in Maja: zgodbe za otroke: grozljivke za odrasle. Celovec : Krščanska kulturna zveza ; Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba. (ilustiral Oliver Marčeta).

16. ČERNELA, Dobruška. (2007). Ninina jesen. Ljutomer: Gimnazija Frana Miklošiča.

17. DAJČMAN, Marjeta. (2007). Božidar se uči pisati. Ljubljana: Povše.

18. DEKLEVA, Milan. (2007). Sledi božjih šapic: izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

19. DEVJAK, Stanka. (2007). Božične zgodbe iz cerkvenega zvonika (del 1). Maribor: Slomškova družba. (ilustirala Fani Pečar)

20. DEVJAK, Stanka. (2007). Miško balalajček: pravljica o Mišku in njegovem glasbilu. Ljubljana: Salve. (ilustrirala Urša Skoberne)

21. DIM, Dušan. (2007). Distorzija. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije.

22. DODLEK, Tone. (2007). Frka. Murska Sobota: Franc-Franc. (ilustrirala Nadja Dodlek)

23. DORIA, Julija. (2007). Kresnička in njena lučka. Ljubljana: Atelje, galerija, knjigarna Julija Doria. (ilustirala Julija Doria)

24. DORIA, Julija. (2007). Naša kužica zaspanka. Ljubljana: Atelje, galerija, knjigarna Julija Doria. (ilustirala Julija Doria)

25. EGART, Darinka P. (2007). Tovornjak Gregec, Dirka z zajcem. Kranj: Modita. (ilustirala Janja Vehar)

26. EMERŠIČ, Urška. (2007). Balki – prav poseben muc. Ljubljana: zveza Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije. (ilustrirala Claudia Markizeti)

27. FLISAR, Evald. (2007). Pikpokec postane svetovni prvak. Ljubljana: Kulturno-umetniško društvo Sodobnost International: Vodnikova založba (DSKG). (ilustrirala Sanja Janša)

28. FRBEŽAR, Ivo. (2007). Mi, tamali. Ljubljana: Morfem. (ilustiral Ivo Frbežar)

29. FRITZ, Ervin. (2007). Vrane. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Matjaž Schmidt)

30. GERIČ, Miša in RAŠČAN Urška. (2007). O ptičku brez imena. Maribor: Litera. (ilustiral Dubravko Baumgartner)

31. GLUVIĆ, Goran. (2007). Čudovita igra nogomet. Ljubljana: Genija. (ilustirala Tanja Semion)

32. GOLOB, Berta. (2007). Kje je sreča doma?. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Marjan Manček)

33. GORJUP, Viktorija. (2007). Dva copatka. Idrija: Bogataj. (ilustriral Blaž Golob).

34. GORUP, Marta. (2007). Zlata jata. Kranj: Modita. (ilustriral Miki Muster)

35. GRADIŠNIK, Branko. (2007). Roka, voda, kamen: roman v treh letih. Prvo leto: 1990 in nazaj. Ljubljana: Mladinska knjiga.

36. GRADIŠNIK, Branko. (2007). Roka, voda, kamen: roman v treh letih. Drugo leto: 1991. Ljubljana: Mladinska knjiga.

37. GRADIŠNIK, Branko. (2007). Roka, voda, kamen: roman v treh letih. Tretje leto: 1992 in naprej. Ljubljana: Mladinska knjiga.

38. GREŠAK, Gregor in PORENTA Ana. (2007). Videzi domišljije: štiri pravljična dramska besedila. Velike Lašče: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti: KUD Primož Trubar.

39. GRUM, Bojan. (2007). Kužek Bahalo. Ljubljana: Društvo za enake možnosti slepih - DEMS. (ilustriral Bojan Grum)

40. GRUM, Bojan. (2007). Poletne norčije. Ljubljana: Društvo za enake možnosti slepih - DEMS. (ilustrirala Luna Grum Verdinek)

41. GRŽAN, Karel. (2007). Misli mladosti: Kljub vsemu, živeti je lepo! Praznujmo dan, ki nam je dan!: dobra misel za vsaki dan. Koper: Ognjišče.

42. HABJANIČ, Sandra. (2007). Resnična pravljica. Gaberje: SVIS. (ilustiral Igor Muršič)

43. HORVAT, Romeo. (2007). Marlenina skrita omara. Murska Sobota: Romsko društvo Romani union.

44. HUBMAN, Branka. (2007). Zaljubljeni mišek Pero. Litija: Knjižni molj. (ilustriral Bojan Sumrak)

45. HUBMAN, Branka. (2007). Užaljena metla in ljubeznivi sesalec. Litija: Knjižni molj. (ilustriral Bojan Sumrak)

46. HUBMAN, Branka. (2007). Snežna deklica. Litija: Knjižni molj. (ilustriral Bojan Sumrak)

47. HUBMAN, Branka. (2007). Ježek Maj raziskuje. Litija: Knjižni molj. (ilustriral Bojan Sumrak)

48. HUBMAN, Branka. (2007). Pija pred izložbenim oknom. Litija: Knjižni molj. (ilustriral Ivo Frbežar)

49. IGERC, Tatjana. (2007). Nedelja na deželi. Celovec: Drava. (ilustrirala Tatjana Igerc)

50. IVANUŠA, Peter. (2007). Zlati lev z otoka: počitniška zgodba. Maribor: Pro-Andy.

51. JERŠEK, Marjetka. (2007). Viši so vilinske miši. Šmarješke Toplice: Stella. (ilustrirala Marjetka Jeršek)

52. JURIŠEVIČ, Milena. (2007). Dva zelo strašna volkova. Koper: D-Bartol. (ilustriral Miran Kohek)

53. KALIŠNIK, Varja. (2007). V koga si?: samo za punce. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Maja Tomažič)

54. KARLOVŠEK, Igor. (2007). Mojca. Ljubljana: Mladinska knjiga.

55. KERMAUNER, Aksinija. (2007). Berenikini kodri. Dob pri Domžalah: Miš.

56. KLEČ, Milan. (2007). Samo gledam. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Marija Flegar)

57. KLINC, Damir. (2007). Ledeni princ. Preserje: Morfem. (ilustriral Ivo Frbežar)

58. KOBAL, Darinka. (2007). Gremo v Zoo. Ljubljana: Oka, otroška knjiga. (ilustrirala Tamara Korošec)

59. KOBAL, Darinka. (2007). Pika Poka in njen prijatelj Pegi Pu. Ptuj: Pikapolonica. (ilustrirala Polona Kosec)

60. KOBAL, Darinka. (2007). Perkmandeljc: navihani škratek iz starodavnih rudnikov v srcu Slovenije. Izgubljena deklica. Litija: Center za razvoj. (ilustrirala Tamara Korošec)

70. KOČAR, Tomo. (2007). Nagajivčki. Ljubljana: Zavod Tolovaj. (ilustrirala Luiza Margan)

71. KOČAR, Tomo. (2007). Storžek v težavah. Ljubljana: Zavod Tolovaj. (ilustriral Adriano Janežič)

72. KOKALJ, Tatjana. (2007). Senca na balkonu. Ljubljana: Genija. (ilustriral Adriano Janežič)

73. KOKALJ, Tatjana. (2007). Zajec Emil. Ljubljana: Sodobnost international. (ilustrirala Daša Simčič)

74. KOKALJ, Tatjana. (2007). Ukradena redovalnica. Ljubljana: Genija.

75. KOKELJ, Nina in ANTONIĆ, Kruno. (2007). Jon in Tadao. Ljubljana: Družba Piano. (ilustrirala Polona Lovšin)

76. KONC LORENZUTTI, Nataša. (2007). Skrivališče. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Matjaž Schmidt)

77. KONC LORENZUTTI, Nataša. (2007). Mi smo slike. Ljubljana: Družina. (ilustrirala Ana Zavadlav)

78. KOREN, Majda. (2007). Še zgodbe zajca Z.. Dob pri Domžalah: Miš. (ilustrirala Andreja Peklar)

79. KOS, Miha. (2007). Soneti znanosti doktorja Mihe Kosa. Ljubjana: Koskos. (ilustriral Božo Kos)

80. KOŠIR, Miloš. (2007). Miška Suhokrižka. Ljubljana: Trubar. (ilustriral Davor Grgičevič)

81. KOVAČ, Polonca. (2007). Zverinice od A do Ž: izbrane zgodbe za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Marjan Manček)

82. KOVAČ, Polonca. (2007). Klepetava želva. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Polona Lovšin)

83. KOZINC, Darinka. (2007). Zgodbe iz mišjega mesta 3. Ljubljana: Viharnik. (ilustrirala Kristina Krhin)

84. KRALJIČ, Helena. (2007). Razvajena muca Liza. Preserje: Morfem. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

85. KRALJIČ, Helena. (2007). Svet v barvah. Ljubljana: Morfem. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

86. KRALJIČ, Helena. (2007). Tekma pod regratovim klancem. Ljubljana: Morfem. (ilustriral Ivo Frbežar)

87. KRALJIČ, Helena. (2007). Zmeda v pravljični deželi. Ljubljana: Morfem. (ilustriral Dušan Klun)

88. KRALJIČ, Helena. (2007). Soseda vseveda. Ljubljana: Morfem. (ilustrirala Andreja Peklar)

89. KRALJIČ, Helena. (2007). Lučko in poklici. Preserje: Morfem. (ilustriral Dušan Klun)

90. KRALJIČ, Helena. (2007). Slavna ovca Stela. Ljubljana: Morfem. (ilustriral Bojan Sumrak)

91. KRALJIČ, Helena. (2007). Lučko in prevozna sredstva. Preserje: Morfem. (ilustriral Dušan Klun)

92. KRALJIČ, Helena. (2007). Mavrične kraljične in izgubljena krona. Ljubljana: Morfem. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

93. KREMPL, Urša. (2007). Žabje počitnice. Domžale: Studio hieroglif. (ilustrirala Jure Kralj)

94. KREMPL, Urša. (2007). Zaljubljeni žabec in druge zgodbe v sličicah. Domžale: Studio Hieroglif. (ilustrirala Urška Stropnik)

95. LAPAJNE DEKLEVA, Tomaž. (2007). Jaka in sraka: kako Jaka odkrije, od kod pride elektrika. Preserje: Morfem. (ilustriral Ivo Frbežar)

96. LOVŠIN, Darja. (2007). Mačke malega mesta. Ljubljana: Tales Lovšin.

97. MAJHEN, Zvezdana. (2007). Čas brez vode: ekološka pravljica. Ljubljana: DZS. (ilustrirala Erika Omerzel Vujić)

98. MAKAROVIČ, Svetlana. (2007). Korenčkov palček. Ljubljana: Center za slovensko književnost. (ilustrirala Vera Kovačević)

99. MAL, Vitan. (2007). Žardna na taborjenju. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Igor Ribič)

100. MALAVAŠIČ, Ivan. (2007). Drugačne počitnice: mladinska povest. Ljubljana: Koščak. (ilustriral Ivan Malavašič)

101. MARIJANAC, Antica. (2007). Kdo gre z nami. Brežice: Utrip. (ilustrirala Zinka Žnideršič)

102. MIKLAUŽIČ, Sonja. (2007). Maša lovi sonce. Tržič: Učila international. (ilustrirala Tina Perko)

103. MLAKAR, Ida. (2007). Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. Radovljica: Didakta. (ilustrirala Kristina Krhin)

104. MLAKAR, Ida. (2007). Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir. Radovljica: Didakta. (ilustrirala Kristina Krhin)

105. MLAKAR, Ida. (2007). Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo. Radovljica: Didakta. (ilustrirala Kristina Krhin)

