Zgodovinski romani

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Seznam dogajališč preveri v zbirki Slovenski zgodovinski roman.[1]

Seznam vseh slovenskih zgodovinskih povesti in romanov do 1940[uredi]

 • 1845 Franc Malavašič: Erazem iz Jame: Povest iz 15. stoletja. Ponatisi. 9500.
 • 1858 Valentin Mandelc: Jela: Novela. SG. 11.370.
 • 1859 Ferdo Kočevar: Mlinarjev Janez slovenski junak ali Uplemenitenje Teharča-nov: Spisal po narodni pripovedki iz srede 15. stol. Zagreb. 31.180. ZSLB (1892 ZSLB)
 • 1864 Josip Jurčič: Domen: Domača povest iz prejšnjega veka. SG. 23.400.
 • Josip Jurčič: Jurij Kozjak, slovenski janičar: Povest iz 15. stoletja domače zgodovine. Celovec: MD. Ponatisi. Prevodi. 28.700.
 • 1865 Josip Jurčič: Jurij Kobila: Izvirna povest iz časov lutrovske reformacije. SG. 13.100.
 • 1866 Josip Jurčič: Grad Rojinje: Povest za slovensko ljudstvo. Celovec: MD (SV 13). 17.500.
 • Josip Jurčič: Hči mestnega sodnika: Izvirna zgodovinska povest iz 15. stoletja. SG. 18.000.
 • Josip Jurčič: Kloštrski žolnir: Izvirna povest iz 18. stoletja. SG. 19.430.
 • 1868 Jernej Dolžan: Mati božja dobrega sveta ali bratovska ljubezen: Povest iz časov turških bojev konec 16. stol. Celovec: MD (SV 17). 43.300.
 • 1869 Josip Jurčič: Sin kmečkega cesarja: Povest iz 16. stoletja. Besednik. 12.500.
 • 1870 Jurij Vranič: Mahmud: Izvirna povest iz 16. stoletja. LMS. 24.000.
 • 1871 Josip Ogrinec: Vojnimir ali poganstvo in krst: Izvirna povest iz časa pokrš-čevanja Slovencev. Celovec: MD (SV 24). 1913. 26.200.
 • 1872 Josip Ogrinec: Čarovnica s Karneka: Povest iz srednjega veka. Zora. 14.000.
 • 1873 Josip Jurčič: Ivan Erazem Tatenbah: Izviren historičen roman iz sedemnajstega veka slovenske zgodovine. Narodna tiskarna (Listki, 2). Nem. prevod. 22.900.
 • Franc Valentin Slemenik: Izdajavec. Celovec: MD (SV 29). 48.600.
 • Ivan Tavčar: Antonio Gleđević: Historična podoba. Zora. 10.200.
 • 1876 Alojzij Carli Lukovič: Zadnji dnevi v Ogleju: Izviren roman iz petega stoletja. Slovenec. 48.600.
 • 1876–77 Josip Podmilšak: Sabinka, slovenska junakinja: Povest iz začetka 15. stolet-ja. Besednik. 48.400.
 • 1877 Josip Jurčič: Lepa Vida: Roman. Zvon. 21.100.
 • Franc Valentin Slemenik: Križem sveta: Zgodovinska povest. Celovec: MD. Ponatisi. 48.600.
 • 1880 Maks Pleteršnik: Prvi dnevi drugega triumvirata. Zvon. 19.400.
 • 1881 Josip Jurčič in Janko Kersnik: Rokovnjači: Historičen roman. LZ. 48.000. (1882 )
 • Anton Bartel: Pomladanski vetrovi: Povest iz časov francoskih vojsk. Kres. 65.100.
 • 1883 Anton Koder: Luteranci: Historičen roman. Kres. 42.400.
 • Ivan Tavčar: Vita vitae meae. LZ. 9300. in
 • 1884 Anton Koder: Kmetski triumvirat: Historičen roman. Kres. 40.000.
 • Jakob Sket: Miklova Zala: Povest iz turških časov. Celovec: MD (SV 38, 102). 35.500. ZSLB
 • 1885 Fran Detela: Véliki grof: Zgodovinski roman. LZ. 2000. 38.000.
