Videoposnetki pri projektu Okupacijske meje

Iz Wikiverza

Seznam posnetkov pričevanj in filmov, ki so nastali v sklopu raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, ki ga je izvajala raziskovalna skupina Slovenska zgodovina z Oddelka za zgodovino, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Razstave in ostali rezultati projekta so dostopni na spletni strani.