Predstavitve diplomskih in magistrskih del

Iz Wikiverza

Pri diplomah naj bo posamezna predstavitev dolga deset minut (pet minut kandidatov povzetek, pet minut vprašanja in odgovori), pri magisterijih petnajst minut (deset plus pet). Kako pripraviti predstavitev za tako kratek čas, preberi v geslu peča kuča na Wikipediji. Zgledi diplom so v oddelčnem repozitoriju.


2023[uredi]

Na zagovor zaključnega izdelka se lahko prijavi šele po vseh opravljenim izpitih. Ker postopek vzame nekaj tednov (popravljanje, oddaja obrazcev, naložba na splet, preverba plonkanja), oddajte mentorici diplomo/magisterij dovolj zgodaj pred načrtovanim datumom. Načrtovani datumi se lahko tudi spremenijo.

27. septembra 2023[uredi]

11.00, predavalnica # 233:

 • Nika Pinter: Moralno-etični nazor Josipa Stritarja, mentorja Aleksander Bjelčevič (SLO) in Borut Ošlaj (FIL) - skupno diplomsko delo
 • Nina Potrebuješ: Leposlovje v časopisu Slovenec v obdobju 1891–1900, mag. mentor Hladnik pdf
 • Mojca Zorko: Leposlovje v Slovenski gospodinji 1905–1914, dipl., mentor Hladnik, pdf

22. 9. 2023[uredi]

 • Anja Zidar: Primerjava vpliva dogajalnega prostora na razvoj glavnih likov v romanih A Voyage Out (Virginia Woolf) in Njeno življenje (Zofka Kveder), mentorici U. Perenič (SLO) in M. Krevel (ANG) - skupno magistrsko delo

11. septembra 2023[uredi]

9.00, #102, komisija Perenič, Jež, Hladnik, Marinčič. Za diplomo je na voljo 10 minut, za magisterij po 15 minut.

 • Nika Serban: Leposlovje v Clevelandski Ameriki (1908–1919), mag., mentor M. Hladnik & K. Marinčič pdf
 • Nina Bele: Leposlovje v Prosveti med letoma 1936 in 1938, mag., mentor M. Hladnik, pdf

10.00

 • Anja Ravnikar: Bralno spodbujevalni projekti v srednjih šolah, mentorica M. Pezdirc Bartol
 • Larisa Novak: Tematika zasvojenosti v sodobnem slovenskem mladinskem romanu, mentorica M. Pezdirc Bartol
 • Veronika Berce: Bolezen v romanih Esej o slepoti in Da me je strah?, mentorica A. Zupan Sosič
 • Julija Planinšič: Lik babice v sodobnem romanu, mentorica A. Zupan Sosič
 • Ingrid Gnus: Socialna neenakost in položaj žensk v romanih Hiša Marije Pomočnice, Na klancu in Križ na gori Ivana Cankarja, mentorica A. Zupan Sosič
 • Kristina Godec: Klasični in sodobni kriminalni roman – preobrazbe žanra, mentorica A. Zupan Sosič
 • Ana Zelenko: Minevanje časa v poeziji Janeza Menarta, mentorica D. Pavlič
 • Rebeka Lebinger: (Samo)refleksija družbenosti v kratkih zgodbah Urške Sterle, Nataše Sukič in Suzane Tratnik, mentorici prof. Pavlič in prof. Matajc
 • Jerca Polc: Telo kot pokrajina: vrsta in vloga metafore v poeziji Muanisa Sinanovića, mentorica D. Pavlič

11.00

 • Anja Logar: Dantejevi neologizmi v slovenskih prevodih Božanske komedije, mentor: Andraž Jež, somentorica: Martina Ožbot Currie

8. septembra 2023 ob 10.30, predsednica komisije Darja Pavlič, v predavalnici 209c[uredi]

 • Neža Štremferlj, Smisel alpinizma v avtobiografskih romanih slovenskih alpinistov, mentorja Tomo Virk, Aleš Bjelčevič
 • Kristjan Rakar: Jugonostalgija v sodobni slovenski književnosti, mentorja Matevž Kos, Aleš Bjelčevič

23. avgusta 2023[uredi]

DaD Ok

Začnemo ob 8.00 v predavalnici 209 c, za magisterij je na voljo pol ure, za diplomo 10 minut, vključno z vprašanji in diskusijo.

 • 8.00 Anamarija Cemič: Leposlovje v časopisu Proletarec med letoma 1927 in 1940, magisterij, mentor Hladnik, preds. Perenič, član Pavlič
 • 8.30 Tjaša Abazović: Poetičnost radijskih iger Ferija Lainščka, magisterij, mentorica Urška Perenič, mentor Alen Širca, preds. Hladnik, član Pavlič
 • 9.00 Hana Hvala: Brueglovi Lovci v snegu v sodobni poeziji: Dve sliki Braneta Senegačnika in Brueghel's Snow Anne Stevenson, diploma, mentorica Pavlič, mentor Širca, preds. Hladnik
 • 9.10 Sara Maleš: Leposlovje v Glasu naroda v letih 1916 in 1917, diploma, mentor Hladnik, pdf, preds. Perenič
 • 9.20 Hana Jagodic: Knjižnica na gradu Brdo, diploma, mentorica Urška Perenič, somentorica Ines Vodopivec, preds. Pavlič
 • 9.30 Ema Terpin: Otroški pogled v avtobiografskih novelah Borisa Pahorja v zbirki Grmada v pristanu, diploma, mentorica Urška Perenič, mentorica Vanesa Matajc, preds. Bjelčevič
 • 9.40 Maja Lukan: Balada, diploma, mentorica Urška Perenič, preds. Bjelčevič
 • 9.50 Zala Mele: Prikaz samodestruktivnosti in samomora v izbranih delih slovenske proze 19. stoletja; mentor Bjelčevič, preds. Hladnik
 • 10.00 Marko Zabav: Staroverec sem jaz, staroverec si ti, staroverci smo mi vsi: Kdo so bili staroverci in katere lastnosti njihove literarne zapuščine se prekrivajo s sočasno slovensko literarno zapuščino; mentor Bjelčevič, preds. Hladnik

10.15 ali 11.14 komisijski izpit iz proze (Bjelčevič, Hladnik, Perenič)

10. marca 2023[uredi]

 • Polona Majdič: Leposlovje v katoliških delavskih časopisih Glasnik (1894–1899), Novi čas (1921–1922) in Pravica (1922–1928) (mag.) pdf, mentor M. Hladnik, zagovor v seminarju ob 8.00, # 116, komisija A. Bjelčevič, A. Jež. Vprašanja:

2022[uredi]

21. decembra 2022[uredi]

 • Urh Ferlež: Ne delam umetnosti. Delam stvari. Delam stvari, da bi bolje služil poeziji: Pregled pesniškega opusa Jeana Vodaina (mag.) pdf, v somentorstvu Miran Hladnik, Katarina Marinčič in Mateja Gaber, zagovor v seminarju, Vprašanja: Ali je Vodainovo prevajanje Rilkeja vplivalo na njegovo izvirno poezijo? Ali lahko rečemo, da je francosko pišoči Vodaine tudi slovenski pesnik?

