Diplomske naloge

Iz Wikiverza

Diplomske naloge in magisteriji iz slovenske književnosti na domeni slov.si je naslov začasnega repozitorija celotnih besedil ob zaključku na vseh stopnjah študija. Zbirka vsebuje 836 besedil in nadaljuje katalog 2822 slovenističnih diplom od 1948 do 2013 (brez celotnih besedil), ki se nahaja na http://slov.si/iskalniki/diplomske/ Oznake so 1st (diploma na prvi stopnji), 2st (diploma na drugi stopnji), dipl (stara diploma), mag (stari magisterij), dis (disertacija), sem (seminarska naloga) ali kaj drugega. Seznama sta zaključena, saj od 2019 dalje diplomanti nalagajo svoje izdelke v Repozitorij Univerze v Ljubljani. Bibliografski podatki o diplomah so v Cobissu, vendar starejših diplom v Cobissu ni, prav tako v Cobissu večinoma ni povezav na polna besedila diplom.

Starejši diplomanti in diplomanti iz 2018, ki vas v nobenih od teh zbirk ni in bi želeli videti svojo diplomo na spletu, se registrirajte na spletišču Academia.edu in diplomo naložite tja. Format naj bo nezaklenjeni pdf (ne pa morebiti slikovni). Potem kliknite na zavihek Uredi in jo vpišite na dno tega seznama po vzorcu predhodnih vpisov, s povezavo na njeno lokacijo v Academia.edu. Zbirka vsebuje vse diplomske naloge v digitalnem formatu, ne le najboljših. Pisci diplomskih nalog se zgledujte seveda le pri slednjih. Nekatere diplome tule so tudi z drugih oddelkov, nekatere starejše vsebujejo še mentorske pripombe; avtorje prosimo za zadnjo verzijo.

Diplomske naloge so znanstvena besedila, nastala v okviru subvencioniranega študija na javni inštituciji in ob mentorjevem sodelovanju, zato avtor študent ni ekskluzivni lastnik avtorskih pravic. Inštitucije, mentorje in avtorje zavezujejo k objavi rezultatov raziskav v obliki diplome civilizacijski imperativi, smernice in direktive EU, preživitvena nuja in etični kodeks. Zavzemamo se, da ARRS objavo diplom vključi med kriterije merjenja znanstvene teže raziskovalcev mentorjev, akademskih inštitucij in projektov ter njihovega financiranja. Trenutni civilizacijski stopnji primerna oblika objave je prosto dostopna spletna objava.

Prva polna besedila slovenističnih diplom so bila po zaslugi Primoža Jakopina postavljena na strežnik FF leta 2001. Na Wikiverzo sem kazalo diplom postavil julija 2014. Leta 2017 sta po sklepu oddelka demonstratorja Luka Kropivnik in Jana Zajc večino zaključnih študentskih izdelkov na vseh stopnjah slovenistike varnostno skopirala s cedejk, priloženih vezanim izvodom. Kopije sem nalagal na oddelčni strežnik in vpisoval v tole zbirko do septembra 2017, ko sem zaradi nesoglasij na oddelku s tem delom zaključil. V zbirki manjka nekaj deset dialektoloških diplom, katerih pospletenje je preprečila mentorica Vera Smole. --Hladnikm (pogovor) 08:33, 16. september 2017 (CEST)

Avtor Naslov Tip Mentor Leto
Albreht, Marija Tematika satire in groteske v delih Frana Milčinskega dipl Franc Zadravec 1978
Bajda, Barbara Cigani v slovenski literaturi dipl Miran Hladnik 2006
Bavdek, Sara Leposlovje v periodiki Amerikanski Slovenec med letoma 1932 in 1945 dipl Miran Hladnik 2014
Bele, Kristina Družinski odnosi v štirih sodobnih slovenskih dramah dipl Mateja Pezdirc Bartol 2013
Bister, Urška Bibliografija izvirnega leposlovja v Slovenskem narodu od 1907 do 1912 dipl Miran Hladnik 2014
Bohinec, Jure Življenje in delo Zlate Volarič dipl Miran Hladnik 2008
Bukšek, Nataša Pasivnost literarnih oseb v romanih Franza Kafke in Vlada Žabota dipl Alojzija Zupan Sosič in Tomo Virk 2006
Čehovin, Urška Metamorfoza islandske sage in Svetlana Makarovič Irena Novak Popov, Janez Vrečko 2013
Dobravc, Kristina Lik ženske v Cankarjevi dramatiki Mateja Pezdirc Bartol 2013
Dolar, Nika Izseljensko pesništvo revije Meddobje: (1954-2010) Miran Hladnik 2012
Fatur, Lucija Alpinistična literatura Vikija Grošlja Miran Hladnik 2002
Feltrin, Mateja Družbeno kritične pesmi Tomaža Domicelja, Andreja Šifrerja in Adija Smolarja Miran Hladnik 2002
Ferčič, Barbara Ženske revije v 30. letih 20. stoletja: Položaj žensk in feministične zahteve ter ženske književnice in ženski liki na primeru revij Ženski svet, Kmečka žena in Gospodinjska pomočnica Miran Hladnik, Milica Antić Gaber 2011
Ferme, Špela Bibliografija leposlovja v časopisu Domoljub (1916–1924) Miran Hladnik 2014
Filak, Mihaela Otroštvo v sodobnem slovenskem romanu Alojzija Zupan Sosič 2012
Filip, Ana Mati in hči v sodobnem slovenskem romanu Alojzija Zupan Sosič 2007
Fortuna, Barbara Leposlovje v Ženskem svetu: 1923-1941 Miran Hladnik 2014
Ftičar Kotnik, Nika Avtobiografskost v Skoraj pozabljenih zgodbah Štefana Kališnika Alenka Žbogar 2012
Golčman, Metka Ženske v slovenski literaturi in družbi v 30 letih 20. stoletja Miran Hladnik in Milica Antić Gaber 2009
Godec, Damjana Zgodovinska proza Ivana Zorca Miran Hladnik 2003
Gerdej, Sergeja Homoerotična motivika in tematika v sodobni slovenski prozi Alojzija Zupan Sosič 2012
Grabar, Barbara Bibliografija leposlovja v Domoljubu: (1907-1915) Miran Hladnik 2013
Gjerkeš, Tatjana Božične zgodbe v časopisih 19. stoletja in pri Ivanu Cankarju dis Aleksander Bjelčevič 2014
Habjan, Tina Leposlovje v Domoljubu: (1888-1897) Miran Hladnik 2013
Horvat, Kaja Bibliografija leposlovna v tržaški Edinosti (1876-1885) Miran Hladnik 2013
Hvalc, Martina Bibliografija podlistkov v časopisu Slovenec med leti 1910 in 1913 Miran Hladnik 2013
Jamnik, Ema Slovenija kot dogajališče špijonskega romana: David Miller, Spoznaj svojega sovražnika Miran Hladnik in Tone Smolej 2012
Jamnik, Tatjana Konceptualizacija vidnega in tipnega zaznavanja ter njena pomenska realizacija v slovenskem jeziku Erika Kržišnik 2002
Jazbinšek, Sanja Primerjava slovenskih in japonskih ljudskih pravljic na primeru živalskega ženina oz živalske neveste = The comparative study of Slovene and Japanese fairy-tales in the case of animal husband and animal wife Chikako Shigemori Bučar in Mateja Pezdirc-Bartol 2012
Jeršin, Jonatan Verz Cankarjeve Erotike 1st Aleksander Bjelčevič 2012
Jocif, Maja Svetovni vojni v slovenski prozi Miran Hladnik, Tone Smolej 2003
Jordan, Petra Fanovska literatura in njen slovenski kontekst Miran Hladnik, Tomo Virk 2010
Jurič, Anita Literatska povest Urška Perenič 2014
Kačičnik, Boštjan Celjski grofje v slovenski zgodovinski povesti Miran Hladnik 2002
Karničar, Klavdija Prostor v slovenski planinski povesti Miran Hladnik 2014
Kelc, Luka Erotična ljubezen v starejši slovenski književnosti: Trubar, Dalmatin, Skalar, Kastelec Aleksander Bjelčevič in Anja Zalta 2014
Koplan, Olga Razvijanje ključnih zmožnosti pri pouku slovenščine v osnovni šoli: Pesniška, pripovedna in dramska besedila dipl Alenka Žbogar 2014
Koplan, Olga Cankarjevo tekmovanje s knjigo Andreja Makuca Oči: Pedagoško delo z učenci, tekmovalci iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje sem Aleksander Bjelčevič 2012
Koren, Barbara Življenje in delo Franca Černigoja Aleksander Bjelčevič 2013
Kotnik, Ana Empirična analiza slovenske kratkoprozne produkcije: (2005-2010) Alenka Žbogar 2012
Kranjc, Manca Literarna nagrada Dnevnikova fabula Alenka Žbogar 2011
Kržičnik, Elzbieta Živalski liki v sodobni slovenski slikanici Igor Saksida 2012
Lekše, Bojana Vpliv množičnih medijev na sodobno slovensko dramatiko Mateja Pezdirc Bartol 2012
Lipovšek, Anja Komično v dramskem opusu Matjaža Zupančiča Mateja Pezdirc Bartol 2012
Martini, Jasmina Analiza ženskih likov v pripovedni prozi Nejke Omahen Igor Saksida 2012
Medvešek, Nataša Motiv otroka v kratkoproznem opusu Vinka Möderndorferja Alenka Žbogar 2012
Merzel, Milanka Politična tema v komedijah Vinka Möderndorferja Mateja Pezdirc Bartol 2011
Miklavc, Polona Motiv glasbe in glasbenika v slovenski prozi Urška Perenič 2012
Nared, Marjeta Fikcija in resničnost v romanu Modri e in pripovedki Ko se tam gori olistajo breze: Primera Pikalo in Smolnikar v medijih Gregor Bulc in Matevž Kos 2008
Nedelko, Vesna Frazeologija pri prevajanju umetnostnih besedil: Izdelava teorije prevajanja frazemov in frazeoloških ponovitev s pomočjo opisa in klasifikacije nemških frazemov in njihovih prevodov ob primeru romana Pločevinasti boben avtorja Günterja Grassa Erika Kržišnik 2006
Nikolavčič, Anja Primerjava prostora v kmečki povesti Franceta Bevka in Miška Kranjca Miran Hladnik 2014
Obid, Minka Vida Jerajeva in Ljudmila Prunk - Utva: Pesniški sopotnici slovenske moderne Irena Novak Popov in Vanesa Matajc 2012
Oven, Eva Konstruiranje socialne in družbene resničnosti v kratki prozi Suzane Tratnik Alenka Žbogar 2012
Pavlinič, Klara Državljanska vojna in izdajstvo v romanu Ljudje pod bičem Karla Mauserja 1st Aleksander Bjelčevič, Matevž Kos 2012
Peganc, Katja Leposlovje v podlistku časopisa Slovenec 1919-1924 Miran Hladnik 2014
Perinović, Maja Slovenska literarna veda v literarnovednih zbornikih 2000-2009 Urška Perenič 2012
Petek, Andreja Literarno ustvarjanje Petra Rezmana Alojzija Zupan Sosič 2012
Piber, Doroteja Bibliografija daljšega izvirnega leposlovja v Domoljubu (1898-1906) 1st Miran Hladnik 2013
Pliberšek, Maša Bibliografija podlistkov v časopisu Slovenec med leti 1914 in 1918 dipl Miran Hladnik 2013
Podvinšek, Lilijana Josip Vošnjak na spletu Miran Hladnik 2013
Posavec, Urša Frazeologija v Velikem angleško-slovenskem slovarju Oxford = Phraseology in Veliki angleško-slovenski slovar Oxford dipl Marjeta Vrbinc in Erika Kržišnik 2013
Pucelj Lukan, Petra Družina v kratki prozi Franja Frančiča Alenka Žbogar 2012
Rebec, Barbara Potovanje kot preporod v potopisnih romanih Evalda Flisarja Alojzija Zupan Sosič 2012
Repnik, Ema Leposlovje v Ilustriranem glasniku: (1914-1918) Miran Hladnik 2013
Sabadžija, Alja Leposlovje v Slovenskem narodu: (1901-1906) Miran Hladnik 2014
Sečnjak, Maja Bibliografija leposlovja v ženski reviji Vigred Miran Hladnik 2013
Smrtnik, Petra Svoboda izražanja v literarnih delih Tomo Virk in Sandra Bašić-Hrvatin 2007
Sraka, Klavdija Tabuji v dramatiki Drage Potočnjak Mateja Pezdirc Bartol 2012
Struna, Barbara Duhovnost in trivialnost v romanih Čarovnikov vajenec in Potovanje predaleč Evalda Flisarja, Alkimist Paula Coelha in Camino: Po stezi zvezd Shirley MacLaine Tomo Virk in Alojzija Zupan Sosič 2012
Šavli, Slavica Analiza pesniških zbirk Maruše Krese Irena Novak Popov 2012
Šebjanič, Maja Podoba učitelja v slovenski prozi in njegova realna podoba 1855–1914 Miran Hladnik in Tadej Vidmar 2012
Šircelj, Anja Slovenska rockovska besedila: Ljubezen, družba in smrt v besedilih Lačnega Franza, Martina Krpana, Pankrtov, Big foot mame, Siddharte in Šank rocka Miran Hladnik 2006
Šiško, Klavdija Daljša mladinska proza v 80. letih 20. stoletja Miran Hladnik 2004
Štorman, Laura Bibliografija leposlovja v časopisu Amerikanski Slovenec med leti 1891 in 1931 Miran Hladnik 2014
Telban, Urška Tabuji v mladinski književnosti Marinke Fritz-Kunc Igor Saksida 2012
Toman, Katja Komedije Toneta Partljiča po letu 2000 Mateja Pezdirc Bartol 2012
Tramte, Mojca Bibliografija daljšega izvirnega leposlovja v Slovenskem narodu (1868–1883) 1st Miran Hladnik 2012
Urbanc, Tina Zgodovinska povest Lee Fatur Miran Hladnik in Tone Smolej 2012
Vaupotič, Aleš Hard times Charlesa Dickensa in Mihail Bahtin Tomo Virk 2000
Vehar, Maja Bibliografija leposlovja v časopisu Slovenski narod (1921–1926) 1st Miran Hladnik 2014
Vnuk, Petra Filip Terčelj Miran Hladnik 2001
Vučko, Jasna Podoba ženske v prekmurskih in porabskih ljudskih pesmih Aleksander Bjelčevič 2013
Zupan, Katja Motiv smrti v kratkoproznem opusu Suzane Tratnik Alenka Žbogar 2012
Zupančič, Simona Slovenski vojni roman in povest Miran Hladnik 2002
Šikonja, Jelena Trivialna mladinska književnost Miran Hladnik 2013
Miklavčič, Anja Leposlovje v Gorenjskem glasu Miran Hladnik 2011
Tiringer, Katja Motiv kazni v slovenski pripovedni prozi (s poudarkom na realizmu) Miran Hladnik in Tone Smolej 2010
Bradica, Nina Troje vzhodnoslovenskih pripovedi Miran Hladnik 2009
Petrovčič, Anja Ernest Ružič Miran Hladnik 2009
Tkavc, Judita Alma Karlin – nikogaršnja in naša: Vstopanje Alme Karlin v slovenski literarni sistem Miran Hladnik in Tomo Virk 2009
Benedičič, Tina Podoba deklic v sodobni slovenski književnosti Miran Hladnik in Milena Mileva Blažić 2008
Škrabec, Katja Gozd, drevje, park in vrt v slovenskem pripovedništvu Miran Hladnik in Tone Smolej 2008
Porenta, Petra Pokrajine in kraji v Gradnikovi poeziji; Vodnik po Gradnikovi učni poti Miran Hladnik 2006
Adamič, Lucija Ljubljana v slovenskem zgodovinskem romanu ppt Miran Hladnik 2004
