Magistrski seminar (Bjelčevič)

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Govorilne ure za Slovensko književnost 19. stoletja in Slovensko književnost (Pkn) ob četrtkih preko zooma[uredi]

 • Govorilne ure za posameznega študenta trajajo 15 minut: prvi ob 9.30, drugi 9.45, tretji 10.00, četrti 10.15. in peti študent ob 10.30. Vpišite se dva na spodnji seznam in sicer do ponedeljka pred določenim datumom; če se premislite, se s seznama zbrišite do torka, da odstopite mesto kolegu.

Dec 17, 2020 09:30

 • 1. Lea Lešek Povšič
 • 2. Blaž Pučnik E
 • 3.
 • 4
 • 5


Dec 24, 2020 09:30

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4
 • 5 Neža Jamnik


Dec 31, 2020 09:30

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4
 • 5


Jan 7, 2021 09:30

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4
 • 5


Jan 14, 2021 09:30

 • 1.
 • 2. Ajda Holy Perčič
 • 3.
 • 4
 • 5


Jan 21, 2021 09:30

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4
 • 5


Jan 28, 2021 09:30

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4
 • 5


Feb 4, 2021 09:30

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4
 • 5


Feb 11, 2021 09:30

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4
 • 5


Feb 18, 2021 09:30

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4
 • 5


Feb 25, 2021 09:30

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4
 • 5


Aleksander Bjelčevič, Magistrski seminar 2020. Samo v poletnem semestru, ob sredah 9.40–11.15, predavalnica # 209 c

Magistrski seminar pozimi izvajajo profesorja Hladnik in Pezdirc Bartol, poleti pa Zupan Sosič in Bjelčevič. Dvopredmetni pedagoški študentje 2. letnika druge stopnje vpisujejo 30 ur izbirnega literarnega seminarja, enopredmetni pa 60, tj. enega v zimskem in drugega v poletnem semestru. V seminarju je, če hočemo, da so skupine enakomerno zasedene, okoli 15 študentov. Zahteva se 80-odstotna prisotnost (brez škode in brez opravičevanja lahko manjkate trikrat), odsotnost pod 50 % pripelje do ocene neopravljeno, odsotnost med 50 in 80 % (štiri do sedemkrat, iz kakršnih koli razlogov) se kompenzira z ustreznim številom ur tipkanja za narodov blagor. Enopredmetni nepedagogi lahko vpišejo magistrski seminar tudi kot zunanji izbirni predmet.

Tema seminarja je vrednotenje literature (predvsem estetsko, a tudi spoznavno in etično): kako vrednotimo oz. ocenjujemo literarno delo in kako napišemo literarno kritiko? 1) Kaj oz. kateri so kriteriji kvalitete literarnega dela? Ali obstajajo univerzalni kriteriji, da lahko z njimi ocenjujemo vsako literarno delo ne glede na žanr, čas nastanka, literarno smer in kulturno poreklo (slovensko, rusko, iransko, egiptovsko …)? 2) Ali obstajajo objektivni kriteriji in kateri so? 3) Po kakšnih kriterijih vrednotijo slovenski literarni kritiki in zgodovinarji? Ali svoje kriterije kjerkoli naštejejo ali pa jih najdemo le v njihovih kritikah? 4) Kateri so moji lastni (subjektivni?) kriteriji kvalitete? Ali se jih zavedam, ali jih znam našteti, ali jih znam argumentirati, ali jih uporabljam zavestno? 5) Ko rečemo, da je ocena oz. kvaliteta stvar okusa, kaj s tem mislimo? Na individualne kriterije ali pa morda na aplikacijo objektivnih kriterijev na konkretni tekst? Ali obstajata dober in slab okus? 6) Ali so vsi privatni (subjektivni) kriteriji enakovredni, ali imamo vsi prav, ali sme literaturo vrednoti vsak ali pa so kompetentni le nekateri? 7) Kaj vse na literarnem/gledališkem delu ocenjujemo/vrednotimo, katere, točno, lastnosti so predmet ocenjevanja (tip pripovedovalca, metafikcijski postopki, slog, besedišče, portretiranje, humor; etična stališča likov in implicitnega avtorja; spoznanja, ki jih delo posreduje)? 8) Kakšna je zgradba estetskih (pa tudi spoznavnih in etičnih) vrednostnih ocen – naših lastnih in od literarnih kritikov?

Vaše obveznosti so tri: dva krajša referata oz. seminarja plus ustno koreferiranje. Prvi je analiza 3 literarnih kritik, pri čemer boste prebrali 2 od ocenjenih del; drugi je lastna kritika romana (do 2, največ 3 strani), drame ipd., tretji je (ustno) koreferiranje oz. koreplika h kritiki ene od sošolk.

Do začetka poletnega semestra si že lahko zamislite, katero literarno delo boste ocenili in katero kritičarko boste analizirali, npr. Vaneso Matajc, Mojco Pišek, Tino Vrščaj, Matevža Kosa, Mateja Bogataja, Aljošo Harlamova in tako dalje.

 1. Prvi referat: Po kakšnih (imanentnih) kriterijih presojajo slovenski literarni kritiki: analizirali boste zgradbo kritikovih kritik, predvsem njegove vrednostne ocene, da se ob tem naučite veščin za lastno kritiko. Dve ocenjevani deli boste prebrali in se do kritikovih ocen opredelili.
 2. Drugi referat: Napisali boste lastno kritiko slovenskega romana, drame, gledališke predstave, pesniške zbirke, otroške ali mladinske knjige, izjemoma slovenskega filma. Izbira besedila je povsem prosta, lahko izberete tudi trivialno literaturo ali besedila kake glasbene skupine (rock, jazz, karkoli). Ob lastni kritiki boste introspektivno raziskali lastne kriterije kvalitete in jih v dodatku h kritiki tudi navedli oz. razložili. Če se potrudite, boste kritiko lahko objavili v slovenistični reviji Besedoholik. Kritika ne sme presegati tri strani.
 3. Tretja obveznost: prebrali boste delo, ki ga ocenjuje ena sošolka, in na njeni predstavitvi povedali svojo oceno; tega koreferata/ko-ocene ni potrebno napisati in ne oddati (oz. prostovoljno).

