Uporabnik:Nfaganel

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

E-pošta[uredi]

Slovarček manj znanih besed[uredi]

 • korespondenca - vzdrževanje medsebojnih pismenih stikov, dopisovanje
 • egalitarizem - nazor, da so ljudje enaki, enakopravni
 • koncipirati - napraviti, sestaviti koncept, osnutek
 • ekspertiza - izvedensko mnenje, poročilo
 • tilda – lingv. grafično znamenje v obliki ležeče vijuge za označevanje neizpisane besede, enote, obravnavane v slovarju, vijuga.
 • kalkirati – lingv. dobesedno prevajati za kak tuj jezik značilne izraze.
 • segment - del, odsek
 • frankirati- nalepiti znamko na poštno pošiljko kot dokaz plačane poštnine
 • emotikoni - čustveni simboli, smeški
 • konverter - pretvornik
 • sprega - sodelovanje

Komentar, vtisi[uredi]

Branje Nove pisarije od Uvoda do Wikiji in šola[uredi]

Slovarček manj znanih besed[uredi]

 • vademekum - knjiga, publikacija, navadno majhnega formata, z osnovnimi, praktičnimi pojasnili o čem; priročnik, vodič
 • arhaizem - starinska značilnost
 • historiat - potek, opis kakega dogajanja
 • geneza - izvor, nastanek in razvoj česa
 • impresum - podatki o avtorju, založništvu in tisku knjige, navadno na zadnjem listu
 • utilitaren - ki v človekovem delovanju (pretirano) poudarja praktično uporabnost, koristnost
 • monografija - znanstveno delo, ki obravnava eno vprašanje ali eno temo
 • ciklostirati - razmnoževati na ciklostilu
 • kolofon - podatki o avtorju, založništvu in tisku knjige, navadno na zadnjem listu
 • distributivnost - lastnost množenja, da se lahko eden izmed faktorjev razčleni in posamezni členi množijo
 • konzument - porabnik
 • marginaliziran - ki je odrivan, potiskan na rob, obrobje družbenega dogajanja, življenja
 • akumulacija - zbiranje, nabiranje, kopičenje
 • simptomatičen - nanašajoč se na simptom
 • aspiracija - prizadevanje za kaj; težnja, želja

Komentar, vtisi[uredi]

Branje Nove pisarije od Wikiji in šola do Vaje v pisanju[uredi]

Slovarček manj znanih besed[uredi]

 • benigen - nenevaren, neškodljiv
 • eminenten - zaradi izrednih sposobnosti, dosežkov zelo cenjen, upoštevan
 • diletantizem - nestrokovno, površno opravljanje kakega dela
 • inferiornost - manjvrednost
 • antologija - zbornik najboljših stvaritev, zlasti leposlovnih, cvetnik
 • defetizem - mnenje, prepričanje, da je kako (pomembno) delo, prizadevanje brezuspešno, malodušje

Komentar, vtisi[uredi]

Branje Nove pisarije od Vaje v pisanju do Bralec[uredi]

Slovarček manj znanih besed[uredi]

 • sublimen - vzvišen, plemenit
 • koncipirati - napraviti, sestaviti koncept, osnutek
 • intenca - težnja, nagnjenje
 • entiteta - kar je, kar obstaja
 • sublimen - vzvišen, plemenit
 • anahronizem - pojav, ki ni v skladu s časom, razmerami, v katerih nastopa
 • obscen - nespodoben, opolzek
 • iniciacija - začetek kake dejavnosti
 • kapriciozen - muhast
 • deklarativen - temelji na besedah, ne dejanjih
 • arbitur - razsodnik
 • atavizem - ponovitev lastnosti prednikov na potomce
 • eskalirati - postopno se širiti

Komentar, vtisi[uredi]

Moje tipkarske izkušnje[uredi]

Zanimiva naloga. Obe povesti, ki sem jih spravil na wikiverzo sta bili zanimivi. Najtežje se je bilo spraviti k delu, a ko sem začel je bilo zanimivo. Ker si na predavanju nisem dobro zabeležil kako v članku narediti hiperlink do vira na dLib-u, je bil to največji izziv. Ko sem končno pogruntal, sem se počutil pametnega. Malo šale. Zelo sem pa navdušen nad dLib-om in količino vsebine, ki jo hrani.

Slovenistika in jaz[uredi]

Preteklo leto, pred študijem slovenistike sem študiral na Naravoslovnotehniški fakulteti in sicer program Inženirstvo materialov. Po mesecu ali dveh se mi je volja do študija in zanimanje za materiale zmanjšalo. Po osmih letih osnovne šole in štirih letih splošne gimnazije se mi preprosto ni več dalo ukvarjati in študirati matematiko, fiziko, gladati zvezke s kvadratki. Čas je bil za spremembo. Nisem ravno velik knjižni molj, a že dve poletji nazaj sem si zadal nalogo prebrati svetovno pomembne knjige - kar pa seveda nisem. Rad razprvljam in se pogovarjam o vsebini oziroma zakaj je v kateri knjigi kdo naredil tako in tako, ter kakšen vpliv je imela knjiga na svet. V srednji šoli sem rad pisal eseje, sicer sem pogosto zagovarjal nasprotno od učenega v šoli (Primer: Antigona ne sme pokopati trupla, Hamlet se nesme maščevati,...), a bilo je prav zabavno argumentirati svoja konzervativna stališča. Rad imam slovenski jezik, rad ga govorim in čutim se dolžnega, da zanj skrbim v taki meri, da ga ne pačim z mešanjem različnih jezikov. Rad imam Slovenijo, slovenski narod in našo skupno zgodovino. Rad imam in rad bi poglobil tudi znanje govornega nastopanja in nasplošno znanje jezika. Zaradi vsega tega se je moj premislek o zamenjavi študija končal z izbiro enopredmetne slovenistike.

Slavistična revija[uredi]

Slavistične revije še nisem dobil fizično v roke, pogledal pa sem si nekaj člankov iz revije, objavljenih na internetu. Revija ponuja zelo kvalitetne in vsebinsko bogate članke, ki se tičejo mnogih različnih področij tako slovenskega, kot slovanskih jezikov. Nad revijo sem navdušen, ker menim, da vsak narod (oziroma jezik) potrebuje kvaliteten medij za objavljanje strokovnih člankov povezanih z jezikom, književnostjo, domačo državo, načinom življenja, kulturo,... Vsak narod mora za svoj jezik skrbeti, ga ohranjati, dopolnejvati, razvijati, uporabljati kot strokovno sredstvo in tudi o jeziku samemu strokovno razglabljati. Zato je obstoj takšnih medijev kot je slavistična revija nujen.