Pojdi na vsebino

Prostor slovenske literarne kulture

Iz Wikiverza
 • Prostor slovenske literarne kulture. Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, ZRC SAZU, 2014
 • Projektna diskusija na Googlovih skupinah (samo za vključene raziskovalce) [1]
 • Skupni projektni dokumenti (samo za vključene raziskovalce) [2]
 • Foswiki (samo z geslom)

Povezave na humanistične GIS-projekte po svetu[uredi]

(Vir: diskusijska skupina Humanist 2011, sporočila 24.660, 24.788, 24.793, 24.800, 25.365 [3])

 • UCL Bloomsbury project [4], kulturnozgodovinski zemljevid Londona
 • John Levin, Anterotesis, seznam GIS-projektov. [5] in njihov komentar [6]
 • Digital Literary Atlas of Ireland, 1922-1949 [7]
 • Grub Street Project: Eearly modern London’s literature and publishing [8]
 • Kansas City Literary Map [9]
 • Literary Atlas of Europe [10]
 • Mapping The Lakes (Lake District) [11]
 • Mapping The Republic of Letters (o razsvetljenski korespondenci) [12]
 • Mapping Place: GIS and the Spatial Humanitiesat UCSB (GIS : mapping technology oz. NeoGeography (Webmapping) [13]
 • Diana Sinton blog Diana Maps, discussion of projects presented [14] in [15]
 • Stuart Dunn's summary on arts-humanities.net
 • 2009 SCI Report, in particular the list of references in the resources/readings section [16]
 • Geospatial posterous [17] ali [18]
 • Neogeography. (Denis Wood and John Krygier blog) [19]
 • Pelagios Linked Ancient Geodata workshop at KCL [20]
 • Pelagios [21]
 • A brief introduction to QGIS (cross-platform app) [22]
 • HESTIA (Mediteran pri Herodotu) [23]
 • Google Ancient Places (GAP) [24]
 • Ptolemy's Geographia (ICA Digital Approaches to Cartographic Heritage workshop [25]
 • Institute for Enabling Geospatial Scholarship (The Spatial Humanities site, using Zotero) [26] in [27]
 • Q&A threads tagged "GIS" [28]
 • Ian Gregory's Historical GIS site [29]
 • HGIS resources [30]
 • The Map of Early Modern London [31]
 • Digital Literary Atlas of Ireland, 1922-1949 [32]
 • Stanford U. Library's Humanities GIS page has a list of projects [33]
 • The Association of American Geographers' Historical GIS Clearinghouse and Forum has a list of HGIS projects [34]
 • GIS and Spatial Analysis and a Mapping [35]
 • GIS Laboratory in the College of Engineering [36]
 • Abstract Machine – Geographical Information Systems (GIS) for literary and cultural studies: ‘Mapping Kavanagh’ [37] (članek v International Journal of Humanities and Arts Computing 4, 17-37, DOI 10.3366/ijhac.2011.0005)
 • Mapping A Writer’s World: The geographic chronology of Willa Cather [38]
 • Mapping Petersburg: A project to map the Petersburg Text, starting with Dostoevsky’s Crime and Punishment [39]
 • Mapping Shakespeare’s London: Now live! Graduate project from Kings College London [40]
 • Mapping The Republic of Letters: Flash-based interface analysing enlightenment correspondence [41]
 • Records of Early English Drama: Mapping the places and patrons of early English theatre [42]
 • Spatial Humanities at the Scholars’ Lab: A community-driven resource for the spatial humanities [43]
 • Visualizing Scriptoria: Mapping Sites of Manuscript Production in Medieval Iceland: Title says it all. Just as well, given there’s no blurb or description whatsoever [44]
 • Walking Ulysses: Annotating Joyce’s Ulysses upon current and contemporary maps of Dublin [45]
 • Cultural Atlas of Australia: “An interactive digital map that explores Australian places and spaces as they are represented in and through films, novels, and plays.” [46]
 • Anterotesis: DH GIS Projects [47]
 • The Geography of Literature (ETH Zürich) [evropski literarni atlas] [48]
 • UrbanTick: SubMap - Subjective Map [49]
 • Mapping Spatial Relations, their Perceptions and Dynamics: the City Today and in the Past, konferenca v Erfurtu 12. 5. 2012 [50]
 • Atlas der Regionalen Literaturen Brasiliens ARLB, Mainz [51]
 • The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis [52]
 • Anderson Sandes: GIS software MapWindow Tutorial
 • ECAI (Electronic Cultural Atlas Initiative), atlas kulture z vpisanimi geolokacijami

... in doma[uredi]

 • Franc Solina in Robert Ravnik, Georeferencing Works of Literature, 2010 [53]
 • Miran Hladnik, Zgodovinski romanopisci: Rojstni kraji pisateljev slovenskega zgodovinskega romana in povesti. Geopedija [54]
 • Literarni spomeniki. Geopedija [55]
 • Rojstni kraji slovenskih literatov. Geopedija [56]
 • Register slovenske kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo R Slovenije [57]
 • Alojz Cindrič, Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848. Ljubljana: UL, 2010.
 • Alojz Cindrič, Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918. Ljubljana: UL, 2009.

Izbor razprav na temo literarnega prostora[uredi]

Slovenske razprave o prostoru v literaturi[uredi]