 • 1885–86 Ivan Tavčar: Janez Solnce: Zgodovinska novela. Slovan. 49.200. ZSLB
 • 1886 Josip Jurčič: Slovenski svetec in učitelj: Historičen roman. Fragment. LZ. 41.820. in
 • 1889 Ivan Tavčar: Grajski pisar. LZ. 15.500.
 • 1890 Fran Jaklič: Luka Vrbec: Zgodovinska povest iz 16. stoletja. DS. 19.500.
 • 1891 Jakob Bedenek: Od pluga do krone: Zgodovinski roman iz minulega stoletja. Preprostemu narodu [...] Kleinmayr in Bamberg. 81.000.
 • Fran Detela: Pegam in Lambergar: Povest. MS (Zabavna knjižnica, 6). Ponatisi. 62.300. (1910 )
 • 1892 Fran Jaklič: Ljudska osveta: Povest. DS. 35.300.
 • 1893 Fran S. Finžgar: Gozdarjev sin. Slovenec. 12.800.
 • 1894 Fran Detela: Hudi časi: Povest. DS. 17.700.
 • Ivan Janežič: Gospa s Pristave: Zgodovinski roman. DS. 2004. 99.600.
 • 1896 Peter Bohinjec: Najmlajši mojster: Povest iz leta 1608. DS. 39.900.
 • 1897 Zadnji grof celjski. Naš dom, 2 (Celje). 14.600.
 • Frančišek Kralj: Zadnja čarovnica: Povest iz leta 1701. Zora. 15.600.
 • 1898 Peter Bohinjec: Zadnji gospod Kamenski: Zgodovinska povest. DS. 18.000.
 • 1900 Peter Bohinjec: Pod rimskim orlom: Povest. DS. 16.000.
 • Fran Detela: Takšni so! Povest. DS. 16.000.
 • 1901 Peter Bohinjec: Za staro pravdo: Povest iz leta 1515. SM (Zabavna knjižni-ca, 13). 47.500.
 • Josip Gruden: Na vojvodskem prestolu: Povest iz slovenske starodavnosti. DS. 33.100.
 • 1903 Miroslav Malovrh: Opatov praporščak: Zgodovinska povest. SN. Ponatisi. 51.800. ZSLB
 • Matija Prelesnik: Naš stari greh: Polabska povest. DS. 56.400.
 • Fran Zbašnik: Miklova lipa: Zgodovinska povest. Celovec: MD (SV 55). 18.400.
 • 1904 Miroslav Malovrh: Kralj Matjaž: Zgodovinska povest. SN. 1907. 61.400.
 • Miroslav Malovrh: Pod novim orlom: Zgodovinska povest. SN. 1914. 62.600.
 • Matija Prelesnik: V smrtni senci: Baltiška povest. DS. 72.000.
 • 1905 Miroslav Malovrh: Na devinski skali: Zgodovinska povest. SN. Ponatisi. 66.500.
 • 1905–08 Ivan Tavčar: Izza kongresa: (Zgodovinski roman). LZ. 104.500.
 • 1906 Lea Fatur: Vilemir: Romantiška povest izza turških bojev. DS. 45.600.
 • Ivan Lah: Uporniki: Povest. Celovec: MD (SV 58). 87.100.
 • Miroslav Malovrh: Osvetnik: Zgodovinska povest. SN. 88.000.
 • 1906–07 Fran S. Finžgar: Pod svobodnim soncem: Povest davnih dedov. DS. Ponati-si. Prevodi. 135.700.
 • 1907 Ivan Lah: Gospod Vitič. V: Ivan Lah, Vaška kronika (Narodna založba). 14.600.
 • Ivan Lah: Gura in sinovi. V: Ivan Lah, Vaška kronika (Narodna založba). 17.100.
 • Miroslav Malovrh: Strahovalci dveh kron, 1–2: Zgodovinska povest. SN. 92.300.
 • 1908 Miroslav Malovrh: Ljubezen Končanove Klare: Zgodovinski roman. SN. 47.500.
 • 1909 Lea Fatur: Za Adrijo: Povest iz uskoško-benečanskih bojev. DS. 96.000.
 • Robert Košar: Martin Močan: Zgodovinska povest iz 16. stoletja. Narodni list (Celje). 10.300.