26. oktobra 2022[uredi]

28. septembra 2022[uredi]

 • Patricija Brglez: Od govorništva do digitalizacije slovenskega jezika (mentorja Bjelčevič in Tivadar)

27. septembra 2022[uredi]

10.00 v predavalnici # 209 c

 • Natalija Hlačar: Pesniška zbirka Ivana Sadarja Človek kot drugi (mentor Bjelčevič)
 • Petra Stražišar: Prvi slovenski satirični časopis Brencelj od leta 1869 do leta 1874 in 1879 ter 1880 (mentor Hladnik) pdf

16. septembra 2022[uredi]

 • Doris Jeretina: Vrednotenje kakovosti sodobnih slikanic (mentorica prof. Mateja Pezdirc Bartol)
 • Metka Krapež: Motiv smrti in motiv zla v poetičnih dramah Daneta Zajca (dipl.delo, mentorica prof. Mateja Pezdirc Bartol)
 • Amadeja Pipan: Psihoanalitični vpliv Sigmunda Freuda na dramo Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma (mentorica prof. Mateja Pezdirc Bartol, mentor prof. Tone Smolej)
 • Teja Čeč: Aplikacija slovenskih in ruskih ljudskih pravljic pri pouku slovenščine in ruščine kot tujih jezikov (mag. delo, Pezdirc Bartol, Javornik)
 • Maja Günther: Elementi političnega gledališča v izbranih dramah Dušana Jovanovića in Gorana Stefanovskega (dipl. delo, Pezdirc Bartol, Žunkovič)
 • Arja Hojnik: Gledišče otrok in odraslih – primerjava izbire perspektiv v dramah Kraljevi otroci in Tejrezijeva laž (dipl. delo, Pezdirc Bartol, Žunkovič)

Predavalnici # 232 in # 119 ob 10.00

15. septembra 2022[uredi]

 • Neža Kočnik: Generativna metrika in slovenski verz (mentor Bjelčevič; člana komisije Andreja Žele in Albin Širca)

6. septembra 2022[uredi]

predavalnica 102
Zagovori diplom: člani komisije: Zupan Sosič, Pezdirc Bartol

 • 12.00 Pia Marija Žugman (dipl. delo, Pezdirc Bartol, Rezoničnik po zoomu)
 • 12.15 Anja Tomažič (dipl. delo, Pezdirc Bartol, Žunkovič)
 • 12.30 Katra Bergant (dipl. delo, Pezdirc Bartol, Matajc)
 • 12.45 Maruša Jaklič (dipl. delo, Zupan Sosič, Matajc)
 • 13.00 Tamara Klepec (dipl. delo, Zupan Sosič)
 • 13.15 Ana Knez (dipl. delo, Pavlič)

Zagovori magisterijev: člani komisije: Hladnik, Zupan Sosič, Pezdirc Bartol

 • 13.30 Klara Širovnik (mag. delo, Zupan Sosič)
 • 13.50 Ana Semič (mag. delo, Pezdirc Bartol)
 • 14.10 Nuša Vešligaj (mag. delo, Pezdirc Bartol)

predavalnica 119 ob 12.00, člani komisije Miran Hladnik, Aleksander Bjelčevič, Andraž Jež

 • Laura Bele: Leposlovje v Glasu naroda med letoma 1941 in 1945 (mentor Hladnik) pdf
 • Katja Rupar: Bibliografija leposlovja v časopisu Kmetijske in rokodelske novice med letoma 1869 in 1876 (mentor Hladnik) pdf
 • Anja Adamič: Svetobolje in solznodolinskost v Stritarjevi zgodnji poeziji (mentor Bjelčevič)
 • Marko Kunavar: Opisno pesništvo narave v slovenski poeziji 19. stoletja (mentor Bjelčevič)

2021[uredi]

22. septembra 2021[uredi]

10.00–12.00, # 209 c, člani komisije Juvan, Perenič, Hladnik

 • Niki Hüll: Leposlovje v reviji Žena in dom 1930–1941. pdf Mentor Hladnik
 • Hana Kastelic: Leposlovje v Domovini (1918–1931). pdf Mentor Hladnik
 • Valeriya Horvat: Bahtinov koncept ljudske smehovne kulture v romanu Jamnica Prežihovega Voranca, diplomsko delo, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • Maja Kovač: Vzpon instagram poezije, magistrsko delo, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • [Veronika Rupert: Pregled leposlovja v časopisu Glas naroda (1925–1930) s posebnim ozirom na prevajanje kratkih zgodb Marka Twaina. Mentorja Hladnik in Smolej, pdf zagovor na Primerjalni književnosti 29. 9. 2021 ob 20.00]

7. septembra 2021[uredi]

Predavalnica # 233 (na Geografiji) od 10:00 do 13:00.

 • Anja Antloga: Leposlovje v časopisu Slovenski gospodar med letoma 1927 in 1941, pdf, dipl., mentor M. Hladnik
 • Nika Serban: Leposlovje v časopisu Proletarec med letoma 1920 in 1926, [1], dipl, mentor M. Hladnik
 • Špela Mehić: Leposlovje v časniku Slovenec med letoma 1939 in 1945, pdf, dipl., mentor M. Hladnik
 • Ana Plantan: Leposlovje v Glasu naroda od leta 1931 do 1935, pdf, mag. mentor M. Hladnik
 • Anja Cevzar: Alegorična povest Franca Veritija Popotnik široke in ozke poti, magistrsko delo, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • Lucija Jošt: Analiza radijskih iger za otroke Franeta Puntarja, magistrsko delo, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • Karmen Strel: Figurativni jezik in afazija, diplomsko delo, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • Tjaša Vodušek: Radijske igre po kratkih zgodbah Andreja Blatnika, magistrsko delo, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • Andraž Stevanovski: Protestna poezija in glasba dolgega leta 2020 na Slovenskem, magistrska naloga, mentor A. Bjelčevič

16. 8. 2021[uredi]

 • Katja Strgar: Tematska analiza pesmi v Kmetijskih in rokodelskih novicah (1853–1863), mag., mentor A. Bjelčevič, komisija Hladnik, Jež DaD Ok

28. junija 2021[uredi]

 • 11.00 Polona Rodič: Recepcija Byrona v slovenski literarni tradiciji 19. stoletja in njena primerjava s slovaško situacijo (mentorja Jež in Sevšek Šramel, komisija Hladnik)

23. aprila 2021[uredi]

Zoom ob 8.00

 • Kaja Božnik: Leposlovje v Glasu naroda med letoma 1911 in 1915 pdf, mentor Hladnik, komisija Bjelčevič in Jež.