Bečan, Rok Stilometrična analiza idiolekta: Ugotavljanje sloga posameznikovega govora s pomočjo statistike besednih oblik v govornem koprusu Miran Hladnik in Primož Jakopin 2007
Zor, Nataša Gradovi v slovenski zgodovinski povesti in romanu Miran Hladnik 2007
Vrčko, Neva Tematika besedil alternativne glasbe Miran Hladnik 2006
Badovinac, Danilo Kmečka povest Matije Malešiča Miran Hladnik 2006
Zupančič, Erika Novelistika Iva Šorlija Miran Hladnik 2003
Vidmar Mandič, Breda Zgodovinska motivika v slovstveni folklori na jugozahodnem delu Štajerske Marija Stanonik 2014
Bakonyi Gergely, László Prevod Aranyevega Toldija v prekmurščino (Arany Toldijának muravidéki szlovén fordítása) István Lukács 2011
Weiss, Peter Problem Zoisovih poetoloških nazorov in pesemskih poskusov Jože Koruza 1980
Puc, Polona Klement Jug v slovenski literaturi Aleksander Bjelčevič 2007
Markič, Barbara Življenje in delo Cirila Drekonja Miran Hladnik 2010
Zajc, Ivana Deli Simone Semenič Gostija in Jaz, žrtev z vidika teorij sodobne dramatike in postmodernizma Mateja Pezdirc Bartol 2013
Balkovec, Veronika Vrednotenje v književnih kritikah Alenka Šauperl in Miran Hladnik 2010
Potočnik, Mateja Poročna folkloristika v kmečkih povestih Miran Hladnik 2010
Perko, Špela Primerjalna bibliometrijska analiza izbranih enot iz zbirke Studia litteraria ter zbornikov Obdobja Miran Hladnik in Primož Južnič 2010
Zupančič, Petra Literarnost v spletnih besedilih Aleksander Bjelčevič in Matevž Kos 2010
Ozebek, Ana Literatura v Wikipedijah Miran Hladnik 2009
Zamuda, Katja Literarne kritike kot vir anotacij v knjižničnih katalogih Alenka Šauperl in Miran Hladnik 2009
Vihtelič, Mateja Homoerotika v slovenski prozi Miran Hladnik 2008
Grčman, Marjana Taboriščna literatura in njen spomin Miran Hladnik in Igor Škamperle 2009
Perger, Katarina Literarni opus Ivanke Čadež Miran Hladnik 2008
Kavaš, Katarina Gorenjska knjižnica Miran Hladnik 2008
Jugović, Tina Spolnost in slovenska popularna besedila Miran Hladnik 2005
Bišćan, Eva Primerjava dveh proznih literarnih nagrad - slovenskega Kresnika in hrvaškega Ksaverja Šandorja Gjalskega Miran Hladnik in Đurđa Strsoglavec 2007
Logar, Marija Helena Motiv eros-thanatos pri Properciju in Alojzu Gradniku Miran Hladnik in Marko Marinčič 2007
Baša, Lucija Slovenska pisateljica Lea Fatur: Analiza ženskih likov Miran Hladnik 2006
Žavbi, Robert Dramatika Gorana Gluvića Miran Hladnik 2006
Havlas, Vojka Fantastična povest Franca Jeze Miran Hladnik 2006
Pižent, Lara Kantavtor Iztok Mlakar Miran Hladnik 2006
Šepetavc, Ana Pariz v delih slovenskih modernistov Miran Hladnik 2006
Frankovič, Andreja Uskoki v slovenski zgodovinski povesti Miran Hladnik 2006
Podlogar, Simona Antični roman v slovenski književnosti Miran Hladnik 2006
Žemva, Klementina Daljša mladinska proza v 90. letih 20. stoletja Miran Hladnik 2006
Reberšek, Rok Karl May v slovenščini Erich Prunč 2006
Jerina, Mateja Prostorska analiza povesti slovenskih večernic v obdobju od 1860-1870 Miran Hladnik 2006
Žavbi Milojević, Nina Ženski roman konec 20. stoletja Miran Hladnik 2006
Kokelj, Snežna Jančarjeva zgodovinska pripoved Miran Hladnik 2005
Janeš, Sonja Polona Škrinjar in njene zgodbe iz življenja Miran Hladnik 2005
Rolih, Andreja Naselitev v slovenskem zgodovinskem romanu Miran Hladnik in Peter Štih 2005
Močnik, Andrejka Literarna veda v slovenskem strokovnem tisku: Bibliometrijska analiza revij Jezik in slovstvo, Slavistična revija in Primerjalna književnost Miran Hladnik in Primož Južnič 2005
Kralj, Katja Besedila popularnih pesmi Miran Hladnik 2005
Arnuš, Suzana Lara Prežihov Voranc v knjigi in na filmu Miran Hladnik 2005
Hribar, Mateja Besedila v narodnozabavni glasbi s poudarkom na festivalu Slovenska polka in valček Miran Hladnik 2004
Kenda, Gordana Socialna in nacionalna razsežnost trilogije Znamenja na nebu in romana Človek proti človeku Miran Hladnik 2004
Gvozdič, Tihana Anton Ingolič in zgodovinski roman Miran Hladnik 2003
Joželj, Daša Rado Murnik in zgodovinski roman Miran Hladnik 2001
Jakop, Lucija Pripovedna proza Janka Kača Miran Hladnik 2000
Ilijaš, Snežana Pustolovska povest Josipa Knafliča Miran Hladnik 2000
Kocjančič, Petra Branje lahke literature: Bralne navade obiskovalcev knjižnic občine Radovljica in njihov odnos do lahke literature Miran Hladnik in Jože Vogrinec 2000
Kern, Damjana Ivan Cankar kot romaneskna oseba Miran Hladnik 2005
Rožencvet, Helena Leposlovje v podlistku časopisa Slovenec 1933–1938 Miran Hladnik 2014
Andrejčič, Anja Bibliografija leposlovja v časopisu Zora od 1872 do 1878 Miran Hladnik 2014
Gaberšček, Neža Kritika oblasti v slovenski in španski povojni dramatiki Mateja Pezdirc Bartol in Branka Kalenić Ramšak 2013
Pavlinič, Klara Državljanska vojna, izdajstvo in turjaška bitka v romanih Ljudje pod bičem Karla Mauserja in Temna stran meseca Mimi Malenšek 2st Aleksander Bjelčevič in Matevž Kos 2014
Božič, Zoran Poezija Franceta Prešerna v srednješolskih učbenikih in njena recepcija: Doktorska disertacija dis Boža Krakar Vogel 2010
Daugul, Romana Utopične in antiutopične prvine v slovenski pripovedi Alojzija Zupan Sosič 2010
Kogovšek, Natalija Ljubezenski roman Maše Modic Miran Hladnik 2003
Osredkar, Jasmina Leposlovje v Domoljubu 1925−1933) Miran Hladnik 2014
Cemič (Tramte), Mojca Leposlovje v Slovenskem narodu 1927−1932) 2st Miran Hladnik 2015
Kolenc, Anka Zgodovinski roman in povest Oskarja Hudalesa Miran Hladnik 1998
Kalčič, Eva Lik pravnika v proznih delih književnikov druge polovice 19. stoletja in začetka 20. stoletja oziroma v proznih delih novejše slovenske književnosti Aleksander Bjelčevič 2015
Furlan, Hana Bibliografija leposlovja v tržaški Edinosti (1886–1894) Miran Hladnik 2015
Planinc, Tonja Podoba poljske književnosti v slovenskih prevodih 19. stoletja / Obraz polskiej literatury w słoweńskich przekładach XIX wieku Aleksander Bjelčevič, Nikolaj Jež 2015
Klobasa, Manja Prva slovenska ženska poezija: narava kot metafora človeškega življenja: Fanny Hausmann, Josipina Turnograjska, Pavlina Pajk Aleksander Bjelčevič 2015
Božič, Anja Levstikov prevod Salustijeve Katilinove zarote Aleksander Bjelčevič 2015
Kovačič, Klasja Erotika in postmodernizem v romanu Telesa v temi Davorina Lenka Alojzija Zupan Sosič 2015
Šučur, Maja Fikcija kot resničnejša avtobiografija – Sodobni avtobiografski roman in zaporniška izkušnja avtorjev, obsojenih v procesih zoper intelektualce v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni Alojzija Zupan Sosič in Vanesa Matajc 2015
Hribovšek, Manca Med resnično in fantastično Istro v Óštrigéci Marjana Tomšiča Alojzija Zupan Sosič 2015
Čebulj, Živa Avtobiografija otroštva: Otroštvo Nathalie Sarraute in Otroške stvari Lojzeta Kovačiča / Autobiographie d'enfance: Enfance de Nathalie Sarraute et Otroške stvari de Lojze Kovačič Alojzija Zupan Sosič in Florence Gacoin-Marks 2013
Ipavec, Irena Pogled kot nosilec moči v romanu in filmu Triptih Agate Schwarzkobler Alojzija Zupan Sosič in Tomo Virk 2013
Podojsteršek, Ivo Transrealistični model stvarnostne proze v Sloveniji in na Hrvaškem Alojzija Zupan Sosič in Tomo Virk 2014
Dichlberger, Maja Podsaharska Afrika v sodobnem slovenskem romanu Alojzija Zupan Sosič 2013
Golob, Ema Ženske v biografskih romanih: Frida, Ingrid in Clara Alojzija Zupan Sosič in Tomo Virk 2015
Jakomin, Aleksandra Romani Evalda Flisarja Alojzija Zupan Sosič 2013
Starič, Sara Samopodoba mladostnikov v sodobnem slovenskem mladinskem romanu Mateja Pezdirc Bartol 2012
Grmovšek, Sonja Pripovedovalčevo vrednotenje v sodobnem slovenskem romanu Alojzija Zupan Sosič 2014
Kompein, Nina Manjšina v slovenskem in svetovnem romanu: Primerjava Angela pozabe z deli Zaziban dih, Vila ob jezeru in Glej geslo: ljubezen Alojzija Zupan Sosič in Vanesa Matajc 2013
Dolžan Eržen, Tatjana Menjave jezikovnih zvrsti v štirih naseljih v Bohinju (v Bohinjski Bistrici, Srednji vasi, Stari Fužini in na Koprivniku) Breda Pogorelec 1987
Slapar, Jasmina Bibliografija leposlovja v časniku Slovenski narod od 1884 do 1900 Miran Hladnik 2015
Vranjek (Ošlak), Urška Leksikalno-skladenjske lastnosti kolesarskega izrazja 2st Andreja Žele 2014
Žibret, Bojana Leposlovje v reviji Družina (1929–1930) sem Miran Hladnik 2015
Oblak, Mirjam Uporaba interneta pri pouku književnosti v osnovni šoli Alenka Žbogar 2012
Pavšič (Bitenc), Maja Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih: Raziskava med učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Baden-Württembergu Marko Stabej 2005
Jeršin, Jonatan Semantika verznih oblik pri Balantiču, Boru, Hribovšku in Kajuhu 2st Aleksander Bjelčevič 2015
Kobol, Judita Organizirano prostovoljno branje za odrasle v slovenskih splošnih knjižnicah Alenka Žbogar 2015
Žibret, Bojana Leposlovje v Grudi (1924–1941) Miran Hladnik 2015
Vinter, Gregor Leposlovje v časopisu Prosveta od leta 1944 do leta 1948 Miran Hladnik 2015
Kogovšek, Andreja Sprejemanje literarnih besedil v različnih skupinah dijakov 2st Boža Krakar Vogel 2015
Golob, Katarina Medbesedilnost v dramatiki Vinka Möderndorferja 2st Marko Juvan 2015
Beguš, Nina Romani Emila Filipčiča Marko Juvan 2013
Klavžar, Nežka Kulturnogeografske študije na primeru Pomladnega dneva Cirila Kosmača Marko Juvan in Tone Smolej 2014
Škrinjar, Lucija Poezija Maje Vidmar: Med razdaljami in prisotnostjo Irena Novak Popov 2014
Florjančič, Nives Kratkoprozni opus Sebastijana Preglja Alenka Žbogar 2014
Radež, Simona Ana Utopični roman Radivoja Reharja Miran Hladnik 2004
Jerovšek, Petra Jezikovna stališča mladih do slovenščine in nemščine na avstrijskem Koroškem 1st Marko Stabej in Maja Bitenc 2014
Detič, Nataša Somatska frazeologija slovenskega jezika mag Erika Kržišnik 2007
Jež, Andraž Stanko Vraz v precepu identitet 19. stoletja. Doktorska disertacija dis Marijan Dović 2015
Černe, Mina Podobe Bleda skozi literaturo v »dolgem 19. stoletju« Urška Perenič in Janez Cvirn 2011
Bobaš, Krešimir Interkulturna konstelacija vlastitog i stranog u romanima Gorana Vojnovića Zvonko Kovač 2014
Eranovič, Katarina Leposlovje v podlistku časopisa Slovenec 1901–1909 Miran Hladnik 2016
Čepar, Nana Modernistične in eksistencialistične prvine v romanih Poslednji deseti bratje in Bildungsroman Alojzija Zupan Sosič 2016
Nemec, Maja Mati in sin v sodobnem slovenskem romanu Alojzija Zupan Sosič 2016
Wlodyga, Mojca Poezija Saše Vegri Irena Novak Popov 2016
Leskovšek, Adrijana Leposlovje v časopisu Jutro od leta 1929 do leta 1934 Miran Hladnik 2016
Škarja, Stane Besedilni repertoar v skladbah iz Slovenske pesmarice (1896 in 1900) Aleksander Bjelčevič 2016
Lupšina, Mateja Leposlovje v časopisu Jutro od leta 1935 do leta 1938 Miran Hladnik 2016
Vehar, Maja Bibliografija leposlovja v časopisu Domoljub (1934–1944) 2st Miran Hladnik 2016
Cizej, Maša Vloga ženske v kmečkih delih Ivana Sivca Aleksander Bjelčevič 2016
Kepic, Simona Leposlovni podlistek v Delu in Dnevniku v obdobju od 1980 do 2016 Miran Hladnik in Nataša Logar 2016
Žagar, Katarina Leposlovje v Domačem prijatelju (1904─1915) Miran Hladnik 2016
Zorč, Anamarija Bibliografija leposlovja v časopisu Ameriška domovina: Od 1919 do 1925 dipl Miran Hladnik 2016
Veldin, Leja Dramatika Alenke Goljevšček Mateja Pezdirc Bartol 2016
Gabrič, Ajda Slovenske radijske igre za otroke (1975) Urška Perenič 2016
Vrtač, Klara Slovenski prevodi ruske literature v slovenskih literarnih časopisih do 1. svetovne vojne (1850–1915) Aleksander Bjelčevič in Blaž Podlesnik 2016
Rožman Bogovac, Tadeja Igrajmo se boga. Nadzor družbe v antiutopični literaturi Aleksander Bjelčevič in Tomo Virk 2016
Dim, Barbara Leposlovje v časopisu Slovenec med 1925 in 1932 Miran Hladnik 2015
Kusterle, Jernej Teorija slovenske ulične poezije in družbeni kontekst 2st Marko Juvan 2016
Majdič, Saša Leposlovje v Prosveti od leta 1916 do leta 1920 Miran Hladnik in Tone Smolej 2016
Sluga, Karmen Josip Lavtižar Miran Hladnik 2016 (2006)
Peterlin, Patricija Tematika soneta v primerjavi s celotnim opusom Cirila Zlobca + priloge Aleksander Bjelčevič 2016
Pogačar, Mateja Leposlovje v podlistku časopisa Slovenec v obdobju 1873–1890 1st Miran Hladnik in Tone Smolej 2016
Kovač, Žiga Novi ateizem: Pregled temeljnih teoretskih in literarnih del sodobnega ateizma in antiteizma 1st Alojzija Zupan Sosič in Vanesa Matajc 2016
Čeplak, Albina Posameznikovo doživljanje vojne v sodobnem slovenskem romanu 1st Alojzija Zupan Sosič 2016
Parežnik, Polona Elementi teozofije v romanu Angel na zemlji Alme Karlin Aleksander Bjelčevič 2016
Bojić, Nastja Absurd v romanu Vitomila Zupana Igra s hudičevim repom Alojzija Zupan Sosič, Valentina Hribar Sorčan 2016
