Magistrski seminar 2013/14

Iz Wikiverza

Študent si izbere enega od treh razpisanih magistrskih seminarjev, ki jih letos ponujajo učitelji Zupan Sosič, Pezdirc Bartol in Hladnik. Da bi se generacija čim enakomerneje razporedila po njih, smo se dogovorili, da je v seminarju lahko največ 15 študentov, prednost imajo tisti, ki se vpišejo prej. Prijava na VIS-u bo najbrž potrebna šele za registracijo opravljenih obveznosti na koncu leta, zdaj pa se prijavljajte kar pri izvajalcih (za seminar pri Hladniku z vpisom svojega imena zraven ene izmed spodaj naštetih tem). Zahteva se 80-odstotna prisotnost, odsotnost pod 50 % pripelje do ocene ni opravil, odsotnost med 50 in 80 % pa se kompenzira z ustreznim številom ur tipkanja za javno kulturno dobro. Sicer je ocenjevanje seminarskih izdelkov in dejavnosti številčno.

Dvopredmetni pedagogi imate v študijskem programu samo 30 ur tega predmeta, torej tempirate svoje obveznosti na en semester, ste pa seveda dobrodošli celo leto. Enopredmetni nepedagogi imate na seznamu izbirnih predmetov tudi magistrski seminar, kar pomeni, da lahko vpišete dva magistrska seminarja.[1]

Historiat[uredi]

Magistrski seminar nadaljuje tradicijo diplomskih seminarjev četrtega letnika v predbolonjskih študijskih programih. Študentje so v njih predstavljali svoje seminarske referate in se ob njih pripravljali za pisanje diplomske naloge, ki so jo dokončali že kot absolventi in jo običajno zagovarjali v istem seminarju pred naslednjo generacijo. Vsebinsko so se diplomski seminarji ravnali po učiteljevih raziskovalnih preferencah in si vsako leto izbirali drugačno vodilno temo. Pri Hladniku so bile npr. svojčas na programu seniorska literatura, novitete, ki jih je bibliografija označila za slovensko književnost, od 2006 dalje pa pisanje gesel za Wikipedijo: slovenski literarni zgodovinarji, literarne inštitucije, časopisi, zbirke, žanri, metode, pojmi, pisatelji (povezovanje podatkov o njih na Wikipediji, Wikiviru in Geopediji); za natančnejšo vsebino v zadnjih letih glej Magistrski seminar. Tudi v bodoče bo podobno: k Ireni Novak Popov bodo šli tisti, ki jih zanima sodobna poezija, Alojzija Zupan Sosič pokriva sodobni roman in sodobno žensko pisanje, Alenka Žbogar sodobno kratko prozo, Mateja Pezdirc Bartol dramatiko in mladinsko književnost, Aleksander Bjelčevič književnost do moderne, popularno glasbo in filozofske teme, Miran Hladnik pripovedno prozo itd. Mentorstvo sprejemajo tudi učitelji, ki nimajo magistrskega seminarja.

Seminarske teme[uredi]

Seminarsko delo v študijskem letu 2013/14 bo prispevalo gradivo za zgodovino sodobne slovenske književnosti 1965–2015 z ureditvijo enciklopedičnih profilov slovenskih proznih avtorjev po drugi svetovni vojni, zlasti v tistem poglavju, ki zadeva njihovo pripovedno prozo. Zbrano gradivo lahko postane zanimivo tudi za analitično in sintetično obravnavo v magistrski nalogi, zlasti so zaželene raziskave leposlovja v periodiki. Kako iz seminarskih gesel (referatov) postopoma lahko nastane literarna zgodovina, popisuje članek Slovenska literarna zgodovina danes (SR 2013/1).

Delo v magistrskem seminarju se navezuje na seminarsko delo v predhodnih letnikih (v prvem letniku so se npr. v zadnjem času popisovali povzetki romanov, izšlih po drugi svetovni vojni, v drugem letniku pojmi literarnega sistema) in gradi na njem. Letos bodo na programu avtorji, ki so oblikovali slovensko romaneskno sceno v 60. letih 20. stoletja.

