Pojdi na vsebino

Izbirni magistrski literarni seminar 2023/24

Iz Wikiverza

Magistrski seminar 2023/24 pri Andražu Ježu poteka v zimskem semestru, in sicer ob sredah 9.40–11.15 v predavalnici 209/c. Letos bo posvečen temam na presečišču družbenih razsežnosti slovenske književnosti, digitalne humanistike in občanske oz. skupnostne znanosti.

Dvopredmetni pedagoški študentje drugega letnika druge stopnje vpisujejo en literarni seminar v zimskem in drugega v poletnem semestru. V zimskem semestru je poleg mojega na izbiro seminar Mateje Pezdirc Bartol, v poletnem semestru pa lahko izbirate med seminarjema Alojzije Zupan Sosič in Aleksandra Bjelčeviča. Če hočemo, da so skupine enakomerno zasedene, morajo zajemati največ 15 študentov, prednost pa imajo pri tem tisti, ki se vpišejo prej. Prijavite se lahko tudi z vpisom svojega imena zraven ene izmed spodaj naštetih tem, lahko pa si temo izbrete tudi v živo; kogar ne zanima nobena od spodaj ponujenih tem, lahko predlaga tudi kakšno drugo temo, ki se dotika socialnih vidikov slovenske književnosti, njenega pospletenja ali širše humanistične občanske znanosti. Zahteva se 80-odstotna prisotnost (brez škode in brez opravičevanja lahko manjkate trikrat), odsotnost pod 50 % pripelje do ocene neopravljeno, odsotnost med 50 in 80 % (štirikrat, iz kakršnih koli razlogov) se kompenzira z ustreznim številom ur tipkanja za javno kulturno dobro. Enopredmetni nepedagogi lahko vpišejo magistrski seminar tudi kot zunanji izbirni predmet.

Teme za seminar[uredi]

Družbene razsežnosti slovenske književnosti[uredi]

 • Časopisje in literatura: Primerjava Anglije po letu 1688 in Kranjske po letu 1848;
 • Angleške kavarne 18. in slovenske čitalnice 19. stoletja: Primerjalna analiza; - Ban
 • Iz sveta epa v svet romana: Družbeni procesi v ozadju zamenjave klasične epske forme; - Adamič
 • Od kdaj so v slovenščini ljubezenske pesmi tako samoumevne?: Nazorski okvir recepcije slovenske erotične lirike skozi čas; - Podjed
 • Dve romantiki: Centrifugalni centri, centripetalne periferije;
 • Sta meščanski individuum in meščanska nacija vzniknila skladno, konfliktno ali kontingentno?: Trdina, Levstik, Jurčič;
 • Pripovedovati ali opisovati?: Aplikacija Lukácseve teorije na slovensko književnost;
 • Ekspresionizem in socialni realizem na Slovenskem skozi prizmo svetovne gospodarske krize in političnega dogajanja; - Loverčič
 • Demokratizacija pisanja v liriki slovenskega narodnoosvobodilnega boja;
 • Slovenska 80. leta 20. stoletja: Civilna družba, nacionalizem, literatura;
 • Slovenska recepcija teorije-fikcije;
 • Cankarjev vpliv; - Treven

Digitalna humanistika in občanska znanost v praksi[uredi]

 • ... naj nadaljujem kar pri krepitvi občanske znanosti in zavesti o njej: na magistrskem seminarju iz literarnih ved bomo tudi v tem semestru nadaljevali z evidentiranjem osebnosti posameznih slovenskih občin, ki so ga pri Miranu Hladniku začeli pred sedmimi leti. Za zgled naj vam bodo izdelki predhodnikov. Osebnosti razporedite po področjih: gospodarstvo, šolstvo, religija, politika, znanost, kultura, uprava, zdravstvo, pravo, informiranje, šport, zabava (estrada, razvedrilo), umetnost (literatura, slikarstvo ...). Naslov nalog je standardiziran, in sicer: Seznam osebnosti občine xxxx. Izberite si še neobdelane občine, po možnosti v bližini svojega stalnega prebivališča; če je občina majhna oz. ima malo poznanih osebnosti, potem napravite seznam za več njih. Standardni obsegi nalog so v znakih kode:
  5000–10.000 7
  10.000–15.000 8
  15.000–20.000 9
  nad 20.000 10

Želeno dolžino in oceno lahko dosežete tudi z gesli o posameznih osebnostih na občinskih seznamih.

Miran Hladnik: Motiviranje študentov za lokalne raziskave - Oblakovič

 • ???