Avtor Naslov Leto
Hladnik, Miran Gorenjska v slovenski književnosti. 48. SSJLK 2012
Hladnik, Miran Planinska povest. 23. SSJLK. 1987
Vogrinčič, Ana Mesto kot literarni junak. Sodobnost 48/11 dLib 2000
Blažić, Milena M. Podoba realnih in fantastičnih mest ter prebivalcev v slovenski mladinski književnosti. SSJLK in Videolectures 2006
Blažić, Milena M. Motiv mesta v slovenski mladinski književnosti. Urbani izziv 14/2. 29-34, 97-100. Cobiss 2003
Blažić, Milena M. Motiv Plečnikove Ljubljane v mladinskih besedilih Kristine Brenkove. Vloge središča: Konvergenca regij in kultur. 167-179. 2010
Blažić, Milena M. Andersen v Ljubljani. H. C. Andersen, Pravljice Ljubljana: MK, 2005. 231-237. 2015
Blažić, Milena M. [58] Obravnava slovenskih pravljic in pripovedk iz zbirke Karla Štreklja z metodo Human GPS Nova Gorica: Slovenski slavistični kongres, 2013. 234-239. 2013
Blažić, Milena M. [59] 'Razvijanje kulturne pismenosti s primeri literarne prakse Koper: Slovenski slavistični kongres, 2012. 204-212. 2012
Cindrič, Alojz Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848. Ljubljana: UL Cobiss 2010
Cindrič, Alojz Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918. Ljubljana: UL Cobiss 2009
Bandelj, David Razbiranja žarišča: Razmišljanja o meji in literaturi Cobiss 2008
Barbarič, Štefan Tema morja v Tema morja v novejši slovenski prozi Cobiss 1966
Barbarič, Štefan Tema morja v slovenskem pesništvu XIX. stoletja Cobiss 1977
Bernik, France Simon Jenko in gorenjska pokrajina. Kranjski zbornik Cobiss 1970
Bernik, France Ideja Srednje Evrope v sodobni slovenski kulturi. Delo Cobiss 1990
Bernik, France Ivan Pregelj in njegova pokrajina Cobiss 2004
Černe, Mina Podobe Bleda skozi literaturo v "dolgem 19. stoletju": Diplomsko delo [Mentorja: Urška Perenič, Janez Cvirn] Cobiss 2011
Kravos, Bogomila Kronotop mesta Trst v slovenski tržaški dramatiki v letih 1945-2000 2010
Borovnik, Silvija Podobe Maribora v literaturi 2002
Boršnik, Marja Tavčar in Mencinger v Kranju 1954
Božič, Zoran Simbolika dogajalnega prostora v Matkovi Tini, Sreči in Krstu pri Savici 2000
Bratuž, Lojzka Literarna podoba Gorice, mesta ob zahodni slovenski meji 2001
Bratuž, Lojzka Iz goriške preteklosti: Besedila in liki 2001
Čeh Steger, Jožica Istra v književnosti slovenske moderne 2000
Derenda, Barbara Motivi morja v sodobni slovenski prozi, diplomsko delo 2008
Dolgan, Ana Motiv morja v prozi Mateta Dolenca, diplomsko delo 2008
Dostal, Rudolf Prešernove gostilne 1940
Dular, Jože Župančičeva Vinica 1980
Dvoršak, Lea Književni prostor in čas v Jurčičevih "izvirnih romanih", diplomsko delo 1988
Fišer, Karina Književni prostor in čas v Tavčarjevi kratki pripovedni prozi, diplomsko delo 1987
Flaker, Aleksandar Literarni prostor "nacionalnih romantikov" (Mickiewicz, Puškin, Prešeren, Mažuranić) 2002
Glazer, Alenka Prostor in čas v poeziji Janka Glazerja 1982
Granda, Stane Janez Trdina in Novo mesto 2005
Haramija, Dragica Hrvaško primorje kot književni prostor slovenske mladinske avanturistične proze s pomorskimi temami 2000
Hladnik, Miran Luteranci, rokovnjači in pesniki 2005
Ivanuša, Boža Podoba človeka in dogajališča v ekspresionistični dramatiki (v luči režijskih opomb), A-diplomska naloga 1981
Jan, Zoltan Srečko Kosovel pri Italijanih, njegov prostor in čas 2004
Jerina, Mateja Prostorska analiza povesti Slovenskih večernic v obdobju od 1860 do 1870, diploma na ff 2006
Juvan, Marko Literarna veda v rekonstrukciji, 234-258 2006
Kalc, Lea Narava skozi književni prostor v izbranih Pregljevih novelah, diplomska naloga 1996
Kermauner, Taras Človek in prostor 1969
Kocijan, Gregor Cankarjev prostorski trikotnik 1999
Kondrič Horvat, Vesna Der "dritte Raum" in Erica Pedrettis Roman Engste Heimat 2007
Kotnik, Stanko Podobe slovenskih pisateljev in njihovih domov 1967
Kozár, Aleš Prostor v poeziji Antona Podbevška 2006
Kozár, Aleš Mesto in prostor v češki in slovenski kratki zgodbi zadnjih let 2006
Kralj, Lado Drama in prostor 1998
Krečič, Peter Avgust Černigoj, Srečko Kosovel in Konstruktivizem, njegov prostor in čas 2004
Kunej, Vlasta Prostor v simbolistični prozi in dramatiki Ivana Cankarja, diplomsko delo 1985
Lah, Andrijan Vse strani sveta, slovensko potopisje od Knobleharja do naših dni 1999
Lovec, Zdenka Prekmurje je slovenski prostor zvestobe 2009
Mahnič, Joža Župančič in Bela krajina 1978
Mahnič, Joža Bela krajina v Župančičevi umetnosti, govor na proslavi v Vinici 23. januarja 1998 1998
Mahnič, Joža Bled v ogledalu književnosti (Sence in lučí z moje potí.- Str. 193-213; Kronika 1984) 2009
Pirjevec, Marija Tržaška knjiga 2001
Dolgan, Marjan Kompozicija Pregljevega pripovedništva 1983
Matajc, Vanesa Človek, čas in prostor v sodobni slovenski književnosti 2004
Matajc, Vanesa Dominanta časa in dominanta prostora v sodobnem slovenskem romanu 2010
Maver, Igor W. M. Thackeray in Ljubljana: "On two children in black" 2005
Medved, Mira Pokrajina v proznih delih slovenskih realistov 19. stoletja 1970
Mihurko Poniž, Katja Mesto kot literarni lik v treh sodobnih slovenskih romanih 2010
Hladnik, Miran Slovenska kmečka povest 1990
Hladnik, Miran Regionalism in Slovene Rural Prose 1991
Hladnik, Miran Slovenski zgodovinski roman 2009
Mušič, Janez Bela krajina v delu Otona Župančiča 1978
Novak, Marija Čas in prostor v Jurčičevi zgodovinski pripovedi, diplomsko delo 1998
Novak-Popov, Irena Konstrukcija resničnosti in koncept prostora v sodobni slovenski kratki pripovedni prozi 2006
Pavlin, Branka Epski prostor in stilnojezikovne posebnosti v Kranjčevem gorenjskem ciklu, diplomska naloga 1987
Perenič, Urška Bela lisa na (nacionalnem) literarnozgodovinskem zemljevidu. Riječ. 2/4. [Podobe Bleda.] 212-226. 2008
Petan, Zdenka Časoprostorje Deklevovega Pimlica, diploma na FF 2001
Pezdir, Slavko Rob kot prostor svobode, prispevek k oživljanju duhovne zapuščine Ivana Mraka 2007
Pibernik, France Gorenjska v pripovedništvu Karla Mauserja 2005
Pirkovič, Ivo Iz dežele Trdinovih bajk in povesti 1954
Pogačnik, Jože Slovenski kulturni prostor in slovenska književnost 1993
Polanc-Podpečan, Gizela Prostor in čas nove etike 2006
Porenta, Petra Pokrajine in kraji v Gradnikovi poeziji, diplomsko delo 2006
Prinčič, Vili Knjiga, ki ustvarja enoten kulturni prostor: Objavljena razmišljanja o meji in literaturi so izhajala v Primorskem dnevniku in Novem glasu 2008
Simonek, Stefan Svet dunajskih parkov pri Ivanu Cankarju in Ivu Vojnoviću 2004
Simonek, Stefan Das Kaffeehaus - ein (Un)-Ort der slowenischen und kroatischen Moderne 2009
Solina, Franc in Robert Ravnik Georeferencing Works of Literature 2010
Smolej, Tone Podoba Dunaja v slovenski književnosti 2008
Spetič-Magajna, Ivko Srečko Kosovel in Bogomir Magajna, njegov prostor in čas 2004
Stritar, Mojca Mit gore v svetovni mitologiji in slovenskem ljudskem pripovedništvu: Diplomsko delo 2002
Sušnik, Tone Po Prežihovih Kotljah 1989
Svetina, Peter Ljubljana v slovenski literaturi: Predavanje v merilu 1 : 100) 2006
Šifrer, Jože Od Škofje Loke proti Kranju 1975
Šimenc, Stanko Kranj in slovenska beseda: Literarnozgodovinska kronika skozi stoletja 1970
Škamperle, Igor Space of changeable identity and the margins of literature 2004
Škulj, Jola Literatura in prostor: O semiozi in semiosferi 2005
Škulj, Jola Landscape and the spatial in modernist representations 2007
Škulj, Jola in Darja Pavlič (ur.) Literature and space: Spaces of transgressiveness 2004
Šlibar, Neva Traveling, living, writing from and at the margins: Alma Maximiliana Karlin and her geobiographical books 1998
Štuhec, Miran Trg - značilni ambient Kersnikovih romanov 1998
Tanko, Petra Prostor v dramskem opusu Draga Jančarja 2005
Kermauner, Taras Poezija slovenskega zahoda 1990
Tominšek, Josip Prešernu v Kranju 1950
Toroš, Ana Podoba Trsta in tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja 2011
Trobič, Milan Po Krpanovih sledeh 2007
Trušnovec, Milanka Mesto živega srebra v temeljih idrijske književnosti 2007
Tucovič, Vladka "O Bog, kako brezvezno je vse tam spodaj ob morju!": Podoba istrskih mest v nekaterih delih sodobne slovenske književnosti 2006
Tucovič, Vladka Jadransko morje v panonskem srcu: Štefan Kardoš: Rizling polka 2006
Umek, Loredana Prostor v sodobni tržaški prozi: Magistrska naloga 2007
Vešner, Melita Afrika v sodobnem slovenskem romanu: Gabriela Babnik Koža iz bombaža in Sonja Porle Črni angel: Diplomsko delo 2010
Volkar, Mojca Metaforika gore v sodobni slovenski alpinistični literaturi: Diplomsko delo 2008
Vozlič, Nina Dunaj kot literarni prostor v poeziji in prozi Ivana Cankarja: Diplomsko delo 2004
Vrhovnik, Ivan Ozadje Prešernove "Šmarne gore" 1920
Zadravec, Franc Čas in prostor 2001
Zorec, Črtomir Po Prešernovih stopinjah v Kranju 1964
Zupan Sosič, Alojzija Drugačne skrivnosti: Podeželje in mesto v sodobnem slovenskem romanu 2001
Zupan Sosič, Alojzija Potovati, potovati! Najnovejši slovenski potopisni roman 2003
Žerjal-Pavlin, Vita Podobe Ljubljane v sodobni slovenski poeziji 2010
Žižek Urbas, Andreja Pojmovanje časa in prostora ter kozmologija v poeziji in poetiki Gregorja Strniše 2004
Muljava 1979
Vrhnika prečuden kraj 1980
Slovstveni in kulturnozgodovinski vodnik po Sloveniji. 4, Dolenjska in Bela krajina 1996
Slovstveni in kulturnozgodovinski vodnik. 6, Notranjska, Kras in južna Primorska 1998
Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: Zbornik predavanj 2006
Nacionalno, regionalno, provincialno (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 13) Cobiss 2006
Vloga meje (Zbornik Slavističnega društva Slovenije) 2006
Preseganje meje (Zbornik Slavističnega društva Slovenije) 2007
Alojz Gradnik: Pesnik Goriških Brd 2008
Živeti mejo (Zbornik Slavističnega društva Slovenije) 2008
Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi (Zbornik Slavističnega društva Slovenije) 2009
Vloge središča: Konvergenca regij in kultur (Zbornik Slavističnega društva Slovenije) 2010
Slovenska pisateljska pot: Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev Cobiss 2013
Karničar, Klavdija Prostor v slovenski planinski povesti: Diplomsko delo 2014
Kavčič, Petra Zlata Praga Zofke Kveder. Dve domovini Cobiss 2014
Svetina, Peter Med imenom in brezimnostjo: Dogajalni prostori Ljubljane v slovenski mladinski literaturi. Otrok in knjiga 40/87. 17-26 Cobiss 2014
Matajc, Vanesa The rhetorics of space: Introduction. The rhetorics of space = Neohelicon 41/1. 3-12. Budapest: Akadémiai Kiadó. Cobiss 2014
Lačen, Maja Prostor v izbranih delih s protestantsko tematiko: Diplomsko delo. Mentorica Urška Perenič. Univerza v Mariboru 2014
Juvan, Marko Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost: uvodni zaris. Primerjalna književnost 36/2 (2013). 5-26 Cobiss 2013
Matajc, Vanesa Retorika prostora: Nacionalna prestolnica Ljubljana Primerjalna književnost 36/3. 173-193 Cobiss 2013
Dović, Marijan Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture. Primerjalna književnost 36/2. 185-203 COBISS 2013
Prostorski obrat v literarni vedi. Primerjalna književnost 36/2. 1-2 COBISS 2013
Primožič, Nina Poskus tipologije mladinskega opusa Polonce Kovač: Diplomsko delo. Mentorica: Barbara Pregelj. Univ. v Novi Gorici COBISS 2013

