Video izdelki Oddelka za zgodovino in Središča za javno zgodovino

Iz Wikiverza

Video izdelki Oddelka za zgodovino FF UL in Središča za javno zgodovino je stran, kjer najdete pregled video produkcije v preglednem seznamu. Seznam vsebuje posnetke, ki so shranjeni na dveh YouTube kanalih. Na kanalu Zgodovina.si so posnetki, ki so nastali od začetka leta 2018 do sredine leta 2021. Del objavljenih posnetkov je nastal pri projektu o okupacijskih mejah, ki ga je izvajal Oddelek za zgodovino od 2017 do 2021. Ti posnetki so v pregledenem seznamu s ključnimi besedami dosegljivi tu. Ostali posnetki bodo vključeni v seznam na tej strani. Drug del posnetkov je objavljen na kanalu Oddelka za zgodovino FF UL. To so posnetki, ki so objavljeni po maju 2021.

Seznam vsebuje spletno povezavo do posnetka, naslov posnetka, ključne besede, dolžino posnetka, osebe, ki so sodelovale pri nastanku posnetka in datum objave.

  • Velanija Ključne besede: Kosovo, spomenik, kraji spomina, Kosovska Mitrovica. Dolžina posnetka: 6:08. Sodelavca: Božo Repe, Božidar Flajšman. 5. februar 2024.
  • Samostan Vosiki Dečani Ključne besede: Kosovo, spomenik, kraji spomina, Viusoki Dečani. Dolžina posnetka: 24:10. Sodelavci: Božo Repe, Oče Sava, Božidar Flajšman. 12. februar 2024.
  • Slovenski narodnoosvobodilni svet 80 let pozneje Ključne besede: kraji spomina, Črnomelj, Slovenski narodnoosvobodilni svet, graditev države. Dolžina posnetka: 22:54. Sodelavca: Janez Weiss, Božidar Flajšman. 19. februar 2024.
  • Spomeniki v Severni Makedoniji Ključne besede: kraji spomina, Severna Makedonija. Dolžina posnetka: 21:48. Sodelavci: Valentino Dimitrovski, Božo Repe, Božidar Flajšman. 26. februar 2024.
  • Spomenik padlim borcem v Štipu Ključne besede: kraji spomina, Severna Makedonija, Štip. Dolžina posnetka: 2:31. Sodelavca: Božo Repe, Božidar Flajšman. 4. marec 2024.