Magistrski seminar (Bjelčevič)

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Aleksander Bjelčevič, Magistrski seminar 2020. Samo v poletnem semestru, ob sredah 9.40–11.15, predavalnica # 209 c

Magistrski seminar pozimi izvajajo profesorja Hladnik in Pezdirc Bartol, poleti pa Zupan Sosič in Bjelčevič. Dvopredmetni pedagoški študentje 2. letnika druge stopnje vpisujejo 30 ur izbirnega literarnega seminarja, enopredmetni pa 60, tj. enega v zimskem in drugega v poletnem semestru. V seminarju je, če hočemo, da so skupine enakomerno zasedene, okoli 15 študentov. Zahteva se 80-odstotna prisotnost (brez škode in brez opravičevanja lahko manjkate trikrat), odsotnost pod 50 % pripelje do ocene neopravljeno, odsotnost med 50 in 80 % (štiri do sedemkrat, iz kakršnih koli razlogov) se kompenzira z ustreznim številom ur tipkanja za narodov blagor. Enopredmetni nepedagogi lahko vpišejo magistrski seminar tudi kot zunanji izbirni predmet.

Tema seminarja je vrednotenje literature (predvsem estetsko, a tudi spoznavno in etično): kako vrednotimo oz. ocenjujemo literarno delo in kako napišemo literarno kritiko? 1) Kaj oz. kateri so kriteriji kvalitete literarnega dela? Ali obstajajo univerzalni kriteriji, da lahko z njimi ocenjujemo vsako literarno delo ne glede na žanr, čas nastanka, literarno smer in kulturno poreklo (slovensko, rusko, iransko, egiptovsko …)? 2) Ali obstajajo objektivni kriteriji in kateri so? 3) Po kakšnih kriterijih vrednotijo slovenski literarni kritiki in zgodovinarji? Ali svoje kriterije kjerkoli naštejejo ali pa jih najdemo le v njihovih kritikah? 4) Kateri so moji lastni (subjektivni?) kriteriji kvalitete? Ali se jih zavedam, ali jih znam našteti, ali jih znam argumentirati, ali jih uporabljam zavestno? 5) Ko rečemo, da je ocena oz. kvaliteta stvar okusa, kaj s tem mislimo? Na individualne kriterije ali pa morda na aplikacijo objektivnih kriterijev na konkretni tekst? Ali obstajata dober in slab okus? 6) Ali so vsi privatni (subjektivni) kriteriji enakovredni, ali imamo vsi prav, ali sme literaturo vrednoti vsak ali pa so kompetentni le nekateri? 7) Kaj vse na literarnem/gledališkem delu ocenjujemo/vrednotimo, katere, točno, lastnosti so predmet ocenjevanja (tip pripovedovalca, metafikcijski postopki, slog, besedišče, portretiranje, humor; etična stališča likov in implicitnega avtorja; spoznanja, ki jih delo posreduje)? 8) Kakšna je zgradba estetskih (pa tudi spoznavnih in etičnih) vrednostnih ocen – naših lastnih in od literarnih kritikov?

Vaše obveznosti so tri: dva krajša referata oz. seminarja plus ustno koreferiranje. Prvi je analiza 3 literarnih kritik, pri čemer boste prebrali 2 od ocenjenih del; drugi je lastna kritika romana (do 2 strani), drame ipd., tretji je (ustno) koreferiranje oz. koreplika h kritiki ene od sošolk.

Do začetka poletneqa semestra si že lahko zamislite, katero literarno delo boste ocenili in katero kritičarko boste analizirali, npr. Vaneso Matajc, Mojco Pišek, Tino Vrščaj, Matevža Kosa, Mateja Bogataja, Aljošo Harlamova in tako dalje.

  1. Prvi referat: Po kakšnih (imanentnih) kriterijih presojajo slovenski literarni kritiki: analizirali boste zgradbo kritikovih kritik, predvsem njegove vrednostne ocene , da se ob tem naučite veščin za lastno kritiko. Dve ocenjevani deli boste prebrali in se do kritikovih ocen opredelili.
  2. Drugi referat: Napisali boste lastno kritiko slovenskega romana, drame, gledališke predstave, pesniške zbirke, otroške ali mladinske knjige, izjemoma slovenskega filma. Izbira besedila je povsem prosta, lahko izberete tudi trivialno literaturo ali besedila kake glasbene skupine (rock, jazz, karkoli). Ob lastni kritiki boste introspektivno raziskali lastne kriterije kvalitete in jih v dodatku h kritiki tudi navedli oz. razložili. Če se potrudite, boste kritiko lahko objavili v slovenistični reviji Besedoholik. Kritika ne sme presegati dve strani.
  3. Tretja obveznost: prebrali boste delo, ki ga ocenjuje ena sošolka, in na njeni predstavitvi povedali svoje mnenje; tega koreferata/ko-ocene ne pišete in ne oddate.

Po dva študenta izbereta isto kritičarko ali kritika, vendar različne kritike. Spodaj na prvi seznam do prihodnje ure napišite ime analiziranega kritika/kritičarke. Na drugi seznam pa čez dva tedna naslov dela, ki ga boste ocenili. Pri lihem študentov številu se študentka lahko odloči za sodelovanje z dvema drugima (ki izbereta renomiranega kritika, vrednega temeljite analize), raje pa, da izbere svojega kritika in ne nastopi v triu.


PRIJAVLJENE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTI

1. Anja Buh

2. Lea Pestotnik

3. Špela Pernar

4. Sandra Boršič (ob delu, delo za wikivir)

5. Jasna Janež

6. Brina Bobnar

7. Maja Pruščevič

8. Polona Pahor

9. Katja Bizilj

10. Nika Jančič

11. Katarina Pribožič

Magistrski seminar 2019[uredi]

Datumi nastopov: predstavitve kritikov 20. marec, (27. 3. odpade). 3. april, 10. april in 17. april. Lastne kritike 24. april, 8. maj, 15. maj, po potrebi še 22. maj. Vsakič po štiri na uro (enkrat pa 5 na uro). Analiza kritik (vpišite se do 26. 2.)


Lastna kritika (vpišite se do 6. marca): naslov izbranega dela; koreferentka; datuma nastopa - po štiri referentke se dogovorite za isti dan in seznam ustreno razporedite.