Research project summary[uredi]

The “Space of Slovenian Literary Culture” will be the first in Slovenia to connect literary studies and geography in a systematic interdisciplinary research project. Using the Geographic Information System (GIS), it will study the development of mutual influences between the ethnically Slovenian geographic space and Slovenian literature. The project will cover the period 1780–1940, from the beginnings of belles-lettres in Slovenian to WW II, when Slovenian literary culture attained full institutional and media development, and stylistic, genre, and ideological differentiation. The ethnically Slovenian territory was multilingual and multicultural; it belonged to different state entities with distant capitals, what was reflected in the spatial dynamic of literary culture. The project postulates that the socio-geographical space did not exclusively determine the development of literature and its media, but that it influenced it. On the other hand, literature itself, through its discourse, practices, and institutions, had a reverse influence on the apprehension and structuring of that space, as well as on its connection with the broader region, Europe, and the world.

In view of this, the project sets three main goals:

 • By making use of GIS, to map and spatially analyze statistically relevant data of literary history: biographical paths, areas/places of residence, and careers of writers, as well as those of other actors in literary culture; locations of media and institutions that establish the infrastructure of literary field; and spaces represented in historical novels.
 • To form a clear picture of the history of Slovenian literary culture’s distribution over territory on the basis of GIS-developed thematic maps, graphs, and tables of quantitative data, taking into account natural environment, political regulation, as well as factors of the economic, traffic, and demographic development; to determine how the ethnic space with its “internal” peripheries and (urban) centers and changing “external” geopolitical boundaries acted upon the development of literary field’s distribution.
 • To offer interdisciplinary literary historical, cultural, and geographic interpretations of the resulting data in a collection of synthetic studies.

The fundamental hypothesis is that literary discourse in Slovenian was able to manifest itself in public dominantly through the history of two spatial factors:

 • the formation, territorial expansion, and concentration of the social network of literary actors and media in ethnically Slovenian lands;
 • the persistent references of literary texts to places that were recognized by addressees as Slovenian, thereby creating and giving meaning to the idea of an ethnically coherent space; these spatial references in public media were involved in grounding a national ideology.

The project has other, parallel goals:

 • to assess the theoretical bases of literary geography or spatial literary studies; to identify the key problems and perspectives of interdisciplinary ties between the humanities and more scientistic social sciences; to study the possibilities of the further use of GIS in the humanities in Slovenia;
 • to survey case studies of mutual influences between geographic space and imagination: how literary texts have represented the Slovenian space and its natural and political boundaries, how they modeled it cognitively and ethically, what meaning (especially national) they attributed to it, and how the texts thereby influenced readers’ experiences of territory and their ethnic or regional identities;
 • to make a “Literary Atlas of Ljubljana,” the first portable publication of its kind in Slovenia;
 • by making GIS maps public, to enable the use of project findings for the furtherance of Slovenian literary geography and spatial literary studies, as well to policymakers for the preservation of cultural heritage, to schools, the tourism industry, and local governments for the planning of space use.

Survey and analysis of existing research and relevant scholarly literature[uredi]

Spatial humanities and literary studies. Research in the spatially oriented social sciences and humanities has been aware of the mutual influence between space and their respective objects of study. Questions of production, reception, distribution, and storage of literature with regard to a given social and geographic environment have for a time occupied literary critics (Moretti 1999). Conversely, the discipline has dealt with literary and media impacts on living spaces. Some have even sought literary studies’ mission in analysis of the changing techniques of spatial representation (Lotman 1977, Weigel 2002, Bachmann-Medick 2006, Stockhammer 2007, Böhme 2005, Hallet & Neumann 2009). Since the beginning of the 20th century, such a socio-constructivist understanding of space has linked individual and socio-cultural symbolic practices with physical geographic models. It thus overshadowed “deterministic” concepts, which saw space as a “vessel” for historical processes (e.g., Schlögel, Braudel). Soja (1989), who like Foucault (1967) advocated a greater role for spatial concerns in explaining cultural phenomena, pointed out the meaning of symbolic practices in the social production of space. Imagined spaces are to be understood as symbolic structures by which meanings are projected onto material spaces (Soja 1996). Thus Soja emphasized the entwining of conceptual and material factors: symbolic practices, including literary, are impinged upon by “external” spatial factors; on the other hand, they themselves stage and create spatial models. Already in the 1970s, Lefebvre—one among Soja’s theoretical models—discussed the social production of space (he also considered media and experiential space). Even before Lefebvre, Cassirer (1931) treated esthetic (including literary) spaces. He attributed to them an important role in constructing models of reality.

In literary studies, Bakhtin and Lotman situated research of esthetic spaces in a culturological context. With his notion of chronotope, Bahktin revealed the representational and performative aspects of literary spaces: whereas environment and culture shape fictional settings, textual spaces critically refract recognized spatial codes. In a similar way, Lotman connected the semantic structure of symbolic space with the historico-cultural context (semiosphere).

Moretti (1999), a today proponent of spatially oriented literary scholarship, both studies literature in space and analyzes fictional spaces in novels. He employs mapping in order to analyze the European book market around 1850, and traces the expansion of the European novel and its influence on the literary culture of different areas of Europe. Barbara Piatti (2008) uses a corpus of 150 German texts to map variously defined geographic references in fictional settings and connects them with the authors’ geographical origin.

