Ferdo Kozak na Wikiverzi

Iz Wikiverza

Ferdo Kozak, pisatelj, dramatik, urednik, publicist in politik, * 28. oktober 1894, Ljubljana, † 8. december 1957, Ljubljana.

Življenje[uredi]

Kot pripadnik nacionalno-revolucionarne mladinske organizacije Preporod, je Ferdo Kozak delal za vzpostavitev tesnih stikov med sorodnimi organizacijami po drugih jugoslovanskih deželah, zlasti z Mlado Bosno. V ta namen je leta 1913skupaj z Avgustom Jenkom in drugimi vodilnimi preporodovci prepotoval skoraj vso Jugoslavijo. Politična zamisel preporodovcev je bila povezana z zamislijo kulturnega preporoda, v čigar imenu se je tedanja napredna slovenska mladina zbirala okrog obeh predstavnikov moderne, Ivana Cankarja in Otona Župančiča. Tudi mladega Ferda Kozaka najdemo med najbolj gorečimi privrženci moderne. Med prvo svetovno vojno se je kot vojak bojeval na ruski fronti. Po vojni je študiral slavistiko v Pragi in tu je leta 1922 doktoriral. Bil je bibliotekar v Beogradu (1924-1926) in v Ljubljani (1926-1942), profesor na klasični gimnaziji v Ljubljani (1929-1942) med šestojanuarsko diktaturo pa je bil za dve leti premeščen v Novo mesto. Na njegovo pobudo je bila ustanovljena revija Sodobnost (1933-1941), ki jo je ves čas izhajanja tudi urejal. Odločno je podpiral težnje komunistov po strnitvi vseh naprednih sil v slovenski publicistiki, kritiki in leposlovju. Bil je eden od ustanoviteljev Osvobodilne fronte in urednik Slovenskega zbornika 1942, v katerem so najvidnejši slovenski kulturni delavci izpovedali svojo privrženost osvobodilnemu boju ljudstva. Od 1942-1943 je bil konfiniran v Italiji, 1944 je postal član jugoslovanske vojne misije v Bariju, kjer je urejal list Domovino (list), namenjen bivšim konfinirancem in borcem v prekomorskih brigadah, ki so se tedaj zbirali v Italiji. Po vojni se je posvetil delu za kulturni napredek osvobojene slovenske domovine. Kot prosvetni minister je dal pobudo za ustanovitev vrste kulturnih institucij, zlasti za ustanovitev akademije za igralsko, likovno in glasbeno umetnost. Leta 1948 je sprejel uredništvo osrednje slovenske književno-kritične revije Novi svet, leta 1953 pa je postal sourednik naslednice Naše sodobnosti Kot književnik, urednik in sodelavec vrste slovenskih revij in časopisov, zavzema Ferdo Kozak pomembno mesto v zgodovini slovenske književnosti in publicistike.