12. marca 2021[uredi]

Zoom ob 8.00; komisija M. Hladnik (mentor), A. Jež, U. Perenič

2020[uredi]

9. 12. 2020[uredi]

https://uni-lj-si.zoom.us/j/6057891480

 • Maja Pruščević: Leposlovje v časopisu Proletarec med letoma 1911 in 1916, mag.
 • Erika Kum: Leposlovje v Glasu naroda med letoma 1936 in 1940 dipl. -- M. Hladnik

25. 9. 2020[uredi]

Predavalnica 209c, od 10.00 do 12.00: Miran Hladnik, Marko Juvan, Urška Perenič

10.00-11.00: magistrske naloge

 • Anja Hrovatin, Literatura v študentskem listu Tribuna (1965―1975), magistrsko delo, mentor Marko Juvan
 • Eva Travnik, Literatura in televizija, magistrsko delo, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • Zala Furlan, Slovenska književnost in slovenščina v šolskem izobraževanju in življenju mladih na avstrijskem Koroškem, magistrsko delo, mentorica red.prof. Vanesa Matajc, somentorica izr. prof. dr. Urška Perenič


11.00-12.00: diplomske naloge

 • Lucija Karničar, Predstavitev kresnikovih nagrajencev na spletišču Dobreknjige.si, diplomska naloga, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • Nika Primc, Leposlovje v slovenskih ženskih časopisih v letih 1912-1919: Slovenska žena, Ženski list, Slovenka. Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik, diplomska naloga pdf
 • Tajda Jerkič, Leposlovje v glasilu Soča v obdobju od 1882 do 1892, diplomsko delo, mentor red. prof. dr. Miran Hladnik pdf

11. 9. 2020[uredi]

Predstavitve bodo v dveh skupinah. V izogib gneče naj svojci ostanejo zunaj. Pri prezentacijah bodite disciplinirani: 5 minut za diplomo in največ 10 minut za magisterij.

Predavalnica 4: D. Pavlič, A. Zupan Sosič (+ ostali mentorji v komb. nalogi)

9.00 do 10.00 (mag. naloge)

 • Žiga Kovač: Ateizem, literarni zgodovinski pregled. Mentorja: AZS in T. Virk; mag.
 • Mateja Bremec: Fenomen ironije. Mentorici: AZS in Špela Virant (nemcistika), mag. naloga.
 • Lara Rajh, Motiv likvidacije v novelah in dnevniških zapisih Edvarda Kocbeka, magistrsko delo, mentorica doc. dr. Darja Pavlič

10. 00 do 11.00 (mag. naloge)

 • Mateja Arnež, Kako po svoje so nesrečne družine v slovenskem avtobiografskem romanu? Mentorica: AZS, mag. n.
 • Mateja Bilavčič, Šibkost moških literarnih oseb. Mentorica: AZS, mag. n.
 • Karolina Zgaga: Naratološki postopki pri sod. romanih o duš. motnjah. Mentorja: AZS in M. Kos (PK, mag.n.

11.00 do 12.00 (diplomske naloge)

 • Monika Podlogar, Jezikovno vprašanje v sodobnem romanu na avstrijskem Koroškem. Mentorja: AZS in Matevž Kos (PK), diplomska naloga.
 • Ana Mari Koroša: Avtobiografskost in izseljenska tematika v romanu Štefana Kardoša Vse moje Amerike (mentorja Matevž Kos in A. Bjelčevič)
 • Janja Zupančič, Izmi v slovenski likovni umetnosti in poeziji 20. stoletja. Vodstvo po stalni zbirki Moderne galerije., diplomska naloga, mentorici doc. dr. Katja Mahnič in doc. dr. Darja Pavlič
 • Nika Lončar, Analiza in recepcija slovenskih pesmi Lili Novy, diplomska naloga, mentorica doc. dr. Darja Pavlič
 • Tamara Šterk, Zgovorni molk v poeziji Ade Škerl in Ivana Minattija, diplomska naloga, mentorica doc. dr. Darja Pavlič
 • Nika Šušteršič, Dante Alighieri v slovenski poeziji, diplomska naloga, mentorica doc. dr. Darja Pavlič
 • Sara Strajnar, Erotika v poeziji Milana Vincetiča. Mentor: doc. dr. Darja Pavlič, diplomska naloga.

Predavalnica 415: M. Pezdirc Bartol, M. Hladnik, M. Juvan (+ ostali mentorji v komb. nalogi)

9.00 do 10.00 (mag. in diplomske naloge)

 • Ana Zupan, Spolno nasilje v sodobni slovenski in evropski dramatiki. Mentorja: Mateja Pezdirc Bartol in Gašper Troha. Magistrska naloga.
 • Anamari Mavrin, Leposlovje v časopisu Prosveta od leta 1921 do leta 1925. Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik. Magistrska naloga.
 • Alja Primožič, Drama Vitomila Zupana Ladja brez imena, mentorja Mateja Pezdirc Bartol, Gašper Troha, dipl.

10. 00 do 12.00 (diplomske naloge)

 • Danijela Sitar, Kulturna zapuščina Slavka Gruma v Šmartnem pri Litiji, mentorica Mateja Pezdirc Bartol, diplomska naloga
 • Ana Drožina, Leposlovje v časniku Prosveta 1926–1930, diplomska naloga, mentor red. prof. dr. Miran Hladnik
 • Klara Širovnik, Bibliografija leposlovja v časopisu Primorski list med letoma 1893 in 1913, diplomska naloga, mentor red. prof. dr. Miran Hladnik
 • Doris Jeretina, Čustva v izbranih sodobnih slovenskih slikanicah. Mentorica: red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, diplomska naloga.
 • Nina Strmole, Družbenokritična tematika v dramskem in gledališkem opusu Žige Divjaka. Mentorica: prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, diplomska naloga.
 • Ana Medved, S knjigo v svet. Vloge in naloge mentorjev bralne značke v tretji triadi osnovnih šol iz osrednjeslovenske regije. Mentorica: red. prof. dr. Mateja Pezdric Bartol, diplomska naloga.
 • Larisa Novak, Karakterizacija živalskih likov v pravljicah Svetlane Makarovič. Mentorica: red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, diplomska naloga.


4. 9. 2020 ob 17.00 209c[uredi]

 • Nika Švigelj: Primerjava naturalizma v romanig Frana Govekarja in Benita Péreza Galdósa (mentorja Ignac Fock in A. Bjelčevič)
 • Nina Štular: Borba slovenskega jezika s senco kljukastega križa v romanih Valentina Polanška (mentor Bjelčevič)
 • Valerija Kastelic: Tematska analiza besedil Ansambla Lojzeta Slaka (mentor Bjelčevič)

1. 9. 2020 ob 11.00 (Zoom)[uredi]

 • Lucija Mandić, »Provociram, ker je politika pojedla literaturo.« Teorija in literatura v slovenski in češkoslovaški študentski periodiki leta 1968 na primeru Tribune in Studenta, magistrsko delo, mentorja Marko Juvan, Vanesa Matajc (komisija Boris A. Novak, Darja Pavlič)


23. 7. 2020[uredi]

 • Nika Jančič in Katarina Pribožič: Mit lepote pri Govekarju, Kersniku, Kvedrovi in Pajkovi (mentor A. Bjelčevič, komisija M. Hladnik in U. Perenič)

30. 6. ob 10.00 v # 209[uredi]

 • Dejana Bačić: Bibliografija leposlovja v Ameriški domovini od leta 1933 do leta 1939 Wikivir, M. Hladnik pdf
 • Urška Plesnik: Dramatika Antona Leskovca, diploma, mentorica red. prof. dr. M. Pezdirc Bartol
 • Nuša Vešligaj: Zgodovinsko ozadje dramskih besedil Primoža Kozaka, diploma, mentorica red. prof. dr. M. Pezdirc Bartol