It has not been possible to identify in the available scholarly literature studies that use spatial models in interdisciplinary cooperation with geography to analyze the structure of an entire literary system during an extended period. We have found mostly studies about isolated elements of literature, especially texts and authors. The role of the map and GIS in the mapping of literary factors. At the end of the 20th century, maps sparked the interest of historians and literary scholars because of their great informativity: maps are involved in both shaping and presenting human relations with the world. Traditional cartographic definitions that cover only technical procedures and competences necessary for a perfect representation of reality have become inadequate (Pickles 1992). A deeper, postmodern analysis treats maps as “graphic texts” that belong—similarly to landscapes and architecture—among non-verbal texts (some cartographers oppose the identification of maps with verbal language [Harley 1992], even though maps and verbal language share symbolic structuring). Their authors invest maps with values and ways of thinking; consequently, maps document the development of the individual or social drive to conquer space and establish one’s situatedness in the world (cf. Stockhammer 2005). Cognitive psychology used the metaphor of mapping to describe the different domains of thought; the expression “mapping” spread through the humanities with the assistance of postmodern theory (Jameson 1991). To understand a map as a text means that we recognize in it symbolic values and subjectivity (Fridl & Urbanc 2006), which belong not only to the author but to the users as well.

Maps for studying literature have for the entire 20th century been aids for visualizing the findings of literary studies. In Europe, pioneer “literary” maps appeared already in the second half of the 19th century (Baedeker and Murray included scenes from David Copperfield in guidebooks and offered tours in the steps of Byron’s Don Juan). Later, practical guidebooks supplemented with topographic and alphabetical indexes were conceived. The visualization of literary spaces according to scientific cartographic rules begins only at the turn of the 20th century (e.g., Literary and Historical Map of London, 1899), especially with literary atlases Deutscher Literaturatlas (1907), Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften (1912), A Literary and Historical Atlas of Europe (1912), Kulturatlas (1928–38). The purpose of atlases is apparent in maps and texts that situate writers’ lives in geographic space; gazetteers ease searches for connections between the historical contents and their locations. Many such publications do not fit the technical definitions of an atlas, yet they paved the way for its further development. Dtv-Atlas zur deutschen Literatur (Schlosser 1983) is a case in point. It offers a distilled literary historical survey of the centuries and literary trends, describing the oeuvres of the most important German writers and literary genres that predominated in each century. It comprises maps that show the locations of significant writers’ residences and where they worked. The atlas contains graphs that illustrate contemporaneous political, cultural, and literary events and works. The book’s many editions have become a standard of German literary history.

Morretti (1999, 2005) in particular began explicitly to use maps as an analytic tool for bringing literary studies closer to the scientific ideal. He mapped spaces depicted in literary texts (literary geography has recently developed markedly in this direction [e.g., Piatti 2008]), but also spaces in which literature lived. The mapping of these data, such as the number and distribution of libraries and the profile of their collections, is not only an illustration of given literary historical findings, but a tool that makes possible for literary scholarship to determine the laws of literary processes.

The project’s point of departure is the expectation that mapping historical processes will furnish new knowledge of Slovenian literary culture and empirical confirmation or rejection of existing interpretations. The map is becoming an ever more potent analytic tool thanks to the development of satellite navigation technology and GIS (cf. Bodenhamer, Corrigan & Harris 2010). GIS makes possible the spatial distribution, correlation (in the form of synthetic maps), and flexible representation of various kinds of data, foremost quantitative, but also qualitative. Although the advantages of this technology have further spurred interest in space, relations between GIS and the humanities are complex. The structure of GIS is adapted to realistic, positivist epistemology and quantitative analyses characteristic of the social sciences. Therefore, GIS would appear to be difficult to unite with the nature of the humanities, with their interest in unique, qualitative, and historical treatment of phenomena. Our project will be part of the recent search for a solution by which GIS can be adapted to the special needs and methods of the humanities (i.e., GIS humanities). Slovenian literary studies and space. Slovenian literary studies has been concerned with space in the explanatory notes to critical editions of the classics (e.g., Tavčar’s Zbrano delo [Collected works, 1951–59] under the editorship of Marja Boršnik). It was interested in the actual models for literary settings and the places the author resided. Such data were used in literary and cultural historical guides. There have been a good number of studies that treat literary depictions of actual geographic spaces in Slovenia and abroad, as well as of kinds of natural and cultural areas, regions, and settlements. Dolgan (1983) was concerned with “narrated space”; Hladnik with the rural story; and Juvan discussed the theoretical issue of literary space and the space of literature (2006). A thematic issue of Primerjalna književnost entitled Literature and Space (2004), edited by Škulj, took part in the international discussion of the topic. There have been analyses of travel literature devoted to space (Lah, Zupan Sosič) and of regionalism in literature (Hladnik). Collections of The Slavic Society of Slovenia have in recent years systematically described the spatial boundaries of literature.

Slovenian geography and literature. Literary geography has been prominent for decades, especially in the English-speaking world. Its import has increased recently because, due to its emphasis on individualism, regionalism, and identities, it is understood as a counterweight to globalization. In Slovenia, however, because of the adherence to “classical” geography, literary creations have until now not been considered a primary source. Only lately have there been initial attempts at analyses that properly belong to the field of literary geography, although the term is not used. Various currents of human geography were an influence, which underlined subjective experiences and meanings. The first Slovenian writings on literary geography explore perceptions of the environment, space, and landscape (how individuals and society experience, interpret, and value them). The geographer and philosopher Vranješ (2002, 2008) wrote on the theory of space and spatiality. Komac studied social memory on natural disasters (Komac 2009) and, together with Zorn, the ways of representing natural processes in sacred writings. Mimi Urbanc (2008a, 2008b, 2011) has been the most productive in analyzing images of the landscape, also in literary texts.

Slovenian experience with the mapping of literature and GIS. Although with globalization, which emphasizes the meaning of location, the expressions prostor 'space', kartiranje 'mapping', and geografsko zamišljanje 'geographic imagination' have become common (Warf & Arias 2009), there have not yet appeared in Slovenia studies of the methodological bases for mapping philological and cultural data. In her work, which can serve as the staring point for a cartography and mapping of Slovenian literature, Jerneja Fridl (1999) wrote on the selection of suitable mathematical elements for maps, the topographic bases, and generalization and selection of cartographic symbols for thematic maps. This aspect requires attention if one is to achieve satisfactory “readability” of maps. The present project is the first in Slovenia that will fathom the use of GIS for determining the role of geographic factors in the distribution, formation, and historical development of literary culture. Until now, the only application of GIS tools has been for designing a set of cartographic symbols for a Slovenian linguistic atlas (ZRC SAZU).

Project management: a detailed plan of execution and timeline[uredi]

The project will take place in three phases, each one lasting an estimated one year. Phase 1. Researchers will survey the most important international and domestic scholarly literature on the problems relevant to the research subject. In the process, they will consider the results of geographic and literary research. They will also review works of Slovenian literary history that have treated spatial aspects of literary works. The outcome will be a comprehensive and exact formulation of the project’s investigative plan, a set of the most applicable methodological solutions, and a bibliography. They will report on the project’s methodological bases in at least two scholarly articles published in domestic and peer-reviewed international journals. The researchers will make a list of writers and works they will research, including writers from the entire Slovenian ethnic territory, different periods and trends, both female and male, and in different genres, among them popular ones. They will also draw up inventories of other data (on media and literary cultural institutions and historical novels) for inputting. Thirty items from each of the main data categories will constitute a trial in the GIS.

Phase 2. The research project participants will refine and adapt the GIS masks on the basis of the trial analysis. They will then systematically enter, tag, and locate historical data on writers (approximately 300), literary media and institutions, and spaces represented in historical novels. The geographers in the research group will devise the cartographic bases for entering the collected data on literary history and will create suitable symbols for a visual illustration of the content. They will decide which analytical representations to integrate into synthetic maps. The result will be a rich literary historical database referenced to space, the informational value of which will increase with thematic maps of spaces from different periods of Slovenian letters. The database and thematic maps will be mounted on the ZRC SAZU website as a trial. The project team will organize a one-day international colloquium on literature and its relation to geographic space, which will focus on case studies from Slovenian letters. The project will also result in the publication of a “Literary Atlas of Ljubljana” as an exemplary application of the connection between literary history and geography.

