Stvarna kazala Kermaunerjevih knjig

Iz Wikiverza

Stvarna kazala knjig v seriji RSD Tarasa Kermaunerja omogočajo orientacijo po obsežnem opusu tega literarnega zgodovinarja o slovenski dramatiki. Kazala smo prekopirali na Wikipedijo, naprej jih dopolnjuj in urejaj tam, ne pa več tule, npr. briši podvojene povezave: [[Jože Javoršek]] > [[Jože Javoršek]] .

Viri: Seznam dram, ki so obravnavane v Kermaunerjevem opusu, Seznam knjig v zbirki Rekonstrukcija in reinterpretacija slovenske dramatike], Seznam kratic v Kermaunerjevih knjigah, Cobiss.

Povzetkom, pretipkanim iz knjige Od Abrama do Župančiča, na pogovorni strani prilepi kodo {{PotrdiloOTRS|source=[[Alenka Goljevšček]]: ''[[Wikipedija:WikiProjekt_Romani/Od (A)brama do (Ž)upančiča|Od (A)brama do (Ž)upančiča]]: Vsebine 765 dram slovenskih avtorjev''. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011|otrs=2013040510003278|license=dvojna}}, ki dokumentira, da je avtorica povzetkov dram Alenka Goljevšček dovolila njihovo prosto uporabo. --193.77.184.203 19:19, 5. april 2013 (CEST)


Urška Potočnik

1. Trojni ples smrti, 1968, 210 s.:

Dane Zajc: Otroka reke
Gregor Strniša: Samorog
Dominik Smole: Antigona

2. Od eksistence do vloge, 1971, 284 s.

Ivan Mrak: Andrej Chenier
Jože Javoršek: Manevri
Igor Torkar: Zlata mladina
Branko Hofman: Mož brez obraza
Marjan Rožanc:Jutro polpreteklega včeraj
Peter Božič:Človek v šipi | Zasilni izhod Križišče | Vojaka Jošta ni | Kaznjenci | Dva brata
Primož Kozak: Kongres | Legenda o svetem Che
Dominik Smole: Krst pri Savici

3. Radikalnost in zavrtost, 1975, 224 s.

Josip Stritar: Oderuh | Zapravljivec | Najemnina | Klara | Zorko | Po velikem požaru | Rejenka | Nedolžen

4. Pomenske spremembe v sodobni slovenski dramatiki, 1975, 274 s.

Vitomil Zupan: Stvar Jurija Trajbasa | Ladja brez imena | Angeli, ljudje, živali | Bele rakete lete na Amsterdam

5. Od igre do telesa, 1976, 264 s.

Veno Taufer: Prometej ali tema v zenici sonca
Franček Rudolf: Celjski grof na žrebcu | Xerses
Vitomil Zupan: Zapiski o sistemu
Jože Javoršek: Veselje do življenja | Konec hrepenenja | Dežela gasilcev |
Pavel Lužan:Zaščitna maska | Srebrne nitke

Nastja Klajnšek

6. Besede in dogodek, 1978, 308 s.

Ivan Mrak: Spoved lučnim bratom | Razsulo Rimljanovine | Blagor premagancev
Franček Rudolf: Pegam in Lambergar | Koža megle
Pavel Lužan: Sreča - nikdar opoteča | Triangel
Alojz Kraigher: Školjka
Borivoj Wudler: Perpetuum mobile

7. Dialektika ideje - Od skrivnosti do jezika, 1978, 246 s.

Josip Vošnjak: Premogar
Fran Saleški Finžgar: Naša kri
Bratko Kreft: Velika puntarija
Josip Jurčič: Veronika Deseniška
Vitomil Zupan: Rojstvo nevihte
Ivo Brnčič: Med štirimi stenami
Jože Pahor: Viničarji
Fran Ksaver Meško: Mati
Dominik Smole: Krst pri Savici
Milan Jesih: Grenki sadeži pravice
Rudi Šeligo: Kdor skak, tisti hlap