Že mimo[uredi]

 • 29. 5. ob 12.00 v bifeju na Ferantovem vrtu Urh Ferlež: Francija in slovenska književnost, mentorja M. Hladnik in Katarina Marinčič
 • 28. 2. ob 8.00 v # 116 Tina Gerbec: Zapuščina akademika Franca Zadravca pdf (dipl), mentor M. Hladnik in Petra Vide Ogrin

2019[uredi]

Sreda 18. decembra ob 9.40, # 209c[uredi]

 • Luka Povšič: Leposlovje v Glasu naroda (mag), komisija mentor Hladnik, Perenič, Bjelčevič

Sreda 9. oktobra ob 9.40, # 209c[uredi]

Petek 13. septembra[uredi]

9.00−12.00, predavalnica Rimska 4 (med prvim in drugim nadstropjem), komisija Bjelčevič, Hladnik, Perenič

 • Natalija Hlačar: Reprezentacija ženskih in moških literarnih likov v opusu Luize Pesjak, mentor A. Bjelčevič
 • Mateja Lovrečič: Doživljanje Italijanov v romanih slovenskih primorskih pisateljev med letoma 1921 in 1947, mentor A. Bjelčevič
 • Melissa Ramdedović: Motiv Antikrista v slovnskem leposlovju, magisterij, mentor A. Bjelčevič
 • Maja Boh: Šest sodobnih slovenskih fantazijskih romanov, diploma, mentor A. Bjelčevič
 • Jana Šter: Bibliografija leposlovnih del v slovenskem jeziku v časopisu Proletarec med letoma 1906 in 1910, mentor M. Hladnik
 • Nuša Simončič: Mediji in intermedialnost v lutkovnem gledališču: Sodobna tehnologija in pojav novih tekstovnih praks, mentorica izr.prof.dr. Urška Perenič
 • Nina Krajnc: Slovenska matica in pomembnejše osebnosti, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • Jana Vaupotič:Bralna značka in obvezno domače branje ter šolski spis/esej pri osnovnošolcih in srednješolcih, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • Anja Pirnat: Jože Javoršek in Matej Bor, mentorica izr. prof. dr. Urška Perenič
 • Erika Bolčina: Humor v romanih za odrasle Dese Muck, magisterij, mentorja dr. Tone Smolej (Pkn) in A. Bjelčevič
 • Klemen Sagadin: Podobnosti in razlike obdelave faustovske teme pri Goetheju in Mencingerju, diploma, mentorja dr. Tone Smolej (Pkn) in A. Bjelčevič
 • Eva Žgajner: Religija v Visoški kroniki, diploma, mentorja dr. Tone Smolej (Pkn) in A. Bjelčevič
 • Nika Polšak: Pouk slovenščine na Waldorfski gimnaziji v Ljubljani s posebnim ozirom pouk književnosti, mentorica A. Žbogar - prestavljeno na 17. 9.

9.00−12.00, predavalnica 4, komisija Zupan Sosič, Pezdirc Bartol, Pavlič

 • Sara Sterle: Tabuizirane teme v lutkovnih predstavah za najmlajše, mentorica M. Pezdirc Bartol in mentor G. Troha
 • Gabriela Lozančič: Mitološka mozaičnost v dramatiki Rudija Šeliga, mentorica: red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol
 • Rebeka Lebinger
 • Anja Markelj (obe dipl. AZS + V. Matajc)
 • Žunič
 • Čeplak
 • Metka Božič: Sodobna fantazijska književnost na Slovenskem, mentorica M. Pezdirc Bartol
 • Anja Kotnik: Dramatizacije otroških del Svetlane Makarovič, mentorica: red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol
 • P. Brglez
 • N. Bele
 • E. Kravanja
 • Ancelj
 • Jera Krečič: Gledališka produkcija Ivana Cankarja v Cankarjevem letu, mentorica M. Pezdirc Bartol
 • Ajda Sokler: Ljubiteljsko gledališče na Studencu, mentorica: red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol
 • Urša Terčon: Iskanje identitete v pesniških zbirkah Barbare Korun, mentorica: doc. dr. D. Pavlič
 • Karin Kovaček (DP, dipl)

Četrtek 27. junija[uredi]

Ob 9.00 v # 233

 • Maruška Urbančič: Leposlovje v glasilu Jutro od 1939 do 1943 pdf -- 1. stopnja, M. Hladnik
 • Mateja Lupšina: Podobe družin v sodobnem slovenskem romanu -- 2. stopnja, A. Zupan Sosić, Andreja Hočevar (andragogika)
 • Eva Frankol: Anatomija čustvovanja I. in roman Potovanje na konec pomladi Vitomila Zupana -- 1. stopnja, A. Zupan Sosič
 • Lucija Mirkac: Biblija in slovenska katoliška lirika med letoma 1854 in 1900 -- 1. stopnja, A. Bjelčevič in Vid Snoj
 • Renata Kekovič: Zakonska nezvestoba v petih delih 19. stoletja (Jurčič, Kersnik, Govekar, Vošnjak, Cankar) -- 1. stopnja, A. Bjelčevič

10.00

 • Lidija Rezoničnik: Podoba Slovencev in Slovenije v literarnem ustvarjanju kočevskih Nemcev --1. stopnja, M Pezdirc Bartol, Tone Smolej
 • Anamarija Zorč: Medkulturnost v mladinski književnosti --2. stopnja, M. Pezdirc Bartol, Vanesa Matajc
 • Katarina Špringer: Vprašanje identitete v izbranih dramah Matjaža Zupančiča -- 1. stopnja, M. Pezdirc Bartol
 • Gabriela Lozančič: Mitološka mozaičnost v dramatiki Rudija Šeliga -- 1. stopnja, M. Pezdirc Bartol
 • Ana Semič: Dramatika Saše Pavček -- 1. stopnja, M. Pezdirc Bartol

Petek 14. junija[uredi]

Ob 9.00 v # 116

 • Sara Guzelj: Vpliv avtorjevega rojstnega kraja na dogajališča romanov pdf -- 1. stopnja, M. Hladnik
 • Leja Veldin: Lik zaljubljenca v sodobnem romanu -- 2. stopnja, A. Zupan Sosič
 • Larisa Trdina: Leposlovje v Slovenski bčeli pdf -- 1. stopnja, M. Hladnik
 • Andraž Stevanovski: Komično in tragikomično v Med gorami Ivana Tavčarja in Kmetske slike Janka Kersnika -- 1. stopnja, A. Bjelčevič
 • Diana Pivc: Potovanje kot motiv v izbranih delih Iztoka Osojnika -- 1. stopnja, kombinirana, D. Pavlič in M. Kos (primerjalna književnost in literarna teorija)
 • Špela Orel: Marija Magdalena v Svetem pismu in slovenskem leposlovju. -- 2. stopnja, kombinirana, A. Bjelčevič in Ana Vogrinčič (sociologija)

24. maja[uredi]

Ob 8.00, # 116

 • Eva Razpotnik: Leposlovje v glasilu Soča od 1904 do 1915 pdf -- 1. stopnja, M. Hladnik DaD Ok
 • Anamarija Cemič: Leposlovje v Domovini (1932–1941) pdf -- 1. stopnja, M. Hladnik DaD Ok