Phase 3. Select contributions to the international colloquium, in particular case studies of the literary representations of Slovenian geographic spaces, will be published in a scholarly monograph or thematic block of a peer-reviewed journal. The spatial analysis of the database collections relating to literary history will be concluded. The research team will analyze the data collected in digital maps and statistical tables. On the basis of the systematized data they will write a body of reports in which they will attempt, using literary and geographic models, to isolate the laws that govern the relations between Slovenian literary culture and its geographic space. Given publishing capabilities, the team will also issue a selection of thematic maps with accompanying literary and geographic interpretations in book form. In any case, the project results will be available on the ZRC SAZU web site. The most significant outcomes of the research project will be two integrated digital collections (attributive and in table form, locational and graphic), which neither Slovenian literary history nor geography have had until now. The concluding literary historical and geographic reports will synthetically analyze both collections as well as individual representative examples of the intertwining of Slovenian letters and geographic space.

The scientific significance of the project[uredi]

As the first systematic research of a kind in Slovenia, the project will offer a clear solution to a problem that has become crucial among the relevant issues in contemporary humanities after the “spatial turn”: whether or not and in what ways was the development of Slovenian literature dependent on geographical space (in what ways was it influenced by the settlement structure, demographic factors, stages of development, different types of landscapes, natural frontiers, traffic connections, etc.) and how did literature, i.e., its texts, media, institutions, and practices, interfere with geographical space (as a mechanism of its social cohesion) and shape an individual’s awareness of it (its cultural significance, identity roles)?

Bearing the above-described problem in mind, the project will build a firm conceptual platform for establishing interdisciplinary connections between literary studies and geography as well as for their greater recognition in Slovenia. It will contribute to the on-going scholarly debate on the specificity of scientific standards and on the use of digital technologies in the humanities and social sciences. It will also study the epistemological and methodological aspects of literary geography and spatial literary studies, placing them into the context of the space-oriented humanities (especially media theory and history) and the GIS-humanities. Throughout its course and according to its findings, the project will in practice examine the possibilities of applying GIS tools to literary studies data. Thus, a methodological, heuristic, technological, and informational basis for future research in the field of literary geography and spatial literary studies will be established. The acquired data, methods, and technological procedures will give the research its international relevance.

The direct economic and social significance of the project[uredi]

The project’s results and findings will be passed on to different audiences, that is, not only to literary historians, geographers, and cultural historians but also to the general public. Spatial presentations of Slovenian literary culture in the form of digitalized thematic maps will be made available from the ZRC SAZU website to users accustomed to using Google maps. Literary maps, together with corresponding quantitative (statistical) and qualitative data and synthetic literary historic and geographical interpretations, will prove directly useful in the following fields:

 • education: Slovenian, Geography, and History classes, planning and realization of excursions;
 • tourism: a tool for individual and organized culture tourism (which is an important branch of economy in Slovenia);
 • protecting cultural heritage: every location connected with important events from literary history will be systematically recorded and processed and, moreover, preserved if need be;
 • local communities: the mapped literary historic data can contribute to an increased recognition of certain local environments and their features;
 • spatial planning: locations of literary historic importance may be taken into consideration by spatial development planning as factors of “spatial memory,” which should be appropriately preserved.

A booklet titled The Literary Atlas of Ljubljana will, with its data and maps, serve as a useful thematic tourist guide book through the city as well as a didactic tool. With the help of The Literary Atlas of Ljubljana municipal authorities will be able to provide a unified and clearly noticeable signs to mark literary significant locations, joining them together into strolling trails for domestic and foreign tourists. The literary significance of Slovenian capital will therefore become more evident also in its physical space.

The indirect social significance of the project[uredi]

The indirect significance of the project for the society is represented in critical and creative use of foreign knowledge, resulting in active participation in the international division of labor. Among other achievements, the project will encourage and strengthen domestic scientific reception of the modern, space-oriented humanities and GIS technologies, which are the key issues in the leading world scientific centers. Moreover, the project will, through assimilation and development of internationally relevant methods and technologies as well as through systematic historical and geographical analysis, approach and process Slovenian ethnic territory in such a way that it will establish Slovenia as a constitutive part of European cultural ground. The data shown and analyzed throughout the project will be of great interest and importance to foreign experts and comparative studies of European literary cultures. Thus, the project is expected to contribute significantly to a wider recognition of spatially articulated historical experience of Slovenia.

The scholarly principles, formulation of the problem, and research goal[uredi]

Introduction. The project is part of the interdisciplinary field of the spatial research of media and culture (e.g., Döring & Thielmann 2009) more precisely described by the terms “literary geography,” which has been in use since the early twentieth century, and the new formulation “spatial literary studies.” Literary studies, being a humanities discipline, has in recent decades systematically analyzed the meaning of space in the objects of its study. In so doing it connects with social (“human”) geography and contemporary technologies of mapmaking based on geographic information systems (GIS). This project proposes to answer the question of how geographic space and literature in Slovenian influenced one another in ethnically Slovenian lands from the end of the eighteenth to the middle of the twentieth centuries. How have the physical, anthropogenic, and social features of space (relief and natural borders, regional typologies, traffic routes, population concentrations, patterns of settlement, and economic and cultural development) historically influenced literary life? How has literature textually represented, invested with meaning, and valued the space in which it exists? How has literary culture influenced social understanding of space and shaped it through its cultural practices, media, and institutions? How have different group identities, especially national, referenced spaces in literature? How have spatial givens shaped the socialization of literary culture’s actors? And how have these people in the course of their lives and in their social networks linked different places, including those lying beyond the Slovenian ethnic borders?

From the perspective of current contextual methods, literature is thought to be a complex in which texts, as elements of discourse, are inherently connected with realities, actors, media, producers, and institutions in a special and to a degree autonomous field (Juvan 2006; Perenič 2010). We use the term “literary culture” to designate the field. Slovenian-language literary culture began forming in the context of the awakening of European nations, and it continued a process of differentiation into the first half of the twentieth century. In the period between the appearance of Pisanice (1779–81), the first publication intended for esthetic enjoyment, and the beginning of WW II in Slovenia (1941)—a broad swath in the development of the post-Enlightenment spirit—Slovenian literary culture and the Slovenian ethnic territory underwent successive divisions of state governance and political changes. This influenced the dynamic of the “internal” territorial distribution of Slovenian literary culture and its “external” ties to other literary fields. Using GIS, the project will analyze data on the lives of significant literary actors, the development of the media and institutional infrastructure in the field of letters, and memories of places recorded in Slovenian historical novels. By quantitative spatial analysis of the data obtained from encyclopedic reference works and selected with respect to the literary canon, the project will, in its concluding phase, formulate precise answers to questions concerning the interaction of geographic space and literature. Case studies of the spatial representation in Slovenian letters from the eighteenth to the twentieth centuries on the basis of select works will elucidate the central problems. The project will critically analyze the theoretical and methodological basis of literary geography or spatial literary studies: the goal is to identify key interdisciplinary questions and perspectives that appear in joining literary scholarship with geography, and to study the possibilities for further use of GIS in the humanities in Slovenia.

Of course, treating spaces of literature and literary spaces is not new. However, the potential for positing the problem that informs this project has opened up only with the “spatial turn.”

Dating and conceptualizing the “spatial turn.” Methodological self-reflection in the humanities and social sciences since the 1980s has been marked by a shift in attention to space as an interpretive key for understanding society, history, and culture. A certain shift in the focus of humanities research from the temporal and narrative to the spatial can be connected to the early twentieth-century modernism, when nineteenth-century historicism had exhausted itself (cf., for example, Foucault 1967). Others perceive the so-called spatial turn in structuralism of the second half of the twentieth century and its influence on the humanities and social sciences (from Braudel and French New History on). Yet others connect the spatial turn with postmodern geography and theories of the late 1980s (e.g., Soja and Jameson). Evaluation of the epistemological value of the turn ranges from the conviction that it brings fundamentally new views to the humanities’ and social sciences’ objects of study and introduces a new discipline, comparable to the totality of historiography (e.g., Soja 1989, 1996; Bachmann-Medick 2006; Halle & Neumann 2009), to the opinion that the “spatial turn” is just another self-promoting slogan of postmodernist scholarship (e.g., Schlögel 2003).

The position of the project is that the turn is nothing but a shift in the structural dominant that permits scholarly discourse epistemologically to advance new or heretofore undervalued dependencies by construing spatial models from observed phenomena. An example is the historical dynamic of cultural centers and regional identities. Thematic maps of literature’s spaces and literary spaces play an important role in this. Their epistemological value has not yet been tested in Slovenia.