106. MOŠKRIČ, Marjana. (2007). Stvar. Ljubjana: Družba Piano. (ilustrirala Živa Moškrič)

107. MUCK, Desa. (2007). Anica in skrivnostna maska. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Ana Košir)

108. MUCK, Desa. (2007). Kokoš velikanka. Ljubljana: Sodobnost international. (ilustrirala Polona Kunaver Ličen in David Ličen)

109. (2007). Najdihojca in Ciciban: pesmi za otroke: izbor. Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba. (izbral, uredil in spremne besede dodal France Pibernik, ilustrirala Tina Krašovec)

110. NARDIN, Milan in NARDIN, Edita. (2007). Mami, uganil sem. Kranj: Zelolepo. (ilustriral Adriano Janežič)

111. NOVAK, Bogdan. (2007). Superšpon. Ljubljana: Karantanija.

112. NOVAK, Tanja. (2007). Ježek Snežek in suša: požar v naravi. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje. (ilustriral Peter Škerl)

113. NOVAKOVIČ, Novica. (2007). Stvor. Ljubljana: Karantanija. (ilustrirala Kiki Omerzel)

114. NOVŠAK, Andreja. (2007). Pastirske izštevanke. Žirovnica: Utrinek. (ilustrirali Otroci iz VVZ Radovljica, enota Lesce)

115. NOVŠAK, Andreja. (2007). Ljubezen male Sivke. Vrba: Indoku pgc.

116. OBAL, Zdenka. (2007). Zgodba o medvedku Skuštrančku. Ljubljana: Morfem. (ilustriral Ivo Frbežar)

117. OMAHEN, Nejka. (2007). Spremembe, spremembe. Ljubljana: DZS.

118. PASARIT, Milan. (2007). Pravljice za moje malčke. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva. (ilustriral Milan Pasarit)

119. PAVČEK, Tone. (2007). Pavcek.doc: za domišljijsko popotovanje in domače branje : [izbor poezije Toneta Pavčka]. Ljubljana: Rokus Klett. (ilustriral Peter Ciuha)

120. PEČEK, Stane. (2007). Zmak. Ljubljana: Karantanija. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

121. PEČJAK, Vid. (2007). Aleks in robot Janez. Maribor: Litera. (ilustrirala Vera Kovačević)

122. PETEK LEVOKOV, Milan. (2007). Maček Ferdo igra nogomet. Nova Gorica: Educa. Nina Lovišček.

123. PETEK LEVOKOV, Milan. (2007). Sončne pravljice. Čudežni copati. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Marijan Pečar)

124. PETEK LEVOKOV, Milan. (2007). Sončne pravljice. Zemlja ima gripo. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Marijan Pečar)

125. PIKALO, Matjaž. (2007). Vrtnar. Ljubljana: Mladinska knjiga.

126. PIKALO, Matjaž. (2007). Marinamarina. Šmarje-Sap: Buča. (ilustrirala Ana Šalamun)

127. PIKALO, Matjaž. (2007). Misli dobro in modro. Šmarje-Sap: Buča. (ilustrirala Ana Šalamun)

128. PINTARIČ, Branko. (2007). Kako so šli drvarit = Kak so šli v lejs trejbit: prekmurska pravljica. Murska Sobota: Zveza kulturnih društev. (ilustrirala Tatjana Kerec Lovrenjak)

129. POGORŠEK, Mojiceja. (2007). Ko Energija občuduje Veselje, Red potrebuje Optimizem. Ljubljana: Morfem. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

130. POGORŠEK, Mojiceja. (2007). Ljubezen v Zajčji dobravi. Preserje: Morfem. (ilustriral Ivo Frbežar)

131. POGORŠEK, Mojiceja. (2007). Mimi je drugačna. Kranj: Damodar. (ilustriral Simon Bogatin)

132. POGORŠEK, Mojiceja. (2007). O pastirčku, ki je znal računati. Tržič: Učila international. (ilustrirala Andreja Peklar)

133. POGORŠEK, Mojiceja. (2007). Medo reši vsako zmedo. Kranj: Damodar. (ilustrirala Polona Lovšin)

134. POGORŠEK, Mojiceja. (2007). O polžu, ki je zajcu rešil življenje. Kranj: Damodar. (ilustrirala Evgenija Jarc)

135. POGORŠEK, Mojiceja. (2007). Moja mamica. Preserje: Morfem. (ilustrirala Andreja Peklar)

136. POGORŠEK, Mojiceja. (2007). Ko se kokoška zaljubi v petelina. Preserje: Morfem. (ilustriral Bojan Sumrak)

137. POGORŠEK, Mojiceja. (2007). Moja sestra Žana. Ljubljana: Morfem. (ilustrirala Andreja Peklar)

138. POLES, Rok. (2007). O srečni kozi. Velenje: Berivka. (ilustriral Rok Poles)

139. POLJANEC, Maja. (2007). Pesem zvezd. Ljubljana: Karantanija. (ilustriral Jure Kralj)

140. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Liljana. (2007). Moj očka. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Lila Prap)

141. PREGL KOBE, Tatjana. (2007). Kdo bo popravil luno?. Ljubljana: Edina. (ilustrirala Marija Prelog)

142. PREGL KOBE, Tatjana. (2007). Mišja abeceda. Dob pri Domžalah: Miš. (ilustrirala Daša Simčič)

143. RADOVANOVIČ, Vesna. (2007). Puhačka. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc. (ilustrirala Maja Lubi)

144. RADOVANOVIČ, Vesna. (2007). Rožnati avtobus. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc. (ilustrirala Ana Razpotnik Donati)

145. RAZBORŠEK, Mihaela. (2007). Miklavž prihaja. Maribor: Slomškova družba. (ilustrirala Fani Pečar)

146. REJC, Lucija. (2007). Dilema. Ljubljana: Jutro.

147. RODE, Jože. (2007). Skriti grad. Celje: Celjska Mohorjeva družba. (ilustrirala Andreja Peklar)

148. ROZMAN, Andrej. (2007). Kako je Oskar postal detektiv. Ljubljana: Sodobnost international: Vodnikova založba. (ilustrirala Ana Košir)

149. RUDOLF, Mojca. (2007). Usoda.si. Ljubljana: Genija.

150. SELEN TRKMAN, Slavi. (2007). Zelena je najlepša. Ljubljana: Salve. (ilustracije Daša Štrbenc)

151. SIVEC, Ivan. (2007). Cela Idrija nori: tihotapska ekološka zgodba. Ljubljana: Karantanija. (ilustrirala Uroš Hrovat)

152. SIVEC, Ivan. (2007). Pika in hišni robot XY-13. Ljubljana: Karantanija. (ilustrirala Uroš Hrovat)

153. SIVEC, Ivan. (2007). Jutri bom umrl: izpoved ljubljanskega frajerja. Kamnik: Ico.

154. SIVEC, Ivan. (2007). Abeceda se potepa. Kamnik: Ico. (ilustrirala Tina Švajger)

155. SOKOLOV, Cvetka. (2007). Ah, ti zdravniki! Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustriral Peter Škerl)

156. VILAR, Sten. (2007). Potovanje malega čevlja. Medvode: Studio Anima. (ilustriral Rok Vilar)

157. VOŠNJAK, Uroš. (2007). Zmaj Nikolaj v svetu pravljic. Maribor: Obzorja. (ilustrirala Tina Brinovar)

158. VRHOVEC, Iztok. (2007). Svitove neverjetne počitnice. Ljubljana: Ved.

159. ZUPAN, Dim. (2007). Zgodba nekega Hektorja. Hektor in mala šola. Ljubljana: Mladika. (ilustrirala Damjana Koritnik)

2008 (Martina Mohorič)[uredi]

1. ARHAR, Vojan Tihomir, 2008: Tratnice. Ljubljana : Genija (ilustrirala Sara Koncilja)

2. ARKO, Andrej, 2008: Nevsakdanjosti. Ljubljana : Mladinska knjiga

3. BEDRAČ, David, 2008: Pesniška hiša. Maribor : Litera (ilustrirali Anja Čuhajev in Cirila Zorenč)

4. BEVK, France, 2008: Peter Klepec. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček)- 3. popravljeni natis

5. BITENC, Janez, 2008: Palčki z rožnega grička. Maribor : Obzorja (ilustracije Dunja Kofler) 2. izdaja

6. BITENC, Janez, 2008: Pesmi o zimi in dedku Mrazu. Maribor : Obzorja (ilustracije Nina Drol) 3. prenovljeni natis

7. BOŽIČ, Marja, 2008: Škratova čarobna kuhinja. Fram : Naravna pot (ilustracije Andrejka Čufer, otroške risbice Hana Ramovš ; fotografije Rasta Fašmon)

8. BRENK, Kristina, 2008: Prišel je velikanski lev. Ljubljana : Zavod Delak (ilustratorka Polona Lovšin)

9. BRIC, Neda R., 2008: Čuda čudna. Radovljica : Didakta (Nina Bric)

10. CIGLER, Tina, 2008: Mihec in Maja. Celovec : Krščanska kulturna zveza (ilustracije Oliver Marčeta)

11. COTIČ, Metka, 2008: Najboljši izum na svetu. Ljubljana : Morje (ilustrirala Metka Cotič)

12. COTIČ, Metka, 2008: Bacek in zver. Ljubljana : Morje (ilustrirala Metka Cotič)

13. ČATER, Dušan, 2008: Pojdi z mano. Novo mesto : Goga

14. ČEMAŽAR, Zvonko, 2008: Lučke za male bučke. Ljubljana : Družina

15. ČERNIGOJ, Nika, 2008: Gradim svet iz besed. Ljubljana : Rokus Klett (ilustracije Pšenica Kovačič)

16. ČERPNJAK, Silva, 2008: Kako sta šivanka in sukanec krpala streho. Ljubljana : Genija (ilustrirala Andrejka Ozebek)

17. ČIBEJ, Barbara, 2008: Bojevnikova skrivnost. Ajdovščina : Medobčinsko društvo prijateljev mladine

18. ČRNIVEC, Teja, 2008: Jaz in moj dolgi jezik. Škofljica : Grmi

19. DEBEVEC, Saša, 2008: Žiki, Miki, Fliki. Ljubljana : KATR (ilustrirala Kaja Debevec)

20. DEVJAK, Stanka, 2008: Viharnik. Maribor : Slomškova družba (ilustracije Nina Lovišček)

21. DEVJAK, Stanka, 2008: Božične zgodbe iz cerkvenega zvonika. Maribor : Slomškova družba (ilustracije Fani Pečar)

22. DIM, Dušan, 2008: Distorzija. Ljubljana : Cankarjeva založba

23. DOLENC, Mate, 2008: Polnočna kukavica in druge zgodbe. Ljubljana: Mladika (ilustriral Adriano Janežič)

24. DOLINAR, Maja, 2008: Sveti Miklavž goduje. Maribor : Mariborska literarna družba

25. DORIA, Julia, 2008: Netopirček Tinček. Ljubljana : Atelje (ilustrirala Julia Doria)

26. DULAR, Saša, 2008: Moj oreh. Novo mesto : Vrtec Pedenjped (ilustracije skupina Ribice iz Vrtca Pedenjped Novo mesto)

27. DUŠA, Zdravko, 2008: Kje so doma dobri možje. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Peter Škerl)

28. ERŽEN, Saša, 2008: Pikapolonica si prinese srečo. Ljubljana : Pannaplus za Lili in Roza (ilustrirala Meta Wraber)

29. FERLEŽ, Romana, 2008: Gol za Natascho. Maribor : Študentska založba Litera

30. FLISAR, Evald, 2008: Alica v nori deželi. Ljubljana : Vodnikova založba

31. FRANČIČ, Franjo, 2008: Izgubljeni jutri. Ljubljana : Mladinska knjiga

32. FRANČIČ, Franjo, 2008: Kam se skrijejo metulji pred dežjem. Ljubljana : Mladinska knjiga

33. GAČNIK-GOMBAČ, Lidija, 2008: Grah v otroškem vrtcu. Maribor : Litera (ilustrirali Anja Čuhajev in Cirila Zorenč)

34. GLOGOVEC, Viktorija Zmaga, 2008: Velike ljubezni majhnih ljudi. Ljubljana : Forma 7

35. GOLOB, Berta, 2008: Preprosto pismo v raj. Celje : Celjska Mohorjeva družba (ilustrirala Andreja Peklar)

36. GOLUB, Zdenka, 2008: Praznični nastopi. Maribor : Vox

37. GOMBAČ, Žiga, 2008: Jastrebov let. Ljubljana : Mladika. (ilustriral Damijan Stepančič)

38. GOSTEČNIK, Petra, 2008: Izgubljena pravljica. Velenje : Ustanova Velenjska knjižna fundacija (ilustracije Matevž Čas)