5. aprila[uredi]

Ob 8.00, # 116

2018[uredi]

Petek, 14. 9. 9.00 209 C[uredi]

 • Sanja Podgornik: Svetovna književnost druge polovice 20. stoletja pri gimnazijskem pouku književnosti (magisterij, mentorica A. Žbogar, somentor T. Virk)
 • Polonca Mercina: Sodobna slovenska kratka proza in gimnazijski pouk književnosti - primeri izbranih nagrajenih zbirk (magisterij, mentorica A. Žbogar)
 • Tea Trušnovec: Eksistencializem v romanih Črni dnevi in beli dan ter Tujec (magisterij, AZS)
 • Karin Poravne: Vloga žensk v romanih Filio ni doma in Deklina zgodba (diploma, AZS)
 • Urša Gluščič: Prežihovi Samorastniki: novela, film, drama(magisterij, MPB
 • Anja Buh: Bralni interesi in domača branja v srednjih šolah (diploma, MPB)
 • Monika Zorko: Balet in drama na primeru Romea in Julije (diploma, MPB)
 • Stanislava Klopčič: Ženski liki v dramatiki Draga Jančarja (diploma, MPB)
 • Jure Plut: Poezija v slovenskih begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji (1945–50). (diploma DP)
 • Barbara Brnot: Vloga jezika v sodobnem slovenskem romanu (mag. AZS)

Petek, 14. 9. 9.00 Rimska 1A[uredi]

 • Ajda Batistič: Pogled znanosti in šolstva na Bartolov roman Alamut (mag., Bjelčevič, Snoj)
 • Nika Jančič: Ženska in moška lepota pri Jurčiči (diploma, Bjelčevič) pdf
 • Polona Pahor: Razdvojenost med ljubeznijo in duhovništvom pri Antonu Aškercu (diploma, mentor Bjelčevič) pdf
 • Veronika Rupert: Pregled leposlovja v tržaškem glasilu Edinost (1921–1928) (diploma MH) pdf
 • Ivo Kerže: Mahničeva estetika in literarna kritika (magisterij, Bjelčevič) pdf
 • Alja Klinkon: Poezije I Simona Gregorčiča: Od oddaljenega k tesnemu branju (diploma UP) pdf
 • Špela Derčar: Dunaj v Cankarjevi kratki prozi (diploma UP)
 • Uršula Gačnik: Empatija in literarno branje (diploma UP)
 • Tjaša Rot: Empirična analiza korpusa Pavline Pajk (diploma UP)
 • Ana Plantan: Leposlovje v Prosveti od leta 1931 do leta 1935 (diploma MH)
 • Žva Škedelj: Politična poezija Taje Kramberger v njeni pesniški zbirki Z roba klifa (diploma INP)
 • Luka Kropivnik: Majakovski v sodobni slovenski poeziji (diploma INP)
 • Maja Jakša: Poezija Anje Golob v zbirkah Vesa v zgibi in Didaskalije k dihanju (dploma INP)

Torek 11. 9. 2018[uredi]

 • Anamarija Krajšek: Bibliografija leposlovja v časopisu Železar (1952–1991) in romaneskni prvenec Mihe Mazzinija Drobtinice (na Pkn, mentorja Hladnik in Kos) pdf

Torek, 4. 9. 2018 9.00 209 C[uredi]

 • Jarc Ana: Odnos do živali v pripovedi I. Cankarja in M. Attwood(diploma, AZS)
 • Polanc Manuela: Pesništvo M. Vidmar (diploma, AZS)
 • Teja Jeraja: Ženski liki v dramatiki Dragice Potočnjak (diploma, MPB)
 • Maja Peljhan: Vidiki kapitala v sodobni slovenski komediji (diploma, MPB)
 • Andreja Lavrenčič: Motiv drugačnosti v mladinskih romanih Aksinje Kermauner (diploma, MPB)
 • Brina Bobnar: Telesna samopodoba in razvojne motnje hranjenja v sodobnem slovenskem mladinskem romanu (diploma, MPB)
 • Mia Hočevar: Motiv žrtve v dramatiki Simone Semenič (diploma, MPB)
 • Vid Skrbinšek: Likovni performativ in njegove možnosti v teatralnem (7. 9., diploma, MPB, Vanesa Matajc na PKN)

Torek, 4. 9. 2018 10.30 232[uredi]

 • Maruša Trošt: Formativno spremljanje pri pouku književnosti (magisterij, mentorica A. Žbogar)
 • Tina Mihelič: Svetopisemska literarna besedila pri pouku književnosti (magisterij, A. mentorica Žbogar, somentor Vodičar)
 • Ana Metličar: Omama v sodobnem slovenskem romanu (magisterij, AZS)
 • Katja Zver: Intimno v romanih G. Babnik (magisterij, AZS)

8. 6. 2018 8.00, # 116[uredi]

Tadeja Logar: Leposlovje v Delavski politiki med letoma 1926 in 1941] (magisterij, M. Hladnik)

 • 18. 5. 2018 8.00, # 116. Maja Pruščević: Pregled leposlovja v tržaški Edinosti (1901–1906)] (diploma, M. Hladnik)

21. 2. 2018[uredi]

 • Alen Blažič: Leposlovje v Družinskem tedniku 1932–1937 (diploma, M. Hladnik)
 • Lucija Luknar: Simbolika vode v romanih Ferija Lainščka (magisterij, A. Zupan Sosič)

2017[uredi]

Četrtek 21. 9. 2017[uredi]

 • 10.00 (# ??) Doroteja Šekoranja: Poezija Barbare Korun in njena recepcija (magistrska naloga, Irena Novak Popov, Matevž Kos)
 • 12.00 (# 4) Nina Trebovc: Dramatika Mire Mihelič (magistrska naloga, Mateja Pezdirc Bartol in Tone Smolej)

petek 15. 9. 2017[uredi]

10.00 (# 119)

 • Rebeka Roblek: Bibliografija leposlovja v časopisu Slovenski dom od 1909 do 1914 (prvostopenjska diploma, M. Hladnik) pdf
 • Monika Grmek: Dramatizacije Frana Govekarja (prvostopenjska diploma, M. Pezdirc Bartol)
 • Melina Hrženjak: Stereotipi in partnerski odnosi v Partljičevih komedijah po letu 2000 (prvostopenjska diploma, M. Pezdirc Bartol)
 • Ana Zupan: Resničnostni šov in razkritje manipulacij v drami Hodnik Matjaža Zupančiča (prvostopenjska diploma, M. Pezdirc Bartol)
 • Maša Strožer: Verizem in problematika malega človeka v monodramah Roka Vilčnika Kleščar in Pavlek (prvostopenjska diploma, M. Pezdirc Bartol)
 • Neža Bohinc: Različni uprizoritveni pristopi k postavitvi Škofjeloškega pasijona (prvostopenjska diploma, M. Pezdirc Bartol)
 • Kaja Cvelbar: Pogledi na žensko v dramah slovenskih dramatičark (magistrska naloga, M. Pezdirc Bartol)
 • Nina Misson: Goga in nemški ekspresionistični film (prvostopenjska diploma, M. Pezdirc Bartol)
 • Anja Andrejka: Komični elementi v novejših komedijah Toneta Partljiča (prvostopenjska diploma, M. Pezdirc Bartol)

