Interesenti za seminar pri Aleksandru Bjelčeviču 2022

Iz Wikiverza

Interesenti za seminar o interpretaciji in vrednotenju pri Aleksandru Bjelčeviču v poletnem semestru 2023

Enopredmetni pedagoški študenti, enopredmetni nepedagoški in dvopredmetni nepedagoški vpisujete po dva seminarja. V zimskem semestru ga izvaja prof. Hladnik, v poletnem prof. Zupan Sosič in Bjelčevič. Kdor vpisuje dva seminarja, izbira prosto med vsemi tremi učitelji ne glede na semester. V semestru 2023 ste pri Zupan Sosič in Bjelčevič prisotni vsi, seminarsko nalogo pa vpišete pri enem. Obveznosti so opisane v Magistrski seminar (Bjelčevič)

Ime in priimek, dopiši svojo smer (D ali E, pedagoški ali nepedagoški)