Seznam kurirskih obeležij

Iz Wikiverza
 1. Bašelj - Partizanska bolnišnica Košuta
 2. Bašelj - Spominsko znamenje kurirski postaji G-19
 3. Bbabno polje - Spominska plošča padlim kurirjem
 4. Begunje na Gorenjskem - Obnovitev Kokrškega odreda v Dragi
 5. Bohinjska Bela - Plošča na šoli oz. vrtcu
 6. Bolnica Lisčak
 7. Boštanj - Padlim kurirjem
 8. Brda, Slovenj Gradec - Vojaška kurirska postaja 1-8
 9. Brda, Slovenj Gradec - Vojaška kurirska postaja TV - 31 S
 10. Brezje pri Tržiču
 11. Bukovščica - Spominska plošča na osnovni šoli v Bukovščici
 12. Cvetkovci - Kurirska postaja
 13. Čreta - Neznanemu kurirju
 14. Davča - Spominski kamen na Pstini
 15. Debeče - Spomenik kurirski postaji TV 3
 16. Delnice - Spominska plošča kurirski postaji G-5
 17. Delnice - Spominski steber v Delnicah
 18. Dežno pri Podlehniku
 19. Dovje - Franc Knaflič
 20. Dovje - Grobišče borcev NOV
 21. Dovje - Kurirska postaja
 22. Dražgoše - Spominska plošča kurirjem na osnovni šoli
 23. Fram - Lovski dom
 24. Gabrovica pri Komnu - Spomenik padlim in spominska plošča relejni postaji 13
 25. Globoko - Železniška postaja, Partizanski prehod
 26. Golišče 60
 27. Gorenja Trebuša - Plošča kurirski relejni postaji
 28. Gorenja Trebuša - Plošča na domačiji Pr' Psnjaku
 29. Gorenja Trebuša - Plošča relejni postaji P-7
 30. Gorjuše - Gasilski dom
 31. Gorjuše - Janez Stare
 32. Gradišče nad Podsmreko - partizanska javka TV - 2
 33. Grahovše - pri Pavšlu
 34. Hrušica - Spomenik 2 kurirjema na Belem polju pri Hrušici
 35. Hruška planina - Kurirska postaja G-28
 36. Jarčja Dolina - Spominska plošča na Selakovi hiši
 37. Jastroblje
 38. Javornik - Pirnatova koča na Javorniku
 39. Javorski preval
 40. Jernej pri Ločah
 41. Ješenca - Partizanski prehod čez progo.
 42. Kal nad Kanalom - Spominska plošča relejni kurirski postaji P-10
 43. Kališe - Spominska plošča
 44. Kambreško - Srednje, lovski dom
 45. Kamnje - Kurirska postaja
 46. Kladje pri Krmelju - Spomenik padlim kurirjem na Branskem (Jatna)
 47. Kodre pod Mrzlico
 48. Kog - Spomenik partizanskim kurirjem
 49. Kokra - Spominsko obeležje kurirski postaji G-18
 50. Koroška Bela - kurirska postaja Mavre
 51. Kot na Pohorju - TV kurirski relejni postaji 10-S-II
 52. Kozjak nad Pesnico - Spominska plošča Kurirska pot TV 16
 53. Krn - Plošča relejni kurirski postaji P 26
 54. Kropa - Spomenik pri Slovenski peči
 55. Krška vas - Spominsko obeležje padlima partizanskima kurirjema pri Gabrovčcu
 56. Laže - Spominska plošča pri Štinovcu
 57. Laže - Spominsko znamenje karavli P-3
 58. Lobnica - Spomenik Lobničanom
 59. Log v Bohinju - Partizanski prehod čez progo
 60. Logarska Dolina - Spominsko obeležje partizanske bolnišnice ob Ručniku pod kmetijo Žibovt
 61. Logatec, Slemena - Jože Friškovec
 62. Logatec - Spomenik padlim kurirjem kurirske postaje TV S-5 v Radežu
 63. Makole
 64. Mamolj - Spominsko znamenje narodoosvobodilnemu gibanju
 65. Markovci - Spomenik padlim kurirjem
 66. Martinj Vrh - Spominska plošča pri Megušarju
 67. Mašun - Spominska plošča kurirski postaji
 68. Miklavž na Dravskem polju - Kurirčkov kamen.
 69. Miklavž pri Taboru - Vetršek, kurirski postaji
 70. Mirke, Bodič hrib - tabor III. čete Lukovega bataljona
 71. Mirke, Mali Jesenovec - karavla 3
 72. Mirke, Mali Jesenovec - tabor prvih vrhniških partizanov in ustanovitev Borovniške čete
 73. Mirke, Slemena - kurirska postaja TV-17
 74. Moste - Spominski obeležji v spomin ustanovitve Cankarjevega bataljona in delovanja kurirske postaje G-17, Valvasorjev dom
 75. Moste - Spominsko obeležje padlim kurirjem G-17 iz Šušteršičeve koče, Završnica
 76. Na Logu - Spominska plošča kurirski postaji G-13
 77. Nemški Rovt
 78. Občice - Spominska plošča sedežu komande rel. postaj
 79. Okroglice - Spomenik s spominsko ploščo šestim padlim na Okroglicah
