Partizanski spomeniki na Geopediji

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Pridruži se vpisovanju partizanskih spomenikov v sloj Partizanski spomeniki na Geopediji. Navodila so na začetni strani, semle pa dodajamo podatke o virih in povezave na vire, ki lajšajo popisovanje. Fotografije spomenikov na navedenih mestih v glavnem niso v javni lasti (razen če to ni izrecno označeno) in jih brez dovoljenja avtorjev ne smemo uporabiti na Geopediji, zato spomenike posnamemo in svoje slike naložimo na Geopedijo sami.

Splošno[uredi]

Gorenjska[uredi]

Primorska[uredi]

Dolenjska[uredi]

Koroška[uredi]

 • Padlim za svobodo: Pomniki protifašističnega boja na Koroškem = Den Gefallenen für die Freiheit: Gedenkstätten des antifaschistischen Kampfes in Kärnten. Ur. Borut Marjan Storm in Črtomir Zorec. Celovec: Drava; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1987. COBISS
 • Pomnik (Slovenija - Koroška). Biseri naše kulturne krajine.
 • Jože Potočnik: Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985. COBISS
 • Janez Mrdavšič in Alojz Krivograd: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem: Zveza združenj borcev NOV RS, Občinski odbor, 1990.
 • Spominu žrtev iz Mežiške doline 1941-1945. Ur. Pavle Cesar in Alojz Krivograd. Ravne na Koroškem: Občinski odbor ZZB NOV, 1984.

Štajerska[uredi]

 • Bohor v borbi. Ur. Rado Kozole idr. Krško: Občinski odbor ZZB NOV, 1977. COBISS
 • Padli v ognju revolucije. Krško: Zveza borcev NOV, 1971. 246 str. COBISS
 • Jože Višnar: Vodnik: spominska planinska pot ob spomenikih NOB občine Slovenske Konjice, 1982 COBISS (samo v Mb in Ptuju) DaD Ok
 • Zbornik spominskih obeležij narodnoosvobodilnega boja v občini Maribor-Tezno. Maribor: OK SZDL in SO Maribor-Tezno, 1987.
 • Stane Špegel: Velenjski spomeniki, 2007. (razglednice)
 • Mara Topolovec: Spomeniki revolucije. Velenje, 1966.
 • Ana Lucija Ružič, Polona Ružič: Izbor Topografije javnih spomenikov po letu 1945 v Šaleški dolini (brez mesta Velenje), 1998.
 • Ana Lucija Ružič, Polona Ružič: Topografija javnih spomenikov po letu 1945 v Velenju, 1994.
 • Dokumentacija o ureditvi spominskega parka XIV. divizije na Graški gori - gori jurišev, 1997.
 • Stanislava Rozenstein-Žnidar, Leopold Supin, Darko Repenšek: Pregled stanja naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Zgornje Savinjske doline. Upravna enota Mozirje, 1998.
 • Spomeniki in spominska obeležja v občini Žalec. Žalec: Občinska kulturna skupnost, 1986.
 • Po Kozjanskem od Sotle do Gračnice: Pohodi v soncu, vetru, dežju, snegu in metežu: 1974-2014. Laško: Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije, 2014.
 • Oskar Štern, Tone Vrhovšek, Jože Koropec: Po poteh spomenikov in obeležij NOB na framskem področju. 1985.
 • Litijski zbornik NOB, 1969. COBISS DaD Ok
 • Marijan Oprešnik: Pomniki narodno osvobodilnega boja v občinah Vojnik-Dobrna (2009). COBISS DaD Ok
 • Bert Savodnik: Zadrečka dolina v uporu 1941--1945. Bočna, 2008.
 • Janez Kos, Stanislav Mrvič: Pomniki narodnoosvobodilnega boja na območju Sevnica, 1989. DaD Ok
 • Ljubo Motore: Pomniki NOB v občini Sevnica – območje desnega brega Save [docx s slikami spomenikov], avgusta 2020. DaD Ok
 • Ljubo Motore: Pomniki NOB v občini Sevnica – območje levega brega Save [docx s slikami spomenikov], avgusta 2020. DaD Ok
 • Doroteja Kotnik: Javni spomeniki na Ptuju med leti 1918 in 2014: Diplomsko delo, 2015.
 • Božo Jordan: Savinjska planinska pot. Savinjski zbornik 1983. 333–38.
 • Spomeniki, grobišča in spominska obeležja NOB: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava. ZB NOB Zgornje Savinjske doline.
 • Mira Petrovič in Stanko Lepej. Spomeniki NOB na Ptujskem. Kamra, 2016.
 • Tina Lovrec: Pohod XIV. divizije v likovnih upodobitvah in javnih spomenikih. Maribor: FF, 2016 (mag. diploma).
 • Aleksandra Forte: Spomeniki Zasavja: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje. Trbovlje: Zasavski muzej, 2002. COBISS DaD Ok
 • Kaplje preteklosti: pregled spomenikov in spominskih obeležij delavskega gibanja in NOB v občini Zagorje (1987). DaD Ok