The development of conceptualizing spatial conditions and the humanities’ and social sciences’ objects of study. In the humanities and social sciences, space was considered a factor of human existence and society well before the spatial turn. However, it was subordinate—just as in literary history—to narrative interpretations of letters and literary life. Already Taine and the positivists saw in the “environment” a factor that determines writers and literature, yet they allocated it an ancillary role. The positivist view that the environment, a combination of natural physical and social space, determines a person took firm root (under the influence of school geographers, even Braudel considered natural space a determinant of society, its economy, and culture, as seen in his books on the Mediterranean [1949] and the “grammar of civilization” [1987]). However, at the start of the twentieth century, the sociologist Simmel (1903 [2006]), one of the forerunners of the spatial turn, altered this simplistic causal logic. He pointed out that space is not only a natural given or “container” that circumscribes and determines society, but that it is social relationships and policies that form space and lend it content and meaning. Foucault (1967), Lefebvre (1974), de Certeau (1980), Bourdieu (1989), Giddens (1986), Said (1995), and others further developed this idea starting in the 1960s. The space we live in is constantly produced, changed, imagined, planned, and invested with meaning by societal practices, technology, and relations between them.

The project’s point of departure is that the space of Slovenian literary culture is multi-layered and diverse, situated in a spatial complex of the natural physical given and the socio-culturally produced, which is also connected with spaces imagined by literature. Space has a temporal dimension that comprises the sequence and coexistence of rhythmically unlike processes. A space thus understood, one that must be even more exactly dissected (for example, according to regional typologies and demographics), does not causally determine literature (Bakhtin [1981] refuted spatial determinism already in the 1930s, as did Lotman [1977], Soja [1989], Moretti [1999, 2005], Böhme [2005], Dünne in Günzel [2006], and Stockhammer [2007] after him). Geographical space doubtless influences literature, but in such a way that by virtue of literature’s social existence it facilitates and engenders or hinders and discourages various developmental possibilities (e.g., technologically progressive transportation increase the possibility of cultural transfer). Physical geographical and socio-cultural spaces are two factors influencing the construction and meaning of textual worlds (e.g., Bakhtin’s concept of a chronotope [1981] or Lotman’s concept of the semiosphere [1990]). However, literature, too, has a reverse influence on space, by means of its material and socio-institutional reach as well as by textual structures and imagination (see Westphal [2000], Soja [1989]). Literature is involved in the social formation, production, imagination, and conceptualization of space: without literature, there would be no theater, public libraries, cultural societies, and other essentials that changed the image of the Slovenian environment. Without Prešeren’s poetry, the Savica would be simply another Slovenian waterfall; without Kosovel’s poems, the Kras region would have no poetic value in the Slovenian consciousness.

The relation between the spatial turn and geography. Philosophers, sociologist, historians, communications theorists, and literary scholars have often referred to geography in their understanding of space, even if simplistically and without citing the cousin discipline. Geographers have kept their distance from the spatial enthusiasm of other humanists and social scientists, although it was one of their own (Soja 1989, 1996) that gave currency to the “spatial turn.” Their aloofness was seen in different ways: as a deprecatingly ironic, although indulgent attitude towards almost dilettantish use of geographical terms on the part of scholars in other disciplines; as polemical refutation; or as hesitance at taking part in interdisciplinary cooperation (see Crang & Thrift 2000). Such a relation is understandable because for geography space is the fundamental epistemological category from the very beginning. The heightened interest of cultural studies and the social sciences in geography over the past two decades (Crang & Thrift 2000) is possible to explain by the fact that geography is a discipline that has successfully connected the natural physical and intellectual-cultural spheres of humans’ existence in the world. Yet contemporary geography itself has been transforming itself in recent years with a view to literary studies. This is not limited to the fashionable metaphor “the landscape is a text” (Barnes & Duncan 1992). The similarity is also in the concept of “writing” (Barnes & Duncan 1992): the term “geography” means “description of the Earth” (Duncan & Duncan 1988). Literary creations and analyses of landscapes, one of the ways of geographical investigation, are therefore interconnected. According to Crang (1998), literary narratives reveal how a space is ordered and how a stance towards a space informs social activity. Both geography and literature encompass writing about lands and spaces. Both are signifying processes that attribute meaning to territories in a specific social context (Crang 1998).

Conclusion. This project is a first attempt in Slovenia to prepare conceptual and evidential bases for developing literary geography and a spatial literary history. It is possible expertly to describe the space of Slovenian literary culture in cross-disciplinary cooperation with geographers. In this manner the danger of arbitrary, flawed interpretations of concepts will be greatly reduced. Geography will bring to the research of Slovenian literary culture its tested tools and new technologies—foremost in mapping, drafting thematic maps, and quantitative and qualitative analysis of data by means of GIS.

Bibliography[uredi]