39. GRAFENAUER, Niko, 2008: Pedenjped. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Marjan Manček)

40. GRANDOVEC, Ivan, 2008: Godrnjavčev Janez. Ljubljana : Salve (ilustracije Tina Rus)

41. GREGORIČ GORENC, Barbara, 2008: Iskanke. Ljubljana : Viharnik (ilustrirala Andreja Gregorič)

42. GREGORIČ GORENC, Barbara, 2008: Navodila za randi. Ljubljana : Viharnik

43. GREGORIČ GORENC, Barbara, 2008: Tri pike. Ljubljana : Viharnik 1. ponatis

44. GRUBAR, Tomaž, 2008: Resničnostni šov Big Father. Ljubljana : Prešernova družba (ilustriral Robert Fister)

45. GRŽAN, Karel, 2008: Misli mladosti : kljub vsemu, živeti je lepo! Koper : Ognjišče

46. GRŽAN, Karel, 2008: Pastirček Lovrenc. Ljubljana : Družina (ilustrirala Severina Trošt-Šprogar) 1. ponatis

47. GRŽAN, Karel, 2008: Ana praznuje božič. Koper: Ognjišče (ilustracije Karmen Smodiš)

48. GRŽAN, Karel, 2008: Zgodba o zlati harfi. Koper: Ognjišče (ilustracije Severina Trošt-Šprogar) 1. ponatis

49. GUTMAN, Olga, 2008: Korenine in sol. Ljubljana : Katr

50. HABIČ PREGL, Barbara, 2008: Babičina hiša. Radovljica : Didakta (ilustrirala Jelka Reichman)

51. HABIČ PREGL, Barbara, 2008: Ljubezen gre skozi želodec. Ljubljana : Karantanija (ilustriral Arjan Pregl)

52. HABIČ, Špela, 2008: Snežno beli hribčki. Murska Sobota : Ajda (ilustrirala Ana Razpotnik Donati)

53. HRVATIN, Asja, 2008: Od RTM do WTF. Ljubljana : Mladinska knjiga

54. HUBMAN, , Branka, 2008: Medved Jaka organizira čistilno akcijo. Preserje : Morfem (ilustriral Bojan Sumrak)

55. HUBMAN, Branka, 2008: Zavržene igračke. Litija : Knjižni molj (ilustrirala Tjaša Pogačar)

56. JANČAR, Drago, 2008: Joyceov učenec : deset izbranih novel. Ljubljana : Mladinska knjiga

57. JANČAR , Irma, 2008: Zmaji iz našega mesta. Ljubljana : Mladika (ilustriral Andrej Čakš)

58. KERMAUNER, Aksinja, 2008: Orionov meč. Dob pri Domžalah : Miš

59. KOBAL, Darinka, 2008: Pajčica in škrat Brkec. Maribor : Slomškova družba (ilustrirala Erna Pucihar)

60. KOBAL, Sara, 2008: Dragi prijatelj, rad bi ti povedal, kaj je ljubezen. Bukovica : Osnovna šola Lucijana Bratkoviča

61. KOCMUT, Aleksandra, 2008: Na otoku Puklmec. Preserje : Morfem (ilustriral Damijan Sovec)

62. KOČAR, Tomo, 2008: Spet lumpi iz 3. a. Ljubljana : Zavod Tolovaj (ilustriral Samo Jenčič)

63. KOČAR, Tomo, 2008: Ime mi je Vuf. Ljubljana : Zavod Tolovaj (ilustrirala Ana Razpotnik Donati)

64. KOČAR, Tomo, 2008: Zaljubljeni zajček. Ljubljana : Zavod Tolovaj (ilustriral Adriano Janežič)

65. KOČAR, Tomo, 2008: Veliko pospravljanje. Ljubljana : Zavod Tolovaj (ilustrirala Mateja Glavnik)

66. KODRIČ, Neli, 2008: Sreča je. Maribor : Litera (ilustrirala Elvira Luša Džumhur)

67. KODRIČ, Neli, 2008: 49:03:39. Ljubljana : Mladinska knjiga

68. KOKALJ, Tatjana, 2008: Zajec in rogljiček. Hoče : Skrivnost (ilustrirala Daša Simčič)

69. KOKALJ, Tatjana, 2008: Miška in goslice. Ljubljana : Grlica (ilustrirala Daša Simčič)

70. KOKALJ, Tatjana, 2008: Koga ima Neža najraje? Preserje : Morfem (ilustriral Adriano Janežič)

71. KOKALJ, Tatjana, 2008: Kdo trka na vrata? Preserje : Morfem (ilustriral Adriano Janežič)

72. KOKALJ, Tatjana, 2008: V deželi pogumnih princes. Ljubljana : Vodnikova založba (ilustracije in kolaži Anja Kokalj in Sanja Janša)

73. KOKALJ, Tatjana, 2008: Draga Alina, draga Brina. Ljubljana : Mladinska knjiga

74. KOKELJ, Nina, 2008: Jon in Tadao. Ljubljana : Družba Piano (ilustrirala Polona Lovšin)

75. KOREN, Majda, 2008: Lojza iz vesolja. Ljubljana : Vodnikova založba (ilustrirala Mojca Dolinar)

76. KOREN, Majda, 2008: Julija je zaljubljena lol. Ljubljana : Karantanija

77. KOVIČ, Valentin, 2008: Čudežno zdravilo. Preserje : Morfem (ilustriral Damijan Sovec)

78. KOZAR, Lojze, 2008: V svetišču družine. Koper : Ognjišče

79. KOZINC, Darinka, 2008: Pravili so jim Aleksandrinke. Nova Gorica : Educa (ilustracije Anna Törrönen)

80. KRAJNC, Matej, 2008: Planet lutk. Ljubljana : Ved

81. KRAJNC, Matej, 2008: Veliki turnir. Ljubljana : Ved

82. KRALJIČ, Helena, 2008: Ples v zabojniku. Ljubljana : Morfem (ilustracije Matjaž Schmidt)

83. KRALJIČ, Helena, 2008: Mavrične kraljične in velikan Grom. Preserje : Morfem (ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

84. KRALJIČ, Helena, 2008: Stonoga Tina išče moža. Preserje : Morfem (ilustriral Zvonko Čoh)

85. KRALJIČ, Helena, 2008: Lučko in zimske radosti. Preserje : Morfem (ilustriral Dušan Klun)

86. KRALJIČ, Helena, 2008: Pošast v vrtcu. Preserje : Morfem (Polona Lovšin)

87. KRALJIČ, Helena, 2008: Lučko kuha. Preserje : Morfem (ilustrator Dušan Klun)

88. KRALJIČ, Helena, 2008: Samovo potovanje v deželo svetlobe. Preserje : Morfem (ilustrator Zvonko Čoh)

89. KRALJIČ, Helena, 2008: Zaljubljena balončka. Preserje : Morfem (ilustrirala Petra Preželj)

90. KRALJIČ, Helena, 2008: Kako so igrače spametovale Matica. Preserje: Morfem (ilustriral Matjaž Schmidt)

91. KRALJIČ, Helena, 2008: Samove dogodivščine v Deželi Svetlobe. Preserje: Morfem (ilustrator Zvonko Čoh)

92. KREMPL, Urša, 2008: Prvi april . Domžale : Studio Hieroglif (ilustriral Jure Kralj)

93. KRULC, Cvetka, 2008: Temnolasa vila. Šmarješke Toplice : Stella (ilustrirala Mirella Barica)

94. KUNAVER LIČEN, Polona, 2008: Skrivnost starca Bertolda. Ljubljana : Vodnikova založba (ilustrirala Polona Kunaver Ličen)

95. KUPPER, Niko, 2008: Kralj Samo. Celovec : Mohorjeva (ilustracije Katarina Štrukelj)

96. LAINŠČEK, Feri, 2008: Hit poletja. Ljubljana : Cankarjeva založba

97. LAINŠČEK, Feri, 2008: Nedotakljivi. Ljubljana : Mladinska knjiga 1. ponatis

98. LAINŠČEK, Feri, 2008: Tudi živali sanjajo. Murska Sobota : Franc-Franc (ilustriral Igor Ribič)

99. LAMPRET, Marjan, 2008: Družina z Ravnega hriba. Šmartno pri Litiji : Župnija (ilustrirala Neža Dacar)

100. LEVSTIK, Fran, 2008: Martin Krpan. Ljubljana : Mladinska knjiga (naslikal Tone Kralj) 15. natis

101. LEVSTIK, Fran, 2008: Kdo je napravil Vidku srajčico. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Roža Piščanec) 10. popravljeni natis

102. LOGAR, Tadeja, 2008: Pot do sanj. Kuteževo : Osnovna šola Podgora (ilustrirala Tadeja Logar)

103. MACUH, Bojan, 2008: Mulci kot mulci. Ljubljana : VED (ilustriral Tibor Frančič)

104. MAHKOVIC, Tomaž, 2008: Uganke in zanke za male in velike otroke. Maribor : Študentska založba Litera (ilustrirala Simona Kropec)

105. MAHNIČ, Mirko, 2008: Zapisi. Ljubljana : Mladinska knjiga

106. MAJ, Nika, 2008: Demon iz gozda. Ljubljana : Ved

107. MAJ, Nika, 2008: Gozdar. Ljubljana : VED

108. MAJHEN, Zvezdana, 2008: Z Benijem spoznavam svet. Maribor : Obzorja (ilustracije Urška Stropnik)

109. MAKAROVIČ, Svetlana, 2008: Sapramišja sreča. Dob pri Domžalah : Miš (ilustrirala Daša Simčič)

110. MAKAROVIČ, Svetlana, 2008: Smetiščni muc in druge zgodbe. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Gorazd Vahen) 1. ponatis

111. MAKAROVIČ, Svetlana, 2008: Zajčkovo leto. Dob pri Domžalah : Miš (ilustracije Jože Lašič)

112. MAKAROVIČ, Svetlana, 2008: Replja. Dob pri Domžalah : Miš (ilustrirala Nina Meglič)

113. MAKAROVIČ, Svetlana, 2008: Coprniški muc : pesnitev – coprnitev. Dob pri Domžalah : Miš (ilustrirala Andreja Peklar) 2. natis