Napotki[uredi]

(na podlagi izkušenj pri geslu o Nadi Matičič)

 • preveri in uskladi druga gesla na Wp-ji, ki omenjajo osebo
 • koliko je oseb s tem priimkom in ali so med seboj povezani (vtipkaj imena ločeno)
 • preberi Slogovni priročnik > Biografski članki na Wp-ji oz. poglavje Enciklopedični članek v Novi pisariji na Wikiknjigah
  • Življenepis > Življenje
  • če manjkajo, dodaj poglavja Bibliografija: Romani, Kratka proza; Viri, Glej tudi
 • standardiziraj seznam knjig: Romani, Kratka proza, Drama, Pesmi, Za mladino, Prevodi, Dokumentarna literatura, Drugo
 • v glavi črtaj poklic avtorja (duhovnik, učitelj ipd.), če po njem ni poznan
 • poišči druga spletna mesta z omembo osebe
 • preveri, ali je na seznam slovenskih pisateljev/pisateljic, dopolni podatke
 • Cobiss, zahtevno iskanje
  • izbor romanov v košarico, izvoz v formatu RIS, ureditev v Wordu in prenos na Wp-jo, kako uporabiti predlogo Cobiss
 • dodaj morebitne podnaslove
 • dLib
 • Nova beseda (iskanje po avtorjevem imenu in priimku tu po zaslugi zmedene interpretacije avtorske zakonodaje Nataše Musar Pirc ne deluje) in Gigafida
 • ES
 • Leksikon slovenska književnost (teh dveh splošnih virov praviloma ne citiramo, če pa že, potem takole: Avtor članka: priimek in ime osebe. ES, s. v.
 • Marjeta Žebovec, Slovenski književniki, rojeni [...]
 • Slovenska pisateljska pot (2013)
  • izpiši, kar je novo, npr. kraj smrti in mesto pokopa
 • diplomske naloge na slovenistiki, v seznamu virov navedi, kar je relevantno
 • Slovenska književnost 1945-1965 -- povzemi, kar je pomembno
 • Slovenska književnost, 3 (2001), isto
 • Slovenska književnost 1965-2015 -- razmislek, v katera poglavja vse (oz. v katere sezname) bi se dalo vključiti avtorjeva dela:(založbe, naklade?, žanri, revije, dogajališča, teme (učiteljica, dijakinja, šola, samomor, glasbenik) ...
 • dosje o osebi v Novem SBL na oddelku za biografije na ZRC SAZU (Martin Grum)
 • NUK, rokopisni oddelek (obstaja zapuščina?, dodati signaturo in podatke o vsebini)
 • svojci (tel. imenik)
 • obstaja kakšna umetniška upodobitev osebece? mogoče celo na javnem mestu? spominska plošča? Pridobi prosto dostopni posnetek kipa, rojstne hiše, groba ipd. (najbolje je, če slikaš kar sam) in ga postavi na Geopedijo v sloj Literarni spomeniki; v članku na Wikipediji napravi povezavo na ta zapis
 • iskalnik grobov na Žalah [1] in še kje po Sloveniji > dodaj zunanjo povezavo na lokacijo groba in sliko poti do groba
 • naslove del uredi kronološko in jih polinkaj
 • preveri kategorije na dnu gesla: črtaj nepotrebne in dodaj manjkajoče, npr. Slovenski pedagogi > Slovenski učitelji
 • vsebinske spremembe:
 • izpust po nepotrebnem ponavljajočega se imena ali poklica avtorja
 • izpust nepotrebnih zaimkov (v njenem romanu > v romanu)
 • izpust floskul (opisovala življenje v njegovih najrazličnejših oblikah,
 • nadomestilo napačno rabljenega termina realizem ([[realizem|realistično]] popisovala > kritično in brez olepšavanja popisovala)
 • izberi predstavitveno sliko, dobi dovoljenje za objavo in jo postavi na Wp-jo
