Študijsko leto 2015/16

Iz Wikiverza

Teorija literarnega diskurza – medbesedilnost[uredi]

Predavanja in seminar, 1. letnik druge stopnje E-slovenistov in E-komparativistov


Študijska literatura[uredi]

Obvezna[uredi]

 • Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000. Splet:[1]
 • - - - . Vezi besedila. Ljubljana: LUD Literatura, 2000. Splet:[2]
 • - - - . Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.[1]
 • - - - . Svetovni literarni sistem. Primerjalna književnost 32.2 (2009): 181-212. Splet:[3]

Dopolnilna[uredi]

Allen, Graham. Intertextuality. London: Routledge, 2000.
Bauman, Richard. A world of others' words: cross-cultural perspectives on intertextuality. Malden: Blackwell Publishing, 2004.
Berndt, Frauke. Intertextualität: eine Einführung. Berlin: E. Schmidt, 2013.
Dillon, Sarah. The palimpsest: literature, criticism, theory. London; New York : Continuum, 2007.
Hutcheon, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006.
Juvan, Marko. History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette: Purdue UP, 2008. Splet (predogled): [4]
Klein, Michael Leslie. Intertextuality in western art music. Bloomington: Indiana UP, 2005.
Orr, Mary. Intertextuality: debates and contexts. Cambridge: Polity, 2008.
Samoyault, Tiphaine. L'intertextualité: mémoire de la littérature. Paris: Nathan, 2001.

Teme seminarskih nalog (Medbesedilnost)[uredi]

28. 02. 2016
Za E sloveniste in E komparativiste. Predstavitve v obliki referatov: od 9. maja 2016.
Ocena iz predmeta: 20% seminar, 80% ustni izpit.
Izberete lahko seminarske naloge dveh vrst: obravnavo problema (na gradivu enega ali več besedil) ali obravnavo izbranega besedila (z metodami medbesedilnosti). Svojo izbiro sporočite meni in preostalim v seminarju tako, da najpozneje do 7. marca 2016 v spodnjo tabelo na Wikiverzi vnesete svoje ime in priimek. Isto temo ali besedilo si lahko delita dve seminarski nalogi, a po predhodnem dogovoru o delitvi dela, da ne pride do podvajanj.

Problemi[uredi]

1. Medbesedilnost v sodobnih slovenskih avtobiografijah
2. Medbesedilnost v sodobnih slovenskih biografijah
3. Medbesedilnost in (slovenski) film v 21. stoletju
4. Medbesedilnost in vizualne umetnosti
5. Medbesedilnost v (slovenski) resni in popularni glasbi 21. stoletja
6. Medbesedilnost grafitov
7. Omembe svetovnih klasikov in navezave nanje na slovenskih spletnih družabnih omrežjih
8. Omembe slovenskih klasikov in navezave nanje na slovenskih spletnih družabnih omrežjih
9. Medbesedilnost in sovražni govor na Twitterju in v anonimnih komentarjih spletnih časnikov
10. Lastni predlog

Besedila[uredi]

(Za spodnjimi bibliografskimi podatki sledi kratka oznaka, delno povzeta po založniških katalogih).

