Slovenska dramatika 1900–1950

Iz Wikiverza
(Preusmerjeno s strani Slovenska dramatika 1900-1950)

Da bo vpisovanje ocen 6. 6. šlo bolj gladko, mi prosim čim prej v tem tednu sporočite, da ste gotovi (v epošti navedite povezave do svojih prispevkov). Sporočite mi potem, ko ste v poglavju Napotki za oblikovanje enciklopedične informacije po točkah preverili, ali ste izpolnili vsa pričakovanja in naročila; pošiljanje nedokončanih gesel v preverbo prispeva k nižji oceni. K višji oceni pa prispevajo vloženi čas, samopobudnost in korektna izvedba. --Hladnikm (pogovor) 10:08, 26. maj 2013 (CEST)

Urnik[uredi]

Čet. 9.40−11.15 #2

Napotki za oblikovanje enciklopedične informacije[uredi]

 • vpiši se na urniku kot uporabnik (npr. [[Uporabnik:Hladnikm|Miran Hladnik]]), da omogočiš lažjo komunikacijo
 • preveri in popravi morebitni obstoječi članek
 • preveri, če ni tema že obdelana slučajno pod kakšnim drugim geslom, npr. nnn literatura nam. nnn književnost
 • dodaj info okno: v geslu o pisatelju infopolje Pisec (za obrazec glej Diplomski seminar 2011/12), v geslu o knjigi infopolje Knjiga.
 • naslovi knjig naj bodo ležeči, po možnosti v oglatih oklepajih (vendar naj bo podnaslov zunaj njih) in s predlogo za povezavo na Cobiss na koncu {{COBISS|ID=[številko prekopiramo sem s konca zapisa o knjigi v Cobissu]}}
 • poskrbi za vzajemne povezave med člankom o avtorju in članki o njegovih knjigah
 • povezave na dLib so takele: {{dlib|urn=URN:NBN:SI:DOC-4XTN63XJ|naslov=Gregor Strniša: Modra luč}} (niz za urn= dobim na dLibu tako, da s klikom na naslov dobim cel zapis in ga potem prekopiram od tod); za citiranje celega avtorskega opusa na dLib glej Predloga:Dlib
 • povezave na Geopedijo so takele: {{Geopedia2|#T105_x482648.74272484996_y86089.5681217_s13_b4|Jurčičeva pot na Geopediji}} (kodo za prvo navpičnico dobiš s klikom na ikono prikaži > označi > v ukazni vrstici skopiraš del naslova od grabljic dalje)
 • pri knjigah v Cobissu najdi in naštej ponatise in ...
 • ... prevode
 • v dLibu pa kritike
 • na dno zunanjih povezav vstavi predologo za povezavo na avtorjeva besedila na Wikiviru ({{wikivir-avtor}}) oz. na večpredstavno gradivo o njem na Zbirki ({{Kategorija v Zbirki}}), seveda samo v primeru, če je tam najti že kaj avtorjevega
 • na dno članka dodaj predlogo za povezavo na portal literatura ({{:Portal:Literatura/povezava}}), brez zvezdice, torej ne kot alinejo
 • na pogovorno stran postavi predlogo z oznako, da gre za projektno delo v okviru literarne vede ({{Sodelovanje-WP|Slovenska literarna veda}})
 • dodaj kategorije
 • povzetkom, pretipkanim iz knjige Od Abrama do Župančiča, na pogovorni strani (in ne pod članek!) prilepi kodo {{PotrdiloOTRS|source=[[Alenka Goljevšček]]: ''[[Wikipedija:WikiProjekt_Romani/Od (A)brama do (Ž)upančiča|Od (A)brama do (Ž)upančiča]]: Vsebine 765 dram slovenskih avtorjev''. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011|otrs=2013040510003278|license=licenca}}, ki dokumentira, da je avtorica povzetkov dram Alenka Goljevšček dovolila njihovo prosto uporabo
 • svoje novo geslo o literarnem delu dodaj na dno ustreznega poglavja (Romani, Kratka proza, Dramatika, Strokovne knjige ...) v okviru wikiprojekta Romani.
 • v geslo o knjigi spada tudi navedba kritik, razprav, monografij o delu, za drame npr. kaj pravi o tekstu literarna zgodovina (Koblar, Kralj, Koruza, Kermauner ...)
 • vzorčno strukturo za dramo ima npr. članek Chrysippos --Hladnikm (pogovor) 19:11, 21. marec 2013 (CET)
 • Kadar imamo na koncu gesla navedeno literaturo dveh vrst, tako, na katero se sklicujemo, in tisto, ki je nismo držali v roki, vemo pa, da je za temo zelo pomembna, v poglavju ==Literatura== oblikujemo dve podpoglavji: ===Opombe=== in ===Nadaljnje branje===. Bibliografske enote za prvo navedemo sproti na mestih, kjer se nanje sklicujemo, tako da jih za citatom spravimo med ukaza <ref>xxxx</ref>, v poglavu Opombe pa zapišemo samo {{Opombe}}.