Drugo[uredi]

Namigi[uredi]

Ker na Geopedijo ni vedno mogoče naložiti fotografij v dovolj veliki ločljivosti in velikosti, da bi bilo jasno vidno besedilo na spomeniku, svetujem vzporedno nalaganje fotografij spomenikov, ki niso avtorska dela, v Zbirko (Commons). Ali pa vsaj njihovo hrambo v svoji mapi na domačem računalniku.

V tabeli vseh zapisov (odpre se, če ste se prijavili z uporabniškim imenom, s klikom na predzadnjo ikono v vrstici levo spodaj) preverjamo, kaj vse je bilo nazadnje naloženo v zbirko ali v njej spremenjeno. V tabeli jih najdemo, kadar v tabeli za iskanje uporabimo filter.

Pri vpisovanju iskalnih izrazov v iskalno polje upoštevajte velike začetnice pri krajevnih imenih in v spustnem meniju izberite vrsto iskanja: po lokacijah, po celotnem besedilu, po koordinatah, po kartah ali po slojih.

Objave o projektu[uredi]

Opombe[uredi]

 1. V tabeli so izbrane enote dediščine, ki vsebujejo datacijo "druga svetovna vojna" (2928 enot). Podatki odražajo stanje registra nepremične kulturne dediščine na dan 23. 6. 2017. Tabela vsebuje naslednje podatke: EŠD evidenčna številka enote dediščine, ime enote iz RKD, zvrst (1=arheološka najdišča; 2=stavbe; 3=parki in vrtovi; 4=stavbe s parki ali z vrtovi; 5=spominski objekti in kraji; 6=drugi objekti in naprave; 7=naselja in njihovi deli;. 8=kulturna krajina), avtor (če je znan), opis enote, datacija enote iz RKD (nanaša se na nastanek javnega spomenika), opis lokacije, kjer je enota (2=OE Celje, 3= OE Nova Gorica, 4=OE Kranj, 5=OE Ljubljana, 6=OE Maribor, 7=OE Novo mesto, 8=OE Piran), datum začetka veljave odloka, s katerim je enota razglašena za kulturni spomenik, vrsta razglasitve (2=SDP; 1=SLP; 0=neznano (razglašeno pred letom 1981); prazno=ni spomenik, ampak varovana dediščina), naselje. -- Magda Miklavčič Pintarič. Miloš Kermavnar je v stolpec L dopisal: da za zapise, ki sem jih prekontroliral in dopisal še EŠD v zapisih, ki sem jih pregledal po tvojem obvestilu, da bi bilo tako zaželeno. V Geopediji manjkajoča obeležja sem vnesel s podatki iz RKD; ni za zapise, za katere sem ocenil, da ne sodijo v Geopedijo. Tu sem vključil kočevarske vasi, obeležja zamolčanih žrtev in posamezne zapise o zgodovinskih objektih brez povezave na NOB. Ostale oznake razen da in ni pa so pri zapisih, kjer nisem vedel kaj bi z njimi. Če jih v Geopediji ni bilo, jih tudi nisem vnašal, če pa so bili jih nisem spreminjal. Prazne celice so tiste, za katere si rekel, da si jih pregledal že ti in sem jih označil v stolpcu M.