Pojdi na vsebino

Študijsko leto 2016/17

Iz Wikiverza

Teorija literarnega diskurza – medbesedilnost[uredi]

Red. prof. dr. Marko Juvan. Predavanja in seminar, 1. letnik druge stopnje E-slovenistov in E-komparativistov
Predvidoma do konca aprila bo kurz potekal v obliki predavanj, nato pa do konca semestra v obliki seminarja. Navodila za seminarski del so spodaj, pod seznamom literature.

Na predavanjih bomo letos obravnavali:
1. Oris zgodovine in poetike intertekstualnosti
2. Medbesedilnost Prešernovega Krsta pri Savici
3. Medbesedilni niz Krsta pri Savici v slovenski literaturi

Študijska literatura[uredi]

Obvezna[uredi]

  • Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000. Splet:[1]
  • - - - . Vezi besedila. Ljubljana: LUD Literatura, 2000. Splet:[2]
  • - - - . Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.[1]
  • - - - . Svetovni literarni sistem. Primerjalna književnost 32.2 (2009): 181-212. Splet:[3]
  • - - - . Imaginarij Krsta v slovenski literaturi: Medbesedilnost recepcije. Druga, dopolnjena e-izdaja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016. Splet: [4]

Na izpitu se bo poleg snovi letošnjih predavanj preverjalo tudi poznavanje osnovne študijske literature.

Dopolnilna[uredi]

Allen, Graham. Intertextuality. London: Routledge, 2000. (Druga izdaja, 2011)
Bauman, Richard. A world of others' words: cross-cultural perspectives on intertextuality. Malden: Blackwell Publishing, 2004.
Berndt, Frauke. Intertextualität: eine Einführung. Berlin: E. Schmidt, 2013.
Dillon, Sarah. The palimpsest: literature, criticism, theory. London; New York : Continuum, 2007.
Hutcheon, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006.
Juvan, Marko. History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette: Purdue UP, 2008. Splet (predogled): [5]
Klein, Michael Leslie. Intertextuality in western art music. Bloomington: Indiana UP, 2005.
Orr, Mary. Intertextuality: debates and contexts. Cambridge: Polity, 2008.
Samoyault, Tiphaine. L'intertextualité: mémoire de la littérature. Paris: Nathan, 2001.

Teme seminarskih nalog (Medbesedilnost)[uredi]

Za E sloveniste in E komparativiste. Predstavitve v obliki referatov: vsak ponedeljek od 8. maja do 5. junija 2017 po 4-5 predstavitev .
Ocena iz predmeta: 20% seminar, 80% ustni izpit.
Izberete lahko seminarske naloge dveh vrst: obravnavo problema (na gradivu enega ali več besedil) ali obravnavo izbranega besedila (z metodami medbesedilnosti). Svojo izbiro sporočite meni in preostalim v seminarju tako, da najpozneje do 6. marca 2017 v spodnjo tabelo na Wikiverzi vnesete svoje ime in priimek. Isto temo ali besedilo si lahko delita dve seminarski nalogi, a po predhodnem dogovoru o delitvi dela, da ne pride do podvajanj.

Teme[uredi]

1. Medbesedilnost v sodobnih (slovenskih) zgodovinskih romanih
2. Medbesedilnost v sodobni (slovenski) poeziji
3. Medbesedilnost v sodobni (slovenski) dramatiki
4. Medbesedilnost in (slovenski) film v 21. stoletju
5. Medbesedilnost in vizualne umetnosti
6. Medbesedilnost v (slovenski) resni in popularni glasbi 21. stoletja
7. Medbesedilnost in oglaševanje
8. Medbesedilnost na Twitterju in Facebooku
9. Omembe svetovnih klasikov in navezave nanje na slovenskih spletnih družabnih omrežjih
10. Medbesedilnost v literarnem modernizmu 20. stoletja
11. Medbesedilnost v literaturi 19. stoletja
12. Lastni predlog

Besedila in avtorje, ki ustrezajo posamezni temi, si izberite sami. Pri tem lahko upoštevate tematiko, ki jo mislite obravnavati v magistrski nalogi.

Navodila za seminarske naloge[uredi]