Lozar, Nevenka Metafora gore, plezanja in alpinizma v slovenski alpinistični literaturi Aleksander Bjelčevič 2016
Špeh, Petra Istra kot literarni prostor v izbranih delih Marjana Tomšiča in Fulvia Tomizze Marko Juvan in Patrizia Farinelli 2016
Marn, Maruša Leposlovje v Dolenjskem listu (1950‒1955) Miran Hladnik 2016
Leskovšek, Ana Parodija in satira v Radiu Ga-Ga Marko Juvan 2016
Piber, Doroteja Motiv vojne v Edinosti od leta 1912 do 1920 2st Miran Hladnik 2016
Aljaž, Saša Bibliografija leposlovja v Ameriški domovini (1926–1932) Miran Hladnik 2016
Bon, Mija Leposlovje v časniku Nova doba (1919–1941); seminarska naloga Miran Hladnik 2016
Milavec, Saša Pregled leposlovja v Edinosti (1895–1900) Miran Hladnik 2017
Rojc, Lara Leposlovje v glasilu Soča od leta 1871 do leta 1881 Miran Hladnik 2017
Androjna, Mateja Ženska, pokrajina in ljubezen v poeziji Ferija Lainščka dipl Irena Novak Popov 2016
Arhnaver, Vanja Stereotipnost spolnih vlog v romanih Vinka Möderndorferja dipl Alojzija Zupan Sosič in Milica Antič Gaber 2008
Bagarić, Michelle Slovenski pustolovski roman dipl Urška Perenič 2014
Ban, Mateja Motivna in tematska homoerotika v poeziji Cirila Berglesa, Braneta Mozetiča in Nataše Velikonja dipl Irena Novak Popov in Matevž Kos 2010
Barbič, Nina Intertekstualnost in intermedialnost v poeziji Uroša Zupana dipl Irena Novak Popov in Matevž Kos 2010
Batič, Mojca Metafora v poeziji Miroslava Košute in njeno prevajanje v italijanski jezik dipl Irena Novak Popov in Martina Ožbot 2008
Berlot, Mateja Iskanje identitete v sodobnem slovenskem romanu dipl Alojzija Zupan Sosič 2013
Bernot, Manca Kratka proza Mirane Likar Bajželj dipl Alenka Žbogar 2016
Bertoncelj, Simona Pripovedništvo Nejke Omahen: predstavitev avtorice, tem, pripovedne tehnike dipl Igor Saksida 2011
Bogataj, Ana Slovenske stripovske avtorice dipl Katja Mahnič in Irena Novak Popov 2013
Boškovič, Beti Medčloveški odnosi v antiutopičnem romanu dipl Tomo Virk in Alojzija Zupan Sosič 2011
Božič, Staša Kratka proza Dušana Merca dipl Alenka Žbogar 2015
Burja, Marjeta Slomškovo bralno priznanje dipl Igor Saksida 2015
Camlek, Špela Literarno ustvarjanje Matjaža Zupančiča dipl Alojzija Zupan Sosič 2009
Carman, Mojca Ženski liki v delih Suzane Tratnik dipl Alojzija Zupan Sosič in Milica Antić Gaber 2007
Cerkvenik, Barbara Podobe tujih svetov v mladinski slovenski poeziji dipl Irena Novak Popov 2008
Černe, Nadja Erotična ljubezen v zbirkah kratke pripovedne proze (2000-2005) dipl Alenka Žbogar 2011
Devetak, Brina Vitomil Zupan, življenje kot roman dipl Alojzija Zupan Sosič in Božo Repe 2014
Dolinar, Danijel Literarna oseba v izjemnih življenjskih okoliščinah Zupanovega romana Menuet za kitaro dipl Alojzija Zupan Sosič 2016
Dovč, Katarina Alamut, Filio in Balerina v gledališču dipl Alojzija Zupan Sosič 2015
Engelman, Nina Teme, junaki in zgodbene stalnice v sodobni slovenski mladinski realistični prozi dipl Igor Saksida 2010
Erjavec, Kristina Položaj dramskega teksta v sodobnem slovenskem gledališču dipl Mateja Pezdirc Bartol 2010
Filipič, Nika Literarne osebe v najnovejših delih Vinka Möderndorferja dipl Alojzija Zupan Sosič 2013
Fujs, Alenka Minimalizem v kratki prozi Andreja Blatnika dipl Alenka Žbogar 2015
Gajšek, Barbara Spolna identiteta ženskih likov v kratki pripovedni prozi Suzane Tratnik dipl Alenka Žbogar 2011
Gajšek, Eva Poezija Gorazda Kocijančiča dipl Irena Novak Popov 2016
Gašperin, Anja Sodobni pogledi na parodijo in njihova uporaba v analizi Desetega brata Ivana Roba dipl Vanesa Matajc in Alojzija Zupan Sosič 2010
Golob, Urška Nezanesljivi pripovedovalec v romanih Balerina, Balerina, Tito, amor mijo in Soba dipl Alojzija Zupan Sosič in Tomo Virk 2016
Gorinšek, Manja Z glasbo med prijatelji (Pihalni orkester železarjev Ravne) dipl Marija Stanonik 2011
Gorup, Tamara Pesniški svet Borisa A. Novaka z vidika prepletanja zvena in pomena dipl Irena Novak Popov in Janez Vrečko 2013
Grabar, Andreja Zgodbe z ljudsko motiviko in pravljičnimi elementi Marjana Tomšiča dipl Alenka Žbogar 2011
Grabnar, Katarina Jakob Šolar: jezik, literatura, politika in cenzura dipl Matevž Kos in Aleksander Bjelčevič 2013
Gračner, Urška Iskanje identitete v romanu Maje Haderlap in izbranih romanih Florjana Lipuša dipl Alojzija Zupan Sosič 2014
Grušovnik, Lucija Brina Svit in migrantstvo v literaturi dipl Marko Juvan in Jože Vogrinc 2016
Hafner, Teja Motiv homofobije in transfobije v romanih Suzane Tratnik in Zuzane Brabcové dipl Alojzija Zupan Sosič in Roman Kuhar 2016
Harlamov, Aljoša Nezanesljivi pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu dipl Alojzija Zupan Sosič 2009
Hofman, Anja Maksa Samsa – življenje in delo dipl Aleš Bjelčevič 2009
Horvat, Sara Literarni opus in analitična osebna bibliografija Lojzeta Novaka dipl Alojzija Zupan Sosič in Marija Petek 2010
Horzelenberg, Matej Afazija, avtizem in duševna prizadetost v sodobnem romanu dipl Alojzija Zupan Sosič in Tomo Virk 2010
Hribar, Tanja Etika in vrednote pri Alojzu Rebuli dipl Aleksander Bjelčevič 2013
Jakša, Anica Ženska v slovenski ekspresionistični dramatiki dipl Mateja Pezdirc Bartol 2010
Jazbec Zečiri, Valentina Sodobno literarno ustvarjanje v Šaleški dolini dipl Urška Perenič 2016
Juričan, Mateja Podobe nemških koncentracijskih taborišč v izbranih delih slovenske in svetovne literature dipl Alojzija Zupan Sosič 2010
Jurjevec, Marija Ivan Mrak v slovenskem literarno-teoretskem in kritiškem prostoru dipl Mateja Pezdirc Bartol in Rastko Močnik 2009
Kadunc, Tadeja Izpod peresa Leona Oblaka dipl Aleksander Bjelčevič 2015
Kavčič, Mojca Proza Dušana Merca dipl Alojzija Zupan Sosič 2008
Kenda, Polonca Pesniški opus Kajetana Koviča dipl Irena Novak Popov 2014
Kepic, Jana Mladinska realistična proza Dese Muck: teme, junaki, zgodbene stalnice dipl Igor Saksida 2010
Kmet, Petra Ljubezen v delih Marjana Rožanca dipl Aleksander Bjelčevič in Edvard Kovač 2008
Kobe, Katja Zamolčana preteklost: Tematizacija zgodovine koroških Slovencev v dramskih delih Angel pozabe, Še vedno vihar, Partizan in Zala dipl Mateja Pezdirc Bartol in Špela Virant 2016
Kokalj, Jasmina Značilnosti subjekta v kratki pripovedni prozi Mihe Mazzinija (Godbe in Trenutki spoznanja) dipl Alenka Žbogar 2011
Komjanc, Maja Poezija Milene Merlak Detela dipl Irena Novak Popov 2016
Komljanec, Kim Sodobne slovenske dramatičarke in dramatikov subjekt dipl Mateja Pezdirc Bartol 2008
Korošec, Tina Vpliv zločina na usodo literarnega lika v dveh evropskih in treh sodobnih slovenskih romanih dipl Vanesa Matajc in Alojzija Zupan Sosič 2011
Košutnik, Špela Primerjava izbranih dramskih del H. Pinterja in M. Zupančiča dipl Mateja Pezdirc Bartol in Janez Vrečko] 2010
Kovačič, Marta Podoba družine in družinskega življenja v sodobni slovenski mladinski književnosti dipl Mojca Kovač Šebart in Milena Mileva Blažić 2009
Kraigher, Amelia Perspektive upora v dramatiki Dušana Jovanovića dipl Mateja Pezdirc Bartol in Vanesa Matajc 2014
Krampf, Robin Prešeren in vrednote dipl Aleš Bjelčevič 2011
Koren, Darja Motivi kmečkega dela v prozi Ivana Potrča in na fotografijah Stojana Kerblerja dipl Urška Perenič in Primož Lampič 2013
Krese, Natalija Mladinska športna avanturistična proza Gorana Gluvića dipl Igor Saksida 2010
Križaj, Nina Recepcija literarne osebe v zbirki Fragma Mojce Kumerdej v luči kognitivne teorije dipl Alenka Žbogar 2014
Kržišnik, Mateja Mladinska književnost Aksinje Kermauner s poudarkom na tipni slikanici za slepe dipl Igor Saksida 2008
Krznar, Lucija Življenje in delo Majde Koren dipl Igor Saksida 2011
Lešnik, Irina Politično-ideološki posegi v slovensko gledališče in dramatiko (1945-1964) dipl Mateja Pezdirc Bartol in Božo Repe 2014
Letonja, Tea Poezija kot terapija v časopisu Kralji ulice dipl Aleksander Bjelčevič 2016
Ličen, Greti Vpliv vzhodne filozofije in Jogananda v romanih Čarovnikov vajenec in Potovanje predaleč Evalda Flisarja dipl Alojzija Zupan Sosič 2014
Maček, Jasna Vajevci in proza Breta Harta dipl Alenka Žbogar 2010
Maček, Mateja Družinsko branje v predšolskem obdobju dipl Igor Saksida 2010
Marinko, Marta Skok v pesniške vode Aceta Mermolje dipl Irena Novak Popov 2014
Markač, Mojca Marija Dostojanstvo človeške osebe v romanih Borisa Pahorja, zlasti v Nekropoli dipl Aleš Bjelčevič in Edvard Kovač 2010
Mivšek, Mateja Humor in ironija v poeziji Milana Jesiha dipl Irena Novak Popov in Matevž Kos 2010
Mlakar, Petra Ženska v sodobnem slovenskem antiutopičnem romanu dipl Alojzija Zupan Sosič in Svetlana Slapšak 2010
Obrovnik, Mihaela Pesem in petje v knjižni zbirki slovenskih folklornih pripovedi Glasovi dipl Marija Stanonik 2010
Oman, Špela Prešernova recepcija španskega in portugalskega baroka dipl Irena Novak Popov in Branka Kalenić Ramšak 2008
Opeka, Erika Lov v leposlovju: Obdelava v literarni zgodovini in knjižničnem katalogu dipl Alenka Šauperl in Miran Hladnik 2016
Orešnik, Urška Sanje v Urokih polne lune in Ameriki dipl Alojzija Zupan Sosič 2010
Pahovnik, Neža Sodobna slovenska in škotska delavska proza z vidika kulturnih študij dipl Marko Juvan in Vanesa Matajc 2014
Pavlin, Luka »Nesreča ne pride nikoli sama, ampak zmerom s kovčkom« Literarno ustvarjanje Franeta Milčinskega Ježka dipl Igor Saksida 2012
Perčič, Mateja Transrealistični roman v gimnaziji v luči recepcijske estetike dipl Tomislav Virk in Alenka Žbogar 2015
Perko, Urška Analiza upodobitev žensk v Finžgarjevih delih v primerjavi s položajem žensk na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja dipl Aleksander Bjelčevič in Milica Antić Gaber 2008
Perko, Veronika Preštevna analiza slovenske kratke proze 2000–2005 dipl Alenka Žbogar 2014
Pesjak, Damijan Polet iz Slivnice na Klek: Motiv čarovnice v slovenski dramatiki 20. stoletja dipl Mateja Pezdirc Bartol 2011
Pinter, Maja Kolektivni junak v slovenski mladinski avanturistični prozi dipl Mateja Pezdirc Bartol 2016
Podlipnik, Špela Živalsko podobje v poeziji slovenskih pesnic treh generacij dipl Irena Novak Popov 2016
Pranjič, Manja Cankarjeva dramatika med klasiko in aktualnostjo dipl Marko Juvan 2015
Pungeršič, Diana Primerjalna analiza dramskih besedil 5fantkov.si Simone Semenič in Tečaj orientalskega plesa Jane Bodnárove dipl Mateja Pezdirc Bartol in Andrej Rozman 2016
Rakovec, Mateja Poskus literarnega vrednotenja dobitnikov kresnikove nagrade v letih 2008–2012 dipl Alojzija Zupan Sosič 2013
Ražem, Katarina Mladostnik-upornik v sodobnem slovenskem romanu dipl Alojzija Zupan Sosič 2015
Rebolj, Mojca Filmske priredbe treh Kosmačevih literarnih del: literarni izvirnik in scenarij dipl Urška Perenič 2015
Senčar, Irena Trbovlje Toneta Seliškarja v literarnozgodovinskem in družbenem kontekstu dipl Urška Perenič in Matevž Kos 2013
Šinkovec, Hana Marginalne identitete v izbranih sodobnih romanih v času globalizacije dipl Vanesa Matajc in Alojzija Zupan Sosič 2014
Skoberne, Urša Vsebinska primernost ritmično-duhovnih pesmi za liturgično rabo dipl Aleksander Bjelčevič in Slavko Kranjc 2010
Skok, Meta Motnje hranjenja kot tema v sodobnih slovenskih mladinskih romanih dipl Mateja Pezdirc Bartol 2014
Škrlj, Pavlina Življenje in delo Miroslava Vilharja dipl Aleksander Bjelčevič 2013
Slana, Maša Vloga besedila v postdramskem gledališču: Od represije k psihodrami dipl Mateja Pezdirc Bartol 2014
Spruk, Helena Kratka proza in romani Vinka Möderndorferja od 1993 do 2007 dipl Alenka Žbogar in Tomo Virk 2009
Štaleker, Petra Družina v sodobnem slovenskem romanu dipl Mojca Kovač Šebart in Alojzija Zupan Sosič 2006
Starašinič, Eva Književnost evropskega realizma in naturalizma v gimnazijah dipl Alenka Žbogar in Tone Smolej 2013
Stare, Jana Erotika v kratkoproznem opusu Franja Frančiča dipl Alenka Žbogar 2015
Štefančič, Nadina Ženska v naravi in narava v ženski: Metaforični prepleti ženske in narave pri Zofki Kveder in Francisu Baconu dipl Aleksander Bjelčevič in Franci Zore 2016
Stritih, Lea Tone Partljič – mladinska dela v povezavi z deli za odrasle dipl Igor Saksida 2011
Štrumbl, Nina Mladinsko pripovedništvo Mateta Dolenca dipl Igor Saksida 2011
Šum, Metka Podoba ženske pri Kersniku dipl Aleksander Bjelčevič 2009
Tomažin, Andrej Interpretacije Cankarjevega Martina Kačurja v slovenski slovstveni vedi dipl Vanesa Matajc in Mateja Pezdirc Bartol 2014
Trobec, Ana Marija Slovenska kratka mladinska pripoved dipl Igor Saksida 2011
Vasić, Alenka Dramska groteska v besedilih slovenskih avtorjev v začetku 20. stoletja dipl Aleksander Bjelčevič 2016
Vastl, Lena Jezik v sodobnem romanu dipl Alojzija Zupan Sosič in Tomo Virk 2011
