TEOF Seminar: Sveto pismo 2021/22

Iz Wikiverza

Osnovna navodila za urejanje[uredi]

Temeljna pravila[uredi]

  • Wikipedija je enciklopedija.
  • Stališče Wikipedije je nepristransko.
  • Na Wikipediji se navaja preverljive in ugledne vire.

Več: Seznam pravil

Wikipedija ni mesto za izvirno oz. lastno raziskovanje in vrednotenje. Navajanje virov je zato ključnega pomena, saj je to edini način, da dokažete, da ne gre za izvirno pisanje. Kopiranje stavka za stavkom ni dovoljeno (razen krajših dobesednih citatov z navedenim virom); treba je povzemati in nato navesti vir. Glej npr. w:Lumen fidei.

Opomba: Uporabljamo lahko tujejezične članke na Wikipediji, a teh člankov v svojih prispevkih ne citiramo (npr. * Wikipedia, Epistle to Titus, pridobljeno 11. 7. 2022). Če uporabljamo tujejezične članke na Wikipediji, citiramo tiste prispevke, ki so v njih navedeni.

Stuktura prispevka po poglavjih in podpoglavjih[uredi]

  • Nastanek: Avtorstvo, Zgodovinske okoliščine, Naslovnik
  • Vsebina: Struktura, Povzetek, Splošna analiza sporočila (ovrednotenje z navedki)
  • Slogovne posebnosti: ...
  • Glavne teme (teološki poudarki na podlagi ključnih besed): ...
  • Seznam virov

Pisanje prispevka[uredi]

Prispevke bomo pisali na straneh za urejanje na Wikiviru, do katerih pridete s klikom na povezavo v tabeli spodaj (drugi stolpec). Na strani za urejanje v vrstici zgoraj kliknete "Uredi" in že lahko začnete s pisanjem. Prispevki bodo po pregledu naloženi na ustrezen članek na Wikipediji. Če vam je laže, lahko vse skupaj naprej spišete v Wordu in nato na Wikivir samo prekopirate – dobro je, da so prispevki zbrani Wikiviru, saj to omogoča primerjanje in lažjo prenašanje na Wikipedijo.

Poskrbite, da bodo za lažjo preglednost odstavki in naslovi poglavij ločeni s praznimi vrsticami in da bo citiranje dosledno. Citirate lahko tako, da vire v poglavju Seznam virov oštevilčite, v besedilu pa se ob navajanju sklicujete na številko, ki ji v oklepaju dodate stran v knjigi, če ta obstaja, kot na primer spodaj (pika pride za oklepajem):

Primer z dobesednim citatom: "Ali naj se čudimo ravnodušnosti nad propadajočimi človeškimi usodami, če se ravnodušno obnašamo celo do tega, kaj je človeško in kaj ni?" (1, stran 84).

Primer s povzemanjem: Če smo brezbrižni do tega, kaj je človeško, nas po papeževih besedah ne sme presenetiti tudi brezbrižnost nad človeško bedo (1, stran 84).

  1. Benedikt XVI. (2000). Caritas in veritate (Ljubezen v resnici). Ljubljana: Družina. (Oblika po želji oz. kot ste vajeni)

Če želite, se lahko poigrate z oblikovanjem (v urejevalni vrstici kliknite "Napredno").

Seznam[uredi]

Prispevek si rezervirate s podpisom v tabeli. To naredimo s klikom na "Uredi" v vrstici zgoraj in objavo sprememb.

Pisma Nove zaveze
Pismo oz. pisma Povezava na stran za urejanje na Wikiviru Povezava na članek na Wikipediji Študent/ka
1-3 Jn 1-3 Jn Janezova pisma D. D.
Rim Rim Pismo Rimljanom Filip Mlinar
1 Kor 1 Kor Prvo pismo Korinčanom A. G.
2 Kor 2 Kor Drugo pismo Korinčanom R. G.
Gal Gal Pismo Galačanom Besedilo celice
Ef Ef Pismo Efežanom P. K.
Flp Flp Pismo Filipljanom N. C.
Kol, Flm Kol, Flm Flm Kol N. K.
1-2 Tes 1-2 Tes 1 Tes, 2 Tes S. K.
1-2 Tim 1-2 Tim Besedilo celice Besedilo celice
Tit Tit Pismo Titu Benjamin Šivec
Hebr Hebr Hebr Besedilo celice
Jak Jak Jakobovo pismo Besedilo celice
1-2 Pt 1-2 Pt 1 Pt 2 Pt M. S.
Jud Jud Judovo pismo N. R.