Partizanski spomeniki na Geopediji

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Klikni
Partizanski spomeniki
na Geopediji World.

Navodila so na začetni strani, kamor usmerja povezava v zgornji vrstici, semle pa dodajamo podatke o virih in povezave na vire, ki lajšajo popisovanje. Fotografije spomenikov na navedenih mestih v glavnem niso v javni lasti (razen če to ni izrecno označeno) in jih brez dovoljenja avtorjev ne smemo uporabiti na Geopediji, zato spomenike posnamemo in svoje slike naložimo na Geopedijo sami. Pripombe, popravke in dopolnila o posameznem spomeniku in o celotni zbirki pošljite na e-naslov Daniela Divjaka ali drugih sodelavcev.

Ob projektu nastale publikacije[uredi]

 • Franc Kulovec. Pomniki boja za svobodo. Novo mesto: Združenje borcev za vrednote NOB, 2020. 174 str.

Splošno[uredi]

1: Izven boja pobiti in na druge načine umorjeni, ranjeni in ujeti slovenski partizani (1995), 554 str.
2: Umorjeni aktivisti in simpatizerji Osvobodilne fronte ter drugi Slovenci (1997), 638 str.
3: V bojih z okupatorjevimi sodelavci padli slovenski partizani (2002), 1246 str.

Knjižnica NOV in POS[uredi]

Kartoteka Muzeja novejše zgodovine[uredi]

Na enem skenu sta dve kartici, naslednji sken je hrbtna stran teh dveh kartic. Če je naslednji sken spet prva stran nove kartice, pomeni, da prejšnji ni imel hrbtne strani, kjer pa je na hrbtni strani teksta več kot eno stran, pa je najprej le prednja stran (sama), potem pa dve kartici hrbtnih strani. -- Urban Pipan

Excellovo tabelo spomenikov je za prepis vsebine s posnetkov pripravil Miloš Kermavnar. -Hladnikm (pogovor) 10:34, 2. marec 2023 (CET), dopolnjeno --Hladnikm (pogovor) 17:29, 23. marec 2023 (CET)

Ljubljana[uredi]

 • Ljubljana, mesto heroj: 30 let svobode. Ur. Ivica Bozovičar idr. 1975 COBISS
 • Vilko Menard: Kronika NOB terenov Tržaška cesta - Kozarje in "Lado Miklavc" Vič, Brdo, Vrhovci. Ljubljana, 1971 COBISS
 • Ludvik Golob: Ljudje izpod Mokrca in Kureščka v NOB 1941-1945: [kronika krajevne skupnosti Golo-Zapotok]. Ljubljana, 1983, 2001.
 • Zbornik spominov in akcije: 80 let OF in upora. Ljubljana: Mestni odbor ZZB za vrednote NOB Ljubljana, 2021. COBISS
 • Pavle Lešnjak, Djuro Šmicberger: Uporni Bežigrad. Ljubljana: SZDL, 1989 (Delavsko gibanje in narodnoosvobodilni boj v občini Ljubljana-Bežigrad, 3).
 • Gozdana Miglič: Spomin je moč: Pomniki revolucije v občini Ljubljnana-Šiška. 1985.

Gorenjska[uredi]