Verbič, Irena Odvisnost od ljubezenskih razmerij v sodobnem romanu dipl Alojzija Zupan Sosič in Matevž Kos 2016
Verdev, Tjaša Izbira in želja v kratkoproznem opusu Andreja Blatnika dipl Alenka Žbogar 2012
Vešner, Melita Afrika v sodobnem slovenskem romanu: Gabriela Babnik: Koža iz bombaža in Sonja Porle: Črni angel varuh moj dipl Alojzija Zupan Sosič 2010
Vidmar, Ana Taboriščna literatura med fikcijo in dokumentom: Na primeru pričevanj Nekropola ter Inny świat dipl Alojzija Zupan Sosič in Nikolaj Jež 2013
Volkar, Mojca Metaforika gore v sodobni slovenski alpinistični literaturi dipl Aleksander Bjelčevič in Tomo Virk 2008
Žorga, Maja Italo Calvino: Il Barone rampante. Prevod romana s komentarjem prevoda, komično v romanu in težave prevedljivosti komičnega dipl Marko Juvan in Martina Ožbot 2009
Zsolt, Lukács Tomaž Šalamun in mistično izkustvo dipl Irena Novak Popov 2010
Sulics Pelko, Zsuzsanna Francek Mukič: Črnošolec – prvi porabski roman dipl Irena Novak Popov 2015
Berend, Sanja Narativna besedila v spontanem govoru 2st Mojca Smolej in Aleksander Bjelčevič 2015
Birsa, Nika Kratka proza Dušana Čatra 2st Alenka Žbogar 2015
Blagotinšek, Blanka Obravnava stavčnih členov v slovenskem jezikoslovju – raba in funkcija v različnih besedilnih vrstah 2st Mojca Smolej 2015
Ciccone, Ilaria Prevod frazemov iz italijanščine v slovenščino na primeru zbirke kratke proze Gospod Ničla in druge zgodbe avtorja Stefana Bennija 2st Erika Kržišnik 2015
Cizel, Špela Razvoj Ejzenštejnove estetike in poetike 2st Miha Javornik 2015
Gačnik, Sara Dramatika Andreja Rozmana Roze 2st Mateja Pezdirc Bartol 2015
Galič, Kaja Vpliv francoščine pri nastanku sodobne knjižne ruščine 2st Aleksandra Derganc in Primož Vitez 2015
Grahovac, Mateja Razlike in podobnosti v recepciji zvočne in tradicionalne knjige na primeru romana Óštrigéca Marjana Tomšiča 2st Alojzija Zupan Sosič 2016
Javeršek, Mateja Vpliv prestolnic Ljubljane in Skopja na govorjeni knjižni jezik na fonetični ravni 2st Hotimir Tivadar in Namita Subiotto 2016
Jošt, Kaja Večnaglasnice v slovenščini 2st Peter Jurgec in Erika Kržišnik 2016
Kluk, Magdalena Prevodi slovenske književnosti v poljščino po letu 1991 2st Irena Novak Popov 2014
Kobe, Urška Primerjava pančatantre z izbranim basnopisjem iz svetovne in slovenske književnosti 2st Mateja Pezdirc Bartol in Vanesa Matajc 2016
Koren, Stanka Bralna pismenost v Prekmurju (na primeru OŠ Tišina) dipl Hotimir Tivadar 2012
Kromar, Petra Obravnava slovenske leksike s področja turizma 2st Saška Štumberger 2015
Lampret, Nika Pregled obravnave skladnje pri pouku slovenščine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, v gimnaziji, srednjem strokovnem in srednjem poklicnem izobraževanju 2st Mojca Smolej 2016
Laznik, Klementina Jezikovne asociacije v ruščini in španščini 2st Jasmina Markič in Aleksandra Derganc 2015
Leban, Barbara Poezija Pavleta Zidarja (gl. repozitorij UL) 2st Irena Novak Popov 2016
Lednik, Ana Marija Poznavanje in raba frazeologije med slovenskimi dijaki 2st Erika Kržišnik 2016
Lipovšek, Alenka Členek in veznik kot konektorja – raba in funkcija v različnih besedilnih vrstah 2st Mojca Smolej 2015
Malinovič, Tibor Sovjetski politični vici in njihove funkcije 2st Miha Javornik 2016
Marenče, Jerca Jezikovnostilistična analiza literarnih kritik 2st Mojca Smolej 2015
Peček, Monika Strategija prevajanja metafor na podlagi prevodov romanov Draga Jančarja: Severni sij v slovanščino in To noč sem jo videl v poljščino 2st Jozef Pallay in Maria Zofia Wtorkowska] 2016
Pelc, Ksenija Značilnosti pogovorne češčine in francoščine v oglasih na radijskih postajah 2st Petra Stankovska in Gregor Perko 2016
Perko, Vesna Poskus konstrukcijske analize členkov 2st Mojca Smolej 2016
Pregelj, Mojca Razvijanje zmožnosti ustnega sporazumevanja pri poučevanju in učenju slovenščine in italijanščine kot drugih ali tujih jezikov v Republiki Sloveniji 2st Jerica Vogel in Darja Mertelj 2016
Primožič, Jerneja Sinestetične metafore in zvok 2st Erika Kržišnik in Gregor Perko 2016
Race, Duša Problematika slovarskega označevanja sociolektov 2st Andreja Žele 2015
Ščuka, Nuša Spolno občutljiva raba jezika v spontanem formalnem javnem diskurzu 2st Simona Kranjc 2016
Šegula, Minca Teoretična opredelitev kolumne na Slovenskem. Jezikovnostilistični vidik 2st Mojca Smolej 2016
Skočir, Simona Pomenska analiza neosemantemov 2st Saška Štumberger 2016
Skok, Maša Jezikovnostilistične značilnosti sodobne minimalistične kratke proze izbranih slovenskih avtorjev 2st Mojca Smolej 2016
Slavec, Urška Vpliv otroške travme na literarne osebe v sodobnem slovenskem romanu 2st Alojzija Zupan Sosič 2015
Sodnik, Ana Tematizacija bolezni v sodobnem slovenskem mladinskem romanu 2st Mateja Pezdirc Bartol 2015
Toplišek, Martina Evalvacija rezultatov testiranja po novem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik 2st Marko Stabej 2016
Topole, Marija Lik matere v dramatiki slovenske moderne in ekspresionizma 2st Mateja Pezdirc Bartol 2015
Tramšek, Nina Frazeologija v športu 2st Erika Kržišnik 2015
Urbanc, Tjaša Pomenotvorne zmožnosti leksike (primeri s področja iger z žogo) 2st Andreja Žele 2016
Vehovec, Tina Citatnost v slovenskem dnevnem časopisju med letoma 1950 in 2010 2st Mojca Smolej 2016
Vrsalović, Jerka Razvoj volkodlaka v prozi Viktorja Pelevina 2st Miha Javornik 2015
Vučkovac, Tanja Psihološke teorije učenja in njihova aplikacija v učbenikih za angleščino in slovenščino 2st Janez Skela in Jerca Vogel 2016
Weiss, Maja Otroci s posebnimi potrebami pri pouku slovenščine 2st Alenka Žbogar 2014
Zajc, Ivana Literarno delo in njegov (implicitni) avtor: vidika literarne vede in šolske prakse 2st Alenka Žbogar in Tomislav Virk 2016
Žitnik, Alenka Besednoskladenjska analiza spontanega govorjenega diskurza 2st Simona Kranjc 2015
Prađeno, Svetlana Zmožnost pripovedovanja v različnih kontekstih pri slepih in slabovidnih predšolskih otrocih 1st Simona Kranjc in Andreja Hočevar 2016
Antosiewicz Škraba, Maja Somatska frazeologija v Glonarjevem slovarju slovenskega jezika (1936) dipl Erika Kržišnik 2011
Belehar, Helena Frazeologija v osnovni šoli: Frazeološka kompetenca dipl Erika Kržišnik 2010
Birsa, Natali Dom in Novi Matajur – pričevanji slovenske manjšine v Beneški Sloveniji dipl Marko Stabej in Martina Ožbot 2010
Brinovec, Tjaša, Krečan, Janja Razumevanje navodil za uporabo zdravil dipl Marko Stabej 2010
Bržan, Astrid Vodnikova Laška pismenost ali gramatika za latinske in francoske šole v Iliriji in njegova slovenska slovnica dipl Irena Orel 2011
Bukovec, Sanja Delo z nadarjenimi učenci pri pouku slovenščine v osmem in devetem razredu osnovne šole dipl Jana Kalin in Jerca Vogel 2009
Čas, Tina Jezikovne zahteve v nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za varnostno osebje dipl Marko Stabej 2016
Časar, Tina Jezikovne uresničitve v SMS-ih dipl Mojca Smolej 2012
Cebin, Vanja Oblikoslovje Antona Lesarja med normo in rabo dipl Irena Orel 2013
Centa, Tina Pripovedovanje kot kontekst merjenja jezikovne zmožnosti tretješolcev dipl Simona Kranjc 2015
Cigale, Andreja Jezikovno izražanje na tehniški fakulteti dipl Hotimir Tivadar 2013
Cingerle, Katja Odnos do knjižnojezikovne norme v Sloveniji in na Slovaškem: Na primerih Mestne občine Nova Gorica in slovaškega mesta Prešov dipl Hotimir Tivadar in Jozef Pallay 2011
Čokl, Natalija Jezikoslovna primerjava Slomškovih pridig z družbeno tematiko iz Drobtinic (1851, 1862) in posodobljene izdaje (2000) dipl Irena Orel 2010
Denko, Andreja Upad jezikovne zmožnosti (skladenjska analiza govorjenih besedil) dipl Simona Kranjc 2009
Dimnik, Lucija Aktualizacija v komentatorskih novinarskih besedilih v časopisu Delo pred zamenjavo uprave in po njej (Jezikovnostilna analiza 2005–2009) dipl Erika Kržišnik in Monika Kalin Golob 2011
Drenik, Jasmina Značilnosti pogovora s petletniki v neformalnem govornem položaju dipl Simona Kranjc 2016
Erjavec, Tea, Knapič, Neža Jezikovna identiteta in vitalnost slovenske skupnosti v Kanadi dipl Marko Stabej 2013
Eyer, Martina Dediščina latinske somatske in živalske frazeologije v slovenščini dipl Erika Kržišnik in Matej Hriberšek 2014
Felicijan, Zorka Pragmatični pogled na hibridna publicistična besedila (na primeru oglaševalnega sporočanja v tednikih Žurnal in 7dni) dipl Simona Kranjc 2010
Fonda, Ana Pragmatična analiza diskurznih označevalcev v spontanem govoru v slovenščini in italijanščini dipl Simona Kranjc in Martina Ožbot 2012
Gačnik, Tina Spodbujanje jezikovne zmožnosti v drugem starostnem obdobju v romskem vrtcu dipl Simona Kranjc 2009
Geršak, Vida Glasoslovna primerjava branega in prostega govora v informativnih sporočilih (Val 202) dipl Hotimir Tivadar 2015
Glaser, Mirja Spoštovanje domnevne nedolžnosti v Slovenskih novicah pri poročanju o primeru Plut dipl Erika Kržišnik in Melita Poler Kovačič 2010
Golnar, Andrej Institucionalizacija slovenskega jezika na področju sodstva v II. polovici 19. stoletja dipl Marko Stabej 2010
Golobič, Jernej Povedkovnik v slovenskem jezikoslovju dipl Mojca Smolej 2014
Gorinšek, Ana Nekateri novejši pogledi na genezo stare cerkvene slovanščine v zvezi s solunsko slovanščino dipl Matej Šekli 2016
Grčman, Saša Analiza komentiranja iger z žogo na televiziji Slovenija dipl Ada Vidovič Muha 2012
Gruden, Ana Pojmovanje socialne zvrstnosti v slovenskem prostoru s poudarkom na šolstvu dipl Marko Stabej in Maja Bitenc 2013
Gucić, Barbara Značilnosti predloga po v slovenskem in ruskem jeziku dipl Irena Orel in Mladen Uhlik 2016
Horvat, Nives Razumevanje frazeologije v tradicionalni in sodobni pravljici ter oblike pomoči učencem v manjših učnih skupinah dipl Erika Kržišnik in Jana Kalin 2016
Hozjan, Valerija Kontrastivna analiza kolokacij v pravnih besedilih na primeru ustave Republike Slovenije v slovenskem in ruskem jeziku dipl Erika Kržišnik in Aleksandra Derganc 2010
Iskra, Lorena Spremembe tendenc pri rabi trpnega glagolskega načina v času med drugo polovico 20. stoletja in začetkom 21. stoletja dipl Simona Kranjc 2015
Jakomin, Robert Algoritem za analizo kratke pripovedi v slovenščini dipl Primož Jakopin 2009
Jakše, Iva Jezik Repeževih pesmaric dipl Irena Orel 2012
Japelj, Tadeja V dialogu z besedo: slovnično in karakterno branje odlomka Jn 4,1–42 s poudarkom na dialogu dipl Mojca Smolej in Maksimilijan Matjaž 2013
Jazbinšek, Sanja Neverbalna komunikacija v razvedrilni televizijski oddaji Tistega lepega popoldneva dipl Simona Kranjc 2008
Jelen, Melita Pripovedovanje umetnostnega in neumetnostnega besedila pri pet- in šestletnikih dipl Simona Kranjc 2016
Jelenc, Eva Analiza frazeoloških prenovitev v poeziji Milana Jesiha dipl Erika Kržišnik 2016
Klun, Manca Slovenščina in slovenstvo v Braziliji dipl Marko Stabej 2010
Komel, Monika Seznanjanje s slovenščino kot jezikom okolja v predšolskem obdobju pri italijanski narodni skupnosti v Slovenski Istri 1st Simona Kranjc 2016
Kosec, Urška Vloga lektorja pri problemu purizma v tradicionalnem in novodobnem mediju 1st Erika Kržišnik 2014
Kosi, Mojca Odnos do jezikovne norme in knjižnosti v slovenskem govorjenem jeziku z ozirom na angleški jezik 1st Hotimir Tivadar 2015
Koter, Nastja Izražanje posrednosti in vljudnosti v govoru petletnikov dipl Simona Kranjc 2011
Kotnik, Vesna Kitajski študentje slovenščine na lektoratu v Pekingu – kulturno ozadje študentov in njihova jezikovna zmožnost v slovenščini dipl Simona Kranjc in Mateja Petrovčič 2013
Kovačič, Mateja Vpliv okolja na pripovedovanje zgodb pri štiriletnih otrocih 1st Simona Kranjc 2016
Križ, Špela Samostalniški frazemi v slovarju slovenskih frazemov in v razvezanem jeziku 1st Erika Kržišnik 2016
Kunej, Bernarda Stališča vzgojiteljic o vplivu zgodnjega učenja tujega jezika na jezikovno zmožnost otroka v prvem jeziku dipl Simona Kranjc in Andreja Hočevar 2011
Kure, Ana Ocena napredka jezikovne zmožnosti učencev priseljencev po 30-urnem jezikovnem tečaju (sociološki in jezikoslovni vidiki) dipl Marko Stabej in Avgust Lešnik 2010
Labazan, Suzana Jezikovne prakse na zunanjih obcestnih plakatih in njihova analiza 1st Andreja Žele in Boris Kern 2016
Laharnar, Alenka Korpus govorjenega jezika in njegova uporabnost za analize govora dipl Hotimir Tivadar 2014
Lavrič, Nataša Vloga vzgojiteljice v vrtcu pri integraciji otrok z govorno-jezikovnimi motnjami dipl Andreja Hočevar, Simona Kranjc in Jasna Mažgon 2011
Leban, Katarina Sodobne jezikovne in didaktične usmeritve pri obravnavi besedilnih vrst dipl Milan Adamič in Simona Kranjc 2007