8. Cankarjeva dramatika, 1981, 302 s.

Ivan Cankar: Romantične duše | Jakob Ruda | Za narodov blagor | Kralj na Betajnovi | Hlapci | Pohujšanje v dolini Šentflorjanski | Lepa Vida

9. Drama, gledališče in družba, 1983, 286 s.

Dominik Smole: Krst pri Savici
Drago Jančar: Disident Arnož in njegovi
Andrej Hieng: Zakladi gospe Berte
Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak
Primož Kozak: Afera
Ferdo Kozak: Profesor Klepec
Vitomil Zupan: Stvar Jurija Trajbasa
Anton Medved: Sreče kolo
Matej Bor: Težka ura
Fran Govekar: Grča
Josip Vošnjak: Doktor Dragan
Josip Jurčič: Tugomer
Fran Levstik: Tugomer


10. Med hlapčevstvom in samobitnostjo, 1986, 270 s.

Franc Ksaver Meško: Na smrt obsojeni
Matjaž Kmecl: Mutasti bratje
Ivan Cankar: Za narodov blagor | Kralj na Betajnovi
Fran Govekar: Grča

Vesna Rogl

11. Vračanje mita v sodobni slovenski dramatiki , 1988, 262 s.

Emil Filipčič: Altamira
Fran Govekar: Grča
Drago Jančar: Disident Arnož in njegovi | Veliki briljantni valček
Milan Jesih: Vzpon, padec in ponovni vzpon zanesenega ekonomista
Dušan Jovanović: Vojaška skrivnost
Ivan Mrak: Chrysippos | Van Goghov Vidov ples
Dominik Smole: Antigona
Gregor Strniša: Samorog
Rudi Šeligo: Ana | Čarovnica iz Zgornje Davče | Kdor skak, tisti hlap | Lepa Vida | Svatba | Svetloba in seme
Dane Zajc: Mlada Breda | Voranc

12. Slovenska dramatika 20. let 20. stoletja , 1988, 248 s.

Angelo Cerkvenik: Roka pravice
Cvetko Golar: Dekle z rožmarinom | Dve nevesti | Vdova Rošlinka
Fran Govekar: Mrakovi
Rudolf Golouh: Kriza
Ivo Grahor: Sestra Milena
Janez Jalen: Bratje | Dom | Srenja
Miran Jarc: Ognjeni zmaj
Lojz Kraigher: Na fronti sestre Žive
Ivan Lah: Noč na Hmlejniku
Anton Leskovec: Dva bregova
Anton Medved: Stari in mladi
Ksaver Meško: Pri Hrastovih
Ivan Mrak: Obločnica, ki se rojeva
Ivan Pregelj: Berači | Vest
Prežihov Voranc: Pernjakovi
Alojzij Remec: Magda

13. Kristus in Dioniz , 1991, 372 s.

Drago Jančar: Veliki briljantni valček
Milan Jesih: Grenki sadeži pravice
Primož Kozak: Afera | Kongres | Legenda o svetem Che
Stanko Mjacen: Bogar Meho in Marija | Brez sveče
Ivan Mrak: Proces
Dominik Smole: Antigona
Sergej Verč: Evangelij po Judi
Dane Zajc: Medeja
Vitomil Zupan: Rojstvo v nevihti

14. Protislovja današnje slovenske dramatike in zavesti , 1991, 36 s.

Rudi Šeligo: Kdor skak, tisti hlap

15. Majcnova dramatika I, 1992, 244 s.

Matej Bor: Težka ura
Stanko Cajnkar: Za svobodo
Emil Filipčič: Ujetniki svobode
Borut Hlupić: Antiamerika
Stanko Majcen: Apokalipsa | Dediči nebeškega kraljestva | Kasija | Matere | Prekop | Revolucija | Zamorka
Mira Mihelič: Svet brez sovraštva
Rudi Šeligo: Ana