 • Jože Vidic: Beg z morišča. Ljubljana: Borec, 1971. 1. del, 2. del, na voljo tudi pdf
 • Bogdan Osolnik in Svetko Kobal: Pokrajinska tehnika za Gorenjsko 1944--1945. Ljubljana: ZB NOB, 1998. pdf, na voljo tudi docx
 • Marijan Masterl: Skupaj sta padla v partizanih istega dne, pa vendar vsak sebi. Loški razgledi 37 (1990), 314.
 • Marko Vraničar: Partizansko pokopališče v Lipici. Loški razgledi 57 (2010). 287–292.
 • Januš Šivic: Zgodovina železniškega mosta v Mostah in z njim povezanih dogodkov. Žirovnica, 2022. COBISS
 • Franc Legat: Uprli smo se. Zabreznica, 2010. 48 str.
 • Janez Šmitek: Kroparska kronika NOB. Radovljica: Občina, 1985. 84 str.
 • Irena Jereb Filipič, Milena Sitar idr.: Ti si mene naučila brati: Partizansko šolstvo na Žirovskem, v Poljanski dolini in zgornjem delu Selške doline. Ljubljana: Modrijan, 2018.
 • Bogdan Osolnik: Posvetovanje gorenjskih aktivistov OF na Jelovici, 13.-15. maja 1944. --- Miroslav Stiplovšek: Razvoj in delovanje organizacij OF v kamniškem okrožju spomladi 1944. Domžale: Občinska konferenca SZDL Domžale, Kulturna skupnost Domžale, 1984 (Ob XV. zboru gorenjskih aktivistov v Mengšu).
 • Franc Štefe Miško idr. Udin boršt. Kranj: ZB, 2013.
 • Franc Ekar: Partizanska kurirska pot. Planinski vestnik febr. 1962. 83–86.
 • Marko Pintar: Dražgoška bitka. Diplomska naloga, 2015.
 • Gorenjska partizanska pot [Kartografsko gradivo] + Dnevnik z Gorenjske partizanske poti. 1965, 1981.
 • Kolesarski maraton ob pomnikih padlih borcev in talcev NOV. Hrastje Prebačevo: Športno društvo Jakob Štucin - Kolesarska sekcija, 1980.
 • Stolpersteine in Ljubljana. Wikimedia Commons.
 • Spominska obeležja NOB občine Kamnik: Ob trideseti obletnici osvoboditve. 1975. (Slovanka RP M C 3612)
 • Vodnik po poti spominov NOB občine Kamnik. ZZB NOV, 1988. DaD Ok
 • Danijel Kaštrun: Kronika župnije Sela pri Kamniku: 1903-2016. 2017 (dostopno samo v knjižnici F. Balantiča v Kamniku).
 • Pomniki revolucionarnega delavskega gibanja in narodnoosvobodilnega boja v domžalski občini, 1979. DaD Ok
 • Od spomenika do spomenika v občini Tržič. Tržič, 1981 DaD Ok
 • Spomeniki NOB in ljudske revolucije, grobovi in grobišča borcev NPV, talcev in žrtev fašističnega nasilja v občini Jesenice. Kranj: Zavod za spomeniško varstvo, februar 1982. DaD Ok
 • Gorenjska v borbi za svobodo, 1–5 (1959–1961) dLib 1 dLib 2 dLib 3 dLib 4 dLib 5
 • Mina Mušinović: Javni spomeniki 19. in 20. stoletja na Gorenjskem. Doktorska disertacija, 2013.
 • Alojz Kos: Po poti spominov: Spominska znamenja NOB in socialistične revolucije v občini Radovljica. Radovljiški zbornik 1990. DaD Ok
 • Stane Krapež. Pomniki NOB na Škofjeloškem. Ljubljana: Borec, 1986. COBISS
 • Spomeniki NOB na Škofjeloškem: Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas, Žiri. DaD Ok
 • Ne pozabite nas: Obeležja svobode: Spomini in spomeniki. Ur. Mirjan Trampuž idr. Mengeš: Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije Občine, 2016. DaD Ok
 • Pomniki NOB v občini Kranj. Ur. Pavle Bajželj idr. Kranj: ZZB NOV Kranj, 1975. DaD Ok
 • Sonja in Jože Mirtič: Ne pozabimo preteklosti. ZB Dovje-Mojstrana, 2008. DaD Ok

Primorska[uredi]

Notranjska[uredi]

Dolenjska[uredi]

 • 50 let telesne vzgoje v Ribniški dolini: 1906-1956. Ur. Andrej Arko. Ribnica, 1956. COBISS
 • Jože Peskar: Dolenjski odred. Ljubljana, 1976 COBISS pdf
 • Gradivo za topografijo NOB: 1. Bela krajina. 201 f. + zemljevid, 2. Poljanska dolina. 2 zv. 411 f. Ljubljana: Inštitut za zgodovino delavskega gibanja: Muzej narodne osvoboditve LRS, 1958-1959.
 • Aleksander Gala: Ogenjca: Tragedija partizanskih ranjencev. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1977, 22015.
 • Šentjanž 1941-1945: Nemirna Mirnska dolina in Posavje 1941. Ur. Milan Gorjanc. Šentjanž: ZB za vrednote NOB Sevnica in KS Šentjanž ob 80 letnici, 2021.
 • Šepet časa: Zbornik spomenikov in spominskih obeležij v občini Šentjernej. Ur. Stanko in Elizabeta Kušljan. 2002 COBISS
 • Da bi v pozabo ne zbrisal jih čas. Ur. Jože Muhič idr. Dolenjske Toplice: Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu, 2006.
 • Spomeniki in spominska obeležja NOB Suhor pri Metliki, 2020.
 • [Franjo Levstik:] SPOMINSKA ZNAMENJA, SPOMENIKI GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA na območju občine RIBNICA. Ribnica: ZDRUŽENJE BORCEV NOV, Občina Ribnica, 1987. Tipkopis, 46 strani.
 • Lado Ambrožič Novljan, Vida Brest: Jelenov Žleb. [Tu: Spominska obeležja na območju krajevne organizacije ZB Ribnica, str. 42.] Ljubljana: Komunist, 1983 (Spomeniki delavskega revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem, 33).
 • Album spomenikov NOV v občini Ribnica. Rokopis (pred 1971).
 • Padli borci in žrtve fašističnega nasilja iz Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični.
 • Pomniki narodnoosvobodilnega boja v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Ur. Franc Štibernik. Grosuplje: Združenje borcev za vrednote NOB, 2019. 1. del -- DaD Ok 2. del 3. del 4. del 5. del 6. del. 376 str.
 • Pomniki NOB v občini Grosuplje. Ur. Lojze Kikelj. 1987
 • Ema Muser: Spomeniki naj govore: Zbornik spomenikov NOB v občini Novo mesto, 1972.
 • Vodnik po belokranjskih partizanskih poteh. Ur. Zvonko Rus. Metlika, Črnomelj: Svet za razvijanje revolucionarnih tradicij NOB pri občinskih konferencah SZDL, 1984.
 • Začetki NOB na Kočevskem in Obkolpju. Ur. Zdravko Troha. Zal. Občina Kočevje in Združenje borcev NOV Kočevje, 1997.
 • Spominska obeležja KO Birčna vas.
 • Irena Škufca: Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem, 2005. COBISS
 • Spomeniki NOB na Kočevskem.
 • Primož Šmajdek:Spomeniki NOB na Dolenjskem.