 • Bachmann-Medick, D. (2006). Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek/Hamburg: Rowohlt.
 • Bakhtin, M. (1981). The Dialogic Imagination. Holquist, M., ed. Austin: UTP.
 • Barnes, T. J. & Duncan, J. S., eds. (1992). Writing Worlds: Discourse, Text, and Metaphors in the Representation of Landscape. London & New York: Routledge.
 • Bartholomew, J. G. (1912). A Literary and Historical Atlas of Europe. London: J. M. Dent & Sons. (last reprint 1936).
 • Bertin, J. (1981). Graphics and Graphic Information-Processing. Berlin: Walter de Gruyter.
 • Bodenhamer, D. J., Corrigan, J. & Harris, T. M., eds. (2010). The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship. Bloomington & Indianapolis: Indiana UP. Ocena v reviji Literary ann Linguistic Computing 27/4 (2012): 471-472. doi: 10.1093/llc/fqs016 , [60]
 • Bodenheimer, David et al. (2012). Developing the spatial humanities: Geo-spatial technologies as a platform for cross-disciplinary scholarship. povzetek video predavanja
 • Bourdieu, P. (2006 [1989]). Sozialer Raum, symbolischer Raum [1989]. In: Dünne, J. & Günzel, S., eds. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 354–368.
 • Böhme, H., ed. (2005). Topographien der Literatur: Deutsche Literatur im transnationalen Kontext. Stuttgart: J. B. Metzler.
 • Bradbury, M., ed. (1996). The Atlas of Literature. London: De Agostini Editions.
 • Braudel, F. (1949). La Mediterranée et le Monde mediterranéen à I'epoque de Philippe II. Paris.
 • - - - (1987). Grammaire des civilisations. Paris: Arthaud.
 • - - - (2006 [1949]). Géohistoire und geographischer Determinismus [1949]. In: Dünne, J. & Günzel, S., eds. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 395–408.
 • Cassirer, E. (2006 [1931]). Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum [1931]. In: Dünne, J. & Günzel, S., eds. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 485–500.
 • Certeau de, M. (2006 [1980]). Praktiken im Raum [1980]. In: Dünne, J. & Günzel, S., eds. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 343–353.
 • Crang, M. (1998). Cultural Geography. London & New York: Routledge.
 • Crang, M. & Thrift, N. (2000). Thinking Space. New York: Routledge.
 • Dear, Michael (ed.) et al. (1911). GeoHumanities: Art, History, Text at the Edge of Place. Routledge. 344 str. NOVO
 • Dolgan, M. (1983). Pripovedovani prostor. Kompozicija Pregljevega pripovedništva. Koper: Lipa. 88–150.
 • - - - (2006). Dolnja Košana in okolica. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
 • Döring, J. & Thielmann, T., eds. (2008). Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld.
 • Döring, J. & Thielmann, T., eds. (2009). Mediengeographie: Theorie – Analyse – Diskussion. Bielefeld: Transcript.
 • Duncan, J. & Duncan, N. (1988). (Re)reading the landscape. Environment and Planning D: Society and Space 6: 117–126.
 • Duncan, J. S. (1990). The City As Text: The Politics of Landscape Interpretation in the Kandyan Kingdom. New York itn.
 • Dünne, J. & Günzel, S., eds. (2006). Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
 • Falkheimer, J. & Jansson, A., eds. (2006). Geographies of Communication: The Spatial Turn in Media Studies. Goteborg: Nordicom.
 • Floyd, B. N. (1961). Toward a More Literary Geography. The Professional Geographer 13.4: 7–11.
 • Foucault, M. (2006 [1967]). Von anderen Räumen 1967 [1984]. In: Dünne, J. & Günzel, S., eds. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 317–329.
 • Frick, W., ed. (2002). Orte der Literatur. Göttingen: Wallstein.
 • Fridl, J. (1999). Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije, Geografija Slovenije, 2. Ljubljana: ZRC.
 • Fridl, J. & Urbanc, M. (2006). Sporočilnost zemljevidov v luči prvega svetovnega atlasa v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 78.2: 53–64.
 • Giddens, A. (1986).The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley, CA: U of California P.
 • Günzel, S., ed. (2009). Raumwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
 • Hallet, W. & Neumann, B., eds. (2009). Raum und Bewegung in der Literatur: Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Bielefeld: Transcript.
 • Harley, J. B. (1992). Deconstructing the Map. In: Barnes, T. J. & Duncan, J. S., eds. Writing Worlds: Discourse, Text, and Metaphors in the Representation of Landscape. London & New York: Routledge. 231–247.
 • Hladnik, M. (2009). Slovenski zgodovinski roman. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Jameson, F. (1991). Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, NC: Duke University Press.
 • Juvan, M. (2005). Spaces, Transgressions, and Intertextuality. In: Bernard, J., Fikfak, J. & Grzybek, P., eds. Text & Reality. Ljubljana & Wien: ZRC Publishing; Österreichische Gesellschaft für Semiotik. 43–54.
 • - - - (2006). Literarna veda v rekonstrukciji: Uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: LUD Literatura.
 • Knowles, Anne Kelly (2008). Placing History: How Maps, Spatial Data, and GIS Are Changing Historical Scholarship. ESRI.
 • - - - (2002). Past Time, Past Place: GIS for History.
 • Komac, B. (2009). Social memory and geographical memory of natural disasters. Acta geographica Slovenica 49.1: 199–226.
 • Lamping, D. (2001). Über Grenzen – Eine literarische Topographie. Göttingen: Wallstein.
 • Leetaru, Kalev H. (2012). Fulltext Geocoding Versus Spatial Metadata for Large Text Archives: Towards a Geographically Enriched Wikipedia. D-Lib Magazine 18/9-10 [61]
 • Lefebvre, H. (2006 [1974]). Die Produktion des Raums [1974]. In: Dünne, J. & Günzel, S., eds. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 330–342.
 • Lotman, J. (1977). The Structure of the Artistic Text. Michigan: Department of Slavic Languages and Literatures.
 • --- (1990). The Semiospehere. Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. London, New York: I. B. Tauris. 121–214.
 • Löw, M. (2001). Raumsoziologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp. (4. izdaja 2007).
 • Moretti, F. (1999). Atlas of the European Novel (1800–1900). London & New York: Verso.
 • --- (2005). Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London & New York: Verso.
 • Perenič, U. (2010). Empirično-sistemsko raziskovanje literature: Konceptualne podlage, teoretski modeli in uporabni primeri. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije.
 • Piatti, B. (2008). Die Geographie der Literatur. Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien. Göttingen.
 • Pickles, J. (1992). Text, hermeneutic and propaganda maps. In: Barnes, T. J. & Duncan, J. S., eds. Writing Worlds: Discourse, Text, and Metaphors in the Representation of Landscape. London & New York: Routledge. 193–230.
 • Podpečan, A. (1960). Kartografija. II. del. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo UL.
 • Quinsat, G. & Cerquiglini,B., eds. (1990). Grand Atlas des Littératures. Paris: Encyclopaedia universalis.
 • Reuschel, A.-K. (2009). Mapping Literature. The Prototype of A Literary Atlas of Europe. Proceedings of the 24th International Cartographic Conference, Santiago de Chile, Chile.
 • Said, E. (1995). Orientalism. London: Penguin Books.
 • Schlosser, H. D. (1983). Dtv-Atlas zur deutschen Literatur. München: Deutscher Taschenbuchverlag GmbH & Co, KG.
 • Schlögel, K. (2003). Im Raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. München: Hanser.
 • Schroer, M. (2006). Räume, Orte, Grenzen: Auf dem Weg zu einer Soziologie des raums. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
 • Simmel, G. (2006 [1903]). Über räumliche Projektionen sozialer Formen [1903]. In: Dünne, J. & Günzel, S., eds. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 304–316.
 • Soja, E. W. (1989). Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London & New York: Verso.
 • - - - (1996): Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford, Cambridge: Wiley-Blackwell.
 • Jane Stadler in Stephen Carleton: Imagined Landscapes: Geovisualizing Australian Spatial Narratives. Indianapolis: Indiana UP, [2014]. [62]
 • Stockhammer, R. (2007). Kartierung der Erde. Macht und Lust in Karten und Literatur. München: Wilhelm Fink.
 • Urbanc, M. (2008a). Stories about Real and Imagined Landscapes: The Case of Slovenian Istria. Acta geographica Slovenica 48.2: 305–330.
 • - - - (2008b). Večdimenzionalnost pokrajine: primer slovenske Istre. Geografski vestnik 80.2: 95–105.
 • Urbanc, M. (2011). Pokrajinske predstave o slovenski Istri. Ljubljana: Založba ZRC, in print.
 • Vranješ, M. (2002). Družbena produkcija prostora: k epistemologiji prostora v geografiji in humanistiki. Geografski vestnik 74.2: 47–57.
 • - - - (2005). Prostor, teritorij, kraj: produkcije lokalnosti v Trenti in na Soči. Koper: Založba Annales.
 • Warf, B. & Arias, S., eds. (2009). The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. London & New York: Routledge, Taylor & Francis.
 • Weigel, Sigrid (2002). Zum topographical Turn. Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften. KulturPoetik. Zeitschrift für kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft 2: 151–165.
 • Werber, Niels (2007). Die Geopolitik der Literatur. Eine Vermessung der medialen Weltraumorderung. München: Hanser.
 • Westphal, B., ur. (2000). La géocritique: mode d’emploi. Limoges: PULIM.
 • Zorn, M. & Komac, B. (2007). Naravni procesi v svetih knjigah. Geografski vestnik 79.2: 97–117.

Bibliografija sodelavcev na projektno temo[uredi]

1. Metodološka izhodišča, teorija in zgodovina prostorske literarne vede[uredi]

 • Juvan, Marko. Textual and Contextual Spaces. V: Literary studies in reconstruction : an introduction to literature. 1., Aufl. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011,199-216.
 • Juvan, Marko, Perenič, Urška. Prostor slovenske literarne kulture: Okvir in cilji raziskovalnega projekta = The space of Slovenian literary culture: Framework and goals of a research project. V: BALŽALORSKY, V., MATAJC, V. (ur.).Retorike prostora : Mednarodna konferenca: (program in povzetki referatov) = The rhetorics of space: International conference: (program and paper abstracts). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2011. 28-30.
 • Habjan, Jernej. Analiza svetovnih-sistemov in formalizem v literarni zgodovini. Slavistična revija, apr.-jun. 2011, letn. 59, št. 2, str. 119-130.
 • Dović, Marijan. Literary repertoire and interference among literatures. V: ŠKULJ, Jola (ur.), PAVLIČ, Darja (ur.). Literature and space : spaces of transgressiveness, (Primerjalna književnost, letn. 27, posebna št.). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2004, str. 67-74.
 • Perenič, Urška. Pregled literarnovednih prostorskih projektov o metropolah: Literarni prostori, literarni zemljevidi in sociološke (re)konceptualizacije prostora. [V zaključnih fazah priprave.]

