Magistrski seminar (Bjelčevič)

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

V poletnem semestru bova seminar skupaj izvajala prof. dr. Alojzija Zupan Sosič in Aleksander Bjelčevič. Polovica študentov bo seminarsko nalogo napisala pri enem učitelju, druga polovica pri drugem. Ob svoje ime napišite, pri kom boste napisali seminarsko nalogo; en učitelj sprejme od 13 do 15 študentk/študentov, ne manj ne več. Kdor jo bo pisal pri Bjelčeviču, naj svoje ime spodaj napiše še enkrat hkrati s podatki o seminarski:

1. Jana Vaupotič (Zupan Sosič)

2. Lana Djuratovič (Bjelčevič)

3. Pia Rednak (Bjelčevič)

4. Natalija Hlačar (Bjelčevič)

5. Tjaša Abazović (Zupan Sosič)

6. Gea Gregorič (Bjelčevič)

7. Anja Cevzar (prof. Bjelčevič)

8. Andraž Stevanovski (Prof. Bjelčevič)

9. Lucija Mirkac (Bjelčevič)

10. Jerca Jerman (Zupan Sosič)

11. Neža M. Slosar (Bjelčevič)

12. Saša Milavec (Zupan Sosič)

13. Ajda Sokler (Zupan Sosič) (odsotnost v letnem semestru nadoknadila s tipkanjem Trdinove bele krajine)

14. Matej Knez (Zupan Sosič)

15. Lučka Majcenovič (Bjelčevič)

16. Nina Bele (Bjelčevič)

17. Anamarija Cemič (Zupan Sosič)

18. Anja Pirnat (Zupan Sosič)

19. Jera Krečič (prof. Bjelčevič)

ž20.Klara Rudić (Bjelčevič)

21. Živa Škedelj (Bjelčevič)

22. Katarina Špringer (Zupan Sosič)

23. Amadeja Ancelj (Zupan Sosič)

24. Jošt Bobnar (Zupan Sosič)

25. Dajana Trifunović (Bjelčevič)

26. Staša Kerin (Bjelčevič)

27. Patricija Berglez (Alojzija Zupan Sosič)

28. Klemen Sagadin (Alojzija Zupan Sosič)

29. Kaja Nakani (Alojzija Zupan Sosič)

30. Nastja Perovnik (Bjelčevič)

Aleksander Bjelčevič, Magistrski seminar 2021. Samo v poletnem semestru, ob sredah 9.40–11.15, predavalnica # 209 c

Magistrski seminar pozimi izvajajo profesorja Hladnik in Pezdirc Bartol, poleti pa Zupan Sosič in Bjelčevič. Dvopredmetni pedagoški študentje 2. letnika druge stopnje vpisujejo 30 ur izbirnega literarnega seminarja, enopredmetni pa 60, tj. enega v zimskem in drugega v poletnem semestru. V seminarju je, če hočemo, da so skupine enakomerno zasedene, okoli 15 študentov. Zahteva se 80-odstotna prisotnost (brez škode in brez opravičevanja lahko manjkate trikrat), odsotnost pod 50 % pripelje do ocene neopravljeno, odsotnost med 50 in 80 % (štiri do sedemkrat, iz kakršnih koli razlogov) se kompenzira z ustreznim številom ur tipkanja za narodov blagor. Enopredmetni nepedagogi lahko vpišejo magistrski seminar tudi kot zunanji izbirni predmet.

Tema seminarja je vrednotenje literature (predvsem estetsko, a tudi spoznavno in etično): kako vrednotimo oz. ocenjujemo literarno delo in kako napišemo literarno kritiko? 1) Kaj oz. kateri so kriteriji kvalitete literarnega dela? Ali obstajajo univerzalni kriteriji, da lahko z njimi ocenjujemo vsako literarno delo ne glede na žanr, čas nastanka, literarno smer in kulturno poreklo (slovensko, rusko, iransko, egiptovsko …)? 2) Ali obstajajo objektivni kriteriji in kateri so? 3) Po kakšnih kriterijih vrednotijo slovenski literarni kritiki in zgodovinarji? Ali svoje kriterije kjerkoli naštejejo ali pa jih najdemo le v njihovih kritikah? 4) Kateri so moji lastni (subjektivni?) kriteriji kvalitete? Ali se jih zavedam, ali jih znam našteti, ali jih znam argumentirati, ali jih uporabljam zavestno? 5) Ko rečemo, da je ocena oz. kvaliteta stvar okusa, kaj s tem mislimo? Na individualne kriterije ali pa morda na aplikacijo objektivnih kriterijev na konkretni tekst? Ali obstajata dober in slab okus? 6) Ali so vsi privatni (subjektivni) kriteriji enakovredni, ali imamo vsi prav, ali sme literaturo vrednoti vsak ali pa so kompetentni le nekateri? 7) Kaj vse na literarnem/gledališkem delu ocenjujemo/vrednotimo, katere, točno, lastnosti so predmet ocenjevanja (tip pripovedovalca, metafikcijski postopki, slog, besedišče, portretiranje, humor; etična stališča likov in implicitnega avtorja; spoznanja, ki jih delo posreduje)? 8) Kakšna je zgradba estetskih (pa tudi spoznavnih in etičnih) vrednostnih ocen – naših lastnih in od literarnih kritikov?

