Magistrski seminar (Bjelčevič)

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Aleksander Bjelčevič, Magistrski seminar 2021. Samo v poletnem semestru, ob sredah 9.40–11.15, predavalnica # 209 c

Magistrski seminar pozimi izvajajo profesorja Hladnik in Pezdirc Bartol (2022 le Hladnik), poleti pa Zupan Sosič in Bjelčevič. Dvopredmetni pedagoški študentje 2. letnika druge stopnje vpisujejo 30 ur izbirnega literarnega seminarja, enopredmetni pa 60, tj. enega v zimskem in drugega v poletnem semestru. V seminarju je, če hočemo, da so skupine enakomerno zasedene, okoli 15 študentov. Zahteva se 80-odstotna prisotnost (brez škode in brez opravičevanja lahko manjkate trikrat), odsotnost pod 50 % pripelje do ocene neopravljeno, odsotnost med 50 in 80 % (štiri do sedemkrat, iz kakršnih koli razlogov) se kompenzira z ustreznim številom ur tipkanja za narodov blagor. Enopredmetni nepedagogi lahko vpišejo magistrski seminar tudi kot zunanji izbirni predmet.

Tema seminarja je vrednotenje literature (predvsem estetsko, a tudi spoznavno in etično): kako vrednotimo oz. ocenjujemo literarno delo in kako napišemo literarno kritiko? 1) Kaj oz. kateri so kriteriji kvalitete literarnega dela? Ali obstajajo univerzalni kriteriji, da lahko z njimi ocenjujemo vsako literarno delo ne glede na žanr, čas nastanka, literarno smer in kulturno poreklo (slovensko, rusko, iransko, egiptovsko …)? 2) Ali obstajajo objektivni kriteriji in kateri so? 3) Po kakšnih kriterijih vrednotijo slovenski literarni kritiki in zgodovinarji? Ali svoje kriterije kjerkoli naštejejo ali pa jih najdemo le v njihovih kritikah? 4) Kateri so moji lastni (subjektivni?) kriteriji kvalitete? Ali se jih zavedam, ali jih znam našteti, ali jih znam argumentirati, ali jih uporabljam zavestno? 5) Ko rečemo, da je ocena oz. kvaliteta stvar okusa, kaj s tem mislimo? Na individualne kriterije ali pa morda na aplikacijo objektivnih kriterijev na konkretni tekst? Ali obstajata dober in slab okus? 6) Ali so vsi privatni (subjektivni) kriteriji enakovredni, ali imamo vsi prav, ali sme literaturo vrednoti vsak ali pa so kompetentni le nekateri? 7) Kaj vse na literarnem/gledališkem delu ocenjujemo/vrednotimo, katere, točno, lastnosti so predmet ocenjevanja (tip pripovedovalca, metafikcijski postopki, slog, besedišče, portretiranje, humor; etična stališča likov in implicitnega avtorja; spoznanja, ki jih delo posreduje)? 8) Kakšna je zgradba estetskih (pa tudi spoznavnih in etičnih) vrednostnih ocen – naših lastnih in od literarnih kritikov?

Vaše obveznosti sta dva krajša referata oz. seminarja (plus ustno koreferiranje- ne velja za š.l. 2022). Prvi je analiza 3 literarnih kritik, pri čemer boste prebrali 2 od ocenjenih del; drugi je lastna kritika romana (do 2, največ 3 strani), drame ipd., (tretji je (ustno) koreferiranje oz. koreplika h kritiki ene od sošolk - ne velja za 2022).

Do začetka poletnega semestra si že lahko zamislite, katero literarno delo boste ocenili in katero literarno kritičarko ali kritika boste analizirali (npr. Majo Šučur, Diano Pungeršič, Aljaža Krivca, Vaneso Matajc, Mojco Pišek, Tino Vrščaj, Matevža Kosa, Mateja Bogataja, Aljošo Harlamova in tako dalje, lahko izbirate med Stritarjevimi nagrajenci ali pa tudi ne.)

 1. Prvi referat: Po kakšnih (imanentnih) kriterijih presojajo slovenski literarni kritiki: analizirali boste zgradbo kritikovih kritik, predvsem njegove vrednostne ocene, da se ob tem naučite veščin za lastno kritiko. Dve ocenjevani deli boste prebrali in se do kritikovih ocen opredelili. Ta referat lahko naredite v tandemu, tako da dva študenta izbereta 5 kritik (bodisi iste kritičarke ali pa dveh kritičark) in si vzajemno pomagata; kdor bo izbral ta način, naj na spodnji seznam tako napiše.
 2. Drugi referat: Napisali boste lastno kritiko slovenskega romana, drame, gledališke predstave, pesniške zbirke, otroške ali mladinske knjige in podobno, izjemoma slovenskega filma. Izbira besedila je povsem prosta, lahko izberete tudi trivialno literaturo ali besedila kake glasbene skupine (rock, jazz, karkoli). Ob lastni kritiki boste introspektivno raziskali lastne kriterije kvalitete in jih v dodatku h kritiki tudi navedli in razložili. Če se potrudite, boste kritiko lahko objavili v slovenistični reviji Besedoholik. Kritika ne sme biti daljša od treh strani inne krajša od ene cele strani.