2. Metodološka izhodišča, teorija in zgodovina družbeno-kulturne geografije in kartografije[uredi]

3. GIS in humanistika[uredi]

4. Prostor v slovenskih književnih delih (sinteze, študije primerov)[uredi]

 • Dolgan, Marjan. Kompozicija Pregljevega pripovedništva. Koper: Lipa, 1983. 205 str. [COBISS.SI-ID 13927937]
 • Hladnik, Miran. Shema in značilnosti Vandotove planinske pripovedke. SR XXVIII (1980): 311–324. [63]
 • Hladnik, Miran. Slovene Popular Novels about Emigration in the 19th Century. Slovene Studies VII/1–2 (1985): 57–62. [64]
 • Hladnik, Miran. Planinska povest. XXIII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1987. 95–102. [65]
 • Hladnik, Miran. Regionalism in Slovene rural prose. [O pokrajinski ali regionalni povesti v slovenski kmečki prozi 20. in 30. let 20. stoletja.] Slovene studies 13/2 (1991). 143-153. COBISS
 • Hladnik, Miran. Regionalizem in slovenska književnost. XXXIV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 103–14.
 • Hladnik, Miran. Troje podob domačega in tujega. Zbornik Slavističnega društva Slovenije: Nacionalno, regionalno, provincialno. Ur. M. Jesenšek. Maribor: SDS, 2002. 96–111.
 • Hladnik, Miran. Luteranci, rokovnjači in pesniki. [Kranj v slovenskem zgodovinskem romanu]. Kranjski zbornik. Kranj: Občina, 2005. 169–180. Tudi v: Kranjska knjiga: Pesmi, zgodbe, pričevanja. Ur. France Pibernik. Ljubljana: Slovenska matica, 2008. 334&ndash:39. [66]
 • Koron, Alenka. Topografska imaginacija mesta v Kovačičevih Ljubljanskih razglednicah. V: TROHA, Gašper (ur.), BLAŽIČ, Milena (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Lojze Kovačič: Življenje in delo. Ljubljana: Študentska založba, 2009, 34-57. COBISS
 • Perenič, Urška. Bela lisa na (nacionalnem) literarnozgodovinskem zemljevidu. Riječ 2/4 (2008). [Podobe Bleda.] 212-226. COBISS

5. Slovenske literarno-kulturne ustanove, književniki in mediji v prostoru (sinteze, študije primerov)[uredi]

 • Dolgan, Marjan (ur.). Dolnja Košana in okolica : študije, dokumentarna in literarna besedila. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2006. 611 str., ilustr. ISBN 961-218-595-6. [COBISS.SI-ID 225625088]
 • Hladnik, Miran. Pokrajinsko poreklo in pripadnost avtorjev. Slovenska kmečka povest. Ljubljana: Prešernova družba, 1990. [67]
 • Hladnik, Miran. Pokrajinska literatura. Slovenska kmečka povest. Ljubljana: Prešernova družba, 1990. [68]
 • Hladnik, Miran. Prežih žanrski pisatelj? Prežihov Voranc 1893–1993: Zbornik prispevkov s simpozija ob 100-letnici rojstva. Maribor: Kulturni forum, 1993 (Zbirka Piramida, 1). 43–61. V skrajšani obliki pod naslovom Proletarski, nacionalni, žanrski. Razgledi 18 (1001) 1. oktobra 1993. 36–39. [69]
 • Hladnik, Miran. Prežihov Voranc – ein Genreautor? Zur Geschichte der österreichisch-slowenischen Literaturbeziehungen. Ur. Andreas Brandtner in Werner Michler. Wien: Turia & Kant, 1998. 319–30. [70] in [71]
 • Hladnik, Miran. Avtorji. Slovenski zgodovinski roman. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 218-224 [72] in na drugih mestih (išči z izrazom pokrajin*).
 • Hladnik, Miran. Kranjski tiski do druge svetovne vojne. Daljša verzija članka, pripravljenega za Kranjski zbornik 2010. [73]
 • Hladnik, Miran. Zgodovinski romanopisci: Rojstni kraji [...]. Geopedija. [74]
 • Hladnik, Miran (ur.). Literarni spomeniki. Geopedija. [75]
 • Hladnik, Miran et al. Narečna književnost. Wikipedija: Prosta enciklopedija. [76]
 • Hladnik, Miran. Gorenjski kraji na slovenski pisateljski poti. [Karel Mauser, Rudi Šeligo, Pavle Zidar]. Gorenjski glas – Snovanja 2. nov. 2011. 25–27. [77] Tudi na Glasovih spletnih straneh. [78]
 • Hladnik, Miran. Gorenjski kraji na slovenski pisateljski poti. [Josip Vandot, Tone Čufar, Tone Svetina]. Gorenjski glas – Snovanja 27. dec. 2011. 26–27. [79]
 • Hladnik, Miran. Gorenjska v slovenski književnosti. 48 SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF, 2012. 45-54.
 • Perenič, Urška. Preizkus uporabnosti modela: Kulturno življenje v društvih sredi 19. stoletja in njihova vloga pri oblikovanju literarnega polja. Empirično-sistemsko raziskovanje literature: Konceptualne podlage, teoretski modeli in uporabni primeri. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 185-205.
 • Perenič, Urška. Kulturno življenje v društvih sredi 19. stoletja in njihova vloga pri oblikovanju literarnega polja. V: NOVAK POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: Konvergenca regij in kultur (2010). 233-244.
 • Perenič, Urška. The literary activities of mid-nineteenth-century politico-cultural societies: A systemic approach.Slovene Studies 33/1 (2011). 61-71.
 • Perenič, Urška. Literaturnaja žiznʹ v 1860-e gg. v Slovenii skozʹ prizmu dejatelʹnosti čitalej. Prev. N. Pilʹko i Ju. Sozina. V: NIKIFOROV, K. V. Slovenica. 1, Istorija i perspektivy rossijsko-slovenskih otnošenij. 190-211.

6. Dela, ki mdr. obravnavajo tudi prostorske vidike slovenske književnosti[uredi]

 • Dolgan, Marjan. Roman kot Pandorina skrinjica. Drago Jančar: To noč sem jo videl. Primer. književ., dec. 2011, letn. 34, št. 3, str. 209-221.

7. Ostalo[uredi]

Prostorski obrat v literarni vedi: 10. mednarodni komparativistični kolokvij, Vilenica (6.-7. september 2012)

Udeleženci:

Bojan Baskar, Slovenija Ajse Deniz Temiz, Turčija Jörg Döring, Nemčija Marijan Dović, Slovenija Jerneja Fridl, Slovenija Jernej Habjan, Slovenija Peter Hitchcock, ZDA Marko Juvan, Slovenija Maria Kalantzopoulou, Grčija Alenka Koron, Slovenija John Levin, Združeno kraljestvo Urška Perenič, Slovenija Robert Stockhammer, Nemčija Sonja Stojmenska - Elzeser, Makedonija Jola Škulj, Slovenija Andrei Terian, Romunija Mimi Urbanc, Slovenija Sarah J. Young, Združeno kraljestvo

Prostor v literaturi in literatura v prostoru / Space in Literature and Literature in Space. Slavistična revija 60/3 (2012). 259-582 [80]:

 • Urška Perenič: Prostor v literaturi in literatura v prostoru

RAZPRAVE

 • Miran Hladnik: Prostor v slovenskih literarnovednih študijah: Kritične izdaje klasikov / Space in Slovene Literary Studies: Critical Editions of the Classics
 • Mimi Urbanc, Marko Juvan: Na stičišču literature in geografije: Literatura kot predmet geografskega preučevanja na primeru Slovenske Istre / At the Juncture of Literature and Geography: Literature as a Subject of Geographic Inquiry in the Case of Slovene Istria
 • Marijan Dović: Mreža spomenikov slovenske literarne kulture kot semiotično prilaščanje (nacionalnega) prostora / The Network of Memorials of Slovene Literary Culture as Semiotic Appropriation of (National) Space
 • Urška Perenič: Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov / The Reading Societies Network and Socio-Geographic Dynamics
 • Marjan Dolgan: Prestolnica in središča slovenske književnosti / The Capital and Centers of Slovene Literature
 • Miran Hladnik, Jerneja Fridl: Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija / Space and its Geographical Presentation in Slovene Historical Narrative
 • Matija Ogrin: Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora
 • Marjeta Pisk: Nacionalizacija ljudske pesemske tradicije Goriških brd
 • Jerneja Vrabič: Kraji zapisov in mesta v izbranih slovenskih ljudskih pesmih
 • Špela Ledinek Lozej, Nataša Rogelja: Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi

OCENE - POROČILA - ZAPISKI - GRADIVO

 • Alenka Koron: Prostorski obrat v naratologiji
 • Urška Perenič: Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur
 • Marjeta Pisk: Barney Warf in Santa Arias (Ur.): The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives
 • Andraž Jež: David Bodenhamer, John Corrigan, Trevor Harris (Ur.): The Spatial Humanities
 • Urška Perenič: Kartiranje prostorskih odnosov, njihovega dojemanja in dinamik

Project leader[uredi]

Marko Juvan [81]

Zgodovinski romani[uredi]