 • Andonovski, Venko. Popek sveta. Lj.: CZ, 2013. Brata Ciril in Metod sta z različnih zornih kotov prikazana z vrsto izzivalnih medbesedilnih postopkov, ki ustvarjajo intelektualno napeto zgodbo.
 • Audegy, Stéphane. Edini sin. Lj.: Sanje, 2013. Rousseau v Izpovedih dvakrat omeni svojega starejšega brata Françoisa, ki ga Audeguy obudi v maniri mračne, napete zgodbe o Parizu v 18. stoletju.
 • de Ceccatty, René. Nevidni gost. Lj.: Škuc, 2013. Pripovedovalec prepleta zgodbo s slike Tri dame iz družine Moscon Jožefa Tominca (začetek 19. stoletja) s s svojo ljubeznijo do moškega, ki je prav tako kot gost treh dam želel ostajati neviden za svet.
 • Filipčič, Emil. Drame. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. Avtor ruši ali na novo interpretira mite, parodira zgodovinske osebnosti in dogodke, prepleta literarne žanre, pri tem pa izpostavlja probleme korupcije, političnega kadrovanja, nepotizma, terorizma, ameriške invazije.
 • Gorenc, Boštjan. sLOLvenski klasiki. Ljubljana: CZ, 2016. Avtor je v spletno govorico omrežil 50 literarnih klasikov in njihovih del ter jih prenesel v naš čas.
 • Huelle, Paweł. Castorp. Maribor: Litera, 2007. Parafraza Čarobne gore, ki poskuša združiti Mannovo epsko tradicijo s kompleksnostjo sodobnih narativnih praks. Castorp je položen v drug prostor.
 • Jelinek, Elfriede. Smrt in deklica I-V: Drame princes. Celovec: Mohorjeva Celovec, 2004. Pet krajših dramskih besedil zajema spekter pravljične in medijske mitologije ženskih likov od Sneguljčice, Trnuljčice in Rozamunde prek Jackie Kennedy do Ingeborg Bachmann in Sylvie Plath.
 • Kapuściński, Ryszard. Potovanja s Herodotom. Lj.: Modrijan, 2009. Pripovedovalec – reporter v zrelih letih – presoja svojo življenjsko pot, poslanstvo in potovanja skozi perspektivo antičnega zgodovinarja Herodota.
 • Kralj, Lado. Če delaš omleto. Lj.: Beletrina, 2014. Skozi oči pisateljice Helene Murkovič (model zanjo: predvojna pisateljica Milena Mohorič) se razpira intelektualni in umetniški vrvež prestolnice po 1920 (Kosovel, Debevec, Bartol, Ferdo Kozak) ...
 • Kramberger, Taja. V tvojem objemu je prostor zame. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2014. Zbirka vsebuje kolaže, s katerimi pesnica kaže na enega od političnih pesnikov, ki so dekontaminirali ta prostor (Srečko Kosovel), hkrati pa z izrezki iz časopisja z začetka 20. stoletja razkriva družbeno realnost 21. stoletja.
 • Marinčič, Katarina. Po njihovih besedah. Lj.: Modrijan, 2014. V romanu se (skozi optiko fiktivnega pisatelja) prepletajo tri zgodbe, ki izhajajo iz treh avtobiografskih zapisov: zgodba velikega arheologa (Heinrich Schliemann), zgodba pisca pustolovskih romanov (Karl May) ter v drugo polovico 20. stoletja postavljena zgodba šefa protiobveščevalne službe v »neimenovani deželi«.
 • Nadolny, Sten. Bog predrznosti. Maribor: Litera, 2012. Satira o času, ki ga ne razumejo niti antična božanstva. Leta 1990 Hefajst spečega Hermesa prebudi, da bi mu pomagal uničiti svet in človeštvo.
 • Novak, Boris A. Vrata nepovrata (epos): knj. 1, Zemljevidi domotožja. Novo mesto, Goga, 2014. V prvi knjigi obsežnega epa se izrišejo spominski zemljevidi mest, krajev in pokrajin.
 • Novak, Boris A. Vrata nepovrata (epos): knj. 2, Čas očetov. Novo mesto: Goga, 2015. Drugi del epa se poglobi v čas dveh svetovnih vojn na slovenskih tleh. Zgodbe vojakov, zgodbe ljudi, ki so ostali v zaledju, v taboriščih, ki so po vojni preštevali svoje mrtve … Čas očetov je slovenska Vojna in mir.
 • Rozman Roza, Andrej. Gleda kondor avion: brano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. Parodije, travestije in mnoštvo pesniških, satiričnih, zgodovinskih, sodobnih, jezikoslovnih, stripovskih, domišljijskih, mitoloških in mnogih drugih podob preteklosti in sedanjosti.
 • Železnikar, Jaka. Splet: http://www.jaka.org/index-sl.php. Večina avtorjevih del raziskuje spoj literature,(likovne) umetnosti in omreženega programiranja.

