Pregled svetovne književnosti 1, Slovenistika, 1. stopnja, 1. letnik, 2012/13

Iz Wikiverza

← Nazaj na Slovensko Vikiverzo, UNG

Pregled svetovne književnosti 1, Aleš Vaupotič

Orient (Dao De Jing)

→ <http://www.ung.si/~avaupotic/Dao_de_jing_ocr.pdf>
→ Hansen, Chad, "Daoism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/daoism/>.

Yi jing / Knjiga premen

Antika (Feničanke)

Srednjeveška književnost

Književnost renesanse in baroka

Klasicistična književnost

Navodila za pisanje besedil v formatu HTML

Na naslovu http://www.ung.si/~avaupotic.

Citiranje tipa »MLA«.

Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

 • za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

  Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

 • za članke v periodičnih publikacijah (torej: »letnik.številka (leto): strani.«):

  Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

 • za prispevke v zbornikih:

  Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.

 • za spletne vire (datum ogleda strani je nujen, razen v primeru, da namesto URL (tj. enoličnega krajevnika vira) uporabimo DOI [1] ali URN [2]):

  Škulj, Jola & Vaupotič, Aleš. »Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (REELC/ENCLS) kot raziskovalna platforma literarnih ved.« Vloge središča - konvergenca regij in kultur: Slovenski slavistični kongres 2010. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 470-3. Print. 9. februar 2011 <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/Skulj%20in%20Vauptic%20REELC%20kot%20raziskovalna%20platforma.doc>.

Obvezna literatura

Aristoteles. Poetika. Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Evripides. Bakhe. Alkestis. Feničanke. Ljubljana: DZS, 1960. - Bakhe in Feničanke

Kos, Janko. Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS, 1996.

Kos, Janko. Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. - Do vključno Razsvetljenske književnosti.

Vrečko, Janez. Ep in tragedija. Maribor: Obzorja, 1994.

Opombe

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier, http://www.doi.org (21. 2. 2012)
 2. Kragelj, Matjaž, Krstulović, Zoran, Musek, Tine. »URN - preprosto uporaben.« Knjižničarske novice 19.6-7 (2009). URN:NBN:SI:DOC-SIW8U1SR from http://www.dlib.si

← Nazaj na Slovensko Vikiverzo