Partizanski spomeniki na Geopediji

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Klikni Partizanski spomeniki na Geopediji World.

Navodila so na začetni strani, kamor usmerja povezava v zgornji vrstici, semle pa dodajamo podatke o virih in povezave na vire, ki lajšajo popisovanje. Fotografije spomenikov na navedenih mestih v glavnem niso v javni lasti (razen če to ni izrecno označeno) in jih brez dovoljenja avtorjev ne smemo uporabiti na Geopediji, zato spomenike posnamemo in svoje slike naložimo na Geopedijo sami.

Ob projektu nastale publikacije[uredi]

 • Franc Kulovec. Pomniki boja za svobodo. Novo mesto: Združenje borcev za vrednote NOB, 2020. 174 str.

Splošno[uredi]

Gorenjska[uredi]

Primorska[uredi]

Dolenjska[uredi]

Koroška[uredi]

 • Liste der Stolpersteine in Kärnten. Wikipedia.
 • Spomeniki žrtvam nacionalsocializma v Avstriji
 • Ludvik Pušnik: Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. stoletja na območju Občine Dravograd. Dravograd, 2008.
 • Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju: Raziskovalna naloga. Dravograd: OŠ Neznanih talcev, 1993.
 • Spotikavci v Celovcu, Wikimedijina Zbirka
 • Padlim za svobodo: Pomniki protifašističnega boja na Koroškem = Den Gefallenen für die Freiheit: Gedenkstätten des antifaschistischen Kampfes in Kärnten. Ur. Borut Marjan Storm in Črtomir Zorec. Celovec: Drava; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1987. COBISS
 • Pomnik (Slovenija - Koroška). Biseri naše kulturne krajine.
 • Jože Potočnik: Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985. COBISS
 • Janez Mrdavšič in Alojz Krivograd: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem: Zveza združenj borcev NOV RS, Občinski odbor, 1990.
 • Spominu žrtev iz Mežiške doline 1941-1945. Ur. Pavle Cesar in Alojz Krivograd. Ravne na Koroškem: Občinski odbor ZZB NOV, 1984.

Štajerska[uredi]