Lemut, Špela Slovenščina kot drugi jezik: Usvajanje slovenščine iz okolja dipl Natapa Pirih Svetina 2013
Leskovar, Simona Slovenski prevodi stalnih besednih zvez v izbranih kolumbijskih telenovelah dipl Erika Kržišnik in Jasmina Markič 2014
Likar, Mojca Komunikacija v vrtcu med vzgojiteljico in otroki pri različnih dejavnostih ter komunikacijske strategije dipl Simona Kranjc in Andreja Hočevar 2010
Likar, Petra Poljudnoznanstvena besedila danes dipl Erika Kržišnik 2008
Lojk, Magda Pomeni, ki jih oblačimo dipl Erika Kržišnik 2010
Majster, Aleša Besedoslovne spremembe v psalmih Trubarjevega in Dalmatinovega prevoda, t. i. Japljeve in Wolfove Biblije ter slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma. dipl Irena Orel 2009
Malić, Anita Prepričevalni postopki v ponudbah za zaposlitev dipl Simona Kranjc 2011
Malnarič, Maja Vpliv nemščine (kalki, prevzete besede) na Kumerdejev prevod berila Vadenje sa brati [1] iz leta 1796 dipl Irena Orel in Marija Javor Briški 2010
Mavsar, Andreja Izbiblična zoonimna frazeologija 1st Erika Kržišnik 2016
Miler, Alenka Skladenjskostilistična analiza kolumn Vesne Vuk Godina 1st Simona Kranjc 2016
Mrzlikar, Živa Frazeologija v slovarju slovenskih frazemov dipl Erika Kržišnik 2013
Nagode, Nina Individualni tečaj slovenščine kot tujega jezika: študija primera dipl Simona Kranjc 2014
Nagode, Vesna Analiza primernosti učbenikov za poučevanje slovenskega in francoskega jezika (kot tujega jezika) na jezikovnih tečajih začetne stopnje za odrasle dipl Meta Lah in Nataša Pirih Svetina 2014
Novak, Vanja Jezikovne razlike v molitvenikih 19. stoletja dipl Irena Orel 2008
Nudl, Mateja Časovno zaznamovano besedje v SSJK s kvalifikatorjema zastarelo in starinsko (A-Č) v primerjavi s Pleteršnikovim Slovensko-nemškim slovarjem dipl Irena Orel 2008
Otoničar, Polona Pragmatična zmožnost pet- oz. šestletnikov in zunanji dejavniki dipl Simona Kranjc 2013
Ovsenik, Darja Geografska in sociolingvistična analiza identitete koroških Slovencev. Primer Dvojezične trgovske akademije v Celovcu dipl Jernej Zupančič in Marko Stabej 2010
Pajtler, Sabina Elektronska prijava za zaposlitev: Konkretne pojavitve, tvorjenje in sprejemanje besedila dipl Marko Stabej 2011
Paulič, Anja Socialna zgodovina slovenskega jezika v zgodnjem novem veku dipl Marko Stabej in Marko Štuhec 2010
Perme, Meta Stereotipsko določanje spola avtorja/avtorice besedil v slovenščini in češčini dipl Simona Kranjc in Petra Stankovska 2013
Petek, Nina Črnjanski rokopis – jezikovna in vsebinska analiza slovenskih priimkov, ženskih osebnih imen in molitve dipl Irena Orel 2012
Pevec, Jerneja Frazeologija v poljudnoznanstvenih revijah Gea, Joker, Moj mikro in Proteus 1st Erika Kržišnik 2016
Pistor, Katja Pravopisne teme v Novicah 1844–1896 dipl Irena Orel 2012
Pori, Eva Estetika odrskega govora kot gledališkega izrazila (na primeru drame Hodnik Matjaža Zupančiča) dipl Lev Kreft in Hotimir Tivadar 2012
Povše, Simona Matematično izrazje v Vodnikovi in Metelkovi računici za slovenske šole dipl Irena Orel 2009
Pušnik, Tjaša Primerjava slovenskih in kitajskih frazemov s sestavinami roka, srce in glava 1st Erika Kržišnik 2016
Rajh, Maja Nemške prevzete besede v Kuharskih bukvah Valentina Vodnika 1st Irena Orel in Uršula Krevs Birk 2016
Ravlen, Eva Pootročeni govor vzgojiteljice v komunikaciji z otroki dipl Simona Kranjc in Andreja Hočevar 2013
Regina, Maja Osebna lastna imena hobitov v Gradišnikovem prevodu Tolkienovega Gospodarja prstanov dipl Ada Vidovič Muha 2010
Repe, Aleksandra Pomenotvorni procesi v Cankarjevi zbirki črtic Moje življenje dipl Ada Vidovič Muha 2012
Rezar, Maruša Večjezičnost in integracija: primer priseljencev iz republik nekdanje Jugoslavije na Jesenicah 1st Marko Stabej 2016
Ristovska, Nataša Medgeneracijski prenos izvornega jezika in izvorne kulture pri priseljencih prve ter druge generacije z območij nekdanje Jugoslavije dipl Sabina Jelenc Krašovec in Nataša Pirih Svetina 2013
Ritonja, Nejka Primerjava prevodov Svete Genovefe iz let 1800, 1857 in 1884 dipl Irena Orel 2013
Robida, Nejc Sinteza govora in Govorec 3 dipl Hotimir Tivadar 2013
Šabič, Petra Načelo vljudnosti v skupini ljudi na primeru javnega diskurza dipl Simona Kranjc 2014
Šemrov, Jože Prosti morfem se dipl Mojca Smolej 2014
Sever Torkar, Jaro Obravnava slovenskih naslonk dipl Mojca Smolej 2013
Škvorc, Urška Slovensko zgodovinsko oblikoslovje pri Jožetu Toporišiču 1st Irena Orel 2016
Šlajpah, Tina Sociolingvistična analiza sinhroniziranih animiranih filmov in risank dipl Marko Stabej 2012
Sluga, Neža Frazeologija v francoskih filmih in slovenskih podnaslovih dipl Erika Kržišnik in Gregor Perko 2015
Smisl, Barbara Spolsko določena raba frazemov v revijalnem tisku dipl Erika Kržišnik 2011
Sotnikova Štravs, Marija Primerjalna analiza izbranih vidikov narodne in jezikovne politike na Poljskem, v Sloveniji in Ukrajini dipl Marko Stabej in Maria Wtorkowska 2012
Špiler, Mina Gledališče Pupilije Ferkeverk: gledališki hepening, performativni obrat in smrt literarnega gledališča dipl Marko Stabej in Matevž Kos 2010
Spitzer, Urška Slovenska jezikovna skupnost na Dunaju – vprašanje jezikovne infrastrukture 1st Marko Stabej 2016
Šramel, Cirila Oblikoslovje in besedoslovje v Rupnikovi (1784) in Volkmerjevi (1783) cerkveni pesmarici dipl Irena Orel 2012
Štefanič, Marta Vloga e-virov in jezikovnih tehnologij pri pouku slovenskega jezika dipl Marko Stabej 2015
Štefanič, Polona Kalki in prevzete besede v pedagoškem priročniku Sern ali vonuzetek teh Metodneh buqui dipl Irena Orel 2010
Šter, Kristina Živalska frazeologija v Glonarjevem slovarju v primerjavi s Pleteršnikovim, Murkovim in Gutsmanovim slovarjem ter Metelkovo slovnico dipl Erika Kržišnik 2009
Strajnar, Anja Raba slovenščine med tujimi študenti dipl Marko Stabej 2009
Štubelj, Eva Prvine sovražnega govora v člankih spletne različice revije Mladina (primer istospolne tematike) dipl Simona Kranjc 2016
Švigelj, Živa Zapis in izgovarjava novogrških lastnih imen med teorijo in prakso 1st Mojca Smolej in Jerneja Kavčič 2016
Tavčar, Simona Pomen državljanstva za družbeno in jezikovno integracijo priseljencev iz tretjih držav v slovensko družbo dipl Ksenija Vidmar Horvat in Simona Kranjc 2011
Temkova, Katarina Primerjava izrazja za hišna opravila v Vodnikovi veliki pratiki in dveh stoletnih pratikah 19. stoletja dipl Irena Orel 2009
Tomažič, Katja Primerjava prevajalskih rešitev pri prevajanju splošnopogovorne češčine v slovenščino z vidika jezikovne zvrstnosti dipl Simona Kranjc in Petra Stankovska 2016
Tomažič, Mojca Pripovedovanje umetnostnih in neumetnostnih besedil pri pet- do šestletnikih dipl Simona Kranjc 2015
Toni, Anže Povedkovnik v slovenski jezikovni misli dipl Simona Kranjc 2012
Uranič, Martin Prostorski vidik predložnih glagolskih morfemov dipl Andreja Žele 2014
Turinek, Urška Slovenska narodnozabavna besedila med umetnostjo in neumetnostjo (jezikovna analiza) dipl Hotimir Tivadar 2014
Verovšek, Polona Frazemi s sestavinami srce/coeur, duša/âme, glava/tête, noga/jambe (pied) in roka/main (bras) v slovenskem in francoskem jeziku dipl Erika Kržišnik, Gregor Perko, Jacqueline Oven 2016
Volk, Teja Lastnosti leksike s področja šolske pedagogike dipl Andreja Žele 2013
Vrtačnik, Martin Vloga gledališkega lektorja: od varuha pravorečne norme do oblikovalca govora dipl Erika Kržišnik 2012
Weiss, Maja Računalniška besedila: vprašanje jezika in sloga dipl Mojca Smolej 2012
Živec, Jasna Veterinarska terminologija v terminoloških in splošnih slovarjih dipl Erika Kržišnik in Mateja Jemec Tomazin 2014
Zor, Miha Pomensko-skladenjska razčlenitev pridevnikov z obrazilom -ljiv dipl Ada Vidovič Muha 2011
Zrnec, Ines Avtorjeve samoomembe v izbranih znanstvenih člankih iz zbornikov Obdobja in Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców dipl Simona Kranjc in Maria Zofia Wtorkowska 2016
Antloga, Špela Vzajemna povezanost besedotvorja in besedilotvorja v sodobni slovenščini 2st Andreja Žele 2016
Žavbi Milojević, Nina Govorna interpretacija dramskih besedil na primeru uprizoritev Hlapcev Ivana Cankarja dis Katarina Podbevšek 2016
Šebjanič Oražem, Maja Vloga obdobja pripravništva pri pridobivanju kompetenc za poučevanje slovenščine dis Boža Krakar Vogel 2016
Rezoničnik, Lidija Poljski in slovenski literarni kanon obdobja modernizma v filmski adaptaciji dis Nikolaj Jež in Igor Koršič 2014
Petric, Špela Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja dis Andreja Žele 2015
Novak, Petra Zastopanost ljudskega slovstva v učnih načrtih in učbenikih na predmetni stopnji osemletne in devetletne osnovne šole dis Milena Mileva Blažić 2011
Nidorfer Šiškovič, Mojca Pragmatičnojezikoslovna analiza elektronskih poslovnih pisem v slovenščini + priloge.txt dis Simona Kranjc in Vojko Gorjanc 2010
Meterc, Matej Primerjava paremiologije v slovenskem in slovaškem jeziku na osnovi paremiološkega optimuma + priloge.rar dis Jozef Pallay in Peter Ďurčo 2014
Marušič, Breda Dramatizacija sodobnega slovenskega romana dis Mateja Pezdirc Bartol in Alojzija Zupan Sosič 2015
Lengar Verovnik, Tina Radijski novinarski dvogovorni žanri kot okvir jezikovnih izbir novinarjev + priloge.zip dis Monika Kalin Golob in Vesna Laban 2015
Ledinek, Nina Slovenska skladnja v skladenjsko označenih korpusih slovenščine + priloge.zip dis Andreja Žele in Erika Kržišnik 2010
Kostanjšek, Sanja Iskanje identitete v literarnem ustvarjanju Ferija Lainščka dis Alojzija Zupan Sosič 2015
Jelovšek, Alenka Osebni zaimki v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja dis Irena Orel in Majda Merše 2014
Jarh Ciglar, Barbara Ženska in družba v sodobnem slovenskem romanu dis Alojzija Zupan Sosič 2014
Holozan, Peter Računalniško postavljanje vejic v slovenščini dis Andreja Žele in Špela Vintar 2016
Gostenčnik, Januška Izoglose na stiku slovenskega kostelskega narečja in kajkavskega goranskega narečja dis Alenka Šivic-Dular in Jožica Škofic 2013
Budinoska, Ines Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski osnovni šoli + priloge.docx dis Nataša Pirih Svetina 2013
Baloh, Barbara Pripovedovanje kot kontekst otrokovega govornega razvoja od tretjega do sedmega leta starosti + priloge.pdf dis Simona Kranjc in Vida Medved-Udovič 2013
Atelšek, Simon Čebelarsko izrazje od 18. do srede 19. stoletja dis Irena Orel in Andreja Legan Ravnikar 2016
Agrež, Maruška Členki v slovenskem knjižnem jeziku od 17. do 19. stoletja dis Irena Orel in Mojca Smolej 2016
Harlamov, Aljoša Slovenski modernistični roman dis Alojzija Zupan Sosič 2016
Bitenc, Maja Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah + priloge.zip dis Marko Stabej in Karmen Kenda-Jež 2016
Gorinšek, Manja Otroška slovstvena folklora na slovenski in avstrijski strani Koroške dis Marija Stanonik 2015
Rosc Leskovec, Darinka Naloge objektivnega tipa pri zunanjem preverjanju znanja iz slovenskega jezika ob zaključku osnovne šole + priloge.zip mag Simona Kranjc in Boris Kožuh 2013
Rebec Hreščak, Mateja Obravnava klasične in moderne lirike pri pouku slovenščine v gimnaziji + priloga1.zip priloga2.m4v priloga3.mp4 (stisnjeno) mag Boža Krakar Vogel 2014
Hliš Kaaouana, Zdenka Jezikovna podoba vere v slovenskih prevodih Svetega pisma + priloge.zip mag Erika Kržišnik 2014
Weiss, Peter Govor Kraš (v Zadrečki dolini) dipl Tine Logar 1984
Bele, Nataša Slovar govora vasi Rovt pod Menino: besedje s tematiko gozd in gozdarstvo dipl Vera Smole in Peter Weiss 2010
Tori, Petra Zunanje preverjanje znanja pri slovenščini v osnovni šoli dipl Boža Krakar Vogel 2008
Lupše, Maja Bibliografija leposlovja v Edinosti 1907–1911 2st Miran Hladnik 2017
Anžič, Jera Jezikovno ozaveščanje v zadnjem triletju devetletke dipl Jerica Vogel 2016
Aškerc, Petra Povezave jezikovnega pouka s poukom književnosti v 8. in 9. razredu osnovne šole dipl Jerica Vogel 2016
Bačar, Teja Esej iz književnosti od uvedbe mature do danes dipl Alenka Žbogar 2016
Bauman, Teja Učne priprave učiteljev slovenščine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole dipl Damijan Štefanc in Jerica Vogel 2016
Benedičič, Tina Obravnava literature v poklicnih šolah dipl Boža Krakar Vogel 2016
Cirnski, Anja Sporazumevalne dejavnosti slepih in slabovidnih otrok v zavodu za slepo in slabovidno mladino dipl Jana Kalin in Jerica Vogel 2016
Čakš, Ada Bralna pismenost ob literarnih in neliterarnih učbeniških besedilih v osnovni šoli in gimnaziji dipl Boža Krakar Vogel 2012
Delalut, Blanka Poučevanje starejše književnosti v osnovni šoli dipl Boža Krakar Vogel 2014
