Partizanski spomeniki na Geopediji

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Pridruži se vpisovanju partizanskih spomenikov v sloj Partizanski spomeniki na Geopediji. Navodila so na začetni strani, semle pa dodajamo podatke o virih in povezave na vire, ki lajšajo popisovanje. Fotografije spomenikov na navedenih mestih v glavnem niso v javni lasti (razen če to ni izrecno označeno) in jih brez dovoljenja avtorjev ne smemo uporabiti na Geopediji, zato spomenike posnamemo in svoje slike naložimo na Geopedijo sami.

Splošno[uredi]

Gorenjska[uredi]

Primorska[uredi]

Dolenjska[uredi]

Koroška[uredi]

 • Padlim za svobodo: Pomniki protifašističnega boja na Koroškem = Den Gefallenen für die Freiheit: Gedenkstätten des antifaschistischen Kampfes in Kärnten. Ur. Borut Marjan Storm in Črtomir Zorec. Celovec: Drava; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1987. COBISS
 • Pomnik (Slovenija - Koroška). Biseri naše kulturne krajine.
 • Jože Potočnik: Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985. COBISS
 • Janez Mrdavšič in Alojz Krivograd: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem: Zveza združenj borcev NOV RS, Občinski odbor, 1990.
 • Spominu žrtev iz Mežiške doline 1941-1945. Ur. Pavle Cesar in Alojz Krivograd. Ravne na Koroškem: Občinski odbor ZZB NOV, 1984.

Štajerska[uredi]

 • Stane Špegel: Velenjski spomejniki, 2007. (razglednice)
 • Mara Topolovec: Spomeniki revolucije. Velenje, 1966.
 • Ana Lucija Ružič, Polona Ružič: Izbor Topografije javnih spomenikov po letu 1945 v Šaleški dolini (brez mesta Velenje), 1998.
 • Ana Lucija Ružič, Polona Ružič: Topografija javnih spomenikov po letu 1945 v Velenju, 1994.
 • Dokumentacija o ureditvi spominskega parka XIV. divizije na Graški gori - gori jurišev, 1997.
 • Stanislava Rozenstein-Žnidar, Leopold Supin, Darko Repenšek: Pregled stanja naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Zgornje Savinjske doline. Upravna enota Mozirje, 1998.
 • Spomeniki in spominska obeležja v občini Žalec. 1986.
 • Oskar Štern, Tone Vrhovšek, Jože Koropec: Po poteh spomenikov in obeležij NOB na framskem področju. 1985.
 • Litijski zbornik NOB, 1969. COBISS
 • Marijan Oprešnik: Pomniki narodno osvobodilnega boja v občinah Vojnik-Dobrna (2009). COBISS
 • Bert Savodnik: Zadrečka dolina v uporu 1941--1945. Bočna, 2008.
 • Janez Kos, Stanislav Mrvič: Pomniki narodnoosvobodilnega boja na območju Sevnica, 1989.
 • Doroteja Kotnik: Javni spomeniki na Ptuju med leti 1918 in 2014: Diplomsko delo, 2015.
 • Božo Jordan: Savinjska planinska pot. Savinjski zbornik 1983. 333–38.
 • Spomeniki, grobišča in spominska obeležja NOB: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava. ZB NOB Zgornje Savinjske doline.
 • Mira Petrovič in Stanko Lepej. Spomeniki NOB na Ptujskem. Kamra, 2016.
 • Tina Lovrec: Pohod XIV. divizije v likovnih upodobitvah in javnih spomenikih. Maribor: FF, 2016 (mag. diploma).
 • Aleksandra Forte: Spomeniki Zasavja: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje. Trbovlje: Zasavski muzej, 2002. COBISS

Drugo[uredi]

Namigi[uredi]

Ker na Geopedijo ni vedno mogoče naložiti fotografij v dovolj veliki ločljivosti in velikosti, da bi bilo jasno vidno besedilo na spomeniku, svetujem vzporedno nalaganje fotografij spomenikov, ki niso avtorska dela, v Zbirko (Commons). Ali pa vsaj njihovo hrambo v svoji mapi na domačem računalniku.

V tabeli vseh zapisov (odpre se, če ste se prijavili z uporabniškim imenom, s klikom na predzadnjo ikono v vrstici levo spodaj) preverjamo, kaj vse je bilo nazadnje naloženo v zbirko ali v njej spremenjeno. V tabeli jih najdemo, kadar v tabeli za iskanje uporabimo filter.

Pri vpisovanju iskalnih izrazov v iskalno polje upoštevajte velike začetnice pri krajevnih imenih in v spustnem meniju izberite vrsto iskanja: po lokacijah, po celotnem besedilu, po koordinatah, po kartah ali po slojih.

Objave o projektu[uredi]

Opombe[uredi]

 1. V tabeli so izbrane enote dediščine, ki vsebujejo datacijo "druga svetovna vojna" (2928 enot). Podatki odražajo stanje registra nepremične kulturne dediščine na dan 23. 6. 2017. Tabela vsebuje naslednje podatke: EŠD evidenčna številka enote dediščine, ime enote iz RKD, zvrst (1=arheološka najdišča; 2=stavbe; 3=parki in vrtovi; 4=stavbe s parki ali z vrtovi; 5=spominski objekti in kraji; 6=drugi objekti in naprave; 7=naselja in njihovi deli;. 8=kulturna krajina), avtor (če je znan), opis enote, datacija enote iz RKD (nanaša se na nastanek javnega spomenika), opis lokacije, kjer je enota (2=OE Celje, 3= OE Nova Gorica, 4=OE Kranj, 5=OE Ljubljana, 6=OE Maribor, 7=OE Novo mesto, 8=OE Piran), datum začetka veljave odloka, s katerim je enota razglašena za kulturni spomenik, vrsta razglasitve (2=SDP; 1=SLP; 0=neznano (razglašeno pred letom 1981); prazno=ni spomenik, ampak varovana dediščina), naselje. -- Magda Miklavčič Pintarič