16. Majcnova dramatika II , 1992, 272 s.

Mile Klopčič: Mati
Stanko Majcen: Bogar Meho in Marija | Brez sveče | Cesar Janez | Revolucija
Miloš Mikeln: Moralno politične kvalifikacije tovariša Gubca
Alojzij Remec:Volkodlaki
Dimitrij Rupel: Kar je res, je res
Rudi Šeligo: Čas volčje ljubezni
Vitomil Zupan: Punt | Rojstvo v nevihti

Tereza Zorenč

17. Krščanska tragedija , 1992, 190 s.

Zorko Simčič: Zgodaj dopolnjena mladost


18. Od bratovstva k bratomoru I , 1993, 248 s.

Tone Partljič: Rdeče in sinje med drevjem | Kakor pečat na srce
Peter Božič: Komisar Kriš | Avguštinova vrnitev


19. Perspektivovski svet v perspektivovski dramatiki , 1994, 102 s.

ni podatka


20. Slovenski plemenski junaki - Tugomer I , 1994, 372 s. (SAZU)

Anton Tomaž Linhart: Županova Micka | Ta veseli dan ali Matiček se ženi
Bratko Kreft: Kranjski komedijanti
Fran Levstik: Juntez | Tugomer


21. Blato 1 , 1995, 400 s.

Ivan Mrak: Anton Aškerc | Življenje - karneval
Feri Lainšček: SamorastnežiEva Pavletič

Politika 1 , 1995, 250 s.

Pavel Golia: Bratomor na Metavi
Jože Snoj: Gabrijel in Mihael

Pravica do oblasti , 1995, 324 s.

Pavel Golia: Bratomor na Metavi
Mira Pucova: Ogenj in pepel
Vitomil Zupan: Aleksander praznih rok
Vladimir Kavčič: Aleksander Veliki
Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak
Žarko Petan: Votli cekini ali Popotovanje od očeta in nazaj, Mrtvi so svobodni, Obrekovalnica, Don Juan in Leporella, Maščevanje je grenko, Zmagoslav Sloven, diktator de luxe, Avdicija
Ivan Mrak: Herodes Magnus

Zbogom zvezde , 1996, 362 s.

Josef Richter/Anton Tomaž Linhart: Županova Micka
David Garrick/Andrej Smole: Varh
Ivan Cankar :Za narodov blagor
Janez Jalen: Bratje
Fran Roš: Mokrodolci
Miloš Mikeln: Mor. Pol. Kvalif. Tov. Gubca.
Cvetko Golar: Dve nevesti
Ferdo Kozak: Profesor Klepec
Anton Ingolič: Krapi
Mira Mihelič: Ura naših dni
Tone Partljič: Ščuke pa ni, ščuke pa ne, Ščuka, da te kap, Na svidenje nad zvezdami
Andrej Hieng: Zakladi gospe Berte
Bojan Štih: Spomenik
Pavle Lužan: Srebrne nitke
Borivoj Wudler: Perpetuum mobile, Odprite vrata, Oskar prihaja!
Ivan Lah: Noč na Hmeljniku
France Bevk: Kajn
Jože Zemljan - Jože Javoršek: Odločitev
Ivan Potrč: Lacko in Krefli, Krefli
Drago Jančar: Disident Arnož in njegovi
Dušan Jovanović: Antigona

Rdeči brat , 1996, 318 s.

Marko Kremžar: Živi in mrtvi bratje
Ivan Cankar: Za narodov blagor
Dušan Jovanović: Antigona
Ivan Mrak: Rdeči Logan

Slovenski plemenski junaki - Tugomer II , 1996, 274 s. (SAZU)

Josip Jurčič: Tugomer
Fran Levstik: Tugomer

Erika Može

Rdeče zlata zgodovina , 1996, 260 s.

Boris A. Novak: Vojaki zgodovine

Slovenski plemenski junaki - Tugomer III , 1997, 272 s.