Po dva študenta izbereta isto kritičarko ali kritika, vendar različne kritike, nastopila bosta isti dan (za leto 2020 ne velja več).

Kritičarko/kritika si izberete do 10. marca, literarno delo do 25. marca.

Spodaj na prvi seznam do prihodnje ure napišite ime analiziranega kritika/kritičarke. Na drugi seznam pa čez dva tedna naslov dela, ki ga boste ocenili. Pri lihem študentov številu se študentka lahko odloči za sodelovanje z dvema drugima (ki izbereta renomiranega kritika, vrednega temeljite analize), raje pa, da izbere svojega kritika in ne nastopi v triu.


PRIJAVLJENE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTI (dopišite, ali ste E-nopredmetna ali D-vopredmetna)

1. Katja Bizilj (koreferiram sošolki AB)

2. Brina Bobnar, DVO (koreferiram sošolki AB)

3. Sandra Boršič, EP (ob delu, delo za wikivir); (koreferiram sošolki A. Buh)

4. Anja Buh (koreferiram sošolki S. Boršič)

5. Zarja Gošnik, DVO (koreferiram sošolki AB)

6. Monika Ivančič (koreferiram sošolki J. Janež)

7. Nika Jančič, DVO (koreferiram sošolki Katarini Pribožič)

8. Jasna Janež (koreferiram sošolki M. Ivančič)

9. Lucija Jošt (EP; koreferiram sošolki AB)

10. Polona Pahor (koreferiram sošolki AB)

11. Lea Pestotnik (koreferiram sošolki AB)

12. Špela Pernar, EP (koreferiram sošolki L. Pestotnik)

13. Nastja Perovnik (koreferiram sošolki AB)

14. Ana Plantan (koreferiram sošolki AB)

15. Katarina Pribožič, DVO (koreferiram sošolki Niki Jančič)

16. Maja Pruščevič (koreferiram sošolki AB)


VIRUSNI seminar

Prvo seminarsko nalogo naredite po navodilih na VISu (tam bodo le en mesec): izberite tisto kritičarko/kritika, ki je na spletu. Kdor si je uspel sposoditi dve literarni deli, ki se zahtevata, naj to posebej zapišiš na samem začetku te seminarske. Kdor zaradi zaprtih knjižnic ni, mu tega ni treba - tudi to naj zapiše na začetku seminarske. Drugo seminarsko pa takole: kdor si knjige ni uspel sposoditi, naj iz domače police vzame slovensko delo, ki ni starejše od 15 let. Zaupam vaši poštenosti, da si ne boste pomagali s kritiškimi ocenami na spletu. Tretje obveznosti nimate; kdor pa jo bo izpolnil, dobi višjo oceno.

Datumi za spletno oddajo prvega referata (analize kritik) so 1. april, 8. april in 15. april. Lastne kritike 29. april, 6. maj, 13. maj, 20. maj. Vsakič po štiri na uro.

Analize kritik:

1. april: Jasna Janež (Aljoša Harlamov), Maja Pruščevič (Aljoša Harlamov), Monika Ivančič (Tanja Petrič), Nika Jančič (Anja Radaljac), Katarina Pribožič (Anja Radaljac), Zarja Gošnik (Tanja Petrič)

8. april: Lucija Jošt (Mojca Pišek), Nastja Perovnik (Mojca Pišek), Sandra Boršič (Vanesa Matajc), Anja Buh (Vanesa Matajc), Lea Pestotnik (Tina Vrščaj), Špela Pernar (Tina Vrščaj)

15. april: Ana Plantan (Matevž Kos), Brina Bobnar (Matej Bogataj), Polona Pahor (Matej Bogataj)


Oddaja lastne literarne kritike:

29. april: Špela Pernar (Rok Vilčnik: Večja od vseh; koreferentki ??); Lucija Jošt (Menjava straže; koreferentka ??); Monika Ivančič (Blaž Učakar: Lahko sem srce in lahko sem kvadrat; koreferentka J. Janež)

6. maj: Lea Pestotnik (Bronja Žakelj: Belo se pere na devetdeset; koreferentki??);Polona Pahor (mladinski roman NK Svoboda, koreferentka?); Zarja Gošnik (Poizvedovanje za imenom)

13. maj: S. Boršič (Golob: Jezero; koreferentka Buh); Jasna Janež (Vinko Möderndorfer: Nespečnost; koreferentka M. Ivančič); (Anja Buh:naslov dela; koreferentka Boršič), Brina Bobnar (Ana Schnabl: Razvezani);

20. maj: Nastja Perovnik, Ana Plantan, Nika Jančič (naslov dela) ; Katarina Pribožič.

Magistrski seminar 2018-19[uredi]

Datumi nastopov: predstavitve kritikov 20. marec, (27. 3. odpade). 3. april, 10. april in 17. april. Lastne kritike 24. april, 8. maj, 15. maj, po potrebi še 22. maj. Vsakič po štiri na uro (enkrat pa 5 na uro). Analiza kritik (vpišite se do 26. 2.)


Lastna kritika (vpišite se do 6. marca): naslov izbranega dela; koreferentka; datuma nastopa - po štiri referentke se dogovorite za isti dan in seznam ustreno razporedite.