 • Miroslav Malovrh: Zadnji rodovine Benalja: Zgodovinska povest. Narodna knjigarna. 41.000.
 • Alojzij Remec: Veliki punt: Kmečka zgodba iz 18. stoletja. Gorica: Narodna tiskarna. Ponatisi. 48.500.
 • 1910 Lea Fatur: Komisarjeva hči: Zgodovinska povest. DS. 61.200.
 • Miroslav Malovrh: Ljubezen in junaštva strahopetnega praporščaka: Roman. SN. 31.700.
 • Miroslav Malovrh: Zaljubljeni kapucin: Vesela povest iz ljubljanske prete-klosti. SN. 34.500.
 • Gregor Žerjav: Črna žena: Zgodovinska povest. Domoljub. 1964. Hrv. pre-vod. 43.400.
 • 1910–11 Ivan Lah: Brambovci, 1–2: Zgodovinski roman. MS (Knezova knjižnica, 17–18). 150.700.
 • 1911 Andrej Budal: Križev pot Petra Kupljenika: Zgodovinska povest. LZ. Pona-tisi. 26.000.
 • Silvester Košutnik: Turki pred Dunajem: Zgodovinska povest izza obleganja Dunaja po Turkih v letu 1683. Turk. 23.800.
 • Ksaver Meško: Črna smrt: Zgodovinska slika. Slovenska matica (Knezova knjižnica). 15.300.
 • Emil Vodeb: Libera nos a malo: Zgodovinski roman. SN. 33.000.
 • 1911–13 Rado Murnik: Hči grofa Blagaja: Roman. LZ. Ponatisi pod naslovom Lepi janičar. 120.500.
 • 1912 Peter Bohinjec: Glagoljaš Štipko: Povest iz 13. stoletja. Razne povesti. Celovec: MD. 26.300.
 • Peter Bohinjec: Za poklicem. Gorenjec. 33.600.
 • Lea Fatur: Vislavina odpoved: Povest iz druge švedsko-poljske vojske. Celovec: MD (SV 66). 28.800.
 • Alojzij Remec: Anno domini ..: Zgodovinska novela. DS. 10.400.
 • 1913 Ivan Vuk: Zorislava: Povest iz davnih dni. Celovec: MD (MK, 2). 42.100.
 • 1914 Ivan Lah: Roman o gospe Ani in študentu Avreliju. LZ. 13.000.
 • 1915 Peter Bohinjec: Zadnja luteranka: Povest iz leta 1615. Gorenjec. 11.000.
 • 1915–16 Ivan Pregelj: Tlačani: Roman iz 18. stoletja. DS. 84.000.
 • 1917 Peter Bohinjec: Svetobor: Povest iz konca 11. stoletja. Slovenec. 30.200.
 • 1918–19 Ivan Pregelj: Zadnji upornik: Povest iz leta 1738. DS. 36.800.
 • 1919 Ivan Tavčar: Visoška kronika. LZ. Ponatisi. Prevodi. 58.600. in
 • 1920 Ivan Pregelj: Plebanus Joannes. DS. 38.800.
 • 1920–21 Fran Govekar: Svitanje: [Roman]. SN. 1998. 121.500.
 • 1922 Ivan Lah: Angelin Hidar: Starokorotanski roman. LZ. 37.945. in
 • Ivan Pregelj: Peter Pavel Glavar, lanšpreški gospod: Zgodovinska povest. Prevalje: MD (SV 75). 36.500.
 • 1923 Peter Bohinjec: Pod krivo jelko: Povest iz časov rokovnjačev na Kranj-skem. Turk. 31.000.
 • Ivan Pregelj: Bogovec Jernej. DS. 46.600.
 • Ivan Pregelj: Zgodbe zdravnika Muznika: Zgodovinska povest. Goriška matica. 33.500.
 • Ilka Vašte: Mejaši: Povest iz davnih dni. Učiteljska tiskarna. 33200.
 • 1924 Ivan Pregelj: Šmonca. DS. 30.000.
 • Franc Tovornik: Stara pravda nekdaj: Zgodovinska povest. Kmetijski list. 18.200.
 • Ivan Zorec: Valerija, hči cesarja Dioklecijana: Osnutek zgodovinskega romana. Ženski svet. 11.600.