114. MAKAROVIČ, Svetlana, 2008: Šuško in gozdni dan. Dob pri Domžalah : Miš (ilustrirala Daša Simčič)

115. MAKAROVIČ, Svetlana, 2008: Kosovirja na leteči žlici. Dob pri Domžalah : Miš (ilustracije Suzi Bricelj)

116. MAKAROVIČ, Svetlana, 2008: Svetlanine pravljice. Dob pri Domžalah : Miš (ilustrirala Alenka Sottler)

117. MAL, Vitan, 2008: Dvojčka. V Ljubljani : Karantanija (ilustriral Igor Ribič)

118. MAURER, Neža, 2008: Ti si moje srce. Ljubljana : Jasa (ilustrirala Maja Šubic)

119. MAURER, Neža in sod., 2008: Pikapolonica na prašni cesti. Ljubljana : Jasa (ilustrirala Marija Prelog)

120. MAV HROVAT, Nina, 2008: O kralju, ki ni maral pospravljati. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Suzi Bricelj)

121. MAVSAR, Maruša, 2008: Brin in Aleks Afrika. Krško : Zavod Neviodunum (ilustracije Urška Jekler)

122. MAVSAR, Maruša, 2008: Brin in poskočni Jan. Krško : Zavod Neviodunum (ilustracije Urška Jekler)

123. MAVSAR, Maruša, 2008: Brin in zajec Karol. Krško : Zavod Neviodunum (ilustracije Urška Jekler)

124. MEDVED, Ksenija, 2008: Palček Bralček. Grosuplje: Partner graf (ilustriral Gabrijel Vrhovec)

125. MESTNIK, Ivanka, 2008: Veselje v zajčjem hotelu. Novo Mesto: Goga (ilustriral Jože Kumer)

126. MILIČINSKI, Fran, 2008: Laž in njen ženin. Ljubljana : Sanje (ilustracije Ana Razpotnik Donati)

127. MLAKAR, Ida, 2008: Čarmelada. Murska Sobota : Ajda (ilustrirala Ana Razpotnik Donati)

128. MLAKAR, Ida, 2008: Ciper coper medenjaki. Murska Sobota : Ajda (ilustrirala Ana Razpotnik Donati)

129. MLAKAR, Vlasta, 2008: Deklica Lastovka in druge zgodbe. Preserje : Morfem (ilustracije Damijan Sovec)

130. MOROVIČ, Andrej, 2008: Okoliščine. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Boris Benko)

131. MOŠKRIČ, Marjana, 2008: O sivem mestu in črni roži. Ljubljana : Genija (ilustracije Marjana Moškrič)

132. MUC, Dušan, 2008: Ko snežna sova zacinglja. Šmarje-Sap : Buča

133. MUCK, Desa, 2008: Anica in skrivnostna maska. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Ana Košir) 1. ponatis

134. MUCK, Desa, 2008: Anica in športni dan. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ana Košir)1. natis: 2002

135. MUCK, Desa, 2008: Anica in počitnice. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Ana Košir) 1. natis: 2004

136. MUCK, Desa, 2008: Anica in velike skrbi. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ana Košir)1. natis: 2003

137. MUCK, Desa, 2008: Anica in velika skrivnost. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ana Košir)1. natis: 2004

138. MUCK, Desa, 2008: Anica in Jakob. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ana Košir) 1. natis: 2002

139. MUCK, Desa, 2008: Anica in zajček. Ljubljana: Mladinska knjiga.( ilustrirala Ana Košir) 1. natis: 2001

140. MUCK, Desa, 2008: Anica in materinski dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Ana Košir) 1. natis: 2001

141. MUCK, Desa, 2008: Anica in grozovitež. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Ana Košir) 1. natis: 2001

142. MUROVEC, Mija, 2008: Dobrote palčice Robidovke. Olševek : Narava (ilustrirala Mija Murovec)

143. NARDIN, E. in M., 2008: Živalske pravljice. Kranj : Zelolepo (ilustracije Adriano Janežič, Tina Pavlin)

144. NARDIN, Milan, 2008: Zgodba o sončni celici. Kranj : Elektro Gorenjska (ilustracije Adriano Janežič)

145. NOVAK, Marjeta, 2008: Arne na potepu. Ljubljana: Mladinska knjiga. (ilustrirala Jelka Reichman) 3. natis

146. NOVAK, Tanja, 2008: Ježek Snežek in 112. Ljubljana : Ministrstvo za obrambo RS (ilustriral Peter Škerl)

147. OBAL, Zdenka, 2008: 7 pravljičnih zgodb. Preserje: Morfem (ilustrirala Daša Simčič)

148. OBAL, Zdenka, 2008: Zajčki na delu. Preserje: Morfem (ilustrator Damijan Sovec)

149. OBAL, Zdenka, 2008: Zajčica Lina in violina. Vrhnika : Cankarjeva knjižnica (ilustrirala Maja Lubi)

150. OPRESNIK, Mojca, 2008: Tudi knjigo boli glava. Preserje : Morfem (ilustriral Ivo Frbežar)

151. OPRESNIK, Mojca, 2008: Mišon in Brkec. Preserje : Morfem (ilustriral Bojan Sumrak)

152. OSOJNIK, Melita, 2008: Čarobna smrečica. Ljubljana : Glasbeno gledališče Melite Osojnik (ilustrirala Grega in Dare Birsa)

153. PACEK, Jože, 2008: Anžek in Hanžek. Ljubljana : Salve (ilustrirala Hermina Pacek)

154. PAHOR, Miroslav, 2008: Moja nona pripoveduje. Ljubljana : Lepa beseda

155. PAVČEK, Tone, 2008: Juri Muri v Afriki : o fantu, ki se ni maral umivati. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec-Božič)

156. PAVČEK, Tone, 2008: Samo tu lahko živim. Ljubljana : Mladinska knjiga

157. PECELJ, Viktorija, 2008: Skrivnostni mobitel. Ljubljana : Koščak

158. PERGAR, Saša, 2008: Knjiga, Piskrc in Marela. Murska Sobota : Ajda (ilustriral Anton Buzeti)

159. PERKO, Tina, 2008: Žirafa Cveta. Ljubljana : Lepa beseda (ilustrirala Tina Perko)

160. PERNE, Damijan, 2008: Grajski norček Ferdinand pripoveduje. Kranj : Zelolepo (ilustracije Adriano Janežič)

161. PEROCI, Ela, 2008: Moj dežnik je lahko balon. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustrirala Marlenka Stupica)

162. PEROCI, Ela, 2008: Muca Copatarica. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Ančka Gošnik-Godec) 12. ponatis

163. PERPAR, Anica, 2008: Ko sije sonce. Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti (ilustrirala Darja Rupnik)

164. PETEK LEVOKOV, Milan, 2008: Maček Ferdo gre v šolo. Nova Gorica : Educa (ilustrirala Nina Lovišček)

165. PETEK LEVOKOV, Milan, 2008: Najlepše božične jaslice na svetu. Nova Gorica : Educa (ilustrirala Anja Čuhalev)

166. PODGORŠEK, Mojiceja, 2008: O deklici z najlepšimi sanjami. Preserje : Morfem (ilustrirala Andreja Peklar)

167. PODGORŠEK, Mojiceja, 2008: O lisici, ki ni bila dovolj zvita. Ljubljana : Morfem (Matjaž Schmidt)

168. PODGORŠEK, Mojiceja, 2008: Pokakana zgodbica. Preserje : Morfem (ilustriral Bojan Sumrak)

169. PODGORŠEK, Mojiceja, 2008: Črviva zgodba. Kranj : Damodar (ilustrirala Evgenija Jarc)

170. PODGORŠEK, Mojiceja, 2008: Najlepše darilo za rojstni dan. Ljubljana : Lepa beseda (ilustrirala Mojca Sekulič Fo)

171. PODGORŠEK, Mojiceja, 2008: Kako je nastala mavrica? Preserje : Morfem (ilustrirala Polona Kosec)

172. PODGORŠEK, Mojiceja, 2008: Krava Lizika dobi novo prijateljico. Preserje : Morfem (ilustracije Ivo Frbežar)

173. PODGORŠEK, Mojiceja, 2008: O mlinarju, ki je za knjigo mlin prodal. Tržič : Učila International. (ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

174. PODGORŠEK, Mojiceja, 2008: Zgodba o volku in lisici. Preserje: Morfem (ilustrirala Jelka Godec Schmidt)

175. PODGORŠEK, Mojiceja, 2008: Žana gre prvič v šolo. Preserje : Morfem (ilustrirala Janja Trampuš)

176. PODKORITNIK, Polona, 2008: Skrinjica življenja. Ljubljana : Ved

177. POKRAJŠEK, Fran, 2008: Erazem Predjamski. Postojna : Turizem Kras (narisala Marija Smolej)

178. POLES, Rok, 2008: O jamskem škratu. Velenje: Berivka (ilustriral Rok Poles)

179. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana, 2008: Moj očka. Ljubljana: ZPMS (ilustrirala Lila Prap) 1. natis: 2007

180. PREAC, Gregor, 2008: Poljub z noskom. Ljubljana : Karantanija (ilustrirala Mia Ukmar)

181. PREGL KOBE, Tatjana, 2008: Čisto prava mamica. Ljubljana : Edina (ilustrirala Marija Prelog)

182. PREGL KOBE, Tatjana, 2008: Kam pa, kam?. Šmarje-Sap : Buča (ilustrirala Ana Šalamun)

183. PREGL KOBE, Tatjana, 2008:Ko bi bilo vedno tako. Ljubljana : Edina (ilustrirala Marija Prelog)

184. PREGL KOBE, Tatjana, 2008: Najlepši sneženi mož. Ljubljana : Edina (ilustrirala Marija Prelog)

185. PREGL KOBE, Tatjana, 2008: Prstki se lahko zmotijo. Ljubljana : Edina (ilustrirala Marija Prelog)

186. PREGL, Slavko, 2008: Juha cviluha . V Ljubljani : Karantanija (ilustriral Kostja Gatnik) 2. predelana izdaja

187. PREGL, Slavko, 2008: Petelin na gnoju. Radovljica : Didakta (ilustriral Bojan Jurc)

188. PREGL, Slavko, 2008: Zakaj ima babica dve palici. Ljubljana : Mladika (ilustriral Matjaž Schmidt)

189. PREŠEREN, France, 2008: Izbrane pesmi. Ljubljana : Mladinska knjiga

190. PREZELJ, Alenka, 2008: Vesela kmetija. Ljubljana : WPS (ilustriral Zvonko Čoh)

191. PUCER, Sonja, 2008: Kako je Čapljič izumil suho robo. Ljubljana : Viharnik (ilustrirala Barbara Koblar)

192. RADOVANOVIČ, Vesna, 2008: Belo jadro. Murska Sobota : Ajda (ilustrirala Maja Lubi)

193. RADOVANOVIČ, Vesna, 2008: Dedkovo kolo. Murska Sobota : Ajda (ilustrirala Ana Razpotnik Donati)

194. RAZINGER, Tjaša, 2008: Uganka za uganke. Tržič : Digitalne rešitve (ilustrirala Jasmina Verbič)

195. REBA, Matea, 2008: Naša Miša. Kamnik : Zavod Maruška (ilustriral Marko Novak)

196. REPAR, Primož, 2008: Stanja darežljivosti. Ljubljana : Mladinska knjiga

197. RINK ARH, Nada, 2008: Vznemirljive počitnice Belih medvedov. Maribor : Obzorja (ilustracije Cirila Jančič)

198. RODE, Jože, 2008: Piflar. Ljubljana : Genija

199. ROSS, Gaja, 2008: Adela Uš se predstavi. Ljubljana: Alba (ilustracije Katarina Goltez)

200. ROZMAN, Andrej, 2008: Uganke: 100 + 1. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustriral Svjetlan Junaković)