10.00 (# 030)

 • Mateja Bilavčić: Gibljivost v poeziji Ane Svetel in Kaje Teržan (prvostopenjska diploma, Irena N. Popov)
 • Neja Lenart: Fluidnost in dinamičnost identitete v poeziji Lucije Stupice (prvostopenjska diploma, Irena Novak Popov)
 • Nika Žunič: Iskanje para v pesmih Vena Tauferja (prvostopenjska diploma, Irena Novak Popov)
 • Katja Pičinin: Literarne osebe v Jančarjevih romanih: Katarina, pav in jezuit; Galjot (prvostopenjska diploma, A. Zupan Sosič)
 • Mateja Bremec: Ironija v romanih V. Zupana, F. Célina in H. Millerja (prvostopenjska diploma, A. Zupan Sosič)
 • Anja Cevzar: Romana Petra Rezmana Tekoči trak (2015) ter Barbara in Krištof (2016) (prvostopenjska diploma, A. Zupan Sosič)
 • Lea Kovačič: Ljubezenska zveza v trivialnem in netrivialnem romanu (prvostopenjska diploma, A. Zupan Sosič)
 • Alojz Grčman: Glavne literarne osebe v romanih Draga Jančarja Galjot, Posmehljivo poželenje in Zvenenje v glavi (prvostopenjska diploma, A. Zupan Sosič)

10.00 (# 4)

 • Klavdija Bizjak: Recepcija antične književnosti in njeni odmevi pri pouku književnosti (magistrska naloga, Alenka Žbogar in Vid Snoj)
 • Lucija Mandič: Prešernov Krst in Machov maj (prvostopenjska, Bjelčevič in Vid Snoj)
 • Kaja Žvanut: Osapski pasijon: znanstvenokritični prepis s komentarji (prvostopenjska diploma, A. Bjelčevič in Matija Ogrin)

16.00 (??)

 • Ana Mestnik, Rastlinstvo v povesti Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni (prvostopenjska, Urška Perenič in Blaž Repe)
 • Marcela Petrevčič, To noč sem jo videl in življenje zakoncev Hribar (prvostopenjska, Urška Perenič)
 • Zarja Frančišča Gošnik, Zapuščina Ane Lušin, Cankarjeve ljubezni (prvostopenjska, Urška Perenič)
 • Karolina Zgaga, Kratka pripovedna proza Franceta Bevka v reviji Dom in svet (prvostopenjska, Urška Perenič)
 • Kaja Boštjančič, Primerjava izbranih teoretičnih modelov pravljice (prvostopenjska, Urška Perenič)

Ostali zagovori[uredi]

 • pon. 11. 9. 2017 (na Pkn): Luka Povšič: Leposlovje v Kmetijskih in rokodelskih novicah (1843 do 1863) s posebnim ozirom na prevajanje Byronovih Hebrejskih melodij pdf (mentorja M. Hladnik in T. Smolej)
 • sreda 30. 8. 2017 10.00 (# 116):
  • Lara Rojc: Leposlovje v glasilu Soča od leta 1871 do leta 1881 (prvostopenjska diploma, M. Hladnik, pdf)
  • Maja Lupše: Bibliografija leposlovja v Edinosti 1907–1911 (magistrsko delo, Miran Hladnik, pdf)
 • četrtek, 6. 7. 2017: Tjaša Mislej: Dramska pisava Drage Potočnjak in Simone Semenič: analiza in primerjava dramske forme izbranih besedil (magistrska naloga, Mateja Pezdirc Bartol)
 • četrtek 6. 7. 2017: Tanja Hozner: Homoerotika v najnovejši slovenski pripovedi (2010-2016) (magistrska naloga, Alojzija Zupan Sosič)
 • sreda 31. 5. 2017 15.30 v # 4 (seminar A. Zupan Sosič) Saša Milavec: Pregled leposlovja v Edinosti 1895–1900 (prvostopenjska diploma, M. Hladnik) DaD Ok
 • sreda 5. 4. 2017 9.40 v # 209c (seminar A. Bjelčeviča) -- nič
 • petek 3. 2. 2017 10.00 -- nič

2016[uredi]

23. novembra 2016 (prijave do 10. nov.; #209 9.40 v seminarju M. Hladnika)[uredi]

19. oktobra 2016 (prijave do 5. okt.; #209 9.40 v seminarju M. Hladnika)[uredi]

 • Maruša Marn: Leposlovje v Dolenjskem listu (1950─1955) (bolonjska diplomska naloga, M. Hladnik)
 • Doroteja Piber: Motiv vojne v Edinosti od leta 1912 do 1920 (bolonjski mag., M. Hladnik)

Zagovori na drugih oddelkih

 • Maja Ličen: Pomen lezbičnega prostora skozi poezijo Kristine Hočevar (bolonjska diplomska naloga, I. Novak Popov in R. Kuhar) -- na Soc
 • Nika Polšak: Vloga matere v literaturi in življenju Alme Karlin (bolonjska dipl., A. Žbogar in M. Antić Gaber) -- na Soc
 • Amadea Kovič: Hinko Smrekar in Martin Krpan (Hladnik, Seražin, bolonjska) -- na Umetnostni zgodovini
 • Mateja Pogačar: Leposlovje v Slovencu 1873–1890 (Hladnik, Smolej, stara diploma) -- na Pkn
 • Saša Majdič: Leposlovje v Prosveti 1916–1920 (Hladnik, Smolej, stara diploma) -- na Pkn
 • Simona Kepic: Leposlovni podlistek v Delu in Dnevniku v obdobju od 1980 do 2016 (Hladnik, Nataša Logar) -- na FDV, novinarstvo
 • Nina Rogina: Interpretacija in analiza recepcij Mazzinijevega romana Telesni čuvaj (Bjelčevič, Tomo Virk, na Pkn)

15. septembra 2016[uredi]

(prijave do 1. sept)

Predavalnica # 119 9.00 (Juvan, Novak Popov, Bjelčevič)

 • Lucija Grušovnik: Brina Svit in migrantstvo v literaturi (predbolonjska, Juvan, Vogrinc)
 • Ana Leskovšek: Parodija in satira v Radiu Ga-Ga (predbolonjska dipl., M. Juvan)
 • Mateja Androjna: Ženska, pokrajina in ljubezen v poeziji Ferija Lainščka (predbolonjska dipl., I. Novak Popov)
 • Špela Sladič: Pozno pesniško ustvarjanje Ifigenije Simonović (2006-2013) (bolonjska dipl., I. Novak Popov)
 • Nevenka Lozar: Metafora gore, plezanja, alpinizma v štirih alpinističnih romanih (predbolonjska, Bjelčevič)
 • Nadina Štefančič: Metafora ženske in narave pri Francisu Baconu in Zofki Kveder (predbolonjska, Bjelčevič, Franci Zore)
 • Maja Komjanc: Analiza pesniškega opusa Milene Merlak Detela (predbolonjska dipl., I. Novak Popov)
 • Barbara Leban: Poezija Pavleta Zidarja (bolonjski magisterij, I. Novak Popov)
 • Patricija Peterlin: Semantika v sonetu pri Cirilu Zlobcu (Bjelčevič)
 • Meta Srnel: Apulejeva pravljica o Amorju in Psihi ter njeni odmevi v pravljici Lepotica in zver in slovenskem pravljičarskem izročilu (Bjelčevič, Snoj)
 • Ajda Kupljenik: Krščanska motivika v pesmih Alojza Ihana (Bjelčevič)
 • Polona Parežnik: Elementi teozofije v romanu Angel na zemlji Alme Karlin (Bjelčevič)