 • 1924–25 Joža Lovrenčič: Cerovškov gospod: Življenje Valentina Staniča. Goriška straža. 40.560.
 • 1925 Fran Jaklič: V graščinskem jarmu: Povest. Prevalje: MD (SV 78). 37.900.
 • Fran Jaklič: Zadnja na grmadi: Zgodovinska povest. Prevalje: MD (MK, 6). 2001. 60.300.
 • 1926 France Bevk: Brat Frančišek. Goriška matica. 1998. 24.800.
 • Ožbalt Ilaunig: Zadnji vitez Reberčan: Zgodovinska povest. Koroški Slove-nec. 33.700.
 • Fran Jaklič: Pèklena svoboda: Povest o ljubljanski in ižanski revoluciji leta 1848. Prevalje: MD (SV 79). Ponatisi. 51.500.
 • Marija Kmet: Sveti Frančišek Asiški. Prevalje: MD (MK, 13). 2006. 70.000.
 • 1927 France Bevk: Kresna noč. Trst: Luč. 33.300.
 • France Bevk: Krvavi jezdeci: 1. knjiga romana iz 14. stoletja Znamenja na nebu. Goriška matica. 68.400.
 • Ožbalt Ilaunig: Kapelški punt: Zgodovinska povest. Koroški Slovenec. 44.300.
 • Fran Jaklič: Ob srebrnem studencu: Zgodovinska povest. Gorica: MD. 32.200.
 • Joža Lovrenčič: Publius in Hispala: Roman iz rimske prošlosti. LZ. 41.000.
 • Jožef Urbanija: Graščakov morilec: Povest iz starih časov. Domovina. 28.100.
 • 1927–28 Lea Fatur: Junakinja zvestobe: Povest iz turških časov. Ženski svet. 43.700.
 • Jožef Urbanija: Tajnost grajskega stolpa: Povest iz davnih časov. Domovina. 31.300.
 • 1928 France Bevk: Soha svetega Boštjana. DS. 18.800.
 • France Bevk: Vihar: Ribiška zgodba. Trst: Luč. 49.300.
 • Ivan Matičič: Na mrtvi straži. Vodnikova družba. 33.700.
 • Ksaver Meško: Legende o sv. Frančišku in druge. Maribor (Cirilova knjižnica, 27). 39.400.
 • 1928–29 Ožbalt Ilaunig: Črni križ pri Hrastovcu: Zgodovinska povest. Slovenski gos-podar. 2006. 53.500.
 • Jože Pahor: Serenissima: Zgodovinski roman. LZ. 1954. Srb. prevod. 158.200.
 • 1929 France Bevk: Škorpijoni zemlje: Druga knjiga romana iz 14. stoletja Zna-menja na nebu. Goriška matica. 71.000.
 • France Bevk: Črni bratje in sestre: Tretja knjiga romana iz 14. stoletja Zna-menja na nebu. Goriška matica. 90.300.
 • Janez Jalen: Ovčar Marko (1. del Vozarjev): Povest. Celje: MD (MK, 26). 100.000.
 • Joža Lovrenčič: Cesta in njen vozel: Povest iz 14. stoletja. Družina. 32.800.
 • Ivan Pregelj: Peter Markovič, strah ljubljanskih šolarjev: Zgodovinska povest. Mladika. 42.300.
 • Ivan Pregelj: Regina roža ajdovska. Izbrani spisi, 3. 13.600.
 • Ivan Pregelj: Zapiski gospoda lanšpreškega. Izbrani spisi, 3. 14.800.
 • Ivan Pregelj: Zdravnika Muznika štiri vigilije. Izbrani spisi, 3. 26.000.
 • Ilka Vašte: Umirajoče duše: Zgodovinski roman iz baročne Ljubljane. Tis-kovna zadruga (Prosveti in zabavi, 23). 55.600.
 • 1929–30 Jožef Urbanija: Nevesta roparskega poglavarja: Povest iz starih časov. Domovina. 47.000.
 • Ivan Pregelj: Magister Anton: Zgodovinski roman. Družina (Gorica). 70.100.
 • 1930 France Bevk: Človek proti človeku. Goriška matica. 108.700.
 • France Bevk: Umirajoči bog Triglav. Goriška matica. 59.800.