201. RUDOLF, Mojca, 2008: Prerokba. Ljubljana : Genija

202. RUDOLF, Mojca, 2008: Strahopapec Bubi pri frizerju. Ljubljana: Genija (ilustrirala Marta Bartolj)

203. RUMINA, Miranda, 2008: Miranda. Izola : Kerubin (ilustracije Dalaj Eegol)

204. SENICA VUJANVIČ, Majda, 2008: Nace in njegovi strahci. Maribor : Mariborska literarna družba (ilustracije Leander Fužir)

205. SIVEC, Ivan, 2008: Skrivnost zlate reke. Kamnik : Ico 1. ponatis

206. SIVEC, Ivan, 2008: Bomba na šoli. V Ljubljani : Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat)

207. SIVEC, Ivan, 2008: Počitnice na Marsu. V Ljubljani : Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat)

208. ŠTEFAN, Anja, 2008: Kotiček na koncu sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec Božič) – 1. natis: 2005

209. SIVEC, Ivan, 2008: Prstani za princesko Francesko. Kamnik : Ico (ilustrirala Tina Švajger)

210. SKUŠEK, Mati, 2008: Neja in tiskarski škrat. Novo mesto : Rextom (ilustriral Tomaž Kuplenik )

211. SOKOLOV, Cvetka , 2008: Pridi, greva na sprehod. Ljubljana : Mladinska knjiga. (ilustrirala Ana Zavadlav)

212. SRČIČ, Marjana, 2008: Za vse otroke od petega do stopetega leta. Ljubljana : KATR (ilustriral Danilo Jereb)

213. STRAŠEK JANUŠ, Majda, 2008: Moj skrivnostni Miklavž. Maribor : Vox (ilustracije Fani Pečar)

214. SUHADOLČAN, Leopold, 2008: Primožev dnevnik. Ljubljana : Televizija

215. SUHADOLČAN, Leopold, 2008: 7 nagajivih. Ljubljana : Karantanija (ilustracije Marjan Manček)

216. SUHADOLČAN, Primož, 2008: Ranta vrača udarec! V Ljubljani : Karantanija (ilustriral Uroš Hrovat

217. SUHADOLČAN, Primož, 2008: Maks pa Sanja. Ljubljana : Karantanija (ilustracije Igor Ribič)

218. SVETINA, Ivo, 2008: Pes in Perzijci. Ljubljana : Mladinska knjiga

219. SVETINA, Peter, 2008: Klobuk gospoda Konstantina. Ljubljana : DZS (Peter Škerl) 1. ponatis

220. ŠAFARIČ, Jadranka, 2008: Kamen hvaležnosti. Domžale : Planetarij (ilustracije Tina Novak)

221. ŠKOBALJ, Goran, 2008: Zemlja je dobila vročino. Maribor : Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (ilustracije Nina Sever)

222. ŠKOBALJ, Goran, 2008: Kako je princ rešil zmaja. Maribor : Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (ilustracije David Savnik, Satja Škobalj)

223. ŠKOFIČ MAURER, Eva, 2008: Tea in čarobna travica. Maribor : Študentska založba Litera (ilustracije Barbara Fišinger Škorjanc)

224. ŠKOFIČ MAURER, Eva, 2008: Mislim, da te bom kar poljubil. Ljubljana : Karantanija (ilustrirala Milanka Fabjančič)

225. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, 2008: Vprašanja srca. Maribor : Obzorja (ilustracije Danijel Demšar)

226. ŠTEFAN, Anja, 2008: Lonček na pike. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman)

227. ŠTEFAN, Anja, 2008: Sto ugank. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman) 2. ponatis

228. ŠTEFAN, Anja, 2008: Kotiček na koncu sveta. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Marjanca Jemec Božič) 2. popravljeni natis

229. ŠTEFANEC, Vladimir P., 2008: Mrtvi ne plačujejo računov. Ljubljana : Mladinska knjiga

230. TAVČAR, Ivan, 2008: Visoška kronika. Ljubljana : Mladinska knjiga 1. ponatis

231. TITAN, Robert, 2008: Grimolda. Murska Sobota : Zveza kulturnih društev (ilustriral Simon Poldauf)

232. TRATNJEK, Lidija, 2008: Žalostna ribica Minka. Murska Sobota : Pomurska založba

233. UCMAN, Renata, 2008: Ana in mačji strah. Ljubljana: Kozmos (ilustracije Renata Ucman)

234. UCMAN, Renata, 2008: Mala mavrica. Ljubljana: Kozmos (ilustracije Renata Ucman)

235. VELIKONJA, Irena, 2008: Poletje na okenski polici. Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije

236. VELIKONJA, Irena, 2008: Leto v znamenju polža. Ljubljana : DZS

237. VIDMAR, Janja, 2008: Debeluška. Ljubljana : Mladinska knjiga

238. VIDMAR, Janja, 2008: Klub besnih punc. Ljubljana : Mladika (ilustrirala Damjana Koritnik)

239. VIDMAR, Janja, 2008: Pink. Radovljica : Didakta (ilustracije Urh Sobočan)

240. VIDMAR, Maja Aduša, 2008: Veliki Modri hu hu. Ljubljana : Agencija Baribal (ilustrirala Tina Brina)

241. VIDMAR, Maja Aduša, 2008: Modro pišče. Maribor : Obzorja (ilustrirala Tina Brinovar)

242. VOGLAR, Mira, 2008: Palček, pomagaj. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustriral Daniel Demšar)

243. VOŠNJAK, Uroš, 2008: Narišimo črke. Maribor : Obzorja (ilustracije Tina Brinovar)

244. VRHOVEC, Iztok, 2008: Svitova nočna potepanja. Ljubljana : Ved

245. VRHOVEC, Iztok, 2008: Sončnica z zlatim srcem. Ljubljana : Ved (ilustrirala Nina Rupel)

246. VRHOVEC, Iztok, 2008: Tajno društvo Č.A.S.T.. Ljubljana : Ved

247. ZELINKA, Mira, 2008: Pravljice za male in velike. Ljubljana : Mohorjeva (ilustrirala Kristina Krhin)

248. ZLOBEC, Anamarija, 2008: Muca prede. Gorica: Goriška Mohorjeva družba (ilustrirala Magda Starec Tavčar)

249. ZUPAN, Danijela, 2008: Majhni medvedki. Laško : Amfora (ilustracije Julija Zupan)

250. ŽORŽ, Danila, 2008: Primer letečega kovčka. V Ljubljani : Karantanija

251. ŽUMBAR, Alenka, 2008: Vigo išče dom. Ljubljana : Debora (ilustrirala Alenka Vuk)

252. ŽUPANČIČ, Oton, 2008: Abeceda na polju in v gozdu. Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustrirala Jelka Reichman) 6. natis

2009 (ime in priimek študenta)[uredi]

1. KRALJIČ, H. (2009). Dogodek v Mestnem logu. Morfem (ilustriral: Zvonko Čoh)

2010 (Urška Ažman)[uredi]

1. ABRAHAM, Nina (2010):Druščina prepovedanega znanja Murska Sobota : Franc-Franc

2. ABRAHAM, Nina (2010):Krvave prerokbe : zgodba Petih narodov Bevke : Smar-team

3. ABRAHAM, Nina (2010):Smrt zvestobe : zgodba Petih narodov Bevke : Smar-team

4. ABRAHAM, Nina (2010):Zgodba Petih narodov. Ples plamenov : prva knjiga trilogije Bevke : Smar-team

5. ARKAR, Ula (2010):Pobeg Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

6. BABNIK, Gabriela (2010):Koža iz bombaža Ljubljana : Mladinska knjiga

7. BAČIČ, Tinka (2010):Moj prijatelj zmaj Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Maša Kozjek)

8. BAN, Tatjana (2010):Moj mali bratec Domžale : Tamaj

9. BAUS, Jon (2010):Palček Luka in vesele živali Galjevica : Vrtec

10. BEDRAČ, David (2010):Gugajčki in gugaji Ljubljana : Študentska založba

11. BERGER, Aleš (2010):Nono z Bleda Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Marjan Manček)

12. BEVC, Cvetka (2010):Škampi v glavi Novo mesto : Goga

13. BEVK, France (2010):Črni bratje Škofije: Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske

14. BILBAN, Tina (2010):Interferenca Ljubljana : Mladinska knjiga

15. BLAŽIČ, Mateja (2010):Obzidano mesto : prvi del trilogije Varuhi skrivnosti Ljubljana : Mladinska knjiga

16. BORNŠEK, Maša (2010):Leni Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

17. BRADAČ, Zorka (2010):Resnične o naših živalcah Žužemberk : OŠ (ilustracije Jože Kumer)

18. BRENK, Kristina (2010):Prišel je velikanski lev Ljubljana : Sanje (ilustracije Polona Lovšin)

19. BRIŠKI, Lora (2010):Gaj tisočerih sanj Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

20. BUDNA KODRIČ, Nataša PEŠAK MIKEC, Barbara (2010):Miška Mica v arhivu Jezero : Morfem (ilustracije Tina Brinovar)

21. CAF, Bojana (2010):Škrat črkovil Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (ilustracije Barbara Kariž)

22. CAJNKO, Naja (2010):Pasje težave Bevke : Smar-team (ilustracije Jernej Kejžar)

23. CASERMAN, Silvana (2010):Nore počitnice Ljubljana : Ved

24. CERAR, Urška (2010):Čuriguri Ljubljana : Studio Print (ilustracije Andreja Goetz, Zarja Menart, Urša Cerar)

25. CIGLER, Tina (2010):Mihec in Maja : zgodbe za otroke Celovec : Krščanska kulturna zveza (ilustracije Oliver Marčeta)

26. CUNDRIČ, Valentin (2010):Je ptiček bos Jesenice : Žetev (ilustracije Sara Žunič)

27. ČRV-SUŽNIK, Mateja (2010):Coprnička Marička in coprnica Mica Hlebce : Zala (ilustracije Franc Bešter)

28. ČRV-SUŽNIK, Mateja (2010):Hitri polžek Peter Hlebce : Zala (ilustracije Franc Bešter)

29. ČRV-SUŽNIK, Mateja (2010):Palček Poldek Hlebce : Zala (ilustracije Franc Bešter)

30. ČRV-SUŽNIK, Mateja (2010):Sanjava čebela Marcela Hlebce : Zala (ilustracije Franc Bešter)

31. ČRV-SUŽNIK, Mateja (2010):Vesela žolna pekovka Hlebce : Zala (ilustracije Franc Bešter)

32. ČRV-SUŽNIK, M. SUŽNIK, Mateja (2010):Uročeni otok Hlebce : Zala (ilustracije Franc Bešter)

33. Detektivske zgodbe Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

34. Detektivske zgodbe Bevke : Smar-team (ilustracije Simona Čefarin)

35. Detektivske zgodbe : velika detektivska knjiga Z domišljijo na potep (del. 2.,3.,4.)Bevke : Smar-team (ilustracije Nina Koželj)