Fran Levstik: Tugomer (Levstik)
Josip Jurčič: Tugomer (Jurčič)

Bratovski objem blata , 1997, 284 s.

V tej knjigi ni podrobneje obravnavana nobena drama, nekoliko več pa je napisanega o naslednjih:

Stanko Kociper: Zasad
Janez Evangelist Krek:Turški križ
Tine Debeljak: Velika črna maša
Edvard Kocbek: Večer pod Hmeljnikom
Stanko Majcen: Bogar Meho | Brez sveče
Anton Jeglič: Slavija
Josip Klemenčič: Zeta carja Lazarja


Trije despotje 1 , Diktator Aleksander Veliki, 1997, 258 s.

Vitomil Zupan: Aleksander praznih rok
Vladimir Kavčič: Aleksander Veliki

Trije despotje 2 , Grof Tahi in Škof Hren, 1997, 272 s.

Denis Poniž: Spolno življenje grofa Franja Tahija | Škof Tomaž Hren | Štiftarji

Maja Vehar

Premagovanje blata, 1997, 260 s.:

Feliks Dev: Belin
Franc Jožef Jankovič: Ena lepa pesem o pijanem možu in ženi
Janez Evangelist Krek: Cigan - Čarovnik | Sv. Ciril in in Metod stopita na slovansko zemljo | Tri sestre
Anton Tomaž Linhart: Veséli dan ali Matiček se ženi
Fran Miličinski: Brat Sokol

Blodnja 1 , 1997, 282 s.

France Brenk: Poslednje ustoličenje
Bratko Kreft: Velika puntarija
Dominik Smole: Antigona
Jože Snoj: Gabriel in Mihael
Ivo Svetina: Tako je umrl Zaratustra
Dane Zajc: Mlada Breda | Potohodec

Sveta vojna , 1997, 282 s.

Tine Debeljak: Velika črna maša za pobite Slovence
Nikolaj Jeločnik: Eno samo je potrebno | Simfonija iz Novega sveta | Vstajenje kralja Matjaža
Marko Kremžar: Živi in mrtvi bratje
Stanko kociper: Svitanje
Joža J. Lovrenčič: Izdajalec
Karel Mauser: Kaplan Klemen
France Papež: Gozd | Krst pri Savici | Svetinja
Branko Rozman: Obsodili so Kristusa | Roka za steno
Zorko Simčič: Krst pri Savici | Tako dolgi mesec avgust | Zgodaj dopolnjena mladost
Joža Vombergar: Napad | Razval | Martin Krpan
Marjan Willenpart: Zadnji krajec | Gringo | Vnučka
Vitomil Zupan: Rojstvo v nevihti

Človek in nič , 1997, 282 s.

Dane Zajc: Potohodec
Joža Vombergar: Napad

Slovenski plemenski junaki - Črtomir I , 1997, 266 s. (SAZU)

France Prešeren: Krst pri Savici
Radivoj Rehar: Karantanska tragedija

Špela Ferme

Križ čez blato , 1997, 296 s.

Metod Turnšek: Potujoči križ belih menihov
Nikolaj Jeločnik: Vstajenje kralja Matjaža
Anton Bonaventura Jeglič: Slavija
Ivan Cankar: Hlapci | Kralj na Betajnovi
Anton Aškerc: Knez Volkun
Vera Remic Jagrova: Frankolovski zločin

Rabelj-žrtev , 1998, 262 s.

Dane Zajc: Medeja

Naša sveta stvar (leva) , 1998, 336 s.

Edvard Kocbek: Večer pod hmeljnikom
Božo Vodušek: Žene ob grobu
Vasja Ocvirk: Mati na pogorišču
Matjaž Kmecl: Smrt dolgo po umiranju ali Marjetica
Tone Partljič: Za koga naj še molim | Justifikacija

Klerikalizem in liberalizem , 1998, 284 s.