Koroška[uredi]

Posavje[uredi]

 • Stane Mrvič in Janez Kos: Pomniki narodnoosvobodilnega boja na območju občine Sevnica. Sevnica: SZDL, 1989.
 • Litijski zbornik NOB, 1969. COBISS DaD Ok

Štajerska[uredi]

 • Zreški talci: kdo so in od kod so prišli. Ur. Martin Mrzdovnik. Zreče, 2016. COBISS
 • Tone Kregar: Vigred se povrne: druga svetovna vojna na Celjskem. Celje: MNZ, 2009.
 • Franc Bratkovič (ur.): 80 let pozneje: Zapisi spominov na NOB in upor v Cerkvenjaku in okolici. Cerkvenjak, 2021.
 • Marija Šauperl (ur.): Bolnišnica Cafa (2017).
 • Janko Kšela: NOB v občini Lenart v Slovenskih goricah (2022).
 • Tone Ferenc: Okupatorjevi dokumenti o diverzantskih akcijah in partizanskih bojih na Štajerskem leta 1941.
 • Zbornik ob stoletnici bojev za severno mejo 1918-2018. Ur. Bruno Jelenko idr. Šentilj: Domovinsko društvo generala Maistra, 2017.
 • Ivan Vidali: Kamniško zasavski odred (1989, 2018). COBISS
 • Naši kraji v narodnoosvobodilni vojni. Zbornik ob stoletnici bojev za severno mejo 1908-2018. Ur. Bruno Jelenko idr. Šentilj: Domovinsko društvo generala Maistra, 2017. 52-73. COBISS
 • Rado Zakonjšek - Cankar: Velika preizkušnja, prispevek k zgodovini NOV v Savinjski dolini 1941-1945. Ljubljana: Borec, 1977,
 • Ivan Ferlež: Druga grupa odredov in štajerski partizani 1941-1942. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1972.
 • Marjan Toš: Osrednje Slovenske gorice 1941-1945: med odporom in okupatorjevim nasiljem: (ob 80-letnici ustanovitve OF slovenskega naroda). Lenart: Združenje za vrednote NOB, 2021.
 • Padli v ognju revolucije. Krško: Zveza NOV občine Krško, 1971.
 • Drago Novak, Ivo Orešnik, Herman Šticl: Pomniki NOB v Slovenskih Goricah in Prekmurju. Murska Sobota: Pomurska založba, 1985. 468 str.
 • Pina Špegel: Spominska obeležja NOB v občini Šoštanj. Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2021.
 • Marjan Toš: Voličinsko območje in Slovenske gorice v okupirani Štajerski 1941--1945. Združenje za vrednote NOB Lenart, 2019. 44 str.
 • Ptujsko: Ciglenečki, Marjeta: Umetnostnozgodovinski pogled na spominska obeležja 20. stoletja na ptujskem območju. V: Slovenstvo na Ptujskem v 20. stoletju, Ptuj 2005, str. 146-159.
  Družbeni dogovor o varstvu, urejanju in vzdrževanju grobišč in grobov borcev ter spominskih obeležij narodno-osvobodilne vojne na območju občine Ptuj. V: Uradni vestnik občin Ptuj in Ormož, št. 13, 15. julij 1982, str. 75-80.
  Evidenčni kartoni spominskih obeležij iz zgodovine delavskega gibanja in NOB iz arhiva Združenja borcev za vrednote NOB Ptuj.
  Kotnik, Doroteja: Javni spomeniki na Ptuju med leti 1918-2014 (diplomska naloga), Maribor, 2015.
  Po poteh krajev spomina – spomeniki in spominska obeležja 20. stoletja na območju nekdanje ptujske občine. V: Slovenstvo na Ptujskem v 20. stoletju, Ptuj 2005, str. 173-198.
  Rojic, Vida, Šuligoj, Ljubica: Vodnik po sledovih boja za socializem in narodno osvoboditev v ptujskem okraju, Ptuj, 1982.
  Prašnički, Martin, Žrtve svetovnih vojn z območja Cirkulan, Cirkulane, 2013.
  Toplak, Bogomir, Kolar, Jadviga: Zveza borcev za vrednote NOB Gorišnica. V: Gorišnica skozi čas, Maribor 2013, str. 357-361.