36. DEU, Živa KOLENC, Bara (2010):Kje pa ti živiš? Ljubljana : Rokus Klett (ilustracije Damijan Stepančič)

37. DEVJAK, Stanka (2010):Sveti Miklavž in golob pismonoša Maribor : Slomškova družba (ilustracije Erna Pucihar)

38. DOBEIC, Alenka (2010):Pesmi za fante Radovljica : Didakta (ilustracije Nina Drol)

39. DODLEK, Tone (2010):Tričetrt na počen lonček Murska Sobota : Franc-Franc (ilustriracije Nadja Dodlek)

40. DOMICELJ, Tomaž (2010):Basen o lenem komarčku Ljubljana : Alba (ilustracije Nina Rupel)

41. DORIA, Julia (2010):Mavrica pripoveduje : mavrični svet barv za otroke Ljubljana : Atelje Doria

42. DORIA, Živa Viviana (2010):Deklica in kit Ljubljana : Atelje Doria

43. DORIA, Živa Viviana (2010):Pripovedka o morski deklici Ljubljana : Atelje

44. DREMEL, Ula (2010):Neprijetno presenečenje Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

45. DURKALIČ HREN, Selma (2010):Tiko majhna budilka Maribor : Invidia (ilustracija Nastja Stergulc)

46. EMILIANI, Lucia (2010):Kako je krokodil iskal nasmeh Jezero : Morfem (ilustracije Matteo Gubellini)

47. FLISAR, Evald (2010):Alica v nori deželi : ekološka farsa Ljubljana : Vodnikova založba

48. FLISAR, Evald (2010):Na zlati obali Ljubljana : Mladinska knjiga

49. FRANČIČ, Franjo (2010):O princu, ki mu je počilo srce Ljubljana : Modrijan (ilustracije Adriano Janežič)

50. FRANKO, Matej BAN, Tatjana (2010):Pujsek Rudi išče blato Domžale : Tamaj

51. FRITZ, Ervin (2010):Dolgi pohod Ljubljana : Mladinska knjiga

52. FRITZ, Ervin (2010):Sreča in nesreča : igrice Ljubljana : Knjižna zadruga (ilustracije Marjan Manček)

53. FURLAN, Alja (2010):Šivalnica besed Celje : Celjska Mohorjeva družba (ilustracije Daša Simčič)

54. GAČNIK-GOMBOČ, Lidija (2010):Kam gredo spat tovornjaki? Maribor : Pivec (ilustracije Uroš Lehner)

55. GOLOB, Berta (2010):Lastovka išče dom Celje : Celjska Mohorjeva družba (ilustracije Marija Prelog)

56. GOMBAČ, Žiga (2010):Risova bratovščina Ljubljana : Mladika

57. GOMBAČ, Žiga (2010):Štrk Viki odkrije pogum Ljubljana : Simbol (ilustracije Gregor Goršič)

58. GOMBAČ, Žiga (2010):Veverička Muki najde svoj dom Ljubljana : Simbol (ilustracije Gregor Goršič)

59. GORŠE, Ana (2010): Ljubezen je slepa Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

60. GRAFENAUER, Niko (2010):Avtozaver / mehanik Ljubljana : Grafenauer založba (ilustracije Kostja Gatnik)

61. GRAFENAUER, Niko (2010):Brez moči je vsak ukrep, Pedenjped ima spet rep Ljubljana : Grafenauer založba (ilustracije Marjan Manček)

62. GREGORIČ GORENC, Barbara (2010):Razigranke Ljubljana : Rokus Klett (ilustracije Andreja Gregorič)

63. GREGORIČ GORENC, Barbara (2010):Sladko leto Ljubljana : Mladika (ilustracije Andreja Gregorič)

64. HAAS, Miha AMBROŽ, Miha (2010): Kdo kliče škrata Črnobrada? Ljubljana : Danu (ilustracije Aleš Sedmak)

65. HABIČ, Špela (2010):Mamica, rad te imam Murska Sobota : Ajda (ilustracije Ana Razpotnik Donati)

66. HARTMAN KRAJNC, Jana TOMEC, Jernej (2010):Pasji zob Ljubljana : Ved

67. HOJNIK, Mihaela (2010):Maločudnice Ljubljana : Mladinska knjiga

68. HOTKO, Katja (2010):Živeti sanje Globoko : OŠ

69. HRVATIN, Asja (2010):Od RTM do WTF Ljubljana : Mladinska knjiga

70. Igro gledališče išče Ljubljana : Pionirski dom - center za kulturo mladih

71. JANEŽIČ, Maja (2010):Polžek Berti postane junak Ljubljana : Morfem (ilustracije Daša Simčič)

72. Jedrice - haiku pesmice (2010) Jesenice : Občinska knjižnica

73. JELEN, Nejc (2010):Zmaj z Alfe Murska Sobota : Ajda (ilustracije Janez Jevnikar)

74. JENIČ, Karmen (2010):Gabi Ljubljana : Salve

75. JEZERŠEK, Jan (2010):Brez naslova in druge zgodbe Bevke : Smar-team

76. JOVANOVIĆ, Klarisa M. (2010):Dvanajst mesecev Ljubljana : Lepa beseda (ilustracije Maja Šubic)

77. KALIŠNIK, Varja (2010):Kralj poguma Ljubljana : Skrivnosti (ilustracije Kristina Krhin)

78. KARLIN, Alma M. (2010):Smrtonosni trn in druge nenavadne zgodbe iz Peruja in Paname Ljubljana : Mladinska knjiga

79. KENDA HUSSU, Damjana (2010):Mularija, da te zvija Ljubljana : Forma 7

80. KERMAUNER, Aksinja (2010):Žiga špaget gre v širni svet Dob pri Domžalah : Miš (ilustracije Zvonko Čoh)

81. KESIČ DIMIC, Katarina (2010): Skrivnost X 4 Ljubljana : Alba (ilustracije Nina Rupel)

82. KESIČ DIMIC, Katarina (2010):Kamaroni s parabajzovo omako Ljubljana : Alba (ilustracije Andreja Panič)

83. KESIČ DIMIC, Katarina (2010):Nino in Adi Hodko Ljubljana : Alba (ilustracije Taja Sever)

84. KNEZ, Maša (2010):Pravljica o pridnih mravljicah Bevke : Smar-team (ilustracije Loti Benček)

85. KOBAL, Darinka (2010):Drobcena hroščica Ljubljana : Salve (ilustracije Alenka Vuk)

86. KOBAL, Darinka (2010):Matiček - junak z žogo Ljubljana : Forma 7 (ilustracije Alenka Vuk)

87. KOBAL, Darinka (2010):Radovedni vrabček Čivi v Srcu Slovenije Ljubljana : Modrijan (ilustracije Alenka Vuk)

88. KOCET, Jan (2010):Na potep po Božičkovi vasi Bevke : Smar-team (ilustracije Loti Benček)

89. KOCMUT, Aleksandra (2010):Kometek Raketek in Sončeva darila Nova Gorica : Educa (ilustracije Damijan Sovec)

90. KOČAR, Tomo (2010):Lumpi iz 3. a se ne dajo Ljubljana : Zavod Tolovaj (ilustracije Samo Jenčič)

91. KOČAR, Tomo (2010):Maša Ljubljana : Zavod Tolovaj (ilustracije Ana Razpotnik Donati)

92. KODRIČ, Zdenko (2010):Ekovedek. Jagoda in malina : gozdni sadeži Maribor : Pivec (ilustracije Vera Kovačević)

93. KODRIČ, Zdenko (2010):Ekovedek. Zlatko in Repka : gozdni škodljivci Maribor : Pivec (ilustracije Vera Kovačević)

94. KOKALJ, Barbara (2010):Izgubljeni v časovni zanki Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

95. KOKALJ, Tatjana (2010):Branimir strašni Ljubljana : Mladika (ilustracije Tina Perko)

96. KOKALJ, Tatjana (2010):Nejka in Vinko Murska Sobota : Ajda (ilustracije Andreja Gregorič)

97. KOKALJ, Tatjana KOLARIČ, Jana (2010):Koga se strah boji? Jezero : Morfem (ilustracije Tina Brinovar)

98. KOLARIČ, Jana (2010):Muc Pep reši hišo : prva epizoda iz njegovega mačjepisa Jezero : Morfem (ilustracije Igor Šinkovec)

99. KOLMANIČ, Karolina (2010):Nila Ljubljana : Karantanija

100. KOMAC, Roman (2010):Šesti čut Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

101. KONC LORENZZUTI, Nataša (2010):Krilate in kosmate basni Radovljica : Didakta (ilustracije Marjan Manček)

102. KONJAR, Viktor (2010):Prima, vse se rima Ljubljana : Viktor's

103. KOREZ KORENČAN, Darja (2010):Dogodivščine vrtnih prijateljev Ljubljana : Alba (ilustracije Taja Sever)

104. KORITNIK, Ana (2010):Mala siva miška Ljubljana : Modrijan (ilustracija Maja Šubic)

105. KOS, Gaja (2010):Grdavši Dob pri Domžalah : Miš (ilustracije Zvonko Čoh)

106. KOŠIR, Manca (2010):Drugačna razmerja Ljubljana : Mladinska knjiga

107. KOZINC, Darinka (2010):Robidika Nova Gorica : Educa

108. KOZINC, Darinka (2010):Kraški palčki, kamniti malčki Nova Gorica : Educa

109. KRAJNC, Tomaž (2010):Brez izhoda Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

110. KRAJŠEK, Ana KOLARIČ, Jana (2010):Gradim svet iz besed Ljubljana : Rokus Klett (ilustracije Tanja Komadina)

111. KRALJIČ, Helena (2010):Kako se počutim? Ljubljana : Edina (ilustracije Petra Preželj)

112. KRALJIČ, Helena (2010):Konj Pikec dobi zobni aparat Preserje : Morfem (ilustracije Polona Kosec)

113. KRALJIČ, Helena (2010):O deklici in izgubljenem zakladu Jezero : Morfem (ilustracije Zvonko Čoh)

114. KRALJIČ, H. (2010):O soncu, ki ni moglo zaspati Jezero : Morfem (ilustracije Daša Simčič)

115. KRALJIČ, Helena (2010):Plastenka praznuje veliko noč Jezero : Morfem (ilustracije Tina Brinovar)

116. KRALJIČ, Helena (2010):Pošast v vrtcu Jezero : Morfem (ilustracije Daša Simčič)

117. KRALJIČ, Helena (2010):Strahec Vili v otroški domišljiji Jezero : Morfem (ilustracije Tanja Komadina)

118. KRALJIČ, Helena (2010):Štorklja Špela Jezero : Morfem (ilustracije Kristina Krhin)

119. KRALJIČ, Helena (2010):Trije dobri možje in ljubezen Jezero : Morfem (ilustracije Tina Brinovar)

120. KREGAR, Laura (2010):V iskanju sreče Hoče : Skrivnost

121. KREMPL, Urša (2010):Mavrična hiša in druge zgodbe v sličicah Domžale : Studio Hieroglif (ilustracije Urška Stropnik Šonc)

122. KUNAVER LIČEN, Polona (2010):Znamenje galebov Ljubljana : Vodnikova založba

123. LADER, Mirko (2010):Mića Grgić : povest za mladino Ljubljana : KATR

124. LAINŠČEK, Feri (2010):Barvice Murska Sobota : Franc-Franc (ilustracije Andreja Brulc)

125. LAINŠČEK, Feri (2010):Ločil bom peno od valov: roman v treh novelah Ljubljana : Študentska založba

126. LAINŠČEK, Feri (2010):Medo praznuje rojstni dan Murska Sobota : Franc-Franc (ilustracije Igor Ribič)

127. LAINŠČEK, Feri (2010):Pesmi o mišku in belamiški Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Maša Kozjek)

128. LAPAJNE DEKLEVA, Tomaž (2010):Hop v pravljico Ljubljana : Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju

129. Lepota : resnica o pomenu videza in človekove osebnosti skozi naše oči Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

130. LEVSTIK, Fran BIZJAK, Ivan (2010):Martin Krpan in pritlikavček Piran : Sanjska knjiga (ilustracije Igor Ribič)

131. LIPUŠ, Cvetka (2010):Pojdimo vezat kosti Ljubljana : Mladinska knjiga

132. Ljubezen boli : kratke ljubezenske zgodbe Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

133. LOZAR, Julija KRAJNC, Talita (2010):Bolezen v baletnih copatkih Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