Navodila za seminarske naloge[uredi]

Obseg: brez uvodnega lista, povzetka in seznama literature do 3000 besed (20.000 znakov). Ustna predstavitev: do 20 minut.
Zgradba:
1. Uvod: predstavitev problema, metode, avtorja in teksta.
2. Analiza medbesedilnosti:
2.1. Identifikacija predlog (katera besedila, kodi/konvencije);
2.2. Način predstavljanja predlog - katere citatne zvrsti/figure;
2.3. Vrednostni odnos do predlog;
2.4. Funkcije medbesedilnih navezav v obravnavanem delu.
3. Sklepne ugotovitve.
4. Kratek povzetek.
5. Seznam uporabljene literature.
Jezikovno-slogovno in tehnično urediti po navodilih Hladnikovega Praktičnega spisovnika oziroma Nove pisarije <https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija>.
Rok za oddajo: 4. maj 2016. Seminarske naloge mi do tega datuma pošljite na e-naslov <marko.juvan@guest.arnes.si> in jih naložite na spletno stran Wikiverze.
Kako naložiš svoje besedilo na našo spletno stran Wikiverze? Na strani https://sl.wikiversity.org/wiki/Marko_Juvan v načinu »Preberi« pojdi v sekcijo Seminarske naloge. Klikni na gumb »uredi« v oglatih oklepajih za naslovom te sekcije. Odpre se modul za urejanje besedil. Pod zadnjo enoto v seznamu dodaj svoje podatke:
Priimek, ime. Naslov seminarske naloge. Kraj in datum spletne objave.
Segment »Naslov seminarske naloge« označi in v orodni vrstici klikni na ikono za povezavo (veriga). Odpre se ti pogovorno okno za izdelavo povezave, kjer zgoraj piše tvoj Naslov strani, spodaj pa tvoja Oznaka povezave. V krožcu mora biti označena izbira »Na wiki stran«. Klini »Vstavi povezavo«, pogovorno okno se zapre. Nato na dnu urejevalnega modula klikni gumb »Shrani stran«. V načinu »Preberi« pojdi na povezavo, ki je bila pravkar ustvarjena in je v rdeči barvi. Klikni nanjo. Odpre se ti stran Ustvarjanje strani »Naslov tvoje seminarske naloge«. V urejevalni modul prekopiraj svojo wordovo datoteko in jo nato uredi s pomočjo modula, tako da označiš hierarhijo naslovov (s spustnim seznamom Poglavje, Raven 2, Raven 3 itd.), izbereš ležeči tisk, kjer je potrebno (z ikono kurzivnega A-ja), poskrbiš za prelome vrstic (z ikono prelomljene puščice), sezname ipd. Lahko vstavljaš tudi slike. Urejanje preveri z gumbom »Prikaži predogled«. Ko je besedilo urejeno, ima zgoraj kazalo. Nato klikni gumb »Shrani stran« in delo je opravljeno.

Termini za predstavitve (po 5 referatov na 90 minut, z diskusijo vred): 9., 16., 23., 30. maj in 6. junij 2016.

Tabela za prijave tem[uredi]

Do 7. marca 2016 vnesite v stolpec 3 svoje ime, v stolpec 4 pa zaželeni datum predstavitve. Kjer sta za isto besedilo mogoča dva referata (na isti datum!), sta za isto delo dve vrstici. Če imate svoj predlog teme, ga vnesite v stolpca 1 in 2 na dnu tabele ter izpolnite preostale celice v svoji vrstici. Svoje ime vnesite v modulu za urejanje tabele. Ko vnesete svoje podatke, svoje urejanje shranite. Alternativa: svojo izbiro in datum predstavitve mi do 7. marca 2016 sporočite po e-pošti.