 • Ožbalt Ilaunig: Tatenbah: Zgodovinska povest. Slovenski gospodar (Ma-ribor). 72.000.
 • Ferdo Kleinmayr: Zadnji lutrovci na Vipavskem: Povest iz minulih časov. Trst: Luč. 40.000.
 • Gustav Strniša: Francozi in rokovnjači. Domovina. 51.200.
 • M. Silvester: Na potih usode. Domovina. 55.800.
 • 1930–31 Bernard Ambrožič: Minnetonka: Indijanska povest iz Baragovih časov. Ave Maria (ZDA). 43.200.
 • Jožef Urbanija: Dedinja treh gradov. Domovina. 29.400.
 • 1931 France Bevk: Burkež gospoda Viterga. Goriška matica. 35.700.
 • France Bevk: Stražni ognji: Povest. Celje: MD (SV 84). 1938. 51.500.
 • France Bevk: Vedomec: Roman. Goriška matica. 61.000.
 • Damir Feigel: Brezen. Trst: Književna družina Luč. 37.100.
 • Januš Golec: Guzaj: Ljudska povest. Maribor (Cirilova knjižnica, 67). 41.400.
 • Ožbalt Ilaunig: Dva soseda: Povest iz preteklega stoletja. Mariborski večer-nik Jutra. 71.500.
 • Ivan Lah: Sigmovo maščevanje. Vodnikova knjižnica. 42.700.
 • Josip Lavtižar: Bled in Briksen: Zgodovinska povest iz 17. stoletja. Slovenec. 33.600.
 • Joža Lovrenčič: Božja sodba: Zgodovinska povest iz 17. stol. Gruda. 28.100.
 • Jožef Urbanija: Zaklad v grobnici: Starodavna zgodba. Domovina. 25.200.
 • 1931–32 Joža Lovrenčič: Anali izumrlega naroda: Roman iz drugega stoletja pr. Kr. Slovenec. Ponatisi, 1945 kot Karnska kraljica. 98.800.
 • 1932 Jožef Urbanija: Trnjeva pot ljubezni: Povest iz starih časov. Domovina. 24.700.
 • Ivan Zorec: Ustanovitev samostana. Belih menihov 1. knjiga: Povest iz prve polovice 12. stoletja. Za vezilo ob 800-letnici cistercjanskega samostana v Stični. Celje: MD (SV 85). Ponatisi. 73.600.
 • Januš Golec: Trojno gorje. Maribor (Cirilova knjižnica, 69). 41.600.
 • F. S. Šegula: Râbi Jehuda: Povest iz časov Kristusovih. Slovenski gospodar. 10.600.
 • 1933 Ivan Pregelj: »Thabiti Kumi«. Sodobnost. 10.000. ZSLB in
 • Gustav Strniša: Zadnji rokovnjač. Domovina. 25.600.
 • Ilka Vašte: Vražje dekle: Zgodovinski roman. Vodnikova družba. 45.500.
 • 1933–35 Ilka Vašte: Zaklad v Emoni: Zgodovinska povest. Razori. 40.400.
 • 1934 Fran Albreht: Zadnja pravda (Hramova knjižnica, 8). 34.900.
 • Jožef Urbanija: Dedinja grajskih zakladov: Povest iz davnine. Domovina. 55.200.
 • Ivan Zorec: Stiški svobodnjak. Belih menihov 2. knjiga: Samostan v turški sili: Povest iz druge polovice 15. stoletja. Celje: MD (SV 87). Ponatisi. 50.200.
 • Januš Golec: Kruci: Ljudska povest po zgodovinskih virih. Maribor (Ciri-lova knjižnica, 86). 30.800.
 • Ferdo Kleinmayr: Po krono, dekle in vino: Novela. Goriška matica. 24.300.
 • 1935 Josip Lavtižar: Primož Trubar: Verska slika našega naroda iz 16. stoletja. Rateče-Planica: SZ. 38.200.
 • Jožef Urbanija: Grajski vitez: Povest iz davnine. Domovina. 23.700.
 • Jožef Urbanija: Razbojnik: Povest iz starih časov. Domovina. 15.500.
 • Ivan Zorec: Stiški tlačan. Belih menihov 3. knjiga: Samostan ob kmečkih uporih: Povest iz druge polovice 16. stoletja. Celje: MD (SV 88). Ponatisi. 65.300.