 • Pina Špegel: Spominska obeležja NOB v občini Šoštanj. Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2021.
 • Marjan Toš: Voličinsko območje in Slovenske gorice v okupirani Štajerski 1941--1945. Združenje za vrednote NOB Lenart, 2019. 44 str.
 • Ptujsko: Ciglenečki, Marjeta: Umetnostnozgodovinski pogled na spominska obeležja 20. stoletja na ptujskem območju. V: Slovenstvo na Ptujskem v 20. stoletju, Ptuj 2005, str. 146-159.
  Družbeni dogovor o varstvu, urejanju in vzdrževanju grobišč in grobov borcev ter spominskih obeležij narodno-osvobodilne vojne na območju občine Ptuj. V: Uradni vestnik občin Ptuj in Ormož, št. 13, 15. julij 1982, str. 75-80.
  Evidenčni kartoni spominskih obeležij iz zgodovine delavskega gibanja in NOB iz arhiva Združenja borcev za vrednote NOB Ptuj.
  Kotnik, Doroteja: Javni spomeniki na Ptuju med leti 1918-2014 (diplomska naloga), Maribor, 2015.
  Po poteh krajev spomina – spomeniki in spominska obeležja 20. stoletja na območju nekdanje ptujske občine. V: Slovenstvo na Ptujskem v 20. stoletju, Ptuj 2005, str. 173-198.
  Rojic, Vida, Šuligoj, Ljubica: Vodnik po sledovih boja za socializem in narodno osvoboditev v ptujskem okraju, Ptuj, 1982.
  Prašnički, Martin, Žrtve svetovnih vojn z območja Cirkulan, Cirkulane, 2013.
  Toplak, Bogomir, Kolar, Jadviga: Zveza borcev za vrednote NOB Gorišnica. V: Gorišnica skozi čas, Maribor 2013, str. 357-361.
  Žnidarič, Marjan: Spominska obeležja narodnoosvobodilnega boja. V: Slovenstvo na Ptujskem v 20. stoletju, Ptuj 2005, str. 138-145.
 • Stolpersteine in Slowenien. Wikpedia.
 • Bohor v borbi. Ur. Rado Kozole idr. Krško: Občinski odbor ZZB NOV, 1977. COBISS
 • Padli v ognju revolucije. Krško: Zveza borcev NOV, 1971. 246 str. COBISS
 • Jože Višnar: Vodnik: spominska planinska pot ob spomenikih NOB občine Slovenske Konjice, 1982 COBISS (samo v Mb in Ptuju) DaD Ok
 • Spominske plošče NOB (Ptuj). Kamra.
 • Zbornik spominskih obeležij narodnoosvobodilnega boja v občini Maribor-Tezno. Maribor: OK SZDL in SO Maribor-Tezno, 1987.
 • Stane Špegel: Velenjski spomeniki, 2007. (razglednice)
 • Mara Topolovec: Spomeniki revolucije. Velenje, 1966.
 • Ana Lucija Ružič, Polona Ružič: Izbor Topografije javnih spomenikov po letu 1945 v Šaleški dolini (brez mesta Velenje), 1998.
 • Ana Lucija Ružič, Polona Ružič: Topografija javnih spomenikov po letu 1945 v Velenju, 1994.
 • Dokumentacija o ureditvi spominskega parka XIV. divizije na Graški gori - gori jurišev, 1997.
 • Stanislava Rozenstein-Žnidar, Leopold Supin, Darko Repenšek: Pregled stanja naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Zgornje Savinjske doline. Upravna enota Mozirje, 1998.
 • Spomeniki in spominska obeležja v občini Žalec. Žalec: Občinska kulturna skupnost, 1986.
 • Po Kozjanskem od Sotle do Gračnice: Pohodi v soncu, vetru, dežju, snegu in metežu: 1974-2014. Laško: Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije, 2014.
 • Oskar Štern, Tone Vrhovšek, Jože Koropec: Po poteh spomenikov in obeležij NOB na framskem področju. 1985.
 • Litijski zbornik NOB, 1969. COBISS DaD Ok
 • Marijan Oprešnik: Pomniki narodno osvobodilnega boja v občinah Vojnik-Dobrna (2009). COBISS DaD Ok
 • Bert Savodnik: Zadrečka dolina v uporu 1941--1945. Bočna, 2008.
 • Janez Kos, Stanislav Mrvič: Pomniki narodnoosvobodilnega boja na območju Sevnica, 1989. DaD Ok
 • Ljubo Motore: Pomniki NOB v občini Sevnica – območje desnega brega Save (doc s slikami spomenikov), avgusta 2020. DaD Ok
 • Ljubo Motore: Pomniki NOB v občini Sevnica – območje levega brega Save (doc s slikami spomenikov), avgusta 2020. DaD Ok
 • Doroteja Kotnik: Javni spomeniki na Ptuju med leti 1918 in 2014: Diplomsko delo, 2015. In: pdf
 • Božo Jordan: Savinjska planinska pot. Savinjski zbornik 1983. 333–38.
 • Spomeniki, grobišča in spominska obeležja NOB: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava. ZB NOB Zgornje Savinjske doline.
 • Mira Petrovič in Stanko Lepej. Spomeniki NOB na Ptujskem. Kamra, 2016.
 • Tina Lovrec: Pohod XIV. divizije v likovnih upodobitvah in javnih spomenikih. Maribor: FF, 2016 (mag. diploma).
 • Aleksandra Forte: Spomeniki Zasavja: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje. Trbovlje: Zasavski muzej, 2002. COBISS DaD Ok
 • Kaplje preteklosti: pregled spomenikov in spominskih obeležij delavskega gibanja in NOB v občini Zagorje (1987). DaD Ok
 • Trbovlje: Pomniki našega boja. Ur. Ado Naglav. Trbovlje, 1983. COBISS
 • Liboje 25 letnica "Svobode" 1929-1954. Ur. Drago Predan. Izdal Upravni odbor Svobode Liboje (1955).