Fran Govekar: Grča
Anton Medved: Sreče kolo

Slovenska dramatika - modeli , 1998, 240 s. (FF)

V tej monografiji nobena drama ni podrobno obravnavana, je pa nekaj več napisanega o naslednjih dramah.
Ivan Cankar: Hlapci | Lepa Vida
Evripid: Bakhantke
Josip Fabjan: Bob iz Kranja
Fran Govekar: Naši gruntarji | Šarivari
Jože Javoršek: Kriminalna zgodba | Odločitev | Povečevalno steklo
Josip Jurčič: Lepa Vida | Tugomer
Primož Kozak: Afera
Bratko Kreft: Celjski grofje
Janez Evangelist Krek: Sveta Lucija
Anton Leskovec: Dva bregova
Fran Levstik:: Tugomer
Anton Tomaž Linhart: Miss Jenny Love | Ta veseli dan ali Matiček se ženi | Županova Micka
Joža J. Lovrenčič: Izdajalec
Stanko Majcen: Bogar Meho in Marija | Brez sreče | Matere | Revolucija
Anton Medved: Na ogledih
Fran Milčinski: Brat sokol
Ivan Mrak: Herodes Magnus (Herod Veliki) | Marat | Proces | Rdeča maša | Rdeči Logan | Talci
Josip Ogrinec: V Ljubljano jo dajmo
Silvin Sardenko: Pet modrih devic
Zorko Simčič: Tako dolgi mesec avgust | Zgodaj dopolnjena mladost
Dominik Smole: Krst pri Savici | Zlata čeveljčka
Sofoklej: Ojdip na Kolonu
Rudi Šeligo: Čarovnica iz zgornje Davče | Lepa Vida
Miroslav Vilhar: Jamska Ivanka | Poštena deklica
Dane Zajc: Otroka reke
Vitomil Zupan: Aleksander praznih rok | Ladja brez imena | Rojstvo v nevihti | Stvar Julija Trajbasa | Tretji zaplodek
Mirko Župančič: Iz take smo snovi kot kranjski komedijanti

Manca Mikelj

Leto 1940 , 1998, 250 s.

Stanko Kociper: Zasad
Vitomil Zupan: Stvar Jurija Trajbasa

Paternalizem in emancipacija , 1998, 234 s.

Etbin Kristan: Zvestoba
Anton Medved: Sreče kolo
Fran Govekar: Grča

Avtonomizem in kapitalizem , 1998, 280 s.

Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi
Anton Medved: Sreče kolo
Anton Funtek: Kristalni grad
Ivo Šorli: Pelinčkov gospod in njegova hiša

Svetost, čudež, žrtev 1 , 1998, 272 s.

Josip Lavtižar: Grof in opat
Ivan Pregelj: Kamposteljski romarji
Ivo Svetina: Vrtovi in golobica
Metod Turnšek: Božja planina
Silvin Sardenko:Pet modrih devic | Selski angel | Skrivnostna zaroka
Josip Debevec: Junaške Blejke
Ivan Lah: Noč na Hmeljniku

Taščica ali noj? , 1998,254 s.

Igor Torkar:Balada o taščici | Balada o črnem morju | Zlata mladina

Anja Božič

Upornik človekoljub , 1998, 248 s.

Ivan Vrhovec: Zoran ali kmetska vojska na Slovenskem
Josip Jurčič: Tugomer

Taščica = noj , 1998, 260 s.

Igor torkar: Velika preizkušnja | Pravljica o smehu | Pisana Žoga | Delirij

Noj ali taščica? , 1999, 225 s.

Igor torkar Balada o črnem noju
Ciril Kosmač: Pesem in pevci | Na svoji zemlji

Zlo in s(i)la kot izvor , 1999, 235 s.

Anton Tomaž Linhart: Miss Jenny Love | Matiček se ženi
Janez Demascen Dev: Belin
Andej Šuster-Drabósnjak: Pasijon ali Komedija od celiga grenkiga terplenja ino smerti Jezusa Kristusa našiga ljubiga Gospoda

Pisma nojem in taščicam , 1999, 232 s.