Obseg: brez uvodnega lista, povzetka in seznama literature do 3000 besed (20.000 znakov). Ustna predstavitev: do 20 minut.
Zgradba:
1. Uvod: predstavitev problema, metode, avtorja in teksta.
2. Analiza medbesedilnosti:
2.1. Identifikacija predlog (katera besedila, kodi/konvencije);
2.2. Način predstavljanja predlog - katere citatne zvrsti/figure;
2.3. Vrednostni odnos do predlog;
2.4. Funkcije medbesedilnih navezav v obravnavanem delu.
3. Sklepne ugotovitve.
4. Kratek povzetek.
5. Seznam uporabljene literature.
Jezikovno-slogovno in tehnično urediti po navodilih Hladnikovega Praktičnega spisovnika oziroma Nove pisarije <https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija>.
Rok za oddajo: 25. april 2017. Seminarske naloge mi do tega datuma pošljite na e-naslov <marko.juvan@guest.arnes.si> in jih naložite na spletno stran Wikiverze.
Kako naložiš svoje besedilo na našo spletno stran Wikiverze? Na tej strani v načinu »Preberi« pojdi v sekcijo Seminarske naloge. Klikni na gumb »uredi« v oglatih oklepajih za naslovom te sekcije. Odpre se modul za urejanje besedil. Pod zadnjo enoto v seznamu dodaj svoje podatke:
Priimek, ime. Naslov seminarske naloge. Kraj in datum spletne objave.
Segment »Naslov seminarske naloge« označi in v orodni vrstici klikni na ikono za povezavo (veriga). Odpre se ti pogovorno okno za izdelavo povezave, kjer zgoraj piše tvoj Naslov strani, spodaj pa tvoja Oznaka povezave. V krožcu mora biti označena izbira »Na wiki stran«. Klini »Vstavi povezavo«, pogovorno okno se zapre. Nato na dnu urejevalnega modula klikni gumb »Shrani stran«. V načinu »Preberi« pojdi na povezavo, ki je bila pravkar ustvarjena in je v rdeči barvi. Klikni nanjo. Odpre se ti stran Ustvarjanje strani »Naslov tvoje seminarske naloge«. V urejevalni modul prekopiraj svojo wordovo datoteko in jo nato uredi s pomočjo modula, tako da označiš hierarhijo naslovov (s spustnim seznamom Poglavje, Raven 2, Raven 3 itd.), izbereš ležeči tisk, kjer je potrebno (z ikono kurzivnega A-ja), poskrbiš za prelome vrstic (z ikono prelomljene puščice), sezname ipd. Lahko vstavljaš tudi slike. Urejanje preveri z gumbom »Prikaži predogled«. Ko je besedilo urejeno, ima zgoraj kazalo. Nato klikni gumb »Shrani stran« in delo je opravljeno.

Termini za predstavitve (po 5 referatov na 90 minut, z diskusijo vred): od 8. maja do 5. junija, vsak ponedeljek. Razpored bo javljen, ko bodo zaključene prijave, tj. v začetku maja.

Tabela za prijave tem[uredi]

Do 6. marca 2017 vnesite v stolpec 3 svoje ime, v stolpec 4 pa zaželeni datum predstavitve. Če imate svoj predlog teme, ga vnesite v stolpca 1 in 2 na dnu tabele ter izpolnite preostale celice v svoji vrstici. Svoje ime vnesite v modulu za urejanje tabele. Ko vnesete svoje podatke, svoje urejanje shranite. Alternativa: svojo izbiro in datum predstavitve mi do 6. marca 2017 sporočite po e-pošti.

1. Avtor 2. Naslov/problem 3. Priimek in ime referenta 4. Želeni datum
Besedilo celice Medbesedilnost v (slovenski) resni in popularni glasbi 21. stoletja Travnik Eva 22. 5. 2017
Besedilo celice Medbesedilnost in (slovenski) film v 21. stoletju Rajh Lara 22. 5. 2017
Besedilo celice Medbesedilnost in oglaševanje Krajnc Nina 22. 5. 2017
Svetlana Makarovič Medbesedilnost v sodobni slovenski poeziji Ovsec Julija 29. 5. 2017
Tone Perčič Medbesedilnost v sodobnih (slovenskih) zgodovinskih romanih Hadžić Žavski Samanta 8. 5. 2017
Vasko Popa Medbesedilnost v literarnem modernizmu 20. stoletja Gajević Ilija 8.5.2017.
Simona Semenič Medbesedilnost v drami 5fantkov.si Zupanc Ana 15. 5. 2017
Rok Vilčnik Medbesedilnost v drami Serum resnice Roka Vilčnika Jereb Iztok 5. 6. 2017
Besedilo celice Medbesedilnost v literaturi 19. stoletja Jurgele Kaja Besedilo celice
Andrej Blatnik Medbesedilnost v romanu Plamenice in solze Veldin Leja 8.5.2017
Iztok Osojnik Medbesedilnost v sodobni slovenski poeziji Lešnik Tjaša 15. 5. 2017
T. S. Eliot Medbesedilnost v pesnitvi Pusta dežela T. S. Eliota Vurnik Navinšek Lara Gea 8. 5. 2017
Besedilo celice Hamlet in medbesedilnost Rok Pečečnik 5.6.2017
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice
Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice Besedilo celice

Razpored predstavitev seminarskih nalog[uredi]