Prekmurje[uredi]

Zbirka Spomeniki delavskega revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem[uredi]

 • Kreft, Ivan: Prlekija v boju za svobodo
 • Pahor, Milan: Bazovica (6. IX. 1930 - 6. IX. 1980)
 • Štucin, Ana: Cerkljansko v narodnoosvobodilnem boju
 • Cerkno
 • Klun, Albert: Prekomorci v narodnoosvobodilni vojni
 • Kos, Janez: Spopad na Zaloški cesti 24.aprila 1920
 • Stari pisker
 • Kos, Janez: Tiskarna Podmornica
 • Ustanovitev komunistične stranke v Sloveniji 11. IV. 1920
 • Jarc, Janko: Črnomelj in okolica v osvobodilni vojni in revoluciji; Spomeniki in spominska znamenja v Črnomlju in okolici; Spomeniško varstvo v Beli Krajini
 • Pahor, Milan: Drugi tržaški proces (Pino Tomažič in soborci)
 • Pionirski odred Ratitovec
 • Kos, Janez: Rašica, prva slovenska požgana vas; Spomeniki narodnoosvobodilnega boja na območju delovanja Rašiške čete
 • Ževart, Milan: Stranice pri Frankolovem
 • Zgodovinska vloga Osvobodilne fronte
 • Jan, Ivan: Dražgoška bitka
 • Kos, Janez: Gramozna jama
 • Deželak-Barič, Vida: Konferenca Komunistične partije Slovenije na Cinku julija 1942
 • Jan, Ivan: Okrogelska jama
 • Ptuj in okolica v boju za osvoboditev
 • Slovenci, španski borci
 • Štefe, Franc: Udin boršt
 • Dobrnič [ob 40-letnici 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze]
 • Kovač, Irena; Liška, Janko: Dolomitska republika
 • Dolomitska republika
 • Jelenov žleb
 • Križnar, Ivan: Spominski park Trebče
 • Lajh, Emil: Stari pisker
 • Šebreljsko v NOB
 • Turjak
 • Troha, Nevenka; Omahne, Branko: Gladovna stavka revirskih rudarjev
 • Pohar, Lado: Partizanski dnevnik
 • Šinkovec, Stane: Begunje
 • Lah, Avguštin: Kokra
 • Ferenc, Tone: Osvoboditev severovzhodne Slovenije in poslednji boj na Poljani
 • Cilenšek, Rado; Koren, Jože: Osvoboditev Trsta
 • Kuhar, Peter: Petanjci - vrt spominov
 • Ferenc, Tone: Poslednji boj na poljani
 • Pot spominov in tovarištva
 • Čepič, Zdenko: Ustanovitev prve slovenske narodne-ljudske vlade v Ajdovščini
 • Vovk Čepič, Taja: Zlet "Svobode" v Celju
 • Stiplovšek, Miroslav: Ljudskofrontni shod na Taboru nad Ihanom 23. maja 1937; Tabor nad Ihanom in njegove zgodovinske znamenitosti; Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale
 • Križnar, Ivan: Mali Gregorjevec in julijska vstaja 1941 na Gorenjskem
 • Ferenc, Mitja: Partizanska bolnišnica Jelendol v Kočevskem Rogu
 • Stiplovšek, Miroslav: Tabor nad Ihanom
 • Tabor nad Ihanom
 • Košmrlj, Drago: Od Mokrca in Krima do Loža
 • Jarc, Janko: Rog, središče slovenskega narodnoosvobodilnega boja
 • Filipič, France: Vinje: III. konferenca Komunistične partije Slovenije 29.-30.junij 1940
 • Janež, Herman: Kampor: koncentracijsko taborišče na Rabu
 • Cilenšek, Rado: Ljubelj - podružnica Mauthausna

Drugo[uredi]

Namigi[uredi]

Ker na Geopedijo ni vedno mogoče naložiti fotografij v dovolj veliki ločljivosti in velikosti, da bi bilo jasno vidno besedilo na spomeniku, svetujem vzporedno nalaganje fotografij spomenikov, ki niso avtorska dela, v Zbirko (Commons). Ali pa vsaj njihovo hrambo v svoji mapi na domačem računalniku.