  Žnidarič, Marjan: Spominska obeležja narodnoosvobodilnega boja. V: Slovenstvo na Ptujskem v 20. stoletju, Ptuj 2005, str. 138-145.
 • Tlakovci spomina v Mariboru. Rtvslo.si 4. 2. 2022.
 • Stolpersteine in Slowenien. Wikpedia.
 • Bohor v borbi. Ur. Rado Kozole idr. Krško: Občinski odbor ZZB NOV, 1977. COBISS
 • Padli v ognju revolucije. Krško: Zveza borcev NOV, 1971. 246 str. COBISS
 • Jože Višnar: Vodnik: spominska planinska pot ob spomenikih NOB občine Slovenske Konjice, 1982 COBISS (samo v Mb in Ptuju) DaD Ok
 • Spominske plošče NOB (Ptuj). Kamra.
 • Zbornik spominskih obeležij narodnoosvobodilnega boja v občini Maribor-Tezno. Maribor: OK SZDL in SO Maribor-Tezno, 1987.
 • Stane Špegel: Velenjski spomeniki, 2007. (razglednice)
 • Mara Topolovec: Spomeniki revolucije. Velenje, 1966.
 • Ana Lucija Ružič, Polona Ružič: Izbor Topografije javnih spomenikov po letu 1945 v Šaleški dolini (brez mesta Velenje), 1998.
 • Ana Lucija Ružič, Polona Ružič: Topografija javnih spomenikov po letu 1945 v Velenju, 1994.
 • Dokumentacija o ureditvi spominskega parka XIV. divizije na Graški gori - gori jurišev, 1997.
 • Stanislava Rozenstein-Žnidar, Leopold Supin, Darko Repenšek: Pregled stanja naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Zgornje Savinjske doline. Upravna enota Mozirje, 1998.
 • Spomeniki in spominska obeležja v občini Žalec. Žalec: Občinska kulturna skupnost, 1986.
 • Po Kozjanskem od Sotle do Gračnice: Pohodi v soncu, vetru, dežju, snegu in metežu: 1974-2014. Laško: Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije, 2014.
 • Oskar Štern, Tone Vrhovšek, Jože Koropec: Po poteh spomenikov in obeležij NOB na framskem področju. 1985.
 • Marijan Oprešnik: Pomniki narodno osvobodilnega boja v občinah Vojnik-Dobrna (2009). COBISS DaD Ok
 • Bert Savodnik: Zadrečka dolina v uporu 1941--1945. Bočna, 2008.
 • Janez Kos, Stanislav Mrvič: Pomniki narodnoosvobodilnega boja na območju Sevnica, 1989. DaD Ok
 • Ljubo Motore: Pomniki NOB v občini Sevnica – območje desnega brega Save (doc s slikami spomenikov), avgusta 2020. DaD Ok
 • Ljubo Motore: Pomniki NOB v občini Sevnica – območje levega brega Save (doc s slikami spomenikov), avgusta 2020. DaD Ok
 • Doroteja Kotnik: Javni spomeniki na Ptuju med leti 1918 in 2014: Diplomsko delo, 2015. In: pdf
 • Božo Jordan: Savinjska planinska pot. Savinjski zbornik 1983. 333–38.
 • Spomeniki, grobišča in spominska obeležja NOB: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava. ZB NOB Zgornje Savinjske doline.
 • Mira Petrovič in Stanko Lepej. Spomeniki NOB na Ptujskem. Kamra, 2016.
 • Tina Lovrec: Pohod XIV. divizije v likovnih upodobitvah in javnih spomenikih. Maribor: FF, 2016 (mag. diploma).
 • Aleksandra Forte: Spomeniki Zasavja: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje. Trbovlje: Zasavski muzej, 2002. COBISS DaD Ok
 • Kaplje preteklosti: pregled spomenikov in spominskih obeležij delavskega gibanja in NOB v občini Zagorje (1987). DaD Ok
 • Trbovlje: Pomniki našega boja. Ur. Ado Naglav. Trbovlje, 1983. COBISS
 • Liboje 25 letnica "Svobode" 1929-1954. Ur. Drago Predan. Izdal Upravni odbor Svobode Liboje (1955).

