Uvod v študij slovenske književnosti 2023/24

Iz Wikiverza

Predavanja Andraža Ježa iz Uvoda v študij slovenske književnosti obiskujejo vsi v prvi letnik vpisani slovenisti, dvodisciplinarni in enopredmetni. Predmet se zaključi ob koncu zimskega semestra. Učbenik za ta predmet je Nova pisarija Mirana Hladnika, ki je predmet poučeval do študijskega leta 2022/23. V knjigarni FF v pritličju imajo knjigo tudi v natisnjeni obliki. Dopolnila, ki jih v natisnjeni izdaji ni, so na spletu v zelenem. Predavanja bodo potekala vsak torek od 16.20 do 17.55 v predavalnici 2.

Vaje iz Uvoda za vse vpisane oktobra izvaja Andraž Jež, od novembra do konca semestra pa asistentka Ana Rakovec, in sicer v dveh skupinah. Pri vajah boste najprej spoznavali osnove znanstvenega pisanja (citiranje, kratki sklici, bibliografski seznam ...). Vsak(a) študent(ka) bo nato po teh pravilih izdelal(a) referat o izbranem znanstvenem članku, ki ga bo tudi predstavil(a) pred koleg(icam)i. Do novembra bodo vaje izjemoma potekale v eni skupini, in sicer ob torkih med 18.00 in 19.40, preostanek semestra pa v dveh skupinah; o točnem terminu boste študentje pravočasno obveščeni.

Enopredmetni slovenisti pri tem predmetu obiskujejo še seminar. Od novembra bo takoj za predavanjem (od 18.00 do 19.40) potekal v isti predavalnici, tj. 2, pred tem pa ob ponedeljkih med 16.20 in 17.55 v predavalnici 116. Seminar bo izvajal Andraž Jež, na Wikiverzi ima seminar svoje ločeno domovanje: Seminar iz Uvoda. Tudi seminar bo trajal do sklepa zimskega semestra.


Predavanja[uredi]

Predavalnica # 2 v pritličju, torek, 16.20–17.55

  • 3. 10.: spoznavna ura; vaje: navodila za izdelavo referata;
  • 10. 10.: spoznavanje pravil znanstvenega oz. strokovnega pisanja; znanstveni aparat; prepoznavanje znanstvenega članka; razdelitev literarne vede na literarno zgodovino in literarno teorijo - razlike in povezave med njima; vaje: pravila za pripravo bibliografskega kazala po različnih enotah; citiranje (začetek);

Obveznosti[uredi]

Za vpis delne ali končne ocene se je treba na izpit prijaviti v sistemu Vis. Oceno pri Uvodu v študij slovenske književnosti sestavljata ocena testa po predavanjih in ocena referata pri vajah. Ocena testa je v Visu v rubriki Opis delne ocene opremljena z datumom testa v oklepaju, ocena referata pa prav tam s kratico R, npr. 6(15.1.21) R7. Ocena referata se povrhu pojavi v samostojni rubriki z naslovom Ocena vaj, skupna ocena, ki upošteva test in referat, pa v prvi rubriki z naslovom Ocena predavanj. Skupno oceno zapišemo šele, ko so izpolnjene tudi druge obveznosti: prisotnost pri predavanjih, vajah (in seminarjih) oz. kompenzacijsko tipkanje, sprotne domače naloge na Wikiverzi, za enopredmetne pa še z DaD Ok označeno seminarsko geslo na Wikipediji. Odsotnost na treh seminarjih (iz kakršnih koli razlogov) se tolerira brez opravičevanja, odsotnost od četrte do sedme se kompenzira s kompenzacijskim tikpkanjem, več kot sedemkratna odsotnost se ne odpušča in je razlog za neocenjenost. Komur se ure v celoti križajo z drugim predmetom, mora izkazati polovično prisotnost, drugi ustrezno več. Kadar se študent znajde med ocenama, pomaga navzgor tipkanje za višjo oceno, ki ga je opravil en mesec pred ocenjevanjem, ali s plusom označeno izstopajoče sodelovanje v razredu.

Testni roki[uredi]

V pripravi

Kompenzacijsko tipkanje[uredi]

Število dolžnih tipkarskih nalog pri tistih, ki so manjkali več kot trikrat, bo na seznamu v poglavju Tipkanje označeno s kratico KT. Ura in pol odsotnosti je ura in pol tipkanja. Naloge so dveh vrst: kazala strokovnih knjig in kazala leposlovja v časopisih. Če so kazala strokovnih knjig kratka, vzameš pač dve kazali za eno odsotnost. Kjer so naslovi poglavij metaforični, v oklepaju za naslovom poglavja navedeš avtorja in naslov obravnavanega dela (gl. npr. V vrsticah in med njimi). Pri kazalih leposlovja v časnikih se zgleduj pri že napravljenih, npr. Vigred. Kdor je manjkal zato, ker se mu predavanja in seminarji križajo, naj mi to sporoči s potrdilnim sporočilom nosilca drugega fakultetnega predmeta, da obveznosti razpolovimo. Kazal se lotite lahko tudi kar tako, kot dela za javno dobro, za svoje dobro počutje in morebiti tudi za višjo oceno. Na koncu alineje z nalogo zapišite svoje uporabniško ime, na svojo uporabniško stran na Wikiverzi napravite povezavo do naloge in poskrbite za to, da nalogo demonstrator ali učitelj pregledata. Kdor ima rad red, bo povezavo na svoj penzum vnesel tudi v poglavje Kompenzacijsko tipkanje#2021/2022

Napotki[uredi]

Glej tudi[uredi]

Opombe[uredi]