Pogoste napake odpraviš takole:

 • <br /> zamenjaj s prazno vrstico
 • preveč zaporednih praznih vrstic zamenjaj z eno samo
 • podnaslove za dvopičjem zapisuj z veliko začetnico
 • povezave z oglatimi oklepaji oblikuj čim krajše, npr. Jakob Ruda: Drama v treh dejanjih > Jakob Ruda: Drama v treh dejanjih
 • polinkaj zgodovinska, mitološka, geografska in druga imena v povzetkih dram --Hladnikm (pogovor) 20:23, 14. marec 2013 (CET)
 • verzalke v naslovih poglavij, npr. 1. POGLAVJE, in pri imenih oseb zamenjaj z malimi črkami: 1. poglavje (zaradi uporabe verzalk vam administrator nalepi v članek metlico)

 • ne pozabi pri navedbi gesel iz SBL navesti avtorja članka {{SBL|code=nnnn|avtor=xxxx}} (če članek ni podpisan, ker ga je napravilo uredništvo, dodaš |avtor=ur. ali |avtor=uredništvo); seznam nepopolnih navedb iz SBL je v ustrezni kategoriji na wpji
 • pri geslih, katerih naslovi lahko pomenijo še kaj drugega, v oklepaju dodaj avtorjevo ime, npr. [[Afera (Kozak)|Afera]]; pred tem v levem stolpcu klikneš na Kaj se povezuje sem, dobiš seznam člankov s povezavami, ki jih je treba po spremembi naslova popraviti
 • glej Pod Lipo za kritiko našega početja in jo upoštevaj.

Študijsko gradivo[uredi]

 • prosojnice
 • Kaj imamo od kurikula na zaslonu? Klasiki (ZD). dLib, Cobiss, Wikivir, SBL
 • Povzetki vsebin: Wikipedija, Stanko Janež, Poglavitna dela slovenske književnosti, 500 dramskih zgodb, Alenka Goljevšček, Od A(brama) do Ž(upančiča): Vsebine 765 dram slovenskih avtorjev, 2011, gl. tudi 750 vsebin slovenskih dram
 • Referati o razpravah na Wikiverzi
 • Diplomske naloge, doktorati.
 • Referenčni priročniki
  • France Koblar: Slovenska dramatika, 2, 1973
  • Taras Kermauner: Cankarjeva dramatika, 1979, Detelova dramatika, 1, 2002, Majcnova dramatika, 1-3, 1992, 2008
  • Jože Koruza: Slovenska dramatika od začetkov do sodobnosti, 1997
  • Lado Kralj: Od Preglja do Gruma, SR 1999
  • Mateja Pezdirc Bartol (ur.): Slovenska dramatika, 2012 (Obdobja, 31)
 • Literarne zgodovine: ZSS pri Matici, ZSS Zadravec-Pogačnik