Prekmurje[uredi]

Zbirka Spomeniki delavskega revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem[uredi]

 • Kreft, Ivan: Prlekija v boju za svobodo
 • Pahor, Milan: Bazovica (6. IX. 1930 - 6. IX. 1980)
 • Štucin, Ana: Cerkljansko v narodnoosvobodilnem boju
 • Cerkno
 • Klun, Albert: Prekomorci v narodnoosvobodilni vojni
 • Kos, Janez: Spopad na Zaloški cesti 24.aprila 1920
 • Stari pisker
 • Kos, Janez: Tiskarna Podmornica
 • Ustanovitev komunistične stranke v Sloveniji 11. IV. 1920
 • Jarc, Janko: Črnomelj in okolica v osvobodilni vojni in revoluciji; Spomeniki in spominska znamenja v Črnomlju in okolici; Spomeniško varstvo v Beli Krajini
 • Pahor, Milan: Drugi tržaški proces (Pino Tomažič in soborci)
 • Pionirski odred Ratitovec
 • Kos, Janez: Rašica, prva slovenska požgana vas; Spomeniki narodnoosvobodilnega boja na območju delovanja Rašiške čete
 • Ževart, Milan: Stranice pri Frankolovem
 • Zgodovinska vloga Osvobodilne fronte
 • Jan, Ivan: Dražgoška bitka
 • Kos, Janez: Gramozna jama
 • Deželak-Barič, Vida: Konferenca Komunistične partije Slovenije na Cinku julija 1942
 • Jan, Ivan: Okrogelska jama
 • Ptuj in okolica v boju za osvoboditev
 • Slovenci, španski borci
 • Štefe, Franc: Udin boršt
 • Dobrnič [ob 40-letnici 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze]
 • Kovač, Irena; Liška, Janko: Dolomitska republika
 • Dolomitska republika
 • Jelenov žleb
 • Križnar, Ivan: Spominski park Trebče
 • Lajh, Emil: Stari pisker
 • Šebreljsko v NOB
 • Turjak
 • Troha, Nevenka; Omahne, Branko: Gladovna stavka revirskih rudarjev
 • Pohar, Lado: Partizanski dnevnik
 • Šinkovec, Stane: Begunje
 • Lah, Avguštin: Kokra
 • Ferenc, Tone: Osvoboditev severovzhodne Slovenije in poslednji boj na Poljani
 • Cilenšek, Rado; Koren, Jože: Osvoboditev Trsta
 • Kuhar, Peter: Petanjci - vrt spominov
 • Ferenc, Tone: Poslednji boj na poljani
 • Pot spominov in tovarištva
 • Čepič, Zdenko: Ustanovitev prve slovenske narodne-ljudske vlade v Ajdovščini
 • Vovk Čepič, Taja: Zlet "Svobode" v Celju
 • Stiplovšek, Miroslav: Ljudskofrontni shod na Taboru nad Ihanom 23. maja 1937; Tabor nad Ihanom in njegove zgodovinske znamenitosti; Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale
 • Križnar, Ivan: Mali Gregorjevec in julijska vstaja 1941 na Gorenjskem
 • Ferenc, Mitja: Partizanska bolnišnica Jelendol v Kočevskem Rogu
 • Stiplovšek, Miroslav: Tabor nad Ihanom
 • Tabor nad Ihanom
 • Košmrlj, Drago: Od Mokrca in Krima do Loža
 • Jarc, Janko: Rog, središče slovenskega narodnoosvobodilnega boja
 • Filipič, France: Vinje: III. konferenca Komunistične partije Slovenije 29.-30.junij 1940
 • Janež, Herman: Kampor: koncentracijsko taborišče na Rabu
 • Cilenšek, Rado: Ljubelj - podružnica Mauthausna

Seznami spomenikov po občinah[uredi]

 1. Ajdovščina
 2. Ankaran
 3. Brežice
 4. Črnomelj
 5. Krško
 6. Metlika
 7. Pivka
 8. Semič
 9. Zagorje ob Savi
 10. Žužemberk

--Hladnikm (pogovor) 21:17, 16. maj 2023 (CEST)

Skupine obeležij: železniški prehodi, Radio Kričač, Plečnikovi, TIGR, bolnice, tiskarne, heroji, izgnanci, PST[uredi]

Drugo[uredi]

Namigi[uredi]

Povezave[uredi]

Spremenjene hišne številke in ulice[uredi]

Samodejnega pretvornika ni, za Ljubljano so informacije o starih in novih naslovih na Geodetski upravi (rpe.gulj@gov.si).