Dragovan, Urška Delo učiteljev slovenščine z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja dipl Damijan Štefanc in Jerica Vogel Somentorica: Jasna Mažgon 2015
Dšuban, Deja Primerjava gimnazijskih učnih načrtov za slovenščino (1996 in 2008) za področje književnosti dipl Alenka Žbogar 2015
Eltrin, Anita Medpredmetno povezovanje pri pouku književnosti in sociologije dipl Alenka Žbogar in Alojzija Židan 2013
Fink, Karmen Posredovanje literature v predšolskem obdobju dipl Boža Krakar Vogel 2015
Godec, Klemen Književnost na maturi iz slovenščine na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu dipl Boža Krakar Vogel 2016
Grešak, Ksenja Delovanje bralnih skupin v Mestni knjižnici Ljubljana dipl Boža Krakar Vogel in Tone Smolej 2016
Hauptman, Katarina Sodobne metode poučevanja književnosti dipl Alenka Žbogar 2012
Herakovič, Kristina Slovenci v zamejstvu v učnih načrtih in učnih gradivih pri pouku geografije in slovenščine v gimnaziji dipl Tatjana Resnik Planinc in Jerica Vogel 2009
Hrvatin, Mojca Analiza in primerjava učnih načrtov za osnovno šolo pri predmetu slovenščina (1984, 1998 in 2011) dipl Jerica Vogel 2016
Janežič, Maja Disleksija in osnovnošolski pouk književnosti dipl Alenka Žbogar 2008
Kastelic, Lea Razvijanje kritične sporazumevalne zmožnosti pri pouku slovenskega jezika v 4. Letniku gimnazije dipl Jerica Vogel 2014
Kastelic, Špela Digitalna pismenost in njena vloga pri pouku književnosti dipl Alenka Žbogar 2016
Kerin, Ana Medpredmetno povezovanje kot eno temeljnih didaktičnih načel sodobne šole pri pouku slovenščine in sociologije v poklicnih srednjih šolah dipl Jerica Vogel in Alojzija Židan 2010
Kofol, Adelina Ocenjevanje znanja pri pouku slovenščine v osnovni šoli priloga dipl Boža Krakar Vogel in Damijan Štefanc 2015
Kolar, Ines Odnosni govor in njegova vloga pri pouku slovenskega jezika v srednji šoli dipl Jana Kalin in Jerica Vogel 2009
Kremesec, Nadja Nadarjeni dijaki pri pouku slovenščine v prvem letniku splošne gimnazije dipl Alenka Žbogar in Jana Kalin 2011
Laknar, Simona Informacijska in didaktična vrednost beril za 9. razred osnovne šole dipl Jana Kalin in Boža Krakar Vogel 2011
Lekše, Anja Izbirni predmeti in pouk književnosti dipl Alenka Žbogar 2016
Moičević, Kristina Razvijanje medkulturne kompetence pri pouku slovenščine in geografije v gimnaziji dipl Tatjana Resnik Planinc in Jerica Vogel 2016
Mrak, Špela Literarna učna pot dipl Boža Krakar Vogel 2009
Namurš, Klavdija Drugačni in zaznamovani, samotneži in čudaki pri pouku književnosti v srednjih strokovnih šolah dipl Alenka Žbogar 2013
Perkovič, Melita Primerjalna analiza pouka materinščine s poudarkom na književnosti v Sloveniji in Španiji (12–15 let) dipl Alenka Žbogar 2012
Pernek, Luka Literatura in likovna umetnost na prelomu 19. in 20. stoletja kot izhodišče oblikovanja kulturne kompetence pri gimnazijcih dipl Boža Krakar Vogel in Nataša Golob 2016
Ratković, Manca Učbeniki in delovni zvezki za slovenski jezik v zadnjem triletju osnovne šole s prilagojenim programom dipl Jana Kalin in Jerica Vogel 2010
Slak, Anita Pregled bralnih strategij pri pouku književnosti dipl Alenka Žbogar 2013
Sotlar, Irena Pouk književnosti na celovški gimnaziji dipl Boža Krakar Vogel 2009
Strojin, Sanja Analiza obravnave besedišča v učbenikih slovenščine za tujce in angleščine za tujce dipl Janez Skela in Jerica Vogel 2011
Sušanj, Monika Gradiva za pouk književnosti slepih in slabovidnih dipl Boža Krakar Vogel 2014
Šinkovec, Lina Priredba romana Deseti brat v lahko berljivo in razumljivo obliko dipl Boža Krakar Vogel 2013
Vicozi, Bojana Učna motivacija pri pouku književnosti v zadnjem triletju osnovne šole dipl Alenka Žbogar 2014
Vodenik Vozelj, Tanja Literarna zmožnost v gimnaziji dipl Alenka Žbogar 2015
Vračič, Anja Razvijanje medkulturne zmožnosti pri pouku književnosti dipl Alenka Žbogar in Alojzija Židan 2016
Zevnik, Anja Obravnava Cankarja v zadnjem triletju osnovne šole dipl Boža Krakar Vogel 2010
Povšič, Luka Leposlovje v Kmetijskih in rokodelskih novicah (1843 do 1863) s posebnim ozirom na prevajanje Byronovih Hebrejskih melodij 1st Miran Hladnik in Tone Smolej 2017
Roblek, Rebeka Bibliografija leposlovja v časopisu Slovenski dom od 1909 do 1914 1st Miran Hladnik 2017
Zgaga, Karolina Kratka pripovedna proza Franceta Bevka v reviji Dom in svet 1st Urška Perenič 2017
Mestnik, Ana Rastlinstvo v povesti Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni 1st Urška Perenič in Blaž Repe 2017
Petrevčič, Marcela To noč sem jo videl in življenje zakoncev Hribar 1st Urška Perenič 2017
Gošnik, Zarja Frančiška Zapuščina Ane Lušin, Cankarjeve ljubezni 1st Urška Perenič 2017
Boštjančič, Kaja Zapuščina Ane Lušin, Cankarjeve ljubezni 1st Urška Perenič 2017
Lenart, Neja Fluidnost in dinamičnost identitete v poeziji Lucije Stupice 1st Irena Novak Popov 2017
Bremec, Mateja Ironija v romanih V. Zupana, F. Célina in H. Millerja 1st Alojzija Zupan Sosič 2017
Blatnik, Tina Leposlovje v Slovenskem narodu 1933–1943 2st Miran Hladnik in Tone Smolej 2017
Slana, Anže Spominska obeležja slovenskih književnikov: Ulice, ustanove in spomeniki v Kamniku 2st Urška Perenič in Katja Mahnič 2017
Prezelj, Martina Intermedialnost: Prenos kantavtorske pesmi v kratki animirani film [Iztok Mlakar in Dušan Kastelic: Čikorja an' kafe] 2st Urška Perenič 2017
Nikolavčič, Anja Prostor v slovenski kmečki povesti 2st Miran Hladnik 2017
Šinkovec, Simona Črtomir Šinkovec: analiza življenjskega opusa 1st Miran Hladnik 2018
Blažič, Alen Leposlovje v Družinskem tedniku 1932–1937 1st Miran Hladnik 2018
Pruščević, Maja Pregled leposlovja v tržaški Edinosti (1901–1906) 1st Miran Hladnik 2018
Krajšek, Anamarija Bibliografija leposlovja v časopisu Železar (1952–1991) in romaneskni prvenec Mihe Mazzinija Drobtinice 1st Miran Hladnik in Matevž Kos 2018
Rupert, Veronika Pregled leposlovja v tržaškem glasilu Edinost (1921–1928) 1st Miran Hladnik 2018
Kerže, Ivo Mahničeva estetika in literarna kritika 2st Aleksander Bjelčevič 2018
Jančič, Nika Ženska in moška lepota v Jurčičevih delih 1st Aleksander Bjelčevič 2018
Krasnić, Petra Rusko-ukrajinska kriza. Ruski vidik pri vprašanju priključitve Krima 2st Blaž Podlesnik, Kornelija Ajlec 2018
Pahor, Polona Razdvojenost med ljubeznijo in duhovništvom pri Antonu Aškercu 1st Aleksander Bjelčevič 2018
Klinkon, Alja Poezije 1 Simona Gregorčiča: Od oddaljenega k tesnemu branju 1st Urška Perenič 2018
Derčar, Špela Dunaj v Cankarjevi kratki prozi: literarnovedna obravnava 1st Urška Perenič 2018
Gačnik, Uršula Empatija in literarno branje 1st Urška Perenič 2018
Plantan, Ana Leposlovje v Prosveti od leta 1931 do leta 1935 1st Miran Hladnik 2018
Draksler, Anja Druga svetovna vojna v romanih Bena Zupančiča 2st Urška Perenič 2018
Kohl, Felix Slovenski generacijski roman 2st Andrej Leben 2019
Batistič, Ajda Primerjava štirih eksistencialističnih dram 1st Mateja Pezdirc Bartol, Tone Smolej 2015
Gabrič, Ajda Lastnosti leksike v priročnikih baleta 1st Andreja Žele 2013
Kovačević, Ajla Srbski jezik na tujih univerzah 1st Tatjana Balažic Bulc 2016
Trenchovska, Aleksandra Značilnosti maleševsko–pirinskеga dialekta 1st Namita Subiotto 2014
Žitnik, Alenka Pomenotvorno-besedotvorne lastnosti leksike s področja učenja klavirja 1st Andreja Žele 2013
Devetak, Alex Nora Gregor in Marie Curie:

dva pogleda na dokumentarno dramo v sodobnem slovenskem gledališču

1st Mateja Pezdirc Bartol, Gašper Troha 2015
Škrlep, Aljaž Vremenski stavki v slovenščini 1st Andreja Žele 2015
Kovič, Amadea Hinko Smrekar in Martin Krpan 1st Helena Seražin, Miran Hladnik 2016
Lednik, Ana Marija Založniški vidik literarnih del Miška Kranjca 1st Urška Perenič 2013
Sodnik, Ana Tematizacija bolezni v mladinskih delih Janje Vidmar 1st Mateja Pezdirc Bartol 2012
Žunič, Ana Lirski subjekt v zbirki Izbrisano mesto 1st Irena Novak Popov 2015
Mavrin, Anamari Literarne osebe v romanih Vinka Möderndorferja 1st Alojzija Zupan Sosič 2014
Bolko, Anja Kratek pregled povojne cenzure na Slovenskem po 2. svetovni vojni 1st Matevž Kos, Aleš Bjelčevič 2014
Corel, Anja Katja Plut: Štafeta Hvaležnosti 1st Irena Novak Popov 2014
Draksler, Anja Jezikovnostilistična analiza Jančarjevega romana Katarina, pav in jezuit 1st Mojca Smolej 2014
Grmovšek, Anja Stičišče vojne in ljubezni skozi poetiko Kasandre (Boris A. Novak) in tragiko Oresteje (Ajshil) 1st Mateja Pezdirc Bartol, Janez Vrečko 2015
Kotnik, Anja Medosebni odnosi v izbranih delih sodobne slovenske dramatike 1st Mateja Pezdirc Bartol 2016
Nikolavčič, Anja Primerjava prostora v kmečki povesti Franceta Bevka in Miška Kranjca 1st Miran Hladnik 2014
Pelko, Anja Črkopis in jezik rokopisa Družba kraljevih vrat v slovenskem knjižnem jeziku prve polovice 19. stoletja 1st Irena Orel, Matija Ogrin 2016
Slana, Anže Sledi slovenskih literatov v Kamniku 1st Urška Perenič 2014
Brnot, Barbara Primerjava nebesednih prvin pri govorcih in voditeljih v oddaji Odmevi 1st Hotimir Tivadar 2015
Burger, Barbara Analiza zbirke Popularne zgodbe Vesne Lemaić 1st Alenka Žbogar 2013
Leban, Barbara Evald Flisar: Čarovnikov vajenec 1st Aleš Bjelčevič 2012
Vojsk, Barbara Folklorno in mitološko gradivo v romanu Poslednji vaščani Petreta M. Andreevskega 1st Namita Subiotto 2012
Vojsk, Barbara Pesniška zbirka Kot dar (2010) Primoža Čučnika 1st Irena Novak Popov 2013
Blagotinšek, Blanka Sporočilnost in ilustracija živalskih pravljic Svetlane Makarovič 1st Mateja Pezdirc Bartol 2012
Žakelj, Bojana Žirovski govor kot prehodni govor med gorenjevaškim in idrijskim 1st Vera Smole 2016
Gorjup, Brigita Zbirka Vsakdanji pogovori pesnice Taje Kramberger 1st Irena Novak Popov 2013
Gabrovšek, Dejan Psevdohipotaksa. Primer vezniških besed medtem ko, namesto da, kar 1st Mojca Smolej 2016
Šekoranja, Doroteja Prvenec Barbare Korun Ostrina miline [ni pdfja] 1st Tone Smolej in Irena Novak-Popov, Irena 2012
Race, Duša Pomenotvorni vidiki leksike s področja spleta 1st Andreja Žele 2013
Zajec, Polona Spolni stereotipi u rječenicama hrvatskog i slovenskog jezika - Spolni stereotipi v slovarjih hrvaškega in slovenskega jezika Vesna Požgaj Hadži 2013
Škrubej, Ema Ovčjerejsko izrazje v Lučah 1st Vera Smole 2016
Bolčina, Erika Recepcija nekaterih Ibsenovih ženskih likov v slovenski publicistiki 1892–1928 1st Mateja Pezdirc Bartol, Tone Smolej 2015
Može, Erika Družinski odnosi v proznih delih Nejke Omahen 1st Mateja Pezdirc Bartol 2014
Halilović, Esad Hrvaški pravopis(i) danes 1st Vesna Požgaj Hadži 2013
Pavletič, Eva Škrat Kuzma dobi nagrado: slikanica, radijska igra in gledališka predstava 1st Mateja Pezdirc Bartol 2014
Travnik, Eva Ekranizacija slovenskih mladinskih del na primerih Poletje v školjki in Distorzija 1st Mateja Pezdirc Bartol 2015
Travnik, Eva Motiv jabolka v makedonski in slovenski ljudski pravljici 1st Namita Subiotto 2016
Kranjc, Evelin Značilnosti jezika in govora v futurističnih seratah ter možnost njihove aktualizacije 1st Hotimir Tivadar, Gašper Troha 2014
Popovič, Evita Analiza drame Pes, pizda in peder Gregorja Fona 1st Alenka Žbogar 2015
Jezernik Ovca, Gaja Motivi erotike in spolnosti v slovenski ekspresionistični dramatiki 1st Mateja Pezdirc Bartol 2014
Ciccone, Ilaria Pripovedi o mori v nadiškem narečju 1st Vera Smole 2012
Bučar, Irena Motiv neprepoznavanja v makedonski drami z zdomsko tematiko 1st Namita Subiotto, Gašper Troha 2015
Demić, Irma Pojedinac i društveni sistem u Tvrđavi Meše Selimovića 1st Đurđa Strsoglavec 2014
Saratlija, Ivana Srednjeveške krščanske freske v Makedoniji in njihov odsev v prozi Venka Andonovskega 1st Namita Subiotto, Igor Škamperle 2014
Korošec, Iza Lucija Pomenotvorno-besedotvorne lastnosti novejše leksike s področja nogometa 1st Andreja Žele 2016
Crnkovič, Jana Povedkovo določilo. Analiza na podlagi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 1st Mojca Smolej 2014
Šter, Jana Analiza zbirke Borisa Jukića Loreana in druge novele 1st Alenka Žbogar 2015
Zajc, Jana Analiza komedije Šah mat ali Šola moralne prenove za može in žene Vinka Möderndorferja 1st Alenka Žbogar 2015
Ribič, Janja Izražanje ujemanja med povedkom in osebkom v kopulativnih stavkih 1st Mojca Smolej 2015
Roršek, Jasmina Izražanje določnosti in nedoločnosti v spontanem govoru 1st Mojca Smolej, Sonja Novak Lukanovič 2012
Černjak, Jasna Iz knjige v film 1st Alojzija Zupan Sosič 2012
Dobnik, Jasna Slovenščina na visokošolskih ustanovah v ZDA 1st Nataša Pirih Svetina 2014
Tavčar, Jera Analiza zbirke Made in Slovenia: (izbrano iz leta 2006) Aleša Čara 1st Alenka Žbogar 2014
Marenče, Jerca Analiza zbirke Temna snov Mojce Kumerdej 1st Alenka Žbogar 2012