Edvard Kocbek: Večer pod Hmeljnikom

Erika Može

Slovenski plemenski junaki - Črtomir II , 1999, 254 s. (SAZU)

Zorko Simčič: Krst pri Savici (Simčič)
Dominik Smole: Krst pri Savici (Smole)
Etbin Kristan: Ljubislava

Širjenje svetega narodnega prostora , 1999, 248 s.

Fran Saleški Finžgar: Na Gosposvetskem polju
Fran Saleški Finžgar / Miloš Mikeln: Pod svobodnim soncem

Oženje domovine , 1999, 238 s.

Zofka Kveder: Amerikanci
Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski

Predpostavke , 1999, 240 s.

Peter Božič: Zasilni izhod | Križišče | Človek v šipi

Krivda in sanja , 1999, 254 s.

France Bevk: Krivda
David Doktorič: Snoparji na Krasu
Jože Javoršek - Jože Tiran: Odločitev
Filibert Benedetič: Pravila igre

Maja Vehar

Temelji , 2000, 258 s.

Nadčlovek Blaže in princesa Nežica , 2000, 282 s.

Taščica pod nojem , 2000, 248 s.

Obračun med vrati , 2000, 250 s.

Komentarji , 2000, 260 s.


Teja Koren

Kulturno okolje , 2000, 248 s.

Ervin Fritz: Srčevje svetega Andreja
Niko Kuret: Slepa grofična | Igra o antikristu

Vidiki , 2000, 282 s.

Modelne skice | slike | komentarji
Martin Grum: Gradivo za bibliografijo

Junak Janez in svetnik Anton , 2000, 238 s.

Anton Novačan: Amfiktionije ali Janez Goligleb
Miha Lendovšek: Slomškovo rojstvo
France Šmon: Skrbna mati v soboto zvečer
Niko Kuret: Blažena mati Hema
Viktor Kokalj: Mlinarjev Janez
Josip Lavtižar: Adam Ravbar
Anton Medved: Cesar Friderik na malem gradu

Ribe in tički , 2000, 248 s.

Justo Košuta: O križu in križanih
Jaka Štoka: Trije tički
Marjan Tomšič: Južič in Juča

Nagovori, drugovori , 2000, 240 s.

Pismo Stanku Klinarju I | Pismo Stanku Klinarju II
Pismo Borisu A. Novaku
Pismo Irmi Plajnškovi I | Pismo Irmi Plajnškovi II
Kristijan Muck: Pismo Tarasu Kermaunerju I | Pismo Tarasu Kermaunerju II
Pismo Kristijanu Mucku I | Pismo Kristijanu Mucku II
Andrej Inkret: Pismo Tarasu Kermaunerju
Pismo Andreju Inkretu I | Pismo Andreju Inkretu II
Pismo Mitji Velikonji I | Pismo Mitji Velikonji II
Mitja Velikonja: Pismo Tarasu Kermaunerju I | Pismo Tarasu Kermaunerju IIValentina Gal

Hudogovori, pogovori , 2001, 236 s.

Andrej Rot: Pismo Tarasu Kermaunerju I
Pismo Andreju Rotu I
Andrej Rot: Pismo Tarasu Kermaunerju II
Pismo Andreju Rotu II
Andrej Rot: Pismo Tarasu Kermaunerju III
PismoAndreju Rotu III
Mitja Košir: Vprašanja Tarasu Kermaunerju
Pismo Mitji Koširju
Pismo maturantkama
Pismo Stanku Klinarju III
Pismo Miranu Hladniku I


Napačni in pravi , 2001, 240 s.

Ivan Cankar: Lepa vida
Etbin Kristan: Samosvoj
Anton Medved: Črnošolec
Primož Kozak: Afera

Nebo = pekel , 2001, 256 s.

