500 dramskih zgodb

Iz Wikiverza

500 dramskih zgodb COBISSje vodnik po svetovni in slovenski dramatiki s povzetki dramskih zgodb. Vsebuje vsebine 500 najpomembnejših dramskih del domače in svetovne dramatike od antike do današnjih dni. "Glava" posamezne zgodbe je sestavljena iz priimka in imena avtorja, kraja, datuma rojstva in smrti, naslova drame, izvirnega naslova, kraja in letnice prve uprizoritve in prve slovenske uprizoritve. Za lažjo orientacijo po knjigi so bralcu v pomoč tri kazala: splošno abecedno kazalo avtorjev, kazalo prevedenih in kazalo izvirnih naslovov dram. Slovensko dramatiko predstavlja skupno 27 avtorjev s 46 vsebinami njihovih del. Številka na koncu vsake vrstice označuje stran v knjigi, kjer najdemo omenjeno obnovo.