 • dopolni z ilustrativno navedbo naslovov obstoječa gesla na Wp-ji: o krajih, ki jih opisuje, o temah, o žanrih ipd.
 • dopolni z rojstnimi in smrtnimi podatki gesli o teh dveh dneh na Wp-ji? Je avtor dovolj poznan za vključitev v vsakodnevno rubriko "Na današnji dan"? Kako se to počne, gl. Slogovni priročnik
 • dopolni infopolje Pisec
 • katera dela bomo popisali v bibliografski seznam: samo knjižna, tudi strokovna?, soavtorska?, ponatise? > odvisno od obsega opusa
  • naslovi so polinkani, ležeči (zunaj oklepajev!), podnaslovi in ločila ne, zadaj letnica, cobiss-id in v oklepaju žanrska oznaka ali tema romana
 • dodati poglavje Nagrade
 • napravi povezave na geslo in na romane v tistih geslih na Wp-ji, kjer teh povezav še ni
 • postavi na Wp-jo kazala kritiških, esejističnih in literarnozgodovinskih knjig, ki morebiti vsebujejo tudi kaj o osebi, da bo iskanje drugih avtorjev lažje, za vzorec glej Kazala strokovnih knjig; v poštev pridejo poleg že napravljenih še:
  • Branko Hofman, Pogovori s slovenskimi pisatelji, 1978
  • Jože Horvat, Pisatelji ... s tržaškega, 2012
  • France Pibernik, Čas romana
  • Marjeta Kajzer Novak, Kako pišejo
  • Vladimira Rejc, Potreti slovenskih književnikov, 2005
 • ta kazala umestiti v poglavje o literarni recepciji na Wikiknjigi
 • dodaj oznako dela, npr. ljubezenski roman; oznake najdeš v kritikah (lahko so navedene v že obstoječem geslu o romanu) ali pa jo določiš po prelistavanju romana
  • za manj poznana dela pride v poštev listanje po seriji člankov Martina Jevnikarja v reviji Meddobje, z naslovom Slovenska knjiga v letu ... 1964, 1965, 1966, 1967 (glej dLib)
 • označi avtorjev opus po žanrih, temah in slogu
 • napravi povezave na avtorjeva besedila na Wikiviru oz. dLib-u; tega bo zaradi restriktivne avtorske zakonodaje malo
 • počedi glavne nemarnosti v zatečenih geslih
 • prilagajaj svoje urejanje sprotnim dogovorom v razredu
 • na pogovorni strani Pogovor:Magistrski seminar 2013/14 sporoči svoje dileme ali predloge drugim v razredu, da ne bo vsak zase odkrival Amerike
 • briši oznako škrbine na koncu gesla

Datumi predstavitev[uredi]

Predavalnica # 209 c, ob sredah 9.40–11.15; pozor, datumi predstavitev diplom in referatov se bodo zaradi spleta okoliščin in morebitnih predstavitev bolonjskih diplom lahko rahlo spreminjali.

Zimski semester

Poletni semester

Vpisovanje opravljenih obveznosti v indeks[uredi]

 1. 24. 1. 2014
 2. 14. 2. 2014
 3. 6. 6. 2014
 4. 29. 8. 2014
 5. 19. 9. 2014

Roki veljajo za magisterije in bolonjske diplome, ki so bili predstavljeni v seminarju in po dogovoru z mentorjem oddani v knjižnici. Za vpis ocene se je treba prijaviti na VIS-u. Za vpis ocen starih diplom na VIS-u ni prijav, zanje se prijavite z mapo v študentskem referatu. Ocene so številčne (v opisu predmeta samo pri meni pomotoma piše, da so ocene opisne).

Glej tudi[uredi]

 1. Za izredne študente so rezervirani naslednji petki popoldne: 15. 1., 29. 1., 12. 2., 5. 3. 19. 3., po dogovoru lahko tudi drugi dnevi.