15. maj 2017
Gajević, Ilija: Medbesedilnost v poeziji Vaska Popa
Hadžić Žavski, Samanta: Medbesedilnost v romanu Izganjalec hudiča Toneta Perčiča
Veldin, Leja: Medbesedilnost v romanu Andreja Blatnika Plamenice in solze
Vurnik Navinšek, Lara Gea: Medbesedilnost v pesnitvi Pusta dežela T. S. Eliota
22. maj 2017
Lešnik, Tjaša: Medbesedilnost v poeziji Iztoka Osojnika
Rajh, Lara: Medbesedilnost in (slovenski) film v 21. stoletju
Zupanc, Ana: Medbesedilnost v dramatiki Simone Semenič
Travnik, Eva: Medbesedilnost v (slovenski) resni in popularni glasbi 21. stoletja
29. maj 2017
Krajnc, Nina: Medbesedilnost in oglaševanje
Ovsec, Julija: Medbesedilnost v pesniški zbirki Svetlane Makarovič Zima vezilja
Jereb, Iztok: Medbesedilnost v drami Serum resnice Roka Vilčnika
Jurgele, Kaja: Medbesedilnost v literaturi 19. stoletja
Zalaznik, Lina: Medbesedilnost v sodobni slovenski popularni glasbi

Seminarske naloge[uredi]

Ko svojo seminarsko nalogo dokončate, se vpišite v spodnji seznam (po prvem zgledu) in v njem naredite povezavo do svojega besedila, ki ste ga prekopirali in uredili na svoji strani Wikiverze. Kako se to naredi, je razloženo zgoraj, v sekciji Navodila za seminarske naloge.

Teorija literarnega diskurza[uredi]

Red. prof. dr. Marko Juvan. Predavanja, 1. letnik druge stopnje E- in D-slovenistov
Študijsko leto 2016/17
Na predavanjih, ki potekajo vzporedno s predavanji/seminarjem TLD – Medbesedilnost (samo za E-sloveniste in E-komparativiste), bomo letos obravnavali devet tem v treh sklopih:

I. Literarni diskurz v družbi
1. Literarna teorija med redom in karizmo
2. Teorija literarnega diskurza in interdiskurzivnosti
3. Političnost estetskega: Prešernov romantični univerzalizem in slovenski kulturni nacionalizem
4. Pripoved in narodna emancipacija: Mencingerjeva interdiskurzivnost in vzpostavljanje slovenske javnosti
5. Političnost antiestetskega: Kosovelovi konsi med domom in svetom
6. Politično gledališče v socializmu in globalnem kapitalizmu
7. Pripoved in politika zatajevanja: diskurzi o izbrisanih
II. Stilistika literarnega diskurza
8. Stil kot identitetna navigacija
9. Analize stila in kvantitativni formalizem
III. Literarni diskurz in prostor
10. Prostorska analiza slovenske literarne kulture

Prosojnice s predavanj in dodatna literatura bodo na voljo v sistemu VIS.

Študijska literatura[uredi]

Osnovna[uredi]

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.
- - - . Literary Studies in Reconstruction. Frankfurt itn.: P. Lang, 2011.[2]
- - -, ur. Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.
Na izpitu se bo poleg snovi letošnjih predavanj preverjalo tudi poznavanje osnovne študijske literature.

Dopolnilna[uredi]

Bahtin, Mihail. Teorija romana. Ljubljana: CZ, 1982.
Carter, Ronald – Simpson, Paul. Language, discourse and literature: an introductory reader in discourse stylistics. London – New York: Routledge, 1995.
Culler, Jonathan. Literarna teorija: Zelo kratek uvod. Prev. M. Cerkvenik. Ljubljana: Krtina, 2008.
Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: ZRC, 2004.
Fohrmann, Jürgen – Harro Müller (ur.). Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1988.
Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Prev. Uroš Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.
Fowler, Roger. Linguistic criticism. Druga izdaja. Oxford: Oxford UO, 1996.
Habjan, Jernej (ur.). Diskurz : od filozofije govorice do teorije ideologije [Elektronski vir]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 19).Splet: [6]
Johansen, Jørgen Dines. Literary discourse: a semiotic-pragmatic approach to literature. Toronto idr.: University of Toronto press, 2002.
Koron, Alenka. Teorija/teorije diskurza in literarna veda. Primerjalna književnost 27/2; 28/1 (2004; 2005). 79–117; 119–133. Splet: [7][8]
Kos, Janko. Literarna teorija. Ljubljana: DZS, 2001.
Van Peer, Willie (ur.). The taming of the text: explorations in language, literature and culture. London – New York: Routledge, 1988.
Vološinov, Valentin N. Marksizem in filozofija jezika: temeljni problemi sociološke metode v znanosti o jeziku. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008.

  1. Manj radovedni lahko namesto te knjige preštudirajo razpravo Svetovni literarni sistem (PKn 2009), podlago knjige. Splet:[9]
  2. Posodobljena in razširjena angleška izdaja knjige iz l. 2006. Preštudirati eno od obeh. Poglavje Towards a Theory of Literary Discourse dostopno na spletu.[10]