Pojdi na vsebino

Pregled svetovne književnosti 2, Slovenistika, 1. stopnja, 2. letnik, 2011/12

Iz Wikiverza

Pregled svetovne književnosti 2, Aleš Vaupotič

←Nazaj na Slovensko Vikiverzo

Seminarji:

 • Veliko pričakovanje / Charles Dickens (Filmi, npr. Alfonso Cuarón)-- Lara Vončina, ↳ Neli Poljšak
  Predstavitev: 22. maj 2012
 • Čudežni Feliks / Andrej Hieng -- Tina Rebec, ↳ Irena Vrtovec
  Predstavitev: 15. maj 2012
 • Grad / Franz Kafka (Spremna beseda: Dušan Pirjevec) -- Neli Poljšak, ↳ Lara Vončina
  Predstavitev: 22. maj 2012
 • Ulikses / James Joyce
 • Berlin, Alexanderplatz / Alfred Döblin (TV nadaljevanka: Rainer Werner Fassbinder) -- Franci Vaupotič, ↳Tanja Maučec
  Predstavitev: 22. maj 2012
 • Ali je to človek / Primo Levi -- Nika Znidarčič ↳Gabrijela Zgaga
  Predstavitev: 15. maj 2012
 • Austerlitz / Winfried Georg Sebald -- Gabrijela Zgaga ↳Nika Znidarčič
  Predstavitev: 8. maj 2012
 • Ameriška metafikcija / John Barth, Donald Barthelme, Robert Coover, Thomas Pynchon
 • Foucaultovo nihalo / Umberto Eco -- Lucija Sulič ↳Franci Vaupotič
  Predstavitev: 29. maj 2012
 • Sto let samote / Gabriel García Márquez -- Irena Vrtovec, ↳ Tina Rebec
  Predstavitev: 15. maj 2012
 • Če neke zimske noči popotnik / Italo Calvino
  Predstavitev: 8. maj 2012
 • Pokrajina, naslikana s čajem / Milorad Pavić -- Tanja Maučec, ↳ Lucija Sulič
  Predstavitev: 29. maj 2012
 • Francoski roman / Frédéric Beigbeder -- Tina Rutar, ↳Karin Krivec
  Predstavitev: 29. maj 2012

12-15 strani, 30 vrstic s po 60 znaki.

Citiranje tipa „MLA“.


Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

- za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

- za članke v periodičnih publikacijah (torej: „letnik.številka (leto): strani.“):

Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

- za prispevke v zbornikih:

Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.


Seminar oddajte v obliki digitalne datoteke - navodila so na naslovu http://www.ung.si/~avaupotic/ - in natisnjenega.


Franco Moretti: "Conjectures on World Literature". New Left Review 1, January-February 2000. http://www.newleftreview.org/A2094

Virk, Tomo. Duhovna zgodovina. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. (Literarni leksikon 35).

Janko Kos: "E. T. A. Hoffmann in ideja romantičnega romana" (1972) in "Oče Goriot ali vhod v Človeško komedijo", v J. Kos: Svetovni roman in v zbirki Sto romanov)

Klima, Gyula, "The Medieval Problem of Universals", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2008/entries/universals-medieval/>.

Stern, Joseph Peter. On Realism. London, Boston: Routledge & Kegan Paul, 1973.

Aesthetics and Politics: Ernst Bloch, Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno. London: NLB/Verso, 1977.

(Lukács) Lukač, (György) Đerđ. Solženjicin. Beograd: Komunist, 1971.

Adorno, Theodor Wiesengrund. Beležke o literaturi. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999.

Geppert, Hans Vilmar. Der realistische Weg. Tübingen: Niemeyer, 1994.


Nazaj na Slovensko vikiverzo