Smrke, Jerca Primerjalna analiza povedkovega določila in povedkovega prilastka [ni pdfja] 1st Mojca Smolej 2015
Kusterle, Jernej Strukturalna poetika ulične poezije 1st Alojzija Zupan Sosič 2013
Primožič, Jerneja Frazeologija v poljudnoznanstvenih besedilih 1st Erika Kržišnik 2012
Lušin, Justina Vloga členkov v kolumnah Marcela Štefančiča jr. 1st Mojca Smolej 2013
Bajt, Kaja Analiza govora in jezikovnih okoliščin pri govornem nastopu P. K. 1st Hotimir Tivadar 2012
Dragoljević, Kaja Lastnosti surfarske leksike 1st Andreja Žele 2016
Glinšek, Kaja Recepcija leposlovja med najstniki 1st Alenka Žbogar 2014
Jošt, Kaja Glagolski primerjalni frazemi v govoru Prekope pri Vranskem 1st Vera Smole 2012
Naglič, Kaja Primerjalna analiza povedkovega prilastka in povedkovega določila 1st Mojca Smolej 2013
Vastič, Kaja Problematika lektoriranja strokovnih besedil 1st Mojca Smolej 2014
Kovač, Kaja-Nanel Primerjava poljskega in slovenskega glasoslovnega sistema 1st Maria Zofia Wtorkowska, Hotimir Tivadar 2016
Jordan, Karmen Posameznik, družina in družba v romanu Aleša Čara O znosnosti 1st Alojzija Zupan Sosič 2014
Ševerkar, Karmen Nove tvorjenke tipa e-, i- in m- v slovenskem jeziku 1st Andreja Žele 2013
Gomboc, Katarina Odnos mlade pesniške generacije do družbe, poezije in intime (na primerih prvencev Andreja Hočevarja, Katje Perat in Anje Golob) 1st Irena Novak Popov 2015
Kopitar, Katarina Pomenotvorno-besedotvorne lastnosti novejše leksike s področja obnovljivih virov energije 1st Andreja Žele 2014
Marić, Katarina Humor Vjekoslava Majera: Tjedan dana iz dnevnika maloga Perice i Tko pjeva zlo ne misli 1st Đurđa Strsoglavec 2014
Krajnc, Katja Načini argumentacije v sodobni literarni kritiki na primeru revije Literatura 1st Mojca Smolej 2015
Peganc, Katja Ironični pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu 1st Alojzija Zupan Sosič 2012
Zver, Katja Subjektivna izkušnja časa in prostora v Udarcih usode Amarja Samba in V visoki travi Gabriele Babnik 1st Alojzija Zupan Sosič, Vanesa Matajc 2015
Kurinčič, Kerstin Boris Pahor: Grmada v pristanu 1st Alenka Žbogar 2015
Šušteršič, Klara Romana z lezbično tematiko Nataše Sukič Kino in Jocelyne François Jous-nous España 1st Alojzija Zupan Sosič 2014
Bizjak, Klavdija Slepota v slovenski mladinski književnosti 1st Mateja Pezdirc Bartol 2014
Anželj, Kristina Poenobesedenje v okviru skladenjskega besedotvorja 1st Andreja Žele 2015
Novak, Kristina Roman Družba Pere Kvržice Mate Lovraka kao filmski predložak; Roman Družba Pere Kvržice Mateja Lovraka kot filmska predloga 1st Đurđa Strsoglavec 2013
Vurnik Navinšek, Lara Gea Bosanski jezik na tujih univerzah 1st Tatjana Balažic Bulc 2016
Kobe, Lara Romana Nejca Gazvode Camera obscura in V petek so sporočili, da bo v nedeljo konec sveta 1st Alojzija Zupan Sosič 2014
Furlan, Leja Literarni lik ženske v romanu Da me je strah? Maruše Krese 1st Alojzija Zupan Sosič 2016
Kuzmanović, Lidija Upodobitev makedonskih književnikov na Mostu umetnosti v Skopju 1st Namita Subiotto, Igor Škamperle 2014
Lesjak, Lidija Anglicizmi v jeziku medijev 1st Vesna Požgaj Hadži 2013
Fijavž, Lucija Značilnosti pripovedovanja zgodb pet- do šestletnikov v različnih pogojih 1st Simona Kranjc 2016
Kotar, Lucija Leksikalna analiza eseja Entertainer Marcela Štefančiča 1st Saška Štumberger 2015
Luknar, Lucija Alkoholizem v slovenski prozi 1st Miran Hladnik 2014
Šarc, Lucija Vrednote v dramskih delih Vitomila Zupana: Ladja brez imena, Aleksander praznih rok in Angeli, ljudje živali 1st Mateja Pezdirc Bartol 2013
Horjak, Luka Problematika slovenske fonetične transkripcije 1st Hotimir Tivadar 2016
Bajd, Maja Stavčnofonetična analiza oddaje TV klub na POP TV 1st Hotimir Tivadar 2015
Kos, Maja Skladenjske konstrukcije med podredjem in priredjem 1st Mojca Smolej 2016
Ličen, Maja Pomen lezbičnega prostora skozi poezijo Kristine Hočevar 1st Irena Novak Popov, Roman Kuhar 2016
Nemec, Maja Vpliv časovnih in družbenih okoliščin na izbiro jezikovnih sredstev pri političnih sloganih 1st Simona Kranjc 2012
Škufca, Maja Analiza prevodov deležniških in deležijskih struktur v delu Mala življenja (Vies minuscules) Pierra Michona v prevodu Saše Jerele 1st Mojca Smolej, Florence Lucienne Gacoin Marks 2014
Korečič, Manuela Makedonsko-slovenski slovarji 1st Namita Subiotto 2015
Keserović, Marija »Potniki tretjega razreda«: Desanka Maksimović, lirska diskusija z Dušanovim zakonikom 1st Đurđa Strsoglavec 2016
Topole, Marija Mladostnik in družina v sodobnem slovenskem mladinskem romanu 1st Mateja Pezdirc Bartol 2012
Batistič, Marjana Novejša leksika s področja brezdomstva 1st Andreja Žele 2013
Dokl, Martina Jezikovna politika v okviru problematike izbrisanih 1st Rudolf Rizman, Marko Stabej 2014
Flisek Sojer, Martina Primerjava poljskih in slovenskih samoglasnikov ter nekatere težave pri njihovem izgovoru 1st Maria Zofia Wtorkowska 2016
Pinterič, Martina Seksizem v učbenikih bosanskega, hrvaškega in srbskega jezika kot tujega jezika 1st Vesna Požgaj Hadži 2013
Poljak, Martina Enciklopedija umetnosti v romanu Insomnia Dimirija Duracovskega 1st Namita Subiotto 2014
Prezelj, Martina Jezikoslovna obdelava pesmi En glaž vina mi dej Iztoka Mlakarja 1st Vera Smole 2014
Toplišek, Martina Dialoška besedila v novejših učbenikih za učenje slovenščine kot tujega jezika 1st Nataša Pirih Svetina 2013
Pangeršič, Maruša Med knjižnostjo in neknjižnostjo – primerjava med nacionalno TV in programi PRO Plus 1st Hotimir Tivadar 2012
Kovač, Maša Čefurji, raus! in Jugoslavija, moja dežela Gorana Vojnovića 1st Alojzija Zupan Sosič 2015
Majcen, Maša Ženske glagolske dvojinske oblike v 6. razredu osnovne šole 1st Saška Štumberger 2016
Skok, Maša Jezikovnostilistična analiza izbrane proze Ferija Lainščka 1st Mojca Smolej 2013
Arnež, Mateja Moški in ženska v romanih Vinka Möderndorferja 1st Alojzija Zupan Sosič 2013
Berus, Mateja Analiza oglasov za otroške izdelke 1st Mojca Smolej 2014
Černic, Mateja Uglasbitev poezije Mirana Jarca: Lojze Lebič - Vrtiljak (Godba na potapljajoči se ladji) 1st Irena Novak Popov, Matevž Kos 2013
Goršič, Mateja Razlika med branim in nebranim političnim govorom na primeru enega najvidnejših slovenskih politikov v 2. desetletju 3. tisočletja 1st Hotimir Tivadar 2014
Javeršek, Mateja Retorično-govorno izobraževanje v Sloveniji in na Hrvaškem 1st Hotimir Tivadar 2013
Javeršek, Mateja 2 Tolmačenje v slovenskem zdravstvu 1st Vesna Požgaj Hadži 2013
Klinc, Mateja Spolni stereotipi v sodobnem slovenskem romanu 1st Alojzija Zupan Sosič 2014
Lovrečič, Mateja Slovenščina kot drugi jezik v gimnazijah z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre 1st Nataša Pirih Svetina 2015
Novak, Mateja Pomenotvorno-besedotvorne lastnosti novejše leksike s področja filma 1st Andreja Žele 2012
Vukšinič, Mateja Poezija Jožeta Dularja 1st Irena Novak Popov, Tone Smolej 2015
Primožič, Meta Dramski opus Simone Semenič 1st Mateja Pezdirc Bartol 2013
Srnel, Meta Apulejeva pravljica o Amorju in Psihi ter njeni odmevi v pravljici Lepotica in zver in slovenskem pravljičarskem izročilu 1st Vid Snoj, Aleksander Bjelčevič 2016
Škvarč, Meta Kontrastivna analiza pogovornih oddaj na Radiu Koper in Radiu Robin s pravorečnega stališča 1st Hotimir Tivadar 2016
Božič, Metka Teorije trivialne literature 1st Alenka Žbogar 2013
Medved, Metka Analiza govornega nastopa v slovenskih resničnostnih šovih (na primeru Big Brotherja) 1st Hotimir Tivadar 2016
Bon, Mija Ledinska in hišna imena v Bovcu 1st Matej Šekli 2015
Šegula, Minca Jezikovnostilistična analiza kolumn Marka Crnkoviča 1st Mojca Smolej 2012
Mrković, Miroslav Analitična in sintetična „Azbuka“ Venka Andonovskega 1st Namita Subiotto, Đurđa Strsoglavec 2015
Pregelj, Mojca Jezik in stil oglaševalnih besedil 1st Mojca Smolej 2013
Sitar, Mojca Zmožnost pripovedovanja in pisanja enajstletnikov 1st Simona Kranjc 2012
Kocjan, Monika Skladenjske značilnosti verbalnega jezika in jezika kretenj 1st Simona Kranjc 2016
Lušin, Monika Medosebni odnosi v izbranih dramah Dušana Jovanovića 1st Mateja Pezdirc Bartol 2015
Pestotnik, Monika Vezniki in diateza 1st Mojca Smolej 2014
Škrabec, Monika Metaforično izrazje kot del strokovne leksike 1st Andreja Žele 2016
Schweiger, Nastasja Ko se na razpotju srečata Kralj Ojdip in Chrysippos 1st Mateja Pezdirc Bartol, Janez Vrečko 2016
Klajnšek, Nastja Regionalna obarvanost javnega govora na seji občinskega sveta občine Kidričevo 1st Hotimir Tivadar 2014
Koritnik, Nastja Analiza zatikov in zarekov v TV-oddaji Odmevi v letih 2014 in 2016 1st Hotimir Tivadar 2016
Kristan, Nastja Enodejanke Janeza Žmavca 1st Mateja Pezdirc Bartol 2013
Kotnik, Nataša Alkoholizem v slovenskem sodobnem romanu 1st Alojzija Zupan Sosič 2012
Makovšek, Nataša Analiza radijskih besedil 1st Hotimir Tivadar 2012
Vukajlović, Nataša »87 pesama« Miodraga Pavlovića 1st Đurđa Strsoglavec 2014
Bajec, Nika Kuhinjsko izrazje na Planini pri Ajdovščini 1st Vera Smole 2012
Birsa, Nika Analiza govora in jezikovnih okoliščin pri govornem nastopu voditeljice na 24ur in voditeljice TV-Dnevnika 1st Hotimir Tivadar 2012
Lampret, Nika Povedkovo določilo in povedkov prilastek v rumenem tisku 1st Mojca Smolej 2013
Mušič, Nika Stilistična analiza poezije Daneta Zajca: Požgana trava 1st Mojca Smolej 2013
Polšak, Nika Vloga matere v literaturi in življenju Alme Karlin 1st Alenka Žbogar, Milica Antić Gaber 2016
Vremšak, Nika Fantastika v romanih Ferija Lainščka 1st Alojzija Zupan Sosič 2014
Zadravec, Nika Zvezdica Zaspanka: radijska igra, gledališka predstava in slikanica 1st Mateja Pezdirc Bartol 2014
Bokalič, Nina Primerjava treh mladinskih del Ivana Sivca: Finta v levo, Faktor X in Zadnji mega žur 1st Mateja Pezdirc Bartol 2015
Pirec, Nina Lik matere v dramatiki Zofke Kveder 1st Mateja Pezdirc Bartol 2013
Tramšek, Nina Somatska frazeologija v Gutsmanovem slovarju 1st Erika Kržišnik 2012
Trebovc, Nina France Bevk - dramatik 1st Mateja Pezdirc Bartol, Tone Smolej 2012
Ščuka, Nuša Otroštvo kot avtobiografija in fikcija v Otroških stvareh Lojzeta Kovačiča 1st Alojzija Zupan Sosič 2013
Pejić, Oliver Orientalizmi v besedišču avstro-ogrskih državnih osnovnošolskih čitank za Bosno in Hercegovino 1st Vesna Požgaj Hadži 2016
Kobal, Petra Ženska poimenovanja poklicev 1st Saška Štumberger 2015
Koren, Petra Jezikovnostilistična analiza romana Balerina, Balerina avtorja Marka Sosiča 1st Mojca Smolej 2014
Kromar, Petra Korpusna analiza metabesedilnih elementov 1st Mojca Smolej 2012
Nedelko, Petra Vejica in zaimki zakaj, kaj in kako 1st Mojca Smolej 2016
Hrovat, Pia Razlike v skladenjski vezljivosti med poljskimi in slovenskimi glagoli 1st Maria Zofia Wtorkowska 2016
Logar, Polona Uporaba ženskih oblik poimenovanj (primeri tvorjenk za začetnici a in b) 1st Andreja Žele 2015
Otoničar, Polona Pripovedovanje tri- do štiriletnih otrok in različni konteksti pripovedovanja [ni pdfja] 1st
Mercina, Polonca Analiza govornega nastopa voditelja 001M kot voditelja večerne informativne oddaje Odmevi 1st Hotimir Tivadar 2015
Bačurina, Radha Diskurz v literarni teoriji 1st Alenka Žbogar 2012
Povirk, Robert Vezniška sredstva v pravljicah Petra Svetine 1st Mojca Smolej 2015
Vukojević, Rosana Analiza lepovidskega motiva v drami Alenke Goljevšček Lepa Vida 1986 ali Otrok, družina, družba 1st Mateja Pezdirc Bartol 2013
Žalig, Rozi Smrt v kratki prozi Miljenka Jergovića 1st Tomislav Virk, Đurđa Strsoglavec 2014
Ivanjić, Sandra Ljudsko slovstvo južnih Slovanov 1st Vladimir Osolnik 2014
Jović, Sandra Srpskohrvatski i jezici nasljednici na stranim Sveučilištima 1st Vesna Požgaj Hadži 2014
Berend, Sanja Členek v slovenskem knjižnem jeziku 1st Mojca Smolej 2012
Podgornik, Sanja Slovenska recepcija Gabriela d'Annunzia 1st Mateja Pezdirc Bartol, Tone Smolej 2015
Pirih, Sara Dragojila Milek 1st Mateja Habinc, Irena Novak Popov 2015
Prezelj, Sara Pesniška zbirka Rumeno gori grm forzicij (2008) Veronike Dintinjana 1st Irena Novak Popov 2013
Primec, Sara Strokovna besedila s področja konjereje in konjeništva 1st Mojca Smolej 2015
Sterle, Sara Stališča o vplivu poučevanja JT na jezikovno zmožnost J1 v prvem triletju OŠ 1st Simona Kranjc 2016
Žibrat, Sara Nedoločni izpust tožilniškega določila pri specializiranih glagolih s pomensko sestavino 'oddajanja informacije' 1st Mojca Smolej 2015
Kolenc, Saša Psihološke posebnosti Jovanovićevih protagonistov v izbranih dramah 1st Mateja Pezdirc Bartol 2016
Rutar, Simona Pregled izobraževanja govorcev v medijih (RTV Slovenija vs. retorične šole) 1st Hotimir Tivadar 2012