Vaše obveznosti so tri: dva krajša referata oz. seminarja (plus ustno koreferiranje- ne velja za š.l. 2021). Prvi je analiza 3 literarnih kritik, pri čemer boste prebrali 2 od ocenjenih del; drugi je lastna kritika romana (do 2, največ 3 strani), drame ipd., (tretji je (ustno) koreferiranje oz. koreplika h kritiki ene od sošolk - ne velja za 2021).

Do začetka poletnega semestra si že lahko zamislite, katero literarno delo boste ocenili in katero literarno kritičarko ali kritika boste analizirali (npr. Majo Šučur, Diano Pungeršič, Aljaža Krivca, Vaneso Matajc, Mojco Pišek, Tino Vrščaj, Matevža Kosa, Mateja Bogataja, Aljošo Harlamova in tako dalje, lahko izbirate med Stritarjevimi nagrajenci ali pa tudi ne..

  1. Prvi referat: Po kakšnih (imanentnih) kriterijih presojajo slovenski literarni kritiki: analizirali boste zgradbo kritikovih kritik, predvsem njegove vrednostne ocene, da se ob tem naučite veščin za lastno kritiko. Dve ocenjevani deli boste prebrali in se do kritikovih ocen opredelili. Ta referat lahko naredite v tandemu, tako da dva študenta izbereta 5 kritik (bodisi iste kritičarke ali pa dveh kritičark) in si vzajemno pomagata; kdor bo izbral ta način, naj na spodnji seznam tako napiše.
  2. Drugi referat: Napisali boste lastno kritiko slovenskega romana, drame, gledališke predstave, pesniške zbirke, otroške ali mladinske knjige, izjemoma slovenskega filma. Izbira besedila je povsem prosta, lahko izberete tudi trivialno literaturo ali besedila kake glasbene skupine (rock, jazz, karkoli). Ob lastni kritiki boste introspektivno raziskali lastne kriterije kvalitete in jih v dodatku h kritiki tudi navedli oz. razložili. Če se potrudite, boste kritiko lahko objavili v slovenistični reviji Besedoholik. Kritika ne sme presegati tri strani.

(Za leto 2021 ne velja #Tretja obveznost: prebrali boste delo, ki ga ocenjuje ena sošolka, in na njeni predstavitvi povedali svojo oceno; tega koreferata/ko-ocene ni potrebno napisati in ne oddati (oz. prostovoljno)).

(Po dva študenta izbereta isto kritičarko ali kritika, vendar različne kritike, nastopila bosta isti dan - ne velja za š.l. 2021).

Kritičarko/kritika si izberete do 10. marca, literarno delo do 25. marca.

Ob svoje ime napišite ime analiziranega kritika/kritičarke in naslov literarnega dela, o katerem boste napisali kritiko.


PRIJAVLJENE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTI (dopišite, ali ste E-nopredmetna ali D-vopredmetna)

1. Pia Rednak, E: Vanesa Matajc, lastna kritika: Ivana Djilas: Hiša

2. Lana Djuratovič, E: Aljoša Harlamov, lastna kritika: Ana Schnabl: Razvezani

3. Lučka Majcenovič, E: Veronika Šoster, lastna kritika:

4. Natalija Hlačar, E: Matej Bogataj, lastna kritika: Sarival Sosič: Jaz sam

5. Gea Gregorič, E: Matej Bogataj, lastna kritika: Suzana Tratnik: Ime mi je Damjan

6. Klara Rudić, E: Miha Marek, lastna kritika: Bronja Žakelj: Belo se pere na 90

7. Andraž Stevanovski, E: Diana Pungeršič; lastna: Zala Đurić Ribič: Zbrka poezije

8. Nina Bele, D: Maja Šučur, lastna kritika: Cvetka Sokolov: V napačni zgodbi

9. Anja Cevzar, D: Anja Radaljac

10. Lucija Mirkac, D: Matevž Kos, lastna kritika: Veronika Simoniti: Ivana pred morjem

11. Jera Krečič, D: Anja Radaljac; lastna kritika: Ana Svetel: Dobra družba

12. Nastja Perovnik E: Martina Potisk, lastna kritika: slovenski film Šiška Deluxe (2015)

13. Staša Kerin, E: Nika Arhar, lastna kritika: Sedem dni (Katarina Morano in Žiga Divjak)

14. Dajana Trifunović, E: Nika Arhar, lastna kritika: 5fantkov.si (Simona Semenič)

15. Živa Škedelj, D: Alenka Jovanovski, lastna kritika: Nastja Vidmar: Kontemplacije

16. Neža M. Slosar, D (glasbena kritika, pisala mail): Gregor Pompe, lastna kritika: SF - Nekoč, v morskem kraljestvu …


NASTOPI

I. ANALIZE KRITIK

28. april:

1. Andraž Stevanovski

2. Nina Bele

3. Neža M. Slosar

4. Lučka Majcenovič

5.