Predavalnica # 232 9.00 (Zupan Sosič, Pezdirc Bartol)

 • Maja Pinter: Kolektivni junak v slovenski mladinski avanturistični prozi (predbolonjska dipl., M. Pezdirc Bartol)
 • Saša Kolenc: Psihološke posebnosti Jovanovićevih protagonistov v izbranih dramah (bolonjska dipl., M. Pezdirc Bartol)
 • Špela Vrtačnik: Primerjava Grumove drame Dogodek v mestu Gogi in Deklevovega romana Zmagoslavje podgan (bolonjska dipl., M. Pezdirc Bartol in V. Matajc)
 • Žiga Kovač: Novi ateizem: pregled temeljnih teoretskih in literarnih del sodobnega ateizma in antiteizma (bolonjska dipl., A. Zupan Sosič in V. Matajc)
 • Nina Klaut: Postmodernizem v evropskem romanu (bolonjska dipl., A. Zupan Sosič)
 • Nastja Bojić: Absurd v romanu Vitomila Zupana Igra s hudičevim repom (bolonjska dipl., A. Zupan Sosič in V. Hribar Sorčan)
 • Nastasja Schweiger: Ko se na razpotju srečata Kralj Ojdip in Chrysippos (bolonjska dipl., M. Pezdirc Bartol in J. Vrečko), zagovor na pKN ob 17. uri
 • Petra Zalar: Večnaslovniškost otroške književnosti. Poskus empirične raziskave na primeru pravljic Anje Štefan (predbolonjska dipl., M. Pezdirc Bartol)
 • Albina Čeplak: Posameznikovo doživljanje vojne v sodobnem slovenskem romanu (bolonjska dipl., A. Zupan Sosič)
 • Mateja Grahovac: Razlike in podobnosti v recepciji tradicionalne in zvočne knjige na primeru romana Oštrigeca Marjana Tomšiča (bolonjski magisterij, A. Zupan Sosič)

2. septembra 2016[uredi]

Predavalnica 209c ob 9.00 (Perenič, Hladnik, Pezdirc Bartol)

 • Ajda Gabrič: Slovenske radijske igre za otroke (1975) (bolonjska magistrska, U. Perenič)
 • Adrijana Leskovšek: Leposlovje v Jutru 1929–1934 (stara, M. Hladnik)
 • Maja Vehar: Bibliografija leposlovja v Domoljubu (1934-1944) (bolonjska magistrska, M. Hladnik)
 • Mateja Lupšina: Leposlovje v časopisu Jutro od leta 1935 do leta 1938 (bolonjska diplomska naloga, M. Hladnik)
 • Katarina Žagar: Leposlovje v Domačem prijatelju (1904─1915) (bolonjska diplomska naloga, M. Hladnik)
 • Anamarija Zorč: Bibliografija leposlovja v časopisu Ameriška domovina od 1919 do 1925 (bolonjska diplomska naloga, M. Hladnik)
 • Valerija Stopar: Primerjava dramskih del Pri nas je vse v redu in Na dnu (bolonjska diplomska naloga, M. Pezdirc Bartol in G. Troha) -- na Pkn
 • Anja Kotnik: Medosebni odnosi v izbranih delih sodobne slovenske dramatike (bolonjska diplomska naloga, M. Pezdirc Bartol)
 • Leja Veldin: Dramatika Alenke Goljevšček (bolonjska diplomska naloga, M. Pezdirc Bartol)
 • Valentina Jazbec Zečiri: Literarni almanah Hotenja: empirični prikaz (predbolonjska diploma, U. Perenič)

Predavalnica 115 ob 9.00 (Bjelčevič, Novak Popov)

 • Alenka Vasić: Dramska groteska v besedilih slovenskih avtorjev v začetku 20. stoletja (predbolonjska, A. Bjelčevič)
 • Tadeja Rožman Bogovac: Igrajmo se boga. Nadzor družbe v antiutopični literaturi (predbolonjska, Bjelčevič in Virk)
 • Maša Cizej: Vloga ženske v kmečkih delih Ivana Sivca (predbolonjska, Bjelčevič)
 • Klara Vrtač: Slovenski prevodi ruske literature v slovenskih literarnih časopisih do 1. svetovne vojne (predbolonjska, Bjelčevič in Podlesnik)
 • Stane Škarja: Besedilni repertoar v skladbah iz Slovenske pesmarice (1896 in 1900) (predbolonjska, Bjelčevič)
 • Jaruška Majovski: Podoba Trsta in podoba drugega v izbranih delih Marka Sosiča in Maura Covacicha (predbolonjska diplomska naloga, Irena Novak Popov in Vanesa Matajc)
 • Eva Gajšek: Poezija Gorazda Kocijančiča (predbolonjska diplomska naloga pri dvopr. programu, Irena Novak Popov)

17. junija 2016[uredi]

(prijave do 3. 6.; #116 ob 9.40)

 • Jernej Kusterle: Teorija slovenske ulične poezije in družbeni kontekst (bolonjska, Marko Juvan)
 • Kristina Obranič: Pisanje v devetletni osnovni šoli (predbolonjska, A. Žbogar)
 • Leja Furlan: Literarni lik ženske v romanu Da me je strah Maruše Krese (prvostopenjsska; A. Zupan Sosič)
 • Maja Nemec, Mati in sin v sodobnem slovenskem romanu (bolonjska mag., A. Zupan S.)
 • Mojca M. Wlodyga: Poezija Saše Vegri (zagovor diplome, stari univerzitetni program slovenistike, Irena Novak Popov)

18. maja 2016[uredi]

(prijave do 4. 5., #209 9.40 v seminarju A. Bjelčeviča)

 • Katarina Eranovič: Leposlovje v podlistku časopisa Slovenec 1901-1909 (predbolonjska diplomska naloga, M. Hladnik)

13. aprila 2016[uredi]

(prijave do 3. 4., #209 9.40)

 • Špela Kastelic: Digitalna zmožnost in pouk književnosti (predbolonjska, Alenka Žbogar)

10. marca 2016[uredi]

(prijave do 22. 2., #209 16.40) – nihče

2015[uredi]

14. 12. 2015[uredi]

(prijave do 27. 11., #209 16.40) – nihče

18. 11. 2015[uredi]

predavalnica 209 ob 9.40; prijave do 30. 10.

