Pojdi na vsebino

Yi jing / Knjiga premen

Iz Wikiverza

VEDEŽEVANJE: Maja Milčinski Knjiga premen 510

miren kraj
sede na tla
obrnjen proti jugu
predse položi Knjigo premen
50 rmanovih stebelc
v desnico
drži jih vodoravno in
z njimi krožno, v smeri urinega kazalca
trikrat zamahne skozi dim kadila
to pripomore k zbranosti – tako da se jasno izoblikuje vprašanje oraklju.

Postopek – v ožjem pomenu:
spraševalec iz šopa stebelc potegne eno in ga odloži
zdaj uporablja 49 stebelc
2 pribl. enaka kupčka
položi enega na desno drugega na levo predse
jemlje … dobi 5 ali 9 stebelc
2. krog 4 ali 8
3. krog 4 ali 8
preračunavanje: 2 ali 3 + 3 ali 2 + 3 ali 2
9 – stari yang – gibljiva črta
6 – stari yin – gibljiva črta
7 – mladi yang
8 – mladi yin

6x vse ponoviti
heksagram se nalaga od spodaj
preberemo besedila:
osnovni izrek
komentarji
podoba
komentarji
izreki k posameznim črtam, ki so gibljive
gibljiva črta (če obstaja): spremenimo v nasprotje – heksagram 20 Guan se spremeni v 4 Meng
preberemo le osnovno besedilo heksagrama po premeni
514 – struktura enote – zap. št., kit. pismenka, zapis v latinici, prevod ...