Magistrski seminar 2014

Iz Wikiverza

Zaradi večje izbirnosti in zaradi manjšega števila 30 ur za dvopredmetne pedagoge se letos Magistrski seminar pri Miranu Hladniku izvaja samo v zimskem semestru. V seminarju je lahko polovica vpisanih, prednost imajo tisti, ki se vpišejo prej. Prijavite se z vpisom svojega imena zraven ene izmed spodaj naštetih tem. Zahteva se 80-odstotna prisotnost, odsotnost pod 50 % pripelje do ocene neopravljeno, odsotnost med 50 in 80 % pa se kompenzira z ustreznim številom ur tipkanja za javno kulturno dobro. Ocenjevanje seminarskih izdelkov in dejavnosti je številčno. Enopredmetni nepedagogi imate na seznamu izbirnih predmetov tudi magistrski seminar, kar pomeni, da lahko vpišete dva magistrska seminarja.[1]

Seminarske teme[uredi]

Izbirali bomo med več temamami: 1. Nadaljevanje lanskega urejanja gradiva za zgodovino sodobne slovenske književnosti 1965–2015 z ureditvijo enciklopedičnih profilov slovenskih proznih avtorjev po drugi svetovni vojni, zlasti v tistem poglavju, ki zadeva njihovo pripovedno prozo. Zbrano gradivo lahko postane zanimivo tudi za analitično in sintetično obravnavo v magistrski nalogi, zlasti so zaželene raziskave leposlovja v periodiki. Kako iz seminarskih gesel (referatov) postopoma lahko nastane literarna zgodovina, popisuje članek Slovenska literarna zgodovina danes (SR 2013/1). V poštev pridejo avtorji France Filipič, Marjan Kolar. 2. Urejanje dogajališč zgodovinske proze na Geopediji., 3. Članki o romanih, nagrajenih s kresnikom, in njihovih avtorjih (Tone Perčič, Izganjalec hudiča (1995), Drago Jančar, Katarina, pav in jezuit, Rudi Šeligo, Izgubljeni sveženj, Štefan Kardoš, Rizling polka). 4. Popravljanje in dopolnjevanje poljubnih člankov na Wikipediji (za referente, ki jim ne bo dana priložnost predstavitve v razredu); glej Sezname nalog na Wikipediji.

Delo v magistrskem seminarju se navezuje na seminarsko delo v predhodnih letnikih (v prvem letniku so se npr. v zadnjem času popisovali povzetki romanov, izšlih po drugi svetovni vojni, v drugem letniku pojmi literarnega sistema) in gradi na njem.

Datumi predstavitev[uredi]

Predavalnica # 209 c, ob sredah 9.40–11.15; pozor, datumi predstavitev diplom in referatov se bodo zaradi spleta okoliščin in morebitnih predstavitev bolonjskih prvostopenjskih in drugostopenjskih diplom in starih diplom lahko rahlo spreminjali. Izberi med temami, ponujenimi v prejšnjem poglavju, in se do 15. oktobra 2014 vpiši pod primeren datum (ne več kot dva referenta na en dan + en referat na datum z diplomsko nalogo); potem izbriši temo izmed ponudb. -- Zaključeno.

Vpisovanje opravljenih obveznosti v indeks[uredi]

  • 28. 1. 2015
  • 13. 2. 2015
  • 17. 6. 2015
  • 28. 8. 2015

Roki veljajo za vpis seminarske ocene, za vpis ocen magisterijev in bolonjskih diplom,[2] ki so bili predstavljeni v seminarju. Pri načrtovanju zaključka magistrskega študija upoštevajte pravila. Za vpis ocen starih diplom na VIS-u ni prijav, zanje se prijavite z mapo v študentskem referatu. Ocene so številčne (v opisu predmeta samo pri meni pomotoma piše, da so ocene opisne).

Moje ideje za ta seminar[uredi]

Glej tudi[uredi]

Opombe[uredi]

  1. Za morebitne izredne študente so rezervirani naslednji petki popoldne: 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., po dogovoru lahko tudi drugi dnevi.
  2. Ker za predstavitev bolonjskih diplom v študijskem programu niso predvidene posebne ure, jim nudimo gostoljubje na drugi stopnji v Magistrskem seminarju; bolonjci pri načrtovanju zaključka študija upoštevajte pravilnik.