 • 1935–36 Josip Lavtižar: Junaška doba Slovencev[: Zgodovinska povest iz 15. stoletja: godi se na Gorenjskem ob času turških vpadov]. Gorenjec. Ponatis. 53.900.
 • 1936 Janko Kač: Moloh: Socialnozgodovinski roman. Zemlja. 40.800.
 • Radivoj Rehar: Semisiris. Maribor: Piramida. 90.000.
 • 1936–37 Tone Brodar: Velika ljubezen: Roman iz preteklih dni. Domovina. 72.900.
 • 1937 Ivan Matičič: Živi izviri. SZ. 124.100.
 • Ivan Zorec: Izgnani menihi. Belih menihov 4. knjiga: Samostan ob razpustu: Povest iz druge polovice 18. stoletja. Celje: MD (SV 90). Ponatisi. 50.200. ZSLB
 • Ilka Vašte: Roman o Prešernu. SZ. 2000. 122.300.
 • 1937–39 Mimi Malenšek: Pod Triglavom: Zgodovinska povest iz l. 1415 v dobi kmetskih uporov na Gorenjskem. Gorenjec. 83.200.
 • Mimi Malenšek: Mlin nad Savo: Zgodovinska povest iz 14. stoletja. Naša moč. 43.300.
 • Mimi Malenšek: V starodavnih časih: Povest iz zgodovine gorenjskega žele-zarstva. Tovarniški vestnik. 33.300.
 • 1938 Vladimir Bartol: Alamut: Roman. Modra ptica. Ponatisi. Prevodi. 170.200.
 • Josip Lavtižar: Šentjoški gospod Šimen in njegovi sodobniki: Zgodovinska povest iz 18. stoletja. Rateče-Planica: SZ. 34.700.
 • Anton Slodnjak: Neiztrohnjeno srce, 1–2: Zgodovinski roman. Naša založba. 238.700.
 • 1939–40 Mimi Malenšek: Marija Taborska: Zgodovinska povest iz dobe turških časov. Gorenjec. 70.200.
 • 1939 France Bevk: Pravica do življenja. Celje: MD (SV 92). 52.200.
 • Josip Lavtižar: Lipniški grad pri Radovljici: Zgodovinska povest iz 14. in 15. stoletja. Radovljiško prosvetno društvo. 37.400.
 • Josip Vandot: Prerok Muzelj: Povest izpod Špika. SZ. 21.000.
 • 1940 Jože Pahor: Matija Gorjan: Roman iz velikega upora slovenskih kmetov proti fevdalcem l. 1515. SM. 109.400.
 • Ilka Vašte: Rožna devica (La rosière). Vodnikova družba. 1992. 29.200.

Izbor 40 romanov za analizo[uredi]

 1. 1845 Franc Malavašič: Erazem iz Jame: Povest iz 15. stoletja. Ponatisi. 9500.
 2. 1858 Valentin Mandelc: Jela: Novela. SG. 11.370.
 3. 1859 Ferdo Kočevar: Mlinarjev Janez slovenski junak ali Uplemenitenje Teharča-nov: Spisal po narodni pripovedki iz srede 15. stol. Zagreb. 31.180. ZSLB (1892 ZSLB)
 4. 1865 Josip Jurčič: Jurij Kobila: Izvirna povest iz časov lutrovske reformacije. SG. 13.100.
 5. 1868 Jernej Dolžan: Mati božja dobrega sveta ali bratovska ljubezen: Povest iz časov turških bojev konec 16. stol. Celovec: MD (SV 17). 43.300.
 6. 1873 Josip Jurčič: Ivan Erazem Tatenbah: Izviren historičen roman iz sedemnajstega veka slovenske zgodovine. Narodna tiskarna (Listki, 2). Nem. prevod. 22.900.
 7. Franc Valentin Slemenik: Izdajavec. Celovec: MD (SV 29). 48.600.
 8. 1876 Alojzij Carli Lukovič: Zadnji dnevi v Ogleju: Izviren roman iz petega stoletja. Slovenec. 48.600.
 9. 1876–77 Josip Podmilšak: Sabinka, slovenska junakinja: Povest iz začetka 15. stolet-ja. Besednik. 48.400.