Poljanšek, Snežna Vloga povedkovega določila v reportažah 1st Mojca Smolej 2015
Jovanović, Staša Dramske osebe v komediji Pokondirena tkiva [ni pdfja] 1st Đurđa Strsoglavec 2015
Bajić, Suzana Vplivi nemščine, hrvaščine in srbščine na slovenski strokovni jezik med letoma 1797 in 1880 1st Mojca Smolej 2014
Rahija, Suzana Psihološka analiza Gige Barićeve 1st Đurđa Strsoglavec 2013
Garić, Svetlana Slovar slovensko-makedonske medjezikovne homonimije 1st Namita Subiotto 2014
Vrtačnik, Špela Primerjava Grumove drame Dogodek v mestu Gogi in Deklevovega romana Zmagoslavje podgan 1st Mateja Pezdirc Bartol, Vanesa Matajc 2016
Antloga, Špela Glasovne posebnosti v rokopisnih in objavljenih pesmih Jožefa Lipolda 1st Irena Orel 2013
Habulin, Špela Socialna poezija Vinka Möderndorferja 1st Irena Novak Popov 2015
Orel, Špela Raba slovenskega jezika mladih zamejskih Slovencev v Italiji na socialnem omrežju Facebook 1st Damjan Mandelc, Marko Stabej 2013
Šmajdek, Špela Skladenjska analiza spontano govorjenih besedil dveh generacijsko različnih govorcev 1st Mojca Smolej 2016
Vogrinc, Špela Mašila v govorjenem akademskem diskurzu 1st Tatjana Balažic Bulc 2014
Pahor, Tadej Skladenjske kompetence pri slovenskih zamejskih dijakih na Goriškem 1st Mojca Smolej 2016
Gorše, Tadeja Analiza neverbalnih sredstev in govora pri voditeljici Sveta na Kanalu A 1st Hotimir Tivadar 2016
Logar, Tadeja Poletje v zgodbi 1st Alenka Žbogar 2015
Lukič, Tajda Od srpskohrvatskog do hrvatskog kao izbornog predmeta u slovenskim osnovnim školama 1st Tatjana Balažic Bulc 2015
Azinović, Tamara Vprašanja ob slovenščini kot učnem jeziku in učnem predmetu na jeseniških šolah 1st Nataša Pirih Svetina 2014
Bolko, Tanja Kontrastivna analiza deležja in deležnika v slovenščini in latinščini 1st Mojca Smolej 2012
Janjoš, Tanja Maja Haderlap: Angel pozabe - Umestitev romana v literarni in zgodovinski kontekst in primerjava z gledališko uprizoritvijo 1st Mateja Pezdirc Bartol, Tone Smolej 2015
Senica, Tanja Pesništvo socialnega realizma v Zasavju 1st Irena Novak Popov 2015
Vučkovac, Tanja Povedkov prilastek kot samostojni stavčni člen 1st Mojca Smolej 2012
Bojanc, Tatjana Slika zahodne Afrike v srbskih potopisih dvajsetega stoletja (Afrika in Črno na belo) 1st Đurđa Strsoglavec 2016
Trušnovec, Tea Glasoslovna analiza TV-oglasov 1st Hotimir Tivadar 2015
Koren, Teja Motiv nasilja v dramskem opusu Matjaža Zupančiča 1st Mateja Pezdirc Bartol 2015
Trček, Timotej Geografska analiza grško-makedonskega spora 1st Jernej Zupančič, Namita Subiotto 2014
Prek, Tina Jezikovna integracija osnovnošolskih otrok priseljencev v slovenskem učnem sistemu 1st Marko Stabej 2013
Štrus, Tina Mit o Siljanu Štrku v sodobni makedonski literaturi 1st Namita Subiotto 2013
Vehovec, Tina Razumevanje besedila ob primeru družinskega zakonika 1st Simona Kranjc 2012
Velikonja, Tina Narečno jamarsko izrazje v krajevnem govoru Predmeja 1st Vera Smole, Mojca Horvat 2013
Hodnik, Tinkara Duševne motnje v sodobnem slovenskem romanu 1st Alojzija Zupan Sosič 2014
Kocjan, Tjaša Novejša slovenska leksika med besedno zvezo in zloženko 1st Andreja Žele 2015
Urbanc, Tjaša Lastnosti leksike s področja tenisa v primerjavi s splošno leksiko 1st Andreja Žele 2013
Vodušek, Tjaša Medijski nastop voditeljice v oddaji Svet na Kanalu A [ni pdfja] 1st Hotimir Tivadar 2016
Malbašić, Uroš Slovar makedonsko-slovenske medjezikovne homonimije 1st Namita Subiotto 2015
Gluščič, Urša Glasoslovna analiza govornega nastopa slovenskega politika na kongresu stranke (na primeru K. E.) 1st Hotimir Tivadar 2015
Zakrajšek, Urša Mila Kačič in Jakob Savinšek: Eros v likovni in pesniški podobi 1st Irena Novak Popov, Beti Žerovc 2014
Barut, Urška Saša Vegri, Tebi v tišino 1st Irena Novak Popov 2014
Fišter, Urška Babištvo ali porodničarski vuk za babice Janeza Matoška 1st Mojca Smolej 2013
Klanjšček Nardin, Urška Stand-up komedija s stališča javnega nastopanja 1st Hotimir Tivadar 2016
Kobe, Urška Vpliv Ved na pesmi Antona Aškerca in Rabindranatha Tagoreja 1st Matevž Kos, Aleksander Bjelčević 2012
Kolenc, Urška Agentni, deagentni in brezagentni stavčni tipi 1st Mojca Smolej 2016
Pečkaj, Urška Punk is dead Tomaža Kosmača 1st Alenka Žbogar 2013
Potočnik, Urška Vprašanja o smislu življenja in človečnosti v dramskem opusu Žanine Mirčevske 1st Mateja Pezdirc Bartol 2014
Rozman, Urška Pripovedna struktura romana To noč sem jo videl, avtorja Draga Jančarja 1st Tomo Virk, Alenka Žbogar 2012
Slavec, Urška Ljubezen v sodobnem slovenskem romanu 1st Alojzija Zupan Sosič 2013
Kastelic, Valerija Leksika s področja bibliotekarstva 1st Andreja Žele 2012
Stopar, Valerija Primerjava dramskih del Pri nas je vse v redu in Na dnu 1st Mateja Pezdirc Bartol, Gašper Troha 2016
Marc, Vanesa Maja Vidmar: Ob vznožju 1st Irena Novak Popov 2013
Kastelic, Vesna Tema ljubezni v sodobnem slovenskem romanu 1st Alojzija Zupan Sosič 2012
Perko, Vesna Vpliv nemščine na prvi medicinski priročnik v slovenščini z naslovom Vshegarske bukve sa babice na desheli 1st Mojca Smolej 2013
Rogl, Vesna Prevzeti leksemi s področja lepotne nege in njihove slovenske ustreznice 1st Andreja Žele 2015
Poredoš, Vito Nande Razboršek in Grajske štorije na gradu Gamberk 1st Aleksander Bjelčevič, Gašper Troha 2014
Žunko, Zala Spontani govor na Koroškem radiu z vidika pravorečne norme 1st Hotimir Tivadar 2015
Buršič, Iris Jezikovna zmožnost predšolskih otrok v slovenskem vrtcu v Italiji [pdf manjka] dipl Simona Kranjc 2009
Lutar, Mateja Pragmalingvistična analiza oglasov [pdf manjka] mag Simona Kranjc 2015
Malnar, Vesna Beseda kot prvina oglasa [pdf manjka] dipl Ada Vidovič Muha 2004
Novak, Valentina Prekmurje, prekmurščina in regionalni razvoj : (analiza najbolj poslušane oddaje v prekmurščini na radiu Murski val) [pdf manjka] dipl Hotimir Tivadar 2013
Petrič, Ivana Besediloslovna primerjava pisne produkcije tujih in rojenih govorcev slovenščine [pdf manjka] dipl Marko Stabej in Ina Ferbežar 2004
Trojar, Valerija Merjenje jezikovne zmožnosti dementnih oseb s pomočjo besedil, tvorjenih ob slikovni predlogi [pdf manjka] dipl Marko Stabej 2006
Kumše, Katja Leposlovje v Kmetijskih in rokodelskih novicah od leta 1864 do leta 1868 dipl Miran Hladnik 2019
Rudić, Klara Leposlovje v časniku Soča od leta 1893 do leta 1903 dipl Miran Hladnik 2019
Razboršek, Fortunat Dr. Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi: Igra v dveh dejanjih sem Marja Boršnik? 195?
Razpotnik, Eva Leposlovje v Soči 1904–1915 1. st. Miran Hladnik 2019
Guzelj, Sara Vpliv avtorjevega rojstnega kraja na dogajališča romanov 1. st. Miran Hladnik 2019
Cemič, Anamarija Leposlovje v Domovini (1932–1941) 1. st. Miran Hladnik 2019
Urbančič, Maruška Leposlovje v časopisu Jutro od leta 1939 do leta 1943 1. st. Miran Hladnik 2019
Trdina, Larisa Leposlovje v Slovenski bčeli 1. st. Miran Hladnik 2019
Rezoničnik, Lidija Podoba Slovencev in Slovenije v literarnem ustvarjanju kočevskih Nemcev: primer zgodovinskega romana in avtobiografske pripovedi 1. st. Mateja Pezdirc Bartol in Tone Smolej 2019
Slatnar, Tina Leposlovje v časopisu Slovenski gospodar od 1917 do 1926 1. st. Miran Hladnik 2019
Pestotnik, Ana Leposlovje v Družinskem tedniku od 1938 do 1945 1. st. Miran Hladnik 2019
Šter, Jana Bibliografija leposlovnih del v slovenskem jeziku v časopisu Proletarec med letoma 1906 in 1910 2. st. Miran Hladnik 2019
Klinar, Marjeta Sodobna slovensko-francoska književna izmenjava mag. Miran Hladnik 2008
Povšič, Luka Leposlovje v Glasu naroda med letoma 1898 in 1910 2. st. Miran Hladnik 2019
Rovtar, Bernarda Jožef Urbanija: Grajski vitez: Povest iz davnine, Domovina 18/1935, 20-31 sem Miran Hladnik 1993/94
Rovtar, Bernarda Aforizem Žarka Petana dipl Marko Juvan 1998
Rovtar, Bernarda Zvrstna opredelitev Škofjeloškega pasijona dipl Lado Kralj 1998
Gerbec, Tina Zapuščina akademika Franca Zadravca 1. st. Miran Hladnik in Petra Vide Ogrin 2020
Kotnik, Melita Iracionalizacija predmetnosti v Rilkejevi in Kocbekovi liriki dipl. Franc Zadravec 1984
Jevremovič, Bergit Miško Kranjec in Knut Hamsun dipl. Franc Zadravec 1988
Černigoj, Dejan Hermetičnost Pregljevih usahlih vrelcev sem Franc Zadravec 1991/92
Černigoj, Dejan Sonetopisje Alojza Gradnika sem Franc Zadravec 1991/92
Kranjc, Simona Sonet v poeziji Dragotina Ketteja sem Franc Zadravec 1990
Pižent, Bojana Kosovelovi soneti sem Franc Zadravec 1990
Zuljan, Danila Soneti pri Igu Grudnu, Miranu Jarcu in Ivu Brnčiču sem Franc Zadravec 1990/91
Gorenc, Anita Dominik Smole: Črni dnevi in beli dan sem Franc Zadravec 1997
Bratina, Irena Krščanski simboli – njihov pomen in funkcija sem Franc Zadravec ?
Balint Čeh, Julia Motiv Kralja Matjaža v slovenski in madžarski književnosti COBISS mag Franc Zadravec 1999
Grmek, Martina Alojzij Remec: Kirke sem Franc Zadravec ?
Ferlež, Urh Francija in slovenska književnost 1st Miran Hladnik in Katarina Marinčič 2020
Bačić, Dejana Bibliografija leposlovja v Ameriški domovini od leta 1933 do leta 1939 1st Miran Hladnik 2020
Boštjančič, Kaja Transspolnost skozi tekst in kontekst (Suzana Tratnik: Ime mi je Damjan, Nataša Sukič: Molji živijo v prahu in Ljuba Prenner: Bruc: Roman neznanega slovenskega študenta) 2st Urška Perenič 2020
Drožina, Ana Leposlovje v časniku Prosveta 1926–1930 1st Miran Hladnik 2020
Mavrin, Anamari Leposlovje v časopisu Prosveta od leta 1921 do leta 1925 2st Miran Hladnik 2020
Primc, Nika Leposlovje v slovenskih ženskih časopisih v letih 1912-1919: Slovenska žena, Ženski list, Slovenka 1st Miran Hladnik 2020
Jerkič, Tajda Leposlovje v glasilu Soča v obdobju od 1882 do 1892 1st Miran Hladnik 2020
Pruščević, Maja Leposlovje v časopisu Proletarec med letoma 1911 in 1916 2st Miran Hladnik 2020
Kum, Erika Leposlovje v Glasu naroda med letoma 1936 in 1940 1st Miran Hladnik 2020
Gostenčnik, Januška Izoglose na stiku slovenskega kostelskega narečja in kajkavskega goranskega narečja dis Alenka Šivic Dular in Jožica Škofic 2014
Vincek, Kana Leposlovje v Kmetijskih in rokodelskih novicah med letoma 1887 in 1903 1st Miran Hladnik 2021
Belina, Manja Leposlovje v glasilu Naša moč med letoma 1905 in 1922 2st Miran Hladnik 2021
Božnik, Kaja Leposlovje v Glasu naroda med letoma 1911 in 1915 1st Miran Hladnik 2021
Antloga, Anja Leposlovje v časopisu Slovenski gospodar med letoma 1927 in 1941 1st Miran Hladnik 2021
Lamut, Vesna Metafora v romanu Mirana Jarca Novo mesto dipl Breda Pogorelec 1973
Serban, Nika Leposlovje v časopisu Proletarec med letoma 1920 in 1926 1st Miran Hladnik 2021
Mehić, Špela Leposlovje v časniku Slovenec med letoma 1939 in 1945 1st Miran Hladnik 2021
Plantan, Ana Leposlovje v Glasu naroda od leta 1931 do 1935 2st Miran Hladnik 2021
Pritekelj, Kristina Razmerje med filozofsko-refleksivnim in športno-potopisnim v planinskem in neplaninskem potopisu 1st Aleksander Bjelčevič 2000
Hüll, Niki Leposlovje v reviji Žena in dom 1930–1941 1st Miran Hladnik 2021
Kastelic, Hana Leposlovje v Domovini (1918–1931) 1st Miran Hladnik 2021
Rupert, Veronika Pregled leposlovja v časopisu Glas naroda (1925–1930) s posebnim ozirom na prevajanje kratkih zgodb Marka Twaina 2st Miran Hladnik in Tone Smolej 2021
Rupar, Katja Katja Rupar: Bibliografija leposlovja v časopisu Kmetijske in rokodelske novice med letoma 1869 in 1876 1st Miran Hladnik 2022
Bele, Laura Leposlovje v Glasu naroda med letoma 1941 in 1945 1st Miran Hladnik 2022
Stražišar, Petra Prvi slovenski satirični časopis Brencelj od leta 1869 do leta 1874 in 1879 ter 1880 1st Miran Hladnik 2022
Podkrižnik, Zala Leposlovje v Ameriški domovini 1940–1946 2st Miran Hladnik 2022
Ferlež, Urh Ne delam umetnosti. Delam stvari. Delam stvari, da bi bolje služil poeziji: Pregled pesniškega opusa Jeana Vodaina 2st Miran Hladnik, Katarina Marinčič in Mateja Gaber 2022
Majdič, Polona Leposlovje v katoliških delavskih časopisih Glasnik (1894–1899), Novi čas (1921–1922) in Pravica (1922–1928) 2st Miran Hladnik 2023
Cemič, Anamarija Leposlovje v časopisu Proletarec med letoma 1927 in 1940 2st Miran Hladnik 2023
Maleš, Sara Leposlovje v Glasu naroda v letih 1916 in 1917 1st Miran Hladnik 2023
Potrebuješ, Nina Leposlovje v časopisu Slovenec v obdobju 1891–1900 2st Miran Hladnik 2023
Zorko, Mojca Leposlovje v Slovenski gospodinji 1905–1914 1st Miran Hladnik 2023
Kajič, Anja Leposlovje v Slovenskem gospodarju 1907–1916 1st Miran Hladnik 2023
Serban, Nika Leposlovje v Clevelandski Ameriki (1908–1919) 2st Miran Hladnik 2023
Bele, Nina Leposlovje v [[:s:Prosveta|Prosveti] med letoma 1936 in 1938 2st Miran Hladnik 2023