V tabeli vseh zapisov (odpre se, če ste se prijavili z uporabniškim imenom, s klikom na predzadnjo ikono v vrstici levo spodaj) preverjamo, kaj vse je bilo nazadnje naloženo v zbirko ali v njej spremenjeno. V tabeli jih najdemo, kadar v tabeli za iskanje uporabimo filter.

Pri vpisovanju iskalnih izrazov v iskalno polje upoštevajte velike začetnice pri krajevnih imenih in v spustnem meniju izberite vrsto iskanja: po lokacijah, po celotnem besedilu, po koordinatah, po kartah ali po slojih.

Koordinate[uredi]

Mobi mi javlja koordinate spomenika, npr. Latitude: 46,31946° Longitude: 13,90451°. To točko dobim na Geopediji tako, da v iskalnem polju izberem opcijo koordinate in vpišem koordinate s piko namesto vejice, brez stopinj, vendar s kraticama za sever in vzhod, takole: 46.31946 N 13.90451 E. točka se centrira, s krožcem pa se na zemljevidu označi šele, ko v zgornji menijski vrstici odprem orodja > pretvornik koordinat (odkljukam decimalno). Koordinate je koristno prekopirati v rubriko Lokacija.

Katastrski podatki[uredi]

Meje parcel in parcelne številke dobimo na državnem Atlasu okolja, potem ko ti dve opciji (Zemljiški kataster in Številke parcel) odkljukamo desno v rubriki Prostorske enote. Drugi vir parcelnih številk je PISO (Prostorski informacijski sistem občin).

Objave ob projektu[uredi]

Opombe[uredi]

 1. V tabeli so izbrane enote dediščine, ki vsebujejo datacijo "druga svetovna vojna" (2928 enot). Podatki odražajo stanje registra nepremične kulturne dediščine na dan 23. 6. 2017. Tabela vsebuje naslednje podatke: EŠD evidenčna številka enote dediščine, ime enote iz RKD, zvrst (1=arheološka najdišča; 2=stavbe; 3=parki in vrtovi; 4=stavbe s parki ali z vrtovi; 5=spominski objekti in kraji; 6=drugi objekti in naprave; 7=naselja in njihovi deli;. 8=kulturna krajina), avtor (če je znan), opis enote, datacija enote iz RKD (nanaša se na nastanek javnega spomenika), opis lokacije, kjer je enota (2=OE Celje, 3= OE Nova Gorica, 4=OE Kranj, 5=OE Ljubljana, 6=OE Maribor, 7=OE Novo mesto, 8=OE Piran), datum začetka veljave odloka, s katerim je enota razglašena za kulturni spomenik, vrsta razglasitve (2=SDP; 1=SLP; 0=neznano (razglašeno pred letom 1981); prazno=ni spomenik, ampak varovana dediščina), naselje. -- Magda Miklavčič Pintarič. Miloš Kermavnar je v stolpec L dopisal: da za zapise, ki sem jih prekontroliral in dopisal še EŠD v zapisih, ki sem jih pregledal po tvojem obvestilu, da bi bilo tako zaželeno. V Geopediji manjkajoča obeležja sem vnesel s podatki iz RKD; ni za zapise, za katere sem ocenil, da ne sodijo v Geopedijo. Tu sem vključil kočevarske vasi, obeležja zamolčanih žrtev in posamezne zapise o zgodovinskih objektih brez povezave na NOB. Ostale oznake razen da in ni pa so pri zapisih, kjer nisem vedel kaj bi z njimi. Če jih v Geopediji ni bilo, jih tudi nisem vnašal, če pa so bili jih nisem spreminjal. Prazne celice so tiste, za katere si rekel, da si jih pregledal že ti in sem jih označil v stolpcu M.