134. LUKAN, Blaž (2010):Sentence o dihanju Ljubljana : Mladinska knjiga

135. MACUH, Bojan (2010):Počitniška pustolovščina Maribor : Litera

136. MAJ, Nika (2010): Tianov čudežni svet. [Knj. 2], Lov na superkuro Ljubljana : Ved

137. MAJ, Nika (2010):Tianov čudežni svet Ljubljana : Ved

138. MAJ, Nika (2010):Tianov čudežni svet. [Knj. 1], Kdo pobija megapodgane? Ljubljana : Ved

139. MAJ, Nika (2010):Tianov čudežni svet. [Knj. 3], Skrivnostna hiša Ljubljana : VED

140. MAJ, Nika (2010):Tianov čudežni svet. [Knj. 4] Ljubljana : VED

141. MAJER, Bruno (2010):Bela pot : knjiga o mleku za radovedne otroke Ljubljana : Kres (ilustracije Dubravko Baumgartner)

142. MAJES, Vesna (2010):Varuhi dreves Dol. Toplice : K2M (ilustracije Tanja Kraševec)

143. MAJHEN, Zvezdana (2010): Brez zmede do abecede Radovljica : Didakta (ilustriral Marjan Manček)

144. MAJHEN, Zvezdana (2010):Hiša glasbe : o glasbenikih Ipavcih Murska Sobota : Ajda (ilustracije Mojca Cerjak)

145. MAKAROVIČ, Svetlana (2010):Vila Malina Dob pri Domžalah : Miš (ilustracije Ana Košir)

146. MAL, Vitan (2010): Ko mačke ni doma Ljubljana : Karantanija (ilustracije Katra Štrukelj)

147. MALUS, Breda (2010):Ta nora luna! Grosuplje : Ekslibris

148. MARTINŠEK, Jana (2010):Očetov objem Ljubljana : Alba (ilustracije Taja Sever)

149. MATOZ, Zdenko (2010):Zakaj krave ne letijo? Ljubljana : Lepa beseda (ilustracije Sandi Červek)

150. MAURER, Neža (2010):Sama sva na svetu - ti in jaz Ljubljana : Mladinska knjiga Prstančica 2001, Založba Karantanija (ilustracije Marijan Pečar)

151. MAV HROVAT, Nina (2010):Orientacisti na sledi morilcu Dob pri Domžalah : Miš (ilustracije Damijan Stepančič)

152. MEDVED, Monika ILINKOVIČ, Matej (2010):Sanje se uresničijo Bevke : Smar-team

153. MEGLEN, Anja HAMITI, Nika (2010):Palček Pit in prstanček Rimavček Bevke : Smar-team (ilustracije Loti Benček)

154. MERGOLE VUKOVIČ, Sara (2010):Mavrični deklici Bevke : Smar-team (ilustracije Maja Sajnkar)

155. MERGOLE VUKOVIČ, Sara (2010):Špela špelasta Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

156. MIHELČIČ, Marija (2010): Pikapolonica Lili Kranj : Narava (ilustracije Andreja Gregorič)

157. MIKLAVČIČ, Milena (2010):Borovničja princeska Grosuplje : Ekslibris (ilustracije Nina Weiner)

158. MILIČINSKI, Frane (2010):Skavt Peter Ljubljana : Zveza tabornikov Slovenije (ilustracije Meti Buh Gašparič)

159. MILIČINSKI, Frane VOLARIČ, Tina (2010):Zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi Ljubljana : Sanje (ilustracije Tina Volarič)

160. MILUTINOVIČ, Karmen (2010): Dve plati življenja Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

161. MIŠMAŠ, Pavel (2010):Pesmi za najmlajše Ljubljana : Math (ilustracije Marta Kotar, Katja Šircelj)

162. MITROVIĆ, Urška (2010):Kar seješ, to žanješ Novo mesto : Biser (ilustracije Valter Rabič)

163. MITROVIĆ, Urška (2010):V Nedovo sobo je treščila bomba! Novo mesto : Biser (ilustracije Zoran Smiljanić)

164. MLAKAR, Ida (2010):Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo Radovljica : Didakta (ilustracije Kristina Krhin)

165. MöDERNDORFER, Vinko (2010):Rdečehlačka : vesele zgodbe zelo male deklice Ljubljana : Mladika (ilustracije Marko Kociper)

166. MöDERNDORFER, Vinko (2010):Tavanja Ljubljana : Mladinska knjiga

167. MOKRIN-PAUER, Vida (2010):Živ, živ, živalice! Maribor: Pivec

168. MOLNAR URBANČIČ, Jasmina (2010):Narcis in Eho : lutkovna pravljica za male in velike otroke Gornja Radgona : Kulturno društvo Ars Altera Pars (ilustracije Matjaž Geder)

169. MUCK, Desa (2010):Nebo v očesu lipicanca Logatec : GO Partner

170. NADRAG, Katarina (2010):Utopljene sanje : o poti iz alkoholnega pekla Ljubljana : Mladinska knjiga

171. NARDIN, Milan (2010):Kolesar Jaka Kranj : Zelolepo (ilustracije Mitja Bokun)

172. NARDIN, Milan (2010):Oči, jaz vem Kranj : Zelolepo (ilustracije Mitja Bokun)

173. NOVAK JEVTIČ, Eva Natalija (2010):Popoln poljub Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

174. NOVAK, Bogdan (2010):Zgodbice za dober dan! Ljubljana : Družina (ilustracije Maja Kastelic)

175. NOVAK, Bogdan (2010):Zgodbice za dobro jutro! Ljubljana : Družina (ilustracije Maja Kastelic)

176. NOVAK, Bogdan (2010):Zgodbice za lahko noč! Ljubljana : Družina (ilustracije Maja Kastelic)

177. NOVAK, Maruša (2010):Zvezda čez noč Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

178. OMAHEN, Nejka (2010):Oh, ta kriza! Ljubljana : DZS

179. OMAN-PURIČ, Irena (2010): Edkovo rojstvo Maribor : KleeArt

180. OMAN-PURIČ, Irena (2010):Ponijeva nova slika Maribor : KleeArt

181. PALČIČ, Igor (2010):Smeš svet Celovec : Mohorjeva ( ilustracije Mojca M. Pengov)

182. PANIĆ, Aleksandra (2010):Bottom level in druge zgodbe Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

183. PANIĆ, Aleksandra (2010):Skrivna pisava Velenje : Osnovna šola Gorica

184. PAVŠIČ, Katjuša (2010):Gasilec Jaka Idrija : Bogataj

185. PERAT, Mariza (2010):Metla Pika in njene dogodivščine Gorica : Goriška Mohorjeva družba (ilustracije Danila Komjanc)

186. PERKO, Tina (2010):Ovca Boža Radovljica : Didakta

187. PERPAR, Mateja (2010):Reginina restavracija Logatec : Ad Pirum (ilustracije Aleksander J. Potočnik)

188. PERŠOLJA, Patricija (2010):Neskončno te imam rada! Domžale : Studio Hieroglif (ilustracije Jure Kralj)

189. PETEK LEVOKOV, Milan (2010):Deklica Hana in telefonski škrat Arnold ter druge čudovite dogodivščine iz Sončne ulice Ljubljana : Genija (ilustracije Sara Koncilja)

190. PETROVIČ, Nara (2010):Zaklad z otoka Sumsama Grosuplje : Žarek (ilustracije Milan Meden)

191. PINTERIČ, Aleksandra (2010):Cumper camper Murska Sobota : Vista (ilustracije otroci vrtca in prvega triletja OŠ Grad)

192. PINTERIČ, Aleksandra (2010):Poldi na ribičiji Murska Sobota : Vista (ilustracije otroci prvega triletja OŠ Artiče)

193. PINTERIČ, Aaleksandra (2010):Veliki nemarni škornji Murska Sobota : Vista

194. PIRC, Tomo (2010): Adela Uš. Pomlad : zabavna traparija, ki je postala poučna Ljubljana : Alba (ilustracije Katarina Goltez)

195. PIRC, Tomo (2010):Gumbkovi : zabavna preobrnjenka Ljubljana : Alba (ilustracije Nina Rupel)

196. PIRC, Tomo (2010):Mišek Luki : miške vedo, kaj je kultura Ljubljana : Alba (ilustracije Nina Rupel)

197. PIRC, Tomo (2010):Tukaj sem Frančiška von Bolha Ljubljana : Alba (ilustracije Nina Meglič)

198. PLENIČAR, Andreja (2010): Vsak dan, v vsakem pogledu napredujem Novo mesto : Biser (ilustracije Valter Rabič)

199. PODGORŠEK, Mojiceja (2010): Formula 1 in policaj Mataj Domžale : Epistola (ilustracije Polona Kosec)

200. PODGORŠEK, Mojiceja (2010):Čarovnica Uršula Domžale : Epistola (ilustracije Daša Simčič)

201. PODGORŠEK, Mojiceja (2010):Eko zmajček Domžale : Epistola (ilustracije Evgenija Jarc)

202. PODGORŠEK, Mojiceja (2010):Medvedek Maks Domžale : Epistola (ilustracije Daša Simčič)

203. PODGORŠEK, Mojiceja (2010):O dveh račkah Murska Sobota : Ajda (ilustracije Anton Buzeti)

204. PODGORŠEK, Mojiceja (2010):Rezika ukani drvarja Murska Sobota : Ajda (ilustracije Anton Buzeti)

205. PODGORŠEK, Mojiceja (2010):Škratja šola Domžale : Epistola (ilustracije Daša Simčič)

206. PODGORŠEK, Mojiceja (2010):Tina in Tine Domžale : Epistola (ilustracije Nina Meglič)

207. POLES, Rok (2010):O divjem premogu, lintvernu, pozoju ali zmaju Velenje : Berivka

208. POLIČ, Andraž (2010):Čarodejni palčki rastlin Celje : Celjska Mohorjeva družba (ilustracije Katarina Vladimirov Young)

209. PRAH, Kim (2010):Božična pravljica Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roi)

210. Pravljična knjiga Bevke : Smar-team (ilustracije Brina Jakovljevič Pavlica)

211. Pravljična knjiga Bevke : Smar-team (ilustracije Loti Benček)

212. Pravljična knjiga Bevke : Smar-team (ilustracije Nika Jamnik)

213. PREGL KOBE, Tatjana (2010):Fant od fare Šmarje-Sap : Buča (ilustracije Ana Šalamun)

214. PREGL KOBE, Tatjana (2010):Hlačke za oblačke Ljubljana: Edina (ilustracije Arjan Pregl)

215. PREGL KOBE, Tatjana (2010):Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj Ljubljana : Edina (ilustracije Marija Prelog)

216. PRELESNIK, Sara (2010):Lepo je živeti Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

217. Priljubljen in nepriljubljen : že od nekdaj in tudi danes Bevke : Smar-team

218. PUC, Sara (2010): Morlana Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roi)

219. PUPPIS, Nadja (2010):Kako je nastala Šmarna gora : velikan Hrust in povodni mož Medvode : Trip (ilustracije Maja)

220. RADOVANOVIČ, Vesna (2010):Aljažev čevelj Murska Sobota : Ajda (ilustracije Maja Lubi)

221. RAJŠP, Martina (2010):Zala na kmetiji Maribor : Litera (ilustracije Barbara Fišinger Škorjanc)

222. RAZLOŽNIK, Eva (2010):Verjemi v svoje sanje Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

223. REGENT, Dali (2010):O tistemu, ki je poznal lepoto Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

224. REJEC, Maja (2010):Balončica Ljubljana : Littera picta (ilustracije Urška Grilj)

225. ROBNIK ŠIKONJA, Marko (2010):Zeleni gral Ljubljana : Genija

226. ROGELJA, Nataša CAF, Boštjan (2010):Čudovito potovanje malega katamarana Jezero : Morfem (ilustracije Andreja Peklar)