1. Avtor 2. Naslov/problem 3. Priimek in ime referenta 4. Želeni datum
Besedilo celice Medbesedilnost v sodobnih slovenskih avtobiografijah Tanja Kos 16. 5. 2016
Besedilo celice Medbesedilnost v sodobnih slovenskih biografijah Sabina Furar 6. 6. 2016
Besedilo celice Medbesedilnost in (slovenski) film v 21. stoletju Jana Zajc 9. 5. 2016
Besedilo celice Medbesedilnost in vizualne umetnosti Iztok Jereb 6. 6. 2016
Besedilo celice Medbesedilnost v (slovenski) resni in popularni glasbi 21. stoletja Anja Andrejčič 23. 5. 2016
Besedilo celice Medbesedilnost grafitov Maruša Vidrih 9. 5. 2016
Besedilo celice Omembe svetovnih klasikov in navezave nanje na slovenskih spletnih družabnih omrežjih Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Omembe slovenskih klasikov in navezave nanje na slovenskih spletnih družabnih omrežjih Polonca Mercina 23. 5. 2016
Besedilo celice Medbesedilnost in sovražni govor na Twitterju in v anonimnih komentarjih spletnih časnikov Mateja Lovrečič 6. 6. 2016 (prestavil MarkoJuv)
Andonovski, Venko Popek sveta Žiga Kosec 30. 5. 2016
Audegy, Stéphane Edini sin Teja Koren 6. 6. 2016
de Ceccatty, René Nevidni gost Amadeja Iskra 9. 5. 2016
Filipčič, Emil Drame (1. del) Lovec Ajda 16. 5. 2016
Filipčič, Emil Drame (2. del) Kožuh Katja 16. 5. 2016
Gorenc, Boštjan sLOLvenski klasiki (1. del) Mija Bon 16. 5. 2016
Gorenc, Boštjan sLOLvenski klasiki (2. del) Božič Metka 16. 5. 2016
Huelle, Paweł Castorp Eva Bizjan 6. 6. 2016
Jelinek, Elfriede Smrt in deklica Barbara Brnot 16. 5. 2016
Kapuściński, Ryszard Potovanja s Herodotom Katarina Ferk 30. 5. 2016
Kralj, Lado Če delaš omleto Polona Stergar 9. 5. 2016
Kramberger, Taja V tvojem objemu je prostor zame Anita Fideršek 9. 5. 2016
Marinčič, Katarina Po njihovih besedah Vesna Mlakar 23. 5. 2016
Nadolny, Sten Bog predrznosti Tea Trušnovec 30. 5. 2016
Novak, Boris A. Vrata nepovrata (epos): knj. 1 Erpe Sandra 30. 5. 2016
Novak, Boris A. Vrata nepovrata (epos): knj. 2 Barbara Halec 30. 5. 2016
Rozman Roza, Andrej Gleda kondor avion: brano delo (1. del) Jana Šter 23. 5. 2016
Rozman Roza, Andrej Gleda kondor avion: brano delo (2. del) Urša Gluščič 23. 5. 2016
Železnikar, Jaka Splet Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice

Razpored predstavitev seminarskih nalog[uredi]

Stanje 8. 3. 2016, 17:40. Upošteval sem vaše želje, a sem moral v posameznih primerih preprečiti podvajanje tem in prestavljati tiste, ki so se prijavili na že zasedene termine pozneje kot kolegice in kolegi. Večina od teh bo morala počakati do 6. junija. Dobro preglejte razpored. Nujne spremembe mi sporočite po e-pošti do 14. 3. 2016.

9. 5. 2016
Medbesedilnost in (slovenski) film v 21. stoletju // Jana Zajc // 9. 5. 2016
Medbesedilnost grafitov // Maruša Vidrih // 9. 5. 2016
de Ceccatty, René. Nevidni gost // Amadeja Iskra // 9. 5. 2016
Kralj, Lado. Če delaš omleto // Polona Stergar // 9. 5. 2016
Kramberger, Taja. V tvojem objemu je prostor zame // Anita Fideršek // 9. 5. 2016
16. 5. 2016
Medbesedilnost v sodobnih slovenskih avtobiografijah // Tanja Kos // 16. 5. 2016
Filipčič, Emil. Drame (1. del) // Ajda Lovec // 16. 5. 2016
Filipčič, Emil. Drame (2. del)// Katja Kožuh // 16. 5. 2016
Gorenc, Boštjan. sLOLvenski klasiki (1. del) // Mija Bon // 16. 5. 2016
Gorenc, Boštjan. sLOLvenski klasiki (2. del) // Metka Božič // 16. 5. 2016
Jelinek, Elfriede. Smrt in deklica // Barbara Brnot // 16. 5. 2016
23. 5. 2016
Medbesedilnost v (slovenski) resni in popularni glasbi 21. stoletja // Anja Andrejčič // 23. 5. 2016
Omembe slovenskih klasikov in navezave nanje na slovenskih spletnih družabnih omrežjih // Polonca Mercina // 23. 5. 2016
Rozman Roza, Andrej. Gleda kondor avion: brano delo (1. del) // Jana Šter // 23. 5. 2016
Rozman Roza, Andrej. Gleda kondor avion: brano delo (2. del) // Urša Gluščič // 23. 5. 2016
Marinčič, Katarina. Po njihovih besedah // Vesna Mlakar // 23. 5. 2016
30. 5. 2016
Andonovski, Venko. Popek sveta // Žiga Kosec // 30. 5. 2016
Kapuściński, Ryszard. Potovanja s Herodotom // Katarina Ferk // 30. 5. 2016
Nadolny, Sten. Bog predrznosti // Tea Trušnovec // 30. 5. 2016
Novak, Boris A. Vrata nepovrata (epos): knj. 1 // Sandra Erpe // 30. 5. 2016
Novak, Boris A. Vrata nepovrata (epos): knj. 2 // Barbara Halec // 30. 5. 2016
6. 6. 2016
Medbesedilnost in vizualne umetnosti // Iztok Jereb // 6. 6. 2016
Audegy, Stéphane. Edini sin // Teja Koren // 6. 6. 2016
Huelle, Paweł. Castorp // Eva Bizjan // 6. 6. 2016
Medbesedilnost v sodobnih slovenskih biografijah // Sabina Furar // 6. 6. 2016
Medbesedilnost in sovražni govor na Twitterju in v anonimnih komentarjih spletnih časnikov // Mateja Lovrečič // 6. 6. 2016