 80. Olševek - spominsk aplošča kurirski postaji G-20
 81. Ozeljan - Spominska plošča sedmim padlim kurirjem
 82. Pečine na Šentviški planoti
 83. Planina pod Golico - Relejna kurirska postaja G10
 84. Planina Požarnica - Kurirjem nad Sedučnikom
 85. Plavški Rovt
 86. Podklanc pri Dravogradu - Spominska plošča Kurirska javka
 87. Podljubelj - Završnik
 88. Podlonk - Spominska plošča pri Mrkotu
 89. Podpeca - Spominsko znamenje pri Pikovih jamah
 90. Podraga - Spomenik padlim borcem NOB
 91. Pokljuka - Figovec, Stara Pokljuka
 92. Poljane - Kurirska postaja P-35
 93. Poljane pri Štjaku - Kurirska postaja
 94. Poljubinj - Plošča relejni kurirski postaji P-22
 95. Pongrac - Kurirska pot v Brezovniku
 96. Predmeja - Kurirska karavla P-5
 97. Predmeja - Spomenik NOB
 98. Prevoje - Kurirska postaja
 99. Pristava nad Stično - spominska plošča delovanju organov NOV in kurirjem
 100. Radeče - Spomenik padlih kururjev TV-15
 101. Radovna - Kurirska postaja
 102. Renče - Spominska plošča padlim kurirjem
 103. Ribno - Talež, kurirska postaja
 104. Rožič Vrh - Kurirske postaje TV-8
 105. Senožeče - Spominska plošča Francu Gerželju
 106. Sidraž
 107. Silova - Kurirska postaja S 32, Sevčnik
 108. Sladka Gora - Spominska plošča padlim kurirjem
 109. Slavnik - plošča partizanskim kurirjem v NOB
 110. Spodnje Jezersko - Spominska plošča relejna kurirska postaja G-23
 111. Spuhlja - Spomenik padlim kurirjem
 112. Srednji Vrh - Kurirska postaja
 113. Srednji Vrh - Partizanska vas Srednji Vrh
 114. Stari Grad - Spomenik padlim kurirjem na Dednem vrhu
 115. Stari trg pri Ložu - Spominska plošča kurirjem postaje TV-18
 116. Stranice - Kurirska postaja
 117. Stranje - Partizanska tehnika TV 27 - tehnika France Prešeren
 118. Strmec pri Sv. Florjanu (Sučje) - Padlim kurirjem
 119. Studenčice - Spominska plošča, posvečena kurirski postaji TV G-25
 120. Studenčice - Spominsko obeležje kurirjem postaje TV G-25
 121. Sv. Ožbolt - Spominska plošča kurirjem pri Kopaču
 122. Svino - Spominaska plošča partizanski karavli P-24/B
 123. Šahovec - Spomenik NOB
 124. Šenturška Gora - Padlim Kurirjem
 125. Ter - Spomenik - grobišče treh borcev na Stonu
 126. Tolsti Vrh - Kurirska postaja
 127. Travnik, Loški potok - Spominska plošča TV-11
 128. Trebnje - Repče 14 - spominska plošča kurirski postaji TV - 4
 129. Veliki Vrh pri Litiji - Kurirska zveza
 130. Vinharje - Spominska plošča pri Brdarju
 131. Vintarjevec - Spominska plošča kurirjem javke TV-3
 132. Voglje - Spominska plošča relejni kurirski postaji G-24
 133. Vojsko - Relejna kurirska postaja P-8 na Humu
 134. Vojsko - Spomenik relejni kurirski postaji P-6
 135. Volče - Plošča karavli P-24
 136. Volčje - Kurirjem TV - 28, Cvet bratstva
 137. Vrh / San Michele del Carso
 138. Vrhe - Kurirska postaja S26
 139. Vrhnika - Raskovec 29 - kurirska javka Sova
 140. Zapotok - spomenik padlim borcem in žrtvam FN 1941 - 1945; spomenik delovanju relejne postaja TV - 10; spomenik delovanju glavnega poveljstva POS in ustanovitvi prvega proletarskega bataljona narodnega heroja Toneta Tomšiča
 141. Zasavci - Spominska plošča
 142. Zatolmin - Padlim kurirjem relejne postaje P-23
 143. Zavrh na Blokah - spominsko znamenje padlim kurirjem terenskega voda TV - 10 in Jurišnemu bataljonu XVIII. divizije
 144. Zgornja Jevnica - Spominska plošča kurirski javki in Angeli Hvaletovi
 145. Zgornja Pristava - Spomenik padlim kurirjem
 146. Žirovski Vrh - Spominska plošča pri Mrlaku
 147. Žirovski Vrh Sv. Urbana - Spominska plošča na Javorčevi hiši
 148. Žirovski Vrh Sv. Urbana - Spominski kamen padlim borcem na Žirovskem vrhu
 149. Žlebe - Spominska plošča bunkerja v Malenškovi žagi


Opombe[uredi]


Glej tudi[uredi]

Nazaj na Partizanski spomeniki na Geopediji.