Interna navodila za izdelavo dispozicije doktorske naloge

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
 • Oddana dispozicija oz. prijavljena tema (kar je eno in isto) je pogoj za vpis v 2. letnik.
 • GLAVNE INFORMACIJE V ZVEZI S PRIJAVO TEME IN PISANJEM DISPOZICIJE SE SKRIVAJO V PRAVILNIKU O ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU INTERDISCIPLINARNEGA DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE [1]
 • Pot do tega dokumenta in zraven še navodil izvajalcem za izvajanje programa je naslednja: spletna stran FF > Bolonjski študijski programi > Tretja stopnja > Pravilniki
 • Glede prijave teme doktorske disertacije so pomembni členi tega Pravilnika od 41. dalje.
 • 43. člen govori o tem, kakšna in kolikšna naj bo dispozicija – se ne razlikuje bistveno od dosedanjih.
 • Ko kandidat prijavi temo oz. odda dispozicijo, referat pozove oddelek k imenovanju komisije za oceno dispozicije.
 • Predvideni mentor nato organizira javno predstavitev dispozicije; pri nas smo letos dejansko imeli kar dve javni predstavitvi: ena je bila organizirana v sklopu predavanj pri skupnem predmetu Metodologija, še pred uradno prijavo tem, druga pa je bila nato organizirana individualno.
 • Predstavitvi dispozicije prisostvuje celotna komisija, ki ob tem podpiše zapisnik; mentor/poročevalec obrazec za zapisnik prejme takrat, ko je pozvan, da napiše oceno dispozicije.
 • Na predstavitvi se lahko sklene, da je dispozicija OK ali pa da so potrebni popravki.
 • V prvem primeru začne teči dvomesečni rok za pripravo ocene/poročila, v drugem primeru pa se komisija s kandidatom dogovori za rok, ki je potreben za popravke dispozicije.
 • Po tem roku kandidat odda popravljeno dispozicijo in dvomesečni rok za pisanje ocene začne teči od datuma, ko je kandidat ponovno predložil dispozicijo na referat.
 • Ocene oz. poročila o dispozicijah imajo enak format, kot so ga imeli doslej.

Povzeto po poročilu Nataše Pirih Svetina

Nazaj na Doktorski program Slovenistika.