Delavnica 6. marca 2023[uredi]

Spomeničarji Tone Gržina, Stane Gradišnik, Daniel Divjak, Miloš Kermavnar, foto Miran Hladnik

Trdo jedro popisovalcev (Divjak, Kermavnar, Gradišnik in Gržina, Hladnik) je na FF UL pregledalo svojo dejavnost v zadnjem letu. Popisovalci smo aktivni pri vseh zgoraj naštetih načrtih, pri nekaterih v večji, pri drugih v manjši meri. Nekatere navezave na področne ZB in druge lokalne akterje so uspešne, ponekod pa iskanje agilnih in računalniško spretnih sodelavcev še ni obrodilo sadov, modre lise so zlasti na vzhodu Slovenije. Slabo se odziva društvo izgnancev, ki bi lahko pomagalo pri evidentiranju plošč Slovencem po nekdanji Jugoslaviji. Sodelovanje z DIS je pomembno, saj bi društvo lahko uporabilo naše zbrane opise iz skupine Obeležja Društva izgnancev tudi na svoji internetni strani. Če bodo izgnanci želeli, lahko iz naših zapisov oblikujejo svoj samostojen sloj. Obstoječi seznam želimo dopolniti z lokacijami v tujini, kjer so izgnanci bili na prisilnem delu (v Rajhu, v Jugoslaviji in drugje). Na posameznih lokacijah so postavljena spominska obeležja, podatke in fotografije pa bi lahko vnesli s pomočjo DIS.

Naslednja skupina bo obsegala spominska obeležja s področja ukradenih otrok. Pri tem je pomembno sodelovanje z Društvom taboriščnikov - ukradeni otroci, ki bo posredovalo razpoložljive podatke o šestih lokacijah njihovih spominskih obeležij v tujini.

Študent Pipan na stroške ZB sistematično vnaša v zbirko za vsak spomenik posebej ime občine, katastrske občine in parcelne številke, kar bo omogočilo izpis spomenikov po občinah in pregled spomenikov po lastnikih. Manj verjetno je, da bodo podatki prišli prav pri prenosu lastniška parcel na občine, saj se občine tega otepajo. Lado Nikšič, ki je najbolj resno zagrabil to pobudo za kranjsko področje, je nad njo obupal. S QR-kodami bodo ob koncu projekta opremljena vsa obeležja v zbirki, v naravi pa zaradi spomeniškovarstvenih in drugih ovir na opremo obeležij samih z nalepkami ni mogoče računati. Obetavnejša se zdi ideja QR-kod v obliki spotikavcev v tlaku pred spomeniki. Zabetonirani kovinski spotikavci utegnejo biti tudi ustrezno nadomestilo vandaliziranih obeležij, kadar njihova obnova ni mogoča, npr. v pločniku pred hišo, s katere so svojci odstranili ploščo in je nočejo več nazaj. Pozanimati se je treba, kako je z dovoljenji za take posege.

Modificirati je treba še sedmo alinejo med nalogami skupine za spomenike pri ZB. Skupina nima statusa pravne osebe, da bi se lahko prijavljala na razpise, prijavlja se lahko nanje le krovna ZB.

Na delavnici smo se sprehodili po servisnih straneh projekta na Wikiverzi in ozavestili nekatere dogovore za poenotenje zbirke:

 • pri poimenovanju spomenikov in v drugih poljih opisa (z izjemo besedila na spomeniku!) se izogibamo samim velikim črkam
 • izogibamo se stičnim vezajem, npr. Franc Rozman-Stane > Franc Rozman – Stane, tako zaradi pravopisa kot zaradi iskanja
 • v imenu spomenika naj bosta samo ta, ki mu je spomenik posvečen, in kraj, npr. Marko Bevk, Cerkno, besede kip, plošča, steber, spomenik itd. uporabimo samo takrat, ko je to nujno zaradi razlikovanja, sicer so te besede v naslednji rubriki Tip spomenika; poenotenja imen se po dogovoru lotimo ob koncu projekta
 • za imenom in tipom spomenika, imenom popisovalca in naslovom lokacije uporabimo piko samo, če gre za stavčne formulacije
 • za vsako piko naj bo po slovenskem pravopisu presledek
 • datume zapisujemo brez ničel na mestu za desetice (izjema je samodejni zapis datuma v zadnji rubriki)
 • izogibamo se pretiranemu oblikovanju pri prepisu besedila s spomenika, to je stolpcem, večjemu ali manjšemu fontu, ležečemu tisku, barvam, centriranju ali desni poravnavi, ker to nagaja pri izpisu
 • za standardne dele napisov uporabimo naslednje nize v oglatih oklepajih: [zvezda], [križ], [tigr], [slika v medaljonu], [srp in kladivo], [kurir], [društvo izseljencev] ...
 • obeležja, ki smo jih poslikali, vendar jih ne prepoznavamo kot partizanska, vpišemo v sloj Spominske točke in jih tam v rubriki Tip spominske točke opremimo z oznakami: farna plošča oz. domobranski, mobilizirani v nemško/italijansko vojsko, spravni spomenik, osamosvojitvena vojna, partizanska točka brez obeležja, drugo
 • če gre za partizansko bolnico brez obeležja, točko postavimo v sloj Partizanske bolnice
 • obeležja, ki jih je treba preseliti (računamo na pomoč admina Sergeja), imajo v rubriki Opis oznako Vsi123
 • motne, neberljive ali premajhne fotografije zamenjamo s svežimi in boljšimi; spremembe datiramo, ime fotografa in datum vpišemo tudi v ime fotografije, npr. bolnica_franja1_foto_luštrek_dec_2022.jpg (namesto presledka je dobro uporabiti spodnji podčrtaj)
 • vsako spremembo dokumentiramo v rubriki Spremembe, kamor se tudi podpišemo, skupaj z datumom; spremembo datiramo dodatno s klikom na ikono koledarja v zadnji rubriki; datiranje vsakega posega omogoča, da si spremembe lahko ogledujemo po datumih oz. obdobjih
 • na pokopališčih z več nagrobniki bo v bodoče pametno vpisovati vsak nagrobnik posebej; tako ga lahko lažje natančno umestimo na zemljevid
 • pri opisu lokacije obeležja in pri oznaki na zemljevidu bodimo koliko mogoče natančni, npr. levo od vhoda na obcestni fasadi stavbe s hišno št. Cesta talcev 74, Mozirje
 • za iskanje po zbirki prijavljeni uporabniki kliknejo na ikono tabele in potem izbirajo med možnostmi filtriranja, neprijavljeni uporabniki pa v iskalnem polju kliknejo na ikono T, ki označuje iskanje po celotnem besedilu
 • natančnejši napotki se dobijo pod ikono <i> in na projektnih straneh na Wikiverzi
 • pri vnosu besedila s spomenika za vsako vrstico napravi eno vrstico razmika, s tem ohraniš oblikovanje
 • dodaj prosim sem še druge napotke

Geopedija 4 dummies[uredi]

 1. Ggl 4: partizanski spomeniki na Geopedii
 2. Pejt na prvi link
 3. Zavihek: Personal, pejt na Partizanstvo > spomeniki > vtipkaj ulico ali cesto na kateri je spomenik, če jo veš.
 4. Login!
 5. Najdi spomenik, če je že vpisan.
 6. Pejt na ‘edit feature’ od spomenika. Ta tipka ima slikico svinčnika!
 7. Če je že na zemljevidu zvezdica in jo le popravljaš/dopolnjuješ, potem je srednja ikona levo gor.
 8. Če še ni zvezdice, najdi pravo mesto na zemljevidu!
 9. Klikneš na: Content: partizanski spomeniki. Ta content je zelena točka, ki zgleda kot kapljica levo zgoraj ali spodaj: vpišeš spomenik tja!
 10. Izbereš status zvezdice: obstoječi, neobiskani ali odstranjeni.
 11. Daj gor fotke! Slikce: resize: na srednjo velikost: M kot medium! V tej velikosti so okoli 2MB.
 12. Spremeni naslov slike v ime, ki ima vsebino slike in avtorja in dodaj letnico! Vedno je treba to info: KDAJ, KDO, KAJ!!!
 13. Fotke daj gor: za več fotk naenkrat jih daš gor pod sliko 4! Tu lahko dodaš do 5 slik! To je dobro zato, da poleg obeležja slikaš še okolico oz. hišo, na kateri je obeležje. Na sliko 4 se doda slike tako, da se ti odpre okno, v njem klikneš več slik hkrati, tako, da držiš tipko Ctrl.
 14. Lokacija in dostop: če je spomenik na Žalah, uporabi info iz iskalnika grobov! Če je obeležje zasebni grob na pokopališču, napiši pod tip spomenika: družinski nagrobnik! To je pombmeno zato, ker so tudi drugi tipi nagrobnikov!
 15. Kako dobiš info iz iskalnika grobov: v iskalniku grobov klilni: VEČ.
 16. Opis obeležja: če je gor zvezda, križ, itd., napiši tak simbol v oglatem oklepaju!
 17. Občina, podpis, datum!
 18. Rubrika spremembe: lastni zapis spremeni s to rubirko le, če je sprememba na terenu! Sveži datum daj v rubrika spremembe, da v vnosu ostane prvotni datum!
 19. Pri spremembah je treba koledar spremeniti ročno! To velja le za spremembe/popravke v obstoječe zapise!
 20. Lahko se tvoj doprinos na Geopedio shrani med delom večkrat, da info ne izgubiš! -- Mojca Župančič 14. 5. 2022