(Za leto 2022 ne velja #Tretja obveznost: prebrali boste delo, ki ga ocenjuje ena sošolka, in na njeni predstavitvi povedali svojo oceno; tega koreferata/ko-ocene ni potrebno napisati in ne oddati (oz. prostovoljno)). Tudi nastopili boste dvakrat: prvič boste vsi predstavili analize kritik, v drugem paketu pa lastne kritike. Kritičarko/kritika si izberete v enem tednu, do 23. februarja, literarno delo do 9. marca.


NASTOPI ZA ANALIZO KRITIK, PO max 7 NA SREČANJE = ŠTIRJE (4) IZ 6. APRILA SE PRESTAVITE NA 30. MAREC

30. marec

1. Pahor

2. Rink

3. Veronika Pucelj

4.

5.

6.

7.


6. april


2. Nika Švigelj

3. Nina Štular

4. Gal Viršek Žiger

5. Ana Zelenko

6. Klara Širovnik


13. april


1. Urša Terčon

2. Monika Podlogar

3. Barbara Batagelj in Nika Šušteršič

4. Ina Poteko in Anja Zidar

5.Janja Zupančič

6. Doris Jeretina

7-8. Jan Černetič


LASTNE KRITIKE PO 6 NA SREČANJE

20. APRIL

(morebiti še 2 analizi kritik)

1. Pika Polona Sovič

2. Maruša Žibred in Larisa Novak


1. Veronika Pucelj

2. Doris Jeretina

3. Ina Poteko

4. Anja Zidar

5. Pika Polona Sovič


4. maj

1. Monika Podlogar

2. Barbara Pahor

3. Maruša Žibred

4. Larisa Novak

5. Ana Zelenko

6. Janja Zupančič


11. maj


1. Urša Terčon

2. Nika Šušteršič

3. Nika Švigelj

4. Barbara Batagelj

5. Nina Štular

6. Gal Viršek Žiger


18. maj

1. Klara Širovnik

2. Jan Černetič
Ob svoje ime napišite ime analiziranega kritika/kritičarke in naslov literarnega dela, o katerem boste napisali kritiko. Ime in priimek, dopiši svojo smer (D ali E, pedagoški ali nepedagoški)

 1. Ina Poteko (D, neped.) + Anja Zidar: Aljoša Harlamov, Ana Geršak; delo za kritiko: Matjaž Zupančič: Nova rasa (gledališka predstava, besedilo v "Zadnje drame")
 2. Barbara Batagelj (E, ped.) + Nika Šušteršič: lit. kritičarka Tina Vrščaj; Veronika Simoniti Ivana pred morjem - 2 seminarja (Hladnik)
 3. Klara Širovnik (E, ped.): Maja Šučur; Ana Schnabl: Plima (drugi seminar pri prof. Hladniku)
 4. Maruša Žibred (D, neped.): Diana Pungeršič; Sebastijan Pregelj: V Elvisovi sobi; (drugi seminar poslušala pri prof. Hladniku)
 5. Gal Viršek Žiger (D, neped.) Aljaž Krivec; Svetlana Makarovič: Dajdamski portreti (album šansonov), (drugi seminar poslušal pri dr. Hladniku)
 6. Nika Šušteršič (E, ped.) + Barbara Batagelj: lit. kritičarka Tina Vrščaj; Gjilas Hiša (drugi seminar poslušala pri prof. Hladniku)
 7. Larisa Novak (E, ped.) + Maruša Žibred, Diana Pungeršič; Podstenšek papir kamen;
 8. Urša Terčon (E, ped.): lit. kritičarka Tina Kozin; Sergej Curanović: Plavalec
 9. Monika Podlogar (E, ped.): Matevž Kos, Ana Svetel: Dobra družba
 10. Jan Černetič (D, ped.): Vanesa Matajc; Aleš Čar: Made in Slovenia
 11. Anja Zidar (D, neped.) + Ina Poteko: Aljoša Harlamov, Ana Geršak; Jasmin Freklih Piksli
 12. Nina Štular (D, ped.): lit. kritičarka Silvija Žnidar; Roman Kukovič: roman Gospodar pekla (2020)
 13. Veronika Pucelj (D, ped.): lit. kritičarka Mojca Pišek; Siddharta: Nomadi (2018)
 14. Doris Jeretina (E, ped.): Robert Kuret; Carlos Pascual: Nezakonita melanholija
 15. Janja Zupančič (D, ped.): lit. kritičarka Katarina Gomboc Čeh, Gomboc Čeh: Negotovosti navkljub
 16. Barbara Pahor (E, ped.): Primož Čučnik; Blaž Lukan: Fantek in punčka (drugi seminar pri dr. Zupan Sosič)
 17. Nika Švigelj (D, ped.): Vanesa Matajc; lastna kritika: Anja Mugerli: Čebelja družina
 18. Sarah Rink (D, ped.): lit. kritičarka Gabriela Babnik; lastna kritika: Marko Sosič: Balerina, balerina
 19. Pika Polona Sovič (D, neped.); lit. kritik Aljoša Harlamov; Jedrt Lapuh Maležič: Bojne barve (drugi seminar poslušala pri dr. Hladniku)
 20. Ana Zelenko (D, ped.): Matej Kranjc (Mlakar: Porkaeva!, Smolar: Naš svet se pa vrti, Kreslin: Kaj naj ti prinesem, draga); plošča Kreslinovanje (2019)