Anton Klodič: Novi svet
Anton Klodič: Materin blagoslov
Marjan Tomšič: Bužec on, bužca jaz
Josip Tavčar: Pekel je vendarle pekel
Jaka Štoka: Anarhist
Saša Vuga: Steza do polnoči

Paradoks odreševanja , 2001, 226 s.

Zorko Simčič: Tako dolgi mesec avgust
France Papež: Svetinja
France Papež: Krst ob Srebrni reki

Pravica in kazen , 2001, 218 s.

Janez E. Krek: Pravica se je izkazala
Ljuba Prenner: Veliki mož
Zorko Simčič: Tako dolgi mesec avgust

Čitalniška dramatika 1 , 2001, 224 s. (SAZU)

Zgodovina Lipicanije ,2001, 244 s.

Prijatelji in izdajavci , 2001, 238 s.

Čitalniška dramatika 2 , 2001, 270 s. (SAZU)

Pena , 2001, 260 s.


Svoji-Naši , 2001, 260 s.

Pogodba , 2002, 272 s.

Razhajanja , 2002, 234 s.

Detelova dramatika , 2002, 278 s. (SAZU)

Hinavstvo in cinizem , 2002, 216 s.


Špela Ferme

Greh in iskanje kot izvor , 2002, 234 s.

Brižinski spomeniki
Primož Trubar: Mali katekizem
Kristijan Muck: Predigra

Prevezave , 2002, 264 s.

V tej monografiji nobena drama ni podrobno obravnavana.

Družinska žrtev , 2002, 232 s.

Ivo Šorli: Blodnji ognji
Zofka Kveder: Pravica do življenja | Ljubezen
Fran Detela: Blage duše

Starši - otroci , 2002, 222 s.

Edvard Kocbek: Mati in sin
Emil Filipčič: Veselja dom
Radoslav Murnik: Napoleonov samovar
Josip Fran Knaflič: Kmečki teater
Igor Gardina: Majda
Krištof Dovjak: Debelušček
Ivan Potrč: Izdajalec

Krvavi ples , 2002, 230 s.

Niko Jeločnik: Krvava Španija
Cvetko Golar: Ples v Trnovem

Vstajenje ali rekvijem , 2002, 230 s.

Razval ali poveličanje, 248 s.

Let na dno, 238 s.

Narava in zopernarava, 240 s.

Sentimentalni heroizem, 258 s.


Gnila voda, 244 s.

Goveja dolina, 250 s.

Razgovori, 250 s.

Eseji, pisma, portreti 1, 236 s.

Veliki, mali, drugi, 294 s.


Patrioti in pokvarjenci, 312 s.

Vojaki in trpini, 304 s.

Iskavci smisla, 302 s.

Operacija Ciril-Metod, 300 s.

Triumf Ciril-Metod, 282 s.


Uvod in načrt, 248 s.

Volčji ali zimzeleni čas?, 240 s.

Predavanja, 288 s.

Red blodnje in vizija, 276 s.

Konstrukt in resnica, 2005, 254 s.


Vera in obup, 2005, 262 s.

Teologija postmoderne, 2005, 262 s.

Slovenski narod se poraja, 2005, 286 s

Slovenski narod se lomi, 2005, tipkopis, 300 s.

V vrtincu (samo)prevar, 2005, tipkopis, 290 s.


Medvedova dramatika, 2005, tipkopis, 262 s.

Raj, pastorala, mir, vojna , 2006, 286 s.

Grška ali katoliška antika?, 2006, 316 s.

Nekrolog samemu sebi 1, 2006, 266 s.

Nekrolog samemu sebi 2, 2006, … s.


Naivna doba, 2006, tipkopis, … s.

Polemična doba , 2006, tipkopis, … s.

Zagatna doba, 2006, tipkopis, … s.

Destruktivna doba, 2006, tipkopis, … s.

Verbalistič na doba , 2006, tipkopis, … s.

Refleksivna doba, 2006, tipkopis, … s.