 • Jasmina Slapar: Bibliografija leposlovja v časniku Slovenski narod od 1884 do 1900 (predbolonjska diplomska naloga, M. Hladnik)
 • Gregor Vinter: Leposlovje v časniku Prosveta 1944–1948 (predbolonjska diplomska naloga, M. Hladnik)
 • Jonatan Jeršin: Semantika verznih oblik pri Balantiču, Boru, Hribovšku in Kajuhu (magistrska naloga, A. Bjelčevič)
 • Karmen Fink: Posredovanje literature v predšolskem obdobju (stara diplomska, B. Krakar Vogel)

14. 10. 2015[uredi]

predavalnica 209 ob 9.40

 • Andreja Kogovšek: Sprejemanje literarnih besedil v različnih skupinah dijakov (mag., Boža Krakar Vogel)

4. 9. 2015[uredi]

10.00--11.30 (1. stopnja) # 209C

 • Katarina Oman: Leposlovje v Prosveti (1939–1943) (Miran Hladnik)
 • Anja Andrejčič: Bibliografija leposlovja v časopisu Zora od 1872 do 1878 (Miran Hladnik) -- predstavitev je bila že v seminarju
 • Hana Furlan Bibliografija leposlovja v tržaški Edinosti (1886–1894) (Miran Hladnik) -- predstavitev je bila že v seminarju
 • Kerstin Kurinčič: Boris Pahor: Grmada v pristanu (Alenka Žbogar)
 • Jana Šter: Analiza zbirke Borisa Jukiča Loreana in druge novele (Alenka Žbogar)
 • Jana Zajc: Analiza komedije Šah mat ali Šola moralne prenove za može in žene Vinka Möderndorferja (Alenka Žbogar)
 • Evita Popovič: Pes, pizda in peder Gregorja Fona (Alenka Žbogar)
 • Tereza Zorenč: Dogajališča v izbranih tekstih slovenskega zgodovinskega romana (Urška Perenič)
 • Manja Klobasa: Prva slovenska ženska poezija: narava kot metafora človeškega življenja (Aleksander Bjelčevič)
 • Anja Božič: Levstikov prevod Salustijeve Katilinove zarote (Aleksander Bjelčevič)

10.30--12.20 # 434

 • Teja Koren: Motiv nasilja v dramskem opusu Matjaža Zupančiča (Mateja Pezdirc Bartol)
 • Monika Lušin: Medosebni odnosi v izbranih dramah Dušana Jovanovića (Mateja Pezdirc Bartol)
 • Eva Travnik: Ekranizacija slovenskih mladinskih del na primerih Poletje v školjki in Distorzija (Mateja Pezdirc Bartol)
 • Nina Bokalič: Primerjava treh mladinskih del Ivana Sivca: Finta v levo, Faktor X in Zadnji mega žur (Mateja Pezdirc Bartol)
 • Klasja K. Kovačič: Erotika in postmodernizem v romanu Telesa v temi Davorina Lenka (Alojzija Zupan Sosič)
 • Maša Kovač: Čefurji raus (Alojzija Zupan Sosič)
 • Katarina Gomboc: Odnos mlade pesniške generacije do družbe, poezije in intime (na primerih prvencev Andreja Hočevarja, Katje Perat in Anje Golob) (Irena Novak Popov)
 • Ana Žunič: Lirski subjekt v zbirki Iztoka Osojnika v zbirki Izbrisano mesto (Irena Novak Popov)
 • Špela Habulin: Socialna poezija Vinka Möderndorferja (Irena Novak Popov)
 • Tanja Senica: Pesništvo socialnega realizma v Zasavju (Irena Novak Popov)

(2. stopnja) # 209C

12.30

 • Marija Topole: Lik matere v dramatiki slovenske moderne in ekspresionizma (Mateja Pezdirc Bartol)
 • Urša Slavec: Otroška travma v sodobnem slovenskem romanu (Alojzija Zupan Sosič)


2014[uredi]

 • Za predstavitve diplom (bolonjskih, magistrskih in starih) pod Hladnikovim mentorstvom glej Magistrski seminar 2014#Datumi predstavitev.
 • Datumi skupinskih komisijskih predstavitev (po uspešni prijavi vpiši sem svoje ime):
 • 29. 8. 2014
 • 19. 9. 2014

2013[uredi]

V petek, 13. septembra 2013, bodo med 10.00 in 12.00 na FF v Ljubljani naslednje predstavitve bolonjskih in starih diplomskih nalog:

Predavalnica # 116:

 • Klavdija Namurš: Drugačni in zaznamovani, samotneži in čudaki pri pouku književnosti v srednjih strokovnih šolah (Žbogar)
 • Barbara Burger: Analiza zbirke Popularne zgodbe Vesne Lemaić (Žbogar)
 • Urška Pečkaj: Analiza zbirke Punk is dead Tomaža Kosmača (Žbogar)
 • Anita Jurič: Literatska povest (Perenič)
 • Matic Pišljar: Dokumentarni roman (Žbogar)
 • Ana Metličar: Ruski formalizem (Žbogar)
 • Monika Remih: Ekranizirani klasiki 19. stoletja (Bjelčevič)
 • Neža Gaberšček: Kritika oblasti v slovenski in španski povojni dramatiki (Pezdirc Bartol)
 • Lucija Šarc: Vrednote v dramskih delih Vitomila Zupana: Ladja brez imena, Aleksander praznih rok in Angeli, ljudje, živali (Pezdirc Bartol)
 • Mateja Grahovac: Družbeni sistem in posameznik v dramskem opusu Matjaža Zupančiča (Pezdirc Bartol)
 • Nina Pirec: Lik matere v dramatiki Zofke Kveder (Pezdirc Bartol)
 • Rosana Vukojević: Analiza lepovidskega motiva v drami Alenke Goljevšček Lepa Vida 1986 ali Otrok, družina, družba (Pezdirc Bartol)
 • Ivana Zajc: Deli Simone Semenič Gostija in Jaz, žrtev z vidika teorij sodobne dramatike in postmodernizma (Pezdirc Bartol)

Predavalnica 209 c:

 • Mateja Arnež, Moški in ženska v romanih V. Moderndorferja (Zupan Sosič)
 • Urška Slavec, Psihične bolezni v sodobnem slovenskem romanu (Zupan Sosič)
 • Ema Repnik: Leposlovje v Ilustriranem glasniku 1914–1918 (Hladnik) [2]
 • Laura Štorman: Leposlovje v Amerikanskem Slovencu 1891- (Hladnik)
 • Doroteja Piber: Daljše leposlovje v Domoljubu 1898–1906 (Hladnik) [3]
 • Barbara Grabar: Leposlovje v Domoljubu 1907–1915 (Hladnik) [4]
 • Lilijana Podvinšek: Josip Vošnjak na spletu (Hladnik) [5]
 • Černič Mateja: Lebičeve uglasbitve Jarčeve poezije (Novak Popov)
 • Gorjup Brigita: Zbirka Vsakdanji pogovori pesnice Taje Kramberger (Novak Popov)
 • Barbara Vojsk: Pesniška zbirka Kot dar Primoža Čučnika (Novak Popov)
 • Vertelj Maša: Peter Semolič,, Hiša iz besed: otroštvo, eros in poezija (Novak Popov)
 • Klajn Urška: Eros v poeziji Vinka Moederndorferja (Novak Popov)