5. maj

1. Živa Škedelj

2. Lucija Mirkac

4. Pia Rednak

5. Jera Krečič in Anja Cevzar

12. maj

1. Natalija Hlačar in Gea Gregorič (v tandemu)

2. Nastja Perovnik

3. Klara Rudić

4. Lana Djuratovič

5. Staša Kerin, Dajana Trifunović (v tandemu)


LASTNE KRITIKE

19. maj

1. Natalija Hlačar

2. Nastja Perovnik

3. Gea Gregorič

4. Nina Bele

5. Lučka Majcenovič

26. maj

1. Živa Škedelj

2.Klara Rudić

3. Lucija Mirkac

4. Staša Kerin

5. Lana Djuratovič

6. Pia Rednak

2. JUNIJ

1. Jera Krečič

2. Dajana Trifunović

3. Andraž Stevanovski

4. Neža M. Slosar

5. Anja Cevzar2020 seminar

Prvo seminarsko nalogo naredite po navodilih na VISu (tam bodo le en mesec): izberite tisto kritičarko/kritika, ki je na spletu. Kdor si je uspel sposoditi dve literarni deli, ki se zahtevata, naj to posebej zapišiš na samem začetku te seminarske. Kdor zaradi zaprtih knjižnic ni, mu tega ni treba - tudi to naj zapiše na začetku seminarske. Drugo seminarsko pa takole: kdor si knjige ni uspel sposoditi, naj iz domače police vzame slovensko delo, ki ni starejše od 15 let. Zaupam vaši poštenosti, da si ne boste pomagali s kritiškimi ocenami na spletu. Tretje obveznosti nimate; kdor pa jo bo izpolnil, dobi višjo oceno.

Datumi za spletno oddajo prvega referata (analize kritik) so 1. april, 8. april in 15. april. Lastne kritike 29. april, 6. maj, 13. maj, 20. maj. Vsakič po štiri na uro.

Analize kritik:

1. april: Jasna Janež (Aljoša Harlamov), Maja Pruščevič (Aljoša Harlamov), Monika Ivančič (Tanja Petrič), Nika Jančič (Anja Radaljac), Katarina Pribožič (Anja Radaljac), Zarja Gošnik (Tanja Petrič)

8. april: Lucija Jošt (Mojca Pišek), Nastja Perovnik (Mojca Pišek), Sandra Boršič (Vanesa Matajc), Anja Buh (Vanesa Matajc), Lea Pestotnik (Tina Vrščaj), Špela Pernar (Tina Vrščaj)

15. april: Ana Plantan (Matevž Kos), Brina Bobnar (Matej Bogataj), Polona Pahor (Matej Bogataj)


Oddaja lastne literarne kritike:

29. april: Špela Pernar (Rok Vilčnik: Večja od vseh; koreferentki ??); Lucija Jošt (Menjava straže; koreferentka ??); Monika Ivančič (Blaž Učakar: Lahko sem srce in lahko sem kvadrat; koreferentka J. Janež)

6. maj: Lea Pestotnik (Bronja Žakelj: Belo se pere na devetdeset; koreferentki??);Polona Pahor (mladinski roman NK Svoboda, koreferentka?); Zarja Gošnik (Poizvedovanje za imenom)

13. maj: S. Boršič (Golob: Jezero; koreferentka Buh); Jasna Janež (Vinko Möderndorfer: Nespečnost; koreferentka M. Ivančič); (Anja Buh:naslov dela; koreferentka Boršič), Brina Bobnar (Ana Schnabl: Razvezani);

20. maj: Nastja Perovnik, Ana Plantan, Nika Jančič (naslov dela) ; Katarina Pribožič.

Magistrski seminar 2018-19[uredi]

Datumi nastopov: predstavitve kritikov 20. marec, (27. 3. odpade). 3. april, 10. april in 17. april. Lastne kritike 24. april, 8. maj, 15. maj, po potrebi še 22. maj. Vsakič po štiri na uro (enkrat pa 5 na uro). Analiza kritik (vpišite se do 26. 2.)


Lastna kritika (vpišite se do 6. marca): naslov izbranega dela; koreferentka; datuma nastopa - po štiri referentke se dogovorite za isti dan in seznam ustreno razporedite.