Razno[uredi]

Ker na Geopedijo ni vedno mogoče naložiti fotografij v dovolj veliki ločljivosti in velikosti, da bi bilo jasno vidno besedilo na spomeniku, svetujem vzporedno nalaganje fotografij spomenikov, ki niso avtorska dela, v Zbirko (Commons). Ali pa vsaj njihovo hrambo v svoji mapi na domačem računalniku.

V tabeli vseh zapisov (odpre se, če ste se prijavili z uporabniškim imenom, s klikom na predzadnjo ikono v vrstici levo spodaj) preverjamo, kaj vse je bilo nazadnje naloženo v zbirko ali v njej spremenjeno. V tabeli jih najdemo, kadar v tabeli za iskanje uporabimo filter.

Pri vpisovanju iskalnih izrazov v iskalno polje upoštevajte velike začetnice pri krajevnih imenih in v spustnem meniju izberite vrsto iskanja: po lokacijah, po celotnem besedilu, po koordinatah, po kartah ali po slojih.

Koordinate[uredi]

Mobi mi javlja koordinate spomenika, npr. Latitude: 46,31946° Longitude: 13,90451°. To točko dobim na Geopediji tako, da v iskalnem polju izberem opcijo koordinate in vpišem koordinate s piko namesto vejice, brez stopinj, vendar s kraticama za sever in vzhod, takole: 46.31946N 13.90451E. točka se centrira, s krožcem pa se na zemljevidu označi šele, ko v zgornji menijski vrstici odprem orodja > pretvornik koordinat (odkljukam decimalno). Koordinate je koristno prekopirati v rubriko Lokacija.

Geopedija lepo pokaže tudi takle tip koordinat: 45°35'7,68" N 14°43'59,58" E. Koordinate v drugih formatih pretvoriš v berljiv format s spletnim geokonverterjem.

Katastrski podatki[uredi]

Meje parcel in parcelne številke dobimo na državnem Atlasu okolja, potem ko ti dve opciji (Zemljiški kataster in Številke parcel) odkljukamo desno v rubriki Prostorske enote. Drugi vir parcelnih številk je PISO (Prostorski informacijski sistem občin).

Govori[uredi]

Objave ob projektu[uredi]

Opombe[uredi]

 1. V tabeli so izbrane enote dediščine, ki vsebujejo datacijo "druga svetovna vojna" (2928 enot). Podatki odražajo stanje registra nepremične kulturne dediščine na dan 23. 6. 2017. Tabela vsebuje naslednje podatke: EŠD evidenčna številka enote dediščine, ime enote iz RKD, zvrst (1=arheološka najdišča; 2=stavbe; 3=parki in vrtovi; 4=stavbe s parki ali z vrtovi; 5=spominski objekti in kraji; 6=drugi objekti in naprave; 7=naselja in njihovi deli;. 8=kulturna krajina), avtor (če je znan), opis enote, datacija enote iz RKD (nanaša se na nastanek javnega spomenika), opis lokacije, kjer je enota (2=OE Celje, 3= OE Nova Gorica, 4=OE Kranj, 5=OE Ljubljana, 6=OE Maribor, 7=OE Novo mesto, 8=OE Piran), datum začetka veljave odloka, s katerim je enota razglašena za kulturni spomenik, vrsta razglasitve (2=SDP; 1=SLP; 0=neznano (razglašeno pred letom 1981); prazno=ni spomenik, ampak varovana dediščina), naselje. -- Magda Miklavčič Pintarič. Miloš Kermavnar je v stolpec L dopisal: da za zapise, ki sem jih prekontroliral in dopisal še EŠD v zapisih, ki sem jih pregledal po tvojem obvestilu, da bi bilo tako zaželeno. V Geopediji manjkajoča obeležja sem vnesel s podatki iz RKD; ni za zapise, za katere sem ocenil, da ne sodijo v Geopedijo. Tu sem vključil kočevarske vasi, obeležja zamolčanih žrtev in posamezne zapise o zgodovinskih objektih brez povezave na NOB. Ostale oznake razen da in ni pa so pri zapisih, kjer nisem vedel kaj bi z njimi. Če jih v Geopediji ni bilo, jih tudi nisem vnašal, če pa so bili jih nisem spreminjal. Prazne celice so tiste, za katere si rekel, da si jih pregledal že ti in sem jih označil v stolpcu M.