Seminarske naloge[uredi]

Ko svojo seminarsko nalogo dokončate, se vpišite v spodnji seznam (po prvem zgledu) in v njem naredite povezavo do svojega besedila, ki ste ga prekopirali in uredili na svoji strani Wikiverze. Kako se to naredi, je razloženo zgoraj, v sekciji Navodila za seminarske naloge.

Teorija literarnega diskurza[uredi]

Predavanja, 1. letnik druge stopnje E- in D-slovenistov
Študijsko leto 2015/16
Na predavanjih, ki potekajo vzporedno s predavanji/seminarjem TLD – Medbesedilnost (samo za E-sloveniste in E-komparativiste), bomo letos obravnavali osem tem v treh sklopih:

I. Teorija žanrov
1. Literarna teorija v sistemu znanosti
2. Žanri in znanosti v boju za obstanek: razmerja med humanistiko in družboslovjem na primeru vpliva darvinizma na teorijo žanrov
3. Besedilo in žanr: od Aristotela do kognitivima
II. Literarni diskurz in meje literature
4. Meje literature: literarni diskurz in literarnost
5. Mejni žanri. Esej
6. Avtobiografija
7. Teoretizacija literature in literarizacija teorije
III. Literarni diskurz in prostor
8. Uvod v prostorsko analizo slovenske literarne kulture

Prosojnice s predavanj bodo na voljo v sistemu VIS.

Študijska literatura[uredi]

Osnovna[uredi]

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.
- - - . Literary Studies in Reconstruction. Frankfurt itn.: P. Lang, 2011.[2]
- - -, ur. Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Dopolnilna[uredi]

Bahtin, Mihail. Teorija romana. Ljubljana: CZ, 1982.
Carter, Ronald – Simpson, Paul. Language, discourse and literature: an introductory reader in discourse stylistics. London – New York: Routledge, 1995.
Culler, Jonathan. Literarna teorija: Zelo kratek uvod. Prev. M. Cerkvenik. Ljubljana: Krtina, 2008.
Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: ZRC, 2004.
Fohrmann, Jürgen – Harro Müller (ur.). Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1988.
Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Prev. Uroš Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.
Fowler, Roger. Linguistic criticism. Druga izdaja. Oxford: Oxford UO, 1996.
Habjan, Jernej (ur.). Diskurz : od filozofije govorice do teorije ideologije [Elektronski vir]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 19).Splet: [5]
Johansen, Jørgen Dines. Literary discourse: a semiotic-pragmatic approach to literature. Toronto idr.: University of Toronto press, 2002.
Koron, Alenka. Teorija/teorije diskurza in literarna veda. Primerjalna književnost 27/2; 28/1 (2004; 2005). 79–117; 119–133. Splet: [6][7]
Kos, Janko. Literarna teorija. Ljubljana: DZS, 2001.
Van Peer, Willie (ur.). The taming of the text: explorations in language, literature and culture. London – New York: Routledge, 1988.
Vološinov, Valentin N. Marksizem in filozofija jezika: temeljni problemi sociološke metode v znanosti o jeziku. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008.

 1. Manj radovedni lahko namesto te knjige preštudirajo razpravo Svetovni literarni sistem (PKn 2009), podlago knjige.
 2. Posodobljena in razširjena angleška izdaja knjige iz l. 2006. Preštudirati eno od obeh. Poglavje Towards a Theory of Literary Discourse dostopno na spletu.[8]