 10. 1881 Josip Jurčič in Janko Kersnik: Rokovnjači: Historičen roman. LZ. 48.000. (1882 )
 11. 1883 Anton Koder: Luteranci: Historičen roman. Kres. 42.400.
 12. 1884 Anton Koder: Kmetski triumvirat: Historičen roman. Kres. 40.000.
 13. Jakob Sket: Miklova Zala: Povest iz turških časov. Celovec: MD (SV 38, 102). 35.500. ZSLB
 14. 1885 Fran Detela: Véliki grof: Zgodovinski roman. LZ. 2000. 38.000.
 15. 1885–86 Ivan Tavčar: Janez Solnce: Zgodovinska novela. Slovan. 49.200. ZSLB
 16. Ivan Janežič: Gospa s Pristave: Zgodovinski roman. DS. 2004. 99.600.
 17. 1896 Peter Bohinjec: Najmlajši mojster: Povest iz leta 1608. DS. 39.900.
 18. 1903 Miroslav Malovrh: Opatov praporščak: Zgodovinska povest. SN. Ponatisi. 51.800. ZSLB
 19. Matija Prelesnik: Naš stari greh: Polabska povest. DS. 56.400.
 20. 1905 Miroslav Malovrh: Na devinski skali: Zgodovinska povest. SN. Ponatisi. 66.500.
 21. 1905–08 Ivan Tavčar: Izza kongresa: (Zgodovinski roman). LZ. 104.500.
 22. Miroslav Malovrh: Osvetnik: Zgodovinska povest. SN. 88.000.
 23. 1906–07 Fran S. Finžgar: Pod svobodnim soncem: Povest davnih dedov. DS. Ponati-si. Prevodi. 135.700.
 24. Miroslav Malovrh: Strahovalci dveh kron, 1–2: Zgodovinska povest. SN. 92.300.
 25. 1909 Lea Fatur: Za Adrijo: Povest iz uskoško-benečanskih bojev. DS. 96.000.
 26. 1911 Andrej Budal: Križev pot Petra Kupljenika: Zgodovinska povest. LZ. Pona-tisi. 26.000.
 27. Emil Vodeb: Libera nos a malo: Zgodovinski roman. SN. 33.000.
 28. 1915–16 Ivan Pregelj: Tlačani: Roman iz 18. stoletja. DS. 84.000.
 29. 1919 Ivan Tavčar: Visoška kronika. LZ. Ponatisi. Prevodi. 58.600. in
 30. 1920 Ivan Pregelj: Plebanus Joannes. DS. 38.800.
 31. 1920–21 Fran Govekar: Svitanje: [Roman]. SN. 1998. 121.500.
 32. Ivan Pregelj: Bogovec Jernej. DS. 46.600.
 33. Fran Jaklič: Pèklena svoboda: Povest o ljubljanski in ižanski revoluciji leta 1848. Prevalje: MD (SV 79). Ponatisi. 51.500.
 34. Joža Lovrenčič: Publius in Hispala: Roman iz rimske prošlosti. LZ. 41.000.
 35. Jože Pahor: Serenissima: Zgodovinski roman. LZ. 1954. Srb. prevod. 158.200.
 36. Janez Jalen: Ovčar Marko (1. del Vozarjev): Povest. Celje: MD (MK, 26). 100.000.
 37. 1930 France Bevk: Človek proti človeku. Goriška matica. 108.700.
 38. Ilka Vašte: Vražje dekle: Zgodovinski roman. Vodnikova družba. 45.500.
 39. 1937–39 Mimi Malenšek: Pod Triglavom: Zgodovinska povest iz l. 1415 v dobi kmetskih uporov na Gorenjskem. Gorenjec. 83.200.
 40. Mimi Malenšek: Mlin nad Savo: Zgodovinska povest iz 14. stoletja. Naša moč. 43.300.
 41. Mimi Malenšek: V starodavnih časih: Povest iz zgodovine gorenjskega žele-zarstva. Tovarniški vestnik. 33.300.
 42. 1940 Jože Pahor: Matija Gorjan: Roman iz velikega upora slovenskih kmetov proti fevdalcem l. 1515. SM. 109.400.

Bibliografija o slovenskem zgodovinskem romanu[uredi]