227. ROSS, Gaja (2010):Paglavček Emil modruje o napuhu : napuh še nikomur ni koristil Ljubljana : Alba (ilustracije Nina Rupel)

228. ROSS, Gaja (2010):Paglavček Marko je zelo jezen : tudi jeza je lahko pozitivno čustvo! Ljubljana : Alba (ilustracije Nina Rupel)

229. ROZMAN, Andrej (2010):Izbrane Rozine v akciji : pesmi za odrasle od 13. leta naprej Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Svjetlan Junaković)

230. ROZMAN, Andrej (2010):Mali rimski cirkus Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Zvonko Čoh)

231. ROZMAN, Andrej (2010):Urška Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Zvonko Čoh)

232. ROŽANC, Marjan (2010):Rdeči zajčki Ljubljana : Mladinska knjiga

233. RUDOLF, Mojca (2010):Ni vsaka sreda siva sreda Jezero : Morfem

234. RUPNIK CARUSO, Gaja (2010):Gaine pesmi Idrija : Osnovna šola (ilustracije Marko Serafimović)

235. RUSTJO, Božo (2010):Miklavž piškote peče : zgodbe o resničnem svetem Miklavžu Koper : Ognjišče (ilustracije Karmen Smodiš)

236. Sanje se uresničijo Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

237. SEKIRNIK, Marija (2010):Kahlica Zebe Bevke : Smar-team (ilustracije Loti Benček)

238. SEKIRNIK, Marija (2010):Zajči Bevke : Smar-team (ilustracije Loti Benček)

239. SELAN TRKMAN, Slavi (2010):Ljubezen je - Knjiga za dekleta Ljubljana : Salve (ilustracije Tina Rus)

240. SELAN TRKMAN, Slavi (2010):Ljubezen je - Knjiga za fante Ljubljana : Salve (ilustracije Tina Rus)

241. SENICA-VUJANOVIČ, Majda (2010):Otrokova luč Maribor : Mariborska literarna družba (ilustracije Mira Uršič)

242. SIMONČIČ, Vilma G. (2010):Mala muca v knjižnici Ljubljana : Oka (ilustracije Polona Pačnik)

243. SIVEC, Ivan (2010):Palček Volanček Kamnik : Ico (ilustracije Tina Švajger)

244. SIVEC, Ivan (2010):Palček Zalivalček Kamnik : Ico (ilustracije Tina Švajger)

245. SIVEC, Ivan (2010):Potopljeni vlak : usodni bohinjski trikotnik Ljubljana : Karantanija (ilustracije Uroš Horvat)

246. SLAPŠAK, Manica (2010):Pa saj ni res!Bevke: Smar-team (ilustracije Loti Benček)

247. SMOLE ĐORĐEVIĆ, Maja (2010):Gomazinci Novo mesto : Goga (ilustracije Maja Smole Đorđević)

248. STAMAN, Jasna Branka (2010):Buča debeluča Murska Sobota : Ajda (ilustracije Kristina Krhin)

249. STEPANČIČ, Lucija (2010):Martinček in dinozavri Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Damijan Stepančič)

250. STOPNIK, Ivo (2010):Nikoli odrasle : pesmi in uganke : čokolada s knjigo Maribor : Pivec (ilustracije Miha Cojhter)

251. STRAŠEK JANUŠ, Majda (2010):Miklavževe dobre šibe Maribor : Slomškova družba (ilustracije Erna Pucihar)

252. SUHODOLČAN, Primož (2010): Vitez brez krave Ljubljana : Karantanija ([ilustracije Uroš Hrovat)

253. SVETINA, Peter (2010):Kako je Jaromir iskal srečo Celovec : Mohorjeva (ilustracije Damijan Stepančič)

254. SVETINA, Peter (2010):Modrost nilskih konjev Ljubljana : DZS (ilustracije Damijan Stepančič)

255. ŠALAMUN, Tomaž (2010):Narobe svet je tudi svet Šmarje-Sap : Buča (ilustracije Ana Šalamun)

256. ŠČUREK, Matjaž (2010):Ugankarska knjiga živali Šmarje-Sap : Buča (ilustracije Miha Hančič)

257. ŠERGON, Polona (2010):Živalski svet v verze vpet Izola : Graffit Line (ilustracije Stane Železnik)

258. ŠKOBERNE, Biljana (2010):V deželi barv Tržič : Loreda (ilustracije Yuliya Polishchuk)

259. ŠKOBERNE, Biljana (2010):V deželi črk Tržič : Loreda (ilustracije Yuliya Polishchuk)

260. ŠOLN, Katarina (2010):Mreža Nova Gorica : Educa

261. ŠOLSTER OLMER, Ksenija (2010):Nogavičke za ptičke Dob pri Domžalah : Miš (ilustracije Ana Zavadlav)

262. ŠPROGAR, Urška (2010):Modri metulj Ljubljana : Forma 7 (ilustracije Veri Kovačević)

263. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina (2010):Kako raste leto Murska Sobota : Ajda (ilustracije Ana Razpotnik Donati)

264. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina (2010):Snežnosek Murska Sobota : Ajda (ilustracije Ana Razpotnik Donati)

265. ŠTEFANEC, Vladimir P. (2010): Odličen dan za atentat Ljubljana : Mladinska knjiga

266. ŠTEMPE ŽMAVC, Bina (2020):Roža v srcu Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Daniel Demšar)

267. ŠTEPIC, Lilijana (2010):Hamburger Toni in njegovo kraljestvo Višnja Gora : Korekt plus (ilustracije Jessica Warrick)

268. ŠTEPIC, Liijana (2010):Vampirček Rudi Višnja Gora : Korekt plus (ilustracije Jessica Warrick)

269. Štiri zmajske : zmaji na potepu po Ljubljani Ljubljana : Študentska založba (ilustriral Matej de Cecco)

270. ŠTOK-VOJSKA, Nelda (2010):Mačja Dobrava Ljubljana : Karantanija (ilustracije Nejka Selišnik)

271. ŠUŠULIĆ, Aleksa (2010):Hruška rumenuška Jezero : Morfem (ilustracije Maja Gedei)

272. TIVAN, Marjeta (2010):Jaz, dedo in Wolfy Ljubljana : Jutro (ilustracije Klemen Gorup)

273. TOMAN, Ana Marija (2010):Muhaste muhe Ljubljana : Oka (ilustracije Polona Kosec)

274. TOPLAK PRIMC, Maja (2010):Mia in knjiga Litija : Knjižnica (ilustracije Dušanka Pevec)

275. TRAMPUŽ, Ljerka(2010):Muzejska pripovedka ali Miška in slonček v Prirodoslovnem muzeju Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije

276. Utrinki Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

277. VAJDIČ, Nastja (2010):Resnice in laži o lepoti Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

278. VASIĆ, Stefan (2010):Pošastna zver Bevke : Smar-team (ilustracije Brina Jakovljevič Pavlica)

279. VELIKONJA, Irena (2010):Lestev do neba Ljubljana : Mladika

280. VERTELJ, Nataša (2010):Strelca Angelca Ljubljana : Alba

281. VIČAR, Sanja (2010):Težave? Ne, problemi Ljutomer : Gimnazija Franca Miklošiča

282. VIDEMŠEK, Tasja (2010): Dežela Bambus Bevke : Smar-team (ilustracije Loti Benček)

283. VIDMAR, Janja (2010): Pink Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS (ilustracije Urh Sobočan)

284. VIDMAR, Janja (2010):Kebarie Dob pri Domžalah : Miš (ilustracije Damijan Stepančič)

285. VIDOVIČ, Blaž (2010):Lukec Ukec in mogočni hrast Bevke : Smar-team (ilustracije Nika Jamnik)

286. VILAR, Sten (2010): Kdo si dedek mraz? Medvode : Studio Anima (ilustracije Igor Ribič s sodelavci)

287. VIRC, Eva (2010):Evita Novo mesto : Osnovna šola Center

288. VIRK ŽERDIN, Andreja (2010):Teta Ančka. O takšnih in drugačnih zoprnežih z recepti za tolažbo Jezero : Morfem (ilustracije Santiago Martín)

289. VIRK ŽERDIN, Andreja (2010):Teta Ančka. Zgodbe, začinjene z recepti iz škratje knjige Jezero : Morfem (ilustracije Santiago Martín)

290. VOGLA, Mira (2010):Kahlica bahlica Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Danijel Demšar)

291. VOLARIČ, Dea KOFOL, Karla (2010):Zgodbe iz Posočja Tolmin : Tolminski muzej (ilustracije Tina Volarič)

292. VRATUŠA GLOBOČNIK, Uršula (2010):Kajle tišine Bevke : Smar-team (ilustracije Agata Kokalj)

293. VRHOVEC, Iztok (2010):Dvojčka Ljubljana : Ved

294. VRHOVEC, Iztok (2010):Dvojčka(6) Samotar Ljubljana : Ved

295. VRHOVEC, Iztok (2010):Dvojčka(7) Čudežna gora Ljubljana : Ved

296. VRHOVEC, Iztok (2010):Dvojčka(8) Vrnitev Ljubljana : Ved

297. Vse najboljše! Ljubljana : Mladinska knjiga (ilustracije Sanja Janša)

298. VUGA, Saša (2010):Britev (ali Kako ubiti narodnega izdajalca) Ljubljana : Mladinska knjiga

299. ZAJEC, Lucija (2010):Resnična pravljica Bevke : Smar-team (ilustracije Nina Štajner)

300. ZALAR, Sandi (2010):Peter in veveriček Ljubljana : Zalar

301. ZDOUC, Nina (2010):O iskanju sreče Celovec : Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence (ilustracije Natalia Ciccione)

302. ZELKO, Ana (2010):Snežak Sneško Bevke: Smar-team (ilustracije Loti Benček)

303. ZLOBEC, Andrej (2010):Na počitnice gremo! Gorica : Goriška Mohorjeva družba (ilustracije Paola Bertolini Grudina)

304. ZLOBEC, Ciril (2010):Tiho romanje k zadnji pesmi Ljubljana : Mladinska knjiga

305. ZLOBEC, Ciril (2010):Tiho romanje k zadnji pesmi1 Ljubljana : Mladinska knjiga

306. ZOREC, Miha (2010):Murenček in mravljice Ljubljana : Tehniška založba Slovenije (ilustracije Špela Zorec)

307. ZORKO, Domen (2010):Pravljica o rdečem pujsku Šmarješke Toplice : Mladinski klub Šmarjeta (ilustracije Gabrijel Vrhovec)

308. ZUPAN, Dim (2010):Zgodba nekega Hektorja. Hektor in duh po človeku Ljubljana : Mladika (ilustracije Andreja Gregorič]

309. ZUPAN, Dim (2010):Zgodba nekega Hektorja. Hektor in velika solza Ljubljana : Mladika (ilustrirala Andreja Gregorič)

310. ZUPANČIČ, Eva (2010):Anjine počitnice Bevke : Smar-team (ilustracije Inja Roj)

311. ŽIBERT, Samanta (2010):Basnice itd Šentjur : Literarno društvo (ilustracije Valentina Bek)

312. ŽOKALJ, Tjaša (2010):Navdih je kot dih : pesmi Velika dolina : Osnovna šola (ilustracije Anja Horvat Krstić)

2011 (ime in priimek študenta)[uredi]

2012 (ime in priimek študenta)[uredi]

2013 (ime in priimek študenta)[uredi]

2014 (ime in priimek študenta)[uredi]

2015 (ime in priimek študenta)[uredi]