Magistrski seminar

Iz Wikiverza

V študijskem letu 2023/24 bodo potekali literarni magistrski seminarji po naslednjem razporedu: v zimskem semestru (Andraž Jež: tema?, Mateja Pezdirc Bartol: Dramatika in gledališče) in v poletnem semestru (Aleš Bjelčevič: Literarna kritika in vrednotenje literature, Alojzija Zupan Sosič: Sodobni slovenski roman v našem tisočletju: najnovejši romani). Enopredmetniki in dvopredmetniki nepedagogi izberete dva seminarja, v vsakem semestru enega, dvopredmetni pedagogi pa enega od štirih. V vsaki skupini je največ 14 študentov. Pri prof. Ježu se bo seminar pričel datum?. ob ura? v predavalnici ?, pri prof. Pezdirc Bartol pa 9. 10. 2023 ob 16.10 v predavalnici 209c. Študente, ki boste obiskovali magistrski seminar v zimskem semestru, prosimo, da se zanesljivo udeležite prvega srečanja, saj se bomo dogovorili o načinu dela in si razdelili seminarske teme. V poletnem semestru bo seminar pri prof. Zupan - Sosič potekal od 21. 2. do 5. aprila, v predavalnici 4, od 15.30 do 17.10, pri prof. Bjelčeviču pa od 10. aprila naprej, in sicer ob sredah ob 9.40 v 209c. Študentka mora biti prisotna na obeh seminarjih (pri Bjelčevič in pri Zupan - Sosič), nalogo pa napiše pri enem.


  • Pri prof. Bjelčeviču bom seminarsko nalogo pisal/-la:

(ime in priimek)

Neža Kočnik

Marija Poklukar

Urša Meše

Katarina Meglič

Eva Oblakovič

Erika Primc

Janja Zadravec

Laura Sobočan

  • Pri prof. Zupan - Sosič bom seminarsko nalogo pisal/-la:

(ime in priimek)

Barbara Tadina

Lara Lazar

Anika Lutman

Urška Kovač

Ana Medvešček

Jasna Reščič

Laura Bele

Hana Podjed

Julijana Zupanič

Matevž Treven

Matic Kotar

Anja Adamič

Laura Sobočan